Kulatý stůl
15. ledna 2015
Spolupráce
Teva Czech Industries
- VŠCHT
Příklady a zkušenosti
2
Korporace Teva
100+
YEARS IN
EXISTENCE
64
BILLION TABLETS
MANUFACTURED
IN 2013
50
OVER
TOP 10
PHARMA COMPANIES
IN THE WORLD
THE WORLD
EMPLOYEES
55,000+
PRODUCT VARIANTS
$20.3B
MANUFACTURING
SITES AROUND
45,000
AMONG
2013 REVENUES
60
COUNTRIES
WORLD WIDE
MARKETS
All Rights Reserved
3
Teva Czech Industries
• Historie průmyslové výroby
od 1883
• Výroba finálních lékových
forem i účinných
farmaceutických látek
• Výzkum a vývoj
• 1400 zaměstnanců
• Strategický závod korporace
Teva
• investice do
infrastruktury
• transfery nových
produktů
Součást skupiny Teva od 2006
All Rights Reserved
4
Zaměstnanci TCI
195
71
473
668
zaměstnanci - jiné vzdělání
zaměstnanci s VŠ vzděláním
zaměstnanci s VŠ chemie
zaměstnanci s VŠ chem.
technologie
All Rights Reserved
5
Budoucnost je to, co tvoříme již teď
Výroba 16
miliard tablet
Vysoce
kvalifikovaní
zaměstnanci
Expertní
centrum
výroby API
R&D
Zaměstnavatel
s dobrou
pověstí
OPAVA
2018
OPEX
Výroby
schválené
FDA
All Rights Reserved
6
Spolupráce TCI s VŠCHT v Praze
01
02
03
Exkurze, praxe
Spolupráce s Chemickými
listy
Spolupráce při vypracování
bakalářských a diplomových
pracích a státních záv. zkouškách
Účast na akcích školy:
Dny otevřených dveří, soutěže,
studentské vědecké konference
04
05
Finanční podpora symposií,
studentských vědeckých
odborných činností
Přímá podpora nákupu
školních přístrojů a vybavení
06
All Rights Reserved
7
Přímá podpora nákupu přístrojů a vybavení
Presentation Name | All Rights Reserved
8
Spolupráce TCI s VŠCHT v Praze
01
02
03
Exkurze, praxe
Spolupráce s Chemickými
listy
Spolupráce při vypracování
bakalářských a diplomových
pracích a státních záv. zkouškách
Účast na akcích školy:
Dny otevřených dveří, soutěže,
studentské vědecké konference
04
05
06
Finanční podpora symposií,
studentských vědeckých
odborných činností
Přímá podpora nákupu
školních přístrojů a vybavení
Projekt MOBILITA
Presentation Name | All Rights Reserved
9
Projekt MOBILITA
Spolupráce s VŠCHT soustředěná především na
problematická místa ve výrobě, pro jejichž řešení nemá
TCI dostatečné kapacity, technologické vybavení či
know-how
All Rights Reserved
10
Projekt MOBILITA – příklady spolupráce
 Zlepšení regenerace rozpouštědel – šetřící výrobní
náklady
 Likvidace odpadního merkaptanu – přispívající
k ekologii provozu
 Optimalizace výrobních parametrů např.
Methylergometrinové báze – zlepšující efektivitu
výroby
 Vývoj NIR metody pro on line stanovení homogenit,
velikosti částic (případně vlhkosti) u prachových
směsí, granulátů, suspenzí – přispívající k lepší
reprodukovatelnosti procesů
 Návrh nových analytických metod založených na
moderních technologiích – přispívající k zrychlení
a kvalitě analýz
 A mnoho dalších…
All Rights Reserved
11
Mobilita - využití přístrojového vybavení VŠCHT
Řešení problémů, na něž nemá firma ani vybavení ani
odborníky………
All Rights Reserved
12
Nezbytné atributy úspěšné spolupráce
 Odborník zastupující školu, který chápe
potřeby průmyslu a je schopen tvořit
most mezi školou a firmou.
 Respektovaní toho, že ve firmě všechno
spěchá, řešení v témže dni má hodnotu
100 %, další den 50 %, další den 25 %....
 Vzájemné respektování znalostí –
odborníci jsou nejen na škole, ale i ve
firmě (vždyť často pocházejí z téže školy)
 Společná snaha dosáhnout co nejlepší
výsledek je v morální rovině, nikoli v
okamžitém finančním efektu
= Úspěšná odborná spolupráce generuje rozvoj ostatních
oblastí spolupráce a realizuje se zejména v podpoře
dalších projektů školy, v personální oblasti, spolupráci při
formulaci studijních programů a PR aktivitách.
All Rights Reserved
13
Děkujeme
za pozornost!
All Rights Reserved
Download

Karin Martínková / Teva