GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
TR 6
SEZNAM STANIC
S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM
PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU
V ČESKÉ REPUBLICE
Platí od 1.1.2013
VÝKLAD ZKRATEK
AWT
ČD
ČDCargo
PJ
PP
DB
PKP
ÖBB
ŽSR
JHMD
SOŽ
DIUM
TVZ
-
Advanced World Ttransport a.s.
České dráhy, a.s.
ČD Cargo, a.s.
Provozní jednotka ČD Cargo
Provozní pracoviště ČD Cargo
Německé dráhy
Polské státní dráhy
Rakouské spolkové dráhy
Železnice Slovenské republiky
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Stavební obnova železnic, a.s.
Jednotný kilometrovník pro mezinárodní železniční přepravu zboží
Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo
ÚVOD
1. Seznam stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice obsahuje seznam železničních stanic, tarifní přechodové
body ČD, seznam styčných bodů ČD s privátními a pronajatými železničními (dále jen "privátními") drahami, seznam přípojových stanic ČD
k říčním přístavům a seznam manipulačních míst pro nákladní přepravu (tato manipulační místa je nutno uvádět jako místo převzetí/ dodání
v přepravním dokladu). Seznam manipulačních míst je platný k 1.1.2013 (může se měnit častěji).
2. Seznam stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu na privátních drahách je uveden v přílohách a to pouze tehdy, pokud
provozovatel privátní dráhy o zveřejnění v tomto seznamu požádal.
3. Pod pojmem stanice s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu se pro účely tohoto tarifu rozumí stanice, ve které se přejímají/vydávají
vozové zásilky a která se uvádí jako stanice odesílací nebo stanice určení v přepravních dokladech a je uvedena v příslušných
kilometrovnících pro výpočet tarifního dovozného (TVZ, DIUM).
4. Pokud je sjednána smlouva na přepravu zásilky do stanice nebo do jiného místa bez výpravního oprávnění, uvede se toto místo do
přepravního dokladu jako místo převzetí/dodání včetně kódu dle TR 6 nebo DIUM. Do sloupců nákladního listu "Stanice odesílací" a
"Stanice určení" se i v tomto případě uvede stanice s příslušným výpravním oprávněním, která musí být uvedena ve smlouvě.
5. Pod pojmem tarifní přechodový bod se rozumí místo na širé trati bez výpravního oprávnění pro vozové zásilky, odkud/kam se počítá
dovozné za tarifní řez ČD Cargo v NL CIM.
6. Seznam stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu je uspořádán abecedně a obsahuje údaje, uvedené v části “Vysvětlivky”.
7. Seznam stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice je zveřejněn na Internetu na adrese
http://www.cdcargo.cz -> On-line nástroje -> Seznam stanic -> TR 6.
8. Požadavky na změny v Seznamu stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice je třeba doručit příslušné PJ ČD
Cargo do 25. dubna (platnost změn od 1. července) a do 15. října ( platnost změn od poloviny prosince ke změně GVD). S ohledem na
nutnost včasného zapracování změn do programů výpočetní techniky jak na úrovni ČD Cargo, tak na úrovni mezinárodní, budou změny v
jiných termínech akceptovány pouze výjimečně.
SEZNAM TARIFNÍCH PŘECHODOVÝCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU
Provozní jednotka
PJ Plzeň
PJ Ústí nad Labem
PJ Plzeň
PJ Plzeň
PJ Ústí nad Labem
PJ Plzeň
Provozní pracoviště
138057 PP Plzeň
137034 PP Děčín
138032 PP Cheb
137034 PP Děčín
138032 PP Cheb
Tarifní bod
Česká Kubice státní hranice
Děčín státní hranice
Cheb státní hranice
Kraslice státní hranice - provozovatel Viamont
Rumburk státní hranice
Vojtanov státní hranice
PJ Ostrava
PJ Ostrava
PJ Ostrava
PJ Nymburk
PJ Česká Třebová
131029 PP Bohumín
131029 PP Bohumín
131037 PP Český Těšín
135038 PP Liberec
134026 PP Česká Třebová
Bohumín státní hranice
Petrovice u Karviné státní hranice
Český Těšín státní hranice
Frýdlant v Čechách státní hranice
Lichkov státní hranice
PJ Česká Třebová
134098 PP Týniště nad Orlicí
PJ Olomouc
132084 PP Zábřeh na Moravě
Meziměstí státní hranice
Mikulovice státní hranice, t.č. přeprava zastavena
s výjimkou bilaterálních přeprav
ČD/ŐBB
PJ Brno
PJ České Budějovice
PJ České Budějovice
PJ Brno
133033 PP Břeclav
139063 PP Veselí nad Lužnicí
139022 PP České Budějovice
133074 PP Znojmo
Břeclav státní hranice
České Velenice státní hranice
Horní Dvořiště státní hranice
Znojmo státní hranice
ČD/ŽSR
PJ Olomouc
PJ Olomouc
PJ Brno
PJ Ostrava
132076 PP Valašské Meziříčí
132076 PP Valašské Meziříčí
133033 PP Břeclav
131037 PP Český Těšín
Horní Lideč státní hranice
Vlárský průsmyk státní hranice
Lanžhot státní hranice
Mosty u Jablunkova státní hranice
ČD/DB
ČD/PKP
SEZNAM TARIFNÍCH PŘECHODOVÝCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU
NA ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
ČD/DB
ČD/PKP
ČD/ŽSR
Provozní jednotka Provozní pracoviště
Tarifní bod
PJ Nymburk
135038 PP Liberec
505321 Hrádek nad Nisou státní hranice - DB,
nákladní přeprava ČDC pro ucelené vlaky na zvláštní ujednání
PJ Plzeň
138065 PP Sokolov
700153 Potůčky státní hranice - DB,
nákladní přeprava ČDC toho času zastavena
PJ Olomouc
131052 PP Opava
301549 Jindřichov ve Slezsku státní hranice - PKP,
nákladní přeprava ČDC pro ucelené vlaky na zvláštní ujednání
PJ Česká Třebová
134080 PP Trutnov
502906 Královec státní hranice - PKP,
nákladní přeprava ČDC pro ucelené vlaky na zvláštní ujednání
PJ Brno
133033 PP Břeclav
301358 Hodonín státní hranice - ŽSR,
nákladní přeprava ČDC omezena na hromadné substráty v ucelených vlacích
a ucelené soupravy prázdných železničních vozů
PJ Brno
133082 PP Otrokovice
300756 Velká nad Veličkou státní hranice - ŽSR,
nákladní přeprava ČDC pro ucelené vlaky na zvláštní ujednání
SEZNAM STYČNÝCH TARIFNÍCH BODŮ PRO NÁKLADNÍ PŘEPRAVU
S PRIVÁTNÍMI DRAHAMI
Styčný bod
Adresa provozovatele privátní dráhy
Kód
Styčná stanice
ČD / JHMD
Jindřichohradecké místní dráhy a.s – JHMD
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
41
Jindřichův Hradec
ČD / PDV RAILWAY
PDV RAILWAY a.s.
Blahoslavova 937/62
400 01 Ústí nad Labem
43
Sokolov
ČD / AWT
ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.
Hornopolní 3314/38
702 62 Ostrava, Moravská Ostrava
42
Milotice nad Opavou
ČD / SOŽ
Connex Morava, a.s.
Vítkovická 3056/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
45
Šumperk
SEZNAM ŘÍČNÍCH PŘÍSTAVŮ, PROVOZOVATELŮ A PŘÍPOJOVÝCH STANIC ČD
Provozní
jednotka
PJ Ústí nad Labem
Provozní
pracoviště
Tarifní bod
137034
526699 Děčín-Loubí
PP Děčín
PJ Nymburk
PJ Ústí nad Labem
PJ Nymburk
PJ Ústí nad Labem
PJ Ústí nad Labem
PJ Ústí nad Labem
135020
520148
PP Kolín
Kolín Labe
137067
528596
PP Lovosice
Lovosice-Prosmyky 1
135061
520387
PP Nymburk
Mělník Labe
137083
521898
PP Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-Mariánská skála
137083
522094
PP Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-Olšinky
137083
522292
PP Ústí nad Labem
Ústí nad Labem-Větruše
Přípojová stanice
Vlastník vlečky / Provozovatel
556894 Děčín východ
Česko-saské přístavy, spol. s.r.o.
další vlastník vlečky:
Argo Internationale Spedition, s r.o. Loubská 704/9, 405 01 Děčín 1
534149 Kolín
558593 Lovosice
530188 Mělník
531996 Ústí nad Labem sever
České přístavy, a.s.
Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
Česko-saské přístavy, spol. s.r.o.
Loubská 704/9, 405 01 Děčín 1
Česko-saské přístavy, spol. s.r.o.
Loubská 704/9, 405 01 Děčín 1
České přístavy, a.s.
Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
Topsped, spol. s r.o. pro logistiku a
532093 Ústí nad Labem-Střekov
dopravu, Karla Čapka 1405 01 Děčín 1
LUNA, a.s.
531590 Ústí nad Labem západ
Krkonošská 17, 120 00 Praha 2
V Y S V Ě T L I V K Y
Název a evidenční číslo stanice podle číselníku železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst SR 70 (Sei). *)
Výpravní oprávnění stanice pro oblast přepravy vozových zásilek, vyjádřené následujícími symboly:
M
Stanice s výpravním oprávněním pro vozové zásilky ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě
P
Stanice privátní dráhy s výpravním oprávněním pro vozové zásilky mezi stanicemi privátní dráhy, stanicemi privátní dráhy a přilehlými styčnými stanicemi a pro
zásilky nepřepravované ČD Cargo
Doplňující údaje pro oblast přepravy zboží, vyjádřené následujícími symboly:
kp
Stanice, ve kterém je kontejnerové překladiště; provozovatel překladiště se uvede v poznámce
p
Stanice, ve kterém je možno provádět výměnu výměnných palet
dez
Stanice, ve kterém je dezinfekční stanice
v
Stanice má výpravní oprávnění pro podej a výdej vozových zásilek na vlečkách a složištích, nebo vozových zásilek přepravců, kteří mají uzavřenou zvláštní
dohodu s dopravcem. Tyto skutečnosti musí být zřejmé z přepravního dokladu.
cs
Ve stanici je celní sklad
Technické vybavení stanice, vyjádřené následujícími symboly:
aj
Ve stanici je k dispozici autojeřáb
s
Ve stanici je silniční váha. Nosnost váhy v tunách a délka můstku váhy v metrech je uvedena zlomkem, jehož čitatel udává nosnost a jmenovatel délku můstku
váhy (příklad: s 5/4)
j
Ve stanici je pevný jeřáb. U zkratky je uvedena nosnost jeřábu v tunách (příklad: j 40)
k
Ve stanici je kolejová váha. Nosnost váhy v tunách a délka můstku váhy v metrech je uvedena zlomkem, jehož čitatel udává nosnost a jmenovatel délku můstku
váhy (příklad: k 50/12). Je-li ve stanici více kolejových vah, uvádí se jen váha s nejvyšší nosností.
obr
Ve stanici je obrysnice. U zkratky je uvedena římskou číslicí příslušná ložná míra (příklad: obr I).
rb
Ve stanici je boční rampa
rč
Ve stanici je čelní rampa
rbč
Ve stanici je boční i čelní rampa
PJ Cargo uvede se Provozní jednotka ČD Cargo , do které stanice patří (název sídla PJ, u soukromých nebo pronajatých drah identifikační kód dráhy dle Sei 510).
PP Cargo uvede se Provozní pracoviště ČD Cargo , do kterého stanice patří (název sídla PP, u soukromých nebo pronajatých drah identifikační kód dráhy dle Sei 510).
Poznámka - uvedou se další údaje, neuvedené v předchozích sloupcích buď slovním popisem nebo následujícími zkrácenými výrazy:
PS
Za tuto zkratku se uvede u stanic říčních přístavů evidenční číslo a název přípojové stanice
*) Údaje se přebírají z Číselníku železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst SR 70 (Sei). Za jejich aktualizaci odpovídá
Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC s.o.).
SEZNAM STANIC:
Pozn.: Včetně stanic, kde nákladní přepravu zajišťuje ČD Cargo jako externí dopravce
330159
Adamov
260
PJ Brno
PP Brno Maloměřice
M
v
M
v
rbč
PP Cheb
M
v
rb
PP Mladá Boleslav
M
v
obrI, rbč
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Ostrava-Kunčice
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Most
M
v
rb
PP Kolín
361014 Adamov, smluvní místo;
321018 Adamov, Mendelova univerzita v Brně
730051
Aš
148
PJ Plzeň
863019 Aš, smluvní místo;
850503 Aš, Pavel Ivančik
543611
Bakov nad Jizerou
070, 080
PJ Nymburk
561357 Bakov nad Jizerou, smluvní místo
755025
Balkova Lhota
201
PJ Č.
Budějovice
960013 Balkova Lhota, smluvní místo
330241
Baška
323
PJ Ostrava
166017 Baška, smluvní místo;
120022 Baška, HK ŠROT;
120014 Baška, M.O.S. PALIVA BAŠKA
758201
Batelov
225
PJ Brno
364026 Batelov, smluvní místo;
324020 Batelov, ZZN - provozní středisko Batelov
737924
Bavorov
197
PJ Č.
Budějovice
960021 Bavorov, smluvní místo
745059
Bečov nad Teplou
149, 161
PJ Plzeň
864025 Bečov nad Teplou, smluvní místo;
850529 Bečov nad Teplou, Lesní společnost Bečov, s.r.o,
Bečov n.T.
545590
Bečov u Mostu
126
PJ Ústí nad
Labem
760017 Bečov u Mostu, smluvní místo;
720011 Bečov u Mostu, BRIK
564567
Bečváry
014
561050 Bečváry, smluvní místo;
520015 Bečváry, ZEMPOMARKET
PJ Nymburk
330456
Bedihošť
301
PJ Olomouc
PP Olomouc
M
v
rb
M
v
rbč
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Mladá Boleslav
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rbč
PP Děčín hl.n.
M
k100/14, rbč
PP Praha Uhříněves
M
obrI/II, rč
PP Beroun
260174 Bedihošť, smluvní místo;
250217 Bedihošť, Michal Vlach
754820
Bechyně
202
PJ Č.
Budějovice
Pouze pro vozy s maximálním rozvorem 9 m,
PP Veselí nad Lužnicí doprava třínápravových a čtyřnápravových vozů se
vzdáleností otočných čepů nad 16 m vyloučena.
960039 Bechyně, smluvní místo;
952010 Bechyně, Lesy a.s. Bechyně
755751
Bělá nad Radbuzou
184
PJ Plzeň
862060 Bělá nad Radbuzou, smluvní místo;
820118 Bělá nad Radbuzou, Kamenolom Císařský a.s., vl.
Kamenolom Svržno
568980
Bělá pod Bezdězem
080
PJ Nymburk
550392 Bělá pod Bezdězem, Pavel Navrátil;
520031 Bělá pod Bezdězem, Papírny;
520023 Bělá pod Bezdězem, DEHTOCHEMA
731620
Bělčice
203
PJ Č.
Budějovice
960047 Bělčice, smluvní místo;
920116 Bělčice, Vlečka Bělčice
562090
Benešov nad Ploučnicí
081
PJ Ústí nad
Labem
760033 Benešov nad Ploučnicí, smluvní místo
551069
Benešov u Prahy
220, 221, 222
620021
620013
610022
610014
Benešov u Prahy, BAEST Machinery Holding, a.s.;
Benešov u Prahy, AYDEN;
Benešov u Prahy, 101.,102. kolej;
Benešov u Prahy, VNVK
730747
Beroun
170, 171, 173, 174
651240
620088
620070
620062
620054
620047
610030
PJ Praha
Beroun, SDC Praha;
Beroun, KD Trans s.r.o.;
Beroun, Českomoravský cement a.s., KDC II;
Beroun, Českomoravský cement a.s., KDC I;
Beroun, Čertovy schody;
Beroun, Vlečka RSM Beroun;
Beroun, VNVK - 26. a 27. kolej
PJ Praha
760843
Beroun-Závodí
173, 174
661207
650168
620104
620096
PJ Praha
M
v
rb
PP Beroun
M
v
obrI, rbč
PP Mladá Boleslav
M
v
rb
PP Hradec Králové
M
v
k80/18
PP Most
M
v
rb
PP Studénka
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
PP Olomouc
M
v
Beroun-Závodí, smluvní místo;
Beroun-Závodí, Milan Vondrák;
Beroun-Závodí, Vlečka CEMBRIT Beroun - Závodí;
Beroun-Závodí, AGP - Beroun-Závodí
568899
Bezděz
080
PJ Nymburk
560821 Bezděz, smluvní místo
567305
Bílá Třemešná
030
PJ Česká
Třebová
460287 Bílá Třemešná, smluvní místo
548198
Bílina
130, 131
761197
721894
721886
720037
720029
PJ Ústí nad
Labem
Bílina, smluvní místo;
Bílina, Vnitřní vlečka ELE;
Bílina, Vnější vlečka ČEZ-ELE Ledvice;
Bílina, Doly Bílina - sklad Ropné produkty;
Bílina, Doly Bílina - hlavní sklad
330647
Bílovec
279
PJ Ostrava
168021 Bílovec, smluvní místo
330951
Blansko
260
PJ Brno
361022 Blansko, smluvní místo;
321026 Blansko, ČKD Blansko Strojírny
330126
Blatec
301
PJ Olomouc
260182 Blatec, smluvní místo;
220012 Blatec, MJM Litovel
747220
Blatná
191, 203
PJ Č.
Budějovice
rb
PP Protivín
rb
PP Chomutov
962019 Blatná, Lnáře, smluvní místo;
960054 Blatná, smluvní místo;
920819 Blatná, ZZN Strakonice - silo Blatná
751867
Blatno u Jesenice
160, 161
713016 Blatno u Jesenice, VNVK
PJ Ústí nad
Labem
M
331256
Blažovice
300, 340
PJ Brno
M
rb
PP Brno Maloměřice
321034 Blažovice, Českomoravský cement Mokrá;
311019 Blažovice, VNVK
747659
Blížejov
180
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
M
v
rb
PP Ústí nad Labem západ
M
dez
rbč
PP Bohumín
862136 Blížejov, smluvní místo
739557
Blovice
190
PJ Plzeň
861104 Blovice, smluvní místo;
820415 Blovice, ZETEN Blovice
330423
Bludov
291, 292
PJ Olomouc
PP Zábřeh na Moravě
260398 Bludov, smluvní místo;
220020 Bludov, MJM Litovel
532796
Bohosudov
130
760066
720102
720094
720078
Bohosudov, smluvní místo ;
Bohosudov, Montážní základna Chabařovice;
Bohosudov, FLUORIT TEPLICE;
Bohosudov, SD Komes
341248
Bohumín
270, 300, 320
155069
155051
151035
151019
120147
120121
120113
120105
120097
120063
120055
120048
120030
110064
PJ Ústí nad
Labem
PJ Ostrava
Bohumín, SŽDC - OTV Bohumín;
Bohumín, SŽDC - TO Bohumín;
Bohumín, BIV 630, smluvní místo;
Bohumín, DKV Olomouc, PJ Bohumín;
Bohumín, TSR;
Bohumín, BOCHEMIE - areál B;
Bohumín, VaDS;
Bohumín, BOCHEMIE - areál A;
Bohumín, SANRE;
Bohumín, DANMAX STEEL;
Bohumín, ROCKWOOL;
Bohumín, ŽDB GROUP a.s. - drátovny;
Bohumín, ŽDB GROUP a.s. - železárny;
Bohumín, VNVK
300244
Bohumín státní hranice
330928
Bohuňovice
290
260190 Bohuňovice, smluvní místo
PKP;
PJ Ostrava
PJ Olomouc
PP Bohumín
M
v
rbč
PP Olomouc
539106
Bohuslavice nad Metují
026
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
rbč
PP Lovosice
M
v
rbč
PP Chomutov
M
v
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
rb
PP Děčín hl.n.
M
v
rb
PP Cheb
rb
PP Týniště nad Orlicí
460121 Bohuslavice nad Metují, smluvní místo;
420018 Bohuslavice nad Metují, Horkalen
331454
Bohuslavice nad Vláří
341
PJ Olomouc
260802 Bohuslavice nad Vláří, smluvní místo;
220038 Bohuslavice nad Vláří, Vojenská vlečka
559096
Bohušovice nad Ohří
090
PJ Ústí nad
Labem
760074 Bohušovice nad Ohří, smluvní místo;
720128 Bohušovice nad Ohří, Primagra
757757
Bochov
PJ Ústí nad
Labem
760082 Bochov, smluvní místo
331850
Bojkovice
341
PJ Brno
PP Otrokovice
260455 Bojkovice, smluvní místo;
220061 Bojkovice, Ing. Karel Žáček
540302
Bolehošť
026
PJ Česká
Třebová
460550 Bolehošť, smluvní místo;
450239 Bolehošť, AGROSPOL
560094
Boletice nad Labem
073
PJ Ústí nad
Labem
760090 Boletice nad Labem, smluvní místo;
720144 Boletice nad Labem, Chemotex
765750
Bor
178, 184
861013
850248
850230
820498
Bor, smluvní místo;
Bor, SOLITERA;
Bor, F.Kolowrat Krakovský;
Bor, Primagra,a.s. - vlečka Bor
540500
Borohrádek
016, 020
450791
450783
420075
420067
420042
420026
416016
PJ Plzeň
Borohrádek, TSS Pardubice;
Borohrádek, Mostní obvod;
Borohrádek, ŽPSV;
Borohrádek, Serafin Campestrini;
Borohrádek, Wotan Forest a.s., vlečka Borohrádek;
Borohrádek, Skladový areál MR;
Borohrádek, VNVK - 6. kolej
PJ Česká
Třebová
M
550731
Borová u Poličky
261
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP České Budějovice
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Kolín
M
v
rbč
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
obrI, rb
PP Praha Libeň
460568 Borová u Poličky, smluvní místo
741629
Borovany
199
PJ Č.
Budějovice
960062 Borovany, smluvní místo;
920157 Borovany, ZZN Pelhřimov, provoz Borovany;
920132 Borovany, Lasselsberger Borovany
760926
Boršov nad Vltavou
194
PJ Č.
Budějovice
960070 Boršov nad Vltavou, smluvní místo;
920215 Boršov nad Vltavou, Dálniční Stavby Praha, vlečka
České Budějovic;
920207 Boršov nad Vltavou, BZ Silo Boršov nad Vltavou II;
920181 Boršov nad Vltavou, EUROVIA CS, a.s. Planá u
Českých Budějovic;
920173 Boršov nad Vltavou, Jihočeské letiště České
Budějovice;
920165 Boršov nad Vltavou, BZ Silo Boršov nad Vltavou I
332056
Boskovice
262
PJ Brno
361030 Boskovice, smluvní místo;
350108 Boskovice, PENTACO
565465
Bošice
012
PJ Nymburk
560698 Bošice, smluvní místo;
520049 Bošice, BOLETEX
755322
Božejovice
201
PJ Č.
Budějovice
960088 Božejovice, smluvní místo
332254
Božice u Znojma
246
PJ Brno
365056 Božice u Znojma, smluvní místo;
325027 Božice u Znojma, Českomoravský štěrk, a.s., vlečka
Božice;
325019 Božice u Znojma, Land - Product
546465
Brandýs nad Labem
074
660571
620146
620138
620120
Brandýs nad Labem, smluvní místo;
Brandýs nad Labem, POLORA Polerady;
Brandýs nad Labem, JÍZDÁRNA;
Brandýs nad Labem, BSS METACO
PJ Praha
538439
Brandýs nad Orlicí
010
PJ Česká
Třebová
PP Pardubice
M
v
M
v
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
M
v
M
v
PP Brno Maloměřice
kp, v
PP Brno Maloměřice
rb
460428 Brandýs nad Orlicí, smluvní místo
545467
Brandýsek
093
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
660274 Brandýsek, smluvní místo
755728
Branice
201
PJ Č.
Budějovice
960096 Branice, smluvní místo;
920249 Branice, TOMEGAS Branice
332551
Bransouze
240
PJ Brno
364034 Bransouze, smluvní místo
768945
Bratkovice
200
PJ Praha
PP Beroun
660415 Bratkovice, smluvní místo
571992
Brniště
086
PJ Ústí nad
Labem
rb
PP Děčín hl.n.
760108 Brniště, smluvní místo;
723015 Brniště, DIAMO - Luhov
340752
Brno - Chrlice
300
PJ Brno
321331 Chrlice, RAVEN CZ, a.s.;
321323 Chrlice, NAVOS, a.s. - vlečka Chrlice
332957
Brno hlavní nádraží
240, 244, 247, 250, 260, 300, 340
361444
361436
350710
350702
350397
350389
350215
350017
331090
321992
321083
321075
321067
321059
321042
Brno hlavní nádraží, smluvní místo Brno dolní n.;
Brno hlavní nádraží, smluvní místo kolej č. 603;
Brno hlavní nádraží, Česká pošta;
Brno hlavní nádraží, DKV Brno Horní Heršpice;
Brno hlavní nádraží, LOKOMONT;
Brno hlavní nádraží, DKV, SDC - Uhelná;
Brno hlavní nádraží, ESTOP;
Brno hlavní nádraží, SEŽEV;
Brno hlavní nádraží, Terminal Brno;
Brno hlavní nádraží, ESB Elektrické stroje;
Brno hlavní nádraží, Energetické strojírny Brno;
Brno hlavní nádraží, Ferona Horní Heršpice;
Brno hlavní nádraží, SD KOVOŠROT;
Brno hlavní nádraží, FERAMO METALLUM;
Brno hlavní nádraží, Brněnské veletrhy a výstavy
PJ Brno
1) Terminal Brno
M
rbč
333153
Brno-Královo Pole
250
361048
350413
321125
321117
321109
mlýn)
PJ Brno
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
k120/22
PP Brno Maloměřice
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Přerov
Brno-Královo Pole, smluvní místo;
Brno-Královo Pole, ADID Brno, s.r.o., účelová kolej;
Brno-Královo Pole, Dopravní podnik města Brna;
Brno-Královo Pole, KRÁLOVOPOLSKÁ Brno;
Brno-Královo Pole, Teplárny Brno, a.s. (Červený
333559
Brno-Maloměřice
PJ Brno
350462 Brno-Maloměřice, OV + ostatní;
350454 Brno-Maloměřice, Montážní základna;
350439 Brno-Maloměřice, KB BLOK;
350421 Brno-Maloměřice, DKV LD, složiště;
321216 Brno-Maloměřice, Škrobárna Reality;
321208 Brno-Maloměřice, Tomáš Novotný - Cementárna
Maloměřice;
321190 Brno-Maloměřice, LINDE-Gas;
321182 Brno-Maloměřice, FIRN Brno;
321174 Brno-Maloměřice, Teplárny Brno, a.s. (provoz
Výtopna);
321166 Brno-Maloměřice, Teplárny Brno, a.s. (provoz
Špitálka);
321158 Brno-Maloměřice, ALSTOM Power;
321141 Brno-Maloměřice, Šmeral Brno
333658
Brno-Slatina
250, 340
361063
321984
321976
321968
321281
321273
321265
321257
321240
321232
321224
Brno-Slatina, smluvní místo;
Brno-Slatina, ZETOR TRAKTORS a.s.;
Brno-Slatina, Slévárna HEUNISCH;
Brno-Slatina, SAKO Brno;
Brno-Slatina, ENERGZET;
Brno-Slatina, Zelenina Brno;
Brno-Slatina, E.ON Česká republika;
Brno-Slatina, Letiště Brno - Tuřany;
Brno-Slatina, Brno - Slatina 1;
Brno-Slatina, ZETOR;
Brno-Slatina, AREAL SLATINA
331421
Brodek u Přerova
270
260638
250647
250399
220095
220087
PJ Brno
Brodek u Přerova, smluvní místo;
Brodek u Přerova, IDS Cargo a.s.;
Brodek u Přerova, TRANSPAL;
Brodek u Přerova, IDS BC Brodek u Přerova;
Brodek u Přerova, MORAVAMALT
PJ Olomouc
536102
Broumov
026
450668
420091
420083
413021
PJ Česká
Třebová
M
rbč
PP Týniště nad Orlicí
Broumov, Uhelné sklady;
Broumov, Veba Broumov;
Broumov, Veba Broumov Olivětín;
Broumov, VNVK
334052
Brumov
283
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
rbč
PP Opava
M
p
aj, k120/22,,
rbč
PP Břeclav
260984 Brumov, smluvní místo
331629
Bruntál
310
169235
120170
120162
120154
Bruntál, smluvní místo;
Bruntál, Silo;
Bruntál, ALFA PLASTIK;
Bruntál, MACCO
334250
Břeclav
246, 247, 250, 330
350728
350488
350470
322065
322057
322040
322032
322024
312017
PJ Ostrava
PJ Brno
Břeclav, Česká pošta;
Břeclav, OTV Břeclav;
Břeclav, OKV;
Břeclav, MORAVIAPRESS;
Břeclav, GUMOTEX;
Břeclav, Fosfa;
Břeclav, OTIS;
Břeclav, Poštorenské keramické závody;
Břeclav, VNVK
300558
Břeclav státní hranice
769349
Březnice
200, 203, 204
ÖBB;
PJ Brno
PJ Č.
Budějovice
PP Břeclav
M
obrI, rbč
PP Protivín
M
rbč
PP Chomutov
rb
PP Most
925594 Březnice, SUBLIMA Březnice;
925552 Březnice, Jaroslav Komoň - Březnice;
912014 Březnice, VNVK
537191
Březno u Chomutova
124
PJ Ústí nad
Labem
720185 Březno u Chomutova, Předávací nádraží;
720177 Březno u Chomutova, ČEZ elektrárna Tušimice;
713024 Březno u Chomutova, VNVK
549592
Březno u Postoloprt
114
760116 Březno u Postoloprt, smluvní místo;
720219 Březno u Postoloprt, Elektroporcelán Louny;
720201 Březno u Postoloprt, ČEZ Louny
PJ Ústí nad
Labem
M
v
334375
Březová nad Svitavou
260
PJ Česká
Třebová
PP Česká Třebová
M
v
M
v
PP Opava
M
v
PP Most
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Studénka
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rbč
PP Valašské Meziříčí
M
v
M
v
M
v
rb
460238 Březová nad Svitavou, smluvní místo;
451039 Březová nad Svitavou, LIVECAR, s.r.o.
332320
Břidličná
311
PJ Ostrava
164053 Břidličná, smluvní místo;
120204 Břidličná, AL INVEST
545699
Břvany
126
PJ Ústí nad
Labem
760132 Břvany, smluvní místo;
721779 Břvany, Kyselka Praga
335059
Bučovice
340
PJ Brno
361071 Bučovice, smluvní místo;
321299 Bučovice, Pavel Čabla
330845
Budišov nad Budišovkou
276
PJ Ostrava
168039 Budišov nad Budišovkou, smluvní místo
555102
Butoves
041
PJ Nymburk
560201 Butoves, smluvní místo;
524017 Butoves, BUTAS
335356
Bylnice
283, 341
PJ Olomouc
261081 Bylnice, smluvní místo;
220103 Bylnice, Kloboucká lesní s.r.o.
331041
Bystřice (Bystrzyca)
320
PJ Ostrava
PP Český Těšín
169045 Bystřice (Bystrzyca), smluvní místo
335554
Bystřice nad Pernštejnem
251
PJ Brno
rb
PP Havlíčkův Brod
363028 Bystřice nad Pernštejnem, smluvní místo;
323014 Bystřice nad Pernštejnem, Sagras
335851
Bystřice pod Hostýnem
303
261057 Bystřice pod Hostýnem, smluvní místo;
220129 Bystřice pod Hostýnem, MATYSKA;
220111 Bystřice pod Hostýnem, TON Bystřice p.H.
PJ Olomouc
PP Přerov
338525
Bystřička
280
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
rbč
PP Otrokovice
M
v
PP Břeclav
M
v
PP Plzeň hl.n.
M
v
PP Pardubice
M
v
PP Sokolov
M
v
rb
PP Pardubice
M
v
rb
PP Nymburk
260901 Bystřička, smluvní místo;
220152 Bystřička, HOFMANN Bystřička;
220145 Bystřička, PERAD Bystřička
545517
Byšice
070
PJ Nymburk
560227 Byšice, smluvní místo;
521286 Byšice, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Byšice;
521278 Byšice, Vitana
336156
Bzenec
340, 342
PJ Brno
366013 Bzenec, smluvní místo
361758
Bzenec přívoz
330
PJ Brno
362012 Bzenec přívoz, smluvní místo;
350181 Bzenec přívoz, TVARBET MORAVIA;
322081 Bzenec přívoz, KM Beta
754655
Cebiv
177
PJ Plzeň
866004 Cebiv, smluvní místo
552539
Cerekvice nad Loučnou
018
PJ Česká
Třebová
460667 Cerekvice nad Loučnou, smluvní místo;
420117 Cerekvice nad Loučnou, Agropodnik Svitavy
759050
Citice
140
865022
823674
823666
823658
823641
823039
823021
823013
PJ Plzeň
Citice, smluvní místo;
Citice, bss Báňská stavební společnost s.r.o.;
Citice, Miller Engineering Sokolov;
Citice, TSR Dolní Rychnov;
Citice, Sokolovské strojírny, a.s. Sokolov;
Citice, DRUSO - Dolní Rychnov;
Citice, ČEZ elektrárna Tisová;
Citice, SU Citice ÚTT
550335
Čachnov
261
PJ Česká
Třebová
460436 Čachnov, smluvní místo;
420141 Čachnov, PRONTO GAS Čachnov
562314
Čachovice
071
561225 Čachovice, smluvní místo
PJ Nymburk
540443
Čáslav
230, 236
550459
520114
520106
520098
520072
520064
520056
510024
PJ Nymburk
M
rbč
PP Kolín
M
rb
PP Týniště nad Orlicí
Čáslav, Recykling - kovové odpady;
Čáslav, Voj. vlečka č. 10;
Čáslav, UNIKOM;
Čáslav, STARBRIGHT;
Čáslav, Skladový areál MR;
Čáslav, K + P Line;
Čáslav, Čáslav pila;
Čáslav, VNVK
532002
Častolovice
021, 022
PJ Česká
Třebová
420133 Častolovice, Vlečka Saint - Gobain Častolovice;
416024 Častolovice, VNVK
336354
Čejč
255
PJ Brno
PP Břeclav
M
v
M
v
obrI, rb
PP Praha Libeň
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
M
v
M
v
362020 Čejč, smluvní místo;
322107 Čejč, Firon
547760
Čelákovice
074, 231
661231
623207
620229
620211
620203
620195
620187
PJ Praha
Čelákovice, smluvní místo;
Čelákovice, Vlečka TSR Mochov;
Čelákovice, Národní technické muzeum;
Čelákovice, Kovohutě Čelákovice;
Čelákovice, FV - Plast, a.s;
Čelákovice, ČEPS, a.s.-Čechy střed;
Čelákovice, TOS Čelákovice
332924
Čelechovice na Hané
273
PJ Olomouc
260208 Čelechovice na Hané, smluvní místo
550467
Čerčany
210, 212, 221
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
660035 Čerčany, smluvní místo;
620252 Čerčany, ŽPSV a.s. závod Čerčany
540708
Čermná nad Orlicí
020
PJ Česká
Třebová
rb
PP Týniště nad Orlicí
460915 Čermná nad Orlicí, smluvní místo;
420158 Čermná nad Orlicí, Vojenská vlečka č.29
350140
Čermná ve Slezsku
276
168062 Čermná ve Slezsku, smluvní místo
PJ Ostrava
PP Studénka
759225
Černá v Pošumaví
194
PJ Č.
Budějovice
PP České Budějovice
M
v
M
v
M
v
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Kolín
M
v
rb
PP Kolín
M
v
M
v
rb
PP Trutnov
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
rbč
PP Děčín hl.n.
960104 Černá v Pošumaví, smluvní místo;
920256 Černá v Pošumaví, ATOS s.r.o.
547521
Černousy
037
PJ Nymburk
rb
PP Liberec
524025 Černousy, Černousy
534990
Černovice u Chomutova
137
PJ Ústí nad
Labem
PP Chomutov
720243 Černovice u Chomutova, AgroZZN, a.s. Rakovník silo Černovice
535203
Červená Voda
024
PJ Česká
Třebová
460691 Červená Voda, smluvní místo
563163
Červené Janovice
PJ Nymburk
561241 Červené Janovice, smluvní místo;
550475 Červené Janovice, Městské lesy a rybníky
565168
Červené Pečky
014
PJ Nymburk
560045 Červené Pečky, smluvní místo;
550871 Červené Pečky, Ludmila Pekárková ;
520122 Červené Pečky, TOPEK-Oil.cz
333120
Červenka
270, 273
PJ Olomouc
PP Olomouc
261115 Červenka, smluvní místo;
220178 Červenka, ČEZ
574509
Červený Kostelec
032
PJ Česká
Třebová
460899 Červený Kostelec, smluvní místo;
450445 Červený Kostelec, Ladislav Cvejn
534800
Červený Potok
025
PJ Česká
Třebová
451013 Červený Potok, Hanušovická lesní a.s.
562991
Česká Kamenice
081
760173 Česká Kamenice, smluvní místo;
721878 Česká Kamenice, Tranpedia
PJ Ústí nad
Labem
748053
Česká Kubice
180
PJ Plzeň
M 1)
v
rb
PP Plzeň hl.n.
1) jen pro zásilky určené k novému podeji nebo
změně přepravní smlouvy z/do ciziny
862029 Česká Kubice, smluvní místo;
850651 Česká Kubice, Domažlické městské lesy;
850644 Česká Kubice, CTR Groupe,a.s.
708057
Česká Kubice státní hranice
568097
Česká Lípa hlavní nádraží
080, 081, 086, 087
750075
723080
723064
723056
723049
721985
710012
DB;
PJ Plzeň
PJ Ústí nad
Labem
PP Plzeň hl.n.
M
rbč
PP Děčín hl.n.
Česká Lípa hlavní nádraží, DKV;
Česká Lípa hlavní nádraží, Bombardier;
Česká Lípa hlavní nádraží, KOVOŠROT;
Česká Lípa hlavní nádraží, SAM;
Česká Lípa hlavní nádraží, Vendys;
Česká Lípa hlavní nádraží, Marius Pedersen;
Česká Lípa hlavní nádraží, VNVK
537803
Česká Metuje
026
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
rb
PP Hradec Králové
M
kp
aj, k40/12,
obrI
PP Česká Třebová
460303 Česká Metuje, smluvní místo;
450775 Česká Metuje, Komap
575001
Česká Skalice
032
PJ Česká
Třebová
460311 Česká Skalice, smluvní místo;
420182 Česká Skalice, AGROPODNIK;
420174 Česká Skalice, Cerea, a.s. - vlečka Říkov
539130
Česká Třebová
010, 260, 262, 270, 272
460030
451054
450817
450809
450015
420257
420240
420232
420224
420216
420190
410035
Česká Třebová, Dlouhá Třebová;
Česká Třebová, Česká pošta;
Česká Třebová, DKV;
Česká Třebová, ČD Zásobovací centrum;
Česká Třebová, Skalický Josef;
Česká Třebová, EŽ Praha;
Česká Třebová, CZ LOKO;
Česká Třebová, KORADO;
Česká Třebová, ROZLÍVKA TRANSPORT;
Česká Třebová, TSR;
Česká Třebová, METRANS Česká Třebová;
Česká Třebová, VNVK
PJ Česká
Třebová
732826
České Budějovice
190, 194, 196, 199, 220
PJ Č.
Budějovice
M
p
aj, j32, rbč
PP České Budějovice
961011 České Budějovice, Nemanice;
953620 České Budějovice, DKV Plzeň PJ České Budějovice;
953612 České Budějovice, Elektroúsek OTV Nemanice;
953604 České Budějovice, ČD Cargo, a.s., SOKV;
952002 České Budějovice, SOKV opravna vozů;
950196 České Budějovice, INCOMTRANS CZ;
940015 České Budějovice, logist.služby-DS;
920579 České Budějovice, TSR České Budějovice;
920546 České Budějovice, Kovošrot GROUP CZ - vl.
Č.Budějovice;
920520 České Budějovice, Teplárna Č. Budějovice - výtopna
Vráto;
920512 České Budějovice, Slévárna Rudolfov České
Budějovice;
920504 České Budějovice, BELIS České Budějovice;
920439 České Budějovice, FERONA, a.s. vlečka České
Budějovice;
920413 České Budějovice, MOTOR (u Budvaru);
920405 České Budějovice, Budvar České Budějovice;
920363 České Budějovice, Palstav s.r.o. Č.Budějovice;
920348 České Budějovice, FAST KOVOŠROT ČESKÉ
BUDĚJOVICE;
920314 České Budějovice, EGE Č. Budějovice;
920306 České Budějovice, E.ON Česká republika, vlečka
České Budějovice;
920298 České Budějovice, Teplárna Č.Budějovice - hlavní
závod;
920272 České Budějovice, Duropac Bupak Obaly - provoz
Rožnov;
911016 České Budějovice, VNVK
736322
České Velenice
199, 226
PJ Č.
Budějovice
PP Veselí nad Lužnicí
M
953885 České Velenice, SDC Č.Velenice;
920561 České Velenice, ŽOS České Velenice CZ a.s.
706325
České Velenice státní hranice
530667
Český Brod
011
ÖBB;
PJ Č.
Budějovice
PJ Nymburk
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rbč
PP Kolín
M
v
rbč
PP České Budějovice
560706 Český Brod, smluvní místo;
520155 Český Brod, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Český Brod
760025
Český Krumlov
194
960112 Český Krumlov, smluvní místo
PJ Č.
Budějovice
560466
Český Šternberk
212
PJ Praha
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
rbč
PP Český Těšín
661058 Český Šternberk, smluvní místo
332346
Český Těšín
320, 321, 322
PJ Ostrava
M
110080 Český Těšín, VNVK
300145
Český Těšín státní hranice
733527
Číčenice
190, 192, 197
PKP;
PJ Ostrava
PJ Č.
Budějovice
PP Český Těšín
PP Protivín
M
962027 Číčenice, smluvní místo
730424
Čimelice
200
PJ Č.
Budějovice
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Praha Libeň
M
v
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Jihlava
960120 Čimelice, smluvní místo
555961
Čisovice
210
PJ Praha
660878 Čisovice, smluvní místo;
620260 Čisovice, Kovohutě Holding DT a.s. Mníšek pod
Brdy
762245
Čistá
162
PJ Praha
PP Beroun
661330 Čistá, smluvní místo
730820
Čížová
200
PJ Č.
Budějovice
960138 Čížová, smluvní místo
750927
Čkyně
198
PJ Č.
Budějovice
960146 Čkyně, smluvní místo
748822
Dačice
227
364042 Dačice, smluvní místo;
324046 Dačice, NAVOS, a.s. - vlečka Dačice;
324038 Dačice, ZEMOS Dačice
PJ Brno
734459
Dalovice
140, 141
864033
823088
823062
823054
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
rbč
PP Sokolov
M
v
rb
PP Praha Libeň
M
v
Dalovice, smluvní místo;
Dalovice, Sedlecký kaolín Sadov;
Dalovice, TSR Dalovice;
Dalovice, Intermont
759258
Dasnice
140
PJ Plzeň
865030 Dasnice, smluvní místo
556969
Davle
210
PJ Praha
660886 Davle, smluvní místo;
651059 Davle, Růžička Martin
757021
Děbolín
225
PJ Č.
Budějovice
PP Veselí nad Lužnicí
960153 Děbolín, smluvní místo
556597
Děčín hlavní nádraží
073, 081, 090, 098
750265
720334
720326
720318
720292
720284
720276
711069
711051
PJ Ústí nad
Labem
M
k120/19, rbč
PP Děčín hl.n.
Děčín hlavní nádraží, DKV Praha;
Děčín hlavní nádraží, RYKO II;
Děčín hlavní nádraží, RYKO I;
Děčín hlavní nádraží, FEROX;
Děčín hlavní nádraží, Silike;
Děčín hlavní nádraží, Kovošrot;
Děčín hlavní nádraží, Aluminium;
Děčín hlavní nádraží, VNVK – kolej č.124;
Děčín hlavní nádraží, VNVK – kolej č.122
507194
Děčín státní hranice
556894
Děčín východ
073, 081
DB;
PJ Ústí nad
Labem
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
M
rbč
PP Děčín hl.n.
711044 Děčín východ, VNVK - 27. kolej;
711036 Děčín východ, VNVK - 107. kolej;
711028 Děčín východ, VNVK horní ledovací
526699
Děčín-Loubí
PJ Ústí nad
Labem
další vlastník vlečky:
Intenationale Spedition,
PS:556894
DěčínArgo
východ
M
v
PP Děčín hl.n.
M
v
PP Ostrava
721852 Děčín-Loubí, Česko-saské přístavy;
721845 Děčín-Loubí, ČSPL - přístav Loubí
332643
Děhylov
321
165076 Děhylov, smluvní místo
PJ Ostrava
s.r.o.;
549725
Desná
036
PJ Nymburk
M
v
PP Liberec
M
v
PP Bohumín
M
v
rb
PP Opava
M
v
obrI, rbč
PP Protivín
M
v
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Mladá Boleslav
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
560987 Desná, smluvní místo;
524033 Desná, ORNELA
332742
Dětmarovice
320
PJ Ostrava
169284 Dětmarovice, smluvní místo;
120220 Dětmarovice, Elektrárna Dětmarovice
333229
Dětřichov nad Bystřicí
310
PJ Ostrava
164087 Dětřichov nad Bystřicí, smluvní místo;
120238 Dětřichov nad Bystřicí, RAMI invest
733329
Dívčice
190, 193
PJ Č.
Budějovice
960179 Dívčice, smluvní místo;
920645 Dívčice, ZZN Pelhřimov-sklad Dívčice;
920637 Dívčice, DIAMO Mydlovary
332841
Dobrá u Frýdku-Místku
322
169185
121897
120287
120261
PJ Ostrava
PP Ostrava-Kunčice
Dobrá u Frýdku-Místku, smluvní místo;
Dobrá u Frýdku-Místku, HMMC Nošovice;
Dobrá u Frýdku-Místku, ČEPS - Nošovice;
Dobrá u Frýdku-Místku, Pivovar RADEGAST
336552
Dobronín
225
PJ Brno
364067 Dobronín, smluvní místo;
324061 Dobronín, AGROPODNIK Dobronín;
324053 Dobronín, VU 3755 Dobronín
561910
Dobrovice
071
561373
520221
520197
520189
520171
520163
PJ Nymburk
Dobrovice, smluvní místo;
Dobrovice, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Dobrovice;
Dobrovice, Schnellecke Bohemia s.r.o.;
Dobrovice, Mosolf;
Dobrovice, Cukrovary TTD;
Dobrovice, AGRO
540104
Dobruška
028
460329 Dobruška, smluvní místo;
450197 Dobruška, SERVISBAL OBALY;
450189 Dobruška, PALIVA, s.r.o.
PJ Česká
Třebová
753251
Dobřany
183
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
M
v
M
v
rb
PP Hradec Králové
M
v
rb
PP Beroun
M
v
M
v
rb
PP Praha Libeň
M
v
rb
PP Děčín hl.n.
M
v
M
v
M
v
M
v
861062 Dobřany, smluvní místo;
850289 Dobřany, DRUSO
530808
Dobřenice
020
PJ Česká
Třebová
460154 Dobřenice, smluvní místo
532267
Dobřichovice
171
PJ Praha
660894 Dobřichovice, smluvní místo;
651034 Dobřichovice, Šindelářová
738153
Dobříkov na Šumavě
185
556464
Dobříš
210
PJ Plzeň
PJ Praha
PP Plzeň hl.n.
660902 Dobříš, smluvní místo
568592
Doksy
080
PJ Ústí nad
Labem
760231 Doksy, smluvní místo;
750083 Doksy, Miroslav Pospíšil
333047
Dolní Benešov
317
PJ Ostrava
PP Opava
164095 Dolní Benešov, smluvní místo;
120295 Dolní Benešov, MSA
543066
Dolní Beřkovice
090
PJ Ústí nad
Labem
rbč
PP Lovosice
761239 Dolní Beřkovice, smluvní místo;
720417 Dolní Beřkovice, ČEZ elektrárna Mělník;
720359 Dolní Beřkovice, YTONG Mělník
559112
Dolní Bousov
064
PJ Nymburk
PP Mladá Boleslav
561100 Dolní Bousov, smluvní místo
534602
Dolní Lipka
024, 025
460675 Dolní Lipka, smluvní místo;
420265 Dolní Lipka, Vlečka Kaplan Dolní Lipka
PJ Česká
Třebová
rbč
PP Česká Třebová
566992
Dolní Podluží
089
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
M
v
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rb
PP Cheb
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rbč
PP Olomouc
k80/14,
obrI/II, rbč
PP Plzeň hl.n.
720367 Dolní Podluží, TOS VARNSDORF
549626
Dolní Polubný
036
PJ Nymburk
560839 Dolní Polubný, smluvní místo
749853
Dolní Žandov
170
865113
850701
850693
823104
PJ Plzeň
Dolní Žandov, smluvní místo;
Dolní Žandov, SOLITERA spol. s r.o.;
Dolní Žandov, AGROKOMBINÁT Dolní Žandov;
Dolní Žandov, Stavební výroba Dolní Žandov
553461
Domašín
222
PJ Praha
661066 Domašín, smluvní místo
334227
Domašov nad Bystřicí
310
PJ Olomouc
260216 Domašov nad Bystřicí, smluvní místo
735159
Domažlice
180, 184, 185
PJ Plzeň
M
852939 Domažlice, DKV;
852640 Domažlice, Havlovice Lesy ČR s.r.o. (Lesní správa
Domažl;
850016 Domažlice, Jar.Fronk;
821454 Domažlice, Fronk;
821397 Domažlice, Primagra, a.s. - vlečka Domažlice;
812057 Domažlice, VNVK - 15. kolej;
812040 Domažlice, VNVK - 17. kolej;
812032 Domažlice, VNVK - 13. kolej;
812016 Domažlice, VNVK špády
550194
Domoušice
126
PJ Ústí nad
Labem
M
v
rb
PP Most
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
760272 Domoušice, smluvní místo
756726
Doňov
225
PJ Č.
Budějovice
960187 Doňov, smluvní místo
532606
Doudleby nad Orlicí
021, 023
460923 Doudleby nad Orlicí, smluvní místo;
420273 Doudleby nad Orlicí, AGROPODNIK ORLICE
PJ Česká
Třebová
334722
Drahotuše
270
PJ Olomouc
PP Přerov
M
v
M
v
M
v
PP Nymburk
M
v
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
rbč
PP Cheb
M
v
rb
PP Ostrava-Kunčice
rb
PP Ostrava-Kunčice
rb
PP Ostrava-Kunčice
260661 Drahotuše, smluvní místo;
220194 Drahotuše, Ceskomoravský štěrk, kamenolom
Hrabůvka
567404
Dvůr Králové nad Labem
030
PJ Česká
Třebová
rb
PP Hradec Králové
460337 Dvůr Králové nad Labem, smluvní místo;
440065 Dvůr Králové nad Labem, Logistické služby - DS;
420281 Dvůr Králové nad Labem, ČEZ - teplárna
563817
Dymokury
062
PJ Nymburk
520247 Dymokury, Praga Mineral
735225
Dynín
220
PJ Č.
Budějovice
920660 Dynín, ZZN Pelhřimov-provoz Dynín;
920652 Dynín, Zemědělské služby Dynín
337154
Dzbel
271
PJ Olomouc
260224 Dzbel, smluvní místo;
220202 Dzbel, NAVOS
740050
Františkovy Lázně
147, 148
PJ Plzeň
863043 Františkovy Lázně, smluvní místo
333344
Frenštát pod Radhoštěm
323
PJ Ostrava
160036 Frenštát pod Radhoštěm, smluvní místo;
120311 Frenštát pod Radhoštěm, Strnadel;
120303 Frenštát pod Radhoštěm, Siemens Elektromotory
333443
Frýdek-Místek
322, 323
PJ Ostrava
M
110155 Frýdek-Místek, VNVK
333542
Frýdlant nad Ostravicí
323, 324
169243
156018
120386
120378
Frýdlant nad Ostravicí, smluvní místo;
Frýdlant nad Ostravicí, Helena Piskořová;
Frýdlant nad Ostravicí, KOVINTRADE Praha;
Frýdlant nad Ostravicí, SLEZSKOMOR. DRÁHA
PJ Ostrava
M
v
546523
Frýdlant v Čechách
037, 039
PJ Nymburk
M
v
PP Liberec
M
v
PP Liberec
561340 Frýdlant v Čechách, smluvní místo
546622
Frýdlant v Čechách předměstí
039
PJ Nymburk
550590 Frýdlant v Čechách předměstí, Paliva Kohoutková
506725
Frýdlant v Čechách státní hranice
334045
Fulnek
277
PKP; jen pro nákladní přepravu;
PJ Nymburk
PJ Ostrava
PP Liberec
M
v
rb
PP Studénka
M
v
obrI, rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
rb
PP Ostrava
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
M
v
168104 Fulnek, smluvní místo
540831
Golčův Jeníkov
230
PJ Brno
363036 Golčův Jeníkov, smluvní místo
338053
Grešlové Mýto
241
PJ Brno
365015 Grešlové Mýto, smluvní místo
334821
Grygov
270
PJ Olomouc
260232 Grygov, smluvní místo
334243
Háj ve Slezsku
321
PJ Ostrava
165126 Háj ve Slezsku, smluvní místo;
120394 Háj ve Slezsku, MORSEVA
758656
Hájek
140
PJ Plzeň
823112 Hájek, Vlečka Hájek
546028
Hajniště
039
PJ Nymburk
PP Liberec
524058 Hajniště, Vlečka Hajniště
334920
Halenkov
282
260992 Halenkov, smluvní místo
PJ Olomouc
rb
PP Valašské Meziříčí
335422
Hanušovice
025, 292, 294
PJ Olomouc
M
rb
PP Zábřeh na Moravě
rbč
PP Ostrava-Kunčice
aj, obrI, rbč
PP Havlíčkův Brod
220244 Hanušovice, Pivovar HOLBA;
210021 Hanušovice, VNVK
334540
Havířov
321
PJ Ostrava
M
v
160028 Havířov, smluvní místo;
120428 Havířov, OKD Doprava-Prostřední Suchá;
120410 Havířov, METRANS-Šenov
542134
Havlíčkův Brod
225, 230, 237, 238, 250
350496
350165
340018
323410
323402
323063
323055
323048
323030
323022
313163
PJ Brno
M
Havlíčkův Brod, DKV Brno, pracoviště H. Brod;
Havlíčkův Brod, BOKK-NET BOHEMIA;
Havlíčkův Brod, logist.služby-DS Havl.Brod;
Havlíčkův Brod, Harfa;
Havlíčkův Brod, MIKO;
Havlíčkův Brod, Hartman - RICO;
Havlíčkův Brod, Cerea, a.s. - vlečka Baštínov;
Havlíčkův Brod, Cerea, a.s., Na starém skladě;
Havlíčkův Brod, NATURAMYL Pohledští Dvořáci;
Havlíčkův Brod, Amylon Havlíčkův Brod;
Havlíčkův Brod, VNVK
735951
Hazlov
148
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Cheb
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
865063 Hazlov, smluvní místo;
850792 Hazlov, Druso spol. s r.o.
548321
Hejnice
038
PJ Nymburk
561084 Hejnice, smluvní místo
558437
Herálec
237
PJ Brno
363044 Herálec, smluvní místo
552166
Heřmaničky
220
PJ Praha
660043 Heřmaničky, smluvní místo
341743
Heřmánky
276
PJ Ostrava
PP Studénka
168112 Heřmánky, smluvní místo;
120436 Heřmánky, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
557132
Heřmanův Městec
015
414045 Heřmanův Městec, VNVK
PJ Česká
Třebová
M
PP Pardubice
335950
Hlinsko pod Hostýnem
303
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Přerov
M
v
obrI, rb
PP Pardubice
M
v
PP Olomouc
M
v
PP Olomouc
M
v
rb
PP České Budějovice
M
v
obrI/II, rb
PP České Budějovice
M
v
PP Opava
M
v
PP Hradec Králové
M
v
PP Lovosice
260596 Hlinsko pod Hostýnem, smluvní místo
548537
Hlinsko v Čechách
238
PJ Česká
Třebová
460592 Hlinsko v Čechách, smluvní místo;
420307 Hlinsko v Čechách, Cerea, a.s. - vlečka Hlinsko
335927
Hlubočky
310
PJ Olomouc
260240 Hlubočky, smluvní místo;
220277 Hlubočky, CD LOGICA;
220269 Hlubočky, ZAPA beton
336024
Hlubočky-Mariánské Údolí
310
PJ Olomouc
261107 Hlubočky-Mariánské Údolí, smluvní místo;
220301 Hlubočky-Mariánské Údolí, Vojenská vlečka č.3;
220293 Hlubočky-Mariánské Údolí, MORA MORAVIA
733022
Hluboká nad Vltavou
190
PJ Č.
Budějovice
960203 Hluboká nad Vltavou, smluvní místo
734822
Hluboká nad Vltavou-Zámostí
220
PJ Č.
Budějovice
960195 Hluboká nad Vltavou-Zámostí, smluvní místo
335042
Hlučín
317
PJ Ostrava
164137 Hlučín, smluvní místo;
120451 Hlučín, Marius Pedersen;
120444 Hlučín, Hospodářské družstvo
556407
Hněvčeves
041
PJ Česká
Třebová
420315 Hněvčeves, Cerekvice
542878
Hněvice
090
761296
721860
721753
720433
Hněvice, smluvní místo;
Hněvice, ČEZ elektrárna Mělník I.;
Hněvice, Mondi Štětí a.s.;
Hněvice, vlečka Hněvice
PJ Ústí nad
Labem
Pro vlečku ČEZ pouze ucelené vlaky
335141
Hnojník
322
PJ Ostrava
PP Ostrava-Kunčice
M
v
M
v
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rb
PP Břeclav
rb
169177 Hnojník, smluvní místo;
120485 Hnojník, M+P prodej paliv;
120477 Hnojník, GODULA
749606
Hodice
227
PJ Brno
PP Jihlava
364075 Hodice, smluvní místo
542720
Hodkovice nad Mohelkou
030
PJ Nymburk
560375 Hodkovice nad Mohelkou, smluvní místo;
550202 Hodkovice nad Mohelkou, Stavební materiál ;
524066 Hodkovice nad Mohelkou, KOVOŠROT GROUP CZ
a.s.
338251
Hodonice
246
PJ Brno
365106 Hodonice, smluvní místo;
325043 Hodonice, SLADOVNY SOUFFLET ČR;
325035 Hodonice, NAVOS, a.s. - vlečka Hodonice
338459
Hodonín
255, 330, 343
350504
322164
322156
322123
322115
312025
PJ Brno
PP Břeclav
M
Hodonín, DKV ČD;
Hodonín, KOVOSTEEL;
Hodonín, PLOMA;
Hodonín, CEZ Elektrárna Hodonín;
Hodonín, JMA Hodonín;
Hodonín, VNVK
301358
Hodonín státní hranice
338558
Holešov
303
PJ Brno
PJ Olomouc
PP Břeclav
M
v
rbč
PP Přerov
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
260588 Holešov, smluvní místo;
250100 Holešov, PALIVA Holešov s.r.o.;
220327 Holešov, TON Holešov
555136
Holice
016
PJ Česká
Třebová
460782 Holice, smluvní místo
753129
Holkov
196
960211 Holkov, smluvní místo
PJ Č.
Budějovice
PP České Budějovice
ŽSR nákladní přeprava omezena na hromadné
substráty v ucelených vlacích a ucelené soupravy
prázdných železničních vozů;
731851
Holoubkov
170
PJ Plzeň
pro vlečku Kovosvit Holoubkov a.s.;
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
v
obrI, rb
PP Protivín
rbč
PP Protivín
861203 Holoubkov, smluvní místo;
850370 Holoubkov, J.C.Mannsfeld;
821579 Holoubkov, KOVOSVIT Holoubkov
338855
Holubice
300
PJ Brno
361089 Holubice, smluvní místo;
350256 Holubice, Obořilová
747352
Holýšov
180
PJ Plzeň
861054 Holýšov, smluvní místo
736058
Horažďovice
185
960229
925719
925669
925651
PJ Č.
Budějovice
Horažďovice, smluvní místo;
Horažďovice, Primagra, a.s. - vlečka Horažďovice;
Horažďovice, Bohemia Sport Horažďovice;
Horažďovice, LYCKEBY AMYLEX Horažďovice
738658
Horažďovice předměstí
185, 190
PJ Č.
Budějovice
M
914010 Horažďovice předměstí, VNVK
336420
Horka nad Moravou
275
PJ Olomouc
PP Olomouc
M
v
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rbč
PP Jihlava
k100/22,
obrI/II, rbč
PP České Budějovice
220335 Horka nad Moravou, DELTA ARMY
566901
Horka u Staré Paky
030
PJ Nymburk
561126 Horka u Staré Paky, smluvní místo
750851
Horní Bříza
160
PJ Plzeň
861153 Horní Bříza, smluvní místo;
821751 Horní Bříza, LB IMMO Horní Bříza
758029
Horní Cerekev
224, 225
PJ Brno
364091 Horní Cerekev, smluvní místo
752220
Horní Dvořiště
196
913012 Horní Dvořiště, VNVK
PJ Č.
Budějovice
M
702225
Horní Dvořiště státní hranice
336529
Horní Lideč
280, 283
ÖBB;
PJ Č.
Budějovice
PJ Olomouc
PP České Budějovice
M
k120/20
PP Valašské Meziříčí
250357 Horní Lideč, Ing. Eva Petrůjová;
250043 Horní Lideč, UHLOBESKYD spol.;
210120 Horní Lideč, VNVK 9. kolej
300921
Horní Lideč státní hranice
759126
Horní Planá
194
ŽSR;
PJ Olomouc
PJ Č.
Budějovice
PP Valašské Meziříčí
M
v
PP České Budějovice
M
v
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Hradec Králové
M
v
rb
PP Beroun
M
v
960245 Horní Planá, smluvní místo
766253
Horšovský Týn
182
PJ Plzeň
862045 Horšovský Týn, smluvní místo;
821959 Horšovský Týn, Primagra, a.s. - vlečka Horšovský
Týn
550582
Hořesedly
126
PJ Praha
660217 Hořesedly, smluvní místo;
620286 Hořesedly, AgroZZN, a.s. - vlečka Hořesedly
555805
Hořice v Podkrkonoší
041
PJ Česká
Třebová
460204 Hořice v Podkrkonoší, smluvní místo
731349
Hořovice
170
660423
650192
650184
620310
620302
PJ Praha
Hořovice, smluvní místo;
Hořovice, Václav Mareš - prodej paliva;
Hořovice, Radek Škvára;
Hořovice, Primagra a.s. - vlečka Hořovice;
Hořovice, Cintlovka Hořovice
336222
Hostašovice
323
PJ Olomouc
PP Valašské Meziříčí
260869 Hostašovice, smluvní místo
569707
Hostinné
040
450452 Hostinné, Luboš Bondaruk;
420349 Hostinné, KRPA Hostinné - nová;
415026 Hostinné, VNVK
PJ Česká
Třebová
M
rbč
PP Trutnov
536565
Hostivice
120, 121, 122
PJ Praha
v
M
v
PP Beroun
M
v
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
rbč
PP Lovosice
M
v
PP Valašské Meziříčí
M
v
PP Trutnov
M
v
PP Otrokovice
rbč
660282 Hostivice, smluvní místo;
620328 Hostivice, Vlečka A.Z. Hostivice
768242
Hostomice pod Brdy
172
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
M
660431 Hostomice pod Brdy, smluvní místo;
620351 Hostomice pod Brdy, Agropodnik a.s. sklad
Hostomice pod Brdy;
620344 Hostomice pod Brdy, Vlečka AGRONA Hostomice
755454
Hostouň
184
PJ Plzeň
862144 Hostouň, smluvní místo
539833
Hoštejn
270
PJ Olomouc
260422 Hoštejn, smluvní místo;
220350 Hoštejn, Dřevo - Trans s.r.o.
530790
Hoštka
072
PJ Ústí nad
Labem
760298 Hoštka, smluvní místo
354522
Hovězí
282
PJ Olomouc
260794 Hovězí, smluvní místo;
250332 Hovězí, Polášek
571901
Hrabačov
042
PJ Česká
Třebová
460741 Hrabačov, smluvní místo;
420364 Hrabačov, Devro
338954
Hradčovice
341
260505 Hradčovice, smluvní místo
PJ Brno
531202
Hradec Králové hlavní nádraží
020, 030, 031, 041
PJ Česká
Třebová
M
obrI, rb
PP Hradec Králové
M
rb
PP Hradec Králové
450866 Hradec Králové hlavní nádraží, SŽDC;
450858 Hradec Králové hlavní nádraží, Traťová strojní
společnost;
450841 Hradec Králové hlavní nádraží, DKV;
450833 Hradec Králové hlavní nádraží, DKV LD HK;
420539 Hradec Králové hlavní nádraží, MTH;
420521 Hradec Králové hlavní nádraží, Signal Mont;
420505 Hradec Králové hlavní nádraží, Nátěrové hmoty;
420471 Hradec Králové hlavní nádraží, RAVEN;
420463 Hradec Králové hlavní nádraží, EXCON;
420455 Hradec Králové hlavní nádraží, ZVU POTEZ;
420414 Hradec Králové hlavní nádraží, Distribuce RO
Všestary;
420406 Hradec Králové hlavní nádraží, ČEZ Hradec
Králové;
420398 Hradec Králové hlavní nádraží, ThyssenKrupp
Ferrosta Hradec Králové;
411041 Hradec Králové hlavní nádraží, VNVK
531400
Hradec Králové-Slezské Předměstí
020
420588
420570
420562
420554
411058
PJ Česká
Třebová
Hradec Králové-Slez. Předměstí, Vojen.vlečka 33;
Hradec Králové-Slez. Předměstí, TSR;
Hradec Králové-Slez. Předměstí, Ferona;
Hradec Králové-Slez. Předměstí, Uhelné sklady;
Hradec Králové-Slezské předměstí, VNVK - 3. kolej
335745
Hradec nad Moravicí
315
PJ Ostrava
M
v
rb
PP Opava
M
v
rbč
PP Liberec
164145 Hradec nad Moravicí, smluvní místo;
120493 Hradec nad Moravicí, Opavská lesní
575225
Hrádek nad Nisou
089
PJ Nymburk
560383 Hrádek nad Nisou, smluvní místo;
550608 Hrádek nad Nisou, ROKA spol. s r.o.;
550046 Hrádek nad Nisou, ELAS spol. s.r.o.
505321
Hrádek nad Nisou státní hranice
736454
Hrádek u Sušice
185
960252 Hrádek u Sušice, smluvní místo
PJ Nymburk
PJ Č.
Budějovice
PP Liberec
M
v
rbč
PP Protivín
DB; nákladní přeprava ČD Cargo pro ucelené vlaky
na zvláštní ujednání
337220
Hranice na Moravě
270, 280, 300
250654
(OMZ);
250464
250456
250449
220418
220400
220392
220384
210443
210310
210302
PJ Olomouc
1) vypnutí troleje za úplatu;
M
rbč
PP Přerov
Hranice na Moravě, Opravna měřících zařízení
Hranice na Moravě, ČD, Zásobovací centrum;
Hranice na Moravě, Regena;
Hranice na Moravě, SDC Olomouc;
Hranice na Moravě, Cement Hranice;
Hranice na Moravě, RSPM Praha - vlečka Hranice;
Hranice na Moravě, ČEZ Distribuce;
Hranice na Moravě, TONDACH;
Hranice na Moravě, VNVK - 29. kolej, Čajkárna;
Hranice na Moravě, VNVK - 15. a 17. kolej;
Hranice na Moravě, VNVK - 19. kolej
559492
Hrobce
090
PJ Ústí nad
Labem
M
v
rbč
PP Lovosice
M
v
rb
PP Pardubice
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
PP Liberec
M
v
PP Břeclav
760306 Hrobce, smluvní místo;
720441 Hrobce, Aroma Židovice
556134
Hrochův Týnec
016
PJ Česká
Třebová
460444 Hrochův Týnec, smluvní místo
538207
Hronov
026
460345
450700
450692
420620
420612
PJ Česká
Třebová
Hronov, smluvní místo;
Hronov, Štěpán;
Hronov, Martinec;
Hronov, TSR Hronov;
Hronov, Wikov
553404
Hrubá Skála
041
PJ Nymburk
561134 Hrubá Skála, smluvní místo;
550707 Hrubá Skála, ZEA - Sedmihorky
339051
Hrušky
362129 Hrušky, smluvní místo
PJ Brno
339259
Hrušovany nad Jevišovkou
244, 246
PJ Brno
M
v
rbč
PP Břeclav
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Most
M
v
rč
PP Přerov
M
v
aj, j3, rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
PP Břeclav
M
v
PP Otrokovice
365023 Hrušovany nad Jevišovkou, smluvní místo;
350512 Hrušovany nad Jevišovkou, SDC účelová kolej;
350363 Hrušovany nad Jevišovkou, Dana Třísková-Uhelné
sklady;
350355 Hrušovany nad Jevišovkou, Bomet provozy,s r.o.;
350207 Hrušovany nad Jevišovkou, PRODEX;
325068 Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovar Hrušovany
nad Jevišovkou;
325050 Hrušovany nad Jevišovkou, AGROCENTRUM
HRUŠOVANY
339556
Hrušovany u Brna
247, 250
PJ Brno
361097 Hrušovany u Brna, smluvní místo;
321307 Hrušovany u Brna, YTONG Hrušovany u Brna
549691
Hřivice
126
PJ Ústí nad
Labem
760314 Hřivice, smluvní místo
339853
Hulín
303, 330
PJ Olomouc
261065 Hulín, smluvní místo;
222802 Hulín, TSS Hulín;
220434 Hulín, TOSHULIN
558130
Humpolec
237
363184
340026
323121
323113
323097
323089
323071
PJ Brno
Humpolec, smluvní místo;
Humpolec, logist.služby -DS Humpolec;
Humpolec, Steel Center Europe;
Humpolec, DH DEKOR Humpolec;
Humpolec, AGROCHES Humpolec;
Humpolec, ZZN - silo Humpolec;
Humpolec, ZZN - středisko Humpolec
338129
Hustopeče nad Bečvou
280
PJ Olomouc
260919 Hustopeče nad Bečvou, smluvní místo
340158
Hustopeče u Brna
254
PJ Brno
362038 Hustopeče u Brna, smluvní místo
340257
Huštěnovice
330
260539 Huštěnovice, smluvní místo
PJ Brno
559260
Hvězdonice
212
PJ Praha
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rč
PP Ústí nad Labem západ
M
p
k120/22,, rbč
PP Cheb
660050 Hvězdonice, smluvní místo
760744
Hýskov
174
PJ Praha
660449 Hýskov, smluvní místo
532697
Chabařovice
PJ Ústí nad
Labem
760330 Chabařovice, smluvní místo
750356
Cheb
140, 146, 148, 170, 179
853010
852954
823708
823153
823138
813014
PJ Plzeň
Cheb, ČD CARGO,a.s. SOKV;
Cheb, DKV;
Cheb, Agrona, a.s. - vlečka Cheb;
Cheb, PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o.;
Cheb, Vlečka Strojírny Cheb, a.s.;
Cheb, VNVK Uhelný dvůr
700351
Cheb státní hranice
753350
Chlumčany u Dobřan
183
DB;
PJ Plzeň
PJ Plzeň
PP Cheb
M
PP Plzeň hl.n.
v
822403 Chlumčany u Dobřan, YTONG Chlumčany u Dobřan;
822395 Chlumčany u Dobřan, LASSELSBERGER Chlumčany
u Dobřan
530501
Chlumec nad Cidlinou
020, 040, 062
PJ Česká
Třebová
M
rbč
PP Hradec Králové
M
rb
PP Pardubice
420695 Chlumec nad Cidlinou, Rezonanční pila;
420687 Chlumec nad Cidlinou, Wotan Forest a.s. vlečka
Chlumec nad C.;
420661 Chlumec nad Cidlinou, Dr.Pio Kinský dal Borgo;
420646 Chlumec nad Cidlinou, Viktoriagruppe Průmyslová
zóna Chlumec nad Ci;
420638 Chlumec nad Cidlinou, KB-BLOK Průmyslová zóna
Chlumec nad Cidlinou;
411066 Chlumec nad Cidlinou, VNVK
538132
Choceň
010, 018, 020, 270
420752
420737
420729
420711
414078
Choceň, ŽPSV Běstovice;
Choceň, Kögel;
Choceň, De Heus Běstovice;
Choceň, OSEVA UNI;
Choceň, VNVK
PJ Česká
Třebová
740555
Chodov
140, 144
865014
852921
850917
823229
823195
823179
823161
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Cheb
M
v
rb
PP Pardubice
obrI, rbč
PP Chomutov
Chodov, smluvní místo;
Chodov, KMK GRANIT,a.s.;
Chodov, Petr Veselý;
Chodov, Sedlecký kaolín a.s., vlečka Božíčany;
Chodov, CHODOS CHODOV nový závod;
Chodov, Vlečka Montážní základna Chodov;
Chodov, Day-Dec s.r.o.
749556
Chodová Planá
170
PJ Plzeň
861211 Chodová Planá, smluvní místo;
852756 Chodová Planá, Ekošrot;
822759 Chodová Planá, Lesní spol. Přimda
557439
Choltice
015
PJ Česká
Třebová
460451 Choltice, smluvní místo
534891
Chomutov
124, 130, 133, 137, 140
750281
750273
720508
720490
720474
713032
PJ Ústí nad
Labem
M
Chomutov, Výluková činnost;
Chomutov, DKV ;
Chomutov, FERONA;
Chomutov, KOVOŠROT ;
Chomutov, Válcovny trub ;
Chomutov, VNVK
340372
Chornice
262, 271
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
PP Lovosice
M
v
PP Mladá Boleslav
460634 Chornice, smluvní místo;
420786 Chornice, Vlečka EUROVIA Kamenolomy, a.s.- lom
Chornice
549238
Chotěboř
238
363069
323162
323154
323147
323139
PJ Brno
Chotěboř, smluvní místo;
Chotěboř, Vojenská vlečka č. 28;
Chotěboř, Cerea, a.s., silo;
Chotěboř, Cerea, a.s., Agroslužby;
Chotěboř, Chotěbořské strojírny Služby
554691
Chotěšov pod Hazmburkem
114
PJ Ústí nad
Labem
720516 Chotěšov pod Hazmburkem, A.G.Service
544817
Chotětov
070
560870 Chotětov, smluvní místo;
520262 Chotětov, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Chotětov
PJ Nymburk
552190
Chotiměř
097
PJ Ústí nad
Labem
M
v
rb
PP Lovosice
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Pardubice
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rbč
PP Liberec
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Přerov
rbč
PP Pardubice
obrI
PP Pardubice
760371 Chotiměř, smluvní místo
552760
Chotoviny
220
PJ Č.
Budějovice
960260 Chotoviny, smluvní místo
546937
Chrast u Chrudimi
238
PJ Česká
Třebová
460097 Chrast u Chrudimi, smluvní místo;
420802 Chrast u Chrudimi, Vlečka DADRUS;
420794 Chrast u Chrudimi, Skladový areál MR
732453
Chrást u Plzně
170, 176
PJ Plzeň
861229 Chrást u Plzně, smluvní místo;
850396 Chrást u Plzně, J.Brožík Energo;
822817 Chrást u Plzně, I.P.P.E. s.r.o.
575522
Chrastava
089
PJ Nymburk
561076 Chrastava, smluvní místo
550681
Chrášťany
126
PJ Praha
660290 Chrášťany, smluvní místo
341057
Chropyně
300
PJ Olomouc
260687 Chropyně, smluvní místo;
220475 Chropyně, Skladový areál MR;
220467 Chropyně, Energetika
546531
Chrudim
016, 238
PJ Česká
Třebová
M
420810 Chrudim, ONIVON;
414094 Chrudim, VNVK
555532
Chrudim město
016
460469
420851
420844
420828
PJ Česká
Třebová
M
v
M
v
Chrudim město, smluvní místo;
Chrudim město, Era plus;
Chrudim město, K+T Servis s.r.o.;
Chrudim město, Tereos TTD a.s., vlečka Chrudim
567495
Chřibská
081
760389 Chřibská, smluvní místo
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
341123
Chudobín
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Chomutov
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Trutnov
M
v
PP Liberec
M
v
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Děčín hl.n.
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
260059 Chudobín, smluvní místo
743229
Chýnov
224
PJ Č.
Budějovice
960278 Chýnov, smluvní místo;
920728 Chýnov, ZZN Pelhřimov - Chýnov
733352
Chyše
161
PJ Ústí nad
Labem
760397 Chyše, smluvní místo
341255
Ivančice
244
PJ Brno
361105 Ivančice, smluvní místo;
325076 Ivančice, NAVOS, a.s. - vlečka Ivančice
341453
Ivanovice na Hané
300
PJ Brno
1) pouze podej;
361113 Ivanovice na Hané, smluvní místo;
321349 Ivanovice na Hané, SLADOVNY SOUFFLET ČR
571208
Jablonec nad Jizerou
042
PJ Česká
Třebová
460394 Jablonec nad Jizerou, smluvní místo
550921
Jablonec nad Nisou
036
PJ Nymburk
561027 Jablonec nad Nisou, smluvní místo;
524116 Jablonec nad Nisou, TSR
534008
Jablonné nad Orlicí
024
PJ Česká
Třebová
460089 Jablonné nad Orlicí, smluvní místo
572099
Jablonné v Podještědí
086
PJ Ústí nad
Labem
761155 Jablonné v Podještědí, smluvní místo;
750117 Jablonné v Podještědí, Macháček L
338426
Jablůnka
280
260752 Jablůnka, smluvní místo;
220483 Jablůnka, Uhelné sklady
PJ Olomouc
341842
Jakubčovice nad Odrou
276
PJ Ostrava
M
v
M
v
PP Studénka
120535 Jakubčovice nad Odrou, EUROVIA Lom
737650
Janovice nad Úhlavou
183, 185
PJ Plzeň
obrI, rbč
PP Plzeň hl.n.
aj, rbč
PP Hradec Králové
862011 Janovice nad Úhlavou, smluvní místo
567701
Jaroměř
030, 031, 032
450908
440073
420901
413088
PJ Česká
Třebová
M
Jaroměř, DKV;
Jaroměř, Logistické služby - DS;
Jaroměř, KD METALL;
Jaroměř, VNVK
341651
Jaroměřice nad Rokytnou
241
PJ Brno
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
M
v
364109 Jaroměřice nad Rokytnou, smluvní místo
757229
Jarošov nad Nežárkou
225
PJ Č.
Budějovice
960286 Jarošov nad Nežárkou, smluvní místo;
920744 Jarošov nad Nežárkou, Dočeš
338624
Javorník ve Slezsku
295
PJ Olomouc
260729 Javorník ve Slezsku, smluvní místo;
220491 Javorník ve Slezsku, Patriot MPM
341859
Jemnice
243
PJ Brno
364117 Jemnice, smluvní místo;
324087 Jemnice, Wotan Forest Service, a.s. - vlečka Jemnice
536367
Jeneč
120
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
660308 Jeneč, smluvní místo;
620377 Jeneč, HÖDLMAYR Č.R. a.s.
761643
Jesenice
161
PJ Praha
rb
PP Beroun
rbč
PP Zábřeh na Moravě
660316 Jesenice, smluvní místo
338921
Jeseník
292
220525
220517
220509
210039
Jeseník, VÍTKOVICE HARD;
Jeseník, Řetězárna;
Jeseník, Benzina;
Jeseník, VNVK
PJ Olomouc
M
568394
Jestřebí
080
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
M
723122 Jestřebí, Provodínské písky Provodín;
710020 Jestřebí, VNVK
552364
Ješetice
220
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
M
v
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Liberec
M
v
M
v
M
v
M
v
rb
PP Trutnov
M
v
rbč
PP Praha Uhříněves
660068 Ješetice, smluvní místo
341974
Jevíčko
262
PJ Česká
Třebová
460618 Jevíčko, smluvní místo
554204
Jičín
041, 061
561274
550798
524132
524124
Jičín, smluvní místo;
Jičín, Petr Přibyl - Paliva;
Jičín, Cerea;
Jičín, Seco GROUP a.s.
342154
Jihlava
225, 240
350520
350199
350009
324467
324459
324111
PJ Nymburk
PJ Brno
PP Jihlava
Jihlava, DKV ČD Jihlava;
Jihlava, KOVOŠROT PÁVOV;
Jihlava, SOKV České Budějovice;
Jihlava, TSR Jihlava;
Jihlava, CZ LOKO 2;
Jihlava, KRONOSPAN CR
342253
Jihlava město
225
PJ Brno
rbč
PP Jihlava
364307 Jihlava město, smluvní místo;
324137 Jihlava město, Uhelné sklady Jihlava;
324129 Jihlava město, FERONA
757807
Jihlávka
225
PJ Brno
PP Jihlava
364125 Jihlávka, smluvní místo;
324152 Jihlávka, Skladový areál MR Jihlávka
571604
Jilemnice
042
PJ Česká
Třebová
460733 Jilemnice, smluvní místo;
450916 Jilemnice, DKV, PP Jilemnice
557363
Jílové u Prahy
210
660076 Jílové u Prahy, smluvní místo
PJ Praha
768846
Jince
200
PJ Praha
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
rbč
PP Opava
660456 Jince, smluvní místo
339028
Jindřichov na Moravě
292
PJ Olomouc
260745 Jindřichov na Moravě, smluvní místo;
250274 Jindřichov na Moravě, Olšanské papírny
336446
Jindřichov ve Slezsku
292
PJ Ostrava
164178 Jindřichov ve Slezsku, smluvní místo
301549
Jindřichov ve Slezsku státní hranice
743625
Jindřichův Hradec
225, 228, 229
PJ Ostrava
PJ Č.
Budějovice
PP Opava
styčná stanice; vozy s určením pro tratě JHMD viz
M
rbč
PP Veselí nad Lužnicí poznámka u těchto stanic
915025 Jindřichův Hradec, VNVK
540096
Jirkov
133
PJ Ústí nad
Labem
M
v
M
v
M
v
M
v
M
v
M
v
rb
PP Chomutov
760413 Jirkov, smluvní místo
550525
Jiřetín pod Bukovou
034
PJ Nymburk
PP Liberec
560573 Jiřetín pod Bukovou, smluvní místo
336545
Jistebník
270
PJ Ostrava
rb
PP Studénka
168187 Jistebník, smluvní místo KB Blok
550327
Josefův Důl
034
PJ Nymburk
PP Liberec
560581 Josefův Důl, smluvní místo;
524140 Josefův Důl, BRAVALM
560664
Kácov
212
PJ Praha
rb
PP Praha Uhříněves
660084 Kácov, smluvní místo
537993
Kadaň
143
750398 Kadaň, Výluková činnost
PJ Ústí nad
Labem
PKP; nákladní přeprava ČD Cargo pro ucelené
vlaky na zvláštní ujednání
PP Chomutov
535690
Kadaň předměstí
143
PJ Ústí nad
Labem
M
v
PP Chomutov
M
v
PP Chomutov
M
v
760454 Kadaň předměstí, smluvní místo;
720581 Kadaň předměstí, Keramost 2;
720573 Kadaň předměstí, Keramost 1
535492
Kadaň-Prunéřov
140, 143
PJ Ústí nad
Labem
750414 Kadaň-Prunéřov, Výluková činnost;
720607 Kadaň-Prunéřov, Armabeton Prunéřov;
720599 Kadaň-Prunéřov, ČEZ elektrárna Prunéřov
536797
Kadaňský Rohozec
PJ Ústí nad
Labem
rč
PP Chomutov
M
rb
PP České Budějovice
M
aj, rb
PP Trutnov
760462 Kadaňský Rohozec, smluvní místo
759928
Kájov
194
PJ Č.
Budějovice
pro vlečku;
920785 Kájov, JIP - papírny Větřní;
911024 Kájov, VNVK
572404
Kalná Voda
045
PJ Česká
Třebová
440040 Kalná Voda, Logistické služby - DS;
415067 Kalná Voda, VNVK
535260
Kamenné Žehrovice
120
PJ Praha
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
obrI/II, rb
PP České Budějovice
M
v
rb
PP Hradec Králové
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
660324 Kamenné Žehrovice, smluvní místo;
650432 Kamenné Žehrovice, UHLOSpol;
620401 Kamenné Žehrovice, Tuchlovice 1
557561
Kamenný Přívoz
210
PJ Praha
661074 Kamenný Přívoz, smluvní místo
752725
Kaplice
196
PJ Č.
Budějovice
960302 Kaplice, smluvní místo;
922096 Kaplice, ZZN Pelhřimov-vlečka Kaplice
530709
Káranice
020
PJ Česká
Třebová
460162 Káranice, smluvní místo
756825
Kardašova Řečice
225
960294 Kardašova Řečice, smluvní místo
PJ Č.
Budějovice
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.,
nákladní dopravu na regionální dráze Trutnov hl. n. –
Svoboda nad Úpou zajišťuje dopravce ČD Cargo,
a.s.
353722
Karlovice
313
PJ Ostrava
PP Opava
M
v
M
v
M
p
rbč
PP Sokolov
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
rbč
PP Bohumín
M
v
M
v
rb
169292 Karlovice, smluvní místo
553305
Karlovice-Sedmihorky
041
PJ Nymburk
PP Liberec
560649 Karlovice-Sedmihorky, smluvní místo;
550715 Karlovice-Sedmihorky, ROKA;
550244 Karlovice-Sedmihorky, Štrojsa
758755
Karlovy Vary
140, 141, 142
PJ Plzeň
853002 Karlovy Vary, ČD DKV Plzeň;
823245 Karlovy Vary, Pošta Karlovy Vary 2;
814038 Karlovy Vary, VNVK
745851
Karlovy Vary dolní nádraží
142, 149
PJ Plzeň
864058 Karlovy Vary dolní nádraží, smluvní místo
758854
Karlovy Vary-Dvory
140
PJ Plzeň
864041 Karlovy Vary-Dvory, smluvní místo
531863
Karlštejn
171
PJ Praha
660910 Karlštejn, smluvní místo
353227
Karolinka
282
PJ Olomouc
260778 Karolinka, smluvní místo;
220541 Karolinka, CRYSTALEX
336743
Karviná hlavní nádraží
320
PJ Ostrava
160010 Karviná hlavní nádraží, smluvní místo;
120543 Karviná hlavní nádraží, ČEKOMET - Karviná
336941
Karviná město
PJ Ostrava
PP Bohumín
120576 Karviná město, JÄKL;
120550 Karviná město, KOVONA - Průmyslový park Karviná
731653
Kařízek
170
861237 Kařízek, smluvní místo;
851048 Kařízek, Vojenské lesy a statky;
824029 Kařízek, Skladový areál MR
PJ Plzeň
rbč
PP Plzeň hl.n.
stanice provozovatele AWT; nákladní dopravu na
regionální dráze Milotice nad Opavou - Vrbno pod
Pradědem zajištuje dopravce ČD Cargo, a.s.
761320
Katovice
190
PJ Č.
Budějovice
PP Protivín
M
v
M
v
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
obrI, rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rbč
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Chomutov
M
v
M
v
rb
960310 Katovice, smluvní místo
560516
Katusice
076
PJ Nymburk
PP Mladá Boleslav
520270 Katusice, Agrodružstvo
751057
Kaznějov
160
861344
850099
820076
820043
PJ Plzeň
Kaznějov, smluvní místo;
Kaznějov, R-Les;
Kaznějov, LB MINERALS Kaznějov;
Kaznějov, ZZ a.s. Plzeň, provoz Kaznějov
738351
Kdyně
185
PJ Plzeň
862086 Kdyně, smluvní místo;
850032 Kdyně, Transteplo
535161
Kladno
093, 120
PJ Praha
661306 Kladno, smluvní místo;
651190 Kladno, PLD Kladno
535666
Kladno-Dubí
093
PJ Praha
660225 Kladno-Dubí, smluvní místo;
620450 Kladno-Dubí, TUHÁŇ nákladiště - STŘEDISKO
ZOZ MD Vinařice;
620443 Kladno-Dubí, Vlečka KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.;
620435 Kladno-Dubí, DLT Kladno
535195
Klášterec nad Ohří
140
PJ Ústí nad
Labem
864017 Klášterec nad Ohří, smluvní místo
737452
Klatovy
183, 185
866202
852947
852871
850164
820100
PJ Plzeň
obrI/II, rbč
PP Plzeň hl.n.
Klatovy, smluvní místo;
Klatovy, DKV;
Klatovy, Karel Rožeň,Coalex,s.r.o.;
Klatovy, Les.s. Královský hvozd;
Klatovy, Agrowest, OTP Klatovy
537266
Klobuky v Čechách
110
660712 Klobuky v Čechách, smluvní místo
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
537860
Kmetiněves
095
PJ Praha
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Mladá Boleslav
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
660720 Kmetiněves, smluvní místo
544213
Kněžmost
PJ Nymburk
550012 Kněžmost, Lesy ;
520296 Kněžmost, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Kněžmost;
520288 Kněžmost, AGROPODNIK
363051
Knínice u Boskovic
262
PJ Brno
361121 Knínice u Boskovic, smluvní místo;
350280 Knínice u Boskovic, MALESSPOL
342956
Kojetice na Moravě
241
PJ Brno
rb
PP Jihlava
rbč
PP Přerov
364133 Kojetice na Moravě, smluvní místo;
324178 Kojetice na Moravě, ADW AGRO I. Kojetice;
324160 Kojetice na Moravě, ADW AGRO Kojetice
343061
Kojetín
300, 303
220558 Kojetín, MORAVSKÝ LIHOVAR;
210336 Kojetín, VNVK rampa;
210328 Kojetín, VNVK - 10. kolej
PJ Olomouc
M
534149
Kolín
010, 011, 014, 230, 231, 250, 260, 270
555722
555623
555615
550905
550897
550889
550541
550517
540013
520510
520502
520494
520486
520460
520452
520445
520437
520429
520411
520403
520395
520361
520353
520346
520338
520312
520304
510040
PJ Nymburk
M
rbč
PP Kolín
Kolín, Loko depo Kolín;
Kolín, SDC TD okrsek Kolín;
Kolín, Měnírna Bor. + OTV;
Kolín, TSR Czech republick;
Kolín, KOMAXO;
Kolín, EURO-DS ;
Kolín, Hanson Kamenivo;
Kolín, RTJs.r.o.;
Kolín, Logistické služby - DS;
Kolín, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Kolín;
Kolín, TTESA;
Kolín, TROJEK;
Kolín, Strojírny II;
Kolín, PARAMO I;
Kolín, Mi - King;
Kolín, Lučební;
Kolín, Korona;
Kolín, KOPOS;
Kolín, Kemwater;
Kolín, ISOL vlečka APA;
Kolín, GEFCO HUB;
Kolín, Elektrárna;
Kolín, DYKO;
Kolín, Draslovka;
Kolín, CBU Yard;
Kolín, BIOFERM - lihovar;
Kolín, Altis;
Kolín, VNVK
520148
Kolín Labe
PJ Nymburk
PS:534149 Kolín
PP Kolín
M
v
M
v
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
PP Olomouc
M
v
PP Nymburk
521260 Kolín Labe, Přístav
736652
Kolinec
185
PJ Č.
Budějovice
rb
PP Protivín
960328 Kolinec, smluvní místo
343558
Komořany u Vyškova
300
337352
Konice
271
PJ Brno
PJ Olomouc
260257 Konice, smluvní místo
563007
Kopidlno
061
560243 Kopidlno, smluvní místo;
550343 Kopidlno, Josef KRAUS;
524157 Kopidlno, TEC - Cukrovar
PJ Nymburk
337048
Kopřivnice
325
169342
158014
121913
120600
120592
PJ Ostrava
M
v
rbč
PP Studénka
M
v
rb
PP Otrokovice
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Pardubice
Kopřivnice, smluvní místo;
Kopřivnice, ARGO Bohemia;
Kopřivnice, PROMET TOOLS;
Kopřivnice, PLS II;
Kopřivnice, TATRA
343657
Koryčany
PJ Brno
367011 Koryčany, smluvní místo;
326017 Koryčany, KORYNA
549121
Kořenov
036
PJ Nymburk
560250 Kořenov, smluvní místo
551960
Kosova Hora
223
PJ Praha
661082 Kosova Hora, smluvní místo
343855
Kostelec na Hané
271, 273
PJ Olomouc
PP Olomouc
260265 Kostelec na Hané, smluvní místo;
220616 Kostelec na Hané, FORTE
546366
Kostelec nad Labem
074
PJ Praha
661199 Kostelec nad Labem, smluvní místo
532408
Kostelec nad Orlicí
021
PJ Česká
Třebová
460766 Kostelec nad Orlicí, smluvní místo;
420935 Kostelec nad Orlicí, PROTECO PRAHA
557835
Kostelec u Heřmanova Městce
015
PJ Česká
Třebová
PP Pardubice
420950 Kostelec u Heřmanova Městce, Heřmanův Městec
758409
Kostelec u Jihlavy
225, 227
PJ Brno
364141 Kostelec u Jihlavy, smluvní místo;
324186 Kostelec u Jihlavy, Kostelecké uzeniny
536532
Kostěnice
010
460485 Kostěnice, smluvní místo;
420968 Kostěnice, Cerea Dašice
PJ Česká
Třebová
566109
Košťálov
030
PJ Nymburk
M
v
PP Liberec
M
v
PP Kolín
M
v
M
v
rb
M
v
rb
PP Chomutov
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
560276 Košťálov, smluvní místo;
524165 Košťálov, TARMAC SEVEROKÁMEN
565366
Kouřim
012
PJ Nymburk
560177 Kouřim, smluvní místo;
550913 Kouřim, Dana Tomášková;
520536 Kouřim, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., vlečka
Kouřim;
520528 Kouřim, PP-realit
738450
Kout na Šumavě
185
PJ Plzeň
rb
PP Plzeň hl.n.
862102 Kout na Šumavě, smluvní místo;
850040 Kout na Šumavě, EKOOL-WAY s.r.o.
339523
Kouty nad Desnou
293
PJ Olomouc
Stanice provozovatele SART - stavby a
PP Zábřeh na Moravě rekonstrukce a.s., nákladní dopravu na regionální
dráze Šumperk - Kouty nad Desnou - Petrov nad
Desnou - Sobotín zajišťuje dopravce ČD Cargo, a.s.
260117 Kouty nad Desnou, smluvní místo
538991
Kovářská
137
PJ Ústí nad
Labem
760470 Kovářská, smluvní místo
748350
Kozolupy
170
PJ Plzeň
861245 Kozolupy, smluvní místo;
850305 Kozolupy, TEMPO - Klatovy, s.r.o.
344556
Krahulov
240
PJ Brno
PP Jihlava
324194 Krahulov, ADW AGRO Krahulov
344655
Kralice nad Oslavou
240
PJ Brno
361139 Kralice nad Oslavou, smluvní místo
535005
Králíky
024
PJ Česká
Třebová
460071 Králíky, smluvní místo;
450155 Králíky, Marcela Steinerová
572800
Královec
043
460758 Královec, smluvní místo;
450460 Královec, LESS a FOREST
PJ Česká
Třebová
PP Trutnov
502906
Královec státní hranice
762559
Kralovice u Rakovníka
162
PJ Česká
Třebová
PJ Praha
PP Trutnov
M
PKP; nákladní přeprava ČD Cargo pro ucelené
vlaky na zvláštní ujednání
PP Beroun
v
660258 Kralovice u Rakovníka, smluvní místo
543967
Kralupy nad Vltavou
090, 091, 092, 093, 110, 111
651331
620526
závod;
620492
610105
610097
PJ Praha
M
rbč
Kralupy nad Vltavou, Lokomotivní depo;
Kralupy nad Vltavou, Vlečka KAUČUK základní
PP Kralupy nad
Vltavou
Kralupy nad Vltavou, BALAK, a.s.;
Kralupy nad Vltavou, VNVK ;
Kralupy nad Vltavou, VNVK AMERIKA
539460
Kralupy nad Vltavou předměstí
110, 111
PJ Praha
pro vlečku ZNZ a.s. Slaný Velká Bučina;
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Česká Třebová
M
v
PP Děčín hl.n.
M
v
PP Opava
M
v
rbč
PP Opava
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
661264 Kralupy nad Vltavou předměstí, smluvní místo;
620575 Kralupy nad Vltavou předměstí, AgroZZN, a.s. vlečka Velká Bučina;
620567 Kralupy nad Vltavou předměstí, Skanska DS montážní závod
539635
Krasíkov
270
PJ Česká
Třebová
420992 Krasíkov, ČEZ Distribuce
566596
Krásná Lípa
081, 084
PJ Ústí nad
Labem
750174 Krásná Lípa, Jiří Kopecký
340448
Krásné Loučky
292
PJ Ostrava
164194 Krásné Loučky, smluvní místo
337543
Kravaře ve Slezsku
317, 318
PJ Ostrava
164202 Kravaře ve Slezsku, smluvní místo;
120626 Kravaře ve Slezsku, GYPSTREND;
120618 Kravaře ve Slezsku, Navos, a.s.-Kravaře
557660
Krhanice
210
661090 Krhanice, smluvní místo;
620583 Krhanice, DOBET s.r.o. Krhanice
PJ Praha
339044
Krnov
292, 310
156026
120683
120675
120667
120642
120634
110254
M
rb
PP Opava
M
rbč, s14/6
PP Přerov
Krnov, KARLA s.r.o.;
Krnov, SKS Foundry;
Krnov, Krnovská škrobárna;
Krnov, SVIT ENTERPRIESES;
Krnov, Dalkia Česká republika;
Krnov, ŽOS;
Krnov, VNVK
344754
Kroměříž
303, 305
250555
250068
220681
220657
220640
220624
210245
210237
PJ Ostrava
PJ Olomouc
Kroměříž, DKV;
Kroměříž, PENAM, a.s.;
Kroměříž, SLADOVNY SOUFFLET;
Kroměříž, NAVOS-Kotojedy;
Kroměříž, NAVOS;
Kroměříž, GEBESHUBER Kroměříž;
Kroměříž, VNVK-rampa;
Kroměříž, VNVK
545319
Kropáčova Vrutice
070
PJ Nymburk
M
v
rb
PP Mladá Boleslav
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Chomutov
M
v
rb
PP České Budějovice
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
M
v
560656 Kropáčova Vrutice, smluvní místo
533760
Krupá
124
PJ Praha
660332 Krupá, smluvní místo;
651075 Krupá, Kučerová Jaroslava;
651067 Krupá, Vlk Josef
752162
Kryry
160
PJ Ústí nad
Labem
760496 Kryry, smluvní místo
760629
Křemže
194
PJ Č.
Budějovice
960336 Křemže, smluvní místo;
922039 Křemže, Skanska DS - montážní základna Křemže
345454
Křenovice horní nádraží
300
PJ Brno
361410 Křenovice horní nádraží, smluvní místo
765958
Křenovy
182
862094 Křenovy, smluvní místo;
852897 Křenovy, LST,a.s.
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
538199
Křimov
137
PJ Ústí nad
Labem
M
v
rb
PP Chomutov
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
rbč
PP Havlíčkův Brod
M
v
PP Liberec
M
v
PP Trutnov
M
v
PP Opava
M
v
rb
PP Otrokovice
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
760504 Křimov, smluvní místo
562611
Křinec
061, 062
560797
550418
521500
520544
PJ Nymburk
Křinec, smluvní místo;
Křinec, Jiří Havelka;
Křinec, Havelka Křinec;
Křinec, ZZN Polabí, .a.s. - vlečka Křinec
345751
Křižanov
250, 252
PJ Brno
363077 Křižanov, smluvní místo
551820
Křižany
086
PJ Nymburk
560623 Křižany, smluvní místo
569400
Kunčice nad Labem
040, 044
460907
450478
421016
421008
PJ Česká
Třebová
Kunčice nad Labem, smluvní místo;
Kunčice nad Labem, HP - TRUMEX s.r.o.;
Kunčice nad Labem, AGRO;
Kunčice nad Labem, Krkonošské vápenky
342626
Kunov
313
PJ Ostrava
169300 Kunov, smluvní místo
345959
Kunovice
340, 341
PJ Brno
260463 Kunovice, smluvní místo;
220707 Kunovice, Skladový areál MR
346361
Kunovice-Loučka
303
PJ Olomouc
260885 Kunovice-Loučka, smluvní místo
346551
Kuřim
250
361147
321380
321372
321364
Kuřim, smluvní místo;
Kuřim, FINOP Holding;
Kuřim, Prefa Brno;
Kuřim, SLÉVÁRNA KUŘIM
PJ Brno
stanice provozovatele AWT; nákladní dopravu na
regionální dráze Milotice nad Opavou - Vrbno pod
Pradědem zajištuje dopravce ČD Cargo, a.s.
540146
Kutná Hora hlavní nádraží
230, 235
560748
520593
520577
520569
PJ Nymburk
M
v
PP Kolín
M
v
PP Kolín
M
v
Kutná Hora hlavní nádraží, smluvní místo;
Kutná Hora hlavní nádraží, Philip Morris;
Kutná Hora hlavní nádraží, MONTAN;
Kutná Hora hlavní nádraží, ČKD
563460
Kutná Hora město
235
PJ Nymburk
560458 Kutná Hora město, smluvní místo
551234
Květná
261
PJ Česká
Třebová
rb
PP Česká Třebová
rbč
PP Otrokovice
rbč
PP Cheb
460840 Květná, smluvní místo
346759
Kyjov
340
350538
326074
326066
326058
326041
326025
316026
M
Kyjov, kolej SDC;
Kyjov, NOMI;
Kyjov, DELTA MLÝNY;
Kyjov, CCF INVEST;
Kyjov, VETROPACK MORAVIA GLASS;
Kyjov, Šroubárna Kyjov;
Kyjov, VNVK
759357
Kynšperk nad Ohří
140
863027
851170
851162
851147
PJ Brno
PJ Plzeň
M
v
M
v
M
v
obrI, rbč
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Břeclav
Kynšperk nad Ohří, smluvní místo;
Kynšperk nad Ohří, Lesní společnost Stříbro a.s.;
Kynšperk nad Ohří, Kynšperský Kovošrot s.r.o;
Kynšperk nad Ohří, Ing. František Novák
572701
Lampertice
PJ Česká
Třebová
PP Trutnov
421024 Lampertice, GEMEC - UNION a.s.
553537
Lanškroun
272
PJ Česká
Třebová
460824 Lanškroun, smluvní místo;
421040 Lanškroun, AGROCHEM Areal Benzina;
421032 Lanškroun, AGROCHEM
346957
Lanžhot
247, 250
PJ Brno
362046 Lanžhot, smluvní místo
301457
Lanžhot státní hranice
PJ Brno
ŽSR;
PP Břeclav
564807
Lázně Bělohrad
040
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Hradec Králové
M
v
rb
PP Cheb
M
v
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
PP Most
M
v
PP České Budějovice
M
v
460279 Lázně Bělohrad, smluvní místo;
421065 Lázně Bělohrad, Agropodnik Jičín;
421057 Lázně Bělohrad, TIMKO
749754
Lázně Kynžvart
170
865121
823302
823286
823278
PJ Plzeň
Lázně Kynžvart, smluvní místo;
Lázně Kynžvart, EUTIT s.r.o. Stará voda;
Lázně Kynžvart, ZDP - Lázně Kynžvart;
Lázně Kynžvart, Lesy ČR s.p. - vlečka Kladská I
547869
Lázně Toušeň
074
PJ Praha
PP Praha Libeň
660589 Lázně Toušeň, smluvní místo;
622381 Lázně Toušeň, SMP CZ, a.s. výrobna Brandýs n/L;
620591 Lázně Toušeň, Prefa Brandýs n/L.
561951
Ledeč nad Sázavou
212
PJ Brno
363085 Ledeč nad Sázavou, smluvní místo;
323170 Ledeč nad Sázavou, Lesní společnost Ledeč
560060
Ledečko
014, 212
PJ Praha
660092 Ledečko, smluvní místo
545798
Lenešice
126
PJ Ústí nad
Labem
720631 Lenešice, AgroZZN, a.s. - vlečka Dobroměřice
752022
Lenora
198
PJ Č.
Budějovice
960344 Lenora, smluvní místo
541136
Leština u Světlé
230
PJ Brno
rb
PP Havlíčkův Brod
rb
PP Česká Třebová
363093 Leština u Světlé, smluvní místo;
323196 Leština u Světlé, ZOS Leština
533307
Letohrad
021, 024
450924
450130
450122
412031
Letohrad, DKV Letohrad;
Letohrad, František Nastoupil;
Letohrad, Jiří Havelka;
Letohrad, VNVK
PJ Česká
Třebová
M
347252
Letovice
260
PJ Brno
PP Brno Maloměřice
M
v
M
v
PP Valašské Meziříčí
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
M
p
k100/13, rbč
PP Liberec
M
v
rbč
PP Liberec
M
v
M
v
rb
PP Lovosice
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
rb
361162 Letovice, smluvní místo
352021
Lhotka nad Bečvou
280
PJ Olomouc
250639 Lhotka nad Bečvou, ČD Cargo, SOKV;
220715 Lhotka nad Bečvou, DEZA
544361
Libčice nad Vltavou
091
PJ Praha
660738 Libčice nad Vltavou, smluvní místo
542126
Liberec
030, 036, 037, 086, 089
550640
550616
550079
524223
524199
524181
524173
511147
511139
PJ Nymburk
Liberec, DKV Liberec;
Liberec, Moliten;
Liberec, Paliva Bernat;
Liberec, FEREX - ŽSO;
Liberec, Severochema;
Liberec, Teplárna;
Liberec, DPML;
Liberec, VNVK uhlová;
Liberec, VNVK sever
551523
Liberec-Horní Růžodol
086
PJ Nymburk
560409 Liberec-Horní Růžodol, smluvní místo
542225
Liberec-Rochlice
036
PJ Nymburk
PP Liberec
524256 Liberec-Rochlice, Ferona;
524215 Liberec-Rochlice, OLEO CHEMICAL
570390
Liběšice
087
PJ Ústí nad
Labem
760538 Liběšice, smluvní místo
532549
Libice nad Cidlinou
231
PJ Nymburk
560771 Libice nad Cidlinou, smluvní místo;
520619 Libice nad Cidlinou, VARI
339820
Libina
290
260414 Libina, smluvní místo;
250316 Libina, PalivaEnergo s.r.o.
PJ Olomouc
554493
Libochovice
114
PJ Ústí nad
Labem
M
v
rb
PP Lovosice
760553 Libochovice, smluvní místo
553909
Libuň
041, 064
PJ Nymburk
PP Liberec
M
524264 Libuň, Sklopísek Střeleč;
511154 Libuň, VNVK
534305
Lichkov
024
PJ Česká
Třebová
M
v
obrI, rb
PP Česká Třebová
460063 Lichkov, smluvní místo
504407
Lichkov státní hranice
370551
Lípa nad Dřevnicí
331
230755
230730
220749
220723
210252
PKP;
PJ Česká
Třebová
PJ Brno
PP Česká Třebová
1) jen na vlečce METRANS;
M
kp
M
v
M
v
rb
PP Otrokovice
Lípa nad Dřevnicí, Metrans;
Lípa nad Dřevnicí, METRANS MORAVIA II;
Lípa nad Dřevnicí, PARAMO;
Lípa nad Dřevnicí, Lukrom;
Lípa nad Dřevnicí, VNVK
751420
Lipka
198
PJ Č.
Budějovice
PP Protivín
960351 Lipka, smluvní místo;
921866 Lipka, Lesy ČR Lipka
340422
Lipník nad Bečvou
270
PJ Olomouc
rb
PP Přerov
260653 Lipník nad Bečvou, smluvní místo;
250225 Lipník nad Bečvou, TRANSPAL
340521
Lipová Lázně
292, 295
PJ Olomouc
PP Zábřeh na Moravě
M
220798 Lipová Lázně, Slezský kámen;
210047 Lipová Lázně, VNVK
340620
Lipová Lázně jeskyně
295
260018 Lipová Lázně jeskyně, smluvní místo;
220806 Lipová Lázně jeskyně, OMYA
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
339747
Lískovec u Frýdku
323
120766
120758
120741
120733
120725
120717
120709
120691
110189
PJ Ostrava
M
rb
PP Ostrava-Kunčice
Lískovec u Frýdku, ARCELOR Distribuce;
Lískovec u Frýdku, VÍTKOVICE - Mostárna;
Lískovec u Frýdku, Huisman Konstrukce;
Lískovec u Frýdku, ČEZ správa majetku Žabeň;
Lískovec u Frýdku, Dalkia Česká republika;
Lískovec u Frýdku, ARCIMPEX;
Lískovec u Frýdku, Hutní montáže Ostrava;
Lískovec u Frýdku, ArcelorMittal Frýdek Místek;
Lískovec u Frýdku, VNVK
767640
Liteň
172
PJ Praha
PP Beroun
M
v
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
obrI/II, rbč
PP Lovosice
M
v
rbč
PP Lovosice
M
v
rb
PP Pardubice
M
v
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
rb
PP Most
660464 Liteň, smluvní místo
533000
Litice nad Orlicí
021
PJ Česká
Třebová
460055 Litice nad Orlicí, smluvní místo;
421107 Litice nad Orlicí, ŽPSV
530998
Litoměřice dolní nádraží
PJ Ústí nad
Labem
760579 Litoměřice dolní nádraží, smluvní místo
570192
Litoměřice horní nádraží
087
PJ Ústí nad
Labem
760587 Litoměřice horní nádraží, smluvní místo
552133
Litomyšl
018
PJ Česká
Třebová
460493 Litomyšl, smluvní místo
340828
Litovel
273
PJ Olomouc
PP Olomouc
260273 Litovel, smluvní místo;
220822 Litovel, SLADOVNY SOUFFLET;
220814 Litovel, Cukrovar Litovel
340927
Litovel předměstí
273
260281
223032
220871
220863
PJ Olomouc
Litovel předměstí, smluvní místo;
Litovel předměstí, TENZO;
Litovel předměstí, MJM Litovel;
Litovel předměstí, ALIBONA
540898
Litvínov
134
761163 Litvínov, smluvní místo
PJ Ústí nad
Labem
343160
Lobodice
PJ Olomouc
PP Přerov
M
v
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
M
v
PP Zábřeh na Moravě rekonstrukce a.s., nákladní dopravu na regionální
M
v
PP České Budějovice vozu 6,5 m, třínápravové a více než čtyřnápravové
M
v
M
v
rb
PP Mladá Boleslav
M
v
rb
PP Bohumín
261032 Lobodice, smluvní místo;
220897 Lobodice, SKANSKA;
220889 Lobodice, Českomoravský štěrk, štěrkopískovna
Tovačov
548461
Loděnice
173
PJ Praha
660472 Loděnice, smluvní místo;
650283 Loděnice, Miroslav VÁVRA- PALIVO
768549
Lochovice
172, 200
PJ Praha
660480 Lochovice, smluvní místo
737320
Lomnice nad Lužnicí
226
PJ Č.
Budějovice
960369 Lomnice nad Lužnicí, smluvní místo
557801
Lomnice nad Popelkou
064
PJ Nymburk
PP Liberec
560284 Lomnice nad Popelkou, smluvní místo
339721
Loučná nad Desnou-Rejhotice
293
PJ Olomouc
Stanice provozovatele SART - stavby a
dráze Šumperk - Kouty nad Desnou - Petrov nad
Desnou - Sobotín zajišťuje dopravce ČD Cargo, a.s.
260950 Loučná n. Des.-Rejhotice, smluvní místo
747923
Loučovice
195
PJ Č.
Budějovice
U dvounápravových vozů je dovolen největší rozvor
rb
podvozkové vozy nejsou dovoleny. U
čtyřnápravových vozů nesmí být vzdálenost
otočných čepů větší než 16,0 m.
960377 Loučovice, smluvní místo;
920850 Loučovice, CARTHAMUS a.s., vlečka Loučovice
336057
Loukov
303
PJ Olomouc
PP Přerov
220905 Loukov, Vojenská vlečka
543215
Loukov u Mnichova Hradiště
070
PJ Nymburk
560672 Loukov u Mnichova Hradiště, smluvní místo
339846
Louky nad Olší
320
163212 Louky nad Olší, smluvní místo;
150011 Louky nad Olší, Beskydská lesní, a.s.;
121871 Louky nad Olší, OKD Doprava-Báňská
PJ Ostrava
545996
Louny
110, 114, 126
750471
750448
750208
720680
715029
PJ Ústí nad
Labem
M
rbč
PP Most
Louny, dep.správky /správková/;
Louny, SDC kolej 11;
Louny, POPROKAN;
Louny, LEGIOS;
Louny, VNVK - 9. kolej
546093
Louny město
114, 126
PJ Ústí nad
Labem
M
PP Most
v
760595 Louny město, smluvní místo;
750166 Louny město, REKOS;
720698 Louny město, AgroZZN, a.s. - vlečka Louny
558593
Lovosice
087, 090, 097, 114
750547
750539
750497
740019
730762
721977
720755
720722
720706
714014
PJ Ústí nad
Labem
1) Intrans a.s.;
M
cs, kp, p k100/14, obrI
PP Lovosice
Lovosice, Mostní obvod;
Lovosice, Traťová strojní společnost ;
Lovosice, POK SDPS Lovosice ;
Lovosice, Logistický terminál ČD-DUSS;
Lovosice, ČSKD - INTRANS;
Lovosice, Vlečka Logistické centrum Lovosice;
Lovosice, Lovochemie - závodová vlečka;
Lovosice, Vlečka WOWITRA s.r.o. LOVOSICE;
Lovosice, Čížkovická cementárna ;
Lovosice, VNVK
528596
Lovosice-Prosmyky 1
PJ Ústí nad
Labem
PS:558593 Lovosice
M
v
PP Lovosice
M
v
PP Chomutov
M
v
PP Beroun
M
v
PP Cheb
M
v
721829 Lovosice-Prosmyky 1, Česko-saské přístavy
733063
Lubenec
161
PJ Ústí nad
Labem
760603 Lubenec, smluvní místo
761841
Lubná
162
PJ Praha
660266 Lubná, smluvní místo;
620633 Lubná, LASSELSBERGER a.s. - Rakovník 3
767459
Luby u Chebu
146
PJ Plzeň
865097 Luby u Chebu, smluvní místo
347856
Luka nad Jihlavou
240
364166 Luka nad Jihlavou, smluvní místo
PJ Brno
rb
PP Jihlava
341628
Lukavice na Moravě
270
PJ Olomouc
PP Zábřeh na Moravě
M
v
M
v
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Břeclav
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rbč
PP Nymburk
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
260380 Lukavice na Moravě, smluvní místo;
250571 Lukavice na Moravě, Zábřežská lesní;
220913 Lukavice na Moravě, JIP Papírny Větřní
562215
Luštěnice
071
PJ Nymburk
rb
PP Mladá Boleslav
561209 Luštěnice, smluvní místo
543462
Lužec nad Vltavou
094
PJ Praha
661181 Lužec nad Vltavou, smluvní místo;
620641 Lužec nad Vltavou, Lužec
348250
Lužice
330
PJ Brno
350173 Lužice, MND;
322172 Lužice, UVR Mníšek pod Brdy a.s.
534560
Lužná u Rakovníka
120, 124
PJ Praha
660340 Lužná u Rakovníka, smluvní místo;
651216 Lužná u Rakovníka, DKV Lužná u Rakovníka;
620658 Lužná u Rakovníka, LASSELSBERGER a.s. Rakovník 1
531145
Lysá nad Labem
020, 072, 231, 232
561282
520676
Labem;
520668
520650
520643
PJ Nymburk
Lysá nad Labem, smluvní místo;
Lysá nad Labem, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Lysá nad
Lysá nad Labem, KOVONA;
Lysá nad Labem, DYWIDAG Prefa;
Lysá nad Labem, ARS Altmann
736926
Majdalena
226
PJ Č.
Budějovice
960385 Majdalena, smluvní místo;
920710 Majdalena, Sloupárna Majdalena;
920702 Majdalena, Českomoravský štěrk,a.s.- pískovna
Chlum u T.
565523
Malá Skála
030
560300 Malá Skála, smluvní místo;
550251 Malá Skála, UNI-MIX s.r.o.
PJ Nymburk
PP Liberec
574103
Malé Svatoňovice
032
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Trutnov
M
v
rb
PP Kolín
M
v
rbč
PP Protivín
M
v
rbč
M
v
obrI, rbč
PP Cheb
M
v
rb
PP Trutnov
M
v
PP Plzeň hl.n.
M
v
PP Praha Libeň
460857 Malé Svatoňovice, smluvní místo
563064
Malešov
235
PJ Nymburk
560474 Malešov, smluvní místo
736751
Malonice
185
PJ Č.
Budějovice
960393 Malonice, smluvní místo
754028
Malšice
202
PJ Č.
Budějovice
Pouze pro vozy s maximálním rozvorem 9 m,
PP Veselí nad Lužnicí doprava třínápravových a čtyřnápravových vozů se
vzdáleností otočných čepů nad 16 m vyloučena.
960401 Malšice, smluvní místo;
920892 Malšice, Zeelandia spol. s r.o.
744052
Mariánské Lázně
149, 170
PJ Plzeň
863050 Mariánské Lázně, smluvní místo;
823336 Mariánské Lázně, ZDP Mariánské Lázně;
823328 Mariánské Lázně, Výtopna Mariánské Lázně
569301
Martinice v Krkonoších
040, 042
PJ Česká
Třebová
460881 Martinice v Krkonoších, smluvní místo
766451
Meclov
182
PJ Plzeň
825950 Meclov, LB MINERALS Meclov
555763
Měchenice
210
PJ Praha
660928 Měchenice, smluvní místo
530188
Mělník
072, 076
520759
520734
520726
520718
520684
514042
PJ Nymburk
M
rč
PP Nymburk
Mělník, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Mělník;
Mělník, MEFRIT;
Mělník, KuKu papír;
Mělník, KOVOŠROT GROUP CZ;
Mělník, Beck International;
Mělník, VNVK
520387
Mělník Labe
521294 Mělník Labe, České přístavy
PJ Nymburk
PS:530188 Mělník
M
v
PP Nymburk
563619
Městec Králové
062
PJ Nymburk
M
v
PP Nymburk
M
v
PP Česká Třebová
M
v
M
v
561381 Městec Králové, smluvní místo;
520809 Městec Králové, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Městec
Králové;
520791 Městec Králové, STAVEBNINY;
520783 Městec Králové, Savas;
520775 Městec Králové, Lovochemie
348375
Městečko Trnávka
262
PJ Česká
Třebová
421149 Městečko Trnávka, AGROPODNIK Svitavy
340349
Město Albrechtice
292
PJ Ostrava
rb
PP Opava
169193 Město Albrechtice, smluvní místo;
120790 Město Albrechtice, Silo
547265
Měšice u Prahy
070
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
661314 Měšice u Prahy, smluvní místo;
620682 Měšice u Prahy, ZZN Polabí, a.s. Měšice;
620666 Měšice u Prahy, Gorenje
537100
Meziměstí
026
450932
450205
421164
421156
413096
PJ Česká
Třebová
M
k50/9, obrI,
rbč
Meziměstí, DKV prac. Meziměstí;
Meziměstí, Diakonie Broumov;
Meziměstí, Agropodnik;
Meziměstí, Lesní společnost Broumov, vl.Meziměstí;
Meziměstí, VNVK
507202
Meziměstí státní hranice
565499
Mikulášovice dolní nádraží
083, 084
PKP;
PJ Česká
Třebová
PJ Ústí nad
Labem
PP Týniště nad Orlicí
PP Týniště nad Orlicí
M
v
M
v
PP Děčín hl.n.
760660 Mikulášovice dolní nádraží, smluvní místo
348557
Mikulov na Moravě
246, 247
PJ Brno
rbč
PP Břeclav
rb
PP Zábřeh na Moravě
362061 Mikulov na Moravě, smluvní místo
342329
Mikulovice
292, 297
PJ Olomouc
M
210054 Mikulovice, VNVK
300426
Mikulovice státní hranice
PJ Olomouc
PKP; t.č. přeprava zastavena s vyjímkou
PP Zábřeh na Moravě bilaterálních přeprav
755520
Milevsko
201
960419
953893
920934
920918
920900
M
v
obrI/II, rbč
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Opava
M
v
rb
PP Děčín hl.n.
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Protivín
k120/19, rbč
PP Mladá Boleslav
Milevsko, smluvní místo;
Milevsko, FAST KOVOŠROT;
Milevsko, AGPI;
Milevsko, ZZN Strakonice a.s., - vlečka Milevsko;
Milevsko, ZVVZ, a.s.
769141
Milín
200
660498
650291
620716
620708
PJ Č.
Budějovice
PJ Praha
Milín, smluvní místo;
Milín, Ing. Karel Mráz - D.M.P.;
Milín, Primagra, a.s. - Milín;
Milín, LIGMET - Lazsko Milín
342527
Milotice nad Opavou
310, 313
PJ Ostrava
styčná stanice;
169219 Milotice nad Opavou, smluvní místo
571695
Mimoň
086
PJ Ústí nad
Labem
760678 Mimoň, smluvní místo ;
723148 Mimoň, ZZN Polabí, a.s. – vlečka Mimoň
348755
Miroslav
244
PJ Brno
365031 Miroslav, smluvní místo;
325084 Miroslav, NAVOS, a.s. - vlečka Miroslav
763151
Mirošov
175
861252
852988
850420
820134
PJ Plzeň
Mirošov, smluvní místo;
Mirošov, DKV;
Mirošov, Voj.lesy a statky;
Mirošov, Vlečka ROSSO STEEL, Mirošov
730226
Mirovice
200
PJ Č.
Budějovice
960427 Mirovice, smluvní místo;
920942 Mirovice, ZZN Pelhřimov - Mirovice
544510
Mladá Boleslav hlavní nádraží
064, 070, 071, 076
550806 Mladá Boleslav hlavní nádraží, IST Group s.r.o.;
513093 Mladá Boleslav hlavní nádraží, VNVK
PJ Nymburk
M
559914
Mladá Boleslav město
064
PJ Nymburk
M
v
PP Mladá Boleslav
M
v
PP Mladá Boleslav
M
v
M
v
M
v
M
v
M
v
rb
PP Praha Libeň
M
v
rb
PP Liberec
520866 Mladá Boleslav město, ŠKODA AUTO;
520858 Mladá Boleslav město, SD Kovo;
520841 Mladá Boleslav město, Preymesser
544411
Mladá Boleslav-Debř
070
PJ Nymburk
560854 Mladá Boleslav-Debř, smluvní místo
340646
Mladecko
314
PJ Ostrava
rbč
PP Opava
164228 Mladecko, smluvní místo;
120808 Mladecko, THORSSEN
341321
Mladeč
PJ Olomouc
PP Olomouc
260067 Mladeč, smluvní místo;
220921 Mladeč, Vápenka Vitoul Měrotín
751453
Mladotice
160, 162
PJ Plzeň
rb
PP Plzeň hl.n.
861179 Mladotice, smluvní místo;
850115 Mladotice, ZD Štichovi;
850107 Mladotice, Berger Bohemia
543512
Mnichovo Hradiště
070
PJ Nymburk
PP Mladá Boleslav
560680 Mnichovo Hradiště, smluvní místo;
520882 Mnichovo Hradiště, LITRA
556365
Mníšek pod Brdy
210
PJ Praha
660936 Mníšek pod Brdy, smluvní místo
548628
Mníšek u Liberce
037
560425 Mníšek u Liberce, smluvní místo
PJ Nymburk
349456
Modřice
250
361170
321489
321471
321463
321455
321448
321430
321422
321414
321406
321398
PJ Brno
M
PP Brno Maloměřice
v
Modřice, smluvní místo;
Modřice, Skanska DS;
Modřice, Profi am BAU CM;
Modřice, OSPAP Brno;
Modřice, KOTRA;
Modřice, BIBUS LAND;
Modřice, REMET;
Modřice, PASO Brno;
Modřice, ZZN Pomoraví;
Modřice, FIRESTA Modřice;
Modřice, Ferona Modřice
342824
Mohelnice
270
PJ Olomouc
M
rbč
PP Zábřeh na Moravě
261123 Mohelnice, smluvní místo;
220947 Mohelnice, Kámen Zbraslav;
220939 Mohelnice, Siemens Elektromotory
547968
Mochov
349555
Moravská Nová Ves
330
PJ Praha
PJ Brno
M
v
PP Praha Libeň
M
v
PP Břeclav
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Opava
362145 Moravská Nová Ves, smluvní místo
349670
Moravská Třebová
262
460576
460105
450080
450072
421214
421206
PJ Česká
Třebová
Moravská Třebová, smluvní místo;
Moravská Třebová, Mladějov na Moravě;
Moravská Třebová, Vokál Jiří;
Moravská Třebová, Fajman Jan;
Moravská Třebová, TERANA;
Moravská Třebová, I.MTZ
349852
Moravské Bránice
244
PJ Brno
361188 Moravské Bránice, smluvní místo
350058
Moravské Budějovice
241, 243
PJ Brno
364349 Moravské Budějovice, smluvní místo;
324202 Moravské Budějovice, Agrovýkup
343020
Moravský Beroun
310
164236 Moravský Beroun, smluvní místo
PJ Ostrava
535302
Moravský Karlov
024
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
rbč
PP Břeclav
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
PP Most
M
v
PP Hradec Králové
460683 Moravský Karlov, smluvní místo
351056
Moravský Krumlov
244
PJ Brno
361394 Moravský Krumlov, smluvní místo;
325092 Moravský Krumlov, PBS Industry, a.s. vlečka
351254
Moravský Písek
330, 342
PJ Brno
362202 Moravský Písek, smluvní místo;
322248 Moravský Písek, OSEVA
336628
Mořkov hlavní trať
323
PJ Olomouc
260935 Mořkov hlavní trať, smluvní místo
533794
Most nové nádraží
750596
750570
750562
721928
720847
720813
PJ Ústí nad
Labem
Most nové nádraží, OKV Most;
Most nové nádraží, SOKV Most ;
Most nové nádraží, SŽDC - areál Most;
Most nové nádraží, Vlečka PTM Most;
Most nové nádraží, UNIPETROL DOPRAVA ;
Most nové nádraží, MP přes D2 - Mostecká uhelná
567107
Mostek
030
PJ Česká
Třebová
460352 Mostek, smluvní místo
300848
Mosty u Jablunkova státní hranice
548065
Mstětice
231
660597
620757
620740
620724
ŽSR;
PJ Ostrava
PJ Praha
PP Český Těšín
M
v
M
v
M
v
PP Praha Libeň
Mstětice, smluvní místo;
Mstětice, Vlečka Mstětice (ČEPRO);
Mstětice, Keramost Nehvizdy;
Mstětice, ACHP Mstětice
550285
Mutějovice
126
PJ Praha
rb
PP Beroun
660357 Mutějovice, smluvní místo
351452
Mutěnice
255
362079 Mutěnice, smluvní místo
PJ Brno
PP Břeclav
538405
Náchod
026, 033
PJ Česká
Třebová
1) rampa je pronajatá;
M
p
rb, rč
PP Týniště nad Orlicí
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
M
v
M
v
M
v
PP Cheb
M
v
PP Otrokovice
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M 1)
v
obrI/II, rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
440057 Náchod, Logistické služby - DS;
421222 Náchod, Vlečka Teplárna Náchod;
413112 Náchod, VNVK
351759
Náměšť nad Oslavou
240
PJ Brno
361196 Náměšť nad Oslavou, smluvní místo;
324228 Náměšť nad Oslavou, Vojenská vlečka č. 8;
324210 Náměšť nad Oslavou, ADW AGRO Náměšť
351858
Napajedla
330
PJ Brno
PP Otrokovice
260562 Napajedla, smluvní místo;
220970 Napajedla, Fatra
336248
Návsí (Nawsie)
320
PJ Ostrava
rbč
PP Český Těšín
169151 Návsí (Nawsie), smluvní místo
759456
Nebanice
140
PJ Plzeň
865105 Nebanice, smluvní místo;
823575 Nebanice, Agrona, a.s. - vlečka Nebanice
352054
Nedakonice
330
PJ Brno
260547 Nedakonice, smluvní místo
352153
Nedvědice
251
PJ Brno
361204 Nedvědice, smluvní místo;
350090 Nedvědice, ŽELEZÁRNY
742056
Nejdek
142
864066
852913
823377
823369
PJ Plzeň
Nejdek, smluvní místo;
Nejdek, Ing.František Novák;
Nejdek, Vlečka METALIS Nejdek;
Nejdek, Nejdecké česárny vlny a.s.
543660
Nelahozeves
091
PJ Praha
660746 Nelahozeves, smluvní místo
352351
Němčice nad Hanou
300
260679 Němčice nad Hanou, smluvní místo
PJ Olomouc
PP Přerov
352450
Nemotice
340
PJ Brno
M
v
rb
PP Otrokovice
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
p
obrI, rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
PP Protivín
M
v
PP Beroun
M
v
M
v
M
v
M
v
M
v
366021 Nemotice, smluvní místo
739250
Nepomuk
190, 191
PJ Plzeň
861195 Nepomuk, smluvní místo;
850313 Nepomuk, EKOŠROT
546861
Neratovice
070, 074, 092
PJ Praha
620781 Neratovice, Spolana a.s. Neratovice;
610121 Neratovice, VNVK
352658
Nesovice
340
PJ Brno
361212 Nesovice, smluvní místo
741025
Netolice
193
PJ Č.
Budějovice
960435 Netolice, smluvní místo
768440
Neumětely
172
PJ Praha
660506 Neumětely, smluvní místo
352856
Nezamyslice
300, 301
PJ Olomouc
rb
PP Přerov
261131 Nezamyslice, smluvní místo;
221002 Nezamyslice, ŽPSV
353656
Nezdenice
341
PJ Brno
PP Otrokovice
260513 Nezdenice, smluvní místo
764050
Nezvěstice
175, 190
PJ Plzeň
rbč
PP Plzeň hl.n.
861096 Nezvěstice, smluvní místo
760645
Nižbor
174
PJ Praha
PP Beroun
660514 Nižbor, smluvní místo
540062
Noutonice
121
660753 Noutonice, smluvní místo
PJ Praha
rampa dlouhodobě pronajatá;
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
742726
Nová Cerekev
224
PJ Brno
PP Jihlava
M
v
M
v
M
v
M 1)
v
rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
364182 Nová Cerekev, smluvní místo;
324236 Nová Cerekev, Lesy Pelhřimov
566703
Nová Paka
040
PJ Nymburk
rb
PP Liberec
561233 Nová Paka, smluvní místo;
524272 Nová Paka, Actual spinning
758920
Nová Pec
194
PJ Č.
Budějovice
PP České Budějovice
960443 Nová Pec, smluvní místo;
920975 Nová Pec, Spr.nár.parku a CHKO Šumava
740852
Nová Role
142, 144
PJ Plzeň
1) hlubinové vozy vyloučeny;
864074 Nová Role, smluvní místo
736421
Nová Ves nad Lužnicí
226
PJ Č.
Budějovice
960450 Nová Ves nad Lužnicí, smluvní místo;
920983 Nová Ves nad Lužnicí, LB Minerals Nová Ves n.L.
550624
Nová Ves nad Nisou
036
PJ Nymburk
PP Liberec
560995 Nová Ves nad Nisou, smluvní místo;
550145 Nová Ves nad Nisou, Jaroslav Stránský
741223
Nové Hrady
199
PJ Č.
Budějovice
960468 Nové Hrady, smluvní místo;
921023 Nové Hrady, Wotan Forest Nové Hrady;
921015 Nové Hrady, ŽPSV,a.s. závod N.Hrady
353854
Nové Město na Moravě
251
PJ Brno
363192 Nové Město na Moravě, smluvní místo;
323204 Nové Město na Moravě, Wotan Forest Service, a.s.,
vlečka Nové Město
538900
Nové Město nad Metují
026
460790
450726
450718
421230
Nové Město nad Metují, smluvní místo;
Nové Město nad Metují, SV Metal;
Nové Město nad Metují, Hudcová;
Nové Město nad Metují, Ammann
PJ Česká
Třebová
PP Týniště nad Orlicí
545624
Nové Město pod Smrkem
039
PJ Nymburk
PP Liberec
M
v
M
v
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
rb
PP Děčín hl.n.
M
v
rbč
PP Hradec Králové
M
v
M
v
rbč
PP Studénka
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
rb
560904 Nové Město pod Smrkem, smluvní místo;
550152 Nové Město pod Smrkem, Hana Stará
743955
Nové Sedlo u Lokte
140, 144
PJ Plzeň
PP Sokolov
865048 Nové Sedlo u Lokte, smluvní místo;
823419 Nové Sedlo u Lokte, Lias Vintířov;
823401 Nové Sedlo u Lokte, Vlečka O-I Manufacturing ČRNové-Sedlo;
823393 Nové Sedlo u Lokte, Vlečka SU a.s. Vřesová
534867
Nové Strašecí
120
PJ Praha
660365 Nové Strašecí, smluvní místo;
651091 Nové Strašecí, Malecká;
620799 Nové Strašecí, Čes. lupkové závody
354159
Novosedly
246, 247
PJ Brno
365072 Novosedly, smluvní místo;
350298 Novosedly, Wienerberger
567891
Nový Bor
080
PJ Ústí nad
Labem
760694 Nový Bor, smluvní místo;
723213 Nový Bor, CRYSTALEX
564302
Nový Bydžov
040
PJ Česká
Třebová
460170 Nový Bydžov, smluvní místo;
421271 Nový Bydžov, Cerea;
421255 Nový Bydžov, NATURA DK
335224
Nový Hrozenkov
282
PJ Olomouc
PP Valašské Meziříčí
260786 Nový Hrozenkov, smluvní místo
341446
Nový Jičín město
278
PJ Ostrava
168252 Nový Jičín město, smluvní místo
343525
Nový Malín
290
260968 Nový Malín, smluvní místo
PJ Olomouc
548560
Nučice
173
PJ Praha
M
v
rb
PP Beroun
aj, rbč
PP Nymburk
661348 Nučice, smluvní místo;
620815 Nučice, Lomy Mořina;
620807 Nučice, Vlečka RHENUS Immobilien CZ
532143
Nymburk hlavní nádraží
020, 060, 061, 071, 231
PJ Nymburk
M
551606 Nymburk hlavní nádraží, OKV Nymburk hl.n.;
550954 Nymburk hlavní nádraží, PHM DKV;
524504 Nymburk hlavní nádraží, Vlečka DPOV Nymburk;
520940 Nymburk hlavní nádraží, Vlečka Železniční opravny
a strojírny s.r.o.;
520932 Nymburk hlavní nádraží, ZÁSOBÁRNA;
520916 Nymburk hlavní nádraží, PROBO TRANS;
520908 Nymburk hlavní nádraží, DONAUCHEM;
514059 Nymburk hlavní nádraží, VNVK
545541
Nymburk město
060, 061
560896
550814
520981
520973
520965
520957
PJ Nymburk
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
obrI/II, rbč
PP Plzeň hl.n.
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
Nymburk město, smluvní místo;
Nymburk město, Ladislav Jech - prodej paliv;
Nymburk město, SLADOVNY SOUFFLET;
Nymburk město, PIVOVAR;
Nymburk město, MODEL OBALY;
Nymburk město, MASCHINENFABRIK
769554
Nýrsko
183
PJ Plzeň
862128 Nýrsko, smluvní místo;
850172 Nýrsko, K.Maršík
745950
Nýřany
180, 181
861039
852970
824672
824581
824565
824557
PJ Plzeň
Nýřany, smluvní místo;
Nýřany, DKV;
Nýřany, Vlečka KX Líně;
Nýřany, Metrans a.s., Praha-vlečka Nýřany;
Nýřany, Likona Nýřany;
Nýřany, Vlečka ZUD a.s., Krimich Tlučná
746321
Obrataň
224, 228
PJ Brno
364190 Obrataň, smluvní místo
545095
Obrnice
123, 126
761387 Obrnice, smluvní místo;
720854 Obrnice, Keramost
PJ Ústí nad
Labem
PP Most
731554
Odb Zbiroh
170
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Studénka
M
v
rb
PP Děčín hl.n.
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
M
v
861328 Zbiroh, smluvní místo
341644
Odry
276
PJ Ostrava
168260 Odry, smluvní místo;
120881 Odry, Semperflex Optimit
568790
Okna
080
PJ Ústí nad
Labem
760702 Okna, smluvní místo;
723221 Okna, Skladový areál MR
541938
Okrouhlice
230
PJ Brno
363101 Okrouhlice, smluvní místo
354456
Okříšky
240, 241
PJ Brno
364331 Okříšky, smluvní místo
354654
Olbramkostel
241
PJ Brno
365080 Olbramkostel, smluvní místo;
350306 Olbramkostel, NAVOS, a.s.;
325100 Olbramkostel, NAVOS, a.s. -vlečka Olbramkostel
551366
Olbramovice
220, 223
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
660100 Olbramovice, smluvní místo
533190
Oldřichov u Duchcova
130, 134
761361 Oldřichov u Duchcova, smluvní místo;
721993 Oldřichov u Duchcova, Vlečka SŽDC Oldřichov u
Duchcova-Duchcov
PJ Ústí nad
Labem
rbč
PP Ústí nad Labem západ
343624
Olomouc hlavní nádraží
270, 275, 290, 301, 310
PJ Olomouc
M
p
rbč
PP Olomouc
M
v
rbč
PP Olomouc
M
v
M
v
rb
PP České Budějovice
M
v
rbč
PP Hradec Králové
250423 Olomouc hlavní nádraží, DDPOV;
250415 Olomouc hlavní nádraží, DKV;
250175 Olomouc hlavní nádraží, Tomáš Adler;
250142 Olomouc hlavní nádraží, ZAPA beton;
250134 Olomouc hlavní nádraží, Českomoravský štěrk;
221333 Olomouc hlavní nádraží, Teplárna Olomouc;
221275 Olomouc hlavní nádraží, FARMAK Olomouc;
221234 Olomouc hlavní nádraží, ADM;
221218 Olomouc hlavní nádraží, ISH Olomouc;
221200 Olomouc hlavní nádraží, Čokoládovny;
221192 Olomouc hlavní nádraží, JUTA;
221184 Olomouc hlavní nádraží, SOLNÉ MLÝNY;
221176 Olomouc hlavní nádraží, STAMEDOP;
221168 Olomouc hlavní nádraží, SSHR Praha;
221150 Olomouc hlavní nádraží, AUTO ČECHÁK s.r.o.
Olomouc;
221119 Olomouc hlavní nádraží, Zás. a odbytový závod;
221101 Olomouc hlavní nádraží, Pošta Olomouc;
221093 Olomouc hlavní nádraží, TSR Olomouc;
221077 Olomouc hlavní nádraží, Vojenská vlečka č.24OLOMOUC;
210179 Olomouc hlavní nádraží, VNVK Bělidla;
210161 Olomouc hlavní nádraží, VNVK Bosna
343723
Olomouc město
275
PJ Olomouc
260299 Olomouc město, smluvní místo
343921
Olomouc-Řepčín
275
PJ Olomouc
PP Olomouc
221341 Olomouc-Řepčín, Moravské železárny
752626
Omlenice
196
PJ Č.
Budějovice
960476 Omlenice, smluvní místo;
921049 Omlenice, ZZN Pelhřimov vlečka Omlenice
568808
Opatovice nad Labem
031
460816 Opatovice nad Labem, smluvní místo;
421321 Opatovice nad Labem, Consortio Fashion Group
s.r.o., Opatovice n.L;
421313 Opatovice nad Labem, EUROICE;
421305 Opatovice nad Labem, VCES;
421297 Opatovice nad Labem, Elektrárny Opatovice
PJ Česká
Třebová
341941
Opava východ
310, 314, 315, 317, 321
120915
120907
120899
110247
PJ Ostrava
PP Opava
M
Opava východ, BIVOJ;
Opava východ, OSTROJ;
Opava východ, MODEL OBALY;
Opava východ, VNVK
342345
Opava západ
310
PJ Ostrava
PP Opava
M
v
M
v
M
v
rbč
PP Týniště nad Orlicí
M
v
rb
PP Ústí nad Labem západ
M
v
PP Valašské Meziříčí
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
PP Liberec
rbč
164277 Opava západ, smluvní místo;
120949 Opava západ, OPAMETAL;
120923 Opava západ, NAVOS - Opava
342048
Opava-Komárov
321
PJ Ostrava
PP Opava
120964 Opava-Komárov, TEVA
539304
Opočno pod Orlickými horami
026, 028
PJ Česká
Třebová
460808 Opočno pod Orlickými horami, smluvní místo;
450767 Opočno pod Orlickými horami, Smola;
450759 Opočno pod Orlickými horami, Steinerová;
450742 Opočno pod Orlickými horami, Lesní společnost
Opočno;
450734 Opočno pod Orlickými horami, Colloredo;
421354 Opočno pod Orlickými horami, BOHEMILK;
421347 Opočno pod Orlickými horami, CUKROVARY TTD
541193
Osek
134
PJ Ústí nad
Labem
760710 Osek, smluvní místo;
720896 Osek, KRONOSPAN
354753
Osíčko
303
PJ Olomouc
260877 Osíčko, smluvní místo;
221366 Osíčko, Loukov
354852
Oslavany
244
PJ Brno
361220 Oslavany, smluvní místo;
325118 Oslavany, Metaldyne Oslavany
551622
Ostašov
086
524314 Ostašov, KOVOŠROT GROUP CZ a.s.;
524306 Ostašov, Reality Ostašov
PJ Nymburk
343640
Ostrava hlavní nádraží
270, 300, 321, 323
PJ Ostrava
cs, p
M
v
PP Ostrava
M 1)
v
PP Ostrava-Kunčice
M
v
PP Ostrava
155036 Ostrava hlavní nádraží, SŽDC;
155028 Ostrava hlavní nádraží, SOKV Opravna vozů;
155010 Ostrava hlavní nádraží, SOKV Ostrava (depo);
121103 Ostrava hlavní nádraží, TROJEK;
121095 Ostrava hlavní nádraží, BorsodChem MCHZ;
121087 Ostrava hlavní nádraží, SLEZSKOM. DRÁHA - Bdr;
121079 Ostrava hlavní nádraží, Ridera Bohemia;
121061 Ostrava hlavní nádraží, Česká pošta;
121053 Ostrava hlavní nádraží, Ostravské opravny a
strojírny;
121046 Ostrava hlavní nádraží, TSR;
121038 Ostrava hlavní nádraží, VOKD;
121004 Ostrava hlavní nádraží, OKD Doprava Šverma;
120998 Ostrava hlavní nádraží, OKD Doprava Odra us;
120980 Ostrava hlavní nádraží, OKD Doprava Odra ZZ;
110288 Ostrava hlavní nádraží, VNVK mimo KO;
110270 Ostrava hlavní nádraží, VNVK
343947
Ostrava střed
321, 323
PJ Ostrava
PP Ostrava
M
j20, k100/16,
obrI, rbč
121855 Ostrava střed, Vítkovice Doprava;
121152 Ostrava střed, OKD Doprava Zárubek
344242
Ostrava-Bartovice
321
PJ Ostrava
155077 Ostrava-Bartovice, OXYMET;
121889 Ostrava-Bartovice, ArcelorMittal Ostrava
344044
Ostrava-Hrušov
PJ Ostrava
1) jen dodej vozových zásilek pro vlečku
ArcelorMittal OSTRAVA a.s. a její spoluuživatele,
smluvní místo pouze pro firmu Oxymet;
Podej zásilek z vlečky ArcelorMittal Ostrava a.s. je
možný pouze ze stanice Ostrava-Kunčice
121350 Ostrava-Hrušov, H-Zone - Hrušov;
121335 Ostrava-Hrušov, OKD Doprava Odra-Hrušov;
121327 Ostrava-Hrušov, OKD Doprava Heřmanice
344143
Ostrava-Kunčice
321, 323
121848
121434
121426
121418
121400
121392
121384
121376
121368
110114
Ostrava-Kunčice, ArcelorMittal Ostrava;
Ostrava-Kunčice, Calumite;
Ostrava-Kunčice, CENTROMAT;
Ostrava-Kunčice, CEMOS;
Ostrava-Kunčice, HOMOLA;
Ostrava-Kunčice, Vítkovice - Kovárna;
Ostrava-Kunčice, BE Group Logistics;
Ostrava-Kunčice, Linde Gas;
Ostrava-Kunčice, Karla;
Ostrava-Kunčice, VNVK
PJ Ostrava
M
rb
PP Ostrava-Kunčice
přípojová stanice pro dodej zásilek pro vlečku
ArcelorMittal Ostrava a.s. je stanice OstravaBártovice 344242;
344341
Ostrava-Svinov
270, 300, 321
PJ Ostrava
M
v
rbč
PP Ostrava
M
v
rb
PP Ostrava
M
v
169201 Ostrava-Svinov, smluvní místo;
121459 Ostrava-Svinov, RAVEN;
121442 Ostrava-Svinov, Dalkia Česká republika
344440
Ostrava-Třebovice
321
PJ Ostrava
165282 Ostrava-Třebovice, smluvní místo;
121475 Ostrava-Třebovice, Pórobeton;
121467 Ostrava-Třebovice, Dopravní podnik Ostrava
344648
Ostravice
324
PJ Ostrava
PP Ostrava-Kunčice
166298 Ostravice, smluvní místo;
121483 Ostravice, Pila Ostravice
555409
Ostroměř
040, 041
PJ Česká
Třebová
M
rbč
PP Hradec Králové
421370 Ostroměř, Cerea;
411116 Ostroměř, VNVK
758557
Ostrov nad Ohří
140
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
M
v
865055 Ostrov nad Ohří, smluvní místo;
823476 Ostrov nad Ohří, Vlečka PAPOS, v.o.s.;
823443 Ostrov nad Ohří, Manipulační sklad Ostrov n/O. KALESPOL
355057
Ostrov nad Oslavou
250
PJ Brno
363119 Ostrov nad Oslavou, smluvní místo
355552
Ostrožská Nová Ves
340
PJ Brno
PP Otrokovice
260489 Ostrožská Nová Ves, smluvní místo
344721
Ostružná
292
PJ Olomouc
rb
PP Zábřeh na Moravě
rb
PP Otrokovice
260703 Ostružná, smluvní místo
355750
Otrokovice
330, 331
250548
221440
221432
221408
221390
221374
210260
Otrokovice, DKV;
Otrokovice, PSG;
Otrokovice, Teplárna Otrokovice;
Otrokovice, ZPS-TRANSPORT;
Otrokovice, Barum Continental;
Otrokovice, TOMA;
Otrokovice, VNVK
PJ Brno
M
742924
Pacov
224
PJ Brno
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rbč
PP Protivín
M
v
364208 Pacov, smluvní místo;
324269 Pacov, ZZN Pelhřimov;
324251 Pacov, Dřevozpracující družstvo
738955
Pačejov
190
PJ Č.
Budějovice
960484 Pačejov, smluvní místo;
925016 Pačejov, Skladový areál MR Pačejov;
925008 Pačejov, AGROPA Olšany
342444
Palhanec
121525
121517
121509
121491
PJ Ostrava
Palhanec, NOWACO Czech Repuplic;
Palhanec, RITSCHNY Opava;
Palhanec, Mlýn Palhanec;
Palhanec, Cukrovar Hrušovany-závod Opava
536136
Pardubice hlavní nádraží
010, 031, 238, 260, 270
PJ Česká
Třebová
M
k100/16,
obrI, rbč
PP Pardubice
M
obrI, rbč
PP Pardubice
451047 Pardubice hlavní nádraží, Česká pošta;
450957 Pardubice hlavní nádraží, DKV-Pardubice;
421537 Pardubice hlavní nádraží, Vlečka ŘEMPO
HOLOUBEK a.s. Pardubice I;
421487 Pardubice hlavní nádraží, Vlečka Voest Alpine
Stahlhandel;
421479 Pardubice hlavní nádraží, Cerea;
421453 Pardubice hlavní nádraží, TOPEK-Oil.cz;
421446 Pardubice hlavní nádraží, DESMONTES;
421438 Pardubice hlavní nádraží, Paramo;
421420 Pardubice hlavní nádraží, KÁVOVINY;
421412 Pardubice hlavní nádraží, enteria;
421404 Pardubice hlavní nádraží, PAVEX;
421396 Pardubice hlavní nádraží, Vlečka ŘEMPO
HOLOUBEK a.s. Pardubice II;
414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK
546135
Pardubice-Rosice nad Labem
031, 238
421511
421503
421495
414144
PP Opava
PJ Česká
Třebová
Pardubice-Rosice nad Labem, Vojen. vlečka č.6;
Pardubice-Rosice nad Labem, Synthesia;
Pardubice-Rosice nad Labem, Jarý;
Pardubice-Rosice nad Labem, VNVK
345140
Paskov
323
166306 Paskov, smluvní místo;
121541 Paskov, Pila Paskov;
121533 Paskov, BIOCEL
PJ Ostrava
M
v
PP Ostrava-Kunčice
558064
Pecerady
210
PJ Praha
M
v
M
v
PP Praha Uhříněves
661215 Pecerady, smluvní místo;
650051 Pecerady, Lesy ČR
531160
Pečky
011, 012
PJ Nymburk
rb
PP Kolín
rbč
PP Jihlava
PP Chomutov
560722 Pečky, smluvní místo;
521013 Pečky, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Pečky;
521005 Pečky, ZPA
742528
Pelhřimov
224
324301
324293
324285
324277
314039
PJ Brno
M
Pelhřimov, AGROALFA;
Pelhřimov, ZZN Pelhřimov;
Pelhřimov, KOH-I-NOOR HARDTMUNTH;
Pelhřimov, AGROSTROJ Pelhřimov;
Pelhřimov, VNVK
752063
Petrohrad
160
PJ Ústí nad
Labem
M
v
rb
M
v
rb
760769 Petrohrad, smluvní místo
345223
Petrov nad Desnou
293
PJ Olomouc
Stanice provozovatele SART - stavby a
PP Zábřeh na Moravě rekonstrukce a.s., nákladní dopravu na regionální
dráze Šumperk - Kouty nad Desnou - Petrov nad
Desnou - Sobotín zajišťuje dopravce ČD Cargo, a.s.
260141 Petrov nad Desnou, smluvní místo
345249
Petrovice u Karviné
320
PJ Ostrava
pro vlečku EOUUS spol.s r.o. Petrovice u Karviné;
M
k120/22,
obrI, rbč
121566 Petrovice u Karviné, BuySell Trade, a.s.;
110197 Petrovice u Karviné, VNVK
300343
Petrovice u Karviné státní hranice
570002
Pilníkov
040
PKP;
PJ Ostrava
PJ Česká
Třebová
PP Bohumín
PP Bohumín
M
PP Trutnov
v
460873 Pilníkov, smluvní místo;
450486 Pilníkov, LESS & FOREST s.r.o.
345629
Písečná
292
221473 Písečná, IKB slévárna Písečná;
221465 Písečná, Havelka Písečná;
210062 Písečná, VNVK
PJ Olomouc
M
rb
PP Zábřeh na Moravě
756528
Písek
200, 201
PJ Č.
Budějovice
M
rb
PP Protivín
rb
PP Protivín
921148 Písek, Teplárna Písek;
921122 Písek, JITEX Písek;
912048 Písek, VNVK
756429
Písek město
201
921213
921205
921197
921163
921155
PJ Č.
Budějovice
M
v
M
v
Písek město, POLARI PHM, Písek město;
Písek město, POLARI Písek;
Písek město, OSEV Písek - město;
Písek město, Elektropřístroj Písek;
Písek město, Teplárna Písek-výtopna Samoty
736025
Planá nad Lužnicí
220
PJ Č.
Budějovice
PP Veselí nad Lužnicí
960518 Planá nad Lužnicí, smluvní místo;
921247 Planá nad Lužnicí, Vlečka SILON Planá nad Lužnicí;
921239 Planá nad Lužnicí, Kovosvit Sezimovo Ústí
749457
Planá u Mariánských Lázní
170, 184
PJ Plzeň
M
k100/14, rb
PP Cheb
825117 Planá u Mariánských Lázní, Primagra, a.s. - vlečka
Planá;
825059 Planá u Mariánských Lázní, Stora Enso Timber
Planá s.r.o., vlečka Planá;
811034 Planá u Mariánských Lázní, VNVK - 4. kolej
565861
Plaňany
012
PJ Nymburk
M
v
rb
PP Kolín
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
p
k100/22
PP Plzeň hl.n.
560730 Plaňany, smluvní místo
751156
Plasy
160
PJ Plzeň
861161 Plasy, smluvní místo
732750
Plzeň hlavní nádraží
160, 170, 180, 183, 190
852962
825430
825331
825315
825299
825273
825216
825174
811018
Plzeň hlavní nádraží, DKV;
Plzeň hlavní nádraží, PROPERTY Plzeň;
Plzeň hlavní nádraží, Vlečka TSR Plzeň;
Plzeň hlavní nádraží, Ferona, a.s. vlečka Plzeň;
Plzeň hlavní nádraží, MOVO Plzeň;
Plzeň hlavní nádraží, Vlečka ŠKODA ELECTRIC;
Plzeň hlavní nádraží, Plzeňská teplárenská a.s.;
Plzeň hlavní nádraží, Vlečka ŠKODA hlavní závod;
Plzeň hlavní nádraží, VNVK
PJ Plzeň
739953
Plzeň-Koterov
190
861260
852830
851626
825539
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
M
v
M
v
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Jihlava
rb
PP Most
rbč
PP Chomutov
rbč
Plzeň-Koterov, smluvní místo;
Plzeň-Koterov, Hroch Michal;
Plzeň-Koterov, Berger Beton;
Plzeň-Koterov, OVERLACK, spol. s r.o.
748152
Plzeň-Křimice
170
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
861278 Plzeň-Křimice, smluvní místo;
825778 Plzeň-Křimice, Vlečka SUDA
753152
Plzeň-Valcha
183
PJ Plzeň
při vykládce nelze použít jeřáb;
861070 Plzeň-Valcha, smluvní místo;
850321 Plzeň-Valcha, J.Weberová-JARKA
754259
Pňovany
170, 177
PJ Plzeň
861286 Pňovany, smluvní místo;
852996 Pňovany, DKV;
851758 Pňovany, EUROVIA Kamenolomy, a.s.
755256
Poběžovice
182, 184
PJ Plzeň
862052 Poběžovice, smluvní místo;
825992 Poběžovice, Agropodnik Domažlice vlečka Mutěnín;
825901 Poběžovice, Primagra, a.s. - vlečka Poběžovice
737957
Pocinovice
185
PJ Plzeň
862151 Pocinovice, smluvní místo
757625
Počátky-Žirovnice
225
PJ Brno
364299 Počátky-Žirovnice, smluvní místo
548594
Počerady
123
PJ Ústí nad
Labem
M
720938 Počerady, EPOČ;
720904 Počerady, Hrabák;
715045 Počerady, VNVK- 4.a 6. kolej
752360
Podbořany
160
760777
720987
720979
720961
Podbořany, smluvní místo;
Podbořany, Vojenská vlečka č.1;
Podbořany, AgroZZN, a.s. - vlečka Podbořany;
Podbořany, LASSELSBERGER
PJ Ústí nad
Labem
M
v
532341
Poděbrady
020, 231
PJ Nymburk
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
M
v
M
v
PP Ostrava
M
v
PP České Budějovice
M
v
M
v
560532 Poděbrady, smluvní místo;
521039 Poděbrady, Crystal BOHEMIA, a.s. vlečka
Poděbrady;
521021 Poděbrady, JOSEF PETZOLD
356055
Podivín
247, 250
362087
350546
322263
322255
PJ Brno
Podivín, smluvní místo;
Podivín, kolej SDC;
Podivín, Oseva, a.s., Bzenec, ČSO Podivín;
Podivín, NAVOS, a.s. - vlečka Podivín
535807
Podlesí
025
PJ Olomouc
261016 Podlesí, smluvní místo
356378
Pohled
250
PJ Brno
PP Havlíčkův Brod
363127 Pohled, smluvní místo;
323212 Pohled, Českomoravské štěrkovny
356550
Pohořelice
PJ Brno
rb
PP Břeclav
362160 Pohořelice, smluvní místo
344549
Polanka nad Odrou
270
PJ Ostrava
121590 Polanka nad Odrou, Polanecká o.s.;
121582 Polanka nad Odrou, Českomoravský štěrk;
121574 Polanka nad Odrou, TSR Polanka
759522
Polečnice
194
PJ Č.
Budějovice
951996 Polečnice, ČR Ministerstvo obrany;
951012 Polečnice, Vojenské lesy a statky
530899
Polepy
072
PJ Ústí nad
Labem
rb
PP Lovosice
760785 Polepy, smluvní místo;
721001 Polepy, Montážní základna
546564
Polerady nad Labem
074
660605 Polerady nad Labem, smluvní místo
PJ Praha
PP Praha Libeň
538009
Police nad Metují
026
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
obrI, rb
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Studénka
M
v
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rbč
PP Most
M
v
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
460360 Police nad Metují, smluvní místo;
450684 Police nad Metují, Struhař MAS;
450676 Police nad Metují, Paliva s.r.o.
550632
Polička
261
460584
451021
450627
421545
421529
PJ Česká
Třebová
Polička, smluvní místo;
Polička, Štěpánek Jan;
Polička, Ulrich Zdeněk Ing.;
Polička, Faulhammer;
Polička, Marcel Kastner
356758
Polná
PJ Brno
364216 Polná, smluvní místo
345447
Polom
270
PJ Ostrava
168310 Polom, smluvní místo
571505
Poniklá
042
PJ Česká
Třebová
PP Trutnov
460402 Poniklá, smluvní místo
757526
Popelín
225
PJ Č.
Budějovice
960526 Popelín, smluvní místo
549097
Postoloprty
114, 123
PJ Ústí nad
Labem
761171 Postoloprty, smluvní místo;
721035 Postoloprty, AgroZZN, a.s.;
721027 Postoloprty, KB-BLOK
355123
Postřelmov
291
PJ Olomouc
PP Zábřeh na Moravě
260406 Postřelmov, smluvní místo
552869
Postupice
222
PJ Praha
660118 Postupice, smluvní místo
532804
Potštejn
021
460535 Potštejn, smluvní místo
PJ Česká
Třebová
743054
Potůčky
142
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Sokolov
864082 Potůčky, smluvní místo
700153
Potůčky státní hranice
530162
Praha-Běchovice
011
PJ Plzeň
PJ Praha
PP Sokolov
DB; nákladní přeprava ČD Cargo toho času
zastavena;
1) váha je pronajatá; 2) rampa je pronajatá
PP Praha Libeň
M
v
M
v
PP Praha Libeň
M
v
PP Praha Libeň
M
v
M
v
M
v
rbč, s15/5
660613 Praha-Běchovice, smluvní místo;
651364 Praha-Běchovice, TD Praha;
650614 Praha-Běchovice, Jiří Malina;
650606 Praha-Běchovice, Hynek Malík;
620880 Praha-Běchovice, Obchod palivy a stavebninami
Praha s.p.
570168
Praha-Braník
210
PJ Praha
660951 Praha-Braník, smluvní místo;
650861 Praha-Braník, Zdeněk Janda a ČERV;
620914 Praha-Braník, Skanska DS vlečka Praha-Braník
570366
Praha-Bubny
120
PJ Praha
660621 Praha-Bubny, smluvní místo;
620930 Praha-Bubny, Teplárna Holešovice;
620922 Praha-Bubny, ATECO s.r.o. Praha
573360
Praha-Čakovice
070
PJ Praha
obrI
PP Praha Libeň
660639 Praha-Čakovice, smluvní místo;
620948 Praha-Čakovice, Vlečka Avia a.s.
570663
Praha-Dejvice
120
PJ Praha
PP Praha Libeň
660647 Praha-Dejvice, smluvní místo
548263
Praha-Horní Počernice
231
661272
621078
621060
621052
Praha-Horní Počernice, smluvní místo;
Praha-Horní Počernice, PRAGORENT s.r.o.;
Praha-Horní Počernice, NEUBER Praha;
Praha-Horní Počernice, Metrostav
PJ Praha
1) rampa je pronajatá;
obrI, rb
PP Praha Libeň
570960
Praha-Hostivař
221
PJ Praha
1) rampa je pronajatá;
M
v
rb
PP Praha Libeň
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rbč
PP Praha Libeň
k120/20, rbč
PP Praha Libeň
660852 Praha-Hostivař, smluvní místo;
650663 Praha-Hostivař, Drahmor Dohnal;
621136 Praha-Hostivař, Skanska DS - vlečka Praha Hostivař;
621110 Praha-Hostivař, KOVOŠROT GROUP CZ;
621102 Praha-Hostivař, JUBEL
571067
Praha-Jinonice
122
PJ Praha
650754 Praha-Jinonice, Vladimír Štrouchal
571562
Praha-Krč
210
PJ Praha
660969 Praha-Krč, smluvní místo;
621177 Praha-Krč, Metro-vlečka do depa Kačerov;
621169 Praha-Krč, Vlečka Podaný
571760
Praha-Libeň
010, 011, 230, 250, 260, 270
PJ Praha
M
651307 Praha-Libeň, DKV;
610154 Praha-Libeň, VNVK
571968
Praha-Malešice
PJ Praha
PP Praha Libeň
M
621235 Praha-Malešice, Teplárna Malešice Praha;
621227 Praha-Malešice, NEOS INVEST;
621219 Praha-Malešice, Ferona, a.s. vlečka PrahaMalešice;
621201 Praha-Malešice, Pošta Praha 022;
610162 Praha- Malešice, VNVK
573766
Praha-Modřany
PJ Praha
rampa pronajatá;
M
v
rb
PP Praha Libeň
rb
PP Beroun
660977 Praha-Modřany, smluvní místo;
650887 Praha-Modřany, Stavokov, spol. s r.o;
621243 Praha-Modřany, CTY LOGISTIC Park Praha Modřany
532564
Praha-Radotín
171
650762
621276
621250
610188
PJ Praha
M
Praha-Radotín, Jan Valdmann;
Praha-Radotín, Českomoravský cement, a.s.;
Praha-Radotín, KONDOR Praha - Radotín;
Praha-Radotín, VNVK
572065
Praha-Ruzyně
120
660373 Praha-Ruzyně, smluvní místo;
621292 Praha-Ruzyně, Vlečka RUVE a.s.
PJ Praha
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
549261
Praha-Řeporyje
173
PJ Praha
PP Beroun
M
v
M
v
M
v
M
v
M
kp
PP Praha Uhříněves
M
v
PP Praha Libeň
rbč
660985 Praha-Řeporyje, smluvní místo;
651125 Praha-Řeporyje, VEDIT s.r.o.;
650770 Praha-Řeporyje, Milan Vondrák
547661
Praha-Satalice
070
PJ Praha
PP Praha Libeň
660670 Praha-Satalice, smluvní místo;
621342 Praha-Satalice, Satalice - truhlárna;
621326 Praha-Satalice, Flaga s.r.o.
572263
Praha-Smíchov
010, 011, 170, 171, 173, 230, 260, 270
PJ Praha
obrI, rbč
PP Beroun
rb
PP Praha Libeň
660993 Praha-Smíchov, smluvní místo;
650804 Praha-Smíchov, ALLEGRO, s.r.o.;
650796 Praha-Smíchov, RIVA,spol. s r.o.
572966
Praha-Strašnice
661009
650945
650937
650903
621375
PJ Praha
1) rampa je pronajata
Praha-Strašnice, smluvní místo;
Praha-Strašnice, PAPKOV s.r.o.;
Praha-Strašnice, HELD spol. s r.o.;
Praha-Strašnice, SIDER s.r.o.;
Praha-Strašnice, MITAS, a.s. Praha Strašnice
549568
Praha-Uhříněves
221
PJ Praha
1) METRANS a.s.
630020 Praha-Uhříněves, METRANS a.s.;
621417 Praha-Uhříněves, Vlečka RUTR, spol. s r.o.;
610204 Praha-Uhříněves, VNVK
572669
Praha-Veleslavín
120
PJ Praha
660688 Praha-Veleslavín, smluvní místo
572768
Praha-Vršovice
070, 210, 220, 221
651372
650952
621458
621441
610196
PJ Praha
M
obrI, rbč,
s25/7
Praha-Vršovice, Účelová kolej ONJ;
Praha-Vršovice, České dráhy, a.s.;
Praha-Vršovice, Teplárna Michle;
Praha-Vršovice, STE;
Praha-Vršovice, VNVK
573162
Praha-Vysočany
020, 070, 221, 231
660696 Praha-Vysočany, smluvní místo;
621474 Praha-Vysočany, FERROS vlečka Praha
PJ Praha
M
v
PP Praha Libeň
PP Praha Libeň
555367
Praha-Zbraslav
210
PJ Praha
rampa pronajatá;
M
v
rb
PP Praha Libeň
M
v
rb
PP Beroun
M
kp
obrI, rb
PP Praha Libeň
M
v
rb
PP Protivín
M
v
M
v
661017 Praha-Zbraslav, smluvní místo;
651299 Praha-Zbraslav, Papkov, s.r.o.;
650960 Praha-Zbraslav, Papkov Praha s.r.o
540468
Praha-Zličín
122
PJ Praha
661298 Praha-Zličín, smluvní místo;
621516 Praha-Zličín, Stará vlečka;
621490 Praha-Zličín, Nová vlečka
573261
Praha-Žižkov
651323
651315
650747
650739
630038
610170
PJ Praha
Praha-Žižkov, SDC Praha;
Praha-Žižkov, Zásobovací sklad;
Praha-Žižkov, TERMO PALIVO;
Praha-Žižkov, Vladimír Janeček ;
Praha-Žižkov, ČSKD - INTRANS Praha Žižkov;
Praha-Žižkov, VNVK
738328
Prachatice
197
PJ Č.
Budějovice
960542 Prachatice, smluvní místo;
921296 Prachatice, Kámen a písek, Prachatice
557736
Prachovice
015
PJ Česká
Třebová
PP Pardubice
421586 Prachovice, Holcim
346528
Prosenice
270
PJ Olomouc
rb
PP Přerov
k100/16,
obrI, rbč
PP Olomouc
260646 Prosenice, smluvní místo;
221507 Prosenice, Hanácká potr. spol.;
221499 Prosenice, DCD IDEAL spol.s.r.o.
357053
Prostějov hlavní nádraží
271, 273, 301
221598 Prostějov hlavní nádraží, TOMI - REMONT;
221580 Prostějov hlavní nádraží, Oděvní podnik;
221564 Prostějov hlavní nádraží, SLADOVNY SOUFFLET;
221556 Prostějov hlavní nádraží, DT- Výhybkárna a
strojírna, a.s.;
221549 Prostějov hlavní nádraží, Slévárna ANAH Prostějov;
221531 Prostějov hlavní nádraží, Slévárna ANAH Kovošrot;
221523 Prostějov hlavní nádraží, Moragro;
210187 Prostějov hlavní nádraží, VNVK
PJ Olomouc
M
1) rampa pronajmuta, po dohodě možno používat;2)
ČSKD-INTRANS a.s.
357251
Prostějov místní nádraží
271, 273
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Olomouc
k80/14, rb
PP Protivín
260315 Prostějov místní nádraží, smluvní místo;
221622 Prostějov místní nádraží, METALŠROT Tlumačov
733824
Protivín
190, 200
953877
922070
921346
921338
921320
912030
568600
535138
M
PP Hradec Králové
v
PJ Česká
Třebová
PP Pardubice
M
Přelouč, EXCALIBUR ARMY;
Přelouč, Cerea;
Přelouč, ČEZ Distribuce;
Přelouč, VNVK
346627
Přerov
270, 300, 330
250522
250480
231738
223057
221770
221762
221754
221721
221713
221705
221697
221648
210476
210369
PJ Česká
Třebová
Předměřice nad Labem, smluvní místo;
Předměřice nad Labem, GNOL;
Předměřice nad Labem, Mlýny J. Voženílek;
Předměřice nad Labem, NAPOS
Přelouč
010, 015
421651
421644
421636
414169
M
Protivín, DKV;
Protivín, BRAMAC Protivín;
Protivín, Wotan Forest, a.s., vlečka Protivín;
Protivín, ZEKO Protivín;
Protivín, Pivovar Platan Protivín;
Protivín, VNVK
Předměřice nad Labem
031
460139
423129
421628
421610
PJ Č.
Budějovice
PJ Olomouc
1) INTRANS a.s.
M
kp
rbč
PP Přerov
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
Přerov, ČD Cargo, Opravna kolejových vozidel;
Přerov, DKV - opravna osobních vozů;
Přerov, INTRANS;
Přerov, Vlečka DPOV Přerov;
Přerov, FAU;
Přerov, Moravia-metal s.r.o. Přerov;
Přerov, MJM Litovel;
Přerov, PSP Přerov;
Přerov, PRECHEZA;
Přerov, Dalkia - Teplárna Přerov+B1229;
Přerov, NAVOS;
Přerov, Kazeto Přerov;
Přerov, Velká rampa;
Přerov, VNVK
753558
Přeštice
183
861088 Přeštice, smluvní místo;
850347 Přeštice, Ekošrot
PJ Plzeň
769042
Příbram
200
621599
621565
621540
610055
PJ Praha
M
rbč
PP Beroun
Příbram, Vojenské lesy a statky Lhota;
Příbram, Příbramská teplárenská a.s.;
Příbram, Kovohutě Příbram;
Příbram, VNVK
357376
Přibyslav
250
PJ Brno
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
PP Protivín
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
363135 Přibyslav, smluvní místo
347021
Příkazy
275
PJ Olomouc
260323 Příkazy, smluvní místo
357756
Ptení
271
PJ Olomouc
261149 Ptení, smluvní místo;
221788 Ptení, Javořice - Ptenský Dvorek
732420
Radomyšl
203
PJ Č.
Budějovice
921528 Radomyšl, Vlečka AGRO Radomyšl
358051
Rájec-Jestřebí
260
361238
321513
321505
321497
PJ Brno
Rájec-Jestřebí, smluvní místo;
Rájec-Jestřebí, Moravské keramické závody;
Rájec-Jestřebí, VIA - REK;
Rájec-Jestřebí, Lesy města Brna
346460
Rajnochovice
303
PJ Olomouc
rb
PP Valašské Meziříčí
rbč
PP Beroun
rb
PP Břeclav
260893 Rajnochovice, smluvní místo
760942
Rakovník
120, 126, 161, 162, 174
651224
621664
621649
621623
610089
PJ Praha
M
Rakovník, DKV Rakovník, DKV Plzeň;
Rakovník, AgroZZN, a.s. Rakovník;
Rakovník, Procter & Gamble;
Rakovník, KOVOŠROT;
Rakovník, VNVK
358358
Rakšice
244
361402 Rakšice, smluvní místo;
325142 Rakšice, NAVOS, a.s. - vlečka Rakšice;
325134 Rakšice, Českomoravský štěrk, a.s., vlečka
Olbramovice;
325126 Rakšice, ČEZ JEDU
PJ Brno
pro JEDU Dukovany celní obvod Třebíč;
M
v
758607
Rantířov
225
PJ Brno
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Liberec
M
v
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Břeclav
364224 Rantířov, smluvní místo
548123
Raspenava
037, 038
PJ Nymburk
561142 Raspenava, smluvní místo;
555771 Raspenava, Uhelné sklady Raspenava
564765
Ratboř
014
PJ Nymburk
PP Kolín
521344 Ratboř, Cukrovar Ratboř
734129
Ražice
190, 201
PJ Č.
Budějovice
960559 Ražice, smluvní místo;
921361 Ražice, Skladový areál MR Ražice
358754
Rohatec
330, 343
362178
322305
322297
322289
322271
Rohatec, smluvní místo;
Rohatec, D.A.V.;
Rohatec, Candy Plus;
Rohatec, NAVOS, a.s. - vlečka Rohatec;
Rohatec, SD FEROTECH
732057
Rokycany
170, 175
850438
826990
826974
826917
826875
826792
826776
811042
PJ Brno
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
M
Rokycany, Ekošrot, s.r.o.;
Rokycany, Vlečka BETA Rokycany;
Rokycany, Vlečka AGRO Blatná a.s.;
Rokycany, PILA Rokycany;
Rokycany, KOVOHUTĚ Rokycany;
Rokycany, Vlečka FERRUM;
Rokycany, Železárny Hrádek;
Rokycany, VNVK - 11.kolej
571109
Rokytnice nad Jizerou
042
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Trutnov
M
v
rbč
PP Týniště nad Orlicí
460410 Rokytnice nad Jizerou, smluvní místo;
450494 Rokytnice nad Jizerou, Stanislav Votoček
541409
Rokytnice v Orlických horách
023
460931 Rokytnice v Orlických horách, smluvní místo;
416099 Rokytnice v Orlických horách, VNVK 2., 2a, 7. kolej
PJ Česká
Třebová
554436
Ronov nad Doubravou
236
PJ Nymburk
PP Kolín
M
v
M
v
M
v
rbč
PP Lovosice
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Beroun
M
v
M
v
obrI, rb
PP Nymburk
M
v
obrI, rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
560185 Ronov nad Doubravou, smluvní místo;
521047 Ronov nad Doubravou, Silo Ronov
735829
Roudná
220
PJ Č.
Budějovice
PP Veselí nad Lužnicí
960567 Roudná, smluvní místo
542571
Roudnice nad Labem
090, 096
PJ Ústí nad
Labem
761288 Roudnice nad Labem, smluvní místo;
721076 Roudnice nad Labem, VITANA ;
721068 Roudnice nad Labem, MEVA Bezděkov
359059
Rousínov
300
PJ Brno
361246 Rousínov, smluvní místo;
350066 Rousínov, PEDOP
760140
Roztoky u Křivoklátu
174
PJ Praha
660522 Roztoky u Křivoklátu, smluvní místo
544668
Roztoky u Prahy
091
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
660779 Roztoky u Prahy, smluvní místo
562710
Rožďalovice
061
PJ Nymburk
560805 Rožďalovice, smluvní místo
764449
Rožmitál pod Třemšínem
204
PJ Č.
Budějovice
960575 Rožmitál pod Třemšínem, smluvní místo
359257
Rožná
251
PJ Brno
361261 Rožná, smluvní místo;
323238 Rožná, DIAMO
347823
Rožnov pod Radhoštěm
281
260851 Rožnov pod Radhoštěm, smluvní místo;
221796 Rožnov pod Radhoštěm, Energoaqua
PJ Olomouc
PP Valašské Meziříčí
348128
Ruda nad Moravou
292
260976
250308
221838
221820
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
rb
PP Beroun
rb
PP Děčín hl.n.
Ruda nad Moravou, smluvní místo;
Ruda nad Moravou, Lesy Ruda a.s.;
Ruda nad Moravou, OP papírna;
Ruda nad Moravou, OLPA
549162
Rudná u Prahy
122, 173
PJ Praha
pro vlečku Hustoles;
661025 Rudná u Prahy, smluvní místo;
650788 Rudná u Prahy, Karel Raboch;
621698 Rudná u Prahy, Ing. Fr. Hustoles
564591
Rumburk
081, 083, 084
PJ Ústí nad
Labem
M
750646 Rumburk, ČD, a.s. DKV;
710038 Rumburk, VNVK
504993
Rumburk státní hranice
752329
Rybník
195, 196
PJ Ústí nad
Labem
PJ Č.
Budějovice
PP Děčín hl.n.
M
v
M
v
rbč
PP České Budějovice
960583 Rybník, smluvní místo
567198
Rybniště
081, 089
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
761338 Rybniště, smluvní místo;
750182 Rybniště, Karel Masopust
541102
Rychnov nad Kněžnou
022
PJ Česká
Třebová
PP Týniště nad Orlicí
M
416107 Rychnov nad Kněžnou, VNVK 2.a 5. kolej
542324
Rychnov u Jablonce nad Nisou
030
PJ Nymburk
M
v
M
v
PP Liberec
561159 Rychnov u Jablonce nad Nisou, smluvní místo;
550749 Rychnov u Jablonce nad Nisou, ALLWOOD.
348326
Rýmařov
311
PJ Ostrava
rb
PP Opava
rbč
PP Pardubice
169250 Rýmařov, smluvní místo;
120188 Rýmařov, KATR
534834
Řečany nad Labem
010
421693 Řečany nad Labem, Cerea;
421677 Řečany nad Labem, ČEZ elektrárna Chvaletice;
414177 Řečany nad Labem, VNVK
PJ Česká
Třebová
M
DB; nákladní přeprava ČD Cargo pro ucelené vlaky
na zvláštní ujednání;
533091
Řetenice
097, 130, 134
PJ Ústí nad
Labem
M
v
rb
PP Ústí nad Labem západ
M
v
rb
PP Beroun
M
v
M
v
M
v
PP Přerov
M
v
PP Hradec Králové
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
721126 Řetenice, Vlečka Řetenice
532168
Řevnice
171
PJ Praha
661223 Řevnice, smluvní místo;
651042 Řevnice, Šindelářová;
621706 Řevnice, EUROVIA CS, a.s. Řevnice
534768
Řevničov
120
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
660381 Řevničov, smluvní místo;
621714 Řevničov, ČDZ Řevničov
549865
Říčany
221
PJ Praha
1) rampa je pronajatá;
rb
PP Praha Uhříněves
661173 Říčany, smluvní místo
359562
Říkovice
330
556308
Sadová
041
PJ Olomouc
PJ Česká
Třebová
460196 Sadová, smluvní místo;
421719 Sadová, Agropodnik
545145
Sadská
060
PJ Nymburk
560888 Sadská, smluvní místo;
521062 Sadská, EUROVIA SOK
559161
Samechov
212
PJ Praha
660126 Samechov, smluvní místo;
621748 Samechov, KAVALIERGLASS, a.s., vlečka Růženín
359653
Sázava u Žďáru
250
PJ Brno
363143 Sázava u Žďáru, smluvní místo;
323246 Sázava u Žďáru, Lesní družstvo obcí Přibyslav
559666
Sázava-Černé Budy
212
660134 Sázava-Černé Budy, smluvní místo;
621763 Sázava-Černé Budy, KAVALIERGLASS, a.s., vlečka
Sázava
PJ Praha
551762
Sedlčany
223
PJ Praha
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Studénka
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Cheb
M
v
660142 Sedlčany, smluvní místo;
651000 Sedlčany, Primagra 2;
621771 Sedlčany, PALIVA V & V Sedlčany s.r.o.
732024
Sedlice
203
PJ Č.
Budějovice
960591 Sedlice, smluvní místo
346049
Sedlnice
325
PJ Ostrava
169276 Sedlnice, smluvní místo;
121616 Sedlnice, Vlečka Sedlnice
565903
Semily
030
PJ Nymburk
561175 Semily, smluvní místo;
550277 Semily, Jaroslav Zvěřina
348623
Senice na Hané
273, 275
PJ Olomouc
260331 Senice na Hané, smluvní místo
359752
Silůvky
244
PJ Brno
PP Brno Maloměřice
361279 Silůvky, smluvní místo;
350033 Silůvky, MADREV
359851
Skalice nad Svitavou
260, 262
361428
350264
321570
321562
321554
321547
321539
PJ Brno
Skalice nad Svitavou, smluvní místo;
Skalice nad Svitavou, DŘEVO-MÁLEK;
Skalice nad Svitavou, GPM Engineering;
Skalice nad Svitavou, Jednota SD;
Skalice nad Svitavou, Mor.keramické závody;
Skalice nad Svitavou, Agrostav;
Skalice nad Svitavou, Agropodnik
767053
Skalná
146
PJ Plzeň
863035 Skalná, smluvní místo;
823526 Skalná, LB Minerals Skalná;
823518 Skalná, LB Minerals Vonšov
554840
Skovice
236
521096 Skovice, ZZN Polabí - Vrdy;
521088 Skovice, GOLDBECK;
521070 Skovice, Ethanol Energy
PJ Nymburk
PP Kolín
346643
Skrochovice
310
PJ Ostrava
M
v
M
v
M
v
M
v
rb
PP Opava
164327 Skrochovice, smluvní místo;
121640 Skrochovice, SVOR Skrochovice
564500
Skřivany
040
PJ Česká
Třebová
PP Hradec Králové
421727 Skřivany, Ardagh Skřivany
550137
Skuteč
261
PJ Česká
Třebová
rb
PP Pardubice
460501 Skuteč, smluvní místo
538066
Slaný
110
661322
621813
621805
621797
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
Slaný, smluvní místo;
Slaný, AgroZZN, a.s. - vlečka Slaný;
Slaný, ZT HOLDING a.s. - divize 02 Slaný;
Slaný, ČKD Slaný
753822
Slapy
202
PJ Č.
Budějovice
Pouze pro vozy s maximálním rozvorem 9 m,
M
v
PP Veselí nad Lužnicí doprava třínápravových a čtyřnápravových vozů se
M
v
PP Týniště nad Orlicí
M
v
k40/10, rb
PP Pardubice
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
vzdáleností otočných čepů nad 16 m vyloučena.
960617 Slapy, smluvní místo;
920884 Slapy, Osev Slapy u Tábora
541706
Slatina nad Zdobnicí
023
PJ Česká
Třebová
460543 Slatina nad Zdobnicí, smluvní místo
546838
Slatiňany
238
460642
421800
421743
421735
PJ Česká
Třebová
Slatiňany, smluvní místo;
Slatiňany, Cerea;
Slatiňany, EURO - Šarm;
Slatiňany, AGROP Chrudim
360750
Slavičín
341
PJ Olomouc
260828 Slavičín, smluvní místo
361055
Slavkov u Brna
340
361287 Slavkov u Brna, smluvní místo;
321596 Slavkov u Brna, Chemis engine;
321588 Slavkov u Brna, ACHP Slavkov
PJ Brno
748228
Slavonice
227
PJ Brno
PP Jihlava
M
v
M
v
M
v
PP Hradec Králové
M
v
PP Liberec
M
v
M
v
M
v
rbč
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
k80/14, rbč
PP Sokolov
364232 Slavonice, smluvní místo;
324327 Slavonice, Wotan Forest, a.s., vlečka Slavonice;
324319 Slavonice, Zemos Dačice
564609
Smidary
040
PJ Česká
Třebová
rb
PP Hradec Králové
460188 Smidary, smluvní místo
568006
Smiřice
031
460147
421776
421768
421750
PJ Česká
Třebová
Smiřice, smluvní místo;
Smiřice, Vojenská vlečka č.25 Račice n/Trotinou;
Smiřice, Cerea;
Smiřice, HELIOR CZ
550228
Smržovka
034, 036
PJ Nymburk
560441 Smržovka, smluvní místo;
550673 Smržovka, Jaroslav Stránský
735720
Soběslav
220
960625
925412
921411
921387
PJ Č.
Budějovice
rb
PP Veselí nad Lužnicí
Soběslav, smluvní místo;
Soběslav, Vlečka FERT a.s. Soběslav;
Soběslav, EKOPRON METAL s.r.o.;
Soběslav, JDZ Soběslav
560763
Soběšín
212
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
661108 Soběšín, smluvní místo
348920
Sobotín
293
PJ Olomouc
Stanice provozovatele SART - stavby a
PP Zábřeh na Moravě rekonstrukce a.s., nákladní dopravu na regionální
dráze Šumperk - Kouty nad Desnou - Petrov nad
Desnou - Sobotín zajišťuje dopravce ČD Cargo, a.s.
260125 Sobotín, smluvní místo;
221853 Sobotín, DESNÁ a.s. MS Sobotín
361253
Sokolnice-Telnice
300
361295
350231
321620
321612
321604
PJ Brno
Sokolnice-Telnice, smluvní místo;
Sokolnice-Telnice, ESTOP;
Sokolnice-Telnice, Metalimmo s.r.o. - Sokolnice;
Sokolnice-Telnice, E.ON Česká republika;
Sokolnice-Telnice, VKS PaP
764555
Sokolov
140, 145
823534 Sokolov, MOMENTIVE vl.vl.;
815027 Sokolov, VNVK - 16. kolej
PJ Plzeň
styčná stanice;
M
541003
Solnice
022
421818
421792
421784
416123
PJ Česká
Třebová
M
rb
PP Týniště nad Orlicí
Solnice, ALFA;
Solnice, ŠKODA AUTO;
Solnice, M.Preymesser logistika;
Solnice, VNVK - 3. kolej
568493
Srní u České Lípy
080
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
M
v
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
aj, rb
PP Liberec
M 1)
v
rb
PP Sokolov
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
rbč
PP Otrokovice
M
v
723239 Srní u České Lípy, FOREST
765859
Staňkov
180, 182
PJ Plzeň
862037 Staňkov, smluvní místo
530444
Stará Boleslav
072
PJ Nymburk
560540 Stará Boleslav, smluvní místo
566406
Stará Paka
030, 040, 064
PJ Nymburk
561290 Stará Paka, smluvní místo;
555789 Stará Paka, DKV Trutnov;
550293 Stará Paka, PALIVA-BERNÁT
741652
Stará Role
142
PJ Plzeň
1) hlubinové vozy vyloučeny;
865139 Stará Role, smluvní místo
349027
Staré Město pod Sněžníkem
294
PJ Olomouc
260711 Staré Město pod Sněžníkem, smluvní místo
361451
Staré Město u Uherského Hradiště
330, 341
PJ Brno
367037 Staré Město u Uher. Hradiště, smluvní místo;
221929 Staré Město u Uher. Hradiště, Vlečka TAŽÍRNA
OCELI - STARÉ MĚSTO;
221911 Staré Město u Uher. Hradiště, COLORLAK;
221903 Staré Město u Uher. Hradiště, Ferona;
221895 Staré Město u Uher. Hradiště, Kovosteel;
221879 Staré Město u Uher. Hradiště, ZEVOS
563502
Staré Místo u Jičína
061
524363 Staré Místo u Jičína, Silnice Jičín a.s. - obalovna
Staré Místo;
524330 Staré Místo u Jičína, Agropodnik
PJ Nymburk
PP Liberec
739854
Starý Plzenec
190
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
rbč
PP Protivín
861294 Starý Plzenec, smluvní místo
361659
Stařeč
241
PJ Brno
364240 Stařeč, smluvní místo
568907
Stéblová
031
PJ Česká
Třebová
PP Hradec Králové
421826 Stéblová, DITON
747154
Stod
180
PJ Plzeň
861047 Stod, smluvní místo;
827774 Stod, Vlečka ZNZ, sklad Stod
534966
Stochov
120
PJ Praha
660399 Stochov, smluvní místo
761023
Strakonice
190, 198, 203
PJ Č.
Budějovice
M
921510 Strakonice, Vlečka ZZN Strakonice - Silo
Radošovice;
921486 Strakonice, Stavební společnost PROTOM;
921478 Strakonice, MADETA Strakonice;
921452 Strakonice, Teplárna Strakonice;
921437 Strakonice, ČZ Strakonice;
914028 Strakonice, VNVK
550061
Strančice
221
660860
621904
621896
621888
621862
621847
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
M
v
M
v
rb
PP Lovosice
M
v
rb
PP Sokolov
Strančice, smluvní místo;
Strančice, Vlečka ZZN Strančice;
Strančice, VOG;
Strančice, Uhelné sklady;
Strančice, PRKO;
Strančice, RAVEN CZ Strančice
540575
Straškov
095, 096
PJ Ústí nad
Labem
760868 Straškov, smluvní místo
758359
Stráž nad Ohří
140
864090 Stráž nad Ohří, smluvní místo;
852137 Stráž nad Ohří, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Praha
PJ Plzeň
756254
Stráž u Tachova
184
PJ Plzeň
M
v
rb
PP Cheb
M
v
rb
PP Otrokovice
M
v
M
v
861302 Stráž u Tachova, smluvní místo
370957
Strážnice
343
PJ Brno
366039 Strážnice, smluvní místo;
326082 Strážnice, NAVOS, a.s. - vlečka Strážnice
553065
Struhařov
222
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
661116 Struhařov, smluvní místo;
621912 Struhařov, Agrochemické služby Struhařov
738120
Strunkovice nad Blanicí
197
PJ Č.
Budějovice
rb
PP Protivín
960633 Strunkovice nad Blanicí, smluvní místo;
920041 Strunkovice nad Blanicí, Agropodnik Strunkovice;
920033 Strunkovice nad Blanicí, ZZV Strunkovice nad Blanicí
540260
Středokluky
121
660787
650549
621961
621953
621946
621938
621920
PJ Praha
rampa dlouhodobě pronajatá;
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rbč
PP Plzeň hl.n.
M
v
Středokluky, smluvní místo;
Středokluky, DEFEREM METAL;
Středokluky, Vlečka PSVS, s.r.o., Středokluky;
Středokluky, Vlečka Kuklovi;
Středokluky, Kámen Zbraslav;
Středokluky, FM Česká Tuchoměřice;
Středokluky, ČSL Středokluky
361857
Střelice
240, 244
PJ Brno
361303 Střelice, smluvní místo;
350678 Střelice, LOKO TRANS s.r.o.;
321646 Střelice, Vlečka Střelice
552265
Střezimíř
220
PJ Praha
660159 Střezimíř, smluvní místo
747857
Stříbro
170
PJ Plzeň
861112 Stříbro, smluvní místo
347922
Střítež nad Bečvou
281
221937 Střítež nad Bečvou, Lesnicko-dřevařská firma
PJ Olomouc
PP Valašské Meziříčí
362251
Studenec
240, 252
PJ Brno
M
v
rb
PP Jihlava
361386 Studenec, smluvní místo;
324335 Studenec, Skladový areál MR
346940
Studénka
270, 279, 300, 325
121699
121673
121665
121657
110031
PJ Ostrava
PP Studénka
M
Studénka, Paliva Nový Jičín;
Studénka, VSMS Studénka;
Studénka, MULTIP agro;
Studénka, MSV Metal Studénka;
Studénka, VNVK
741355
Stupno
176
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
M
v
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí doprava třínápravových a čtyřnápravových vozů se
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
rbč
PP Studénka
M
v
obrI, rbč
PP Protivín
861310 Stupno, smluvní místo
754523
Sudoměřice u Bechyně
202
PJ Č.
Budějovice
Pouze pro vozy s maximálním rozvorem 9 m,
vzdáleností otočných čepů nad 16 m vyloučena.
960658 Sudoměřice u Bechyně, smluvní místo;
920082 Sudoměřice u Bechyně, ZZN Pelhřimov - Sudoměřice
u Bechyně;
920066 Sudoměřice u Bechyně, Vojenská vlečka č. 5 –
BECHYNĚ - DOLINA
552661
Sudoměřice u Tábora
220
PJ Č.
Budějovice
960666 Sudoměřice u Tábora, smluvní místo
736827
Suchdol nad Lužnicí
226
PJ Č.
Budějovice
960674 Suchdol nad Lužnicí, smluvní místo
348045
Suchdol nad Odrou
270, 276, 277, 278, 300
PJ Ostrava
169334 Suchdol nad Odrou, smluvní místo;
158030 Suchdol nad Odrou, kolej DKV;
121715 Suchdol nad Odrou, ZZN Nový Jičín
736355
Sušice
185
960682
953992
927947
927913
Sušice, smluvní místo;
Sušice, LESS&FOREST;
Sušice, ZZN Strakonice a.s., - vlečka Sušice;
Sušice, Jihozápadní dřevařská - Sušice
PJ Č.
Budějovice
547893
Světec
131
760884
721936
721191
721159
541334
v
rbč
PP Most
PJ Brno
M
v
rbč
PP Havlíčkův Brod
obrI, rbč
PP Česká Třebová
Světlá nad Sázavou, smluvní místo;
Světlá nad Sázavou, Wood Forest;
Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou účelová
Světlá nad Sázavou, Hejkal
543330
Svitavy
260, 261
421867
421859
421842
421834
410142
M
Světec, smluvní místo;
Světec, Vnitřní vlečka ELE I.;
Světec, HET Ohníč;
Světec, Doly Bílina-úpravna uhlí Ledvice
Světlá nad Sázavou
212, 230
363200
350645
350561
kolej;
350371
PJ Ústí nad
Labem
PJ Česká
Třebová
M
Svitavy, Wotan Forest a.s., vlečka Svitavy;
Svitavy, ZZN;
Svitavy, Dinaska;
Svitavy, SD KOVOŠROT;
Svitavy, VNVK
572206
Svoboda nad Úpou
045
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Trutnov
M
v
rb
PP Opava
M
v
PP Plzeň hl.n.
M
v
PP Liberec
M
v
M
v
460725 Svoboda nad Úpou, smluvní místo
335646
Svobodné Heřmanice
PJ Ostrava
169169 Svobodné Heřmanice, smluvní místo
749051
Svojšín
170, 178
PJ Plzeň
861120 Svojšín, smluvní místo
542829
Sychrov
030
PJ Nymburk
560359 Sychrov, smluvní místo
362459
Šakvice
247, 250, 254
PJ Brno
rb
PP Břeclav
362186 Šakvice, smluvní místo;
322321 Šakvice, NAVOS, a.s. - vlečka Hustopeče;
322313 Šakvice, SIGNUM
564906
Šárovcova Lhota
040
460220 Šárovcova Lhota, smluvní místo;
421883 Šárovcova Lhota, Wotan Forest a.s. vlečka
Šárovcova Lhota
PJ Česká
Třebová
PP Hradec Králové
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.,
nákladní dopravu na regionální dráze Trutnov hl. n. –
Svoboda nad Úpou zajišťuje dopravce ČD Cargo,
a.s.
362756
Šatov
248
PJ Brno
PP Břeclav
M
v
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
PP Studénka
M
v
rb
365098 Šatov, smluvní místo
362855
Šebetov
262
PJ Brno
361311 Šebetov, smluvní místo;
350116 Šebetov, MP Lesy ;
321653 Šebetov, Jihomoravské dřevařské závody
341545
Šenov u Nového Jičína
278
PJ Ostrava
120873 Šenov u Nového Jičína, EXPOL TRADE;
120865 Šenov u Nového Jičína, VOP-026 Šternberk, s.p.;
120840 Šenov u Nového Jičína, ADOLT
735027
Ševětín
220
PJ Č.
Budějovice
obrI, rb
PP České Budějovice
960690 Ševětín, smluvní místo
354027
Široká Niva
313
PJ Ostrava
M
v
rb
PP Opava
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
M
v
rb
PP Chomutov
M
v
rb
PP Olomouc
169318 Široká Niva, smluvní místo
363457
Šlapanice
340
PJ Brno
361329 Šlapanice, smluvní místo
363275
Šlapanov
225
PJ Brno
363010 Šlapanov, smluvní místo;
324343 Šlapanov, ČEPRO Šlapanov
566190
Šluknov
083
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
760892 Šluknov, smluvní místo;
721209 Šluknov, Kamenolom Císařský
733857
Štědrá
161
PJ Ústí nad
Labem
760900 Štědrá, smluvní místo
349324
Štěpánov
270
260349 Štěpánov, smluvní místo;
221945 Štěpánov, Vojenská vlečka č.18
PJ Olomouc
stanice provozovatele AWT; nákladní dopravu na
regionální dráze Milotice nad Opavou - Vrbno pod
Pradědem zajištuje dopravce ČD Cargo, a.s.
349423
Šternberk
290
260356
223040
221978
221952
PJ Olomouc
M
v
rbč
PP Olomouc
M
v
rb
PP Lovosice
M
v
rb
PP Opava
M
v
rb
PP Česká Třebová
Šternberk, smluvní místo;
Šternberk, ARTEMIDE ŠTERNBERK;
Šternberk, PVK Šternberk;
Šternberk, VOP Šternberk
530691
Štětí
072
PJ Ústí nad
Labem
760918 Štětí, smluvní místo
348540
Štítina
321
PJ Ostrava
165332 Štítina, smluvní místo;
121749 Štítina, OPAVAN
535708
Štíty
024
PJ Česká
Třebová
460709 Štíty, smluvní místo;
450171 Štíty, Lesy Jedlí ;
450163 Štíty, Město
348748
Štramberk
325
PJ Ostrava
PP Studénka
M
121756 Štramberk, KOTOUČ ŠTRAMBERK;
110056 Štramberk, VNVK
363655
Šumná
241
PJ Brno
M
v
rb
PP Břeclav
rbč
PP Zábřeh na Moravě
rb
PP Plzeň hl.n.
365049 Šumná, smluvní místo;
350314 Šumná, NAVOS, a.s.
349720
Šumperk
290, 291, 292, 293
250589
250258
222034
222018
222000
221994
210427
PJ Olomouc
styčná stanice;
M
Šumperk, DKV;
Šumperk, Uhelné sklady;
Šumperk, Pars nova;
Šumperk, Metalšrot Tlumačov;
Šumperk, Cembrit Moravia;
Šumperk, TSR Šumperk;
Šumperk, VNVK
753954
Švihov u Klatov
183
862110 Švihov u Klatov, smluvní místo;
850214 Švihov u Klatov, Mil.Andrlík
PJ Plzeň
M
v
736223
Tábor
201, 202, 220, 224
953711
921635
921601
921551
921544
915033
PJ Č.
Budějovice
M
rb
PP Veselí nad Lužnicí
rbč
PP Cheb
Tábor, DKV Tábor;
Tábor, ZZN Pelhřimov - Čekanice;
Tábor, Vlečka Smyslov;
Tábor, Teplárna Tábor;
Tábor, Sladovna Rudolf;
Tábor, VNVK
756858
Tachov
184
PJ Plzeň
M
v
M
v
M
v
M
v
M
v
rb
PP Sokolov
M
v
obrI, rbč
PP Ústí nad Labem západ
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
861021 Tachov, smluvní místo;
828194 Tachov, Primagra,a.s.- vlečka Staré Sedliště
549527
Tanvald
035, 036
PJ Nymburk
PP Liberec
561308 Tanvald, smluvní místo;
550178 Tanvald, Jaroslav Stránský
749309
Telč
227
PJ Brno
rb
PP Jihlava
364315 Telč, smluvní místo;
324368 Telč, Wotan Forest, a.s., vlečka Telč;
324350 Telč, ZZN - provozní středisko Telč
740324
Temelín
192
PJ Č.
Budějovice
PP Protivín
960708 Temelín, smluvní místo;
921692 Temelín, ČEZ a.s. - jaderná elektrárna Temelín;
921684 Temelín, Vladimír Beneš - Temelín
744656
Teplá
149
PJ Plzeň
864108 Teplá, smluvní místo
544593
Teplice lesní brána
PJ Ústí nad
Labem
721233 Teplice lesní brána, O-I Manufacturing Dubí;
721225 Teplice lesní brána, ČEZ Teplárenská
537704
Teplice nad Metují
026, 047
PJ Česká
Třebová
460378 Teplice nad Metují, smluvní místo;
421891 Teplice nad Metují, Vlečka PEPSICO CZ s.r.o.,
Teplice nad Metují
573907
Teplice nad Metují město
047
460386 Teplice nad Metují město, smluvní místo;
450213 Teplice nad Metují město, R.Myška
PJ Česká
Třebová
532895
Teplice v Čechách
097, 130, 134
PJ Ústí nad
Labem
M
v
obrI, rbč
PP Ústí nad Labem západ
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rbč
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Otrokovice
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Chomutov
M
v
rb
PP Přerov
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
761213 Teplice v Čechách, smluvní místo;
721266 Teplice v Čechách, Impress Teplice
363754
Tetčice
240
PJ Brno
361337 Tetčice, smluvní místo
363952
Tišnov
250, 251
361345
350579
350082
321687
321679
321661
PJ Brno
Tišnov, smluvní místo;
Tišnov, DKV LD;
Tišnov, MALESSPOL;
Tišnov, Čebín;
Tišnov, Ing. Josef Sojka;
Tišnov, CE WOOD
364752
Tlumačov
330
PJ Brno
260430 Tlumačov, smluvní místo;
222059 Tlumačov, Navláčil stavební firma;
222042 Tlumačov, Metalšrot Tlumačov
754150
Točník
183
PJ Plzeň
820142 Točník, Primagra, a.s. - vlečka Točník
769240
Tochovice
200
PJ Praha
660530 Tochovice, smluvní místo;
650333 Tochovice, Rustico Vysoká s.r.o.
734152
Toužim
161
PJ Ústí nad
Labem
760959 Toužim, smluvní místo
364968
Tovačov
PJ Olomouc
261040 Tovačov, smluvní místo;
250613 Tovačov, Transpal s.r.o.
735555
Trhanov
184
862078 Trhanov, smluvní místo;
850073 Trhanov, LST Trhanov;
820126 Trhanov, Holzindustrie Donau Trhanov
PJ Plzeň
553867
Trhový Štěpánov
222
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
M
v
M
v
M
v
rbč
PP Chomutov
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
M
v
rb
660167 Trhový Štěpánov, smluvní místo;
621987 Trhový Štěpánov, Mydlářka Trhový Štěpánov
532390
Trmice
131
PJ Ústí nad
Labem
PP Ústí nad Labem západ
721324 Trmice, Teplárna Ústí n.L.;
721316 Trmice, PKÚ
532879
Trnovany
PJ Ústí nad
Labem
760967 Trnovany, smluvní místo
350025
Troubelice
290
PJ Olomouc
260364 Troubelice, smluvní místo;
222083 Troubelice, PREFA;
222075 Troubelice, KATR
754457
Trpísty
177
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
861336 Trpísty, smluvní místo;
825810 Trpísty, Primagra, a.s. - vlečka Trpísty
759555
Tršnice
140, 146
PJ Plzeň
rb
PP Cheb
aj, rbč
PP Trutnov
865089 Tršnice, smluvní místo
570200
Trutnov hlavní nádraží
032, 040, 043, 045, 047
450981
450502
440032
415158
M
1)
cs
Trutnov hlavní nádraží, DKV, PJ Trutnov;
Trutnov hlavní nádraží, WOHN-BAU s.r.o.;
Trutnov hlavní nádraží, Logistické služby - DS;
Trutnov hlavní nádraží, VNVK
570408
Trutnov střed
032, 043, 047
450510
440024
421966
421917
416164
PJ Česká
Třebová
PJ Česká
Třebová
PP Trutnov
M
Trutnov střed, GEODET a LES a.s.;
Trutnov střed, Logistické služby - DS;
Trutnov střed, Cerea a.s. - vlečka Trutnov;
Trutnov střed, ČEZ - elektrárna Pořičí;
Trutnov střed, VNVK
350629
Třebčín
273
260083 Třebčín, smluvní místo;
222091 Třebčín, SIGMA
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Olomouc
1) podej a dodej vozových zásilek volně ložených
sypkých substrátů ve vozech všech řad na VNVK
není dovolen;
531608
Třebechovice pod Orebem
020
PJ Česká
Třebová
M
v
rb
PP Týniště nad Orlicí
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rbč
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
460774 Třebechovice pod Orebem, smluvní místo
365551
Třebíč
240
PJ Brno
364265 Třebíč, smluvní místo
737122
Třeboň
226
PJ Č.
Budějovice
960716 Třeboň, smluvní místo;
921742 Třeboň, Wotan Forest Třeboň;
921700 Třeboň, R.A.B. Třeboň
539338
Třebovice v Čechách
262, 270, 272
PJ Česká
Třebová
PP Česká Třebová
460253 Třebovice v Čechách, smluvní místo
534099
Třebušice
130
721365
721357
721340
715060
PJ Ústí nad
Labem
M
rb
PP Most
Třebušice, KOVODEMONT;
Třebušice, Teplárna Komořany;
Třebušice, Komořany;
Třebušice, VNVK
348946
Třemešná ve Slezsku
292, 298
PJ Ostrava
M
v
rb
PP Opava
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
M
v
164343 Třemešná ve Slezsku, smluvní místo
750653
Třemošná u Plzně
160
PJ Plzeň
861146 Třemošná u Plzně, smluvní místo;
828459 Třemošná u Plzně, ŽÁROHMOTY-PLATINKA
Třemošná;
828434 Třemošná u Plzně, Kamenina Třemošná;
828392 Třemošná u Plzně, Vlečka Třemošná
554139
Třemošnice
236
561035
521336
521153
521138
PJ Nymburk
PP Kolín
Třemošnice, smluvní místo;
Třemošnice, Správa a údržba silnic;
Třemošnice, VANOSTAV;
Třemošnice, DAKO
749804
Třešť
227
364273 Třešť, smluvní místo
PJ Brno
rb
PP Jihlava
349241
Třinec (Trzyniec)
320
158063
121830
121772
110262
M
rbč
PP Český Těšín
M
aj, rbč
PP Liberec
Třinec, OKV Třinec;
Třinec, Třinecké železárny;
Třinec, Nehlsen Třinec;
Třinec, VNVK
543009
Turnov
030, 041, 070
550772
550319
550301
524348
511253
PJ Ostrava
PJ Nymburk
Turnov, Paliva-Bernat a.s.;
Turnov, KAMAX spol.s.r.o.;
Turnov, Hana Lhotáková - PALIVA;
Turnov, R.F. PROFI;
Turnov, VNVK
740522
Týn nad Vltavou
192
PJ Č.
Budějovice
M
v
M
v
PP Protivín
960724 Týn nad Vltavou, smluvní místo
557868
Týnec nad Sázavou
210
PJ Praha
rb
PP Praha Uhříněves
rb
PP Týniště nad Orlicí
660175 Týnec nad Sázavou, smluvní místo
531806
Týniště nad Orlicí
020, 021, 026
PJ Česká
Třebová
M
422022 Týniště nad Orlicí, Vojenská vlečka č.28;
416149 Týniště nad Orlicí, VNVK
365759
Uherské Hradiště
340, 341
PJ Brno
PP Otrokovice
M
v
M
v
obrI, rbč
PP Otrokovice
M
v
rb
PP Otrokovice
260497 Uherské Hradiště, smluvní místo
365858
Uherský Brod
341
367029
250027
250019
222182
222174
222158
222141
222133
Uherský Brod, smluvní místo;
Uherský Brod, CZECH OCEAN LINE;
Uherský Brod, TEMPEX s.r.o.;
Uherský Brod, Jednota SD;
Uherský Brod, NAVOS, a.s. - vlečka Uherský Brod;
Uherský Brod, KOVOSTEEL;
Uherský Brod, ZEVOS;
Uherský Brod, Slovácké strojírny
354951
Uherský Ostroh
340
260471
222216
222208
222190
PJ Brno
Uherský Ostroh, smluvní místo;
Uherský Ostroh, MATVE;
Uherský Ostroh, DYAS.EU, a.s.;
Uherský Ostroh, ŽPSV
PJ Brno
563866
Uhlířské Janovice
014
PJ Nymburk
M
v
rb
PP Kolín
M
v
rb
PP Pardubice
M
v
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
rbč
PP Olomouc
M
v
PP Ústí nad Labem západ
M
v
PP Ústí nad Labem západ
561043 Uhlířské Janovice, smluvní místo;
521161 Uhlířské Janovice, UNIKOM
555730
Úhřetice
016
PJ Česká
Třebová
460519 Úhřetice, smluvní místo
366153
Újezdec u Luhačovic
341
PJ Brno
PP Otrokovice
260521 Újezdec u Luhačovic, smluvní místo
536268
Unhošť
120
PJ Praha
660407 Unhošť, smluvní místo
351122
Uničov
290
PJ Olomouc
261099 Uničov, smluvní místo;
222240 Uničov, UNEX
551390
Úpořiny
097, 131
PJ Ústí nad
Labem
760975 Úpořiny, smluvní místo;
721373 Úpořiny, Lybar Velvěty
531996
Ústí nad Labem sever
090
761379
721472
721456
721431
721415
721399
Ústí nad Labem sever, smluvní místo;
Ústí nad Labem sever, DOBET Mariánská skála;
Ústí nad Labem sever, Tonaso ;
Ústí nad Labem sever, GRANETTE a.s;
Ústí nad Labem sever, ACTIVIUS;
Ústí nad Labem sever, KOVOŠROT GROUP
531590
Ústí nad Labem západ
072, 130, 131
750745
750737
750711
721555
721530
721514
721506
721480
716050
716043
PJ Ústí nad
Labem
Ústí nad Labem západ, SDC sklad;
Ústí nad Labem západ, SDC správa tratí;
Ústí nad Labem západ, Opravna vozů;
Ústí nad Labem západ, CHEMOPHARMA;
Ústí nad Labem západ, Linde Gas;
Ústí nad Labem západ, GREIF CZECH REPUBL.;
Ústí nad Labem západ, Spolek pro chem. a hutní;
Ústí nad Labem západ, Severočeská armaturka;
Ústí nad Labem západ, VNVK HOŘLAVKA;
Ústí nad Labem západ, VNVK
PJ Ústí nad
Labem
M
obrI, rbč
PP Ústí nad Labem západ
521898
Ústí nad Labem-Mariánská skála
PJ Ústí nad
Labem
PS:531996 Ústí nad Labem sever
M
v
PP Ústí nad Labem západ
M
v
PP Ústí nad Labem západ
M
v
M
v
M
v
rbč
PP Česká Třebová
M
v
rb
PP Lovosice
M
v
rb
PP Kolín
M
v
M
v
721803 Ústí nad Labem-Mariánská skála, přístav Ústí n.L.
522094
Ústí nad Labem-Olšinky
PJ Ústí nad
Labem
PS:532093 Ústí nad Labem-Střekov
721811 Ústí nad Labem-Olšinky, HKS - Holding s.r.o. přístav Olšinky
532093
Ústí nad Labem-Střekov
072, 073
PJ Ústí nad
Labem
rb
761353 Ústí nad Labem-Střekov, smluvní místo;
721597 Ústí nad Labem-Střekov, Vlečka STZ Development,
a.s. závod Klihovna;
721589 Ústí nad Labem-Střekov, Vlečka STZ Development,
a.s. závod Olšinky;
721571 Ústí nad Labem-Střekov, Vlečka STZ Development,
a.s. hlavní závod
522292
Ústí nad Labem-Větruše
PJ Ústí nad
Labem
PS:531590 Ústí nad Labem západ
PP Ústí nad Labem západ
721837 Ústí nad Labem-Větruše, LUNA přístav Vaňov
538637
Ústí nad Orlicí
010, 024, 270
PJ Česká
Třebová
PP Ústí nad Labem západ
460832 Ústí nad Orlicí, smluvní místo;
422048 Ústí nad Orlicí, Vojenská vlečka č.23
570598
Úštěk
087
PJ Ústí nad
Labem
760983 Úštěk, smluvní místo
530469
Úvaly
011
PJ Nymburk
560482 Úvaly, smluvní místo;
521179 Úvaly, Lubomír Batelka
546069
Úžice
092
PJ Praha
PP Kralupy nad
Vltavou
660795 Úžice, smluvní místo;
622043 Úžice, Vlečka Kaučuk SKP Úžice;
622035 Úžice, GATEWAY Úžice a.s.
351429
Valašská Polanka
280
260836 Valašská Polanka, smluvní místo;
250365 Valašská Polanka, Ing. Eva Petrůjová
PJ Olomouc
rb
PP Valašské Meziříčí
366351
Valašské Klobouky
283
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
p
aj, k100/16,
obrI, rbč
PP Valašské Meziříčí
M
v
rb
PP Opava
M
v
rb
PP Břeclav
rb
PP Týniště nad Orlicí
rb
PP Zábřeh na Moravě
260844 Valašské Klobouky, smluvní místo;
250381 Valašské Klobouky, Dagmar Častulíková;
250373 Valašské Klobouky, František Slabík
351627
Valašské Meziříčí
280, 281, 303, 323
250621
250597
240036
222703
222695
222380
222331
222323
222315
222265
210385
PJ Olomouc
Valašské Meziříčí, DPOV, a.s.;
Valašské Meziříčí, DKV;
Valašské Meziříčí, Logistické služby - DS;
Valašské Meziříčí, ARPETA Hrachovec;
Valašské Meziříčí, PARTR;
Valašské Meziříčí, SCHOTT CR;
Valašské Meziříčí, Agropodnik;
Valašské Meziříčí, LUKROM;
Valašské Meziříčí, UNITOOLS CZ;
Valašské Meziříčí, Uhelné sklady;
Valašské Meziříčí, VNVK
352229
Valšov
310, 311
PJ Ostrava
169268 Valšov, smluvní místo;
154054 Valšov, Štěrkovny s.r.o. Dolní Benešov;
121780 Valšov, AGROFOREST
366559
Valtice
246, 247
PJ Brno
362111 Valtice, smluvní místo
541607
Vamberk
023
PJ Česká
Třebová
M
422055 Vamberk, ESAB;
416156 Vamberk, VNVK - 2. kolej
352427
Vápenná
295
PJ Olomouc
M
v
M
v
M
v
261073 Vápenná, smluvní místo;
222422 Vápenná, OMYA Vápenná II.;
222414 Vápenná, OMYA Vápenná
566893
Varnsdorf
089
761312
721951
721621
721613
PJ Ústí nad
Labem
PP Děčín hl.n.
Varnsdorf, smluvní místo;
Varnsdorf, NOPROSU;
Varnsdorf, VASPED;
Varnsdorf, VELVETA
567099
Varnsdorf staré nádraží
760991 Varnsdorf staré nádraží, smluvní místo
PJ Ústí nad
Labem
rb
PP Děčín hl.n.
753525
Včelná
196
PJ Č.
Budějovice
M
v
PP České Budějovice
M
v
PP Plzeň hl.n.
M
v
rbč
PP České Budějovice
M
v
rb
PP Kolín
obrI, rbč
PP Olomouc
921809 Včelná, Vlečka Včelná
746750
Vejprnice
180
PJ Plzeň
861351 Vejprnice, smluvní místo
752923
Velešín
196
PJ Č.
Budějovice
960732 Velešín, smluvní místo
531566
Velim
011
PJ Nymburk
560151 Velim, smluvní místo;
521203 Velim, Žel. zkušební okruh
352823
Velká Bystřice
310
PJ Olomouc
M
250183 Velká Bystřice, PO-SO Prodej paliv;
222448 Velká Bystřice, Ferona;
210229 Velká Bystřice, VNVK
337725
Velká Kraš
295
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
rb
PP Otrokovice
260737 Velká Kraš, smluvní místo
371450
Velká nad Veličkou
343
PJ Brno
366047 Velká nad Veličkou, smluvní místo;
326090 Velká nad Veličkou, Kordárna Plus
300756
Velká nad Veličkou státní hranice
560599
Velké Březno
073
ŽSR;
PJ Brno
PJ Ústí nad
Labem
PP Otrokovice
M
v
rb
PP Ústí nad Labem západ
M
v
rb
PP Liberec
M
v
761015 Velké Březno, smluvní místo
552422
Velké Hamry
035
PJ Nymburk
560607 Velké Hamry, smluvní místo
736157
Velké Hydčice
185
928614 Velké Hydčice, HASIT Šumavské vápenice a
omítkárny
PJ Č.
Budějovice
PP Protivín
353128
Velké Karlovice
282
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě rekonstrukce a.s., nákladní dopravu na regionální
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Brno Maloměřice
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
rb
PP Lovosice
M
v
rb
PP Nymburk
M
v
PP Veselí nad Lužnicí
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Ostrava-Kunčice
260760 Velké Karlovice, smluvní místo;
222471 Velké Karlovice, Pila MSK
345421
Velké Losiny
293
PJ Olomouc
Stanice provozovatele SART - stavby a
dráze Šumperk - Kouty nad Desnou - Petrov nad
Desnou - Sobotín zajišťuje dopravce ČD Cargo, a.s.
260133 Velké Losiny, smluvní místo
366856
Velké Meziříčí
252
PJ Brno
363168 Velké Meziříčí, smluvní místo;
323303 Velké Meziříčí, Marie Podstatzká-Lichenstein
VELKOSTATEK;
323295 Velké Meziříčí, AGROPODNIK
367557
Velké Opatovice
262
PJ Brno
361360 Velké Opatovice, smluvní místo;
321695 Velké Opatovice, Odbor 05 Logistika
367656
Velké Pavlovice
255
PJ Brno
362095 Velké Pavlovice, smluvní místo
531293
Velké Žernoseky
072
PJ Ústí nad
Labem
761031 Velké Žernoseky, smluvní místo
533141
Velký Osek
020, 231
PJ Nymburk
560755 Velký Osek, smluvní místo;
521211 Velký Osek, EŽ Praha
780528
Velký Ratmírov
PJ Č.
Budějovice
920751 Velký Ratmírov, Wotan Forest, a.s., vlečka Velký
Ratmírov
545665
Velvary
111
PJ Praha
660803 Velvary, smluvní místo;
622068 Velvary, METAL TRADE COMAX
349845
Veřovice
323, 325
166355 Veřovice, smluvní místo
PJ Ostrava
735522
Veselí nad Lužnicí
220, 225, 226
PJ Č.
Budějovice
M
rb
PP Veselí nad Lužnicí
M
rbč
PP Otrokovice
953737 Veselí nad Lužnicí, SDC;
953729 Veselí nad Lužnicí, DKV Veselí nad Lužnicí;
921858 Veselí nad Lužnicí, ZZN Pelhřimov - Veselí nad
Lužnicí;
921841 Veselí nad Lužnicí, GRENA a.s.;
921825 Veselí nad Lužnicí, MABA Prefa Veselí n/L.;
915041 Veselí nad Lužnicí, VNVK
367953
Veselí nad Moravou
340, 343
PJ Brno
350587 Veselí nad Moravou, DKV Brno;
326124 Veselí nad Moravou, Vlečka DPOV Veselí nad
Moravou;
326108 Veselí nad Moravou, Železárny Veselí;
316034 Veselí nad Moravou, VNVK
370254
Veselíčko
251
PJ Brno
M
v
PP Havlíčkův Brod
M
v
PP Zábřeh na Moravě
M
v
PP Chomutov
M
v
M
v
M
v
M
v
323311 Veselíčko, Agroslužby
338020
Vidnava
PJ Olomouc
261008 Vidnava, smluvní místo
535997
Vilémov u Kadaně
PJ Ústí nad
Labem
761064 Vilémov u Kadaně, smluvní místo
751222
Vimperk
198
PJ Č.
Budějovice
rč
PP Protivín
960740 Vimperk, smluvní místo
547422
Višňová
037
PJ Nymburk
PP Liberec
560433 Višňová, smluvní místo;
550699 Višňová, UHLOSKLAD L. Wrkoslav
350041
Vítkov
276
PJ Ostrava
obrI, rbč
PP Studénka
168369 Vítkov, smluvní místo
368050
Vizovice
331
260620 Vizovice, smluvní místo;
222497 Vizovice, Milan Křupala Vizovice
PJ Brno
PP Otrokovice
368258
Vladislav
PJ Brno
M
v
rb
PP Jihlava
M
v
rb
PP Valašské Meziříčí
364281 Vladislav, smluvní místo
371856
Vlárský průsmyk
341
PJ Olomouc
260810 Vlárský průsmyk, smluvní místo
301051
Vlárský průsmyk státní hranice
756122
Vlastec
201
PJ Olomouc
PJ Č.
Budějovice
PP Valašské Meziříčí
PP Protivín
M
v
M
v
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rb
PP Otrokovice
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Protivín
M
v
obrI, rbč
PP Sokolov
rb
960757 Vlastec, smluvní místo
561761
Vlastějovice
212
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
660019 Vlastějovice, smluvní místo;
622076 Vlastějovice, SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s.
553560
Vlašim
222
PJ Praha
660183 Vlašim, smluvní místo;
650135 Vlašim, Karel Starosta;
622092 Vlašim, FREMIS, a.s. - vlečka Vlašim
368357
Vlkoš
340
PJ Brno
366062 Vlkoš, smluvní místo;
326116 Vlkoš, A + S
368456
Vlkov u Tišnova
250
363176
323345
323337
323329
PJ Brno
Vlkov u Tišnova, smluvní místo;
Vlkov u Tišnova, OSOČKAN;
Vlkov u Tišnova, AGROPODNIK;
Vlkov u Tišnova, EŽ Praha
737627
Vodňany
197
PJ Č.
Budějovice
960765 Vodňany, smluvní místo;
921890 Vodňany, ZZN Strakonice středisko Vodňany
758458
Vojkovice nad Ohří
140
864116 Vojkovice nad Ohří, smluvní místo;
852582 Vojkovice nad Ohří, Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
Praha
PJ Plzeň
ŽSR; nákladní přeprava ČD Cargo pro ucelené
vlaky na zvláštní ujednání
740258
Vojtanov
147
PJ Plzeň
M
PP Cheb
v
865071 Vojtanov, smluvní místo;
823591 Vojtanov, Agrona Vojtanov
700252
Vojtanov státní hranice
739128
Volary
197, 198
PJ Plzeň
PJ Č.
Budějovice
PP Cheb
M
rb
PP České Budějovice
rb
PP Protivín
953745 Volary, DKV Volary;
914036 Volary, VNVK
750521
Volyně
198
PJ Č.
Budějovice
M
v
M
v
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
rb
PP Praha Libeň
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
960773 Volyně, smluvní místo;
921932 Volyně, MOGUL TANK - PLUS Volyně
552067
Votice
220
PJ Praha
PP Praha Uhříněves
660191 Votice, smluvní místo
543264
Vraňany
090, 091, 094, 095
660811
622175
622159
622142
PJ Praha
Vraňany, smluvní místo;
Vraňany, SOUFLET ARGO a.s., čistící stanice osiv;
Vraňany, Vlečka BETONIKA plus s.r.o.;
Vraňany, ZZN Polabí, a.s. - vlečka Vraňany
555466
Vrané nad Vltavou
210
PJ Praha
661033 Vrané nad Vltavou, smluvní místo;
650986 Vrané nad Vltavou, Borimex spol. s.r.o.;
650978 Vrané nad Vltavou, Stavokov Praha
368753
Vranovice
247, 250
362194
321760
321711
321703
Vranovice, smluvní místo;
Vranovice, Vlečka SŽDC Vranovice - Pohořelice;
Vranovice, ATRAX METAL MORAVA;
Vranovice, Lesy České republiky
350348
Vratimov
323
169227
121863
121822
121814
121806
PJ Brno
Vratimov, smluvní místo;
Vratimov, OKD Doprava Paskov;
Vratimov, Šrot Gebeshuber;
Vratimov, INVESTCOM;
Vratimov, STABRA CZ
PJ Ostrava
PP Ostrava-Kunčice
DB; nákladní přeprava omezena na hromadné
substráty v ucelených vlacích a ucelené soupravy
prázdných železničních vozů;
730721
Vráž u Písku
200
PJ Č.
Budějovice
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Olomouc
M
v
rb
PP Most
M
v
rbč
PP Opava
aj, rbč
PP Trutnov
rbč
PP Chomutov
rbč
PP Valašské Meziříčí
rb
PP Nymburk
960781 Vráž u Písku, smluvní místo
353425
Vrbátky
301
PJ Olomouc
260372 Vrbátky, smluvní místo;
222505 Vrbátky, Cukrovar Vrbátky
536979
Vrbno nad Lesy
110
PJ Ústí nad
Labem
761072 Vrbno nad Lesy, smluvní místo;
721647 Vrbno nad Lesy, AgroZZN, a.s. - vlečka Vrbno nad
Lesy
353623
Vrbno pod Pradědem
313
PJ Ostrava
169326 Vrbno pod Pradědem, smluvní místo
572008
Vrchlabí
044
450536
450528
422063
415166
PJ Česká
Třebová
M
Vrchlabí, ŠKODA Auto, a.s.;
Vrchlabí, Iva Havranová;
Vrchlabí, Krkonošské vápenky Kunčice;
Vrchlabí, VNVK
752261
Vroutek
160
PJ Ústí nad
Labem
M
v
761080 Vroutek, smluvní místo
354423
Vsetín
280, 282
222547
222539
222521
210138
PJ Olomouc
M
Vsetín, TSR Vsetín;
Vsetín, B.F.P. Lesy a statky;
Vsetín, PROMET FOUNDRY;
Vsetín, VNVK
530147
Všetaty
070, 072
PJ Nymburk
M
v
M
v
561324 Všetaty, smluvní místo
338756
Všetuly
303
222729 Všetuly, Lesy Lukov
PJ Olomouc
PP Přerov
stanice provozovatele AWT; nákladní dopravu na
regionální dráze Milotice nad Opavou - Vrbno pod
Pradědem zajištuje dopravce ČD Cargo, a.s.
552836
Vysoké Mýto
018
460659
422105
422097
422089
M
v
rbč
PP Pardubice
rbč
PP Brno Maloměřice
rb
PP České Budějovice vozu 6,5 m, třínápravové a více než čtyřnápravové
Vysoké Mýto, smluvní místo;
Vysoké Mýto, OSEVA UNI;
Vysoké Mýto, Recycling - kovové odpady;
Vysoké Mýto, Karosa
368951
Vyškov na Moravě
300
350074
321745
321737
321729
311068
PJ Česká
Třebová
PJ Brno
M
Vyškov na Moravě, Morava Štěrkovny;
Vyškov na Moravě, voestalpine Stahlhandel;
Vyškov na Moravě, LUKROM spol. s r.o.;
Vyškov na Moravě, D.P.S.Trade;
Vyškov na Moravě, VNVK
747725
Vyšší Brod klášter
195
PJ Č.
Budějovice
U dvounápravových vozů je dovolen největší rozvor
M
v
M
v
podvozkové vozy nejsou dovoleny. U
čtyřnápravových vozů nesmí být vzdálenost
otočných čepů větší než 16,0 m.“
U dvounápravových vozů je dovolen největší
rozvor vozu 6,5 m, třínápravové a více než
čtyřnápravové podvozkové vozy nejsou dovoleny. U
čtyřnápravových vozů nesmí být vzdálenost
otočných čepů větší než 16,0 m.“
U dvounápravových vozů je dovolen největší rozvor
vozu 6,5 m, třínápravové a více než čtyřnápravové
podvozkové vozy nejsou dovoleny. U
čtyřnápravových vozů nesmí být vzdálenost
otočných čepů větší než 16,0 m.
960799 Vyšší Brod klášter, smluvní místo
534545
Záboří nad Labem
010
PJ Nymburk
PP Kolín
560508 Záboří nad Labem, smluvní místo;
555714 Záboří nad Labem, SDC Pardubice MO
355024
Zábřeh na Moravě
270, 291
250282
222620
222612
222604
222588
222570
210435
PJ Olomouc
M
rbč
PP Zábřeh na Moravě
Zábřeh na Moravě, Českomoravské sladovny;
Zábřeh na Moravě, EKO servis;
Zábřeh na Moravě, NAVOS;
Zábřeh na Moravě, Slovácké strojírny;
Zábřeh na Moravě, HOPR TRADE CZ;
Zábřeh na Moravě, Vápenka Vitošov;
Zábřeh na Moravě, VNVK
532069
Zadní Třebaň
171, 172
661041 Zadní Třebaň, smluvní místo
PJ Praha
M
v
PP Beroun
756221
Záhoří
201
PJ Č.
Budějovice
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Břeclav
M
v
rbč
PP Pardubice
M
v
PP Brno Maloměřice
M
v
PP Valašské Meziříčí
M
v
rb
PP Beroun
M
v
rb
PP Přerov
M
v
rb
PP Kolín
M
v
rb
PP České Budějovice
M
v
rbč
PP Beroun
960815 Záhoří, smluvní místo;
921981 Záhoří, ZZN Pelhřimov - VNS Záhoří
369058
Zaječí
250, 255
PJ Brno
362103 Zaječí, smluvní místo;
322354 Zaječí, RZ INDUSTRY ZAJEČÍ
536938
Zámrsk
010
PJ Česká
Třebová
460600 Zámrsk, smluvní místo
369157
Zastávka u Brna
240
PJ Brno
361378 Zastávka u Brna, smluvní místo
352120
Zašová
281
PJ Olomouc
260943 Zašová, smluvní místo
760348
Zbečno
174
PJ Praha
660555 Zbečno, smluvní místo
369454
Zborovice
305
PJ Olomouc
260570 Zborovice, smluvní místo
562660
Zbraslavice
235
PJ Nymburk
560524 Zbraslavice, smluvní místo;
555581 Zbraslavice, LESS & FOREST
738922
Zbytiny
197
PJ Č.
Budějovice
960831 Zbytiny, smluvní místo;
960823 Zbytiny, Chroboly (smluvní místo);
953596 Zbytiny, Lesy České republiky, s.p. LZ Vimperk
731042
Zdice
170, 200
661256
650358
622225
610063
Zdice, smluvní místo;
Zdice, PRODEJ PALIVA Stehlík-Kalaš;
Zdice, KOVO SDS, vlečka Zdice;
Zdice, VNVK
PJ Praha
554063
Zdislavice
222
PJ Praha
M
v
rb
PP Praha Uhříněves
M
v
rb
PP Přerov
M
v
rb
PP České Budějovice
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
M
v
rbč
PP Otrokovice
M
v
M
v
rb
PP Protivín
M
v
rb
PP Kralupy nad
Vltavou
661165 Zdislavice, smluvní místo;
622258 Zdislavice, ZZN Pelhřimov - Zdislavice
369355
Zdounky
305
PJ Olomouc
260448 Zdounky, smluvní místo;
250563 Zdounky, MND, Hodonín
760223
Zlatá Koruna
194
PJ Č.
Budějovice
960807 Zlatá Koruna, smluvní místo;
922047 Zlatá Koruna, CARTHAMUS a.s., vlečka
Domoradice;
922005 Zlatá Koruna, Kámen a písek s.r.o.
355222
Zlaté Hory
297
PJ Olomouc
261024 Zlaté Hory, smluvní místo
337550
Zlín střed
331
PJ Brno
367045 Zlín střed, smluvní místo;
222653 Zlín střed, Svit
337451
Zlín-Malenovice
331
PJ Brno
PP Otrokovice
260612 Zlín-Malenovice, smluvní místo
733121
Zliv
190
PJ Č.
Budějovice
960849 Zliv, smluvní místo;
922021 Zliv, E.ON Teplárna Mydlovary;
922013 Zliv, Schiedel Zliv
537563
Zlonice
095, 110
660837 Zlonice, smluvní místo;
622266 Zlonice, AgroZZN, a.s. - vlečka Zlonice
PJ Praha
369553
Znojmo
241, 246, 248
350611
350603
350330
325191
325183
325175
315077
315069
PJ Brno
M
rbč
PP Břeclav
Znojmo, DKV kolej 101.;
Znojmo, 5. kolej "skladiště";
Znojmo, Kovošrot Jihlava;
Znojmo, Moravskoslezský kovošrot;
Znojmo, LAUFEN CZ;
Znojmo, COLAS CZ;
Znojmo, VNVK - 22. kolej "jeřáb";
Znojmo, VNVK
300657
Znojmo státní hranice
561365
Zruč nad Sázavou
212, 235
ÖBB;
PJ Brno
PJ Praha
PP Břeclav
PP Praha Uhříněves
M
v
M
v
PP Kralupy nad
Vltavou
M
v
PP Chomutov
M
v
rb
PP Česká Třebová
M
v
obrI, rbč
PP Chomutov
M
v
rb
PP Chomutov
rb
660209 Zruč nad Sázavou, smluvní místo;
622290 Zruč nad Sázavou, Variel a.s. Zruč nad Sázavou;
622282 Zruč nad Sázavou, LIMA - eko služby s.r.o.
538462
Zvoleněves
110
PJ Praha
660845 Zvoleněves, smluvní místo
538090
Žabokliky
PJ Ústí nad
Labem
721654 Žabokliky, AgroZZN, a.s. - vlečka Žabokliky
533208
Žamberk
021
PJ Česká
Třebová
460865 Žamberk, smluvní místo;
422147 Žamberk, BOR;
422121 Žamberk, AGRO
537795
Žatec
123, 124, 160
PJ Ústí nad
Labem
761254 Žatec, smluvní místo;
721696 Žatec, AgroZZN, a.s. - vlečka Žatec
537894
Žatec západ
123, 160
761270 Žatec západ, smluvní místo;
721720 Žatec západ, Chmelařství
PJ Ústí nad
Labem
370155
Žďár nad Sázavou
250, 251
363218
350660
350637
323360
323352
PJ Brno
M
v
rb
PP Havlíčkův Brod
M
v
rb
PP Pardubice
obrI, rb
PP Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou, smluvní místo;
Žďár nad Sázavou, Kovošrot Jihlava;
Žďár nad Sázavou, odstaven.mechanismů SDC;
Žďár nad Sázavou, AGROPODNIK;
Žďár nad Sázavou, ŽĎAS
548131
Žďárec u Skutče
238, 261
PJ Česká
Třebová
460527 Žďárec u Skutče, smluvní místo;
422154 Žďárec u Skutče, Skanska a.s. - vlečka kamenolom
Zárubka
549030
Ždírec nad Doubravou
238
PJ Brno
M
323386 Ždírec nad Doubravou, Stora Enso Wood Products
Ždírec;
313171 Ždírec nad Doubravou, VNVK
700450
Železná Ruda státní hranice
770255
Železná Ruda-Alžbětín
183
PJ Plzeň
PJ Plzeň
PP Plzeň hl.n.
PP Plzeň hl.n.
M
v
M
v
rb
PP Liberec
M
v
rb
PP Plzeň hl.n.
M
v
rb
PP Protivín
M
v
M
v
828939 Železná Ruda-Alžbětín, Lesní společnost Železná
Ruda
565820
Železný Brod
030, 035
PJ Nymburk
561183 Železný Brod, smluvní místo
751651
Žihle
160
PJ Plzeň
861187 Žihle, smluvní místo;
850149 Žihle, Ing.J.Pelc
736256
Žichovice
185
PJ Č.
Budějovice
960856 Žichovice, smluvní místo;
929026 Žichovice, ACHP, sklad Žichovice-Krátká
554741
Žleby
236
PJ Nymburk
PP Kolín
560144 Žleby, smluvní místo
733659
Žlutice
161
761130 Žlutice, smluvní místo
PJ Ústí nad
Labem
rb
PP Chomutov
355727
Žulová
295
260695 Žulová, smluvní místo
PJ Olomouc
M
v
rb
PP Zábřeh na Moravě
ABECEDNÍ SEZNAM ŘÍČNÍCH PŘÍSTAVŮ:
526699
Děčín-Loubí
M
v
PP Děčín hl.n.
0061
M
v
PP Kolín
0062
M
v
PP Lovosice
PS:558593 Lovosice
0062
M
v
PP Nymburk
PS:530188 Mělník
0061
M
v
PP Ústí nad Labem západ
PS:531996 Ústí nad Labem sever
0064
M
v
PP Ústí nad Labem západ
PS:532093 Ústí nad Labem-Střekov
0063
M
v
PP Ústí nad Labem západ
PS:531590 Ústí nad Labem západ
520148
Kolín Labe
528596
Lovosice-Prosmyky 1
520387
Mělník Labe
521898
Ústí nad Labem-Mariánská skála
522094
Ústí nad Labem-Olšinky
522292
Ústí nad Labem-Větruše
PS:556894 Děčín východ
0062
další vlastník vlečky: Argo Intenationale Spedition,s.r.o.;
PS:534149 Kolín
ABECEDNÍ SEZNAM STANIC PROVOZOVATELŮ (MIMO ČD Cargo):
744524
Albeř
228
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0041
P 1)
rbč
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0043
P
PDV RAILWAY a.s.
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.
0043
P
PDV RAILWAY a.s.
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.
0041
P 1)
0041
743823
Blažejov
229
745828
Chválkov
228
746024
Černovice u Tábora
228
007013
Jindřichův Hradec-JHMD
745521
Kamenice nad Lipou
228
765354
Kraslice
145
765255
Kraslice předměstí
145
744128
Kunžak-Lomy
229
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
P 1)
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0042
P
AWT Ostrava, a.s.
Stanice provozovatele AWT Ostrava
0041
P 1)
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
rb
744920
Lovětín
228
003012
Milotice nad Opavou-OKD,D
744623
Nová Bystřice
229
rb
745224
Nová Včelnice
228
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
0043
P
rb
PDV RAILWAY a.s.
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.
0043
P
rb
PDV RAILWAY a.s.
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.
0041
P 1)
0043
P
0041
P 1)
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
0043
P
PDV RAILWAY a.s.
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.
0043
P
rbč
PDV RAILWAY a.s.
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.
0041
P 1)
rb
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
007021
Obrataň
765057
Oloví
145
765156
Rotava
145
744326
Senotín
229
Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
007047
Sokolov-Viamont
rbč
744029
Střížovice
229
764654
Svatava
145
005017
Trutnov hlavní nádraží
745620
Včelnička
228
PDV RAILWAY a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
Stanice provozovatele PDV RAILWAY a.s.
1) viz poznámka na konci přílohy
1) viz poznámka na konci přílohy
POZNÁMKA: 1) Pro vozové zásilky z ČD viz poznámku u stanice Jindřichův Hradec.
Vozy s určením pro trať Jindřichův Hradec – Obrataň (stanice, příp. nákladiště Černovice u Tábora, Kamenice nad Lipou,
Nová Včelnice, Včelnička): Jen dvounápravové a čtyřnápravové vozy schopné přepravy na podvalnících.
U dvounápravových vozů: rozvor vozu nejvíce 8 metrů maximální délka vozu přes nárazníky 14,2 m. Vozy řad Ks, Kbkks
vyloučeny.
Download

TR 6 SEZNAM STANIC S VÝPRAVNÍM OPRÁVNĚNÍM