Update firmwaru tabletu
1. Stáhněte si nový FW z webu www.eaget.eu a aplikaci LiveSuit pro instalaci nového FW. FW
nezapomeňte rozpakovat pomocí programu WinRAR. Otevřete složku se staženým FW a
obslužnou aplikací “LiveSuit”
následně klikněte na LiveSuit.exe:
2. V otevřeném okně klikněte na
firmware má koncovku *.img, např. evb-v13.img):
a vyberte stažený firmware (nový
3. Vypněte tablet. Přesvědčete se, že tablet je nabit minimálně s 50%.
4. Zmáčkněte pouze tlačítko Volume + nebo Volume – a držte.
5. Při stále stisknutém tlačítku Volume + nebo Volume – připojte USB kabel (miniUSB) do
tabletu a druhý konec (USB) připojte do počítače. Po propojení tabletu s počítačem pomocí
USB kabelu, zmáčkněte a držte minimáně 4 sekundy tlačítko pro zapnutí tabletu. Po 4
sekundách tlačítko pusťte.
6. Tlačítko Volume + nebo Volume – držte, dokud se neobjeví okno pro formátování pak
pokračujte bodem 11.
Pokud se v průběhu objeví hláška pro instalaci USB driveru, pokračujte následně:
7. Zvolte “Nyní ne”, a potom klikněte na tlačítko “Další”:
8. Zvolte “Instalovat ze seznamu nebo……..”, a potvrďte tlačítkem “Další”:
9. Klikněte na tlačítko „Procházet“. Přejděte do adresáře “LiveSuit” a pak do adresáře USB
Driver
vyberte soubor
a instalujte USB ovladač:
10. Po instalaci USB driveru opakujte celý postup do bodu 6.
11. Jakmile se objeví okno pro formátování tabletu, pusťte tlačítko Volume + nebo Volume –
a potvrďte tlačítkem yes(Ano) pro spuštění instalace nebo tlačítkem no(Ne) pro ukončení
instalace (potvrzuje se 2x):
1. potvrzení
2. potvrzení
12. Instalace nového FW začne automaticky:
Poznámka:
Nevytahujte USB kabel z počítače a tabletu během instalace nového firmwaru.
Nemačkejte žádné tlačítko na tabletu a nespouštějte další programy v počítači.
13. Po ukončení instalace (Update success) klikněte na tlačítko
Odpojte USB kabel a zmáčkněte dlouze tlačítko pro zapnutí tabletu.
pro potvrzení.
14. První spuštění tabletu je delší než obvykle z důvodu konfigurace zařízení.
Download

Firmware