CZ /SK/ PL
EAGET
Rychlý manuál / Rýchly manuál /
Krótki przewodnik / Quick guide
pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products
PLAY
M16 / M17 / M18 / M19
Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách ve formátu PDF
Kompletný návod nájdete na našich webových stránkach vo formáte PDF
Pełną instrukcję można znaleźć na naszej stronie internetowej w formacie PDF
Complete user guide can be found on our website in PDF format
www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl
SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk
CZ
I.
Představení produktů
1.1
Předmluva
Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení tohoto vynikajícího multimediálního přehrávače, který oplývá spoustu
funkcemi a přehrává i nejnovější moderní formáty videa vysokého rozlišení. Stylem, jednoduchostí a
elegantním designem bude tento přehrávač perfektní volba pro zbytek vašeho elektronického zařízení
jako je Hi-Fi, LCD či Plazma obrazovka a A/V Receiver.
Dobře jsme zvážili případy osobní bezpečnosti při návrhu a výrobě tohoto produktu. Prosím pročtěte si
následující informace před použitím.
1.2
Podmínky použití
Uživatel není oprávněn dělat jakékoliv změny na tomto produktu. Jestliže je zařízení používáno
s klasickými komerčními pevnými disky, prosím používejte přehrávač při teplotách -0°C+35°C.
1.3
Použití napájecího adaptéru
Operativní napětí tohoto zařízení: 12 V
Před použitím připojte napájecí adaptér nebo napájecí kabel do příslušných otvorů na zařízení.
Ujistěte se, že kabel je připojen správně a není nijak ovlivněn způsobem, který by zkrátil životnost
adaptéru nebo kabelu. K minimalizování nebezpečí úrazu elektrickým šokem, před čištěním odpojte
napájecí adaptér a kabel ze zařízení a ze zásuvky. Nikdy nepřipojujte napájecí adaptér nebo kabel do
zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí a nikdy neměňte napájecí kabel a koncovky napájecího
adaptéru či zdroje napájení.
1.4
Údržba
1. Nezkoušejte zařízení a příslušenství rozebrat/demontovat včetně napájecího AC adaptéru
(nebezpečí vnitřního vysokého napětí). Pro opravu, či údržbu prosím kontaktujte příslušný
profesionální servis.
2. Do zařízení nesmí natéct jakákoliv tekutina, jinak hrozí úraz elektrickým proudem. Jestliže se tak
stane, okamžitě odpojte zařízení od napájení, otřete jej a řádně vysušte před dalším použitím.
3. Z bezpečnostních důvodů a úspory elektrické energie po použití odpojte napájecí adaptér ze sítě
elektrického vedení.
4. Neumisťujte zařízení do prostor s vysokými teplotami, vlhkostí a vibracemi.
5. Nepoužívejte žádné chemické nebo čisticí prostředky k čištění zařízení, aby nedošlo k poškození
obalu zařízení.
6. Baterie v dálkovém ovládání jsou nahraditelné. V případě jejich vybití, je vyměňte za nové
stejného typu a staré baterie řádně zlikvidujte. Jestliže dálkové ovládání neplánujete používat
delší dobu, baterie z dálkového ovládání vyjměte.
7. Pro domácnosti: Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité
elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s
komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte
na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro
správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte
podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro
uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních
zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol je platný pouze v
zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických
CZ
zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje
symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
1.5
Pevný HDD disk
Zařízení ukládá na interní pevný HDD disk data, která mohou být poškozena nebo ztracena z důvodů
ztráty napájení, fyzického poškození apod. Pravidelně si proto data zálohujte. Dovozce a dodavatel
nenese žádnou odpovědnost za ztrátu uložených dat.
1.6
Servis
Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů
kontaktujte svého prodejce nebo servisní oddělení společnosti INTELEK spol. s r. o., výhradního
dovozce značky EAGET pro Českou republiku. Aktuální firmware naleznete na stránkách
www.eaget.cz.
1.7
Obsah balení
Díl
Multimediální přehrávač
Napájecí adaptér
Dálkové ovládání
HDMI Kabel
Počet
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
Díl
AV Kabel
USB 3.0 Data kabel (A ->B)
Uživatelský manuál (CZ/SK/PL+EN)
Počet
1 kus
1 kus
2 kusy
Poznámka: Aktuální příslušenství se může lišit od obsahu balení v tomto manuálu, prohlédněte si
aktuální příslušenství na webu www.eaget.cz.
1.8
Připojení k napájení
(1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače DC IN jack.
1.9
Připojení k počítači
(1) Zapněte přehrávač;
(2) Připojte miniUSB port USB 3.0 kabelu do miniUSB zdířky v přehrávači;
(3) Připojte USB port USB kabelu do USB zdířky v počítači.
Váš operační systém rozpozná, že bylo připojeno nové zařízení a bude Vás o tom informovat
informační bublinou na hlavní liště. Následně na hlavní ploše zvolte ikonku „Tento počítač“ pro
Windows a tam se objeví ikonka nového připojeného disku přehrávače.
Tímto způsobem můžete spravovat obsah na vestavěném pevném disku v přehrávači na vašem
lokálním počítači.
1.10 Připojení USB zařízení
(1) Zapněte přehrávač;
(2) Připojte USB Flash disk nebo USB HDD do zdířky s popisem USB HOST na přehrávači.
Tímto způsobem můžete procházet obsah na USB zařízení.
1.11 Připojení externích karet do čtečky
Paměťovou kartu vložte do slotu na přehrávači.
Tímto způsobem můžete procházet obsah na paměťové kartě.
1.12 Připojení do TV
1.12.1 A/V OUT
(1) Připojte 3 barevné konektory do přehrávače - A/V OUT;
Tímto způsobem si můžete připojit přehrávač k televizoru nebo k jiných zobrazovacím zařízení.
2
CZ
1.12.2 Y/Pb/Pr Component OUT
(1) Připojte 3 barevné konektory do přehrávače - Y/Pb/Pr;
(2) Připojte 3 barevné konektory do TV - Y/Pb/Pr.
YPbPr výstup obsahuje pouze video signál, tudíž připojte i audio kabel do vašeho audio systému nebo
jiného zvukového zařízení v moment, kdy se rozhodnete použít YPbPr připojení:
Metoda 1:
Metoda 2:
Použijte A/V výstup pro výstup audio signálu
Použijte SPDIF digitální výstup
Tímto způsobem si tak můžete přehrávat videa, hudbu a fotografie z přehrávače na TV.
1.12.3 HDMI OUT
(1) Připojte jeden z konektorů HDMI kabelu do HDMI zdířky přehrávače;
(2) Připojte druhý konektor HDMI kabelu do HDMI zdířky vaší TV.
Tímto způsobem můžete mít nejvyšší kvality obrazu a zvuku prostřednictvím jediného kabelu.
1.12.4 Připojení k digitálnímu audio systému
(1) Připojte jeden konec koaxiálního kabelu do koaxiálního výstupu přehrávače nebo v případě použití
optického kabelu připojte jeden konec optického kabelu do optického výstupu přehrávače;
(2) Připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího optického vstupu na A/V přepínači či TV
nebo v případě použití optického kabelu připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího
optického vstupu na A/V přepínači či TV.
Poznámka: Optický a koaxiální kabel není součástí dodávaného příslušenství.
Tímto způsobem si můžete užít zvuk taktéž ve formátu Dolby Digital, DTS nebo MPEG zvuk.
1.13 Připojení do sítě LAN (drátová)
Pro připojení do LAN sítě použijte kabel typu CAT5e nebo CAT6.
(1) Připojte jeden konec síťového kabelu do síťového portu RJ45 přehrávače;
(2) Připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího síťového portu na routeru či síťovém
přepínači RJ45.
1.14 Připojení do sítě WLAN (bezdrátová)
(1) Zapněte přehrávač;
(2) Připojte externí Wi-Fi USB Adapter (Wi-Fi USB Dongle) do zdířky USB HOST přehrávače nebo
použijte integrovaný Wi-Fi Adaptér s externí anténou.
Poznámka: USB Wi-Fi Adaptér není součástí příslušenství. Vždy používejte zařízení doporučené
výrobce neboť běžné Wi-Fi USB Adaptéry nemusí být funkční.
1.15 Připojení HDD do produktu
(1) Vyjměte výsuvnou krytku pevného disku na pravém boku
produktu
(2) Připravte si 3.5“ SATA pevný disk
(3) Připevněte držák k pevnému disku
(4) Stiskněte prsty boční zámky držáku a vložte držák s pevným
diskem do přehrávače, aby držák docvakl
(5) Ujistěte se, že držák je opravdu správně zasunut a nikde nic
nepřesahuje
(6) Uvolněte zámky držáku pevného disku
1.16 Formátování pevného disku
Formátování disku je dostupné pouze u modelů s připojeným
pevným diskem. Pevný disk používá souborový systém .ext3 nebo NTFS.
3
CZ
Pro formátování tohoto disku postupujte dle instrukcí pro formátování disku přehrávače. (Není
doporučeno použít k formátování jiný software než tento přehrávač)
II. První použití
2.1
2.1.1
Napájení Zapnuto/Vypnuto (ON/OFF)
Napájení Zapnuto
Po zapojení přehrávače do elektrické sítě a propojení přehrávače video kabelem, jemně stiskněte
POWER (Napájení) tlačítko k zapnutí přehrávače. Světelná dioda v tlačítku změní barvu z červené na
modrou a za okamžik, jakmile se přehrávač nastartuje, můžete s ním začít pracovat.
2.1.2
Napájení Vypnuto
Stisknutím POWER (Napájení) tlačítka na přehrávači, když je přehrávač v operativním stavu, se
přehrávač přepne do úsporného režimu. Obrazovka TV zčerná či začne blikat (dle TV). Během uspání
přehrávače a kompletním vypnutím, svítí indikátor tlačítka napájení červeně. V tento moment můžete
bezpečně odpojit napájecí kabel. Vyhněte se násilnému vypínání přehrávače za chodu.
2.2
Dálkové ovládání
Představení všech tlačítek a jejich funkcí na dálkovém ovládání:
4
CZ
No.
Tlačítko
Popis
1
Eject
Otevření / zavření DVD mechaniky
2
Mute
Zapne / vypne zvuk
3
EPG
Funkční pouze pro modely s DVB-T tunerem.
Zobrazení EPG (Electronic Program Guide).
Opakovaným zmáčknutím se vrátíte zpět do menu/TV.
5
CZ
4
REC
5
Zoom
6
TV System
7
Numeric
8
Book/Mark
Funkční pouze pro modely s DVB-T tunerem.
Zapne nebo zastaví nahrávání.
Funkce zvětšení videa či obrázků:
Obrázky: 2X,4X,8X,16X;
Video: 2X,3X,4X,8X.
Přepíná za běhu mezi režimy rozlišení.
Funkční pouze pro modely s DVB-T tunerem.
Volba kanálu.
Označí soubor.
9
Previous
1. Zmáčknutím spustíte předchozí soubor na HDD nebo USB.
2. Zmáčknutím se posunete ve webovém prohlížeči.
3. Když prohlížíte fotky je tlačítko aktivní, při přehrávání filmů nebo MP3
souborů není aktivní.
10
11
FR
Setup
Rychlé přehrávání dozadu.
Zobrazí menu nastavení.
12
FF
Rychlé přehrávání dopředu.
13
Guide
Zmáčknutím zobrazíte Guide menu.
14
Option
Zmáčknutím zobrazíte další možnosti nastavení.
Left (Arrow)
Zmáčknutím se pohybujete po menu doleva.
Right (Arrow)
Zmáčknutím se pohybujete po menu doprava.
Up (Arrow)
Zmáčknutím se pohybujete po menu nahoru.
Down (Arrow)
Zmáčknutím se pohybujete po menu dolů.
15
Zmáčknutím spustíte zpomalené přehrávání zpět. Dostupné jsou tři režimy.
Pět stupňů zpomalení: 3/4,1/2,1/4,1/8,1/16x.
Vícenásobným zmáčknutím nastavíte normální přehrávání.
Stisknutím během přehrávání, lze nastavit zobrazování a vlastnosti titulků
(SRT, SMI, SUB, SSA).
16
Slow Motion
17
Subtitle
18
Play/Pause
Přehrát/Spustit požadovaný multimediální soubor nebo pozastavit přehrávání.
19
Repeat
Opakování daného media.
20
Green
Zmáčknutím označíte soubory nebo adresáře pro kopírování, přesunutí,
přejmenování nebo smazání.
21
Red
Zmáčknutím zobrazíte další vnořené nastavení.
22
Power
Uspí / Probudí přehrávač
23
Timeshift
Funkční pouze pro modely s DVB-T tunerem.
Stisknutím aktivujete timeshift.
24
A-B
Opakování z bodu A do bodu B.
25
Music
Tlačítko pro rychlý výběr menu Hudby.
26
Audio
Přepnutí audio kanálů.
27
Goto
Stisknutím během přehrávání, poskočí na zadaný čas.
28
Vol+
Změna hlasitosti – zvýšení.
Next
1. Zmáčknutím spustíte následující soubor na HDD nebo USB.
2. Zmáčknutím se posunete ve webovém prohlížeči.
3. Když prohlížíte fotky je tlačítko aktivní, při přehrávání filmů nebo MP3
souborů není aktivní.
29
6
CZ
30
Vol -
Změna hlasitosti – snížení.
31
Return
Vrátí na minulou položku.
32
OK
Potvrzovací tlačítko.
33
Display /Info
Informace o aktuálně přehrávaném médiu.
34
Stop
Ukončení aktuálního přehrávání.
35
Yellow
Univerzální tlačítko.
36
Blue
Univerzální tlačítko.
III. Představení funkcí
3.1
Hlavní nabídka
Hlavní nabídka je podstatnou funkcí systému a je v něm zařazeno mnoho významných položek.
3.1.1 DTV (Dostupné pouze pro DTV model)
Vstup do Digitální TV
3.1.2 Správce souborů
Správce souboru Vám umožňuje hledat a přehrávat hudbu, fotky a filmy uložené na pevném disku,
externím USB datovém úložišti, DVD disku atd.
3.1.3 Video
Zobrazí se pouze video obsah
3.1.4 Audio
Zobrazí se pouze audio obsah
3.1.5 Fotky
Zobrazí se pouze fotky a obrázky
3.1.6 Záložky (Bookmark)
Můžete pokračovat v přehrávání od bodu, kdy jste minule přestali. Po přehrání se soubor automaticky
ze seznamu odstraní.
3.1.7 Aplikace/Internet
Vstup do nabídky Multimediálních služeb Internetu pro zvolení preferované služby: Multimédia / Audio
/ Fotky. Internetový prohlížeč je již součástí nabídky v aplikaci RealPilot po kliknutí na tlačítko Option.
Upozornění:
Multimediální zařízení je přednostně přehrávačem multimediálních souborů, nikoliv plnohodnotným
počítačem. Z toho vyplývají omezení pro zobrazení internetového obsahu. Některé stránky nemusí být
plně funkční nebo jsou funkční pouze omezeně. Týká se to stránek hlavně s flashovými animacemi a
videi, stránky s Javou atd.
3.1.8 Nastavení
Vstup do nabídky nastavení Hudby/Videa/Sítě/Ostatní.
3.2
Rychlé nastavení
Nastavení multimediálního přehrávače provedete v hlavním menu po kliknutí na položku Nastavení.
7
CZ
3.2.1 Systém
3.2.1.1 Jazyk menu
Vyberte vámi preferovaný jazyk.
3.2.1.2 Kódovaní textu
Zvolte preferované kódovaní titulků. Pro středoevropské jazyky zvolte Středoevropský.
3.2.1.3 Čas
Nastavte aktuální čas.
3.2.1.4 Formátování
Zvolte pro zformátování pevného disku do souborového systému ext3.
Pozor! Smaže všechna data na HDD!
3.2.2 Audio/Zvuk
Vyberte dle vaší reprosoustavy nejvhodnější volbu.
3.2.3 Obraz
3.2.3.1 Poměr
Zvolte správný poměr vaší TV. Běžné LCD mají poměr 16:9. Starší CRT televize 4:3.
3.2.3.2 TV Systém
Zvolte správné rozlišení vaší TV. Většina dnešních plochých TV již umí 1080P či i (TV s FullHD) či
720P (HD Ready) režimy.
3.2.4 TV & REC
3.2.4.1 TV Region
Zvolte správný region/stát, ve kterém provozujete multimediální zařízení.
3.2.4.2 Channel Scan
Zvolte pro automatické vyhledání dostupných kanálů.
3.2.4.3 Priorita REC
Zvolte hlavní místo pro uložení nahrávaných pořadů.
3.2.4.4 Formát
Naformátuje vybrané zařízení pro ukládání nahraných pořadů. Pozor! Smaže všechna data na
HDD/USB!
3.2.5 Síť
3.2.5.1 Nastavení LAN sítě
Nastavení LAN sítě tj. zasunutý kabel s portem RJ45. Vyberte IP DHCP (Auto) pro automatické
nastavení IP od vašeho routeru nebo Pevné IP (Ručně) pro ruční nastavení IP a dalších údajů.
3.2.5.2 Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi sítě. Klikněte na tlačítko ZOOM pro vyhledání všech sítí v okolí. Vyberte si
preferovanou síť a potvrďte OK. Zadejte příslušné heslo do sítě, potvrďte a počkejte, než se zařízení
připojí.
Upozornění:
Pro připojení do sítě/Internetu použijte vždy pouze jednu možnost – LAN nebo Wi-Fi.
8
CZ
3.2.5.2 Samba postup
Přepněte na ZAP. Pokud chcete sdílet data v přehrávači v síti.
3.2.5.3 BT& Samba zabezpečení
Tato funkce vyžaduje přihlášení k získání vzdáleného přístupu k přehrávači.
Defaultní přihlašovací jméno: admin
Defaultní heslo: 123
3.2.6 Různé
3.2.6.1 USB upgrade
Nakopírujte soubor install.img na USB Flash disk naformátovaný na FAT32 v PC a vložte do zařízení
a klikněte na USB upgrade. Soubor „install.img“ musí být v nejvyšší úrovni stromové struktury USB
Flash disku.
Během aktualizace systému nevypínejte přehrávač z napájení a počkejte, až se proces aktualizace
dokončí.
V případě odpojení napájení během aktualizace hrozí nevratné poškození přehrávače.
Po aktualizaci se přehrávač sám restartuje.
Celá instalace probíhá zhruba 2-5 minut, vyčkejte během této doby, než se přehrávač zaktualizuje. Po
aktualizaci můžete začít opět využívat všechny dostupné funkce přehrávače a užívat si oblíbené filmy.
Upozornění:
Nikdy neodpojujte elektrické napájení od přehrávače v průběhu aktualizace!
Nikdy neodpojujte USB Flash disk s firmwarem během aktualizace!
Nikde nepoužívejte USB Flash disk naformátovaný na NTFS nebo jiný formát!
3.2.7 Rozšířené
3.2.7.1 Výchozí jazyk zvuku
Zvolte dle preferovaného jazyku.
3.2.7.2 Výchozí jazyk titulků
Zvolte dle preferovaného jazyku.
IV. Specifikace produktů
Seznam podporovaných portů
 3x USB 2.0 Master port X2 (kompatibilní USB 1. 1)
 1x USB 3
 Kompozitní video (CVBS) A/V OUT port
 Kompozitní video Y/Pb/Pr port
 HDMI v1.3 standard port
 Digitální audio optický / koaxiální port
 3-in-1 čtečka karet (SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO)
 Grafický VDF displej
 12V DC-IN
 Interní SATA II port (i s napájaním) *
* - Podpora pevných disků 3.5“ až do kapacity 2TB
Podpora multimediálních souborů:
 AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, a podporuje
720p/1080i/1080p
 MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
 HD JPEG/BMP, s neomezeným rozlišením
Podpora video kodeků:
 MPEG-1
 HD MPEG-2
9
CZ
 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H. 264)
 WMV9 (VC-1)
 Real Networks (RM/RMVB) 8/9/10, a podpora až do 720p
Podpora audio kodeků:

MP2/3, OGG Vorbis,FLAC WMA Standard (DRM, a pokročilý profil není podporován), PCM,
LPCM, AAC, RA
Podporované druhy titulků:

SRT, SMI, SSA, SUB, IDX+SUB
DTV pouze u modelu EAGET Play M17/M19:
 2x DVB-T HD tuner MPEG2,MPEG4 & H.264 Standard Signál
 Výstupní formát: *.TS
 Podpora: Timeshift nahrávání/Plánovaného nahrávání/EPG
 Rozlišení: dle vstupního signálu
Podpora DVD a Blu-RAY:
 DVD ISO (originální menu)
 Blu-Ray ISO (Simple BD-Lite )
Podpora 3D u modelu M18/M19:
 TS/(*.ts/*.m2ts), Any(Essentially 2D decode + 3D display), 3DBlueray,3DAVCHD
Podpora Online aplikací:
 Youtube , Youtube XL, Picasa, Flickr ,Yahoo Finance,Weather, Shoutcast, Video& Audio
Podcast, HTML5, Adobe Flash 10.1
Podpora Androidu u modelu M18/M19:
 Android 2.2 System
Síť:
Drátové připojení (LAN)
10/100/1000Mbps Adaptivní
Bezdrátové připojení
IEE 802.11 b/g/n, 300Mbps maximum
(WLAN)
Poznámka: Funkce se mohou měnit bez předběžného upozornění. Nový firmware může obsahovat
nové funkce a nový styl použití tohoto přehrávače, navštivte naši stránku: www.eaget.cz.
Prohlášení o shodě:
Spol. Intelek spol. s.r.o., tímto prohlašuje, že všechna zařízení uvedená výše
jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 2004/108/EC. Produkt je určen pro prodej v členských zemích
Evropské unie např. CZ, SK, PL, AT, HU, LT, LU, LV atd. Prohlášení o shodě
lze stáhnout z webu www.eaget.cz. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců,
pokud není stanovena jinak.
Copyright © 2012 Intelek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vzhled a jednotlivé specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
Tiskové chyby vyhrazeny.
Výhradní dovozce produktů EAGET pro ČR:
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno
web: http://www.eaget.cz
SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk
10
SK
V. Představení produktů
5.1
Predslov
Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie tohto vynikajúceho multimediálneho prehrávača, ktorý oplýva veľa funkciami
a prehráva i najnovšie moderné formáty videa vysokého rozlíšenia. Štýlom, jednoduchosťou a
elegantným dizajnom, bude tento prehrávač perfektná voľba pre zvyšok Vášho elektronického
zariadenia ako je Hi-Fi, LCD či Plazma obrazovka a A/V prijímač.
Dobre sme zvážili prípady osobnej bezpečnosti pri návrhu a výrobe tohto produktu. Prečítajte si
nasledujúce informácie pred použitím.
5.2
Podmienky použitia
Užívateľ nie je oprávnený robiť akékoľvek zmeny na tomto produkte. Ak je zariadenie používané
s klasickými komerčnými pevnými diskami, používajte prehrávač pri teplotách -5°C+35°C.
5.3
Použitie napájacieho adaptéru
Operatívne napätie tohto zariadenia: 12 V
Pred použitím, pripojte napájací adaptér alebo napájací kábel do príslušných otvorov na zariadení.
Uistite sa, že kábel je pripojený správne a nie je nijak ovplyvnený spôsobom, ktorý by skrátil životnosť
adaptéru alebo káblu. K minimalizovaniu nebezpečenstva úrazu elektrickým šokom, prosím pred
čistením odpojte napájací adaptér a kábel zo zariadenia a zo zástrčky. Nikdy nepripojujte napájací
adaptér alebo kábel do zariadenia vo vlhkom alebo prašnom prostredí a nikdy nemeňte napájací kábel
a koncovky napájacieho adaptéru, či zdroje napájania.
5.4
Údržba
1. Neskúšajte zariadenie a príslušenstvo rozobrať vrátane napájacieho AC adaptéru
(nebezpečenstvo vnútorného vysokého napätia, z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým
prúdom. Pre opravu, či údržbu kontaktujte príslušný profesionálny servis.
2. Nedopusťte, aby do zariadenia natiekla akákoľvek tekutina z dôvodu úrazu elektrickým prúdom.
Ak sa tak stane, okamžite odpojte zariadenie od napájania, utrite ho a riadne vysušte pred ďalším
použitím.
3. Pre šetrenie elektrickej energie a bezpečnostné dôvody, prosím po použití odpojte napájací
adaptér zo siete elektrického vedenia.
4. Neumiesťujte zariadenie do priestorov s vysokými teplotami, vlhkosťou a vibráciami.
5. Nepoužívajte žiadne chemické alebo čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia, aby nedošlo
k poškodeniu obalu zariadenia.
6. Batérie v diaľkovom ovládaní sú nahraditeľné. V prípade ich vybitia, vymeňte batérie za nové
rovnakého typu a staré batérie riadne zlikvidujte. Ak diaľkové ovládanie neplánujete používať
dlhšiu dobu, batérie z diaľkového ovládania vyberte.
7. Použité elektrické alebo elektronické časti nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach
(vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch).
5.5
Pevný HDD disk
Zariadenie ukladá na interný pevný HDD disk datá, ktoré môžu byť poškodené alebo stratené
z dôvodov straty napájania, fyzického poškodenia apod. Pravidelne si preto datá zálohujte. Dovozca a
dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu uložených dát.
5.6
Servis
Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok
kontaktujte svojho predajcu alebo servisné oddelenie spoločnosti INTELEK spol. s r. o., výhradného
dovozcu značky EAGET pre Slovenskú republiku. Aktuálny firmware nájdete na stránkach
www.eaget.sk.
11
SK
5.7
Obsah balenia
Diel
Multimediálny prehrávač
Napájací adaptér
Diaľkové ovládanie
HDMI Kábel
Počet
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
Diel
AV Kábel
USB 3.0 Data kábel (A ->B)
Užívateľský manuál (CZ/SK/PL+EN)
Počet
1 kus
1 kus
2 kusy
Poznámka: Aktuálne príslušenstvo sa môže líšiť od obsahu balenia v tomto manuály, prehliadnite si
aktuálne príslušenstvo na webu www.eaget.sk.
5.8
Pripojenie k napájaniu
(1) Pripojte AC napájací adaptér do prehrávača DC IN jack.
5.9
Pripojenie k počítaču
(1) Zapnite prehrávač;
(2) Pripojte mini USB port USB káblu do mini USB dierky v prehrávači;
(3) Pripojte USB port USB káblu do USB dierky v počítači.
Váš operačný systém rozpozná, že bolo pripojené nové zariadenie a bude Vás o tom informovať
informačnou bublinou na hlavnej lište. Následne na hlavnej ploche zvoľte ikonku „Tento počítač“ pre
Windows a tam sa objaví ikonka nového pripojeného disku prehrávača.
Týmto spôsobom môžete spravovať obsah na vstavanom pevnom disku v prehrávači na vašom
lokálnom počítači.
5.10 Pripojenie USB zariadenia
(1) Zapnite prehrávač;
(2) Pripojte USB flash disk alebo USB HDD do dierky s popisom USB HOST na prehrávači.
Týmto spôsobom môžete prechádzať obsah na USB zariadení.
5.11 Prepojenie externých kariet do čítačky
Pamäťovú kartu vložte do slotu na prehrávači.
Týmto spôsobom môžete prechádzať obsah na pamäťovej karte.
5.12Pripojenie do TV
5.12.1 A/V OUT
(1) Pripojte 3 farebné konektory do prehrávača - A/V OUT;
Týmto spôsobom si môžete pripojiť prehrávač k televízoru alebo k iným zobrazovacím zariadeniam.
5.12.2 Y/Pb/Pr Component OUT
(1) Pripojte 3 farebné konektory do prehrávača - Y/Pb/Pr;
(2) Pripojte 3 farebné konektory do TV - Y/Pb/Pr.
YPbPr výstup obsahuje len video signál, teda pripojte i audio kábel do vášho audio systému alebo
iného zvukového zariadenia v momente, kedy sa rozhodnete použiť Y/Pb/Pr pripojenie:
Metoda 1:
Metoda 2:
Použite A/V výstup pre výstup audio signálu
Použite SPDIF digitálny výstup
Týmto spôsobom si tak môžete prehrávať videa, hudbu a fotografie z prehrávača na TV.
5.12.3 HDMI OUT
(1) Pripojte jeden z konektorov HDMI káblu do HDMI dierky prehrávača;
12
SK
(2) Pripojte druhý konektor HDMI káblu do HDMI dierky vašej TV.
Týmto spôsobom môžete mať najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku prostredníctvom jediného káblu.
5.12.4 Pripojenie k digitálnemu audio systému
(1) Pripojte jeden koniec koaxiálneho káblu do koaxiálneho výstupu prehrávača alebo v prípade
použitia optického káblu pripojte jeden koniec optického káblu do optického výstupu prehrávača;
(2) Pripojte opačný koniec rovnakého káblu do odpovedajúceho optického vstupu na A/V prepínači či
TV alebo v prípade použitia optického káblu pripojte opačný koniec rovnakého káblu do
odpovedajúceho optického vstupu na A/V prepínači či TV.
Poznámka: Optický a koaxiálny kábel nie je súčasťou dodávaného príslušenstva.
Týmto spôsobom si môžete užiť zvuk taktiež vo formáte Dolby Digital, DTS alebo MPEG zvuk.
5.12.5 Pripojenie do siete LAN (drôtová)
Pre pripojenie do LAN siete použite kábel typu CAT5e alebo CAT6.
(1) Pripojte jeden koniec sieťového káblu do sieťového portu RJ45 prehrávača;
(2) Pripojte opačný koniec rovnakého káblu do odpovedajúceho sieťového portu na routery či
sieťovom prepínači RJ45.
5.13 Pripojenie do siete WLAN (bezdrôtová)
(1) Zapnite prehrávač;
(2) Pripojte externú Wi-Fi USB Adaptér (Wi-Fi USB Dongle) do dierky USB HOST prehrávača alebo
použite integrovaný Wi-Fi Adaptér s externou anténou.
Poznámka: USB Wi-Fi Adaptér nie je súčasťou príslušenstva. Vždy používajte zariadenie doporučené
výrobcom lebo bežné Wi-Fi USB Adaptéry nemusia byť funkčné.
5.14 Pripojenie HDD do produktu
(1) Vyberte výsuvnú krytku pevného disku na pravom boku
produktu
(2) Pripravte si 3.5“ SATA pevný disk
(3) Pripevnite držiak k pevnému disku
(4) Stlačte prsty bočnej zámky držiaku a vložte držiak s pevným
diskom do prehrávača, aby držiak docvakol
(5) Uistite sa, že držiak je naozaj správne zasunutý a nikde nič
nepresahuje
(6) Uvoľnite zámky držiaku pevného disku
5.15 Formátovanie pevného disku
Formátovanie disku je dostupné len u modelov s pripojeným
pevným diskom. Pevný disk používa súborový systém .ext3 (NTFS).
Pre formátovanie tohto disku postupujte podľa inštrukcií pre formátovanie disku prehrávača.
(Nie je doporučené použiť k formátovaniu iný software ako tento prehrávač)
VI. Prvé použitie
6.1
6.1.1
Napájanie Zapnuté/Vypnuté (ON/OFF)
Napájanie Zapnuté
Po zapojení prehrávača do elektrickej siete a prepojenie prehrávača video káblom, jemne stlačte
POWER (Napájanie) tlačidlo k zapnutiu prehrávača. Svetelná dióda v tlačidle zmení farbu z červenej
na modrú a za okamžik, ako náhle sa prehrávač naštartuje, môžete s ním začať pracovať.
13
SK
6.1.2
Napájanie Vypnuté
Stlačením POWER (Napájanie) tlačidlá na prehrávači, keď je prehrávač v operatívnom stave, sa
prehrávač prepne do úsporného režimu. Obrazovka TV zčerná či začne blikať (podľa TV). Behom
uspania prehrávača a kompletným vypnutím, svieti indikátor tlačidla napájania červeno. V tento
moment môžete bezpečne odpojiť napájací kábel. Vyhnite sa násilnému vypínaniu prehrávača za
chodu.
6.2
Diaľkové ovládanie
Predstavenie všetkých tlačidiel a ich funkcií na diaľkovom ovládaní :
14
SK
No.
Tlačidlo
Popis
1
Eject
Otvorenie / zatvorenie DVD mechaniky
2
Mute
Zapne / vypne zvuk
3
EPG
Funkčný len pre modely s DVB-T tunerom.
Zobrazenie EPG (Electronic Program Guide).
Opakovaným stlačením sa vrátite späť do menu/TV.
4
REC
5
Zoom
6
TV System
7
Numeric
8
Book/Mark
Funkčný len pre modely s DVB-T tunerom.
Zapne alebo zastaví nahrávanie.
Funkcie zväčšenia videa či obrázkov:
Obrázky: 2X,4X,8X,16X;
Video: 2X,3X,4X,8X.
Prepína za behu medzi režimami rozlíšenia.
Funkčný len pre modely s DVB-T tunerom.
Voľba kanálu.
Označí súbor.
9
Previous
10
11
FR
Setup
1. Stlačením spustíte predchádzajúci súbor na HDD alebo USB.
2. Stlačením sa posuniete vo webovom prehliadači.
3. Keď prehliadate fotky je tlačidlo aktívne, pri prehrávaní filmov alebo MP3
súborov nie je aktívne.
Rýchle prehrávanie dozadu.
Zobrazí menu nastavenia.
12
FF
Rýchle prehrávanie dopredu.
13
Guide
Stlačením zobrazíte Guide menu.
14
Option
Stlačením zobrazíte ďalšie možnosti nastavenia.
Left (Arrow)
Stlačením sa pohybujete po menu doľava.
Right (Arrow)
Stlačením sa pohybujete po menu doprava.
Up (Arrow)
Stlačením sa pohybujete po menu hore.
Down (Arrow)
Stlačením sa pohybujete po menu dolu.
15
Stlačením spustíte spomalené prehrávanie späť. Dostupné sú tri režimy.
Päť stupňov spomalenia: 3/4,1/2,1/4,1/8,1/16x.
Viacnásobným stlačením nastavíte normálne prehrávanie.
Stlačením behom prehrávania, sa dá nastaviť zobrazovanie a vlastnosti
titulkov (SRT, SMI, SUB, SSA).
Prehrať/Spustiť požadovaný multimediálny súbor alebo pozastaviť
prehrávanie.
Opakovanie daného média.
16
SlowMotion
17
Subtitle
18
Play/Pause
19
Repeat
20
Green
Stlačením označíte súbory alebo adresáre pre kopírovanie, presunutie,
premenovanie alebo zmazanie.
21
Red
Stlačením zobrazíte ďalšie vnorené nastavenia.
22
Power
Uspí / Prebudí prehrávač
23
Timeshift
Funkčný len pre modely s DVB-T tunerom.
Stlačením aktivujete timeshift.
24
A-B
Opakovanie z bodu A do bodu B.
25
Music
Tlačidlo pre rýchly výber menu Hudby.
15
SK
26
Audio
Prepnutie audio kanálov.
27
Goto
Stlačením behom prehrávania, poskočí na zadaný čas.
28
Vol+
Zmena hlasitosti – zvýšenie.
29
Next
1. Stlačením spustíte nasledujúci súbor na HDD alebo USB.
2. Stlačením sa posuniete vo webovom prehliadači.
3. Keď prehliadate fotky je tlačidlo aktívne, pri prehrávaní filmov alebo MP3
súborov nie je aktívne.
30
Vol -
Zmena hlasitosti – zníženie.
31
Return
Vráti na minulú položku.
32
OK
Potvrdzovacie tlačidlo.
33
Display /Info
Informácie o aktuálne prehrávanom médiu.
34
Stop
Ukončenie aktuálneho prehrávania.
35
Yellow
Univerzálne tlačidlo.
36
Blue
Univerzálne tlačidlo.
VII. Predstavenie funkcií
7.1
Hlavná ponuka
Hlavná ponuka je podstatnou funkciou systému a je v ňom zaradené mnoho významných položiek.
7.1.1 DTV (Dostupné len pre DTV model)
Vstup do Digitálnej TV
7.1.2 Správca súborov
Správca súborov Vám umožňuje hľadať a prehrávať hudbu, fotky a filmy uložené na pevnom disku,
externým USB datovom úložisku, DVD disku atď.
7.1.3 Video
Zobrazí sa len video obsah
7.1.4 Audio
Zobrazí sa len audio obsah
7.1.5 Fotky
Zobrazia sa len fotky a obrázky
7.1.6 Záložky (Bookmark)
Môžete pokračovať v prehrávaní od bodu, keď ste minule prestali. Po prehraní sa súbor automaticky
zo zoznamu odstráni.
7.1.7 Aplikácie/Internet
Vstup do ponuky Multimediálnych služieb Internetu pre zvolenie preferovanej služby:
Multimédia/Audio/Fotky. Internetový prehliadač je už súčasťou ponuky v aplikácii RealPilot po kliknutí
na tlačidlo Option.
Upozornenie:
Multimediálne zariadenie je prednostne prehrávačom multimediálnych súborov, nie plnohodnotným
počítačom. Z toho vyplývajú obmedzenia pre zobrazenie internetového obsahu. Niektoré stránky
nemusia byť plne funkčné alebo sú funkčné len obmedzene. Týka sa to stránok hlavne s flashovými
animáciami a videami, stránky s Javou atď.
16
SK
7.1.8 Nastavenie
Vstup do ponuky nastavenia Hudby/Videa/Siete/Ostatné.
7.2
Rýchle nastavená
Nastavenia multimediálneho prehrávača prevediete v hlavnom menu po kliknutí na položku
Nastavenia.
7.2.1 Systém
7.2.1.1 Jazyk menu
Vyberte vami preferovaný jazyk.
7.2.1.2 Kódovaní textu
Zvoľte preferované kódovaní titulok. Pre stredoeurópske jazyky zvoľte Stredoeurópsky.
7.2.1.3 Čas
Nastavte aktuálny čas.
7.2.1.4 Formátovanie
Zvoľte pre sformátovanie pevného disku do súborového systému ext3.
Pozor! Zmažte všetky datá na HDD!
7.2.2 Audio/Zvuk
Vyberte poľa vašej reprosústavy najvhodnejšiu voľbu.
7.2.3 Obraz
7.2.3.1 Pomer
Zvoľte správny pomer vašej TV. Bežné LCD majú pomer 16:9. Starší CRT televízie 4:3.
7.2.3.2 TV Systém
Zvoľte správne rozlíšenie vašej TV. Väčšina dnešných plochých TV už vedia 1080P či i (TV s FullHD)
či 720P (HD Ready) režimy.
7.2.4 TV & REC
7.2.4.1 TV Region
Zvoľte správny región/štát, v ktorom prevádzkujete multimediálne zariadenia.
7.2.4.2 ChannelScan
Zvoľte pre automatické vyhľadávanie dostupných kanálov.
7.2.4.3 Priorita REC
Zvoľte hlavné miesto pre uloženie nahrávaných relácií.
7.2.4.4 Formát
Naformátuje vybrané zariadenia pre ukladanie nahraných relácií. Pozor! Smažte všetky datá na
HDD/USB!
7.2.5 Sieť
7.2.5.1 Nastavenie LAN siete
Nastavenie LAN siete tj. zasunutý kábel s portom RJ45. Vyberte IP DHCP (Auto) pre automatické
nastavenie IP od vášho Wi-Fi routera alebo Pevnej IP (Ručne) pre ručné nastavenie IP a ďalších
údajov.
17
SK
7.2.5.2 Nastavenie Wi-Fi
Nastavenie Wi-Fi siete. Kliknite na tlačidlo ZOOM pre vyhľadanie všetkých sietí v okolí. Vyberte si
preferovanú sieť a potvrďte OK. Zadajte príslušné heslo do siete, potvrďte a počkajte, kým sa
zariadenie pripojí.
Upozornenie:
Pre pripojenie do siete/Internetu použite vždy len jednu možnosť – LAN alebo Wi-Fi.
7.2.5.2 Samba postup
Prepnite na ZAP. Pokiaľ chcete zdieľať datá v prehrávači v sieti.
7.2.5.3 BT& Samba zabezpečenie
Táto funkcia vyžaduje prihlásenie k získaniu vzdialeného prístupu k prehrávaču.
Defaultné prihlasovacie meno: admin
Defaultné heslo: 123
7.2.6 Rôzne
7.2.6.1 USB upgrade
Nakopírujte súbor install.img na USB Flash disk naformátovaný na FAT32 v PC a vložte do
zariadenia a kliknite na USB upgrade. Súbor „install.img“ musí byť v najvyššej úrovni stromové
štruktúry USB Flash disku.
Behom aktualizácie systému nevypínajte prehrávač z napájania a počkajte, až sa proces aktualizácie
dokončí.
V prípade odpojenia napájania behom aktualizácie hrozí nevratné poškodenie prehrávača.
Po aktualizácii sa prehrávač sám reštartuje.
Celá inštalácia prebieha zhruba 2-5 minút, počkajte behom tejto doby, než sa prehrávač z aktualizuje.
Po aktualizácii môžete začať opäť využívať všetky dostupné funkcie prehrávača a užívať si obľúbené
filmy.
Upozornenie:
Nikdy neodpojujte elektrické napájanie od prehrávača v priebehu aktualizácie!
Nikdy neodpojujte USB Flash disk s firmwarem behom aktualizácie!
Nikde nepoužívajte USB Flash disk naformátovaný na NTFS nebo iný formát!
7.2.7 Rozšírené
7.2.7.1 Predvolený jazyk zvuku
Zvoľte podľa preferovaného jazyku.
7.2.7.2 Predvolený jazyk titulkov
Zvoľte podľa preferovaného jazyku.
VIII.
Špecifikácia produktu M16/17/18/19
Seznam podporovaných portů
 3x USB 2.0 Master port X2 (kompatibilní USB 1. 1)
 1x USB 3
 Kompozitní video (CVBS) A/V OUT port
 Kompozitní video Y/Pb/Pr port
 HDMI v1.3 standard port
 Digitální audio optický / koaxiální port
 3-in-1 čtečka karet (SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO)
 Grafický VDF displej
 12V DC-IN

Interní SATA II port (i s napájaním) *
18
SK
* - Podpora pevných diskov 3.5“ až do kapacity 2TB
Podpora multimediálnych súborov:
AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, a podporuje
720p/1080i/1080p
 MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
 HD JPEG/BMP, s neomezeným rozlišením
Podpora video kódekov:
 MPEG-1
 HD MPEG-2
 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H. 264)
 WMV9 (VC-1)
 Real Networks (RM/RMVB) 8/9/10, a podpora až do 720p
Podpora audio kódekov:

MP2/3, OGG Vorbis,FLAC WMA Standard (DRM, a pokročilý profil není podporován), PCM,
LPCM, AAC, RA
Podporované druhy titulok:

SRT, SMI, SSA, SUB, IDX+SUB
Podpora DVD a Blu-RAY:
 DVD ISO (originální menu)
 Blu-Ray ISO (Simple BD-Lite )
Podpora 3D u modelu M18/M19:
 TS/(*.ts/*.m2ts), Any(Essentially 2D decode + 3D display), 3DBlueray,3DAVCHD
Podpora Online aplikací:
 Youtube , Youtube XL, Picasa, Flickr ,Yahoo Finance,Weather, Shoutcast, Video& Audio
Podcast, HTML5, Adobe Flash 10.1
Podpora Androidu u modelu M18/M19:
 Android 2.2 System
DTV pouze u modelu EAGET Play M17/M19
 2x DVB-T HD tuner MPEG2,MPEG4 & H.264 Standard Signál
 Výstupní formát: *.TS
 Podpora: Timeshift nahrávání/Plánovaného nahrávání/EPG
 Rozlišení: dle vstupního signálu
Sieť:
Drátové připojení (LAN)
10/100/1000Mbps Adaptivní
Bezdrátové připojení
IEE 802.11 b/g/n, 300Mbps maximum
(WLAN)
Poznámka: Funkcie sa môžu meniť bez predbežného upozornenia. Nový firmware môže obsahovať
nové funkcie a nový štýl použitia tohto prehrávača, navštívte našu stránku: www.eaget.sk.

Prehlásenie o zhode:
Spol. Intelek spol. s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie je v zhode
so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice
2004/108/EC. Produkt je určený na predaj v krajinách Europskej únie napr. CZ,
SK, PL, AT, HU, LT, LU, LV atď. Prohlásenie o zhode sa dá stiahnúť z webu
www.eaget.sk. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je
stanovená inakšie.
Copyright © 2012 Intelek spol. s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a jednotlivé špecifikácie zariadenia môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.
Tlačové chyby vyhradené.
Dovozca produktov EAGET pre SR:
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno CZ
web: http://www.eaget.sk
SUPPORT: http://www.eaget.sk/helpdesk
19
PL
IX. Przedstawienie produktów
9.1
Wstęp
Szanowny kliencie,
dziękujemy za zakup tego znakomitego odtwarzacza multimedialnego, który posiada wiele funkcji i
odtwarza nawet najnowsze współczesne formaty video z wysoką rozdzielczością. Stylem, łatwością i
designem ten odtwarzacz będzie wspaniałym wyborem dla reszty urządzeń elektronicznych Państwa
jak Hi-Fi, LCD lub ekran Plazma i A/V Receiver.
Dobrze przemyśleliśmy przypadki bezpieczeństwa osobowego przy projektowaniu i produkcji tego
produktu. Prosimy przeczytać następujące informacje przed zastosowaniem.
9.2
Warunki korzystania
Użytkownik nie jest upoważniony wykonywać jakiekolwiek zmiany na niniejszym produkcie. Jeżeli jest
urządzenie stosowane z klasycznymi komercyjnymi twardymi dyskami, prosimy stosować odtwarzacz
przy temperaturach -5°C+35°C.
9.3
Zastosowanie adaptera zasilającego
Operatywne napięcie tego urządzenia: 12 V
Przed zastosowaniem podłączyć adapter zasilający lub kabel zasilający do odpowiednich otworów na
urządzeniu. Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony i nie w żaden sposób nie jest na niego
wywierany wpływ, który skróciłby czas użytkowania adaptera lub kabla. Aby minimalizować
niebezpieczeństwo obrażenia szokiem elektrycznym, przed czyszczeniem wyłączyć adapter zasilający
i kabel z urządzenia i z gniazdka. Adapter zasilający lub kabel zasilający nigdy nie podłączać w
wilgotnym lub zakurzonym środowisku i nigdy nie mienić kabel zasilający i końcówki adaptera
zasilającego lub źródła zasilania.
9.4
Konserwacja
1. Nie próbuj rozebrać/demontować urządzenia i wyposażenia włącznie zasilającego adaptera AC
(niebezpieczeństwo wewnętrznego wysokiego napięcia). Dla naprawy lub konserwacji prosimy
skontaktować się z odpowiednim serwisem fachowym.
2. Do urządzenia nie może nacieknąć jakakolwiek ciecz inaczej grozi obrażenie prądem
elektrycznym. Jeżeli do tego dojdzie, natychmiast wyłączyć urządzenie od zasilania, otrzeć i
dokładnie osuszyć przed dalszym zastosowaniem.
3. Z powodów bezpieczeństwa i oszczędzenia energii elektrycznej po zastosowaniu wyłączyć kabel
zasilający z sieci przewodu elektrycznego.
4. Urządzenia nie należy umieszczać do pomieszczeń o wysokiej temperaturze, wilgoci i wibracji.
5. Nie używać żadnych substancji chemicznych lub środków czyszczących do czyszczenia
urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia opakowania urządzenia.
6. Baterie w pilocie zdalnego sterowania można wymienić. W wypadku ich wyładowania, należy ich
wyciągnąć i wymienić za nowe jednakowego typu a stare baterie prawidłowo unieszkodliwić.
Jeżeli nie zamierzasz stosować pilota zdalnego sterowania przez dłuższy okres, wyciągnij baterie
z pilota zdalnego sterowania.
7. Zużyte elektryczne lub elektroniczne części nie można unieszkodliwiać razem z odpadem
komunalnym. W celu właściwego unieszkodliwienia produktu przekazać produktu do
przeznaczonych miejsc zbiórki (wyrażone symbol przekroczył pojemnik na produkcie, opakowaniu
lub materiałów drukowanych).
9.5
Dysk twardy HDD
Urządzenie zapisuje na wewnętrzny dysk twardy HDD dane, które mogą być uszkodzone lub
zgubione z powodu straty zasilania, uszkodzenia fizycznego itp. Dlatego trzeba regularnie wykonywać
kopie zapasowe danych. Importer i dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę
zapisanych danych.
20
PL
9.6
Serwis
Naprawy gwarancyjne urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów
technicznych i pytań należy skontaktować się z swym sprzedawcą. Aktualny firmware można znaleźć
na stronach internetowych www.eaget.pl.
9.7
Zawartość produktu
Część
Ilość
Część
Ilość
Odtwarzacz Multimedialny 1 sztuka AV Kabel
1 sztuka
Adapter zasilający
1 sztuka USB 3.0 Data kabel (A ->B)
1 sztuka
Sterowanie zdalne
1 sztuka Niniejsza instrukcja użytkownika
2 sztuka
HDMI Kabel 1.5m
1 sztuka (CZ/SK/PL+EN)
Notatka : Aktualne wyposażenie może odróżniać się od zawartości opakowania w niniejszej instrukcji,
zapraszamy do obejrzenia aktualnego wyposażenia na stronach internetowych www.eaget.pl.
9.8
Podłączenie do zasilania
(1) Podłączyć adapter zasilający AC do odtwarzacza DC IN jack.
9.9
Podłączenie do komputera
(1) Włączyć odtwarzacz;
(2) Podłączyć miniUSB port USB kabla do miniUSB gniazdka w odtwarzaczu;
(3) Podłączyć USB port USB kabla do USB gniazdka w komputerze.
Twój system operacyjny rozpozna, że zostało podłączone nowe urządzenie i poinformuje cię o tym
„chmurką“ informacyjną na pasku głównym. Następnie na głównym pulpicie wybierz ikonkę „Mój
komputer“ dla Windows i tam pojawi się ikonka nowego podłączonego dysku odtwarzacza.
Tym sposobem można zarządzać zawartością/treścią na wbudowanym dysku twardym w odtwarzaczu
w twym lokalnym komputerze.
9.10 Podłączenie urządzenia USB
(1) Włączyć odtwarzacz;
(2) Podłączyć USB flash disk lub USB HDD do gniazdka z napisem USB HOST na odtwarzaczu.
Tym sposobem można przeglądać zawartość/treść na urządzeniu USB.
9.11 Przełączenie zewnętrznych kart do czytnika
Kartę pamięci włożyć do slota na odtwarzaczu.
Tym sposobem można przeglądać zawartość/treść na karcie pamięci.
9.12 Podłączenie do TV
9.12.1 A/V OUT
(1) Podłączyć 3 kolorowe konektory do odtwarzacza - A/V OUT;
Tym sposobem można podłączyć odtwarzacz do telewizora lub do innych urządzeń wyświetlających.
9.12.2 Y/Pb/Pr Component OUT
(1) Podłączyć 3 kolorowe konektory do odtwarzacza - Y/Pb/Pr;
(2) Podłączyć 3 kolorowe konektory do TV - Y/Pb/Pr.
YPbPr wyjście zawiera tylko sygnał video, to znaczy, że należy podłączyć także kabel video do twego
systemu audio lub innego urządzenia dźwiękowego w chwili, kiedy zdecydujesz się zastosować
podłączenie YPbPr:
Metoda 1:
Metoda 2:
Zastosuj A/V wyjście dla wyjścia audio sygnału
Zastosuj SPDIF wyjście cyfrowe
21
PL
Tym sposobem można odtwarzać video, muzykę i zdjęcia z odtwarzacza w TV.
9.12.3 HDMI OUT
(1) Podłączyć jeden z konektrów HDMI kabla do HDMI gniazdka odtwarzacza;
(2) Podłączyć drugi konektor HDMI kabla do HDMI gniazdka twego TV.
Tym sposobem można osiągnąć najwyższą jakość obrazu i dźwięku za pośrednictwem jedynego
kabla.
9.12.4 Podłączenie do cyfrowego systemu audio
(1) Podłączyć jedną końcówkę kabla koncentrycznego (coaxial cabel) do koncentrycznego wyjścia
odtwarzacza lub w wypadku zastosowania kabla optycznego podłączyć jedną końcówkę kabla
optycznego do optycznego wyjścia odtwarzacza;
(2) Podłączyć przeciwną końcówkę jednakowego kabla do odpowiedniego wejścia optycznego na A/V
przełączniku lub TV lub w wypadku zastosowania kabla optycznego podłączyć przeciwne końcówkę
jednakowego kabla do odpowiedniego wejścia optycznego na A/V przełączniku lub TV.
Notatka: Optyczny i koncentryczny kabel nie jest częścią składową wyposażenia.
Tym sposobem możesz cieszyć się dźwiękiem również w formacie Dolby Digital, DTS lub dźwięku
MPEG .
9.13 Podłączenie do sieci LAN (przewodowe)
Dla podłączenia do sieci LAN należy zastosować kabel typu CAT5e lub CAT6.
(1) Podłącz jedną końcówkę kabla sieciowego do portu sieciowego RJ45 odtwarzacza;
(2) Podłącz przeciwną końcówkę jednakowego kabla do odpowiedniego portu sieciowego na routerze
lub w przełączniku sieciowym RJ45.
9.14 Podłączenie do sieci WLAN (bezprzewodowe)
(1) Włącz odtwarzacz;
(2) Podłącz zewnętrzny Wi-Fi USB Adapter (Wi-Fi USB Dongle) do gniazdka USB HOST odtwarzacza
lub zastosuj zintegrowany Adapter Wi-Fi z anteną zewnętrzną.
Notatka: USB Wi-Fi Adapter nie jest częścią składową wyposażenia. Zawsze należy stosować
urządzenie zalecane przez producenta, ponieważ zwykłe Wi-Fi USB Adaptery nie muszą działać.
9.15 Podłączenie HDD do produktu
(1) Zdejmij pokrywę wysuwalną dysku twardego na prawym
boku produktu
(2) Przygotuj 3.5“ SATA twardy dysk
(3) Przymocuj uchwyt do dysku twardego
(4) Palcami naciśnij zamki boczne uchwytu i włóż uchwyt z
dyskiem twardym do odtwarzacza, aby uchwyt był zupełnie
dociśnięty
(5) Upewnij się, że uchwyt jest naprawdę właściwie zasunięty i
nigdzie nic nie sterczy.
(6) Zwolnij zamki uchwytu dysku twardego
9.16 Formatowanie dysku twardego
Formatowanie dysku jest dostępne tylko przy modelach z podłączonym dyskiem twardym. Dysk
twardy stosuje system plików .ext3.
Dla formatowanie tego dysku należy postępować według instrukcji dla formatowania dysku
odtwarzacza. (Do formatowania Nie zaleca się stosować inny software niż niniejszy
odtwarzacz)
22
PL
X. Pierwsze zastosowanie
10.1 Zasilanie Włączone/Wyłączone (ON/OFF)
10.1.1
Zasilanie Włączone
Po załączeniu odtwarzacza do sieci elektrycznej i podłączenia odtwarzacza przez kabel video, lekko
nacisnąć POWER (Zasilanie) przycisk do włączenia odtwarzacza. Dioda świetlna w zmieni kolor
z czerwonego na niebieski i za chwilę, jak tylko odtwarzacz zostanie uruchomiony, można z nim
rozpocząć pracę.
10.1.2
Zasilanie Wyłączone
Naciśnięciem przycisku POWER (Zasilanie) na odtwarzaczu, kiedy jest odtwarzacz w stanie
operatywnym, odtwarzacz przełączy się do trybu gotowości. Ekran TV sczerni lub zacznie migotać
(według TV). W ciągu „usypania” odtwarzacza i całkowitego wyłączenia, świeci indykator przycisku
zasilania czerwonym kolorem. W tej chwili można bezpiecznie wyłączyć kabel zasilania. Unikać
gwałtownemu wyłączaniu odtwarzacza w ciągu jego pracy..
10.2 Pilot zdalnego sterowania
Przedstawienie wszystkich przycisków i ich funkcji na pilocie zdalnego sterowania:
23
PL
No.
Przycisk
Opis
1
Eject
Otwarcie / zamknięcie mechaniki DVD
2
Mute
Włączy / wyłączy dźwięk
3
EPG
Funkcje tylko dla modeli z DVB-T tunerem.
Wyświetlenie EPG (Electronic Program Guide).
Przez powtórzone naciśnięcie można wrócić z powrotem do menu/TV.
4
REC
5
Zoom
6
TV System
7
Numeric
8
Book/Mark
Działa tylko przy modelach z DVB-T tunerem.
Włączy lub wyłączy odtwarzanie.
Funkcje powiększania video lub obrazków:
Obrazki: 2X,4X,8X,16X;
Video: 2X,3X,4X,8X.
Przełącza w toku między trybami rozdzielczości.
Działa tylko przy modelach z DVB-T tunerem.
Wybór kanału.
Oznaczy plik.
9
Previous
10
11
FR
Setup
1. Przez naciśnięcie zostanie uruchomiony poprzedni plik na HDD lub USB.
2. Przez naciśnięcie można posunąć w przeglądarce internetowej.
3. Kiedy oglądasz zdjęcia przycisk jest aktywny, podczas odtwarzania filmów
lub MP3 plików nie jest aktywny.
Szybkie przewijanie do tyłu.
Pokaże menu ustawienia.
12
FF
Szybkie przewijanie do przodu.
13
Guide
Przez naciśnięcie zostanie wyświetlone Guide menu.
14
Option
Przez naciśnięcie zostaną wyświetlone dalsze możliwości ustawienia.
Left (Arrow)
Przez naciśnięcie można poruszać się po menu w lewo.
Right (Arrow)
Przez naciśnięcie można poruszać po menu do prawa.
Up (Arrow)
Przez naciśnięcie można poruszać po menu do góry.
Down (Arrow)
Przez naciśnięcie można poruszać po menu w dół.
15
Przez naciśnięcie można uruchomić zwolnione odtwarzanie z powrotem.
Dostępne są trzy tryby.
Pięć poziomów zwolnienia: 3/4,1/2,1/4,1/8,1/16x.
Przez wielokrotne naciśnięcie można ustawić normalne odtwarzanie.
Przez naciśnięcie w ciągu odtwarzania, można ustawić wyświetlanie i
właściwości napisów (SRT, SMI, SUB, SSA).
16
Slow Motion
17
Subtitle
18
Play/Pause
Odtwórz/Uruchom wymagany plik multimedialny lub zatrzymaj odtwarzanie.
19
Repeat
Powtórzenie danego medium.
20
Green
Przez naciśnięcie zostaną oznaczone pliki lub katalogi do kopiowania,
przesunięcia, zmiany nazwy lub usunięcia.
21
Red
Przez naciśnięcie zostaną wyświetlone dalsze zanurzone ustawienia.
22
Power
Włączenie lub wyłączenie funkcji stanu czuwania odtwarzacza
23
Timeshift
Działa tylko przy modelach z DVB-T tunerem.
Przez naciśnięcie zostanie aktywowany timeshift.
24
A-B
Powtórzenie z punktu A do punktu B.
25
Music
Przycisk dla szybkiego wyboru menu Muzyka.
24
PL
26
Audio
Przełączenie kanałów audio.
27
Goto
Przez naciśnięcie w ciągu odtwarzania, przeskoczy na podany czas.
28
Vol+
Zmiana siły głosu – zwiększenie.
29
Next
1. Przez naciśnięcie można przejść do następnego pliku na HDD lub USB.
2. Przez naciśnięcie można przesunąć się w internetowej przeglądarce.
3. Kiedy oglądasz zdjęcia przycisk jest aktywny, podczas odtwarzania filmów
lub MP3 plików nie jest aktywny není aktivní.
30
Vol -
Zmiana siły głosu– zmniejszenie.
31
Return
Wróci do poprzedniej pozycji.
32
OK
Przycisk potwierdzenia strojenia.
33
Display /Info
Informacje o aktualnie odtwarzanym medium.
34
Stop
Zakończenie aktualnego odtwarzania.
35
Yellow
Przycisk uniwersalny.
36
Blue
Przycisk uniwersalny.
XI. Przedstawienie funkcji
11.1 Główne menu
Główne menu jest istotną funkcją systemu i jest w nim zawarte dużo znaczących pozycji.
11.1.1 DTV (Dostępne tylko dla DTV model)
Wejście do TV Cyfrowej
11.1.2 Administrator plików
Administrator pliku umożliwia wyszukiwać i odtwarzać muzykę, zdjęcia i filmy zapisane na dysku
twardym, zewnętrznym USB przechowalni danych, DVD płyt itd.
11.1.3 Video
Pokaże się tylko treść video
11.1.4 Audio
Pokaże się tylko treść audio
11.1.5 Zdjęcia
Pokaże tylko zdjęcia i obrazki
11.1.6 Zakładki (Bookmark)
Można kontynuować odtwarzanie od punktu, gdzie zeszłym razem został zatrzymany. Po odtworzeniu
plik zostanie automatycznie usunięty ze spisu.
11.1.7 Aplikacja/Internet
Wejście do oferty Usług Multimedialnych Internetu dla wybrania preferowanej usługi: Multimedia /
Audio / Zdjęcia. Przeglądarka internetowa jest już częścią składową oferty w aplikacji RealPilot po
kliknięciu na przycisk Option.
Uwaga:
Urządzenie multimedialne jest priorytetowo odtwarzaczem plików multimedialnych, a nie
pełnowartościowym komputerem. Z tego wynikają ograniczenia dla wyświetlenia treści internetowej.
25
PL
Niektóre strony nie muszą być w pełni funkcyjne lub działają tylko z ograniczeniem. To dotyczy stron
głównie z animacjami flash i video, stron z Java itd.
11.1.8 Ustawienie
Wejście do menu ustawienia Muzyki/Video/Sieci/Dalsze.
11.2 Szybkie ustawienie
Ustawienie multimedialnego odtwarzacza wykonać w menu głównym po kliknięciu na pozycję
Ustawienia.
11.2.1 System
11.2.1.1 Język menu
Wybierz język który preferujesz.
11.2.1.2 Kodowanie tekstu
Wybierz preferowane kodowanie napisów. Dla języków środkowoeuropejskich wybrać
Środkowoeuropejski.
11.2.1.3 Czas
Ustawienie aktualnego czasu.
11.2.1.4 Formatowanie
Wybrać dla formatowania dysku twardego do systemu plików ext3.
Uwaga! Usunie wszystkie dane na HDD!
11.2.2 Audio/Dźwięk
Wybierz według swych głośników najlepszy wybór.
11.2.3 Obraz
11.2.3.1 Format
Wybierz właściwy format TV. Zwykłe LCD mają format 16:9. Starsze telewizory CRT 4:3.
11.2.3.2 TV System
Wybierz właściwą rozdzielczość twego TV. Większość nowoczesnych płaskich TV już umie 1080P lub
także (TV s FullHD) lub 720P (HD Ready) tryby.
11.2.4 TV & REC
11.2.4.1 TV Region
Wybierz właściwy region/państwo, w którym uruchamiasz urządzenie multimedialne.
11.2.4.2 Channel Scan
Wybierz dla automatycznego wyszukiwania dostępnych kanałów.
11.2.4.3 Priorytet REC
Wybierz główne miejsce do zapisywania nagrywanych programów.
11.2.4.4 Format
Sformatuj wybrane urządzenie dla zapisywania nagranych programów. Uwaga! Usunie wszystkie
dane na HDD/USB!
26
PL
11.2.5 Sieć
11.2.5.1 Ustawienie sieci LAN
Ustawienie sieci LAN tj. zasunięty kabel z portem RJ45. Wybrać IP DHCP (Auto) dla automatycznego
ustawienia IP od twego routera lub Stałe IP (Ręcznie) dla ustawienia ręcznego IP i dalszych danych.
11.2.5.2 Ustawienie Wi-Fi
Ustawienie Wi-Fi sieci. Kliknij na przycisk ZOOM dla wyszukiwania wszystkich sieci w okolicy. Wybierz
preferowaną sieć i potwierdź OK. Podaj odpowiednio hasło do sieci, potwierdź i zaczekaj, niż
urządzenie zostanie włączone.
Uwaga:
Dla podłączenia do sieci/Internetu zastosuj zawsze tylko jedną możliwość – LAN lub Wi-Fi.
11.2.5.2 Samba proces
Przełącz na WŁąCZ. Jeżeli chcesz udostępniać dane w odtwarzaczu w sieci.
11.2.5.3 BT& Samba zabezpieczenie
Ta funkcja wymaga logowanie do uzyskania zdalnego dostępu do odtwarzacza.
Login domyślny: admin
Hasło domyślne: 123
11.2.6 Różne
11.2.6.1 USB upgrade
Kopiować plik install.img na USB Flash dysk formatowany na FAT32 w PC i zapisać do urządzenia i
kliknąć na USB upgrade. Plik „install.img“ musi być w największym poziomie struktury drzewa USB
Flash dysku.
W ciągu aktualizacji systemu nie wyłączać odtwarzacz z zasilania i zaczekać, aż proces aktualiazcji
zostanie zakończony.
W wypadku wyłączenia zasilania w ciągu aktualizacji grozi nieodwracalne uszkodzenie odtwarzacza.
Po aktualizacji odtwarzacz zrestartuje się sam.
Cała instalacja trwa około 2-5 minut, w tym czasie należy zaczekać, niż odtwarzacz zostanie
zaktualizowany. Po aktualizacji można ponownie rozpocząć używanie wszystkich dostępnych funkcji
odtwarzacza i cieszyć się ulubionymi filmami.
Uwaga:
Nigdy nie wyłączać zasilanie elektryczne z odtwarzacza w ciągu aktualizacji!
Nigdy nie wyłączać USB Flash dysk z firmware w ciągu aktualizacji!
Nigdy nie stosować USB Flash dysk formatowany na NTFS lub inny format!
11.2.7 Poszerzenie
11.2.7.1 Wyjściowy język dźwięku
Wybrać według preferowanego języka.
11.2.7.2 Wyjściowy język napisów
Wybrać według preferowanego języka.
XII. Uzupełnienie do modelu
Spis wspieranych portów
 3x USB 2.0 Master port X2 (kompatybilny USB 1. 1)
 1x USB 3
 Kompozytowe video (CVBS) A/V OUT port
 Kompozytowe video Y/Pb/Pr port
 HDMI v1.3 standard port
27
PL
 Cyfrowy audio optyczny / port koncentryczny
 3-in-1 czytnik kart (SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO)
 Graficzny VDF wyświetlacz
 12V DC-IN
Wsparcie plików multimedialnych:
 AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, i wspiera
720p/1080i/1080p
 MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
 HD JPEG/BMP, z nieograniczoną rozdzielczością
Wsparcie kodeków video:
 MPEG-1
 HD MPEG-2
 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H. 264)
 WMV9 (VC-1)
 Real Networks (RM/RMVB) 8/9/10, i wsparcie aż do 720p
Wsparcie kodeków audio:

MP2/3, OGG Vorbis,FLAC WMA Standard (DRM, i zaawansowany profil nie jest wspierany),
PCM, LPCM, AAC, RA
Wspierane rodzaje napisów:

SRT, SMI, SSA, SUB, IDX+SUB
Wspieranie DVD i Blu-RAY:
 DVD ISO (oryginalne menu)
 Blu-Ray ISO (Simple BD-Lite )
Wspieranie 3D przy modelach M18/M19:
 TS/(*.ts/*.m2ts), Any(Essentially 2D decode + 3D display), 3DBlueray,3DAVCHD
Wspieranie Online aplikacji:
 Youtube , Youtube XL, Picasa, Flickr ,Yahoo Finance,Weather, Shoutcast, Video& Audio
Podcast, HTML5, Adobe Flash 10.1
Wspieranie Androidu przy modelach M18/M19:
 Android 2.2 System
DTV tylko przy modelach EAGET PLAY M17/M19
 2x DVB-T HD tuner MPEG2,MPEG4 & H.264 Standard Sygnał
 Format wyjściowy: *.TS
 Wsparcie: Timeshift nagrywanie/Zaplanowanego nagrywania/EPG
 Rozdzielczość: według sygnału wstępnego
Sieć
Przewodowe połączenie (LAN)
10/100/1000Mbps Adaptacyjne
Bezprzewodowe połączenie (WLAN)
IEE 802.11 b/g/n, 300Mbps
Notatka: Funkcje mogą się zmieniać bez wstępnego ostrzeżenia. Nowy firmware może zawierać
nowe funkcje i nowy styl wykorzystania tego odtwarzacza, zapraszamy do naszych stron
internetowych: www.eaget.pl.
Deklaracja zgodności:
Spółka Intelek spol. s.r.o. Oświad -cza, że urządzeniee są zgodne z
zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
dyrektywy 2004/108/EC. Produkt jest przeznaczony do sprzedaży w krajach
Unii Europejskiej np. CZ,SK, PL, AT, HU, LT, LU, LV itd. Deklaracja zgodności
można do pobrania ze stron internetowych www.eaget.pl. Okres gwarancyjny
na produkty jest 24 miesięcy, jeżeli nie zostało ustalone inaczej.
Copyright © 2012 Intelek spol. s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wygląd i poszczególne specyfikacje urządzenia mogą być bez ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Błędy drukarskie zastrzeżone.
Wyłączny importer produktów EAGET dla Polska:
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno CZ
web: http://www.eaget.pl
SUPPORT: http://www.eaget.pl/helpdesk
28
Download

PLAY M16 / M17 / M18 / M19