AKTUALIZACE FIRMWARE V TABLETU „TRACER OVO Lite”
1. ze stránek stáhněte soubory obsahující aktualizaci systému s návodem, aplikací LiveSuite a
fakultativně ovladačem ‘Android ADB’.
2. spusťte aplikaci LiveSuit.exe (níže uvedený popis je založen na verzi 1.09)
3. zobrazí se okno LiveSuit User Wizard, můžete je zavřít, není potřebné…
4. pomocí tlačítka <Select Img> vyberte soubor .IMG s obrazem systemu
…teď pečlivě dodržujte tento postup:
5. zapněte tablet a nechte ho v zapnutém stavu „na ploše”
...režim debugování USB musí být VYPNUT
[Nastavení->Funkce programování->Debugování USB]
6. odpojte kabel od napájecího zdroje (dříve musíte nabít akumulátor)
7. odpojte USB kabel od tabletu (nechte pouze připojenou zásuvku v počítači)
8. stiskněte tlačítko <Power> a přidržte je po dobu cca 10 vteřin, dokud se tablet nevypne
9. stiskněte na tabetu tlačítko < Volume - > (a přidržte!)
10. připojte USB kabel do tabletu a (při přidržovaném tlačítku < Volume - >) sedm- až desetkrát
stiskněte tlačítko <Power>
...v tomto okamžiku by počítač měl zjistit nová zařízení 'USB_Device(VID1f3a_PIDefe8)' a flash disky
(měl by zaznět signál zjištění nového zařízení)
11. až teď můžete uvolnit tlačítko < Volume - >
…pokud systém požádá o ukázání ovladače USB (k tomu může dojít při první aktualizaci
nainstalovaného programu Live Suit), vyberte ovladač ze složky "\UsbDriver" z aplikace
LiveSuit. V případě systému Windows 7 ovladače nebudou vyhledávány na Internetu, systém
by měl samostatně najít ovladač ze složky „\UsbDriver”
...po instalaci ovladače USB se v aplikaci LiveSuit zobrazí okno s návrhem plného formátování
zařízení a zahájení aktualizace, vyberte plné formátování (mandatory format) a potvrďte
všechny další návrhy programu. Bude zahájen proces aktualizace, jehož průběh bude
zobrazen na postupovém sloupci, trvá cca 2-3 minuty. Úspěšné ukončení aktualizace bude
potvrzeno zobrazením informace „Update success”.
V případě problémů můžete zopakovat celý postup, ale pamatujte si, že tablet musí být před
zahájením aktualizace úplně vypnut. Pokud je tablet zapnut (nebo v režimu spánku), vypněte
ho stisknutím (a přidržením po dobu cca 7 vteřin) tlačítka Power.
Download

AKTUALIZACE FIRMWARE V TABLETU „TRACER OVO Lite”