Upgrade Androidu u tabletu EAGET M108
UPOZORNĚNÍ:
Provedením upgradu dojde ke smazání původního nastavení a dat v tabletu.
Upgrade provádíte na vlastní zodpovědnost.
Vždy mějte připojený tablet do elektrické sítě.
Upgrade lze provádět pouze v počítači s 32b Windows XP a Windows 7! V 64b Win
XP a Win 7 nelze provádět upgrade.
POSTUP UPGRADE:
1) Stáhněte si nový Android z webu www.eaget.cz a rozbalte v PC.
2) Stáhněte si upgradovací utilitu iuw1.2 z webu www.eaget.cz a rozbalte v PC
3) Spusťte soubor IUW1.2 z adresáře iuw1.2.
4) Zvolte Link USB.
5) Zvolte Expert burn.
6) Odškrtněte veškeré zaškrtávátka a postupně začněte navazovat soubory dle
obrázků.
7) Zaškrtněte KERNAL a pomocí tlačítka Browse najděte soubor se jménem UImage
v rozbaleném novém Androidu.
9) Zaškrtněte SYSTEM a pomocí tlačítka Browse najděte soubor se jménem
system.img v rozbaleném novém Androidu.
1
10) Zaškrtněte USER a pomocí tlačítka Browse najděte soubor se jménem
userdata.img v rozbaleném novém Androidu.
11) Zaškrtněte RAMDISK a pomocí tlačítka Browse najděte soubor se jménem
ramdisk.img v rozbaleném novém Androidu.
2
12) Zaškrtněte SYSBACK a pomocí tlačítka Browse najděte soubor se jménem
zSYS.img v rozbaleném novém Androidu.
13) Položky UBOOT, UO, NK, NDISK a RECVRD nechejte nezaškrtnuté a
nevybrané.
14) Připojte jeden konec USB kabelu do PC a druhý konec USB kabelu (A-A) do
USB portu v tabletu EAGET M108 u konektoru pro sluchátka tak, jak je znázorněno
na obrázku.
3
15) Zmáčkněte a držte tlačítko MENU na tabletu a následně zmáčkněte tlačítko pro
zapnutí zařízení.
4
16) Ve Windows případně jiném operačním systému se vám objeví ikona
znázorňující, že byl nalezen nový hardware. Pro zařízení je třeba manuálně
nainstalovat ovladače, které se nachází ve složce: iuw1.2/otg_driver pro jednotlivé
systémy.
UPOZORNĚNÍ:
Ovladače jsou určeny pouze pro 32-bitové systémy, v 64-bitových systémech nejsou
funkční!
17) Vyberte požadovaný způsob instalace a klikněte na další.
18) Najděte složku iw1.2/otg_driver
5
19) Zvolte soubor secbulk.sys pro daný používaný operační systém.
20) Pokud byl ovladač naistalován správně, obdélník dole v programu zezelená a
potvrdí tak spojení s tabletem. Pokud obdélník nezezelená, připojte tablet ještě jednou
dle výše uvedeného postupu tj. současné zmáčknutí tlačítka MENU a POWER
OFF/ON.
6
21) Stiskněte tlačítko Burn a vyčkejte do konce upgradu, který trvá cca. 10 minut.
22) Proces upgradu je u konce, když je modrý obdélník plně zaplněn a je uveden a
hodnota 100%.
21) Pomocí špendlíku opatrně zmáčkněte tlačítko Reset na spodní straně tabletu.
22) Tablet se restartuje. Prvotní spuštění bude trvat delší dobu.
23) Při prvním spuštění je třeba kalibrovat obrazovku, tj. klikněte na znázorněné
terčíky.
7
24) Po upgradu je třeba tablet opět vše nastavit viz návod pro prvotní nastavení
tabletu EAGET M108.
8
Download

Upgrade Androidu u tabletu EAGET M108