OPENBOX E2 N-BOX Enigma 2
NÁVOD K OBSLUZE
Základní informace
1. Bezpečnost a prevence
Děkujeme, že jste si zakoupili digitální satelitní přijímač.
Pro vaši bezpečnost a správné ovládání věnujte chvíli přečtení této celé příručky před
samotnou instalací a ovládáním přijímače.
Doufáme, že díky tomuto návodu budete moci ovládat veškeré funkce přijímače.
HLAVNÍ NAPÁJENÍ
Použijte pouze 90 – 250 V stříd. 50/60Hz.
PŘETÍŽENÍ
Nepřetěžujte zástrčku ve zdi, prodlužovací kabel nebo
adaptér, může tím dojít k hoření nebo elektrickému šoku.
TEKUTINY
Nevystavujte vlhkosti nebo stříkání a ujistěte se, že žádné věci, obsahující
vodu, jako např. vázy, nejsou umístěny na přijímači.
ČIŠTĚNÍ
1. Vždy před čištěním odpojte přijímač od napájení.
2. Použijte lehce vlhkou utěrku (Ne rozpouštědlo).
VĚTRÁNÍ
1. Horní otvory nesmí být zakryté, aby mohl proudit vzduch.
2. Nedávejte přijímač na měkké ozdoby nebo koberce.
3. Neumísťujte přijímač na slunce nebo blízko topení.
4. Nedávejte další přístroje na přijímač.
5. Neumísťujte přijímač do vzduchotěsných prostorů.
6. Neotvírejte horní kryt.
KABEL
Použijte standardní certifikované kabely abyste zabránily
poškození přijímače.
PŘIPOJENÍ
Hlavní zástrčka se používá na odpojení zařízení. Odpojte
zařízení, pokud jej nechcete dlouho používat.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nepoužívejte jiné příslušenství než doporučené, abyste se
vyhnuli poškození přijímače.
PŘIPOJENÍ K LNB SATELITNÍ ANTÉNY
Odpojte přijímač z napájení před připojováním nebo
odpojováním kabelu satelitní antény.
Neposlechnutí může zničit LNB.
PŘIPOJENÍ K TV
Odpojte přijímač z napájení před připojováním nebo
odpojováním kabelu od TV.
Neposlechnutí může zničit TV.
UZEMNĚNÍ
LNB musí být uzemněn ke stejné zemi, jako je satelitní anténa.
Zemnící systém musí odpovídat platné normě.
UMÍSTĚNÍ
Umístěte produkt do místnosti a nevystavujte jej dešti, Slunci
nebo bleskům.
OPRAVY
1. Neopravujete tento produkt sami.
2. Všechny opravy svěřte odbornému servisu.
POZNÁMKA: Odpojením napájení se rozumí přepnutí hlavního vypínače do polohy OFF.
2. Ochrana prostředí
Správné zacházení s tímto výrobkem
Toto označení, uvedené na výrobku nebo v jeho literatuře, naznačuje, že by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem na konci své životnosti. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z neřízené likvidace odpadu,
oddělte je, prosím, od dalších typů odpadů a recyklujte jej zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, kde jste tento výrobek zakoupili, nebo jejich
místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak mohou tuto položku bezpečné recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými obchodními odpady za účelem je likvidace.
Specifikace:
HDTV DVB-S2 Mpeg 2 , Mpeg4 , H-264
Linux Enigma 2 OS SH4 open source
Procesor STi
CA UNI čtečka karet ( mimo IRD uniblock)
Etnernet RJ45
Neomezený počet kanálů TV a Rádio .
Možnost Inatalace pluginů z Internetu nebo USB například : počasí , youtube , web rádio, web
kamery , IPTV .
Velký rozměrné provedení , nepřehřívá se .
Velký display LED na předním panelu , zabrazuje číslo kanálu nebo čas při vypnutí .
9 tlačítek na přední panelu .
Vynikající obraz díky použití procesoru STi
1x Scart pr TV
1x HDMI
1x USB pro PVR nebo update
1x SPDIF optical digital audio
2x Cinch Audio stereo
3x Cinch Video out componet YPbPR
Díky externí napájení 12V2,9A minimalizuje zahřívání přístroje .
Příjem PAY TV (placených) programů na území EU bez řádného placení abonentských poplatků je nelegální
a je postihován podle zákona.
Úvod : Enigma 2 je prostředí pracující na OS Linux , které umožnuje rozšírit možnosti DVB-S2
přijímače o různé funkce pomoci jednotlivých pluginů .
Tlačítka dálkového ovládače jsou namapována pod jednotlivé funkce a jejich význam – přiřazení
funkce je zobrazeno – popsáno v jednotlivých položkách OSD MENU
Instalovaná verze enigmy se dále bude rozšiřovat o další možnosti a budou doplněny po otestování
dalšími pluginy .
Doporučujem pro dosažení maimální stability celého systému instalovat pouze pluginy dostupné z
MENU – Pluginy
Doporučené odkazy z kterých ,můžete čerpat www.ab-forum.info , www.satdigitalne.cz viz
příslušné sekce tam , dále www.sapro.cz , www.sapro.cz/ftp , www.enigma2.cz
1. První kroky – průvodce kouzelník Merlin .
Pokud máte čistou novou instalaci tak pravděpodobně se Vám objeví na obrazovce který
Vás provede nastavením základních funkcí , jako rozlišení Obrazu např 720 , 1080i , 1080p
výběr jazyku , použitý výstup HDMI / SCART , frekvence obrazu 25 Hz / 50 Hz ,
(Brightness) pro nastavení jasu , (Contrast) pro nastavení kontrastu obrazu dále nastavení
sítě a ladění .:
Configuration Mode (Konfigurace). V této části můžete nastavit konfiguraci Vaší
vnější jednotky (LNB, antény).
V zobrazené konfiguraci tuneru je přednastavené „not configured“ = nenastavené. Nastavte
požadovanou kofiguraci tuneru (tunerů) podle konfigurace LNB vaší paraboly.
Mód připojení „Simple“ – jednoduché : Je určený pro dva konvertory (dále LNB) připojené
přes DiSEqC přepínač 1 / 2 nebo tzv. monoblok - dvojitý LNB pro dva satelity s vestavěným
přepínačem 1 / 2. Základní nastavení je: Vstup 1 = A : Astra 19,2E. Vstup 2 = B : Hotbird
13E.
Pokud máte k portu A připojený nasměrovaný jiný satelit, změňte ho podle názvu pomocí
kurzorů na požadovaný. Podobně vyberte i satelit na pozici B.
Další nastavení neměňte pokud přesně nevíte co děláte. Jsou přednastavené na
nejrozšířenější
typ LNB - Universal.
Průvode se objevuje pouze jednou a to po čisté instalci , jednotlivé nastavení se dají změnit
později v jednotlivých položkách v MENU .
2.
Celkový vzhled OSD Menu lze změnit použitým “skinem” , doporučujeme z důvodu
zachování maximální stability systému používat pouze skiny nabízené v MENU přijímače .
3. Při zapnutí přijímace do sítě je nejdříve spuštěn “uboot” který umožnuje spustit hlavní
program “kernel” bud z interní paměti , nebo z USB Flash (patřičné soubory musí být
umístěny v root na FAT32 )
Zvláštní funkci v E2 mají barevná tlačítka na D.O. Červené , Zelené ,Žluté a Modré tlačítko -tam
se umísťují různé funkce z instalovaných plugínů .
Některé instalace – aplikace pro svou funkčnost potřebují restart systému !
Jednotlivé screeny - obrázky OSD se liší dle použitých skinů , viz níže
Možné skiny lze vybrat - přepínat v Menu -přeisnatlované , další lze stáhnout v položce Pluginy z
update serveru .
Velké množství zajímavých pluginu , jako Internet TV , počasi , kamery, youtube a zejména
aplikace typu IPTV a video servery potřebují kvalitní a stabilní připojení do Internetu .
Enigma 2 umožnuje zobrazení EPG (Elektronický Programový průvodce ) v několika módech , zde
je ukázka jednoho z nich :
Download

OPENBOX E2 N-BOX Enigma 2