Návod na instalaci
SkyTec HD Enigma2 Blue Edition
a návrat zpět na tovární firmware
krok za krokem
Poznámka:
Návod je názorně vytvořen pro přijímač BlackBox. Postup pro ostatní typy přijímačů (Royal, Nerine, Kleio, Jobi)
je v principu shodný. Některé informační hlášky zobrazované na displeji se mohou dle typu přijímače lišit.
Co si připravit:
1.) Stáhnout soubor s instalačním balíčkem E2 pro konkrétní typ přijímače. Pro BlackBox soubor
startkit_blackbox.zip.
2.) USB klíč naformátovat na FAT32.
Pro ostatní přijímače je instalační balíček E2:
Royal (balíček shodný pro BlackBox):
Nerine:
Kleio:
Jobi:
startkit_blackbox.zip
startkit_nerine.zip
startkit_kleio.zip
startkit_jobi.zip
Str. 1
Postup instalace Enigma2 místo továrního firmware:
1.) Na naformátovaný USB klíč nakopírovat soubory z instalačního balíčku.:
• usb_kernel.img
• usb_rootfs.img
• upgrade_loader_blackbox_e2.ird (jméno se liší dle typu přijímače)
Soubory musí být na USB klíči nakopírovány přímo do kořenového adresáře. A na USB klíči se nesmí nalézat
žádné jiné soubory. Pokud se tedy podíváte na soubory uložené na USB klíči, musí vypadat pro BlackBox takto:
Pro ostatní přijímače je soubor .ird:
Royal (balíček shodný pro BlackBox):
Nerine:
Kleio:
Jobi:
upgrade_loader_royal_e2.ird
upgrade_loader_nerine.ird
upgrade_loader_kleio.ird
upgrade_loader_jobi.ird
2.) Přijímač vypneme zadním síťovým vypínačem.
3.) Do zadního USB portu připojíme USB klíč s instalačními soubory (použití zadního USB portu je důležité
konkrétně pro přijímače BlackBox a Royal).
4.) Držíme tlačítko CHANNEL UP na předním panelu přijímače a ten zároveň zapneme zadním síťovým
vypínačem.
5.) Tlačítko CHANNEL UP držíme tak dlouho, dokud se neobjeví nápis SCAN USB. Pak tlačítko uvolníme.
Str. 2
6.) Proběhne první cyklus instalace, kdy se přehrává bootloader.
7.) Počkáme, dokud se neobjeví nápis Complete (nebo END u jiného typu boxu).
Pozor: Dokud nedojde ke kompletnímu nahrání bootloader nevypínejte přijímač nebo neodpojujte USB klíč !!!!
8.) Nyní provedeme druhý cyklus instalace s nahráním vlastního image se systémem Enigma.
9.) Přijímač vypneme zadním síťovým vypínačem.
Str. 3
10.) Držíme tlačítko CHANNEL UP na předním panelu přijímače a ten zároveň zapneme zadním síťovým
vypínačem.
11.) Na displeji se zobrazí nápis s názvem typu boxu. To značí, že byl úspěšně nahrán bootloader.
12.) Tlačítko CHANNEL UP držíme tak dlouho, dokud se neobjeví nápis BOX UPDATE (nebo SCAN USB u
jiných typů boxů). Pak tlačítko uvolníme.
13.) Nyní probíhá nahrán image do interní flash paměti.
U jiných typů přijímačů nemusí být průběh nahrávání indikován žádným nápisem na displeji.
Str. 4
14.) Nahrání image do interní flash může trvat podle typu boxu a rychlosti USB klíče v řádu několika minut.
Typicky kolem 5 minut. Box nevypínejte, ani neodpojujte USB klíč, dokud se nezobrazí nápis Complete
(nebo END u jiných typů boxu).
15.) Po úspěšném nahrání image se box automaticky restartuje a dojde k nahrání image Enigma a jejímu
spuštění.
16.) Tímto je instalace Enigma2 do interní flash ukončena.
Str. 5
Návrat zpět ze systému Enigma2 na tovární firmware
1.) Na naformátovaný USB klíč nakopírovat soubory:
• usb_uboot.img (z adresáře zpet_blackbox instalačního balíčku. Název adresáře se liší dle typu
přijímače).
• soubor s továrním firmware (pro BlackBox např.
FAC.Skytec.Blackbox.v2.11.57.2013May21.ird)
Soubory musí být na USB klíči nakopírovány přímo do kořenového adresáře. A na USB klíči se nesmí nalézat
žádné jiné soubory. Pokud se tedy podíváte na soubory uložené na USB klíči, musí vypadat pro BlackBox takto
(konkrétní soubor s tovární verzí firmware si samozřejmě dejte podle vlastního uvážení, ten je zde jen pro
příklad):
Pro ostatní přijímače je adresář se souborem pro návrat zpět pojmenován:
Royal (balíček shodný pro BlackBox):
zpet_royal
Nerine:
navrat_zpet
Kleio:
navrat_zpet
Jobi:
navrat_zpet
2.) Přijímač vypneme zadním síťovým vypínačem.
3.) Do zadního USB portu připojíme USB klíč s instalačními soubory (použití zadního USB portu je důležité
konkrétně pro přijímače BlackBox a Royal).
4.) Držíme tlačítko CHANNEL UP na předním panelu přijímače a ten zároveň zapneme zadním síťovým
vypínačem.
5.) Tlačítko CHANNEL UP držíme tak dlouho, dokud se neobjeví nápis BOX UPDATE (nebo SCAN USB u
jiných typů boxů). Pak tlačítko uvolníme.
6.) Proběhne první cyklus instalace, kdy se přehrává bootloader.
7.) Počkáme, dokud se neobjeví nápis END BOX REBO (nebo Complete nebo END u jiného typu boxu).
Str. 6
Pozor: Dokud nedojde ke kompletnímu nahrání bootloader nevypínejte přijímač nebo neodpojujte USB klíč !!!!
8.) Nyní provedeme druhý cyklus instalace s nahráním vlastního image továrního firmware.
9.) Přijímač vypneme zadním síťovým vypínačem.
10.) Držíme tlačítko CHANNEL UP na předním panelu přijímače a ten zároveň zapneme zadním síťovým
vypínačem.
11.) Na displeji se zobrazí nápis LOADER a číslo, které se liší dle typu přijímače. To značí, že byl úspěšně
nahrán bootloader pro tovární firmware.
12.) Tlačítko CHANNEL UP držíme tak dlouho, dokud se neobjeví nápis SCAN USB. Pak tlačítko uvolníme.
Str. 7
13.) Nyní proběhne standardní nahrání továrního firmware.
14.) Tímto je návrat na tovární firmware ukončen.
Str. 8
Download

SkyTec HD Enigma2 Blue Edition