Ako pridať Internetové rádia do textového zoznamu?
1. Vytvorený súbor musí byť v tvare: url_radio.txt
2. Štruktúra pre jednotlivé rádia musí vyzerať takto:
[TYPE]
Music
[TITLE]
Radio Slovensko
[URL]
http://live.slovakradio.sk:8000/Slovensko_128.mp3
[DESCRIPTION]
Slovensko - informacne radio
[TYPE]
News
[TITLE]
CRo 1
[URL]
http://icecast4.play.cz:8000/cro1-128.mp3
[DESCRIPTION]
Cesky rozhlas 1 Radiozurnal
Ako nahrať Internetové rádia do prijímača?
1. USB kľúč naformátujeme na FAT32
2. Súbor url_radio.txt si nakopírujeme priamo do hlavného adresára na USB kľúč
3. Pripojíme sa na internet cez LAN konektor, alebo cez WIFI
4. Vojdeme do MENU/Doplnky/Internetové rádio
5. USB kľúč zasunieme do USB vstupu prijímača
6. Po zobrazení nového okna s výzvou na "Inštaláciu internetových rádii", sa šípkou
doľava presunieme na ANO a na diaľkovom ovládači stlačíme OK.
7. Internetové rádia sú nahraté
www.skytec-hd.eu
Download

Ako nahrať Internetové rádia do prijímača?