Digitálny HDTV prijímač s OS Linux AB IPBox 9900HD
AB IPBox 9900HD plus
AB IPBox 99HD
AB IPBox 55HD
Návod na použitie www.abipbox.com
1
Úvod Ďakujeme vám za zakúpenie nášho digitálneho HDTV prijímača. Náš prístroj vám umožní vstup do sveta televízie s vysokým rozlíšením kde si môžete všetky filmové zážitky vychutnať so všetkými detailmi a špičkovým priestorovým zvukom. Okrem toho vám umožní tiež prístup k neprebernému množstvu digitálnych rozhlasových staníc a k mnohým internetovým rádiám a ďalším službám. Vďaka použitému softvéru AB Enigma2 HD máte možnosť ďalej rozširovať možnosti vášho prijímača inštalovaním rôznych prídavných modulov a doplnkov. Prijímač tiež umožňuje prehrávanie rôznych multimediálnych súborov zo vstavaného HDD, pripojených zariadení alebo po sieti. Prajeme vám veľa príjemných zážitkov pri používaní nášho výrobku. 2
Obsah:
Úvod
2
Bezpečnostné pokyny
4
Technické špecifikácie
5
Popis
14
Príklady možného pripojenia AB IPBoxov HD
17
Používanie prijímača
19
Sprievodca prvým nastavením
19
Popis diaľkového ovládača
20
Zoznam kanálov
26
Programová informačná lišta
27
Vyhľadávanie kanálov
30
Doplnenie do favoritnej skupiny
37
Nastavenie systému
40
Panel „Všetko v jednom“
48
Nahrávanie
54
Obraz v obraze
55
Media player
56
Timer (Časovač)
57
EPG
58
Vypínanie a Reštart
62
Inštalácia softvéru
63
3
Bezpečnostné pokyny.
Pred používaním prijímača si dôkladne prečítajte návod a vo vlastnom záujme
dôsledne dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
Prijímač inštalujte v suchom prostredí a chráňte ho pred vniknutím vlhkosti.
Ak dôjde k oroseniu prijímača vplyvom vzdušnej vlhkosti po prenesení z chladného
prostredia, prijímač nezapínajte a vyčkajte na jeho prirodzené vysušenie pri izbovej
teplote. Nevysušujte ho kladením na vykurovacie telesá..
Na prijímač nepokladajte žiadne predmety, vázy, poháre, kvetináče a pod., z ktorých
by mohla uniknúť vlhkosť alebo kvapalina do prístroja.
Pokiaľ náhodne vnikne do prijímača vlhkosť, okamžite ho odpojte od el. siete
a odošlite do autorizovaného servisného strediska.
Prijímač čistite vždy odpojený od siete iba suchou alebo jemne navlhčenou utierkou.
Prijímač neinštalujte blízko tepelných zdrojov a nepokladajte jej ani naň
nepokladajte žiadne ďalšie prístroje ktoré produkujú teplo.
Zabezpečte dobrý prístup vzduchu k prístroju, nezakrývajte vetracie otvory.
Prijímač pripájajte iba k elektrickej sieti 100-240V 50-60Hz.
Nepoužívajte poškodené káble.
Napájací kábel pripojte vždy až po pripojení ostatných zariadení.
Neinštalujte a nepripájajte anténu počas búrky a vysokej vlhkosti.
Váš anténny system musí byť patrične uzemnený.
Ak prijímač nebudete dlhší čas používať, odpojte anténny a napájací kábel.
Neotvárajte kryt a nezasahujte do vnútornej konštrukcie prijímača.
Akýkoľvek zásah mimo autorizovaného servisu má za následok stratu záruky !
V prijímači nie sú žiadne poistky ani iné užívateľsky opraviteľné časti.
4
Technické špecifikácie – porovnanie jednotlivých modelov AB IPBox HD
AB IPBox 1. tuner 2. tuner 2xCI Čítačka kariet HDD Držiak HDD USB 2 RS 232 Display Scart RCA/YPBpBr Modulátor Sieť.vypínač Flash RAM S/PDIF Ethernet 0/12V 9900 Plus HD 9900 HD 99 HD 55HD DVB‐S2 vstavaný DVB‐S2 vstavaný DVB‐S2 vstavaný DVB‐S2 vstavaný
DVB‐S2 vstavaný DVB‐S2 P&P voliteľný DVB‐S2 P&P voliteľný nie áno áno nie nie 2x 2x 1x 1x e‐SATA/SATA e‐SATA/SATA SATA USB áno áno áno nie 2x 2x 1x 1x áno áno nie nie VFD VFD VFD 4 Digit LED 2x 2x 1x 1x áno áno nie nie áno áno nie nie áno áno nie áno 32MB 32MB 32MB 64MB 256MB 256MB 256MB 256MB áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno nie nie Technické parametre prijímačov AB IPBox HD:
Všetky prijímače rady AB IPBox 9900HD, 99HD a 55HD sú dodávané so softvérom
AB Enigma 2HD
Prijímač „AB IPBox 9900HD Plus“ je v základnej konfigurácii vybavený dvoma tunermi
DVB-S2 umožňujúcimi súčasný záznam a sledovanie 2 programov z rôznych
transpondérov/satelitov.
Ostatné parametre sú zhodné ako u modelu AB IPBox 9900HD. Ten je dodávaný s jedným
tunerom DVB-S2.
AB IPBox 9900 HD je vybavený konektorom pre pripojenie ďalšieho tuneru: DVB-T
terrestriálneho, DVB-C káblového alebo DVB-S2 satelitného. Ich parametre
sú uvedené v nasledujúcej technickej špecifikácii.
Prijímače AB IPBox 9900 sú ďalej vybavené 2 slotmi spoločného rozhrania, Čítačkami kariet
systému Conax .
Do všetkých modelov AB IPBox 99xxHD je možné dodatočne nainštalovať HDD SATA
2,5“ s kapacitou až 1,5 TB.
5
ABIPBOX 9900HD Plus Typ
CPU
Vyrovn.pamäť
dáta/inštrukcie
266MHz ST40-202 32bit RISC CPU
32KB/16KB
Vstupný konektor
IEC169-24 Samica(F-typ) X 2
Konektor slučky
IEC169-24 Samica(F-typ) X 2
Vstup.úroveň signálu -65 to -25dBm
Frekvenčný rozsah
Ovládanie LNB
Satelitný 8PSK Tuner
(DVB-S2)
Modulácia
22KHz Tón
Symbolová rýchlosť
Ovládanie DiSEqC
950MHz to 2150MHz
Vertikál
13V(400mA Max)
Horizontál
18V(400mA Max)
QPSK, 8PSK(C/KU band compatible)
Frekvencia
22±2KHz
Amplitúda
0.6±0.2V
QPSK( do 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(do
36MS/S), 8PSK(do 30MS/s)
Verzia 1.0/1.1/1.2/kompatibilné s USALS
Vstup.dát.tok
Špecifikácia ISO/IEC 13818-2 a H.264
Profil a Level
MPEG-2 [email protected], [email protected], MPEG4
[email protected]/H.264 level 4.1
Vstup. dátový tok TS 138Mbit/S max.
MPEG Transport
Stream & A/V
Dekódovanie
Pomer strán
Video rozlíšenie
Dekódovanie audia
Mód audia
Pamäť
4:3, 16:9 s pan/scan vektorovaním
720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i,
720P, 480i, 480P
MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam
Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono
Vzorkovacia
frekvencia
32, 44.1, a 48KHz
Flash Pamäť
32MB
DDR SDRAM
256MB (128MB + 128MB)
6
HDD
Digitálny HDTV
výstup
SCART I/F
Úložisko a zadné
výstupy
CVBS & Audio R/L
Výstup
Sieť
Podmienený prístup
Predný displej
0/12V Výstup
Chinch
USB Host Interface
S/PDIF optický
USB A-Typ Samica (USB 2.0) X 2 porty
RS232C
9 Pin D-Sub
Ethernet
RJ-45 (10/100BT)
Spoločné rozhranie 2 PCMCIA Sloty
Čítačka kariet
VFD
2 Sloty
Matricový vákuový fluorescenčný
alfanumerický display (14 miestny)
AC100-240V~, 50/60Hz
SMPS
Spotreba
30W (Standby:3W)
Ochrana
Oddelená interná poistka a šasi
Rozmery (W x H x D) 340mm x 65mm x 250 mm
Hmotnosť
Prostredie
RCA (3 Porty)
Vstup & Výstup
Typ
Fyzické špecifikácie
TV & VCR (2 Porty)
RF-Modulátor
Vstupné napájanie
Napájanie
HDMI 1.1 s HDCP
Komponentný Výstup
RCA (3 Porty)
(YPbPr)
Digitálny audio
výstup
Data Vstup/Výstup
e-SATA (1.5Gbps), 80/120/160/200/320GB
a viac
Pracovný rozsah
teplôt
3.5Kg
0 ~ 45C
Teplota skladovania -40C ~ 65C
7
AB IPBox 9900HD Typ
CPU
Vyrovn.pamäť
dáta/inštrukcie
266MHz ST40-202 32bit RISC CPU
32KB/16KB
Vstupný konektor
IEC169-24 Samica(F-typ)
Konektor slučky
IEC169-24 Samica(F-typ)
Vstup.úroveň signálu -65 to -25dBm
Frekvenčný rozsah
Ovládanie LNB
Satelitný 8PSK Tuner
(DVB-S2)
Modulácia
22KHz Tón
Symbolová rýchlosť
950MHz to 2150MHz
Vertikál
13V(400mA Max)
Horizontál
18V(400mA Max)
QPSK, 8PSK(C/KU band compatible)
Frekvencia
22±2KHz
Amplitúda
0.6±0.2V
QPSK( do 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(do
36MS/S), 8PSK(do 30MS/s)
Ovládanie DiSEqC
Verzia 1.0/1.1/1.2/kompatibilné s USALS
Vstupný konektor
IEC169-2 samica
Konektor slučky
IEC169-2 samec
Frekvenčný rozsah
50MHz to 870MHz
Loop through Výstup
75 Ohm nominálna
Impedancia
Terestriálny OFDM
Tuner
Band Width
Carrier Mode
Konštelácia
Módová rýchlosť
2k & 8k hierachical/non-hierachical mode
Auto(QPSK, 16/64 QAM)
Auto(1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8)
Ochranný Interval
Auto(1/4, 1/8, 1/16 a 1/32)
Vstupný konektor
IEC169-2 samica
Konektor slučky
IEC169-2 samec
Frekvenčný rozsah
Káblový QAM Tuner
7/8 MHz
47MHz to 862MHz
Loop through Výstup
75 Ohm nominálna
Impedancia
IF šírka pásma
QAM mód
8MHz
16, 32, 64,128,256 QAM
Symbolová rýchlosť 0.87Mbaud~7Mbaud Max.
8
Vstup.dát.tok
Špecifikácia ISO/IEC 13818-2 a H.264
Profil a Level
MPEG-2 [email protected], [email protected], MPEG4
[email protected]/H.264 level 4.1
Vstup. dátový tok TS 138Mbit/S max.
MPEG Transport
Stream & A/V
Dekódovanie
Pomer strán
Video rozlíšenie
Dekódovanie audia
Mód audia
Pamäť
32MB
DDR SDRAM
256MB (128MB + 128MB)
CVBS & Audio R/L
Výstup
Predný displej
RCA (3 Porty)
0/12V Výstup
Chinch
USB Host Interface
S/PDIF optický
USB A-Typ Samica (USB 2.0) X 2 porty
RS232C
9 Pin D-Sub
Ethernet
RJ-45 (10/100BT)
Spoločné rozhranie 2 PCMCIA Sloty
Čítačka kariet
VFD
2 Sloty
Matricový vákuový fluorescenčný
alfanumerický display (14 miestny)
AC100-240V~, 50/60Hz
SMPS
Spotreba
30W (Standby:3W)
Ochrana
Oddelená interná poistka a šasi
Rozmery (W x H x D) 340mm x 65mm x 250 mm
Hmotnosť
Prostredie
TV & VCR (2 Porty)
Vstup & Výstup
Typ
Fyzické špecifikácie
HDMI 1.1 s HDCP
RF-Modulátor
Vstupné napájanie
Napájanie
e-SATA (1.5Gbps), 80/120/160/200/320GB
a viac
Komponentný Výstup
RCA (3 Porty)
(YPbPr)
Digitálny audio
výstup
Podmienený prístup
Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono
Flash Pamäť
SCART I/F
Sieť
MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam
32, 44.1, a 48KHz
Digitálny HDTV
výstup
Data Vstup/Výstup
720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i,
720P, 480i, 480P
Vzorkovacia
frekvencia
HDD
Úložisko a zadné
výstupy
4:3, 16:9 s pan/scan vektorovaním
Pracovný rozsah
teplôt
3.5Kg
0 ~ 45C
Teplota skladovania -40C ~ 65C
9
AB IPBox 99HD Typ
CPU
Vyrovn.pamäť
dáta/inštrukcie
266MHz ST40-202 32bit RISC CPU
32KB/16KB
Vstupný konektor
IEC169-24 Samica(F-typ)
Konektor slučky
IEC169-24 Samica(F-typ)
Vstup.úroveň signálu -65 to -25dBm
Frekvenčný rozsah
Ovládanie LNB
Satelitný 8PSK Tuner
(DVB-S2)
Modulácia
22KHz Tón
Symbolová rýchlosť
Ovládanie DiSEqC
950MHz to 2150MHz
Vertikál
13V(400mA Max)
Horizontál
18V(400mA Max)
QPSK, 8PSK(C/KU band compatible)
Frekvencia
22±2KHz
Amplitúda
0.6±0.2V
QPSK( do 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(do
36MS/S), 8PSK(do 30MS/s)
Verzia 1.0/1.1/1.2/kompatibilné s USALS
Vstup.dát.tok
Špecifikácia ISO/IEC 13818-2 a H.264
Profil a Level
MPEG-2 [email protected], [email protected], MPEG4
[email protected]/H.264 level 4.1
Vstup. dátový tok TS 138Mbit/S max.
MPEG Transport
Stream & A/V
Dekódovanie
Pomer strán
Video rozlíšenie
Dekódovanie audia
Mód audia
Pamäť
Úložisko a zadné
výstupy
4:3, 16:9 s pan/scan vektorovaním
720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i,
720P, 480i, 480P
MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam
Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono
Vzorkovacia
frekvencia
32, 44.1, a 48KHz
Flash Pamäť
32MB
DDR SDRAM
256MB (128MB + 128MB)
Digitálny HDTV
výstup
SCART I/F
Digitálny audio
výstup
HDMI 1.1 s HDCP
TV (1 Porty)
S/PDIF optický
10
Data Vstup/Výstup
USB Host Interface
Sieť
Ethernet
Podmienený prístup
Čítačka kariet
Predný displej
VFD
Vstupné napájanie
Typ
Napájanie
Fyzické špecifikácie
RJ-45 (10/100BT)
1 Sloty
Matricový vákuový fluorescenčný
alfanumerický display (14 miestny)
AC100-240V~, 50/60Hz
SMPS
Spotreba
30W (Standby:3W)
Ochrana
Oddelená interná poistka a šasi
Rozmery (W x H x D) 340mm x 65mm x 250 mm
Hmotnosť
Prostredie
USB A-Typ Samica (USB 2.0)
Pracovný rozsah
teplôt
3.5Kg
0 ~ 45C
Teplota skladovania -40C ~ 65C
AB IPBox 99HD, AB IPBox 55HD – základné vlastnosti:
AB IPBox 99HD a AB IPBox 55HD sú vybavené jedným pevným tunerom DVB-S2 a typ
99HD tiež držiakom na interný 2.5“ HDD SATA.
Typy AB IPBox 99HD a AB IPBox 55HD v porovnaní s AB IPBox 9900HD nie sú
vybavené:
- Spoločným rozhraním.
- RF modulátorom
- výstupom 0/12V,
- Y pB pR a kompozitným A/V výstupom,
- e-SATA konektorom pre externý HDD,
- AB IPBox 55HD naviac nemá konektor sériového portu RS232, a neumožňuje inštaláciu
HDD
Oba sú vybavené:
- iba jednou čítačkou kariet typu Conax,
- iba jedným Scart konektorom,
- iba jedným konektorom USB host. (typ 99 v čelnom, typ 55 v zadnom paneli)
Spracovaním obrazu a zvuku sa nelíšia od modelov 9900HD.
Model AB IPBox 55HD je naviac vybavený 64 MB Flash pamäte.
11
ABIPBOX 55HD Typ
CPU
Vyrovn.pamäť
dáta/inštrukcie
266MHz ST40-202 32bit RISC CPU
32KB/16KB
Vstupný konektor
IEC169-24 Samica(F-typ)
Konektor slučky
IEC169-24 Samica(F-typ)
Vstup.úroveň signálu -65 to -25dBm
Frekvenčný rozsah
Ovládanie LNB
Satelitný 8PSK Tuner
(DVB-S2)
Modulácia
22KHz Tón
Symbolová rýchlosť
Ovládanie DiSEqC
950MHz to 2150MHz
Vertikál
13V(400mA Max)
Horizontál
18V(400mA Max)
QPSK, 8PSK(C/KU band compatible)
Frekvencia
22±2KHz
Amplitúda
0.6±0.2V
QPSK( do 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(do
36MS/S), 8PSK(do 30MS/s)
Verzia 1.0/1.1/1.2/kompatibilné s USALS
Vstup.dát.tok
Špecifikácia ISO/IEC 13818-2 a H.264
Profil a Level
MPEG-2 [email protected], [email protected], MPEG4
[email protected]/H.264 level 4.1
Vstup. dátový tok TS 138Mbit/S max.
MPEG Transport
Stream & A/V
Dekódovanie
Pomer strán
Video rozlíšenie
4:3, 16:9 s pan/scan vektorovaním
720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i,
720P, 480i, 480P
Dekódovanie audia MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam
Mód audia
Pamäť
Vzorkovacia
frekvencia
32, 44.1, a 48KHz
Flash Pamäť
64MB
DDR SDRAM
256MB (128MB + 128MB)
Digitálny HDTV
výstup
Úložisko a zadné
výstupy
SCART I/F
Digitálny audio
výstup
Data Vstup/Výstup
Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono
HDMI 1.1 s HDCP
TV (1 Porty)
S/PDIF optický
USB Host Interface USB -Typ Samica (USB 2.0)
Sieť
Ethernet
Podmienený prístup
Čítačka kariet
RJ-45 (10/100BT)
1 Slot
12
Predný displej
LCD
Vstupné napájanie
Napájanie
Fyzické
špecifikácie
Prostredie
Typ
LED 4 miestny
AC100-240V~, 50/60Hz
SMPS
Spotreba
30W (Standby:3W)
Ochrana
Oddelená interná poistka a šasi
Rozmery (W x H x D) 340mm x 65mm x 250 mm
Hmotnosť
Pracovný rozsah
teplôt
3.4Kg
0 ~ 45C
Teplota skladovania -40C ~ 65C
13
Popis:
AB IPBox 9900HD Predný panel a ovládacie prvky: tl. MENU
OK
EXIT
L
(vľavo)
Čítačky kariet
(Karty vkladajte
čipom dole.)
USB 2.0 host
konektor
VFD displej
Tlačidlo vypínača
„Standby“
R
(vpravo)
Up
(hore)
Down
(dole)
Spoločné
rozhranie
(CA)
Zadný panel :
LNB IN (vstup sat.
antény, dole výstup
Slučka)
Konektory IEC
(vstup Tuner B
DVB-T, dole
výstup)
port
RS232
Ethernet
SCART VCR hore
SCART TV dole
Konektor e-SATA
pre externý HDD
Ventilátor
Napájací kábel
Výstup 0/12V
Výstup HDMI
USB 2.0.
Optický audio
výstup S/PDIF
RCA – výstupy:
YPbPr –
komponentný
video výstup
Ž Video CVBS
B Audio L
R Audio R
14
RF Modulátor
Výstup do TV
Vstup antény
Vypínač
AB IPBox 99HD Predný panel a ovládacie prvky: Predný panel je vzhľadom a vybavením zhodný s AB IPBox 9900HD. Odlišuje sa iba na
pravej strane pod dvierkami kde AB IPBox 99HD obsahuje iba čítačku kariet a USB port.
Zadný panel
Zadný panel obsahuje z ľava do prava:
-
Vstup a loop výstup DVB-S2 tunera
RS232 port
Ethernetový port
HDMI výstup
S/PDIF výstup
SCART TV výstup
Ventilátor
Sieťový kábel a vypínač
15
AB IPBox 55HD Predný panel a ovládacie prvky:
Predný panel je vzhľadom a vybavením zhodný s AB IPBox 99HD. Odlišuje sa použitím 4
miestneho LED displeja a neprítomnosťou USB pod dvierkami.
Zadný panel
Zadný panel obsahuje z ľava do prava:
-
Vstup a loop výstup DVB-S2 tunera
Ethernetový port
USB 2.0 port
S/PDIF výstup
HDMI výstup
SCART TV výstup
Sieťový kábel a vypínač
16
Príklady možného zapojenia AB IPBoxov HD:
Príklad 1.
TV
R
Y
pB
L
pR
USB
flash
Základné zapojenie pre využitie HD zobrazenia:
- Pripojte signál zo satelitnej antény k vstupu DVB-S2 tunera (1) LNB IN.
- Pokiaľ je osadený Tuner 2 (na obr. DVB-T pripojte signál z terestriálnej antény), ak
používate druhý DVB-S2 , pripojte druhú satelitnú anténu.
- Pripojte TV pomocou HDMI kábla (niektoré staršie HD ready TV nemusia obsahovať
HDMI konektor, v tom prípade použite prepojenie cez Y pB pR - )
- Pripojte domáce kino pomocou digitálneho optického výstupu S/PDIF
- Pripojte Ethernetový výstup k vašej domácej sieti – najlepšie k routeru
- K USB vstupu môžete pripojiť čítačku pamäťových kariet alebo USB disk pre prezeranie
fotografií alebo prehrávanie hudby.
17
Príklad 2.
Základné zapojenie pre staršie TV bez HDMI konektoru – iba zobrazenie v SD kvalite !
TV
AV 1
Videorecorder
TV (AV 1)
USB
flash
- Pripojte signál zo satelitnej antény k vstupu DVB-S2 tunera (1) LNB IN.
- Pokiaľ je osadený Tuner 2 (na obr. DVB-T pripojte signál z terestriálnej antény), ak
používate druhý DVB-S2, pripojte druhú satelitnú anténu.
- Pripojte TV pomocou kábla SCART TV (prípadne pomocou kábla 3x cinch)
- Pripojte domáce kino pomocou digitálneho optického výstupu S/PDIF alebo pomocou
CINCH výstupov AUDIO L/R (v tomto prípade bude prenášaný iba stereo zvuk)
- Pripojte Ethernetový výstup k vašej domácej sieti – najlepšie k routeru
- K USB vstupu môžete pripojiť čítačku pamäťových kariet alebo USB disk pre prezeranie
fotografií alebo prehrávanie hudby.
- K výstupu SCART AV môžete pripojiť napr DVD rekordér.
18
Používanie prijímača
AB IPBox 9900HD PVR vybavený softvérom AB Enigma2 HD
Softvér AB Enigma2 HD bol vytvorený za účelom jednoduchého a príjemného ovládania
jednotlivých funkcií prijímača.
1. Príprava k prevádzke.
a) Pred zapnutím prijímača k napájaniu pripojte najskôr všetky ostatné zariadenia vrátane
antény podľa príkladov uvedených v predchádzajúcej kapitole. Nakoniec pripojte napájací
kábel.
b) Zapnite TV prijímač, zvoľte na ňom HDMI vstup (prípadne iný vstup) na ktorom je
pripojený satelitný prijímač .
c) Zapnete IPBox vypínačom na zadnom paneli. Pri zapnutí sa na displeji zobrazí stav hodín.
Stlačte tlačidlo standby na prednom paneli alebo na DO.
Štart prijímača môže trvať asi 2 min, počas štartu sa zobrazuje úvodné logo. Počkajte do
úplného naštartovania.
Sprievodca úvodným nastavením.
Pokial pri prvom zapnutí nevidíte obraz na vašom TV , počkajte a sledujte zobrazenie na
displeji. Prijímač bude automaticky prepínať všetky výstupy. Keď sa zobrazí požadovaný
výstup stlačte OK.
Výstupy sa dookola prepínajú v poradí Komponentný - SCART – HDMI.
Pri pripojení SCART – SCART potvrďte SCART (SD-PAL 50Hz)
Pri pripojení na vstup Komponentný potvrďte 1080i.
Pri pripojení káblom HDMI povrďte 1080i.
Ak zvolíte HDMI, zobrazí sa výber obnovovacej frekvencie. Podľa typu TV zoľte 50 alebo
60Hz. V Európe sa bežne používa 50 Hz. - potvrďte OK
Pokiaľ omylom nastavíte nesprávne rozlíšenie a obraz sa vám nezobrazuje, môžete nastavenie
zopakovať:
- Vypnite IPBox vypínačom na zadnom paneli.
- Znovu zapnite a sledujte displej.
- Keď sa zobrazí nápis IPBOX 9900 stlačte a krátko pridržte tlačidlo MENU na
prednom paneli.
- Na displeji sa zobrazia hodnoty nastavitelných rozlíšení (SD-PAL, 720p, 1080i-50Hz,
1080i-60Hz…)
- Šipkami vpravo – vľavo vyberte požadované rozlíšenie a potvrďte OK. Potvrdením sa
spustí pokračovanie bootovania s novým nastavením rozlíšenia.
- Vyčkajte do zobrazenia sprievodcu inštaláciou.
Pre nastavenie parametrov použite diaľkový ovládač.
19
Popis diaľkového ovládača
Poznámka:
Diaľkový ovládač nie je kompatibilný s prijímačmi staršej modelovej rady AB IPBox 91HD,
910HD, 9000HD.
MUTE – umlčanie zvuku STANDBY – zapnutie/vypnutie Zoznam súborov TV programy Prehliadač ‐ ak je nainštalovaný EPG Rádiá EXIT – návrat, opustenie menu Teletext Kurzorové tlačidlá : vľavo, vpravo, hore, dole MENU O stránku hore/dole PLAY ‐ prehrávanie OK Nevyužité Nahrávanie Stop
FW – pretáčanie vpred REW‐ pretáčanie vzad Nevyužité Pauza ‐ Timeshift Farebné kontextové tlačidlá Prepínanie kanálov Hlasitosť Vyvolanie informácií HELP – zobrazenie nápovedy Alfanumerické tlačidlá
Recall – návrat na predch.kanál Nevyužité(reštart čítačky) Rýchle prepínanie rozlíšenia obrazu. Subkanály (Sky De) Prepínanie rozmerov a pomeru strán obrazu : 4 stavy Menu podtitulkov Prepínanie audio stopy
Poznámka:
Tlačidlo vľavo v druhej rade z dola slúži k prepínaniu rozlíšenia.
Pri Setup HDMI 1080i - obraz ide súčasne aj na komponentnom výstupe v 1080i.
Ďalšie stlačenie zvolí SD PAL , výstup je na SCARTe a HDMI v 576i.
Ďalšie stlačenie zvolí 720p, odpojí Scart, obraz ide súčasne na komponentnom výstupe
a HDMI v 720p.
Tretím stlačení sa znova nastaví 1080i.
20
Pokračovanie úvodného nastavenia
Screen test – áno, nie.
Po Setup video výstupu sa zobrazí dotaz či chcete nastaviť parametre obrazu. Ak potvrdíte
„yes“ - OK, zobrazí sa testovací obrazec pre (Brightness) pre nastavenie jasu:
Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Ak sú v cudzom jazyku, preskočte toto nastavenie, môžete
sa k nemu vrátiť neskôr.
Po ukončení nastavenia jasu sa zobrazí okno (Contrast) pre nastavenie kontrasyu obrazu.
Po Setup kontrastu potvrďte OK.
21
Language selection – (Nastavenie jazyka menu).
Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte OK.
Zobrazí sa výzva na inštaláciu základného settingu (zoznamu programov) . Pokiaľ sa
nezobrazí žiadny predinštalovaný setting, voľbu preskočte, v opačnom prípade zvoľte
požadovanú možnosť a stlačte OK.
Poznámka:
Setting si môžete tiež dodatočne stiahnuť z internetu alebo nahrať z vášho PC.
Configuration Mode (Konfigurácia).
V tejto časti môžete nastaviť konfiguráciu vašej vonkajšej jednotky (antény)
V zobrazenej pozícii tunerov je prednastavené „not configured“ - nenastavené.
Nastavte požadovanú kofiguráciu tunera (tunerov)
Mód pripojenia „Simple“ – jednoduché :
Je určený pre dva konvertory (ďalej LNB) alebo tzv. monoblok pripojené cez DiSEqC
prepínač ½ .
Základné nastavenie je:
Vstup 1 = A : Astra 19,2E.
Vstup 2 = B : Hotbird 13E.
Ak máte k portu A pripojený iný satelit, zmeňte ho pomocou kurzorov na požadovaný.
Rovnako nastavte pozíciu B.
Ďalšie nastavenia nemeňte pokiaľ presne neviete čo robíte. Sú prednastavené na
najrozšírenejší typ LNB - Universal.
Konfiguráciu tunerov môžete zmeniť aj dodatočne pomocou menu.
22
Ak Je Váš prijímač vybavený aj druhým tunerom, v menu je označený ako tuner B.
Druhý tuner môže byť do prijímača nainštalovaný aj dodatočne podľa požadovaného typu:
DVB - S2 satelitný
DVB – T terestriálny – pozemné vysielanie,
DVB – C káblový – káblové vysielanie (môže byť šírené káblovou sieťou alebo vzduchom)
Výhodou druhého tunera je rozšírenie programovej ponuky a možnosť súčasného nahrávania
a sledovania programov z rôznych satelitov (služieb).
Príklad nastavenia DVB – T tunera:
Konfiguračný mód
„povolené“
Pozemný poskytovateľ
„21-69k“
Povoliť 5V pre aktívnu anténu zapnuté v prípade že používate aktívnu anténu so vstavaným
zosilňovačom. V opačnom prípade vypnuté.
Potvrďte – OK
Zobrazí sa otázka:
„Do you want to install default sat list ?“
Chcete nainštalovať základný zoznam programov ?
Ak potvrdíte „yes“ môžete si vybrať setting pre 4 satelity:
Astra2 – 28.2E, Astra1 – 19.2E , Astra 3 – 23.5E , Hot Bird - 13E.
Pre satelit ktorý chcete nainštalovať zvolte „yes“
Wizard – Parental control yes – no (Sprievodca – Rodičovská kontrola
Ak potvrdíte áno:
Zobrazí sa výzva pre nastavenie PINu . Zadajte prednastavený PIN 0000.
Ak potvrdíte áno:
V okne menu zadajte v prvom riadku nový 4 miestny PIN.
Zopakujte rovnaký PIN v ďalšom riadku.
Potvrďte Zeleným tlačidlom.
ano – nie)
Pomocí PINu môžete v zozname kanálov zablokovať kanály s nevhodnou tématikou.
Stlačte OK pre pokračovanie sprievodcu.
23
Sprievodca – Konfigurácia siete.
Ak si prajete připojit váš IPBox
k sieti, sprievodca vás prevedie
nastavením siete.
Stlačte OK pre štart konfigurácie
siete.
Use interface (Použiť rozhranie) nastavte „yes“
Use DHCP (Použiť DHCP) - zvoľte „yes“ ak sa pripájate k routeru ktorý podporuje funkciu
auto DHCP. V tomto prípade bude sieť nastavená automaticky podľa údajov z routeru.
24
Pre ručné nastavenie siete nastavte voľbu Use DHCP na „no“
Prosím nakonfigurujte Vaše internetové
pripojenie vyplnením potrebných hodnôt.
Po vyplnení pokračujte stlačením OK
.
Vyplňte políčka pre IP Adress ( IP adresa prijímača), Netmask (maska podsiete), Use
a Gateway (používať bránu) , Gateway (IP adresa brány) .
Maska podsiete musí byť rovnaká ako vo vašom PC, IP adresa sa musí v poslednom 3číslí
líšiť minimálne o 1 . Napr.: IP adresa PC je 192.168.0.24, IP adresa prijímača 192.168.0.25.
IP adresu Vášho PC zistíte zadaním príkazu ipconfig /all v Príkazovom riadku.
(V PC: Programy – Príslušenstvo – Príkazový riadok – napíšte príkaz: ipconfig /all a stlačte
enter. Zobrazí sa konfigurácia siete vo vašom PC.)
Vami zadanú IP adresu nesmie mať žiadne iné zariadenie v sieti.
Po Setup stlačte OK
Zobrazí sa okno s dotazom či si prajete aktivovať sieť, zvoľte „yes“ a potvrďte OK
Postupne sa zobrazia dve informačné okná o aktivácii siete.
V poslednom okne sprievodca zobrazí či bolo spojenie úspešné.
Nastavenie môžete vykonať aj neskôv v menu prijímača.
Po Setup siete zatvoríte sprievodcu stlačením OK
Zobrazí sa zoznam kanálov.Ak nebol nainštalovaný žiadny setting, bude okno prázdne
25
Zoznam kanálov.
Triedenie kanálov, obľúbené (favoritné )skupiny - bouquets.
Zoznam „Favourites“ sa zobrazí po stlačení OK a MODRÉ
tlačítko.
Favourites (obľúbené):
Kanály vo vybranej favoritnej skupine zobrazíte po
zvolení tejto skupiny a potvrdení OK , po stlačení OK na
vybranom kanále sa tento zobrazí.(pokiaľ máte
oprávnenie na jeho sledovanie alebo ide o voľný kanál –
FTA)
Program môžete prepnúť aj bez zobrazenia zoznamu
priamym zadaním jeho čísla.
26
Výber obľúbeného programu.
V požadovanej favoritnej skupine vyberte kanál
(Eurosport HD) a potvrďte OK.
Zmizne zoznam kanálov a zobrazí sa vybraný
kanál s informačnou lištou.
Programová informačná lišta kanálu – (infobar) popis zobrazených údajov
Aktuálny čas.
Pozícia
satelitu.
Páskový ukazatel
ubehnutej doby
programu
Číslo kanálu
v zozname.
Názov kanálu
Symboly služieb
EPG
Kódované
Teletext
Subkanály
Aktuálny
dátum
Indikácia
Nahrávani
HD vysielanie
Viacjazyčné
audio
Audio AC3
1Riadok EPG čas
začiatku, prebiehajúceho
programu, názov a čas
trvania.
2 Riadok EPG –
nasledujúci program
Širokoúhly 16:9
Rozlíšenie videa
Aktívny tuner DVB-S A
2 Názov
Popisprevádzkovateľa
funkcí MENU.
programu.
27
SNR = Výberový datový tok –
kvalita, určujúca parameter stability
príjmu.
AGC = Úroveň signálu vrátane
šumu a rušenia.
BER = Chybový datový tok
(počet) – ideál je nula. Vyšší
číslo chyb datového toku sa
prejaví „kockovaním“ obrazu
alebo jeho rozpadom.
Výber kanálu zo všetkých.
Stlačením OK zobrazte zoznam kanálov, stlačte Červené
tlačidlo „All“ pre zobrazenie všetkých kanálov. Vyberte
požadovaný kanál a stlačte OK.
Výber zo zoznamu kanálov podľa satelitov.
Stlačením OK zobrazte zoznam kanálov, stlačte Zelené tlačidlo „Satellites“ pre
zobrazenie zoznamu dostupných satelitov. Vyberte požadovanú skupinu, kanál
a stlačte OK.
Kanály pre každý satelit sú ešte rozdelené do 3 skupín :
Services – Všetky kanály z daného satelitu v abecednom poradí.
Providers – Zobrazí zoznam prevádzkovateľov , po stlačení OK na
prevádzkovateľovi sa zobrazí zoznam jeho kanálov.
New – Nové nájdené kanály , po vyhľadávaní..
28
Výber zo zoznamu podľa prevádzkovateľov.
Stlačením OK zobrazte zoznam kanálov, stlačte Žlté tlačidlo „Provider“
pre zobrazenie zoznamu prevádzkovateľov . Vyberte požadovanú skupinu
prevádzkovateľa (napr.: SkyLink), kanál a stlačte OK.
Názvy prevádzkovateľov a skupiny kanálov v nich sa vytvárajú pri
ladení automaticky podľa údajov NIT zo satelitu a nemožno ich nijak
meniť.
Príklad kanálov TV prevádzkovateľa ARD zo satelitu Astra 19,2E
29
Vyhľadávanie kanálov
Menu – Setup – Service Searching (Vyhľadávanie kanálov).
Service Searching (Vyhľadávanie kanálov).– OK
Zobrazí sa menu pre nastavenie tuneru.
Menu – Setup – Service Searching:
Tuner configuration. Konfigurácia tuneru.
Ak je v IPBoxe nainštalovaný aj Tuner 2, treba ho
nakonfigurovať samostatne
V príklade je Tuner2 nainštalovaný tuner DVB-T .
Choose Tuner (Výber tuneru)
V okne Choose Tuner sa zobrazuje
typ nainštalovaných Tunerov a ich
konfigurácia.
Pre nastavenie zvoľte požadovanú
pozíciu a stlačte OK, zobrazí sa okno
nastavenia tunera.
30
Nastavenie tunera pre motor so systémom USALS (GOTOX) – príklad:
Configuration Mode – advanced
Príklad: Satellite – All satellites 1
V riadku s názvami satelitov šípkami
vyberte požadovaný satelit..
K tomuto názvu sa automaticky priradí
číslo LNB napr.: LNB 33.
Všetky potrebné údaje pre pripojenie
paraboly s motorom USALS sú
v tabuľke prednastavené a ak použijete
LNB typu Universal, nie je potrebné ich
meniť.
Nastavte vašu zemepisnú polohu
(Stačí s presnosťou 0,100° )
V príklade:
Longitude:
Zemepisná dĺžka – 14.800°
East – Východne
Lattitude
Zemepisná šírka - 52,000°
Nord - Severne
Druhá strana menu – dolní část
Po zadaní stlačte OK pre uloženie
Nastavte tuner B.
Príklad nastavenia Tuneru DVB-T:
Configuration Mode – enabled
Terrestrial provider – 21-69k
„Enable 5V for active antenna“ nechajte
vypnuté - „off“ („vypnuté“).
Alebo zapnite na „on“ iba v prípade že
používate aktívnu anténu so
zabudovaným zosilňovačom napájaným
cez koaxiálny kábel.
31
Setup tuneru s DiSEqC prepínačom na 4 satelity:
Konfiguračný mód – advanced
(rozšírené)
Zvolený satelit – 19,2 ASTRA
LNB LNB 1
Astry 19,2E je zapojená na vstup
1 = A= AA do DiSEqC prepínače.
DiSEqC mode - zvolený 1.0.
Commited DiSEqC command
(Potvrdený príkaz) - AA
Nastavenie pre druhý satelit:
Zvolený satelit – 13E HOTBIRD
LNB LNB 2
HotBird 13E je zapojený na vstup
2 = B = AB, DiSEqC prepínača.
DiSEqC mode - 1.0
Commited DiSEqC comm. – AB
Nastavenie pre tretí satelit:
Zvolený satelit – 23,5E ASTRA3
LNB LNB 3
ASTRA3 23,5E je zapojená na vstup
3 = C = BA, DiSEqC prepínača.
DiSEqC mode - 1.0
Commited DiSEqC comm. – BA
Nastavenie pre čtvrtý satelit:
Zvolený satelit – 0,8W THOR
LNB LNB 4
Thor 0,8W je zapojený na vstup
4 = D = BB, DiSEqC prepínača.
DiSEqC mode - 1.0
Commited DiSEqC comm. – BB
Pokiaľ používate prepínače s viac ako
4 vstupmi, volí sa DiSEqC mode - 1.1.
32
Ručné nastavenie motoru DiSEqC 1.2
Menu – Setup – Service Searching – Positioner setup.
Toto Setup sa používa iba pre DiSEqC motory, ktoré nie sú vybavené systémom USALS.
Tuner je nastavený na DiSEqC 1,2 , USALS je
vypnutý a sú vybrané satelity, na ktoré se má
motor s parabolou smerovať.
Na riadku „Tune“ – Červeným tlačidlom
zobrazíte menu pre zadanie satelitu a TP
ktorého signál sa má vyhľadať .Stlačte OK pre
návrat na setup.
Pre každý satelit musíte nastaviť transpondér
a uložiť jeho číslo pozície..
Positioner movement – farebnými tlačidlami
ovládate otáčanie motoru podľa popiskov.
Prvým stlačením spustíte, druhým zastavíte
pohyb.
Positioner fine movement posun po krokoch,
nastavte na maximálnu hodnotu SNR.
Positioner storage – ZELENÝM uložte
pozíciu.
Set limits – Nastavenie východného
a západného limitu, vypnutie limitov. Nastavte
ak je v dráhe rotácie paraboly prekážka.
Vyhľadávanie kanálov.
Menu – Setup – Service Searching – Default services lists:
Po vstupe do tohoto menu sa vám zobrazí ponuka na inštaláciu základného settingu ako v
sprievodcovi. (Astra 28,2E, Astra 19,2E, Astra 23,5E a HotBird 13E.)
Pozor !
Pri inštalácii Default settingu bude vymazaný aktuálny setting v prijímači !
Pokiaľ potrebujete setting pre viac satelitov, môžete si ho nainštalovať ako plugin :
Menu – Plugins – Download Plugins
Stlačte Zelené tlačidlo „Download Plugins“
Počkajte do načítania katalógu z internetu.
Vyberte riadok Settings a potvrďte OK
33
Vyberte v zozname požadovaný setting a
stlačte OK
Rovnakým spôsobom sa inštalujú aj iné
pluginy.
Setting si môžete tiež nainštalovať alebo upravovať v PC pomocou programu DreamboxEdit.
34
Menu – Setup – Service searching – Automatic Scan: (Automatické vyhľadávanie.)
Clear before scan – „yes“
Vymaže pred vyhľadávaním všetky
naladené kanály.
Scan Tuner A (DVB-S2)-„yes“ spustí
vyhľadávanie na všetkých dostupných
satelitoch ktoré sú nastavené na
zvolenom tuneri. (V prípade motora
môže vyhľadávanie trvať aj niekoľko
desiatok minút)
Service searching – Manual scan. (Ručné vyhľadávanie)
Tuner A alebo B
Type of scan: typ vyhľadávania
Single satellite – Jeden satelit. Vyberte
satelit a stlačte OK pre vyhľadávanie.
Single transponder - Jeden
transpondér – musíte zadať parametre
transpondéru a stlačiť OK.
System – DVB-S alebo DVB-S2 .
Satellite – názov satelitu.
Frequency – frekvencia TP
Symbol rate – symbolová rýchlosť
Polarity – polarizácia
FEC – nastavte alebo nechajte Auto
Modulation –Modulácia : QPSK –
8PSK
Network scan – Sieťové
vyhľadávanie. Pri zapnutí vyhľadá
všetky TP daného prevádzkovateľa (ak
je vysielané prevádzkovateľom)
Only Free scan – vyhľadávanie iba
voľných programov.
OK spustí vyhľadávanie.
Parametre jednotlivých satelitov a transpondérov nájdete napr. na : http://kingofsat.net ,
http://lyngsat.com , www.parabola.cz a ďalších.
35
Menu – Setup – Service Searching – Satellite Equipment setup:
Nastavenie satelitného vybavenia – Prosíme v žiadnom prípade nemeňte hodnoty ak
presne neviete čo znamenajú !
Menu – Setup – Satfinder (Vyhľadávanie satelitu).
Menu Satfinder slúži na zobrazenie signálu
pri nastavení antény na konkrétny satelit
Páskové ukazatele:
SNR = Kvalita signálu
AGC= úroveň signálu vrátane šumu a
rušení
BER= chybový dátový tok
Rozhodujúce pre kvalitný príjem je
dosiahnutie čo nejvyššieho SNR a
nulového BER (Ideálne je 0.)
Tune – Manual transponder = zadajte parametre vyhľadávaného TP.
Satellite – Nastavte hľadaný satelit.
System, Frekvency, Symbol rate, Polarity a FEC zadajte parametre TP podľa ktorého budete
nastavovať.
Varianta 2:
Tune – Predefined transponder = Vyberte niektorý z preddefinovaných TP zo zoznamu.
Pri vyhľadávaní signálu otáčajte anténou po malých krokoch. Ak je zachytený dostatočný signál ,
zaškrtne sa políčko LOCK – signál je uzamknutý dekodérom.
36
Doplnenie kanálu do favoritnej skupiny (bouquet)
Favoritné skupiny slúžia k usporiadaniu kanálov podľa tematických skupín, obsahu alebo
iných kritérií podľa požiadaviek užívateľa.
Stlačením OK zobrazte zoznam kanálov, vojdite niektorým
farebným tlačidlom do skupín programov, napr. Zeleným do
Satellites, zvoľte požadovaný satelit a skupinu napr.: Astra
19,2E/NEW
Označte kurzorom kanál ktorý chcete pridať medzi favoritné
Stlačte tlačidlo MENU
Otvorí sa okno Channellist menu. (menu zoznamu programov.)
Zvoľte „add service to bouquet“ (pridať program do skupiny) a
stlačte OK.
Zobrazí sa okno „Select bouquet“
Vyberte skupinu do ktorej sa má kanál pridať a stlačte OK.
Kanál sa pridá na koniec v označenej skupine
Po ukončení vyskočte tl. Exit.
37
Presun kanálu v obľúbenej skupine :
OK – Modré – vyberte požadovanú skupinu – OK.
(Zoznam sa vždy otvorí na prvom kanále v skupine, šípkou hore sa presuniete na posledný kanál.)
Vyberte kanál ktorý chcete presunúť. Stlačte MENU.
Otvorí sa okno Channellist menu. (menu zoznamu
programov.) , zvoľte „enable move mode“ (umožniť mód
presunu)
Potvrďte OK, zobrazí sa znovu zoznam kanálov.
Označte pomocou OK kanál ktorý chcete presunúť, presuňte
kurzor na cieľové miesto a stlačte OK, kanál bude na novej
pozícii. V presúvaní môžete pokračovať ďalej pokiaľ nezrušíte
mód presunu.
Pomocou EXIT vyjdete z menu.
Tip.
Pokiaľ zvolíte mód presunu na zozname skupín, môžete
presúvať poradie skupín.
38
Priama voľba kanálu.
Kanály sú v zozname obľúbených očíslované v poradí podľa skupín od začiatku do konca,
bez ohľadu na to v ktorej skupine sa nachádzajú. Vďaka tomu môžete kanál zvoliť priamo
zadaním jeho poradového čísla.
Nezadávajte rovnaký kanál do viacerých skupín !
Vytvorenie novej skupiny.
Zvoľte OK – Modré – Modré – Menu pre zobrazenie Channellist menu. Zvoľte „add bouquet“
(pridať skupinu) a stlačte OK
Zobrazí sa „please enter name for the new bouquet“ (Prosím zadajte názov pre nový bouquet)
Funkcie tlačidiel DO pri písaní :
Zadajte názov novej skupiny pomocou číselnej
klávesnice DO
39
Pg/Up - vymazať ďalší
Pg/Down – vymazať predchádzajúci
1 – medzera, 1.
2 – a, b, c , 2, A, B, C
3 – d ,e, f, 3, D, E, F
4 – g, h, i, 4, G, H, I
5 – j, k, l, 5, J, K, L
6 – m, n, o, 6, M, N, O
7 – p, q, r, s, 7, P, Q, R, S
8 – t, u, v, 8, T, U, V
9 – w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z
0-. ,?´+“0-()@:_/
Recall - . , ? ´ + “ 0 - ( ) @ : _ /
Po zadaní názvu novej skupiny stlačte OK,
Skupina sa uloží na koniec zoznamu.
Skupiny môžete presúvať rovnako ako kanály.
Nastavenie systému
Menu – Setup – System. (Nastavenie – System).
System
Pre správnu činnosť prijímača je nevyhnutné správne
nastavenie systému.
pri rolovaní šípkou dole sa zobrazia ďalšie voľby.
40
Nastavenie A/V výstupov
Menu – System – A/V Settings.
Pohybom kurzoru vľavovpravo môžete meniť hodnotu
nastavení.
Video Output : video výstup
Mode: Rozlíšenie
Refresh Rate: obnovovacia
frekv.: 50 Hz alebo, 60 Hz
podľa typu TV
Display 4:3 contend as: režim
zobrazenia obrazu 4:3
Display 16:9 contend as:
režim zobrazenia obrazu 16:9
Color format – formát farieb
RGB, 4.2.2, YUV.
Audio Source Audio výstup
PCM , SPDIF
AC3 default– pri voľbe yes automaticky nastaví stopu
AC3 ak vysiela, bez ohľadu na nastavenie jazyka
AC3 downmix – mix AC3 na analog. Stereo výstup, ak
používate S/PDIF môže zostať vypnuté
General AC3 Delay – Nastavenie oneskorenia pre
dom.kino
General PCM Delay – nastavení parametru číslicemi,
Po Setup uložte voľby Zeleným tlačidlom.
Nastavenie jazyka menu
Menu – Setup – System – Language (Jazyk).
Vyberte požadovaný jazyk a stlačte
OK.
41
Prispôsobenie
Menu – Setup – System – Customize (Prispôsobiť)
Toto menu obsahuje detailné systémové nastavenia ktoré si môžete užívateľsky zmeniť.
Pokiaľ presne neviete čo meníte, nič v tomto menu nenastavujte !
Setup mode –
nastavovací mód
Môžete si zvoliť
z troch
nastavovacích
módov podľa
náročnosti :
Simple, Intermediate
Expert.
Základné nastavenie
je „Intermediate“.
Po ukončení
nastavení zmeňte
mód na Intermediate
a Zeleným tlačidlom
uložte .
Umožní vám to
priamy prístup
k sťahovaniu
pluginov.
Pokračovanie
Customize
Strana 2
42
Nastavenie časového pásma
Menu – Setup – System – Timezone (Časové pásmo)
Kurzorom nastavte vaše časové pásmo a stlačte Zelené OK
Podľa časového pásma si prijímač nastavuje správny čas. Ten je
dôležitý pre správnu funkciu EPG a časového nahrávania.
Nastavenie RF výstupu
Menu – Setup – System – RF otput (RF výstup).
V nastavení RF modulátoru môžete tento zapnúť, nastaviť výstupný kanál.
Posuvníkom FineTune môžete výstupnú frekvenciu jemne doladiť.
Upozornenie
RF modulátor prenáša iba SD video pri nastavení SD-PAL s mono zvukom.
Nastavenie harddisku
Menu – Setup – System – Harddisk.



Harddisk setup (Nastavenie harddisku) – nastavenie času po ktorom HDD
prejde do režimu spánku pri nečinnosti.
Initialization – formátovanie interného alebo externého USB HDD (linux
ext3). Pozor – formátovaním sa vymažú všetky dáta na HDD !
Formátovanie vykonajte vždy na novom HDD, inak ho nebude možné
používať.
Filesystem Check – kontrola súborového systému. Odporúčame vykonávať
minimálne 1x za 2 mesiace. Kontrola trvá podľa kapacity HDD niekoľko
minút.
43
Nastavenie siete
Menu – Setup – System – Network configuration – nastavenie siete.
Po vstupe do menu Network configuration sa zobrazí podmenu:
-
Adapter settings – nastavenie sieťovej karty
Nameserver settings - Nastavenie DNS.
Network test – test siete.
Restart network – Reštart siete.
Network wizard – Sprievodca nastavením siete.
Adapter settings (Nastavenie sieťovej karty).
Príklad ručného nastavenia sieť. karty: Use interface: yes Use DHCP: no IP Adress:adresa musí byť zo skupiny používanej vo vašej sieti Netmask: rovnaká ako v ostatných vašich zariadeniach Use a gateway: yes Gateway: IP adresa brány Nastavenie potvrďte stlačením OK. Stlačením Modrého prejdete do nastavenia DNS. Sprievodca nastavením siete vás prevedie postupne celým nastavením.
44
Klávesnica
Menu – Setup – System – Keyboard (klávesnica)
Kurzorom vľavo – vpravo môžete vybrať typ používanej
klávesnice IPBoxu.
Pre uloženie stlačte ZELENÉ tlačidlo.
Cieľ nahrávania
Menu – Setup – System – Recording paths
Recording paths – cesta pre súbory nahrávok
Prednastavená základná
/hdd/movie/
Nahrávky časovačom Prednastavená základná
Ďaľšie nahrávanie
Prednastavená základná
Time shift
/media/hdd
Po stlačení OK na riadku sa dostanete do
editovania cesty.
Select location for instant recordings. (Výber média pre nahrávanie.)
Ak chcete cieľ nahrávania, zariadenie musí byť pripojené.
Vymažte (Remove Bookmark)MODRÝM tl. súčasnú cestu. Vymazání
potvrďte OK..
Vrátite sa do menu Location - vyberte aktívne zariadenie v sieti - pridajte
modrým - Add Bookmarks.
Na vyberte adresár pre ukladanie.
Povrďte ZELENÝM tl. Vrátíte sa do menu Recording paths, potvrďte
nastavenie „save“ ZELENÝM tl.
45
Doladenie obrazu
Menu – Setup – System – Video Fine - Tuning
Nastavenie Jasu a kontrastu
obrazu . Riaďte sa pokynmi na
obrazovke.
Zmena vzhladu
Menu - Setup – System – Skin
V zvolenom menu si môžete prezerať
nainštalované Skiny (prostredia menu).
Pri listovaní sa zobrazujú ich náhľady.
46
Ďalšie skiny si môžete doinštalovať
v sekcii Plugins. Po vybratí skinu
potvrďte OK pre jeho zvolenie.
Stále zobrazenie hodín
Menu – Setup – System - Permanent Clock
Potvrdením „Activate permanent clock“ OK sa
budú hodiny trvale zobrazovať na obrazovke.
Voľbou „Change permanent clock position“
a kurzormi môžete zmeniť ich pozíciu na
obrazovke.
Chybové záznamy
Menu – Setup – System – Crashlog settings
V tomto menu môžete nastaviť kde
sa budú ukladať/odosielať výpisy
o chybách systému.
Pre bežnú prevádzku táto voľba
nemá význam.
47
Nastavenie čistenia
Menu – Setup – System – Cleanup settings.
Sprievodca čistenia vnútornej
pamäti.
Môžete nastaviť hodnotu voľnej
pamäti pri ktorej sa má
sprievodca spustiť.
Nedoporučujeme hodnotu
znižovať.
Panel „všetko v jednom“
Menu – Allinone Panel
Aspect Ratio – Zmena pomeru
strán pre SD kanály. Každým
stlačením Zeleného tl.
Pomer strán môžete prepínať aj
priamo, stredným tlačidlom
v druhej rade zospodu na DO.
Sleep timer – Žltým tlačidlom
vojdete do nastavenia časovača
vypnutia
Skin Selector – Modrým tl.
zobrazíte všetky Skiny ktoré sú
k dispozícii.
Časovač vypnutia
Menu – Allinone Panel – Sleep Timer.
Červeným tlačidlom zapnete časovač,
číslicam zadajte čas za ktorý sa má prijímač
vypnúť
Postupným stláčaním Zeleného tl. môžete
meniť režim vypnutia
Žltým tlačidlom nastavte či sa má prijímač
pred vypnutím zobraziť otázku.
48
Výber Skinu
Menu – Allinone Panel – Skin Selector.
Zobrazuje zoznam Skinov
Umiestnenie /var
Menu – Allinone Panel - Sellect var.
Pre ukladanie pamäte var môžete
využiť 3 úložiská.
Flash – vnútorná Flash pamäť,
stačí pre bežnú prevádzky
s obmedzeným počtom pluginov.
USB – Externý USB kľúč,
rozširuje možnosti inštalácie
pluginov
(musí byť stále pripojený !)
Hdd – harddisk rozširuje možnosti
inštalácie pluginov . V tomto
prípade sa HDD nevypína.
Spúšťač scriptov
Menu – Allinone Panel - Script executor.
Zobrazí a umožňuje spúšťat
užívateľské scripty uložené vo
/var/sbin/
Zvoľte požadovaný script a
červeným tl. Ho spustite.
49
Spoločné rozhranie (Common interface)
Menu – Allinone Panel - Common interface.
Common Interface je univerzálne rozhranie pre
použitie dekódovacích modulov.
V tomto rozhraní je možné používať moduly
kryptovacích systémov pre smart karty ako napr.
Cryptoworks, Irdeto a podobne ako aj
programovateľné moduly.
Nastavenia softvéru
Menu – Allinone Panel - Image Setup.
Položky Snapshot a Lcd Setup sú
zatiaľ nepoužité.
Network Setup otvorí menu
nastavenia siete
Software manager, umožňuje
inštaláciu doplnkov, zálohovanie
a obnovenie zo zálohy.
Správca softvéru
Menu – Allinone Panel - Image Setup - Software Manager.
Install – etensions
umožňuje inštaláciu
pluginov z internetu
z prednastavených
serverov.
Software update menu
aktualizácie softvéru
Software restore
Sprievodca
aktualizáciou softvéru
50
Software restore - Sprievodca aktualizáciou softvéru.
Pre spustenie stlačte OK,
Zobrazené okno zrušte
EXIT.
Vyberte cestu kam sa má
záloha uložiť
Harddisk /media/hdd/
Network Mount /media/net/
Temporary Folder /tmp/
USB Mass Storage
/autofs/sdb3/
Stlačením OK spustíte
zálohovanie, po skončení
potvrďte OK.
Poznámka:
USB flash je možné použiť aj pre rovnaké nastavenie viacerých prijímačov. V ďalšom prijímači
použijete Backup restore – obnovenie.
USB flash nesmie mať veľký prúdový odber. USB flash naformátujte v PC na - FAT32 alebo
v IPBoxe na - Linux. Ext3.
51
Po aktualizácii firmvéru môžete vykonať obnovenie nastavení z vašej zálohy Backup restore
Informácie o softvéri
Menu – Allinone Panel - Image Infos - Image info.
Zobrazí informácie o verzii firmwéru
= informácie o volnej RAM
= informácie o voľnom mieste na HDD
= informácie o voľnom mieste na USB disku
= informácie o voľnom mieste vnútornej Flash pamäti
= informácie o spustených súboroch a ich umiestnení
= informácie o spustených procesoch
= informácie o primountovaných zariadeniach
= informácie o nastavení Ethernetu
52
Systémové informácie
System Info.
= nepoužité
= údaje o procesore
= využitie pamäti
= umiestenie modulov
= grafické módy
= rozloženie mtd0 až mtd4
= veľkosť oddielov
= veľkosť, typ a priorita swap
= pripojený čas
= verzia Linux, autor, dátum vytvorenia
Konfigurácia menu
Menu config.
Môžete zvoliť ktoré položky
menu budú zobrazené.
Podtitulky
Menu – Subtitle.
Zvoľte požadované podtitulky
a potvrďte OK.
Podtitulky môžete zvoliť aj
priamo stlačením tlačidla
podtitulky na DO
53
Nahrávanie
Pre nahrávanie musí byť v prijímači nainštalovaný interný HDD alebo pripojené externé USB
zariadenie.
Okamžité nahrávanie sledovaného programu
Stlačte tl. Recording, a vyberte číslom alebo kurzorom a OK jednu zo zobrazených možností.
Pre zrušenie stlačte 5.
Súčasné nahrávanie 2 programov
Spustite nahrávanie na prvom kanáli. Vojdite do zoznamu kanálov, prepnite na ďalší kanál
a spustite nahrávanie. Počas nahrávania môžete sledovať iný kanál.
Nahrávacie možnosti sú závislé na osadením prijímača tunermi.
Pokiaľ používate iba 1 tuner, môžete súčasne nahrávať 2 programy a tretí sledovať, avšak
všetky iba v rámci jedného transpondéru
Ak používate 2 nezávisle zapojené tunery, môžete súčasne nahrávať 2 programy nezávisle na
sebe, tretí program môžete sledovať v rámci predchádzajúcich 2 transpondérov.
Ukončenie nahrávania – Stlačte tlačidlo Recording alebo TV , vyberte požadovanú možnosť
a stlačte OK.
54
Vymazanie nahrávok
Stlačte tlačidlo FILES a počkajte do zobrazenia zoznamu nahrávok, vyberte požadovanú
nahrávku a stlačte MENU. Vyberte „Erase“ a stlačte OK, v ďaľšom okne potvrďte „yes“.
Nahrávka bude vymazaná.
Nahrávky sa mažú po jednej.
Timeshift – časový posun.
Pokiaľ potrebujete prerušiť sledovanie živého vysielania, stlačte Pauzu. Obraz sa zastaví ale
prijímač bude na pozadí nahrávať . Pre pokračovania stlačte Play. Program bude pokračovať
s časovým oneskorením oproti reálnemu vysielaniu. Ak chcete režim zrušiť, stlačte Stop
a potvrďte OK, program bude pokračovať v reálnom čase.
PIP (Obraz v obraze.)
Stlačte Modré tlačidlo, zobrazí sa ponuka, stlačte znova Modré, počkajte do zobrazenia
zoznamu. Stlačte OK, v zobrazenom zozname kanálov vyberte kanál ktorý sa bude
zobrazovať v podklade, pôvodný obraz sa zmenší do oknička . Kanály ktoré je aktuálne
možné zobraziť sú zvýraznené.
Programy môžete navzájom prehodiť po stlačení Modrého a Žltého. Režim PiP ukončíte 2x
stlačením modrého.
Funkcia PiP funguje iba s SD kanálmi.
Formátovanie USB flash disku.
USB disk pripojte do ktoréhokoľvek USB konektoru IPBoxu.
Vstúpte do Menu – Setup – System – HDD – Initialization .
Vyberte požadovaný USB disk a stlačte OK.
Pre formátovanie potvrďte „yes“. Formátovaním sa vymažú všetky dáta na USB disku !
Disk bude naformátovaný v systéme linux ext3.
Skrátené voľby
MODRÉ tl. a 1. = otvorí menu Sleep Timer
MODRÉ tl. a 2. = Spustenie pluginu Netcaster ( internetové rádiá)
MODRÉ tl. a 3. = otvorí menu Software managment
55
Prehrávač médií
Menu – Media Player (Prehrávač médií).
Prehrávač umožňuje prehrávanie médií
zo všetkých dostupných zdrojov
Vyberte požadované médium a stlačte
OK. Zobrazí sa zoznam adresárov
a súborov.
Príklad SAMSUNG HM250HI:
- adresár movie
Otvorený obsah nahrávok v „movie“:
Potvrdením OK spustíte prehrávanie.
Stlačením Stop zastavíte prehrávanie a
vrátite sa do zoznamu nahrávok.
Exitom opustíte menu.
56
Časovač
Menu – Timer (Časovač).
Stlačením Zeleného tl.
otvoríte okno pridania
časovača.
„Name“ názov udalosti
Timer Type typ časovača
nahrať/prepnúť
Repeat Type opakovanie
denne, týždenne, užívateľsky
ZELENÝM OK uložíte
nastavenie
Časovač môžete nastaviť
priamo v menu EPG.
57
EPG – Elektronický programový sprievodca
Stlačte EPG na DO
Žlté tlačidlo. - zobrazí EPG pre aktuálny kanál (ak je vysielané).
Modré tlačidlo – zobrazí zoznam kanálov s aktuálnym programom EPG
Single EPG.
Ak chcete nastaviť nahrávanie niektorého programu označte ho a stlačte Zelené tl. „Add
Timer“. V otvorenom okne potvrďte Zeleným tl. uloženie časovača alebo Červeným zrušte.
Program s nastaveným časovačom sa zobrazí so symbolom hodín.
Ak chcete časovač z programu vymazať, označte ho a stlačte Zelené tl., potvrďte „yes“
58
Multi EPG
Zobrazená favoritná skupina zo zoznamom EPG.
Aktuálny program pre každý kanál s ukazateľom priebehu sa zobrazuje pri názve
kanálu pod sebou. V čase sa môžete presúvať na nasledujúci program Modrým tl.
na predchádzajúci Žltým.
Ak chcete nastaviť časovač postupujte rovnako ako pri zobrazení Single EPG.
EPG sa zväčša načítava iba pre konkrétny TP/prevádzkovateľa. Ak nieje EPG
zobrazené u všetkých kanálov, prepnite na ďalšie kanály a chvíľu vyčkajte, než sa
EPG načíta (ak je vysielané)
Zoznam časovačov
Menu – Timer
V zozname si môžete prehliadať zoznam časovačov.
Červené – vymazanie
Zelené – pridanie
Žlté - deaktivácia
59
Prednastavený setting
Menu – Setup – Default setting
Pri zvolení „yes“ sa
nainštaluje prednastavený
setting (ak ho firmvér
obsahuje )
Pôvodný setting sa
vymaže.
Výrobné nastavenia
Menu – Setup – Factory reset
Po potvrdení „yes“ sa vymažú
všetky kanály, pluginy ,
nastavenia, prijímač sa reštartuje
a spustí sa sprievodca počiatočným
nastavením.
VCR SCART
Menu – VCR scart
Prepojenie vstupu z VCR SCART
na TV SCART .
Funguje iba pri použití PAL
výstupu, zmeňte prepínačom
rozlíšenia na DO. Režim zrušíte
stlačením EXIT.
60
Informácie
Menu – Information.
Service = informácie o prijímanom kanále
About = informácie o hw a softvéri IPBoxu
Menu – Information - Service
Zobrazenie PIDov – ZELENÉ
Zobrazenie parametrov transpondéru – ŽLTÉ
Stav tunera – MODRÉ
Menu – Informtion – About
Verzia Enigmy
Verzia programu
Tuner A
Tuner B
Informácie o internom HDD
(Celková a voľná kapacita.)
61
Vypínanie a reštart
Menu – Standby / Restart.
Vypínacie menu , môžete sa doňho dostať cez Menu – Standby/Restart
alebo priamo dlhším podržaním Standby na DO





Sleep Timer (Časovač vypínania)
Standby (Pohotovostní režim) – vypne IPBox do stavu
Standby.
Restart – reštartuje celý systém IPBoxu.
Restart GUI – reštartuje iba Enigmu2. (Warm reboot.)
Deep Standby (Hlboký spánok) – vypne IPBox
Na záver
AB IPBox team stále vylepšuje softvér podľa požiadaviek užívateľov. Vďaka otvorenému
operačnému systému je možné zapojenie sa nezávislých vývojárov.
Najnovší softvér a informácie môžete získať na stránke podpory http://download.abcom.sk/
poprípade na ďalších nezávislých serveroch a fórach.
62
Inštalácia firmvéru
Firmvér AB IPBoxu 99xx Enigma2 je je zložený z 2 súborov:
usb_rootfs.img
usb_kernel.img
Verzie firmvéru pre AB IPBox 55HD, AB IPBox 99HD a 9900HD (plus) sú odlišné.
Uistite sa, že firmvér, ktorý chcete inštalovať je typ určený pre váš model IPBoxu.
Postup nahrávania:
1. Obidva súbory s nezmenenými názvami nakopírujte v počítači do hlavného adresára
na USB flash disk. (Formát FAT32 alebo linux ext3.)
2. USB disk s nakopírovanými súbormi pripojte do USB portu.
3. Vypnite IPBox vypínačom na zadnom paneli.
4. Po cca 3 sec. znovu zapnite vypínačom vzadu a sledujte displej. Akonáhle sa zobrazí
„loader…“, hneď stlačte a pridržte tlačidlo „Standby“ na prednom paneli , keď sa
zobrazí USB UPGRADE, tlačidlo uvoľnite.
5. Celý proces flashovania trvá cca 15 minut. Počas flashovania v žiadnom prípade
nevypínajte prijímač ani neodpájajte USB kľúč, vyčkajte do zobrazenia „Update
complete“.
6. IPBox sa automaticky reštartuje
7. Vyčkajte do zobrazenia sprievodcu prvým nastavením
Prajeme vám mnoho príjemných chvíľ pri používaní vášho prijímača.
AB IPBox Team.
63
Autorské práva.
Tento dokument je chránený autorským právom. Jeho rozmnožovanie a ďaľšie šírenie bez
písomného súhlasu držiteľa autorských práv je zakázané. Držiteľom autorských práv je
spoločnosť AB-COM s.r.o Slovensko.
Odvolanie.
Výrobca ani distribútori nenesú žiadnu zodpovednosť za nepresnosti alebo chyby v návode.
Tento návod slúži iba k orientačnému zoznámeniu s obsluhou prijímača. Niektoré nerskôr
vydané verzie softvéru sa môžu od pôvodných odlišovať.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vlastností a funkcií prístroja bez
predchádzajúceho upozornenia!
Upozornenie:
Firma AB COM s.r.o nezodpovedá za škody spôsobené použitím nelegálneho softvéru.
Príjem PAY TV (platených) programov na území EU bez riadneho platenia
abonentských poplatkov je nelegálne a je postihované podľa zákona.
64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Download

návod AB IPBox 9900HD