Ako na to ....
Neoficiálna príručka pre začínajúcich užívateľov prijímačov
AB IPBox 200S / 250S PVR / 400S
- rel 9.0 new 19042007
Táto príručka je určená pre začínajúcich užívateľov prijímačov AB IPBox
200S/250S PVR/400S. Popisuje niektoré , v užívatelskom manuáli
nedukumentované funkcie a nové funkcie a vlastnosti v najnovších vydaniach
softvérov.
Nieje náhradou užívatelského manuálu, iba jeho neoficiálnym doplnkom.
• Počiatočné nahranie nového softvéru
• Konfigurácia prijímača pre prácu v sieti.
• Nastavenie ftp prístupu
• Práca s PC Editorom
• Konfigurácia zdielania pre EMU Newcamd a CCCam
• FTP server u nás doma
• Verzie Image pre AB IPBox 200S /250S PVR /400S
• Interná podpora EMU v jednotlivých Image
• Popis typov súborov
• Používanie HDD v AB IPBox 400S/250S PVR
• Úprava videa pre nahranie na DVD
• Nastavenie motora pre AB IPBox
• Nastavenie DiSEqC prepínača pre AB IPBox
• Enigma softvér – konfigurácia SF Enigmy
• FAQ
• Zaujímavé odkazy
Upozornenie:
Sledovanie Pay TV (plateného TV vysielania) bez riadneho platenia
abonentských poplatkov je nelegálne a je postihované podľa platných
zákonov.
Tento materiál slúži iba pre študijné účely. Využitie niektorých tu
uvedených postupov na nelegálny príjem satelitného vysielania je iba na
vlastnú zodpovednosť a autori sa od takéhoto jednania dištancujú..
Počiatočné nahratie nového softvéru
Prijímače AB IPBox 200S/400S sú dodávané s oficiálnym software ktorý
nepodporuje čítačky kariet. Ak chceme využívať čítačky kariet napríklad pre
použitie s kartami Sky link, CS link, Gital alebo UPC je nutný upgrade softvéru na
niektorú z neoficiálnych verzií.
V súčastnosti doporučujeme použiť pre AB IPBox 400S image verzie Highland
Team 2.12b alebo 2.13. Rozdiel medzi týmito image je hlavne v grafike menu.
Verzia 2.12b má novší typ grafiky , tzv Neumo, ale je oproti 2.11 o niečo pomalšia pri
prepínaní medzi programami.
Pre AB IPBox 200S doporučujeme image Fantacy team 2.9d alebo Highland team
2.12b alebo 2.13.
Ako na to ...
-
upgrade softvéru je možný jedným zo štyroch spôsobov:
1. z PC cez USB pomocou softvéru Flash tools (AB IPBox 400S)
2. z PC cez RS232 pomocou softvéru Flash tools (AB IPBox 200S)
3. z PC cez LAN pomocou softvéru PC Editor
4. z internetu cez menu Network update
1. Inštalácia z PC pomocou software Flash tools.
Software Flah tools slúži na nahrávanie súborov softvéru (image) , databázy,
bootloaderu (uboot) prípadne úvodných obrázkov (welkome) do prijímače cez USB
(400S) prípadne sériový port RS232 (200S).
Inštalácia Flash tools a ovládača
Prvý krát postupujte podľa bodov 1-10. Tento postup je žiadaný len pri počiatočnom
použití!!!
1. Stiahnite si do PC program Flash tools, nainštalujte. a reštartujte PC.
2. Pri vypnutom (zo siete) prijímači prepojte pomocou káblu USB PC a PVR (AB
IPBox 400S)
3. Stlačte a podržte tlačidlo Stand by, zapnite prijímač do siete(sieť.vypínačom) ,
počkajte pokiaľ neuvidíte na prednom panely "USB"
4. Wizard rozpozná nové hardvérové zariadenie (dôležité)
5. Wizard začne inštalovať ovládač
6. Kliknite na "proper (recommended) driver Search" (vybrať ovládač ručne)
7. Kliknite na určovaciu zložku
8. Umiestnite zložku na C:/Program files/Flash_tools/VESTAUSB (tam, kde máte
nainštalované
Flas_tools v PC)
9. Do zložky začne presun dát
10. Kliknite na "Finish", keď je operácia dokončená
Upozornenie:
Postup tejto operácie je veľmi dôležitý pre prepojenie cez USB, postupujte krok za
krokom.
Ovládač musí byť nainštalovaný aby bol možnú update prijímača cez USB.
Aktualizácia softvéru AB IPBox 400S
1. PVR a PC musia byť prepojené USB káblom.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Stand by, zapnite prijímač do siete(sieť.vypínačom) ,
počkajte pokiaľ neuvidíte na prednom panely "USB"
3. Otvorte program Flash tools
4. Kliknite na USB v hornej lište, v spodnom okne "Message" za zobrazí "USB
Connected" (USB pripojené)
5. Kliknite na "File" a vyberte požadovaný softvér na stiahnutie do PVR
6. Kliknite na "Down", začne sťahovanie softvéru do PVR
7. Pri zobrazení "DONE" ak nahrávate software ktorý sa skladá z viacerých častí,
načítajte ďalšiu časť do okna File a kliknite na "Down" alebo stlačte tlačidlo Standby
na prednom panely
alebo na DO (diaľkové ovládanie), PVR sa reštartuje
Aktualizácia softvéru AB IPBox 200S
1. PVR a PC musia byť prepojené prekríženým sériovým káblom cez RS232.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Stand by, zapnite prijímač do siete , počkajte pokiaľ
neuvidíte na prednom panely "Serl"
3. Otvorte program Flash tools
4. Ak používate iný port ako COM1 nastavte číslo vášho COM portu, iné nastavenia
nmeňte.
5. Kliknite na "File" a vyberte požadovaný softvér na stiahnutie do PVR
6. Stlačte tlačidlo OK na prednom paneli prijímača.
7. Pri zobrazení "DONE", ak nahrávate software ktorý sa skladá z viacerých častí,
načítajte ďalšiu časť do okna File a stlačte tlačidlo OK na prednom paneli prijímača
alebo stlačte tlačidlo Standby na prednom panely alebo na DO (diaľkové ovládanie),
PVR sa reštartuje
Konfigurácia prijímača pre prácu v sieti.
Prijímač podporuje automatickú detekciu a konfiguráciu siete.
V Hlavnom menu – Nastavenie systému - Vyberte Nastavenie IP – pokračujte podľa
obrázkov :
V menu „IP nastavenia“ vyberte Auto (DHCP)
Poznámka: Ak nie ste pripojený k zariadeniu ktoré podporuje DHCP , môžete prijímače
prepojiť cez switch alebo priamo cez cross over kábel . V tomto prípade nastavíte voľbu
ručne a zadáte iba IP adresy prepojených zariadení.
Zvolte „Potvrdiť“
Prijímač si automaticky nakonfiguruje sieťové pripojenie.
2. Inštalácia z PC cez LAN pomocou software PC Editor.
Spustite program PC Editor, (použite verziu 1.2.35 alebo novšiu)
Zvolte menu Možnosti – Nastavenia – Relook 400S , zadajte IP adresu prijímača,
FTP username „root“ alebo „relook“ (podla verzie) a FTP password „relook“
Pri nastavení AB IPBox 200S zvolte položku Mutant 200S a ďalej postupujte
rovnako ako pri nastavení AB IPBox 400S.
Pri nastavení AB IPBox 250S PVR zvolte položku CubeCafe a ďalej postupujte
rovnako ako pri nastavení AB IPBox 400S. Tieto prijímače podporuje PC Editor od
verzie 1.2.41.
Po nakonfigurovaní nastavení môžete prejsť k update softvéru. V menu nástroje –
Flashovať image zvolte Relook 400S pre AB IPBox 400S , Mutant 200S pre AB
IPBox 200S alebo CubeCafe pre AB IPBox 250S PVR.
V okne „Flashovať Image“ zvolte súbor na flashovanie a zvolte „Štart“. Počkajte do
ukončenie nahrávatia nového image.
Upozornenie:
Tento spôsob nahrávania nepodporujú staršie image. V tom prípade môžete najprv
zvoliť update softvéru cez network update na niektorú z novších oficiálnych verzií
a potom zvoliť update cez PC editor.
Upozornenie 2:
Update cez PC editor používajte iba pri softvéroch označených usb_all, alebo
usb_all_noboot ktoré sú zložené z jedného súboru. Pri nahrávaní softvérov
označených kernel root a db používajte Flash tools.
3. Inštalácia z internetu cez menu Network update
Prostredníctvom služby Network Update je možné priame nahrávanie firmware
(images) , uvítacích obrázkov (welcome) cez internet.
V hlavnom menu zvolte „ Network update “. Parametre jednotlivých serverov je
možné zadávať ručne, jednoduhšie ale je stiahnuť si z prijímača súbor
„update_server_list“ krorý sa nachádza v zložke /var a doplniť ho podľa vzoru
parametrami nám známych serverov. Tento súbor je možné tiež stiahnuť zo stránky
www.satupdate.net a po rozbalení nahrať do prijímača. Na nahratie môžete použiť
napríklad Total Commander. Nastavenie ftp prístupu je uvedené nižšie.
Výpis súboru je uvedený nižšie.
Pre nahratie oficiálneho sw sú parametre prednastavené v prijímači. Oficiálny
software nepodporuje čítačky kariet a neobsahuje žiadne emulátory.
server :
directory :
user :
passwd :
režim :
dev.dgstation.co.kr
pub/relook400/netupg (AB IPBox 200S : pub/mutant200/netupg)
anonymous
anonymous
Ručne
Všetok aktuálne dostupný software nájdete na serveri IPBox Teamu
Neoficiálny software stiahnete po zadaní nasledujúcich parametrov:
Zvolte pridať server a zadajte:
Server IPBox Team
server :
ftp.ipbox.satupdate.net
directory : /400s
(AB IPBox 200S: /200s, 250S PVR : /250spvr)
user :
ipbox. satupdate.net
passwd :
ipbox
mode :
manual
Server Denktenk
server :
denktenk.com
directory : /
user :
relook
passwd :
relook
režim :
Ručne
Server: krampe.se
directory: .
username: rel
password: rel
Server: fantacy.no-ip.info
Directory: fantacy
User: fantacy
Passwd: fantacy
Server: dgniceguy.org
Directory: /400
Username: dgniceguy-anon
Password: anon
Server: dgniceguy.org
Directory: /200
Username: dgniceguy-anon
Password: anon
Server Relookusers
server :
ftp2.dreamusers.com
directory : /dreamusers/RELOOK/RELOOKUSERS/netupg
user :
ftp
passwd :
ftp
režim :
Ručne
Výpis súboru „update_server_list“
Parametre serverov sa nachádzajú v súbore „update_server_list“ ktorý je umiestnený
v adresári /var/ alebo /home/relook/dir_db podľa verzie image.
Po stiahnutí tohto súboru môžete zapísať servery priamo do neho na PC a potom ho
skopírovať späť do IPBoxu.
IPBox v tomto prípade nesmie byť prepnutý v menu „ Network upgrade“.
Súbor „update_server_list“ môžete upravovať napríklad v programe PSpad ktorý je zdarma
a nájdete ho na www.pspad.com. Pri úprave treba dodržať pravidlá zápisu podľa predlohy:
##################################################
##################################
#
#
=== Update Server List ===
#
# < WARNING >
# If you want to edit this file, keep the required file format standard.
#
# File format : A row must have Update Server, Directory, User ID, Password,
#
each item should have more than one delimiter to be distinguished
#
amongeach others.
#
User ID can not exceed more than 32 characters, Password
#
can not exceed more than 32 characters. Use alphabet or number
#
only.
#
You can add comment after #.
#
# Delimiters : Tab Key, Space Key
#
# example)
#
dev.dgstation.co.kr
/home
my_id
my_password
# this is
comment
#
##################################################
##################################
#Server
Directory
User ID
Password
dev.dgstation.co.kr pub/relook400/netupg anonymous anonymous
dev.dgstation.co.kr pub/relook200/netupg anonymous anonymous
dev.dgstation.co.kr pub/cubecafe/netupg anonymous anonymous
www.abcom.sk 400S user.abcom.sk abcom
www.abcom.sk 200S user.abcom.sk abcom
www.abcom.sk 250SPVR user.abcom.sk abcom
ftp.ipbox.satupdate.net /400s ipbox.satupdate.net ipbox
ftp.ipbox.satupdate.net /250spvr ipbox.satupdate.net ipbox
ftp.ipbox.satupdate.net /200s ipbox.satupdate.net ipbox
denktenk.com / relook relook
ftp2.dreamusers.com /dreamusers/RELOOK/RELOOKUSERS/netupg ftp ftp
Inštalácia
Zvolte „Network update“ , vyberte na serveri požadovanú verziu software a potvrďte.
Po nainštalovaní software prijímač zobrazí výzvu „ Press power key to reboot the
system“. Na displeji sa zobrazí DONE
Stlačte tlačidlo POWER na prednom panely a počkajte do reštartu prijímača.
Nastavenie ftp prístupu
FTP prístup umožňuje sťahovanie nahratých video/audio súborov. Prístup je možný
po nastavení akéhokolvek ftp klienta. Parametre pre nastavenie ( príklad :Total
Comander)
V novších verziách sa pre prístup používajú
Užívatel
Heslo
: relook
: relook
Alebo :
Užívatel
Heslo
: root
: relook
V Imidžoch Fantacyteam môže byť použité:
Užívatel
Heslo
: root
: fantacy
Názov hostu : IP adresa prijímača
Užívatel
: anonymous
Heslo
: anonymous
Po pripojení sa zobrazí adresárová štruktúra HDD. Nahrávky sú uložené v adresári
var/media/video
Po otvorení adresára audio alebo video súbory bežným spôsobom skopírujeme.
Práca s PC Editorom
Na editáciu settingu pre prijímače AB IPBox 200S/400S je možné použiť PC Editor
1.2.35 a novší, Pre AB IPBox 250S PVR verziu 1.2.41 a novší. Aktuálna verzia je
1.2.41. Ak pracujete s novými verziami softvéru v prijímači, používajte vždy najnovšiu
verziu PC Editora.
Settingy niesú medzi jednotlivými modelmi navzájom kompatibilné !
Ak používate LAN , nastavte po spustení PC Editoru v menu Options – Settings IP
adresu vášho prijímača. Nastavenie je popisované v predchádzajúcich kapitolách
Ak pripájate AB IPBox 200S cez sériový kábel , zvolte v menu Options – Settings –
Mutant 200S sériový port ktorý používate. V menu prijímača zapnite volbu PC Editor
(RS232).
Ak pripájate AB IPBox 400S cez USB kábel zvolte v menu prijímača USB mód – PC
Editor
Pri prepojení cez LAN musí byť prijímač normálne zapnutý.
Po stiahnutí settingu z prijímača môžete tento v PC upraviť podla svojich
požiadaviek, vytvoriť Favoritné skupiny, pretriediť programy a podobne. Po úprave
setting uložte a nahrajte späť do prijímača.
V menu „Editovanie LNB“ môžete meniť nastavenie konfigurácie pre jednotlivé LNB
V menu „ Nastavenia Prijímača „ môžete meniť prednastavenie základných funkcií
prijímača.
Po upravení setting uložte a môžete ho nahrať do prijímača, po nahratí prijímač
vypnite a zapnite.
Konfigurácia zdielania pre EMU Newcamd / CCCam
Autor: Gereta
Tento typ EMU obsahujú napr. image Rudbox, Fantacy,Highland.
Príklad konfigurácie : Ako Server je 400S , ako klient 200S
Ak by boli obidva boxy 200S tak analogicky – iba server má o 1 slot menej! Ak použijete
tento config v 200S malo by to chodiť aj tak. Spojenie otestujete cez prikaz "netstat".
Vo vypise musi byť session z klienta na port servera:10000 resp 10001 v stave
ESTABLISHED. Ak je tam status TIME_WAIT nieco nieje v poriadku v tychto configoch,
resp nemate medzi nimi sietove prepojenie (otestovat ping-om).
Atribút suborov nastavte na 777 .
Konfiguračné súbory v prijímači použitom ako server (AB IPBox 400S)
Obsah súboru newcs.xml v serveri (AB IPBox400S). Nachádza sa vo:
/var/tuxbox/config/newcs.xml
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxkey>0000000000</boxkey>
<PTShandshake>yes</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10001</newcamd_port>
<priority>round</priority>
# čítačka č.2 (u 200S nepoužitá)
# číslo portu čítačky 2
</device>
<device>
# čítačka č.1
<name>upper</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci1</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxkey>0000000000</boxkey>
<PTShandshake>yes</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10000</newcamd_port>
# číslo portu čítačky 1
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
</device>
</readers>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>tcp,console</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.10</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>MOJSERVER</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile>/tmp/users.txt</userfile>
<user>
<name>mutant</name>
<password>teletele</password>
<au>on</au>
</user>
# nastavenia mena/hesla pre užívatela 1
# v tomto prípade pre interné čítačky
<user>
# nastavenia mena/hesla pre užívatela 2
<name>server</name>
# každý klient musí mať sveje meno/heslo
<password>server-pass</password>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Výpis súboru newcamd.list v serveri.Nachádza sa vo: /var/keys/newcamd.list
#Nasledujúce dva riadky sú tu na to, aby sa server tiež dostal ku kartám ktoré má
v svojich slotoch - MUSI BYŤ AJ SVOJÍM KLIENTOM !!!
CWS = 127.0.0.1 10000 server server-pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 10001 server server-pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
127.0.0.1 je IP adresa ktorá sa používa pre zdielanie vlastných kariet. Je vždy rovnaká.
Konfiguračné súbory v prijímači použitom ako klient (AB IPBox 200S)
Výpis súboru newcamd.list v klientovi.Nachádza sa vo: /var/keys/newcamd.list
CWS = 10.0.0.99 10000 mutant teletele 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 10.0.0.99 10001 mutant teletele 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
10.0.0.99 je adresa SERVERA - upravte si podľa vášho nastavenia
Ak používate emulátor CCCam je nutné parametre nastaviť rovnako ale v súbore
CCCam.cfg. Súbor CCCam.cfg sa nachádza vo var/etc/Cccam.cfg
# syntax for to add newcamd server connection
# example:
# N: ip port name pass des(14byte)
N: 127.0.0.1 10000 server server-pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 127.0.0.1 10001 server server-pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 10.0.0.99 10000 mutant teletele 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 10.0.0.99 10001 mutant teletele 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Po nastavené konfiguračných súborov je treba reštartovať respektíve zapnúť príslušnú
kombináciu cardservera a emulátora. V horeuvedenom návode je popisované nastavenie
cardservera NewCS a emulátorov Mgcamd a Cccam. Vo všetkých najnovších image od
Highland teamu je použité ovládanie cez modré tlačidla. Stlačte modré tlačidlo, zobrazí sa
menu pluginov, vyberte „emud.plugin“ , v zobrazenej ponuke zvolte požadovanú
kombináciu stlačením čísla voľby alebo pomocou kurzoru a OK. (napr. Newcs + Mgcamd
alebo Newcs + Cccam....). Zobrazí sa informačné okno o spustení EMU. Po jeho zmiznutí
opustite menu pomocou EXIT.
FTP server u nás doma
Ak si chcete na testovanie doma vytvoriť ftp server na vašom PC, tu je jeden užitočný
článok.
Článok bol prevzatý bez ďalšej úpravy.
Prevzaté z www.inet.sk autor: Martin Šťastný ([email protected])
Množstvo ľudí pod pojmom server rozumie zostavu s 2 procesormi, SCSI diskami a
4GB RAM. A pritom serverom môže byť i obyčajné pc, s ktorým doma bežne
pracujeme. Aj keď len taký malý, ale to neznamená, že nemôže byť užitočný.
Pozrime sa na to, ako mať na našom pc FTP server a ako sa na neho pripojiť.
Čo je vlastne FTP?
FTP- file transfer protokol, čiže protokol pre prenos súborov, vznikol ešte v roku 1971
a odvtedy neprešiel žiadnymi veľkými zmenami. FTP protokol používa sadu
jednoduchých príkazov (SMNT, MKD, PWD atď.). Tieto príkazy však vďaka dnešným
klientom užívateľ nemusí vôbec poznať. Ak chceme používať FTP protokol musíme
mať na jednej strane server, na druhej klienta.
Ako na server?
Ak chceme mať FTP server na našom pc, jedna z prvých vecí čo potrebujeme
je verejná IP adresa, alebo aspoň jeden nasmerovaný port. Ak nemáme ani
verejnú IP adresu, ani žiadny nasmerovaný port, FTP server budeme môcť používať
len pre lokálnu sieť.
Ďalšou vecou ktorú potrebujeme je samotný server, vlastne software pomocou
ktorého server spustíme. Mne sa doteraz ako najspoľahlivejší a freeware osvedčil
GuildFTPd (http://www.slunecnice.cz/product/GuildFTPd/).
Nastavenia.
Najprv si vytvoríme účet užívateľa. Užívateľské účty môžeme ďalej zaraďovať do
skupín (groups). Anonymný účet je najlepšie zmazať aby sa k nám pripájali len
užívatelia, ktorý budú mať vlastné meno a heslo. To vytvoríme v system>group, po
kliknutí pravým tlačítkom sa nám zjaví ponuka, vyberieme - add user. Zadáme
prihlasovacie meno, napr. ferko a heslo. Označíme normal user.
Prístup do zložiek povolíme užívateľovi po kliknutí na jeho účet v záložke
paths.
Je tam zložka C:\ftproot, tú v žiadnom prípade nemažeme. Po kliknutí pravým
tlačítkom myši do bieleho poľa vyberieme - add path a v Local path zvolíme zložku
do ktorej chceme užívateľovi povoliť prístup.
Práva k zložke
- read povoľuje sťahovať súbory
- list povoľuje prezerať si zoznam súborov
- write povoľuje zapisovať súbory
- create povoľuje vytvárať ďalšie zložky
- delete povoľuje mazanie
- append umožňuje znovu nadviazať prerušené spojenia
V path comments môžeme zapísať komentáre k zložke.
V options môžeme podrobne nastaviť možnosti pripájania užívateľov.
•
•
•
Max. IP connections – maximálny počet pripojení z 1 IP adresy.
Soft upload/download limit – softwarové limitovanie uploadu/downloadu zo
serveru.
Port – port na ktorom sa bude možné na server pripojiť. Ak máme verejnú
IP adresu, alebo chceme server len pre lokálnu sieť, môžeme si zvoliť
hociktorý port, ktorý nepoužíva iná aplikácia. Ak máme len nasmerovaný port,
zadáme ten.
Event manager (Alt+E)
Pop-up alebo zvukové upozornenie ak :
•
•
•
sa niektorý z užívateľov odpojí/pripojí na server
je dosiahnutý maximálny počet povolených spojení
niektorý z užívateľov pošle administrátorovi správu
V current connections môžeme sledovať všetky aktívne spojenia, podrobnosti o
činnosti pripojených užívateľov môžeme sledovať pomocou záložiek download,
upload, message, spy.
GuildFTPd samozrejme nie je jediný software pre prevádzkovanie FTP.
Takisto je tu aj Bulletproof FTP server
(http://www.slunecnice.cz/product/BulletProof-FTP-Server/). Alebo Cerberus FTP
server (http://www.slunecnice.cz/product/Cerberus-FTP-Server/). Alebo množstvo
ďalších , stačí si len vybrať, nastavenia sú si veľmi podobné.
Klient
Pomocou klienta sa pripájame na server a prenášame medzi nimi dáta. A hlavne
nemusíme vedieť naspamäť všetky FTP príkazy.
Najjednoduchší a asi aj najrýchlejší pre sťahovanie cez FTP je download
manager, ktorý dokáže nadviazať viacero spojení a tým maximálne využiť sieť, napr.
Flashget (http://www.slunecnice.cz/product/FlashGet/).
Z hlavného okna Flashgetu sa pomocou F7 dostaneme do site exploreru.
Do address vpíšeme adresu FTP serveru, na ktorý sa chceme pripojiť v tvare ftp://IP
.
Ak nemá server povolené anonymné prihlasovanie vyplníme i login.
A už nám ostáva len nájsť hľadaný súbor a stiahnuť ho, nastaviť koľko pripojení sa
má vytvoriť a kam chceme stiahnutý súbor uložiť.
Takisto sa môžeme pripojiť pomocou browseru, do políčka s adresou zapíšeme
adresu serveru v tvare ftp://meno:[email protected]
A nakoniec ešte jeden FTP klient, ktorý vďaka výborne spracovanému rozhraniu
poslúži ako obyčajným, tak i skúseným užívateľom - SmartFTP
(http://www.slunecnice.cz/product/SmartFTP/)
Ovládanie je jednoduché, do políčka address vpíšeme adresu serveru, vyplníme
login a port. Ak pripojenie zlyhá, stačí sa pozrieť na log a ľahko zistíme kde je
chyba. Jedným z najčastejších problémov môže byť, že FTP server je firewallom.
Vtedy stačí zapnúť passive mode v commands>connection>passive mode.
SmartFTP má množstvo funkcií a ovládanie je úplne jednoduché. Podporuje aj
zabezpečené pripojenie na server cez SSL. Môžeme s ním na FTP server takisto
uploadovať, ako z neho aj sťahovať. Súbory si môžeme vkladať do radu (queue),
uložiť ho ako súbor a hocikedy si ho otvoriť a pokračovať, alebo ich môžeme
sťahovať/nahrávať priamo, bez prerušenia.
Hneď po nainštalovaní máme v SmartFTP záložky a autori nám v nich pripravili
odkazy na FTP servery Infogrames, Blizzard, EA odkiaľ si môžeme stiahnuť demá
hier, videá. Takisto tu nájdeme i odkazy na FTP servery Slackware, Debian a pod.
FTP protokol má síce cez 30 rokov, ale i dnes ho používajú ako malé firmy, tak i
najväčšie portály. A taktiež ho môžeme používať i my, využitie si určite nájde u
každého, kto často posiela väčšie súbory e-mailom a musí ich rozdeľovať na menšie.
Verzie image pre AB IPBox 200S/250S PVR /400S
Upozornenie: Prijímače AB IPBox 200S a 250S PVR niesú
vzájomne softvérovo kompatibilné, softvér musí byť označený
konkrétnym modelom prijímača.
Funteam - Imidže Funteam sú postavené priamo na oficiálnom
software. Obsahujú vlastný emulátor ktorý podporuje iba autoupdate
klúčov a zdielanie iba medzi IPBoxami . Najvyššia verzia je 2.9c a ďalší
vývoj týchto image je ukončený.
Rudbox - Imidže Ruimage sú jednými s posledných , vychádzajú
z oficiálnych image. Na rozdiel od Funteamu nepodporujú Spider,
obsahujú Mgcamd a Evocamd emulátory.
Posledná verzia je 2.3SVN42, v súčastnosti ich vývoj nepokračuje.
Veenson – upravené verzie RudBox image
Posledná verzia je 2.3SVN42, v súčastnosti ich vývoj nepokračuje.
Relookusers – V súčastnosti boli nahradené Imidžami Neumo teamu
u ktorých bolo vyvinuté nové grafické rozhranie.
V súčastnosti ich vývoj nepokračuje.
Neumo team – Tieto imidže sa sústreďujú na vývoj nových funkcií
prijímačov a nového grafického rozhrania s 256 farebou hĺbkou.
Neobsahujú EMU.
Redbox/Bluebox - Velmi dobré image. Používajú grafické rozhranie
Neumo. Obsahujú EMU Newcs, Mgcamd, CCCam, Gbox a ďalšie podľa
verzie
Highland/Fantacy – V súčastnosti najprepracovanejčie imidže. Od verzie
2.12 používajú grafické rozhranie Neumo. Obsahujú EMU Newcs, Mgcamd,
CCCam, Gbox a ďalšie podľa verzie
.
SF team – Bol vydaný iba jeden imidž, v súčasnosti vývoj nepokračuje.
SF team vyvýja software Enigma pre AB IPBoxy.
Ajax team - Bol vydaný iba jeden imidž, v súčasnosti vývoj nepokračuje,
nahradili ho Highland team imidže
ENIGMA -
v súčastnej dobe existuje verzia SF 1.09 pre AB IPBox 400S ,
vychádza z ovládania a grafického prostredia Enigma 1 známeho z prijímačov
Dreambox. V tejto verzii je na AB IPBox 400S podporovaný iba jeden tuner.
Všetky ostatné funkcie sú zhodné s prijímačmi Dreambox. Je zabezpečená
podpora väčšiny addonov a pluginov. Zaručená je tiež plná kompatibilita
s prijímačmi Dreambox.
Pre AB IPBox 200S je vydaná SFenigma_200 _140207 ktorá je plne
kompatibilná so všetkými addonmi a pluginmy z Dreamboxu. Obsahuje tzv. blue
panel pre nahrávanie a spravovanie pluginov. Plne podporuje všetky EMU. SF
Enigma pre AB IPBox 200S ako aj pre AB IPBox 250S PVR používa nové
Linuxové jadro 2.6.17.
Interná podpora EMU v jednotlivých image
Interná CR
podpora
CS MgCamd Evocamd NewCS Gbox
Newcamd Radegast CCcam
Remark
s
officiálny
Nie Nie
Nie
Nie
Neumo
Nie Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Imidže
nahrávané
extra
spôsobom
Nie
Vlastné
webové
rozhranie
a pluginy
Relookusers
Nie Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Ronaldd
Áno Áno(1)
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno(4)
Áno(4) Nie
Funteam
Áno Áno(2)
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno(5)
Nie
Nie
Rudbox
Áno Áno(3)
Áno(3)
Áno(3) Áno(3) Áno(3)
Nie
Nie
Áno(3)
Pracuje s
menuskriptami
Áno(3)
Pracujú s
menuskriptami
a/alebo
emu
vybranými
pluginmi.
Ajax,
Highland,
Áno Áno(3)
Red/Bluebox,
Fantacy
Áno(3)
Áno(3) Áno(3) Áno(3)
Áno
Áno
(1) Zdieľanie kariet s Newcamd a Radegast servermi. (dostupné v menu
nastavenie IP 5>8>0>OK)
(2) Vlastný CS formát, iba medzi AB IPBox prijímačmi. (dostupné v menu
nastavenie IP RCL>8>0>OK a EPG>8>0>OK)
(3) Manažované cez rozdielne konfig. súbory
(4) Neštandartná Emu-verzia. Nie je možné vkladať kľúče.
(5) Neštandartná Emu-verzia. Nie je možné vkladať kľúče. Vkladať kľúče je
možné v NTSC verziách a 300S (menu mód: 5000/4000)
Označenie inštalačných súborov:
AB IPBox 200S/ 250S PVR (400S)
Serial_kernel_root - samotný software bez databázy – nahrávanie
cez RS232. Možno použiť iba ak bol v prijímači predtým nahratý software
s rovnakou verziou databázy
Serial_db
- samostatná databáza - nahrávanie cez RS232.
Ak sa nahráva software na prijímač so staršou verziou db, musí sa db
nahrať po nahratí kernelu bez reštartovania prijímača medzi tým.
Serial_kernel_root _db - kernel s databázou - nahrávanie cez
RS232
Serial_all_noboot - kernel s databázou - nahrávanie cez RS232.
Serial_welcome
- súbor nainštaluje iba úvodné logo ktoré sa
zobrazuje pri spustení prijímača. Nahrávanie cez RS232
Serial_uboot - samostatný bootloader. Normálne sa neinštaluje, iba
pri problémoch s inštaláciou softvéru.
AB IPBox 200S / 250S PVR/ 400S
usb_kernel_root - samotný software bez databázy – nahrávanie cez
USB alebo netupgrade. Možno použiť iba ak bol v prijímači predtým
nahratý software s rovnakou verziou databázy
usb_db
- samostatná databáza - nahrávanie cez USB alebo
netupgrade. Ak sa nahráva software na prijímač so staršou verziou db,
musí sa db nahrať po nahratí kernelu bez reštartovania prijímača medzi
tým.
usb_kernel_root _db - kernel s databázou - nahrávanie cez usb,
LAN alebo netupgrade
usb_all_noboot - kernel s databázou - nahrávanie cez USB LAN
alebo netupgrade.
usb_welcome
- súbor nainštaluje iba úvodné logo ktoré sa
zobrazuje pri spustení prijímača. Nahrávanie cez USB alebo netupgrade
usb_uboot - samostatný bootloader. Normálne sa neinštaluje, iba pri
problémoch s inštaláciou softvéru.
Používanie a možnosti HDD
v AB IPBox 400S / 250S PVR
Montáž HDD : Prijímač AB IPBox 400S podporuje HDD bez obmedzenia
kapacity. Doporučené sú 3,5“ HDD so 7200 ot certifikované pre použitie
v AV zariadeniach. K prijímaču je dodaná kompletná sada pre montáž
HDD. Spôsob montáže je znázornený na ľavom obrázku.
Montáž HDD v prijímači
AB IPBox 250S PVR.
Tento prijímač podporuje
2,5“ a 3,5“ HDD bez
obmedzenia kapacity.
Z hladiska hlučnosti
a nižšieho zahrievania
výrobca doporučuje
uprednostňovať 2,5“ HDD na
ktoré je montážny rám tiež
pripravený bez potreby
redukcie.
HDD musí byť namontovaný ak chcete využívať niektoré funkcie prijímača
a to :
-
nahrávanie a prehrávanie záznamov
Time shift
webové rozhranie
plug ins
radiobackgrounds ( podkladové obrázky v režime rádio)
Time Shif, nahrávanie :
Funkcia Time Shift ( Mód časového posunu ) slúži na kontinuálny záznam
posledných 30 až 120 min ( podľa nastavenia) živého vysielania. Záznam
programu prebieha vždy od okamihu prepnutia na danú predvolbu. Vďaka
tejto funkcii je možný návrat späť v živom vysielaní s použitím všetkých
trikových funkcií. Po stlačení tlačidla REC sa spustí nahrávanie programu
na HDD pričom je nahraný tiež celý úsek zaznamenaný v režime Time
shift. Ak chcete nahrávanie spustiť od daného okamžiku prepnite predtým
na inú predvoľbu a späť aby doško k zrušeniu predchádzajúceho Time shift
záznamu. Time shift sa zapína v menu HDD management – Time Shift .
V rovnakom menu je možné zmeniť dĺžku záznamu Time shift buffer
lenght . Zmena sa prejaví po reštarte prijímača..
Základné nastavenie v prijímači je :
Time Shift
- ON
Time shift buffer lenght - 30 min
Okamžité nahrávanie spustíte stlačením tlačidla REC na DO. Ak je na
zvolenom programe vysielané služba EPG objaví sa výberové okno
s volbou „end of prog.“ a „120 min“ pri zvolení „end of prog,“ sa
nahrávanie ukončí na konci zvoleného programu podla údajov EPG. Pri
volbe 120min alebo ak nieje vysielané EPG je dĺžka nahrávania
prednastavená na 120 min. Ak chcete nahrávanie predĺžiť alebo skrátiť
vojdite po zahájení nahrávania do menu nastavenia Timera a upravte
dĺžku záznamu podľa svojej požiadavky.
Prijímač dokáže súčasne nahrávať 2 programy a popri tom tretí sledovať
zo záznamu. U všetkých troch programov je možné využívať trikové
funkcie.
Webové rozhranie a plug ins :
Od img verzie 1.22 a vyššie podporuje AB IPBox 400S nové webové
rozhranie Geckow webinterface a tiež technológiu prídavných modulov (
pluginov). Tieto moduly niesú súčasťou image, je ich treba doinštalovať.
Geckow webinterface nájdete na netupgrade na serveri
dev.dgstation.co.kr v adresári packages parametre pripojenia viď
v kapitole Update software cez Internet . Tu je možné stiahnuť tiež
testovací plug in.
Po stiahnutí webinterface je nutné reštartovať prijímač. Po reštarte sa
môžete pripojiť k prijímaču zadaním jeho IP adresy do Internetového
prehliadača (doporučený : Mozilla) Internet Explorer. Na prihlásenie
zadajte meno a heslo „ relook “
Radiobackgrounds ( podkladové obrázky v režime rádio):
Obrázky musia byť nahrané vo formáte MPEG 2. Vytvorte ftp spojenie
s IPboxom. Skopírijte obrázky do adresára var/media/mpeg alebo
home/relook/media /mpeg ( podľa použitého img) .V menu User setting –
radio backgrounds vyberte obrázok ktorý sa má zobrazovať v režime radio
alebo vyberte „ Slide show „ pre postupné prehrávanie. V tomto prípade
môžete nastaviť dĺžku zobrazenia obrázkov v sekundách vo voľbe „slide
show delay“.
Úprava videa pre nahranie na DVD
Videozáznamy nahrané na HDD prijímača sú uložené v adresári var/media /video alebo
home/relook/media/video . Do PC stačí cez ftp stiahnuť iba súbor bez prípony. Súbory
s príponou .index sú iba pre potreby prijímača a nie je treba ich sťahovať.
V PC najprv spustite sw MakePS xxx načítajte doň súbor videozáznamu a spustite
„convert“.
Po prekonvertovaní je treba súbor načítať do najakého MPEG 2 enkodéra a upraviť ho do
štandardného MPEG 2 DVD.
Na to môžete použiť napr.: Mainconcept Mpeg encoder.
Po načítaní do programu zvolte profil DVD.
Vojdite do menu „details“ – field encoding – zvolte „top field first“ .
Zvolte „advanced“ , v záložke video settings nastavte „variable bitrate“ a nastavte hodnoty
( bežne stačí : Maximum 5800, averarge 4600, minimum 2500) ,
vráťte sa na úvodnú obrazovku a zvolte „convert“.
Po prekonvertovaní videa spustite software MPEG2cut a upravte dĺžku videa podľa svojich
požiadavkov.
Uložte video volbou „save this clip“
Takto upravený klip môžete použiť v každom DVD authoringovom programe.
Druhou a jednoduhšou možnosťou možnosťou je využitie programu MPEG Video wizard
ktorý umožňuje priamu úpravu a prevod videa prekonvertovaného z Make PS
a vytvorenie DVD.
Viac informácií nájdete priamo na stránke programu http://www.womble.com/
Úprava fotografií pre použitie ako
radiobackground
V nových typoch image od verzie 1.24 je možné použitie užívatelských obrázkov
ako podkladov v režime RADIO. Obrázok (fotografia ) musí byť pre použitie
upravená do formátu MPEG2 video. Úprava je možná v akomkolvek softvéri na
editáciu videa ktorý umožňuje export do MPEG2 (Ulead Media Studio Pro, Ulead
Video Studio, Pinacle Video studio, Abobe premiere a pod.)
1. Fotografiu vložte do časovej osi s dĺžkou 1 snímok.
2. Zvolte „create video file“
3. Ako výstupný formát nastavte : MPEG 2, 720x576 , Variable bitrate, max
9500 interlaced , video only
4. uložte videosúbor
5. Po vytvorení zmeňte príponu súboru z mpg na mpeg
6. Skopírujte do prijímača podľa návodu v článku „použitie HDD“
7. V prijímači nastavte v „Nastaveniach užívateľa „ konkrétny obrázok , alebo
zvoľte slide show. V tom prípade sa budú všetky uložené obrázky
prehrávať stále dookola v nastavenom intervale. Ak ste pri nastavovaní
v režime RADIO , zmena nastavenia sa prejaví po prepnutí na TV a späť.
Nastavenie motora pre prijímače
AB IPBox 200S/250S PVR/400S.
K tejto rade prijímačov sú doporučované motory STAB HH90/100/120, a
SM3D12.
Prijímače rady AB IPBox plne podporujú automatický mód ovládania motora v
režime STAB/USALS.
Pred nastavením motora vždy vykonajte výrobné nastavenia : Menu – Obnoviť
výrobné nastavenia - OK.
1. V Menu – Nastavenie systému - Nastavenie LNB /pre 400S : Pripojenie nastavte oddelený ak používate nezávislú anténu
pre každý tuner alebo Loop through ak máte medzi tunermi káblovú
prepojku/ nastavte Počet LNB podľa počtu satelitov ktoré budete prijímať (
Ďalšie satelity môžete pridať aj neskôr)
Vstúpte do jednotlivých políčok potvrďte OK a zvolte v políčku Názov
satelitu jednotlivé satelity.
V tomto okne môžete tiež zmeniť v riadku TP freq frekvenciu kontrolného
transpondéru (má význam iba pre kontrolu príjmu)
/pre 400S : ak používate 2 samostatné paraboly s motorom
môžete pomocou modrého tlačidla skopírovať nastavenie Tunera 1 na Tuner
2/
2. V Menu – Nastavenie systému – USALS nastavenie
/pre 400S : ak používate 2 samostatné paraboly s motorom zvolte Tuner 1/
V políčku Názov satelitu postupne zvolte každý z prijímaných satelitov a v
políčku DiSEqC 1.3 (USALS) zvolte u každého Aktivovať /pre 400S : ak
používate 2 samostatné paraboly s motorom musíte USALS Aktivovať aj pre
Tuner 2 alebo podľa bodu 1 skopírujte nastavenie Tunera 1 na Tuner 2/
3. V políčkach- Zem.dĺžka, Zem.šírka (u niektorých verzií image po
stlačení zeleného tlačidla )
zadajte zemepisnú polohu miesta
príjmu. (obec/mesto)
Poznámka :Polohu môžete zistiť z mapy, pomocou GPS, alebo na stránke
www.abcom.sk v sekcii podpora – „vyhľadanie zemepisnej polohy pre
USALS“ . Na stránke zvolíte svoju krajinu a potom zadáte názov obce/mesta
(bez diakritiky).
4. V Menu – Nastavenie systému – Vyhladávanie programu zvoľte
metódu vyhľadávania programov a vyhľadajte požadované programy. Prijímač
automaticky natočí anténu na požadovaný satelit a vyhľadá programy.
Poznámka : Ak prijímač niektorý za satelitov nedokáže naladiť (za
predpokladu že satelit je v pracovnom rozsahu motora v mieste príjmu) je
nutné skontrolovať nastavenie antény.
Upozornenie :V žiadnom prípade neotáčajte anténou za pomoci tlačidiel DO.
Na ručné nastavenie motora slúži Menu – Nastavenie systému – DiSEqC 1.2
pozicionér.
Nastavenie DiSEqC prepínača pre prijímače
AB IPBox 200S/250S PVR/400S.
V Menu – Nastavenie systému - Nastavenie LNB (pre 400S : Pripojenie nastavte oddelený ak používate nezávislú anténu pre
každý tuner alebo Loop through ak máte medzi tunermi káblovú prepojku)
nastavte Počet LNB podľa počtu satelitov ktoré budete prijímať ( Ďalšie satelity
môžete pridať aj neskôr)
Vstúpte do jednotlivých políčok potvrďte OK a zvoľte v políčku Názov satelitu (Sat
name) názov satelitu.
Typ LNB (LNB type) ponechajte na „Univerzálny“ ak nepoužívate nejaký iný typ LNB
Local freq.- táto voľba je prednastavená pre každý typ konvertoru ktorý zvolíte. Ak
na to nemáte dôvod nemeňte ju.
Nastavenie DiSEqC prepínača je nasledovné:
Ak používate prepínač s max. 4 vstupmi, podľa čísla vstupu ku ktorému je LNB
daného satelitu pripojený nastavte A,B,C,D pre vstupy 1,2,3,4.
Ak používate prepínač s viac ako 4 vstupmi, napr. S.168 pre 8 vstupov nastavte
konfiguráciu nasledovne :
Číslo vstupu DiSEqC prepínača
1
2
3
4
5
6
7
8
DiSEqC 1.0
A
B
C
D
A
B
C
D
DiSEqC 1.1
A
A
A
A
B
B
B
B
V tomto okne môžete tiež zmeniť v riadku TP freq frekvenciu kontrolného
transpondéru (má význam iba pre kontrolu príjmu)
/pre 400S : ak používate 2 samostatné paraboly s motorom
môžete pomocou modrého tlačidla skopírovať nastavenie Tunera 1 na Tuner 2 /
Enigma softvér – konfigurácia SF Enigmy .
V súčasnosti je možná inštalácia alternatívneho softvéru Enigma do všetkých
modelov AB IPBox. Softvér Enigma bol prvý krát používaný u prijímačov
Dreambox. Vďaka SF Teamu bol tento softvér upravený a v novej verzii vyvinutý
pre prijímače AB IPBox. Pre modely 200S a 250S PVR je v súčasnosti používaná
Enigma postavená na novom Linuxovom jadre 2.6.17. Pre 400S je zatiaľ
v používaní Enigma so strarším jadrom 2.6.9.
V nasledujúcom texte je popísané základné nastavenie SF Enigmy na prijímači
AB IPBox 250S PVR. Toto nastavenie je z malými zmenami platné aj pre ostatné
modely.
Počiatočná inštalácia softvéru Enigma je rovnaká ako u ostatných softvérov.
Výnimkou je iba model 200S kde je možná inštalácia iba cez sériový port RS 232
prostredníctvom Flash tools.
Softvér po nainštalovaní neobsahuje žiadne EMU. Tie sa doinštalovávajú priamo
z menu prijímača cez tzv. „all in one panel“. Ten je prístupný po stlačení
modrého tlačidla.
Stlačte červené tlačidlo pre vstup do IPK (menu pre sťahovanie doplnkov)
Vyberte skupinu z ktorej chcete sťahovať doplnky. V tomto prípade
(Feed:Addons)
Zobrazí sa zoznam dostupných súborov na stiahnutie. Pre aktualizáciu zoznamu
stlačte zelené tlačidlo. Po zaktualizovaní, označte pomocou kurzora a tlačidla OK
súbory ktoré chcete stiahnuť. Pri označených súboroch sa zobrazí zatržítko.
Potom stlačením červeného tlačidla spustíte automatické stiahnutie a inštaláciu.
Po nainštalovaní doplnkov zvolte používaného klienta (napr. Cccam) v okne
Client select a cardserver v okne Cardserv. Select. Potom stlačením zeleného
tlačidla spustíte vybrané doplnky.
Rovnakým spôsobom môžete tiež doinštalovať setting, ďalšie jazyky menu,
skiny, pluginy hry a ďalšie. Nainštalované doplnky nájdete v časti Installed
packages.
Pri počiatočnom nastavení Enigmy je tiež dobré zmeniť typ ovládača na AB
IPBox:
Mapovanie DO AB IPBox 250S PVR pri použití image SF Enigma.
Červenou sú označené funkcie ktoré sú zmenené na rozdiel od bežného softvéru.
Zapnutie/Vypnutie (pri dlhšom pridržaní – vstup do menu Shutdown/Stand by)
Vypnutie zvuku
Prepnutie DO na ovládanie TV prijímača
Prepnutie DO na ovládanie satelitného prijímača
Prepnutie na režim TV
Prepnutie na predchádzajúci program ak bolo prepínané na ďalší program
pomocou tl.
Spustenie nahrávania zvoleného programu po vstupe do banneru VCR.
,
počas nahrávania vyvolanie podmenu pre nastavenie nahrávania
Vstup do zoznamu User bouquets
Vstup do zoznamu Providers
Zosilnenie/zoslabenie zvuku
Prepnutie na ďalši program
Vstup do zoznamu All services Radio
Funkcia RCL – návrat na predchádzajúci program
Vstup do hlavného menu / v zozname programov alebo v zozname nahrávok
vstup do kontextového menu editácie programu/nahrávky
Navigačné tlačidlá, slúžia pre pohyb v menu a potvrdzovanie položiek. V
normálnom
režime : hore/dole/ vľavo/vpravo – prepínanie programov,
OK – vstup do zoznamu programov, potvrdzovanie položiek
Návrat z menu, návrat v menu o úroveň späť
nevyužité
Zobrazenie informačného banera / rozšírenej informácie EPG
Výber položky, vstup do zoznamu programov
nevyužité
Spustenie prehrávania
Zastavenie obrazu
Posun vzad, zrýchlené prehrávanie vzad
Posun vpred, zrýchlené prehrávanie vpred
Spomalené prehrávanie/ krokovanie
nevyužité
Výber zvukovej stopy/podtitulkov
RCL
Zobrazenie teletextu
nevyužité
Upgrade Enigma softvéru cez internet
Softvér SF Enigma umožňuje upgrade novších verzií priamo z menu prijímača.
Táto možnosť je prístupná v SF Enigme pre AB IPBox 400S a
AB IPBox 250S PVR.
FAQ – tipy, triky, často kladené otázky
1.
Problém: (všetky) Po nahratí nového softéru cez Flash Tools prijímač nenabootuje, vypíše
PANIC.
Príčina : Nekompatibilná verzia databázy a main software.
Riešenie : Nahrajte software znova prostredníctvom Flash tools cez RS232(200S, 250S
PVR) alebo USB (400S) . Použite verziu software all_noboot alebo db + kernel_root
2.
Problém: (všetky) Po nahratí nového softéru cez PC editor prijímač nenabootuje, vypíše
PANIC.
Príčina : Nekompatibilná verzia databázy a main software. Nahrávali ste súbor „kernel root“
ktorý nieje kompatibilný s pôvodnou verziou databázy v prijímači. Cez PC Editor je možné
v tomto prípade nahrávať novú verziu „kernel root“ iba v prípade že používa rovnakú verziu
databázy. Aby ste predišli podobným problémom, nahrávajte prostredníctvom PC Editora iba
súbory „all_noboot“ alebo „all“
Riešenie : Nahrajte software znova prostredníctvom Flash tools cez RS232(200S, 250S
PVR) alebo USB (400S) . Použite verziu software all_noboot alebo db + kernel_root
3.
Problém: (200S,400S) V prijímači bol nahraný image Enigma, po nahraní štandardného
image prijímač nenabootuje, vypisuje PANIC.
Príčina : Nekompatibilná verzia bootloaderu.
Riešenie : Nahrajte pomocou Flash tools najprv súbor bootloadera „uboot“ a hneď nato bez
reštartovania prijímača súbory image „kernel_root+db“, „ all“ alebo „all_noboot“.
4.
Problém: (400S s nainštalovaným HDD) V prijímači bol nahraný image Enigma alebo
niektorá zo starších verzií štandardných image, po nahraní štandardného image prijímač
nenabootuje, vypisuje PANIC, nepomáha ani nahranie bootloadera.
Príčina : Pri prepise image nedošlo k prepisu dát na HDD . Nekompatibilná verzia
bootloaderu alebo databázy ktorá sa nachádza na HDD.
Riešenie : Nahrajte pomocou Flash tools najprv súbor bootloadera „uboot“ a hneď nato bez
reštartovania prijímača súbory image „kernel_root+db“, „ all“ alebo „all_noboot“. Pri
reštartovaní prijímača hneď po stlačení STANDBY stlačte a podržte šípku dole na prednom
panely , spustí sa formátovanie HDD. ( všetky dáta na HDD budú vymazané )
5.
Problém: (400S s nainštalovaným HDD ) Po spustení nahrávania nieje možné prepnúť na iný
program. Ostatné programu sú v zozname vysvietené na šedo.
Príčina : V menu Konfigurácia LNB nieje nakonfigurovaný Tuner č.2
Riešenie :
1.Ak používate Single LNB – konvertory s 1 výstupom (od antény k prijímaču vedie iba
jeden kábel) prepojte výstup (LOOP- spodný konektor) Tunera 1 so vstupom Tunera
2 pomocou krátkeho kábliku. V menu Konfigurácia LNB – Pripojenie nastavte Loop
Through . V tomto prípade pri spustení nahrávania môžete nahrávať/sledovať druhý
program, avšak iba v rámci daného TP (transpondéru) . ( Napríklad balík Slovak linku
vysiela na jednom TP, takže počas nahrávania napr. STV1 môžete nahrávať/sledovať
Markízu)
2.Ak používate Twin LNB – konvertory s dvomi výstupmi alebo 2 samostatné antény,
pripojte výstupu s každej antény k jednému Tuneru , v menu Konfigurácia LNB –
Pripojenie nastavte Oddelené. Ak používate 2 rovnaké antény (alebo Twin
konvertory na jednej anténe, môžete skopírovať nastavenia Tunera 1 na Tuner 2 alebo
opačne, alebo nastavte tunery samostatne. V tomto prípade pri spustení nahrávania
môžete nahrávať/sledovať druhý program z lubovolného nastaveného satelitu a TP.
6.
Problém: (všetky)
1. Ani po niekolkých reštartoch EMU nenabieha dekódovanie z kariet alebo zo
zdielania. ( za predpokladu že je všetko dobre nakonfigurované)
2. Prijímač sa nedá ovládať , alebo reaguje na povely DO oneskorene.
3. Na displeji bliká PANIC, prijímač nejde vypnúť.
Príčina : Došlo k softvérovej chybe prijímača.
Riešenie : Reštartujte prijímač. Na prednom panely stlačte súčastne Stanby a OK.
7.
Problém: (400S , 250SPVR s nainštalovaným HDD) V zozname nahrávok ste vymazali jednu
alebo niekoľko nahrávok ale údaj o voľnom mieste na HDD sa nezmenil.
Príčina : Ku skutočnému vymazaniu a úprave údajov o voľnom mieste dôjde po vypnutí
prijímača do Stand by.
Riešenie : Vypnite prijímač do stand by a znova zapnite.
8.
Problém: (všetky) Po zvolení serveru v menu network update a zvolení update prijímač po
krátkom čase vypíše okno s chybovým hlásením.
Príčina :
1. Zle nastavené sieťové pripojenie
2. V menu network update ste zadali režim Auto. Väčšina serverov podporuje iba režim
Manual.
Riešenie :
1. Skontrolujte nastavenie sieťového pripojenia v menu Konfigurácia IP
2. V menu Network update zvolte Režim „Manual“.
9.
Problém: (400S) 1.Po vypnutí do Stand by sa prijímač samovoľne zapne.
2.Po odpojení zo siete na niekolko minút sa vymaže údaj hodín
Príčina : Vadná zálohovacia batéria
Riešenie : Vymeňte zálohovaciu batériu, ak máte prijímač zaplombovaný, odošlite ho do
autorizovaného servisu.
10.
Problém: (250S PVR ENIGMA) Po nahraní softvéru Enigma prijímač nekomunikuje
s HDD a nieje možné ani naformátovanie HDD.
Príčina : Použitý nekompatibilný HDD
Riešenie : Prijímač nieje kompatibilný s 2.5“ HDD Hitachi. V niektorých prípadoch môžu
nastať problémy s HDD Seagate 160GB. Vymeňte HDD a skúste formátovanie znova.
Zaujímavé odkazy:
http://www.satupdate.net
http://www.download.abcom.sk
http://www.ab-forum.info
http://www.altsat.be/engels.htm
http://satelite.center.sk
http://www.satelitforum.com
http://www.relookusers.com
http://relook.actifforum.com/
http://www.dreamx.tv/ipbox/novinky.php
http://www.codeman2001.be/codeman/
http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm
http://www.fantacyteam.com/
http://crypto.ws
http://www.satellites.co.uk/
http://www.denktenk.com/
http://www.dgs-relook-fan.be/blog/
http://www.oozoon.de/main_fr.html
http://www.dreamboxworld.com
http://ipbox.com.ua
IPBox team ☺
Download

Verzie Image pre AB IPBox 200S /250S PVR /400S