Praktika
z experimentální psychologie
Jiří Lukavský
Psychologický ústav AV ČR
PedF, LS 2007/08
Náplň kurzu
●
vybrané psychologické experimenty
●
zkusit si vlastní experiment
●
termín čtvrtek 17:10 - 18:50 v M308
●
zápočet
●
materiály: www.jirilukavsky.info
Co budeme dělat
●
iluze
●
rozsah paměti
●
paměť na tváře
●
dichotic listening
●
mentální rotace
●
exkurze – oční pohyby
●
sledování kožního odporu
●
...
Dnes
●
letmý úvod do metodologie a pojmů
●
experiment v psychologii
●
ukázky iluzí
Proměnná
●
závislá
●
nezávislá
S
McGuigan, 1978
O
R1
R2
R3
Podnět a odpověď
S
O
R1
R2
R3
Organismus a odpověď
S
O
R1
R2
R3
Podnět a organismus
S
O
R1
R2
R3
Odpovědi mezi sebou
S
O
R1
R2
R3
Experiment
kauzalita, A způsobuje B
●
●
●
●
Proměnné
A musí časově
předcházet B
–
nezávislé
–
závislé
A i B musí spolu
kovariovat
(čím víc, tím víc)
–
nežádoucí
není alternativní
vysvětlení
Nežádoucí proměnné
●
eliminace
●
stabilizace, zkonstantnění
●
znáhodňování, vyrovnání
●
zahrnutí do experimentu (jako NP)
Vědecká práce
●
struktura článku (IMRAD)
–
úvod – Introduction
–
metody - Methods
–
výsledky a diskuze - Results And Discussion
QALMRI
●
Question
●
Alternative
●
Logic
●
Method
●
Results
●
Inferences
Jak se rodí vědecký článek
●
doc. Jaroslav Flegr
Ukázky iluzí
Müller-Lyerova iluze
●
jak to je...?
Müller-Lyerova iluze
http://www.michaelbach.de/ot/sze_muelue/index.html
Ebbinghausova iluze
●
dorzální / ventrální systém
●
„what“ / „where“
ventral stream
dorsal stream
Franz, 2005
Adelsonova iluze
Download

Praktika z experimentální psychologie