2014‐2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FBE DERS PROGRAMI
2014‐2015 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES COURSE PROGRAM
GÜN/DAY
PAZARTESİ/
MONDAY
SAAT/
HOUR
18.30/
21.30
19.00/
22.00
DERSİN KODU/COURSE CODE
DERSİN ADI/COURSE NAME
19.00/
22.00
ÇARŞAMBA/
WEDNESDAY
ÜNVANI/
TITLE
ADI‐SOYADI/
NAME‐SURNAME
M301
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Gazihan ALANKUŞ
Gazihan ALANKUŞ
Prof. Dr.
EEE504‐Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç/
Wavelets and Filter Banks
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
M302
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.
IE590‐Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırmasında İleri Konular/Advanced Topics in IE and OR
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SC.In Industrial Engineering
M303
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Mahmut Ali GÖKÇE
Prof. Dr.
STAT563‐İstatistiki Karar Teorisi
Statistical Decision Theory
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
Finansal Matematik/Financial Mathematics
M304
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.
FFD563‐Sanat, Tasarım ve Kent/
Art, Design and City
Mimarlık YLP/M.SC. In Architecture
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
D527
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Aslı Ceylan ÖNER
Prof. Dr.
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
D121
ZORUNLU/COURSE
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
Bilgisayar Mühendisliği Doktora/Ph.D. In Computer Engineering
M301
SEÇMELİ/ELECTIVE
Prof. Dr.
Turhan TUNALI
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Selin ÖZPEYNİRCİ
Selin ÖZPEYNİRCİ
Prof. Dr.
M302
SEÇMELİ/ELECTIVE
EEE511‐İşaret İşleme ve KontrolİçinYapay SinirAğları
Artificial Neural Networks for Signal Processing and Control
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
M303
SEÇMELİ/ELECTIVE
Prof. Dr.
STAT563‐İstatistiki Karar Teorisi
Statistical Decision Theory
EEE501‐ Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme Applied Digital Image Processing
IE531‐ İleri Üretim Sistemleri/
Advanced Production Systems
Gözde Yazgı TÜTÜNCÜ
Bahar DURMAZ
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SS.In Industrial Engineering
Endüstri Mühendisliği YLP/M SS In Industrial Engineering
MATH554‐Matematikte Temel Konular
Basic Topics in Mathematics
ARCH508‐İleri Mimari Tasarım Teorisi II/
Advanced Architectural Design Theory II
ARCH502‐Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri II/
Theory and Criticism in Architecture II
Theory and Criticism in Architecture II
Levent EREN
Yrd. Doç. Dr.
IE515‐Çok Amaçlı Optimizasyon/
Multi Objective Optimization
CE605‐Kablosuz Sensör Ağları/
Wireless Sensor Networks
18.30/
21.30
ZORUNLU/COURSE‐
SEÇMELİ/ELECTIVE
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M SC in Computer Engineering
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
CE516‐İleri Bilgisayar Ağları ve İletişimi/
Advanced Computer Networks & Communication
18.30/
21.30
SINIF/
CLASS
CE536‐ İnsan Bilgisayar Etkileşimi/
Human‐Computer Interaction
09:00/ ARCH510‐İleri Mimari Tasarım Uygulaması II/
14:50 Advanced Architectural Design Practice II
SALI/
TUESDAY
PROGRAM
Cüneyt GÜZELİŞ
Finansal Matematik/Financial Mathematics
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
M304
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Aslı GÜLDÜRDEK
Prof. Dr.
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
Mimarlık YLP/M.SC. In Architecture
M305
ZORUNLU/COURSE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Aslı Ceylan ÖNER
Prof. Dr.
M305
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.
Hüseyin AKCAN
M306
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.
Gözde Yazgı TÜTÜNCÜ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
M304
SEÇMELİ/ELECTIVE
Endüstri Mühendisliği YLP/M SC In Industrial Engineering
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SC.In Industrial Engineering
M309
SEÇMELİ/ELECTIVE
Bilgisayar Mühendisliği Doktora/Ph.D. In Computer Engineering
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
Finansal Matematik/Financial Mathematics
Doç. Dr./ Türker İNCE
Assoc. Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Kamil Erkan KABAK
Kamil Erkan KABAK
Prof. Dr.
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FBE DERS PROGRAMI
2014‐2015 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES COURSE PROGRAM
GÜN/DAY
SAAT/
HOUR
19.00/
22.00
PERŞEMBE/
THURSDAY
18.30/
21.30
19.00/
22.00
CUMA/
FRIDAY
DERSİN KODU/COURSE CODE
DERSİN ADI/COURSE NAME
SINIF/
CLASS
ZORUNLU/COURSE‐
SEÇMELİ/ELECTIVE
Mimarlık YLP/M.SC. In Architecture
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
M307
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Öğr. Gör.
Emre GÖNLÜGÜR
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
M308
SEÇMELİ/ELECTIVE
Öğr. Gör.
Gudjon Thor ERLENDSSON
CE607‐Bilgi Güvenliği/
Information Security
Bilgisayar Mühendisliği Doktora/Ph.D. In Computer Engineering
Bilgisayar Mühendisliği YLP/M.SC. in Computer Engineering
M305
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Kaan KURTEL
Prof. Dr.
FM506‐ Finansta Stokastik Süreçler/
Stochastic Processes in Finance
Finansal Matematik/Financial Mathematics
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
M307
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Güvenç ARSLAN
Prof. Dr.
ARCH504‐ Çağdaş Mimarlık/
Contemporary Architecture
Mimarlık YLP/M.SC. In Architecture
İleri Mimari Tasarım YLP/M.SC. In Advanced Architectural Design
M308
ZORUNLU/COURSE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Öğr. Gör.
IE509‐Sezgiseller/
Heuristics
Endüstri Mühendisliği YLP/M.SS.In Industrial Engineering
Endüstri Mühendisliği YLP/M SS In Industrial Engineering
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği YLP/M.SC. in Electrical and Electronics Engineering
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistic
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
M301
SEÇMELİ/ELECTIVE
Yrd. Doç. Dr./ Asst. Zeynep SARGUT
Prof. Dr.
STAT563‐İstatistiki Karar Teorisi
Statistical Decision Theory
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora/PH.D. In Applied Mathematics and Statistics
Uygulamalı İstatistik/Applied Statistics
Finansal Matematik/Financial Mathematics
M302
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
SEÇMELİ/ELECTIVE
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.
ARCH506‐Mimarlıkta Alternatif Pratikler/
Alternative Practices in Architecture
ARCH566‐Mimarlıkta Doğal Algoritmalar/
Natural Algorithms in Architecture
18.30/
21.30
PROGRAM
SEMİNER, DÖNEM PROJESİ VE TEZ DERSLERİ KREDİSİZ DERSLER OLDUKLARI İÇİN DERS PROGRAMINDA YER ALMAMAKTADIR.
,
Ç
SEMİNER VE DÖNEM PROJESİ DERSLERİ AKADEMİK DANIŞMAN İLE TEZ DERSİ TEZ DANIŞMANI İLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR.
ÜNVANI/
TITLE
ADI‐SOYADI/
NAME‐SURNAME
Burkay PASİN Gözde Yazgı TÜTÜNCÜ
Download

2014-2015 bahar fbe ders programı-2-1-1