T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek
Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.
A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
İLKÖĞRETİM ABD.
Sınıf Öğretmenliği YLP.
Fen Bilgisi Eğitimi YLP.
KONTENJAN
ALES Puan
Türü
ARANAN ŞARTLAR
10
EA
Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği programı lisans mezunu olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi lisans mezunu ve
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar (Matematik hariç) tezsiz yüksek lisans
mezunu olmak.
Okul Öncesi Eğitimi lisans mezunu olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu
Öğretmenliği programı lisans veya tezsiz yüksek lisans mezunu olmak.
5
SAY
Okul Öncesi Eğitimi YLP.
7
EA
Sosyal Bilgiler Eğitimi YLP.
6
SÖZ
10
EA-SÖZ
5
EA
Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
13
EA
-Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
-YDS veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dil sınavından en az
50 puan almış olmak.
EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji mezunu olmak.
SÖZ
-İngiliz Dili Eğitimi Bölümü mezunu olmak.
-YDS veya Üniversitelerarası kurul tarafından eşdeğer sayılan sınavda kendi dilinde
(İngilizce) en az 80 puan almış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD.
Türkçe Eğitimi YLP.
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD.
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve
Ekonomisi YLP.
Eğitim Programları ve Öğretim YLP.
Rehberlik ve Psikolojik Danışm. YLP.
5
Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri mez. olmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ABD.
İngiliz Dili Eğitimi YLP.
4
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ABD.
Müzik Eğitimi YLP.
5
Resim İş Eğitimi YLP.
8
EA-SÖZSAY
EA-SÖZSAY
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi lisans mezunu olmak
-Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği mezunu olmak.
-Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin ilgili alanlarından mezun olmak.*
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞR. ABD.
Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Bilimleri ve Teknolojisi
EA-SÖZYüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
SAY
Beden Eğitimi Öğretmenliği programlarından mezun olmak.
*Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Lisans Sanat Eğitimi ile ilgili dersler) derslerini almak koşuluyla.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi YLP.
5
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD.
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve
20
EA
Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
Ekonomisi İ.Ö. Tezli YLP.
*İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için en az “20” öğrencinin ilgili programlara kayıt yaptırmış olması gerekir.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI*
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR
EA-SÖZ
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi kurumlarda öğretmen olarak çalışıyor
olmak.
İLKÖĞRETİM ABD.
Sınıf Öğretmenliği İ.Ö. Tezsiz YLP.
30
TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD.
Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
İ.Ö. Tezsiz YLP.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi İ.Ö. Tezsiz
YLP.
50
EA-SÖZ
30
EA-SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü ve Türkçe Öğretmenliği
Bölümü mezunları ile kamu ve özel eğitim kurumlarında Türkçe Öğretmeni veya
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapanlar başvuru yapabilir.
Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı
Diller Eğitimi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Dilbilim,
Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim vb. programları mezunu olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
30
EA-SAYEğitim Fakültesi mezunu veya Eğitim Formasyonu almış olmak.
Ekonomisi İ.Ö. Tezsiz YLP.
SÖZ
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
EA-SAY-Üniversitelerden en az lisans düzeyinde mezun olmak.
Ekonomisi İ.Ö. Tezsiz YLP.
60
SÖZ
-Başvuru tarihi itibari ile Denizli ili sınırları içinde kadrolu yönetici (müdür, müdür
(Okul Yönetici ve Denetmenleri için)
başyardımcısı, müdür yardımcısı) veya eğitim denetmeni olarak görev yapıyor olmak.
*İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için en az “15” öğrencinin ilgili programlara kayıt yaptırmış olması gerekir.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR
İLKÖĞRETİM ABD.
EA
SAY
SÖZ
11
İlköğretim Doktora Programı
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD.
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve
Ekonomisi Doktora Programı
4
Sınıf Öğretmenliği: 2 kişi
Sınıf Öğretm. tezli yüksek lisans programı mezunu olmak.
Matematik Eğitimi: 2 kişi
Matematik veya Matematik Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: 2 kişi
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi
yüksek lisans programı mezunu olmak.
SAY
Fen Bilgisi Eğitimi: 2 kişi
Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi yüksek lisans
programı mezunu olmak.
EA
Okul Öncesi Eğitimi: 3 kişi
Okul Öncesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Psikoloji
yüksek lisans programı mezun olmak.
EA
Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisans yapmış
olmak.
B- FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
KONTENJAN
ALES Puan
Türü
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Bilgisayar Mühendisliği YLP.
BİYOLOJİ ABD.
5
SAY
Bilgisayar Mühendisliği ve/veya Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Biyoloji YLP.
29
SAY
Biyoloji bölümü mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşuluyla,
fakülte mezunu olmak.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Çevre Mühendisliği YLP.
ELEKTRİK-ELEK. MÜH. ABD.
9
SAY
Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
10*
SAY
Anabilim Dalından Referans mektubu almak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Kontrol ve Kumanda Tekniği B.D. (1 kişi), Elektrik Tesisleri B.D. (1 kişi), Elektronik
B.D. (1 kişi), Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Tek B.D.(1 kişi), Devre ve
Sistemler B.D (2 kişi), Elektrik Makineleri B.D. (4 kişi)
13
SAY
Endüstri Müh. mezunu olmak (Uzaktan eğitim ile eğitim gören mezunlar hariç)
SAY
Fizik, Fizik Mühendisliği lisans mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılmak koşuluyla, Fizik Öğretmenliği bölümü mezunları olmak.
SAY
Gıda Mühendisliği mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Meyve-Sebze İşleme Teknolojisi B.D. (1 kişi), Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi
B.D (2 kişi), Gıda Kimyası B.D. (1 kişi), Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri B.D. (1
kişi), Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi B.D. (1 kişi), Gıda Biyoteknolojisi B.D.
(1 kişi), Tahıl Ürünleri İşleme Tekn. B.D. (2 kişi), Gıda Toksikolojisi B.D. (1 kişi)
26*
SAY
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları dışındakiler Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılmak koşulu ile başvurabilir.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
 Yapı B.D.(10 kişi): İnşaat Müh. bölümünden mezun olmak.
 Hidrolik B.D. (7 kişi): İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği ve Meteoroloji
Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
 Ulaştırma B.D. (5 kişi): İnşaat Müh. bölümünden mezun olmak.
 Geoteknik B.D. (3 kişi): İnşaat Müh. bölümünden mezun olmak.
 Mekanik B.D (1 kişi): İnşaat Müh. ve Makine Müh. bölümü mezunu olmak.
20
SAY
Jeoloji Müh. Mez. ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşulu ile fakültelerin
ilgili bölüm mez. olmak ve Anabilim dalı öğr. üyelerinden referans mektubu almak.
23*
SAY
Kimya Bölümü mezunları ile Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşuluyla
Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi
ve Çevre Mühendisliği mezunları olmak.
*Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Analitik Kimya B.D. (4 kişi), Biyokimya B.D. (2 kişi), Anorganik Kimya B.D.
(7 kişi), Fiziko Kimya B.D. (4 kişi), Organik Kimya B.D. (6 kişi)
15*
SAY
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Termodinamik B.D. (3 kişi), Enerji B.D. ( 2 kişi), Konstrüksiyon ve İmalat B.D.
( 4 kişi), Mekanik (5 kişi), Makine Teorisi ve Dinamiği B.D. (1 kişi)
SAY
Matematik Bölümü veya ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na katılma koşuluyla
Matematik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Geometri B.D. (1 kişi), Uygulamalı Matematik B.D. (3 kişi), Cebir ve Sayılar Teorisi
B.D. (1 kişi), Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi B.D. (3 kişi)
ANABİLİM DALI/PROGRAM
Elektrik-Elektronik Müh. YLP.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Endüstri Mühendisliği YLP.
FİZİK ABD.
Fizik YLP.
10
ARANAN ŞARTLAR
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Gıda Mühendisliği YLP.
10*
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD.
İnşaat Mühendisliği YLP.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Jeoloji Mühendisliği YLP.
KİMYA ABD.
Kimya YLP.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Makine Mühendisliği YLP.
MATEMATİK ABD.
Matematik YLP.
8*
TEKSTİL MÜH. ABD.
Tekstil Mühendisliği YLP.
11
SAY
Tekstil Mühendisliği bölümü mezunu olmak (10 kişi), Fen-Edebiyat Fak. Kimya
Bölümü mezunu olmak (1 kişi).
OTOMOTİV MÜH. ABD.
Otomotiv Mühendisliği YLP.
6
SAY
Makine Mühendisliği veya Otomotiv Müh. bölümü mezunu olmak.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR
15
SAY
Biyoloji Yüksek Lisans mezunları ile Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak
koşuluyla, Yüksek Lisans mezunu olmak
SAY
Anabilim Dalından Referans mektubu almak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Elektrik Tesisleri B.D. (1 kişi),
Kontrol ve Kumanda Tekniği B.D. (1 kişi),
BİYOLOJİ ABD.
Biyoloji Doktora Programı
ELEKTRİK-ELEK. MÜH. ABD.
Elektrik-Elek. Müh. Doktora Programı
2*
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Endüstri Müh. Doktora Programı
FİZİK ABD.
3
SAY
Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Fizik Doktora Programı
2
SAY
Fizik ve Fizik Mühendisliği lisans veya yüksek lisans mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık
Programı’na katılmak koşuluyla Fizik Öğretmenliği, lisans veya yüksek lisans
mezunu olmak.
SAY
Gıda Mühendisliği lisans mezunları ile Gıda Müh. yüksek lisans mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Meyve-Sebze İşleme Teknolojisi B.D. (1 kişi), Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi
B.D (1 kişi), Gıda Kimyası B.D. (1 kişi), Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri B.D.
(2 kişi), Gıda Biyoteknolojisi B.D. (1 kişi), Tahıl Ürünleri İşleme Tekn. B.D (1 kişi)
13*
SAY
Aşağıda belirtilen bilim dallarından Yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilecektir.
İnşaat Mühendisliği bölüm mezunları dışındakiler Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılmak koşulu ile başvurabilir.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Yapı B.D.(4 kişi), Hidrolik B.D. (4 kişi), Ulaştırma B.D. (3 kişi), Mekanik B.D.(1
kişi), Geoteknik B.D. (1 kişi): Geoteknik veya Maden Mühendisliği yüksek lisans
mezunu olmak.
10
SAY
Jeoloji Mühendisliği yüksek lisans mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılmak koşuluyla ilgili alanlardan yüksek lisans mezunu olmak ve Anabilim dalı
öğretim üyelerinden referans mektubu almak.
SAY
Kimya yüksek lisans mezunları ile Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşulu ile
Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Tekstil Müh., Eczacılık ve Çevre
Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Analitik Kimya B.D. (1 kişi), Anorganik Kimya B.D. (4 kişi), Organik Kimya B.D.
(1 kişi)
SAY
Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Makine Mühendisliği bölümünde/Anabilim
Dalında tamamlamış olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Konstrüksiyon ve İmalat B.D. (5 kişi), Makine Teorisi ve Dinamiği B.D. (1 kişi),
Mekanik B.D (4 kişi), Termodinamik B.D. (1 kişi), Enerji B.D. (1 kişi)
SAY
Matematik lisans veya yüksek lisans mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılma koşuluyla Matematik Mühendisliği lisans veya yüksek lisans mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Geometri B.D. (1 kişi)
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Gıda Mühendisliği Doktora Programı
7*
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD.
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı
KİMYA ABD.
Kimya Doktora Programı
6*
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Makine Mühendisliği Doktora Programı
12*
MATEMATİK ABD.
Matematik Doktora Programı
1*
C- SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR
SAY
Tıp, Diş, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakülteleri, Fizik Tedavi Rehabilitasyon
YO, Sağlık YO, Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Böl. lisans mezunu olmak.
5
EA-SÖZSAY
Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Progr. mezunu olmak.
*Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Ortopedik Reh.alanı (1 kişi), Kardiyopulmoner Reh. Alanı (2 kişi), Genel Fizyoterapi
(1 kişi), Nörolojik Rehabilitasyon alanı (1 kişi)
6
EA-SÖZSAY
Spor Bilimleri Fak., Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO, Beden Eğitimi ve Spor YO,
Eğitim Fak. Beden Eğit. ve Spor Böl, Fen edebiyat Fak. Fizik Böl., Mühendislik Fak.
Endüstri Mühendisliği Böl, Sağlık Bilimleri Fak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YO,
3
Tıp Fak. Lisans Mezunu olmak.
SAY
Tıp, Diş, Veteriner Fakülteleri, Fen-Edebiyat veya Fen Fak. Fizik, Kimya, Biyoloji
Böl. Ve Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 Yıllık Lisans mezunu olmak.
KONTENJAN
ANATOMİ ABD.
Anatomi YLP.
4
FİZİK TEDAVİ VE REHAB. ABD.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YLP.
ANTRENMAN VE HAREKET ABD.
Antrenman ve Hareket YLP.
BİYOFİZİK ABD.
Biyofizik YLP.
İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ ABD.
5
İş ve Uğraşı Tedavisi YLP.
2
EA-SÖZSAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Tedavisi,
Ergoterapi bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
3
SAY
Eczacılık, Tıbbi Biyolojik Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü, FTR Yüksek Okulu Lisans Mezunu olmak.
4
EA-SAY
Tıp, Eczacılık, Diş, Veteriner Fakülteleri ve 4 Yıllık Sağlıkla İlgili Yüksekokul
mezunu olmak.
EA-SÖZSAY
EA-SÖZSAY
Hemşirelik YO., Sağlık YO., Hemşirelik veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşirelik YO., Sağlık YO., Hemşirelik veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
SAY
Biyoloji,Eczacılık,Fizik Tedavi YO,Sağlık YO, Veteriner Fakültesi lisans mezunu
olmak.
EA-SÖZSAY
Spor Bilimleri Fakültelerinin, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarının,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Rekreasyon, Beden Eğitimi ve spor
Öğretmenliği, Antrenörlük,Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği Bölümlerinden.
Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Felsefe, Antropoloji
Bölümlerinden. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü. Eğitim
Fakültelerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Beden Eğit. ve Spor Öğretmenliği
Böl., Okul Öncesi Eğit. veya Sınıf Öğretmenliği Böl., Psikiyatri Uzmanı, Devlet
5
Konservatuarı Türk Halk Oyunları, Modern Dans Bölümü Lisans Mezunu olmak.
SAY
Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakülteleri, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği ve
Biyokimya Alanlarında 4 Yıllık lisans mezunu olmak.
SAY
Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve
Genetik, Kimya ve Biyokimya Böl. lisans mezunu olmak.
SAY
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Hekimliği
Fakültesi lisans mezunu olmak.
FİZYOLOJİ ABD.
Fizyoloji YLP.
HALK SAĞLIĞI ABD.
Halk Sağlığı YLP.
HEMŞİRELİK ABD.
Hemşirelik Esasları YLP.
2
Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği YLP.
3
2
6
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ABD.
Histoloji-Embriyoloji YLP.
4
SPORDA PSİKO-SOSYAL AL. ABD.
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar YLP.
5
TIBBİ BİYOKİMYA ABD.
Tıbbi Biyokimya YLP.
5
TIBBİ BİYOLOJİ ABD.
Tıbbi Biyoloji YLP.
3
TIBBİ FARMAKOLOJİ ABD.
Tıbbi Farmakoloji YLP.
3
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD.
Tıbbi Mikrobiyoloji YLP.
2
EA-SAY
Tıp, Diş Hekimliği Fak., Fen Fak. Biyoloji Böl. lisans mezunu olmak.
C- SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR
EA-SÖZ
SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya İş ve Uğraşı (Ergoterapi) tedavisi alanında yüksek
lisans mezunu olmak.
*Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
(2 adet Ortopedik Reh.alanı, 1 adet Nörolojik Rehabilitasyon, 1 adet El
Rehabilitasyonu, 2 adet Genel Fizyotreapi alanlarında Doktora eğitimi
göreceklerdir.).
+1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu vatandaşları için YÖK
kontenjanı olup, başvuran aday Genel Fizyoterapi alanında eğitim görecektir).
SAY
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi lisans
mezunları ile, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji yüksek lisans mezunu olmak.
SAY
Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans mezunu olmak.
SAY
-Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi lisans mezunları ile, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji
ve Genetik, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
Genetik, Biyoloji yüksek lisans mezunu olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REH. ABD.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doktora Programı
6+1
FİZYOLOJİ ABD.
Fizyoloji Doktora Programı
3
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ABD.
Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı
TIBBİ BİYOLOJİ ABD.
4
Tıbbi Biyoloji Doktora Programı
1
SİNİR BİLİM ABD.
Sinir Bilim Doktora Programı
EA-SAY
2
Tıp,Veteriner Fakültesi lisans mezunları ile, Anatomi, Biyofizik, Biyokimya,
Farmakoloji, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Tıp, Sinirbilim, Tıbbi Biyoloji, Biyomedikal Müh., Eczacılık, Psikoloji,
4
Fizik Tedavi ve Reh. yüksek lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü kontenjanları için, sadece bir (1) programa başvuru yapılabilir.
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) ile ortak yürütülen programdır.
Fen-Edeb. Fak. Fizik Böl, Müh. Fak. Endüstri Müh. Böl, Sağlık Bilimleri Fak. Fizyoterapi ve Reh. YO., Tıp Fak. Lisans mezunları, 1 yıl (2 dönem) Bilimsel Hazırlık Progr. tabi tutulurlar.
4Biyoloji, Biyomedikal Müh., Eczacılık, Psikoloji Yüksek Lisans mezunları 1 yıl (2 dönem) Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar.
5Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Felsefe, Antropoloji Böl., İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sosyal Hizmet Böl., Eğitim Fak. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Eğit. Sınıf
Öğretmenliği Böl., Psikiyatri Uzmanı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları, Modern Dans Bölümü Mezunları 1 yıl (2 dönem) Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar.
1-
2-
3–
D- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
6
EA-SÖZ
5
SÖZ
ARANAN ŞARTLAR
ARKEOLOJİ ABD
Klasik Arkeoloji YLP.
Arkeoloji ve Mimarlık Bölümlerinden lisans mezunu olmak. (4 kişi)
Lisans mezunu olarak müzede çalışıyor olmak. (Arkeoloji-Sanat Tarihi Böl.) (2 kişi)
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATL. ABD
Fransız Dili ve Edebiyatı YLP.
1-Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği/Fransız Dili Eğitimi, Fransızca
Mütercim Tercümanlık, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programlarından
İngiliz Dili ve Edebiyatı YLP.
5
SÖZ
mezun olmak.
2-Yabancı Dilden (Fransızca) YDS, ya da Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğer
saydığı sınavların birinden en az yetmiş (70) ya da eşdeğeri puan almış olmak.
1- İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans
programlarından mezun olmak.
2-Yabancı Dilden (İngilizce) YDS, ya da Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğer
saydığı sınavların birinden en az seksen (80) ya da eşdeğeri puan almış olmak.
ÇALIŞMA EK. VE END. İLİŞK. ABD
15
EA
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü mezunu olmak. (10 kişi)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nden
veya Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun
olmak. (5 kişi)
Alan dışı başvurular için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
8
EA
Ekonometri ve İstatistik bölümlerinden lisans mezunu olmak. (5 kişi)
İktisat, Aktüerya ve Endüstri Müh. bölümlerinden lisans mezunu olmak. (3 kişi)
Sistematik Felsefe ve Mantık YLP.
10
EA-SÖZ
Türk İslam Düşünce Tarihi YLP.
8
EA-SÖZ
İKTİSAT ABD.
İktisat YLP.
İŞLETME ABD.
10
EA
Yönetim ve Organizasyon YLP.
10
EA
Muhasebe ve Finansman YLP.
10
EA
Üretim Yönetimi ve Pazarlama YLP.*
10
EA
Sayısal Yöntemler YLP.
10
EA-SAY
Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi YLP
10
EA-SAY
Pazarlama YLP
10
EA
Çalışma Ekon. ve End. İlişkileri YLP.
EKONOMETRİ ABD.
Ekonometri YLP.
FELSEFE ABD.
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi bölümlerinden
mezun olmak.
Üniversitelerin Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Psikoloji
bölümlerinden veya İlahiyat Fakültesinden mezun olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi,
İktisat Fakültesi ile İşletme Eğitimi Bölümü, Muhasebe Finansman Eğitim Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (Bankacılık
Bölümü) mezunu olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği bölümü mezunu
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Endüstri, Bilgisayar ve İşletme Mühendisliği, Fen Edebiyat
Fakültesi Matematik ve İstatistik bölümü mezunu olmak.
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği Fakültesi,
Hemşirelik Yüksek Okulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Sağlıkla
ilgili diğer Fakülte Bölümleri ile Yüksek Okul mezunları.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Endüstri Mühendisliği bölümü Bilgisayar Mühendisliği,
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Lojistik Yüksek Okulu mezunu olmak.
KÜLTÜR VAR. KOR. VE ONAR. ABD.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım YLP.
19
EA-SÖZ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (2 kişi), Arkeoloji (2 kişi), Sanat Tarihi (3
kişi), Mimarlık (2 kişi), Biyoloji (1 kişi), Peyzaj (1 kişi), Kimya (2 kişi), Şehir ve
Bölge Planlama (1 kişi), Halk Bilimi (1 kişi), Güzel Sanatlar (2 kişi), İnşaat
Mühendisliği (1 kişi), Jeoloji Mühendisliği (1 kişi) olmak üzere, bu bölümlerden
lisans mezunu olanlardan belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.
MALİYE ABD.
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye Bölümleri ile Hukuk Fakültesi
mezunu olmak.
8
SÖZ
Sanat Tarihi Bölümü, Arkeoloji Bölümü ve Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.
10
EA-SÖZ
10 + 1
EA
10
EA-SÖZ
Eskiçağ Tarihi YLP.
4
SÖZ
Yeniçağ Tarihi YLP.
4
SÖZ
Yakınçağ Tarihi YLP.
4
SÖZ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi YLP.
4
SÖZ
Maliye YLP.
15
SANAT TARİHİ ABD.
Sanat Tarihi YLP.
SİYASET BİL. VE KAMU YÖN. ABD.
Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları YLP.
Siyaset Bilimi YLP.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sanat
ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültelerine bağlı tüm
bölümlerden, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden lisans mezunu olmak.
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi
ve Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji
ve Felsefe bölümlerinden lisans mezunu olmak.
+1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu vatandaş olmak.
SOSYOLOJİ ABD.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji YLP.
Sosyoloji (6 kişi), Felsefe (1 kişi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1 kişi), Eğitim
Fakültesi (1 kişi), Hukuk Fakültesi (1 kişi). olmak üzere, bu bölümlerden lisans
mezunu olanlardan belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.
TARİH ABD.
Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri, Eskiçağ
Dilleri ve Kültürleri, Antropoloji ve Doğu Dilleri Bölümleri mezunu olmak.
Kamu Yönetimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Hukuk,
İktisat, Coğrafya, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümleri mezunu olmak, Osmanlıca bilmek.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümleri mezunu olmak, Osmanlıca bilmek.
Kamu Yönetimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Hukuk,
İktisat, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Arşivcilik, Bilgi ve Belge
Yönetimi Bölümleri mezunu olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD.
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve
Halk Bilimi Bölümü mezunu olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve
Halk Bilimi YLP.
3
EA-SÖZ
Halk Bilimi Bölümü mezunu olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve
Yeni Türk Dili YLP.
10
EA-SÖZ
Halk Bilimi Bölümü mezunu olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve
Yeni Türk Edebiyatı YLP.
5
EA-SÖZ
Halk Bilimi Bölümü mezunu olmak.
*Bu programa alınacak öğrencilere, sadece Üretim Yönetimi ile ilgili dersleri içeren müfredat uygulanacaktır.
Eski Türk Edebiyatı YLP.
5
EA-SÖZ
Edebiyatı Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
*İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
İktisat İ.Ö. Tezsiz YLP.
25
EA
İŞLETME ABD.
Yönetim ve Organizasyon İ.Ö. Tezsiz YLP.
Muhasebe ve Finansman İ.Ö. Tezsiz YLP.
Sayısal Yöntemler İ.Ö. Tezsiz YLP.
Üretim Yönet. ve Pazarlama İ.Ö. Tezsiz YLP.**
15
15
15
15
EA
EA
EA-SAY
EA
15
EA-SAY
ANABİLİM DALI
ARANAN ŞARTLAR
İKTİSAT ABD.
Sağlık Kurumları ve Hastane Yönetimi İ.Ö.
Tezsiz YLP
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak. (22 kişi),
Lisans mezunu olmak. (3 kişi)
Lisans mezunu olmak.
Lisans mezunu olmak.
Lisans mezunu olmak.
Lisans mezunu olmak.
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği Fakültesi,
Hemşirelik Yüksek Okulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Sağlıkla
ilgili diğer Fakülte Bölümleri ile Yüksek Okul mezunu olmak.
Lisans mezunu olmak.
Pazarlama İ.Ö. Tezsiz YLP
15
EA
SİYASET BİL. VE KAMU YÖN. ABD.
Siyaset Bil. ve Kamu Yön. İ.Ö. Tezsiz YLP
18
EA-SÖZ
Lisans mezunu olmak.
*İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için en az “10” öğrencinin ilgili programa kayıt yaptırmış olması gerekir.
**Bu programa alınacak öğrencilere, Üretim Yönetimi ile ilgili dersleri içeren müfredat uygulanacaktır.
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
3
EA-SÖZ
ARANAN ŞARTLAR
ARKEOLOJİ ABD.
Arkeoloji Doktora Programı
Arkeoloji, Mimarlık (Restorasyon) ve Sanat Tarihi
yüksek lisans yapmış olmak.
(Bizans Sanatı) alanlarında
BATI DİLLERİ VE EDEB. ABD.
Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
5
SÖZ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
5
SÖZ
Felsefe Doktora Programı
3
EA-SÖZ
İKTİSAT ABD.
İktisat Doktora Programı
İŞLETME ABD.
Genel İşletme Doktora Programı
5
EA
10
EA
1-Yüksek Lisans yapmış olmak.
2-Yabancı dilden (Fransızcadan) YDS ya da Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğer
saydığı sınavlardan birinden en az seksen (80) ya da eşdeğeri puan almış olmak.
3-İkinci yabancı dilden (Almanca ya da İngilizceden) YDS ya da Yüksek Öğretim
Kurulu’nun eşdeğer saydığı sınavlardan birinden en az elli beş (55) ya da eşdeğeri
puan almış olmak.
1-İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı’nda Yüksek Lisans
yapmış olmak.
2-Yabancı dilden (İngilizceden) YDS ya da Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğer
saydığı sınavlardan birinden en az seksen (80) ya da eşdeğeri puan almış olmak.
3-İkinci yabancı dilden (Almanca ya da Fransızcadan) YDS ya da Yüksek Öğretim
Kurulu’nun eşdeğer saydığı sınavlardan birinden en az elli beş (55) ya da eşdeğeri
puan almış olmak.
FELSEFE ABD.
Üniversitelerin Felsefe Bölümünden mezun olmak ve Felsefe Anabilim Dalında
yüksek lisans yapmış olmak.
İktisat Yüksek Lisans mezunu olmak.
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümü mezunu, Mühendislik
Fakültelerinin İşletme Mühendisliği ve Endüstri Müh. Bölümünden mezun olmak.
-Sosyal Bilimlere bağlı; Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans programını bitirmiş
olmak.
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Mühendislik Fakültelerinin İşletme
Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
-Sosyal Bilimlere bağlı; Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans programını bitirmiş
olmak.
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Mühendislik Fakültelerinin İşletme
Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
-Sosyal Bilimler veya Fen Bilimlerine bağlı; Sayısal Yöntemler veya Üretim
Yönetimi ağırlıklı Yüksek Lisans programını bitirmiş olmak.
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Mühendislik Fakültelerinin İşletme
Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
- Sosyal Bilimlere bağlı; Üretim Yönetimi ağırlıklı bir Yüksek Lisans programını
bitirmiş olmak.
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Mühendislik Fakültelerinin İşletme
Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
- Sosyal Bilimlere bağlı; Pazarlama veya Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek
Lisans programını bitirmiş olmak.
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Ağırlıklı
2
EA
Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Ağırlıklı
2
EA
Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Ağırlıklı
2
EA-SAY
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Ağırlıklı
2
EA
Pazarlama Bilim Dalı Ağırlıklı
2
EA
Maliye Doktora Programı
5
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye Bölümleri ile Hukuk
Fakültesinden mezun olmak veya ilgili bölümlerden yüksek lisans yapmış olmak.
SANAT TARİHİ ABD.
Sanat Tarihi Doktora Programı
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖN. ABD.
2
SÖZ
Yüksek Lisansını Sanat Tarihinde yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora
Programı
4
EA-SÖZ
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi
ve Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu
Hukuku alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
3
EA-SÖZ
Sosyoloji ve Felsefe alanında yüksek lisans yapmış olmak.
6
SÖZ
MALİYE ABD.
SOSYOLOJİ ABD.
Sosyoloji Doktora Programı
TARİH ABD.
Tarih Doktora Programı
Sosyal Bilimler Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, Yeni ve Yakınçağ
çalışacaklar için Osmanlıca bilmek.
Eskiçağ Tarihi (1 kişi), Yeniçağ Tarihi (1 kişi), Yakınçağ Tarihi (1 kişi), Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi (2 kişi) Yabancı Uyruklu (1 kişi)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD.
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
13
EA-SÖZ
Yeni Türk Dili (4 kişi), Eski Türk Edebiyatı (3 kişi), Yeni Türk Edebiyatı (2 kişi),
Halk Bilimi (1 kişi) Eski Türk Dili (3 kişi) alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELER
A)- BAŞVURU KOŞULLARI:
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL İÇİN ARANAN ASGARİ PUANLAR
ENSTİTÜ
AKADEMİK DERECE
Y.Lisans
(Tezli)
(İ.Ö.
Tez./Tezsiz)
Y.Lisans
(Tezli)
Doktora
Y.Lisans
(İ.Ö.Tez./
Tezsiz)
İ.Ö. Tezli - 60
EĞİTİM BİL.
ENS.
Lisans
Lisans Der. ile başv.
En az: 3.30
YL. Der. ile başv.
Tezli YL. Dipl.
60
FEN BİL. ENS.
Lisans
Lisans Der. ile başv.
En az: 3.30
YL. Der. ile başv.
Tezli YL. Dipl.
60
55
-
60
-
-
-
-
SAĞLIK BİL.
ENS.
Lisans
Y.Lisans
SOSYAL BİL.
ENS.
Lisans
-Tıp, Diş, Veterinerlik
Fak. mez. En az:
2.70/4
-Tıp, Diş, Veterinerlik
Fak. mez. Hariç;
Lisans Dip. Başv.
-Tıp, Diş, Veterinerlik
Fak. Mezunları hariç;
En az 3.30/4
Tezli YL.Der. ile başv.
Lisans Der. ile başv.
En az: 3.30
YDS VEYA EŞDEĞER
PUAN
ALES
İ.Ö. Tezsiz - 55
Doktora
YL. Der. ile: 65
Lisans Der. ile:
80
YL. Der. ile: 65
Lisans Der. ile:
80
Y.Lisans
(Tezli)
Doktora
40*
55**
40**
55**
50**
60**
65***
70
65
YL. Der. ile başv.
Tezli YL. Dipl.
60
55
YL. Der. ile: 65
Lisans Der. ile:
80
Girişte
Zorunlu
Değil,
Tez’e
Başlarken:
en az 40
puan
80**
70**
55**
Eğitim dili Türkçe-İngilizce veya İngilizce olan programlar için
80**
Eğitim dili -Fransızca olan programlar için
80**
* Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik ve Resim), Türkçe Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dallarında (Eğitim Programları ve Öğretim YLP. hariç)
yürütülen tezli yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil şartı aranmaz. Ancak, tez aşamasına geçmek için, YDS’den en az 40 puan almış
olmak gerekir.
**YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği eşdeğer puanın sağlanması koşulu aranır.
*** Tıpta Uzmanlık Sınavı temel bilimler bölümünden 55 Temel Tıp Puanı bu puana eş değer kabul edilir.
****100’lük sistem üzerinden olan mezuniyet not ortalamaları Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre 4’lük sisteme
dönüştürülür.
B)-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
1)-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş için; ALES sınav notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i,
mülakatın %20’si, yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) %15 ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisans için 60,
Doktora için 65 puanın altında olan ve mülakata girmeyen aday programa kabul edilmez.
2)- Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş için; ALES sınav notunun % 60’ı, lisans not ortalamasının
% 20’si ve mülakatın % 20’si dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. Başarı puanı 55’in altında olan ve mülakata girmeyen aday başarısız
sayılır.
C)-BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, MÜLAKAT VE KESİN KAYITLAR:
Lisansüstü programlara başvuru işlemleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak;
11/08/2014 ile 22/08/2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir.
Online Başvuru Adımları:
1. T.C. kimlik numarası ile sisteme girilerek, istenen bilgiler doldurulup öğrenci numarası ve şifre alınacaktır.
2. Sonra sisteme tekrar şifre ile giriş yapılarak, başvuru işlemi tamamlanarak,“LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU FORMU” alınacaktır.
3. Başvuru ile ilgili açıklamalar ve işlemler “2008.pau.edu.tr/enstitu/bilgilendirme.aspx” adresinden yapılacaktır.
Mülakat tarihi ve saati:
a)-Tezli YL./Doktora Programları için:
26/08/2014, Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında,
b)-Tezsiz YL Programları için:
27/08/2014, Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında,
Kesin Kayıtlar: 01-03 Eylül 2014 tarihleri arasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır.
D)- KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
Yüksek Lisans için ;
Doktora için ;
1-Başvuru formu,
1-Başvuru formu,
2-Lisans not ortalaması ve not dökümü,
2-Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,
3-Aslı iade edilmek koşuluyla, Lisans Diploması veya Geçici 3- Aslı iade edilmek koşuluyla, Lisans / Yüksek Lisans Diploması veya
Mezuniyet Belgesi ve onaylı sureti
Geçici Mezuniyet Belgesi ve onaylı sureti.
4-ALES sonuç belgesi,
4-ALES sonuç belgesi,
5-YDS Sonuç Belgesi (Programa başlarken zorunlu olanlar için)
5-YDS Sonuç Belgesi
6- İlgili mevzuata uygun 6 adet vesikalık fotoğraf
6- Kıyafet yönetmeliğine uygun 6 adet vesikalık fotoğraf
7- Katkı payı harç dekontu (İ.Ö. Tezli/Tezsiz progr. öğr. alınır)
--------------------------8-Askerlik Durumu için kişinin beyanı esas alınır. Enstitü, kişi hakkında gerekli araştırmayı yapar, gerek görülürse adaydan belge istenir.
E)- KESİN KAYIT BAŞVURU ADRESLERİ:
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ
Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ
Kınıklı Kampüsü /DENİZLİ
Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ
Tel: (0258) 296 12 43-44-45-55 Tel: (0258) 296 22 93
Tel : (0258) 296 20 08-09
Tel: (0258) 296 38 19 - 20 - 17
Fax : (0258) 296 12 01
Fax : (0258) 296 23 47
Fax : (0258) 296 23 48
Fax : (0258) 296 38 13
Download

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,