T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara,
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.
A- EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
KONTENJAN
ALES Puan
Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
İLKÖĞRETİM ABD.
Sınıf Öğretmenliği YLP.
8
EA
Fen Bilgisi Eğitimi YLP.
10
Sosyal Bilgiler Eğitimi YLP.
5
SÖZ
-Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programı lisans mezunu olmak.
-Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi, Biyoloji Eğitimi lisans mezunu, Orta
Öğretim Fen ve Matematik Alanlar (Matematik hariç) tezsiz yüksek lisans mezunu,
bilimsel hazırlık okumaları şartıyla Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji
(formasyon belgesine sahip olanlar hariç) bölümü mezunu olmak.
-Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitiminde
lisans mezunu, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi tezsiz yüksek lisans mezunu,
bilimsel hazırlık okumaları şartıyla Fen Edebiyat Fakültesi Tarih, Coğrafya, Felsefe,
Sosyoloji (formasyon belgesine sahip olanlar hariç) bölümü mezunu olmak.
13
EA
3
EA-SÖZSAY
ANABİLİM DALI/PROGRAM
SAY
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD.
Eğitim Programları ve Öğretim YLP.
-Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
-YDS (Yabancı Dil Sınavı) veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ABD.
Müzik Eğitimi YLP.
-Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi lisans mezunu olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞR. ABD.
-Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği programı, Spor Bilimleri Fakültesi
veya Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği programı,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi YLP.
4
EA-SÖZBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği programından mezun
SAY
olmak.
(1)Yabancı Dil ve ALES şartı için ayrıca, “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI*
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
30
EA-SÖZ
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi kurumlarda öğretmen olarak çalışıyor
olmak.
İLKÖĞRETİM ABD.
Sınıf Öğretmenliği YLP.
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
EA-SÖZ40
-Eğitim Fakültesi mezunu veya Eğitim Formasyonu almış olmak.
Ekonomisi YLP.
SAY
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
EA-SÖZ-Üniversitelerden en az lisans düzeyinde mezun olmak.
Ekonomisi YLP.
60
SAY
-Başvuru tarihi itibari ile Denizli ili sınırları içinde kadrolu yönetici (müdür, müdür
(Okul Yönetici ve Denetmenleri için)
başyardımcısı, müdür yardımcısı) veya eğitim denetmeni olarak görev yapıyor olmak.
*İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için en az “15” öğrencinin ilgili programlara kayıt yaptırmış olması gerekir.
(1) ALES şartı için ayrıca “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
İLKÖĞRETİM ABD.
EA
İlköğretim Doktora Sınıf Öğretmenliği: (2 kişi)
-Sınıf Öğretmenliği tezli yüksek lisans programından mezun olmak.
İlköğretim Doktora Sosyal Bilgiler Eğitimi: (2 kişi)
-Sosyal Bilgiler Eğitimi, İlköğretim, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Felsefe Grubu
SÖZ
7
Eğitimi tezli yüksek lisans mezunu, hazırlık programı okumak şartıyla Tarih, Coğrafya,
Felsefe, Sosyoloji yüksek lisans programı mezunu olmak.
İlköğretim Doktora Fen Bilgisi Eğitimi (3 kişi)
-Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim, Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi,
SAY
hazırlık programı okumak şartıyla Fizik, Kimya ve Biyoloji yüksek lisans programı
mezunu olmak.
(1)Yabancı Dil ve ALES şartı için ayrıca “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
İlköğretim Doktora
B- FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
BİYOLOJİ ABD.
Biyoloji YLP.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD.
KONTENJAN
ALES Puan
Türü
20
SAY
Fen, Fen Edebiyat, Eğitim, Veterinerlik veya Ziraat Fakültesi mezunu olmak.
SAY
Çevre Mühendisliği mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşuluyla
Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Çevre Mühendisliği YLP.
7
ARANAN ŞARTLAR (1)
ELEKTRİK-ELEK. MÜH. ABD.
Elektrik-Elektronik Müh. YLP.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Endüstri Mühendisliği YLP.
FİZİK ABD.
Fizik YLP.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Gıda Mühendisliği YLP.
7*
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Kontrol ve Kumanda Tekniği (3 kişi), Devreler ve Sistemler (1 kişi): Elektrik
Elektronik Mühendisliği mezunu olmak.
-Elektrik Tesisleri (3 kişi): Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Teknik Eğitim
Fakültesinin Elektrik Elektronik bölümü mezun olmak.
SAY
8
SAY
Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.
5
SAY
Fizik bölümü veya Fizik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.


SAY




Gıda Mühendisliği mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Meyve-Sebze İşleme Teknolojisi (1 kişi)
-Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi (1 kişi)
-Fonksiyonel Gıda Ürünleri (1 kişi)
-Süt Teknolojisi (1 kişi)
-Gıda Biyoteknolojisi (2 kişi)
-Gıda Kimyası (2 kişi)
8*
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD.

İnşaat Mühendisliği YLP.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Hidrolik (9 kişi): İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği veya Meteoroloji
Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları dışındakiler Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılmak koşulu ile başvurabilir.
-Yapı (4 kişi): İnşaat Mühendisliği bölümü mezun olmak.
-Ulaştırma (6 kişi): İnşaat Mühendisliği bölümü mezun olmak.
-Geoteknik (3 kişi) : İnşaat Mühendisliği bölümü mezun olmak.
-Mekanik (1 kişi): İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
23*
SAY
21
SAY
Jeoloji Mühendisliği mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşuluyla
lisans mezunu olmak.
SAY
Kimya Bölümü mezunları ile Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşuluyla Kimya
Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi veya
Çevre Mühendisliği mezunu olmak.
*Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Analitik Kimya (3 kişi), Biyokimya (1 kişi),
-Anorganik Kimya (5 kişi),
-Fiziko Kimya (4 kişi),
-Organik Kimya (4 kişi)




JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Jeoloji Mühendisliği YLP.
KİMYA ABD.
Kimya YLP.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Kimya Mühendisliği YLP.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Makine Mühendisliği YLP.
17*
Kimya Mühendisliği mezunu olmak.
4
23*
SAY
Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılmak koşulu ile Fen ve Mühendislik Bölümü mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Termodinamik (4 kişi),
-Enerji (3 kişi), Konstrüksiyon ve İmalat (6 kişi),
-Mekanik (6 kişi),
-Makine Teorisi ve Dinamiği (4 kişi)
MATEMATİK ABD.
Matematik YLP.
10*
SAY
Matematik Bölümü, Eğitim Fakültesinin İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik
bölümü veya Matematik Mühendisliği mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Geometri (1 kişi),
-Uygulamalı Matematik (2 kişi),
-Cebir ve Sayılar Teorisi (2 kişi),
-Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi (5 kişi)
TEKSTİL MÜH. ABD.
Tekstil Mühendisliği YLP.
13*
SAY
* Başvuru şartları ve Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Tekstil Mühendisliği bölümü mezunu olmak, (11 kişi)
-Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşuluyla Kimya Mühendisliği, Malzeme
Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. (2 kişi)
OTOMOTİV MÜH. ABD.
Otomotiv Mühendisliği YLP.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ABD.
10
SAY
Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Şehir ve Bölge Planlama YLP.
6
SAY
Şehir Bölge Planlama, Mimarlık veya Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunu olmak.
(1)Yabancı Dil ve ALES şartı için ayrıca, “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YLP. KONTENJANLARI*
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak.
Mühendislik Yönetimi İ.Ö. Tezsiz YLP.**
25
SAY
*İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için en az “7” öğrencinin ilgili programlara kayıt yaptırmış olması gerekir.
(1)Yabancı Dil ve ALES şartı için ayrıca, “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
16
SAY
Fen, Fen Edebiyat, Eğitim, Veterinerlik veya Ziraat Fakültelerinin ABD. Yüksek Lisans
mezunu olmak.
1*
SAY
*Kontrol ve Kumanda Tekniği (1 kişi): Elektrik Elektronik Müh. ABD. mezunu olmak.
3
SAY
Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
1
SAY
Fizik ABD. veya Fizik Mühendisliği ABD. mezunu olmak.
SAY



Gıda Mühendisliği lisans mezunları ile Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans
mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Meyve-Sebze İşleme Teknolojisi (1 kişi)
-Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi (2 kişi)
-Gıda Kimyası (2 kişi)
BİYOLOJİ ABD.
Biyoloji Doktora Programı
ELEKTRİK-ELEK. MÜH. ABD.
Elektrik-Elek. Müh. Doktora Programı
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Endüstri Müh. Doktora Programı
FİZİK ABD.
Fizik Doktora Programı
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Gıda Mühendisliği Doktora Programı
5*
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD.
İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
9*
SAY
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı mezunu olmak ve tezini aşağıda belirtilen bilim
dallarında yapmış olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Yapı (3 kişi),
-Hidrolik (3 kişi),
-Ulaştırma (2 kişi),
-Mekanik (1 kişi),
10
SAY
Jeoloji Mühendisliği yüksek lisans mezunları ile ‘Bilimsel Hazırlık Programı’na
katılmak koşuluyla yüksek lisans mezunu olmak.
SAY
Kimya yüksek lisans mezunları ile Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşuluyla
Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Tekstil Mühendisliği, Eczacılık veya Çevre
Mühendisliği yüksek lisans mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Analitik Kimya (3 kişi),
- Anorganik Kimya (3 kişi),
-Organik Kimya (1 kişi),
-Fiziko Kimya (1 kişi)
SAY
Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Makine Mühendisliği bölümünde/Anabilim Dalında
tamamlamış olmak. Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmak koşulu ile Fen veya
Mühendislik Bölümü/ABD. mezunu olmak.
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
-Konstrüksiyon ve İmalat (3 kişi),
-Makine Teorisi ve Dinamiği (2 kişi),
-Mekanik (3 kişi),
-Termodinamik (2 kişi),
-Enerji (2 kişi)
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Jeoloji Mühendisliği Doktora Programı
KİMYA ABD.
Kimya Doktora Programı
8*
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ABD.
Makine Mühendisliği Doktora Programı
12*
MATEMATİK ABD.
Matematik ABD., Eğitim Fakültesinin İlköğretim Matematik, Ortaöğretim Matematik
ABD. veya Matematik Mühendisliği ABD. mezunu olmak.
Matematik Doktora Programı
2*
SAY
* Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;
Uygulamalı Matematik (2 kişi)
(1) Yabancı Dil ve ALES şartı için ayrıca, “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
C- SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
SAY
Tıp, Diş, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakülteleri, Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO,
Sağlık YO, Spor Bilimleri Fak., Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO, Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Böl. lisans mezunu olmak.
ANATOMİ ABD.
Anatomi YLP.
5
FİZİK TEDAVİ VE REHAB. ABD.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YLP.
8*
EA-SÖZSAY
Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Progr. mezunu olmak.
*Kontenjanların çalışma alanlarına göre dağılımı;- Ortopedik Rehabilitasyon (4 kişi),
-Kardiyopulmoner Rehabilitasyon (1 kişi),
-Spinal Ağrı Rehabilitasyonu (1 kişi),
-Nörolojik Rehabilitasyon (1 kişi),
-Pediatrik Rehabilitasyon (1 kişi).
Adnan
ANTRENMAN VE HAREKET ABD.
Antrenman ve Hareket YLP.
EA-SÖZSAY
Spor Bilimleri Fak., Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO, Beden Eğitimi ve Spor YO,
Eğitim Fak. Beden Eğit. ve Spor Böl, Fen Edebiyat Fak. Fizik Böl., Mühendislik Fak.
Endüstri Mühendisliği Böl, Sağlık Bilimleri Fak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YO, Tıp
3
Fak. lisans mezunu olmak.
SAY
EA
Hemşirelik YO, Sağlık YO, Hemşirelik veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik
bölümü lisans mezunu olmak.
SAY
Sağlık YO; Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümü ile Hemşirelik YO, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
2
EA-SÖZSAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Tedavisi,
Ergoterapi bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
3
SAY
Eczacılık, Tıbbi Biyolojik Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Biyoloji
bölümü, FTR Yüksekokulu lisans mezunu olmak.
4
EA-SAY
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve 4
Yıllık Sağlıkla İlgili Yüksekokul mezunu olmak.
EA-SÖZSAY
EA-SÖZSAY
Hemşirelik YO. Sağlık YO., Hemşirelik veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik
bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşirelik YO. Sağlık YO., Hemşirelik veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik
bölümü lisans mezunu olmak.
SAY
Biyoloji, Eczacılık, Fizik Tedavi YO, Sağlık YO, Veteriner Fakültesi lisans mezunu
olmak.
6
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ABD.
Halk Sağlığı Hemşireliği YLP.
3
DOĞUM-KADIN HAST. HEMŞ. ABD.
Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği YLP.
2
İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ ABD.
İş ve Uğraşı Tedavisi YLP.
FİZYOLOJİ ABD.
Fizyoloji YLP.
HALK SAĞLIĞI ABD.
Halk Sağlığı YLP.
HEMŞİRELİK ABD.
Hemşirelik Esasları YLP.
2
Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği YLP.
4
2
3
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ABD.
Histoloji-Embriyoloji YLP.
4
SPORDA PSİKO-SOSYAL AL. ABD.
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar YLP.
2
EA-SÖZSAY
-Spor Bilimleri Fakültelerinin, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarının, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokullarının; Rekreasyon, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük,
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği bölümlerinden.
-Fen Edebiyat Fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Felsefe, Antropoloji bölümlerinden,
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Sosyal Hizmet Bölümünden,
-Eğitim Fakültelerinin; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Beden Eğit. ve Spor Öğretmenliği, Okul
Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği programından,
- Psikiyatri Uzmanı olmak,
- Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları, Modern Dans Böl. lisans mezunu olmak.6
TIBBİ BİYOKİMYA ABD.
Tıbbi Biyokimya YLP.
3
SAY
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile, Biyoloji, Kimya, Kimya
Mühendisliği ve Biyokimya alanlarından 4 Yıllık lisans mezunu olmak.
SAY
Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya ve Biyokimya bölümü lisans mezunu olmak.
SAY
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Hekimliği
Fakültesi lisans mezunu olmak.
EA-SAY
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fak., Fen Fakültesi Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak.
TIBBİ BİYOLOJİ ABD.
Tıbbi Biyoloji YLP.
7
TIBBİ FARMAKOLOJİ ABD.
Tıbbi Farmakoloji YLP.
4
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD.
Tıbbi Mikrobiyoloji YLP.
2
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
SAY
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi lisans mezunları
ile, Anatomi Yüksek Lisans Mezunu olmak.
EA-SÖZ
SAY
Fizyoterapist olmak veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans
Mezunu Olmak (3 adet Ortopedik Reh.alanı, 1 adet Kardiopulmoner Rehabilitasyon
alanlarında Doktora eğitimi göreceklerdir).
SAY
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi lisans mezunları
ile, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji yüksek lisans mezunu olmak.
SAY
Hemşirelik Esasları, Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans mezunları
ANATOMİ ABD.
Anatomi Doktora Programı
4
FİZİK TEDAVİ VE REH. ABD.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
4
FİZYOLOJİ ABD.
Fizyoloji Doktora Programı
3
HEMŞİRELİK ABD.
Hemşirelik Doktora Programı
6
ile Hemşirelik ve Tıp Fakültesinin diğer Anabilim Dallarından Y. Lisans mez. olmak.
4
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ABD.
Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı
4
SAY
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi lisans mezunları
ile Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak.
TIBBİ BİYOLOJİ ABD.
SAY
Tıbbi Biyoloji Doktora Programı
5
-Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi lisans mezunları ile, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyoloji ve
Genetik, Tıbbi Genetik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik,
Biyoloji yüksek lisans mezunu olmak.
SİNİR BİLİM ABD.
Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi lisans mezunları ile, Anatomi, Biyofizik, Biyokimya, Tıbbi
Biyokimya, Farmakoloji, Tıbbi Farmakoloji, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Moleküler Tıp, Sinirbilim, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Biyomedikal Müh., Eczacılık,
Psikoloji, Fizik Tedavi ve Reh. Yüksek Lisans mezunu olmak .8
1Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü kontenjanları için, sadece bir (1) programa başvuru yapılabilir.
2-Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) ile ortak yürütülen programdır.
3–
Fen-Edeb. Fak. Fizik Böl, Müh. Fak. Endüstri Müh. Böl, Sağlık Bilimleri Fak. Fizyoterapi ve Reh. YO., Tıp Fak. Lisans mezunları, 1 yıl (2 dönem) Bilimsel Hazırlık Progr. tabi tutulurlar.
4-Hemşirelik ve Tıp Fakültesinin diğer Anabilim Dalları Yüksek Lisans Mezunları 1 yıl (2 dönem) Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar.
5Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Tıp, Biyomedikal Müh., Eczacılık, Psikoloji Y. Lisans mezunları 1 yıl (2 dönem) Bilimsel Hazırlık Progr. tabi tutulurlar.
6Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Felsefe, Antropoloji Böl., İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Sosyal Hizmet Böl., Eğitim Fak. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğrt.,
Sınıf Öğretmenliği programları., Psikiyatri Uzmanları, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları, Modern Dans Bölümü mezunları 1 yıl (2 dönem) Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar.
(1)Yabancı Dil ve ALES şartı için ayrıca, “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
EA-SAY
Sinir Bilim Doktora Programı
2
Yaban
D- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
SÖZ
1-Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili Eğitimi, Çeviribilim, Dilbilim veya
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-Yabancı Dilden (Fransızca) YDS, ÜDS, KPDS ya da Yüksek Öğretim
Kurulu’nun eşdeğer kabul ettiği sınavların birinden en az yetmiş (70) veya eşdeğeri
puan almış olmak.
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATL. ABD.
Fransız Dili ve Edebiyatı YLP.
3
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEB. ABD.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları YLP.
16*
EA-SÖZ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sanat Tarihi bölümleri mezunu olmak.
*Kontenjanların alanlara göre dağılımı;
-Sanat Tarihi: (2 kişi)
-Yeni Türk Edebiyatı: (1 kişi)
-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları: (8 kişi)
-Türkçe Eğitimi: (1 kişi)
-Eski Türk Dili: (4 kişi)
ÇALIŞMA EK. VE END. İLİŞK. ABD.
Çalışma Ekon. ve End. İlişkileri YLP.
15
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültelerinin;
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamı Yönetimi Bölümlerinin birinden veya Hukuk Fakültesi
mezunu olmak.
Alan dışı başvurular için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
EA
DİSİPLİNLERARASI DİL BİLİMLERİ VE
KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI ABD.
12Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları YLP.
12*
SÖZ
Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin sosyal bölümleri ile sosyal bilimler alanında
eğitim veren diğer fakültelerden mezun olmak.
*Kontenjanların alanlara göre dağılımı:
-Yabancı Dil Bölümleri: (4 kişi)
(Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları)
-Türkçe Bölümleri: (4 kişi)
(Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi)
-Diğer Sosyal Bilimler: (4 kişi) (Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih)
MALİYE ABD.
Maliye YLP.
10
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Hukuk
Fakültesi lisans mezunu olmak.
EA-SÖZ
*Kontenjanların alanlara göre dağılımı:
-Hukuk Fakültesi mezunu: (8 kişi)
-Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu
Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden
lisans mezunu: (2 kişi)
SİYASET BİL. VE KAMU YÖN. ABD.
Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları YLP.
10*
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YLP. KONTENJANLARI*
ANABİLİM DALI
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
ARANAN ŞARTLAR (1)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END. İLİŞK.ABD.
Çalışma Ekonomisi ve End. İlişk. İ.Ö. Tezsiz YLP.
25
SÖZ
Lisans mezunu olmak.
İŞLETME ABD.
Pazarlama İ.Ö. Tezsiz YLP.
15
EA
Lisans mezunu olmak.
*İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için en az “10” öğrencinin ilgili programlara kayıt yaptırmış olması gerekir.
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI
KONTENJAN
ALES
Puan Türü
1
EA-SÖZ
ARANAN ŞARTLAR (1)
ARKEOLOJİ ABD.
Arkeoloji Doktora Programı
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ABD.
Arkeoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
SÖZ
1-Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili Eğitimi, Çeviribilim, Dilbilim,
Karşılaştırmalı Edebiyat alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
2- Yabancı dilden (Fransızca) YDS, ÜDS, KPDS ya da Yüksek Öğretim
Kurulu’nun eşdeğer kabul ettiği sınavların birinden en az seksen (80) ya da eşdeğeri
puan almış olmak.
3-İkinci yabancı dilden (Almanca veya İngilizce) YDS, ÜDS, KPDS ya da Yüksek
Öğretim Kurulu’nun eşdeğer kabul ettiği sınavların birinden en az elli beş (55) veya
eşdeğer puan almış olmak.
5
EA
-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu
Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk, Psikoloji, Endüstri
Mühendisliği, Sosyal Hizmetler, Eğitim Yönetimi Denetim ve Ekonomisi, İletişim,
İstatistik, Aktüerya, Ekonometri, Özel Eğitim Bölümlerinin birinden Yüksek Lisans
mezunu olmak.
-Alan dışı başvuran öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanır.
Maliye Doktora Programı
3
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Hukuk
Fakültesi lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak.
SANAT TARİHİ ABD.
Sanat Tarihi Doktora Programı
3
SÖZ
Sanat Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yapmış olmak.
Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
3
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞK. ABD.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora
Programı
MALİYE ABD.
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖN. ABD.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı
6
EA-SÖZ
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi
ve Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler,
Kamu Hukuku alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
1
SÖZ
Tarih bölümü mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yüksek lisans
yapmış olmak, Osmanlıca (eski harfli metin okuma) bilmek.
TARİH ABD.
Tarih Doktora Programı
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD.
-Türk Dili ve Edebiyatı veya Eski Türk Dili alanlarında yüksek lisans yapmış
olmak. (Sadece, Eski Türk Dili alanında doktora yaptırılacaktır.)
(1) Yabancı Dil ve ALES şartı için ayrıca, “Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul İçin Aranan Asgari Puanlar” tablosuna bakılmalıdır.
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
3
EA-SÖZ
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELER
A)- BAŞVURU KOŞULLARI:
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL İÇİN ARANAN ASGARİ PUANLAR (1)
ENSTİTÜ
AKADEMİK DERECE
Y.Lisans
(Tezli) (İ.Ö.
Tezli/Tezsiz)
Lisans
Lisans Der. ile başv. En az: 3.30
FEN BİL.
ENS.
Lisans
Lisans Der. ile başv. En az: 3.30
Lisans
-Tıp, Diş, Veterinerlik Fak. mez.
En az: 2.70/4
-Tıp, Diş, Veterinerlik Fak. mez.
Hariç; Lisans Dip. Başv.
-Tıp, Diş, Veterinerlik Fak. Mez.
hariç; En az 3.30/4
Tezli YL.Der. ile başv.
SAĞLIK BİL.
ENS.
Y.Lisans
SOSYAL BİL.
ENS.
Lisans
Y.Lisans
(Tezli)
Y.Lisans
(İ.Ö.Tezsiz)
60
İ.Ö. Tezsiz 55
60
55
-
60
-
-
-
-
Doktora
EĞİTİM BİL.
ENS.
YL. Der. ile
başv.
Tezli YL. Dipl.
YL. Der. ile
başv.
Tezli YL. Dipl.
Doktora
YL. Der. ile: 65
Lisans Der. ile:
80
YL. Der. ile: 65
Lisans Der. ile:
80
Y.Lisans
(Tezli)
Doktor
a
40*
55**
40**
55**
50**
60**
Girişte
Zorunlu
Değil, Tez’e
Başlarken: en
az 40 puan
70**
55**
65***
80
65
YL. Der. ile
başv.
Tezli YL. Dipl.
Lisans Der. ile başv.
En az: 3.30
YDS VEYA EŞDEĞER
PUAN
ALES
60
Eğitim dili -Fransızca olan programlar için
55
YL. Der. ile: 65
Lisans Der. ile:
80
80**
* Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik ve Resim), Türkçe Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dallarında (Eğitim Programları ve Öğretim YLP. hariç) yürütülen
tezli yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil şartı aranmaz. Ancak, tez aşamasına geçmek için, YDS’den en az 40 puan almış olmak gerekir.
**YDS’den veya Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği eşdeğer puanın sağlanması koşulu aranır.
***Tıpta Uzmanlık Sınavı temel bilimler bölümünden 55 Temel Tıp Puanı bu puana eş değer kabul edilir.
****100’lük sistem üzerinden olan mezuniyet not ortalamaları Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre 4’lük sisteme dönüştürülür.
B)-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
1)-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş için; ALES sınav notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, mülakatın %20’si,
yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) %15 ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisans için 60, Doktora için 65 puanın altında
olan ve mülakata girmeyen aday programa kabul edilmez.
2)- Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş için; ALES sınav notunun % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve
mülakatın % 20’si dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. Başarı puanı 55’in altında olan ve mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.
C)-BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, MÜLAKAT VE KESİN KAYITLAR:
Lisansüstü programlara başvuru işlemleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak;
12/01/2015 ile 23/01/2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir.
Online Başvuru Adımları:
1. T.C. kimlik numarası ile sisteme girilerek, istenen bilgiler doldurulup öğrenci numarası ve şifre alınacaktır.
2. Sonra sisteme tekrar şifre ile giriş yapılarak, başvuru işlemi tamamlanarak, “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU FORMU” alınacaktır.
3. Başvuru ile ilgili açıklamalar ve işlemler “2008.pau.edu.tr/enstitu/bilgilendirme.aspx” adresinden yapılacaktır.
Mülakat tarihi ve saati:
a)-Tezli YL./Doktora Programları için:
27/01/2015, Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında,
b)-Tezsiz YL Programları için:
28/01/2015, Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında,
Kesin Kayıtlar: 02-04 Şubat 2015 tarihleri arasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır.
D)- KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:
Yüksek Lisans için ;
Doktora için ;
1-Başvuru formu,
1-Başvuru formu,
2-Lisans not ortalaması ve not dökümü,
2-Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,
3-Aslı iade edilmek koşuluyla, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet 3- Aslı iade edilmek koşuluyla, Lisans / Yüksek Lisans Diploması veya Geçici
Belgesi ve onaylı sureti
Mezuniyet Belgesi ve onaylı sureti.
4-ALES sonuç belgesi,
4-ALES sonuç belgesi,
5-YDS Sonuç Belgesi (Programa başlarken zorunlu olanlar için)
5-YDS Sonuç Belgesi
6- İlgili mevzuata uygun 6 adet vesikalık fotoğraf
6- Kıyafet yönetmeliğine uygun 6 adet vesikalık fotoğraf
7- Katkı payı harç dekontu (İ.Ö. Tezli/Tezsiz progr. öğr. alınır)
--------------------------8-Askerlik Durumu için kişinin beyanı esas alınır. Enstitü, kişi hakkında gerekli araştırmayı yapar, gerek görülürse adaydan belge istenir.
E)- KESİN KAYIT BAŞVURU ADRESLERİ:
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ
Tel: (0258) 296 12 43-44-45-55
Fax : (0258) 296 12 01
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ
Tel: (0258) 296 22 93
Fax : (0258) 296 23 47
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Kınıklı Kampüsü /DENİZLİ
Tel: (0258) 296 20 08-09
Fax : (0258) 296 23 48
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kınıklı Kampüsü/DENİZLİ
Tel: (0258) 296 38 19 - 20 - 17
Fax : (0258) 296 38 13
Download

tc pamukkale üniversitesi rektörlüğünden