Vyjednávání I.
„Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné
výhodnosti, nemívají dlouhého trvání.“
George Washington
Pro koho je trénink určen
Pouze u QED GROUP
Trénink je vhodný obzvláště pro ty, jimž se
stalo vyjednávání součástí běžné pracovní
náplně. Je užitečný jak pro manažery, tak
pro specialisty, kteří se dostávají do
vyjednávacích situací s externími či
interními zákazníky. Zároveň se dá říci, že je
vhodný pro všechny, kteří chtějí vyjednávat
efektivněji a zvýšit tak své šance na
dosažení svých cílů ve vyjednávání.
2 lektoři
maximum 10 účastníků
celodenní coffee servis
podpora asistentky
využití interní knihovny
hodinová konzultace v ceně
půldenní follow-up (zdarma při
absolvování obou tréninků
vyjednávání I. a II.)
Hlavní přínosy tréninku
Praktický nácvik a osvojení 5 základních dovedností efektivního vyjednavače: příprava,
stanovování cílů, BATNA, vyjednávací strategie, zpětná analýza vyjednávání
Naučit se dělat efektivní přípravu, stanovovat cíle ve vyjednávání a rozšiřovat vyjednávací
prostor, vybírat strategii vyjednávání dle žádoucího výsledku
Osvojení si integrativního/win-win vyjednávání a posílení schopnosti dosahovat oboustranně
výhodných dohod
Naučit se jak ve vyjednávání vytvářet novou hodnotu k vyjednávaným cílům
Osvojení speciálních vyjednávacích strategií
Zpětná vazba a praktická doporučení k vlastnímu vyjednávacímu stylu
Témata tréninku
Příprava na vyjednávání – jak se efektivně a důkladně připravit na vyjednávání
Cíle ve vyjednávání a jejich stanovování – rozlišení cílů ve vyjednávání, téma ústupků,
nalezení tzv. „bodu odchodu“, rozšiřování vyjednávacího prostoru a kvantifikace cílů
BATNA – alternativa k nedohodě neboli klíčový nástroj každého vyjednavače, její důležitost a
využití při vyjednávání, posilování svojí BATNY a oslabovaní BATNY druhé strany
Fáze vyjednávání – orientace v procesu vyjednávání, jak se ve vyjednávání neztratit
Poziční vyjednávání – vysvětlení výhod a nevýhod této strategie, popis dvou základních
strategií door in face, foot in door a vhodné protistrategie
Integrativní/win-win vyjednávání – základní principy win-win strategie, vytváření nové
„hodnoty“ ve vyjednávání skrze hledání zájmů druhé strany a vytváření alternativ
Speciální vyjednávací techniky – metaforické vyjednávání, přerámování a další techniky
Debriefing vyjednávání – zpětná analýza vyjednávání jako nejlepší způsob zdokonalování
svých vyjednávacích dovedností, zpětná vazba a doporučení od lektorů tréninku
Kontakt
Martin Konečný
Termín: 24. – 25. 3. 2011 (9-17hod)
4. – 5. 4. 2011 (9-17hod)
Tel.: +420 233 342 741
Místo konání: Štěpánská 20, Praha 1
[email protected]
Cena: 11.900,- bez DPH
Lektoři: M. Konečný, J. Ženatý
Download

Vyjednávání I. - QED GROUP a.s.