Happy Summer
Katalog otevřených kurzů QED GROUP
červenec – září 2011
„Je dobré, když je kam jít.
Je dobré překročit velkou řeku.”
I-ťing
Léto je dobou cestování. A tak si v tento čas dovolujeme zařadit témata nezvyklá, kterými se dostáváme za hranice běžných
zkušeností. Akce, které nabízíme, souvisí s našimi sny a přáními, a doufáme, že v nich najdete inspiraci i Vy. Vždyť i
jednorázový zážitek může mít dlouhodobý dopad na naše sebevědomí, tedy uvědomění si vlastních sil a potenciálů. Dodnes si
například pamatuji, jak byl pro mne silný a sílu dodávající zážitek, když jsem ve dvaceti letech poprvé přešel přes oheň.
Třeba i tuto zkušenost, rozšířenou o řadu psychologických technik, bychom chtěli zprostředkovat i Vám.
Podobně silným zážitkem pro mne bylo, když jsem se před několika lety rozhodl realizovat jeden ze svých dětských snů, a
začal jsem jezdit na koni. Netušil jsem, co vše se díky této činnosti dozvím o sobě, o koních, i o druhých lidech. I v tomto
případě budeme rádi, když si to s námi vyzkoušíte. Dětským snem, který jsem se rozhodl uskutečnit tento rok, je dirigování
orchestru. A také tento zážitek bych rád s Vámi nejen sdílel, ale i využil k rozvoji naší schopnosti vést sebe i druhé k vizím.
Budeme rádi, když se naše nabídka stane podnětem k vytvoření jedné z vizí tohoto léta.
Ať je Vaše léto šťastné.
www.QedGroup.cz
Vnitřní oheň
Objevte v sobě svůj vnitřní oheň a zažijte starobylý rituál chození po žhavém uhlí.
Kde jsou hranice našich možností? Jakými technikami lze zásadním způsobem zvýšit naši
výkonnost? Tento workshop začíná tam, kde obvyklé postupy sebekoučování končí. Zabývá se
zacházením s vnitřním ohněm - s naší vnitřní energií. Účastníci se naučí techniky posilující
energii, kterou následně zaměří na předem určený cíl. Seznámíme Vás s dechovými a tělesnými
cvičeními, které ovlivňují stav našeho vědomí. Naučíme Vás pracovat s autohypnózou a s dalšími
vizualizačními technikami. Workshop bude zakončen přecházením přes oheň. Chůze po žhavých
uhlících neboli firewalking je mentální proces, jenž viditelně dokazuje, že přejít přes několik set
stupňů žhavé uhlí je v moci každého z nás.
Témata workshopu:
 Vizualizační techniky pro mobilizaci
energie a soustředění
 Změněné stavy vědomí – co mohou
přinést, jak je navodit a jak je využít
ve svůj prospěch
 Dechová a bioenergetická cvičení
 Práce s vizí – jak využít vize pro
dosahování cílů
 Autohypnóza – uložení stavu vyššího
potenciálu pro budoucí okamžiky
Workshopem Vás provede Radvan Bahbouh, Jiří Vokáč Čmolík a Jan J. Ženatý.
MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD.
Psycholog a kouč společnosti QED GROUP, který absolvoval dlouhodobé výcviky v
terapeutických směrech zaměřených na tělo (bioenergetika, biosyntéza, PBSP), v
hypnoterapii, ve vizualizačních a imaginativních technikách.
Kdy: 12. 7. 2011, 9-21 hod.
 Technika kotvení z NLP – jak
Kde: hotel Ermi
využívat potenciál těla vybavovat si
momenty síly a energie, když to
potřebujeme
Cena: 12 000 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
1
Vyjednávání jako kreativní proces
Objevte nový rámec vyjednávání jako procesu hledání a tvorby řešení.
Rádi bychom Vás pozvali na 2denní workshop zaměřený na téma vyjednávání. V rámci
workshopu se blíže seznámíte s 5 základními pilíři vyjednávání – příprava, cíle, BATNA,
strategie, analýza vyjednávání. Prakticky si osvojíte dovednosti v rozšiřování vyjednávacího
prostoru (ZOPA), ve vytváření „hodnoty“ ve vyjednávání tak, aby „bylo dost pro oba“ – win/win
řešení. Rozvinete svůj přístup v technikách hledání řešení a vytváření nových alternativ. Zároveň si vše budete moci vyzkoušet v rámci
různých modelových případů a praktických cvičení. Na závěr dostanete zpětnou vazbu ke svému vyjednávacímu stylu a doporučení pro
svůj další rozvoj.
Témata workshopu:







Příprava na vyjednávání
Cíle a vyjednávací prostor (ZOPA)
BATNA (alternativa k nedohodě)
Strategie ve vyjednávání (poziční vs.
integrativní vyjednávání)
Speciální vyjednávací techniky
Metaforické vyjednávání
Metoda debriefingu – analýza vyjednávacích
situací
Workshopem Vás provede:
Mgr. Martin Konečný
Psycholog a senior konzultant společnosti QED GROUP. Věnuje se dlouhodobě jak
internímu, tak externímu vyjednávání a mediaci konfliktů. Vedle své „vyjednávací
praxe“ absolvoval výcvik v mediaci konfliktů při AMČR a přednáší psychologii
vyjednávání na katedře psychologie FF UK.
Kdy: 14. - 15. 7. 2011, 9-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 8 900 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
2
O koních a lidech
Málokde lze zažít a uvědomit si základní zákonitosti motivace jako při práci se zvířaty, zejména
koňmi. Kromě teoretických a praktických základů jezdectví, které získáte pod vedením
zkušených jezdeckých trenérů, budou zážitky rozebrány a přeneseny na práci s lidmi. Díky
tomu si lze uvědomit a snáze dosáhnout opravdu efektivních postupů při vedení lidí.
Workshopem Vás provede Radvan Bahbouh společně s Ing. Cyrilem Neumannem a Ing. Ilonou Neumannovou.
MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD.
Zakladatel společnosti QED GROUP.
Jako psycholog a kouč se zabývá vedením, rozvojem a seberozvojem lidí.
Jedním z jeho koníčků jsou koně.
Kdy: 28. 7. 2011, 9-17 hod.
Kde: Kromě jiného se program uskuteční
v krásném prostředí jezdeckého klubu a zámku Ctěnice.
Cena: 8 500 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
3
Vnitřní země: Strategie hravou formou…
Naučte se vidět víc, než jen pár tahů dopředu. Kombinovat krátkodobou taktiku s dlouhodobou
vizí. Objevte svou vnitřní Zemi, na které ukotvíte své vítězství.
Rádi bychom Vás pozvali na jednodenní workshop zaměřený na téma strategického rozhodování a jeho
rozvoje, zkoumání vlastních schopností a potenciálu. V rámci workshopu se naučíte rozumět pohnutkám
ostatních, předvídat a analyzovat potenciální hrozby a rozvíjet komplexní strategie. Osvojíte si i základy
vyjednávání, které Vám nabídnou prostředek, jak uplatnit taktiku vyplývající z Vaší strategie. Zároveň
bychom Vám rádi zprostředkovali poznatky a tipy v oblasti strategického managementu. V průběhu
workshopu ochutnáte řadu her obsahujících strategické a vyjednávací elementy a budete si tak moci čerstvě
získané poznatky vyzkoušet na vlastní kůži. Workshop bude pojatý hravou formou.
Workshopem Vás provedou:
Témata workshopu:
 Rozvoj strategického myšlení
 Techniky strategického managementu
 Práce s omezenými zdroji a prioritizace
 Vyjednávací strategie
 Predikce budoucího vývoje
Demonstrováno interaktivní formou s využitím
strategických her
Mgr. Alek Lačev
Analytik, kouč a konzultant společnosti QED GROUP se zaměřením na
psychodiagnostiku, týmové Sociomapování a Q360 zpětnou vazbu. Ve volném čase
se vášnivě věnuje rolovým a deskovým hrám všech možných druhů.
Filip Lepier
Lektor, kouč a konzultant společnosti QED GROUP. Věnuje se dlouhodobě kurzům
sebepoznání, práci založené na zpětné vazbě a psychologickému koučování.
Zaměřuje se na vývoj kreativních vyjednávacích a komunikačních technik a na
jejich praktické využití při práci s lidmi.
Kdy: 3. 8. 2011, 9-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 4 200 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
4
Vnitřní voda
Ponořte se do svého vnitřního světa.
Workshop je zaměřen na rozvoj všímavosti k sobě i k druhým. V průběhu workshopu si vyzkoušíte
techniky aktivní imaginace, získáte inspiraci pro každodenní rozhodování a uvažování o svém
směřování prostřednictvím řady praktických cvičení. Podpoříte svou schopnost naslouchání
a empatie. Pomocí čínských cvičení si zlepšíte práci se svou tělesnou energií. Workshop je
zážitkový a současně nabízí inspiraci pro práci s lidmi.
Témata workshopu:







Naslouchání
Práce s projektivní sadou obrázků
Techniky aktivní imaginace
Cyklus pro směřování a vlastní rozvoj
Emoční kalibrace
Techniky qigong
Meditace a I-ťing
Workshopem Vás provedou:
Jan J. Ženatý
Psycholog, konzultant a kouč společnosti QED GROUP. Zaměřuje se mj. na vedení tréninků
stress managementu a účinné relaxace. Od roku 2001 studuje čínská bojová umění pod
vedením pokračovatele 31. generace Shaolin a 20. generace Chen Taiji mistra Qin MingTang.
Mgr. Anna Audrlická
Konzultantka společnosti QED GROUP. Absolvovala kratší i dlouhodobé tréninky a
výcviky v koučování, arteterapii, facilitaci, procesově orientované psychologii
a terapii zaměřené na tělo.
Kdy: 4. 8. 2011, 9-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 4 200 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
5
Orchestrace týmu
Chtěli byste dirigovat orchestr? Přemýšleli jste o tom, co všechno je třeba udělat,
aby orchestr hrál skladbu tak dobře, až se zdá, že žádného dirigenta nepotřebuje?
A jak by bylo možné takové zkušenosti využít pro zlepšení vedení jakýchkoli týmů?
Společný dvoudenní seminář psychologa a kouče Radvana Bahbouha a dirigenta Petera
Vrábela (za spoluúčasti jím vedeného symfonického orchestru Berg) Vás bude provázet
základy dirigování až k okamžiku, kdy sami předstoupíte před orchestr a zkusíte ho dirigovat. Tento mimořádný zážitek bude spojen s
reflexí klíčových ingrediencí potřebných pro mistrovské vedení a orchestraci týmu.
Kromě jiného bude Vaše dirigování zaznamenáno na fotografie a video. Zároveň obdržíte vstupenku na zkoušky orchestru i závěrečný
koncert, včetně CD nacvičované skladby – Smrt a dívka. Seminář nebude jenom exkursí do nové oblasti a neobvyklým zážitkem, který
zvyšuje citlivost vůči hudbě, bude to zároveň velmi efektivní lekce leadershipu a psychologie týmového chování.
Workshopem Vás provedou:
MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD.
Zakladatel společnosti QED GROUP.
Jako psycholog a kouč se zabývá vedením, rozvojem a seberozvojem lidí.
Jedním z jeho koníčků je hudba.
Peter Vrábel
Slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V roce 1995 založil Orchestr Berg a určil jeho hudební směřování – díky němu je dnes tento
orchestr oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a hudby současné. Má na svém kontě desítky světových premiér a ještě
mnohem více českých premiér významných světových skladatelů. Vytvořil mnoho snímků pro Český rozhlas, Českou televizi a na CD a
DVD. Je držitelem Ceny Gideona Kleina. V roce 2010 získal od České hudební rady / UNESCO ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české
hudby.
Kdy: 8. - 9. 8. 2011, předp. čas 9-17 hod.
Kde: Místo konání bude upřesněno
Cena: 14 000 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
6
Vyjednávání ve složitých situacích a
zvládání emocí a manipulace
Objevte efektivní cesty ve složitých vyjednávacích situacích.
Tento 2denní workshop bude zaměřený na hledání a nalézání různých způsobů, jak se vypořádat
s různými vyjednávacími situacemi. V rámci workshopu se blíže seznámíte s tématikou týmového
a skupinového vyjednávání. Dostanete tipy pro vyjednávání po emailu. Naučíte se zvládat emoce
a konflikty ve vyjednávání a rozpoznávat a bránit se manipulaci. Opět si vše budete moci vyzkoušet v rámci různých modelových případů a
praktických cvičení. Na závěr dostanete zpětnou vazbu a doporučení pro svůj další rozvoj.
Témata workshopu:







Týmové a skupinové vyjednávání
Vícestranné vyjednávání
Manipulace ve vyjednávání
Zvládání pocitů a emocí při
vyjednávání
Řešení konfliktních situací ve
vyjednávání
Nestandardní situace ve vyjednávání
Vyjednávání po emailu
Workshopem Vás provede:
Mgr. Martin Konečný
Psycholog a senior konzultant společnosti QED GROUP. Věnuje se dlouhodobě jak
internímu, tak externímu vyjednávání a mediaci konfliktů. Vedle své „vyjednávací praxe“
absolvoval výcvik v mediaci konfliktů při AMČR a přednáší psychologii vyjednávání na
katedře psychologie FF UK.
Kdy: 9. - 10. 8. 2011, 9-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 8 900 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
7
Rozviňte svůj leadership
Objevte v sobě svůj leadership potenciál a osvojte si základní manažerské dovednosti.
Rádi bychom Vás pozvali na 2denní workshop zaměřený na téma leadershipu a manažerských
dovedností. V rámci workshopu se naučíte ovládat základní manažerské nástroje (plánování,
delegování, kontrola, zpětná vazba). Dozvíte se, co je to situační leadership, jak ho používat ve své
denní praxi. Vyzkoušíte si test Situačního leadershipu a dostanete zpětnou vazbu k výsledné zprávě.
Zjistíte, co jsou klíčové kompetence leadera a jak je můžete u sebe rozvíjet. V průběhu workshopu si
vyzkoušíte rozmanité techniky a vše si budete moci zažít v rámci praktických cvičení a modelových situací.
Workshopem Vás provedou:
Mgr. Martin Konečný
Témata workshopu:









Základní manažerské dovednosti
Vedení, plánování, organizování a kontrola
Styly vedení a situační leadership
Stanovování cílů (model SMARTER)
Delegování a empowerment
Zpětná vazba
Motivace podřízených
Vize jako klíčová kompetence leadera
Práce s týmem a týmové fáze
Psycholog a senior konzultant společnosti QED GROUP. V minulosti působil na
pozici manažera v různých organizacích a věnuje se dlouhodobě tréninkům
manažerských dovedností a leadershipu. Jako kouč se setkává s manažery např. v
rámci rozvojových talent programů a má bohaté zkušenosti s prací s top-manažery
a senior-manažery z různých společností a oblastí businessu.
Jan J. Ženatý
Psycholog, konzultant, lektor a kouč společnosti QED GROUP. Zaměřuje se na
vedení manažerských výcviků a kurzů v oblastech koučování, zpětné vazby,
komunikace, vyjednávání, vedení rozvojového pohovoru a leadershipu.
Kdy: 15. - 16. 8. 2011, 9-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 11 900 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
8
Vnitřní vzduch: Nesnesitelná lehkost bytí…
Kdy a kde jsme ztratili svou bezprostřednost? Proč je někdy tak těžké být sami sebou? Kdy
naposledy jsme se nechali unést vlastní fantazií, nebo překročili své hranice komfortu? Proč se
často nejvíc bojíme absurdních věcí a kdy jsme se poprvé naučili trpět trémou?
Všichni z nás jsou ve své podstatě herci. Hrajeme s druhými různé komunikační hry, jejichž scénáře
procvičujeme každý den, s oblibou si nasazujeme při různých příležitostech žádoucí masky a máme své
oblíbené společenské role, ze kterých už neumíme vystoupit. Hrajeme už tak dlouho a dobře, že je postupně
čím dál těžší být sám sebou a chovat se autenticky. Naše role, masky i oblíbené scénáře nás chrání, ale
platíme za to daň v podobě strachu, trémy a neschopnosti být přirozený a uvolněný.
Pojďte s námi objevit, jací skutečně jste, co ve Vás dřímá, překonat sami sebe a zbavit se bariér, které nás
zbytečně svazují. Naučíte se lépe vyjádřit sami sebe, snadněji dokážete kontrolovat emoce. Poznáte a rozšíříte své osobní, výrazové a
vyjadřovací možnosti. Zlepšíte svoji dovednost uvolnit se před ostatními a improvizovat při jednání s druhými. Podíváte se na sebe s
humorem a z nadhledu. Zbavíte se stresu z veřejného vystupování. Zahrajete si a budete se tak dozvídat a učit o sobě. Zkusíte mnoho her a
rolí a budete nadšeni kreativitou, kterou v sobě objevíte.
Workshopem Vás provedou:
Témata workshopu:
 Herecké techniky a jejich
využití v praxi
 Improsport
 Práce s maskami
 Improvizace jako trénink
schopnosti okamžitého
rozhodování a jednání
 Transakční analýza a teorie
komunikačních her
Filip Lepier
Lektor a konzultant společnosti QED GROUP. Věnuje se dlouhodobě kurzům sebepoznání, práci založené
na zpětné vazbě a psychologickému koučování. Zaměřuje se na vývoj různých sebezkušenostních a
komunikačních technik a na jejich praktické využití při práci s lidmi.
Magdalena Vokáčová
Pracuje jako kouč a konzultantka. Vystudovala DAMU, absolvovala sedmiletý intenzivní výcvik v
disciplíně dialogické jednání a další výcviky v koučování a sebekoučování doma i v zahraničí. Ve své práci
propojuje aplikované divadlo a koučování, užívá herecké techniky pro školení komunikace a prezentace.
Pracovně procestovala více než 40 zemí světa. Centrem jejího zájmu je trvale udržitelný rozvoj osobnosti.
Kdy: 22. 8. 2011,9-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 5 200 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
9
Stress management
„Každé ráno máte na výběr ze dvou možností. Buď se ještě v posteli udusíte polštářem, nebo
vstanete a rozhodnete se mít se dobře.“
Jednodenní workshop je zaměřený na pochopení příčin a dynamiky stresové reakce a rychlé
přelaďovací techniky, které stres zmírňují. V průběhu workshopu se naučíte správně pracovat s
psychickou i tělesnou rovinou stresu v dlouhodobějším horizontu a získáte náhled na vlastní práci se
stresem. Společně budeme hledat Vaše optimální strategie psychohygieny. Dozvíte se, jak využívat
stres jako energetizační faktor a jak zvládat nejčastější příčiny stresu (časový tlak, příliš požadavků
najednou, work-life ballance, emoce na mé straně a emoce na straně druhých).
Workshopem Vás provedou:
Jan J. Ženatý
Témata workshopu:
•
•
•
•
•
•
Tělesná úroveň stresu
Psychosociální úroveň stresu
Stres plynoucí ze vztahů – zvládání
emocí na druhé straně
Rychlé intervence
Získávání energie
Techniky relaxace a vizualizace
Psycholog, lektor, konzultant a kouč společnosti QED GROUP. Workshopy k
problematice stress managementu, účinné relaxaci, work-life ballance apod. vede od roku
2006. Od roku 2001 studuje čínská bojová umění pod vedením pokračovatele 31.
generace Shaolin a 20. generace Chen Taiji mistra Qin MingTang.
Filip Lepier
Lektor, kouč a konzultant společnosti QED GROUP. Věnuje se dlouhodobě kurzům
sebepoznání, práci založené na zpětné vazbě a psychologickému koučování. Zaměřuje se
na vývoj kreativních vyjednávacích a komunikačních technik a na jejich praktické využití
při práci s lidmi.
Kdy: 24. 8. 2011, 9-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 4 200 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
10
Práce s týmy
Tvůrčí setkání dvou lidí, Radvana Bahbouha a Ivana Verného, kteří dlouhodobě - a každý jinak - pracují s týmy. Společně představí témata,
o kterých rádi mluví, když mluví o práci s týmy a svou nejlepší praxi v práci s týmy.
MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD.
Zakladatel společnosti QED GROUP. Jako psycholog a kouč se zabývá vedením, rozvojem a seberozvojem lidí.
Jedním z jeho koníčků je překonávání vnitřních bariér. Dlouhodobě se věnuje nejen koučování týmů, ale i jejich
výzkumu. Pro tyto potřeby vytvořil metodu Sociomapování, která se používá nejen u špičkových manažerských týmů,
ale i v armádě nebo při zkoumání chování lidí při dlouhodobých kosmických letech v rámci příprav letu na Mars.
MUDr. Ivan Verný
Psychiatr, procesorientovaný psychoterapeut, supervizor a arte-kouč žijící v Curychu. Provází
rozmanité týmy v jejich vývojových procesech a k nástrojům, které používá, patří systemické
konstelace, NLP, Ericksonovská hypnoterapie a dlouhá zkušenost se seberozvojovými semináři
zaměřenými na kreativitu, vizi a profesionální i osobní seberealizaci.
Kdy: 19. 9. 2011, 13-17 hod.
Kde: QED GROUP, Štěpánská 20, Praha 1
Cena: 5 900 Kč bez DPH
www.QedGroup.cz
11
Přehled akcí a ceny
Kurz / workshop
Termín
Vnitřní oheň
12.7.
Vyjednávání jako kreativní proces
14. - 15. 7.
8 900 Kč
O koních a lidech
28. 7.
8 500 Kč
Vnitřní země: Strategie hravou formou…
3. 8.
4 200 Kč
Vnitřní voda
4. 8.
4 200 Kč
Orchestrace týmu
8. - 9.8.
Vyjednávání ve složitých situacích a zvládání emocí a 9. -10.8.
manipulace
Rozviňte svůj leadership
15. - 16.8.
Cena
12 000 Kč
14 000 Kč
8 900 Kč
11 900 Kč
Vnitřní vzduch: Nesnesitelná lehkost bytí…
22.8.
5 200 Kč
Stress management
24.8.
4 200 Kč
Práce s týmy
19.9.
5 900 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny jsou platné do 31. 9. 2011.
Budeme se těšit na letní setkání s Vámi.
Termín pro uzavření přihlášek je vždy 2 týdny před konáním kurzu.
Bezodkladně po tomto termínu Vám dáme vědět, jestli s kurzem můžete závazně počítat (odvíjí se od počtu přihlášených účastníků).
Kontaktní osoba pro přihlášení:
Mgr. Anna Audrlická
Email: [email protected]
Tel.: +420 233 342 741
www.QedGroup.cz
12
Download

ke stažení - QED Group