Číslo: 5
Ročník: 2
Leden 2012
Exkluzivní reportáž:
Modrá noc
Školní časopis gymnázia Komenského Havířov
2
Komár
Úvodní slovo
Editorial
Vážení a milí čtenáři,
jsme rádi, že jste i letos zůstali součástí řady našich čtenářů. Určitě vás potěší, že Komár, jak už to má ve
zvyku, popluje tak trochu proti proudu a nepřidá se k všeobecnému navyšování cen. Naproti tomu pro vás
do druhého pololetí opět připravujeme několik menších překvapení a soutěží, zatím ale nebudu prozrazovat nic dalšího. Vraťme se ale ještě o rok zpět, slíbili jsme totiž třem z vás toto číslo Komára zdarma. Takže
pokud jste tak ještě neučinili na našem webu, ujistěte se nyní, že v minulém čísle nebyl váš soutěžní kód
K07T, K20X ani K18B. V opačném případě se přihlaste!
Příjemné čtení vám přeje Martin Vérteši
Obsah čísla:
3
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
20
Rozhovor: Petra Adamovská
Den otevřených dveří
Přednáška Dany Drábové
Anketa: známka pro školu
Křížovka
Život v Lucembursku
Nákupní horečka
Co nás baví, co nás zajímá
Profesoři vzpomínají
Objev Komára
Kam po maturitě?
Povídka na pokračování
Sportovní koutek
Mozaika zpráv
19. prosince se uskutečnila generálka a 20. prosince proběhl samotný Vánoční koncert našeho
gymnázia v Evangelickém kostele v Havířově Bludovicích. Účinkovalo přes pětatřicet studentů naší školy a pěvecký sbor.
21. listopadu se uskutečnilo školní kolo olympiády z jazyka českého. V obou kategoriích museli soutěžící splnit mluvnickou i slohovou část.
Do okresního kola postupují: Benjamin Šimsa
z kvarty, Markéta Korbelová z tercie, Magda
Hoňková z 1.A a Tereza Žvaková ze septimy.
Byla dokončena rekonstrukce křídla G havířovského magistrátu a nové prostory byly předány
městské knihovně. Bude zde sídlit oddělení pro
dospělé, pro dětské čtenáře, hudební oddělení
a administrativa. Ze školy do knihovny to tak
budeme mít ještě blíže než doposud!
Otevření je v plánu na 22. února 2012.
Časopis Komár –
Školní časopis gymnázia
Komenského v Havířově,
měsíčník
ČÍSLO: 5, ročník: 2., leden
2012. VYŠLO: 10.1.2012.
Šéfredaktor: Martin Vérteši.
Redakce: Roman Kula, Jakub Svoboda, Petr
Lukašík, Karolína Andraková, Veronika Fišerová.
Grafika, sazba a titulní strana: Martin Vérteši.
Redakce není zodpovědná za tiskové chyby.
Náklad: 90 ks. Cena: 10 Kč.
Web: www.casopiskomar.wz.cz.
Email: [email protected]
Podporují nás:
Rozhovor
Komár
Petra Adamovská
Můj syn chce být kouzelníkem
Profesorka Adamovská učí na naší škole od roku 1998 tělocvik a češtinu.
Je třídní profesorkou tercie a každoročně se účastní lyžařského výcviku. Co
více nám o sobě prozradila?
Kde všude jste studovala?
Studovala jsem tady na gymnáziu a na dvou fakultách Ostravské univerzity – Pedagogické
a Filozofické. Můj obor byl totiž
rozdělen do dvou fakult.
Které byly vaše oblíbené sporty?
Celé gymnázium jsem dělala
aktivně atletiku, i když ne příliš
dobře. Předtím jsem toho vystřídala poměrně dost, od stolního tenisu přes gymnastiku až
Zajímala jste se vždycky o češtik vodnímu lyžování.
nu a tělocvik?
O tělocvik v podstatě ano, Účastnila jste se i nějakých souprotože jsem hodně sportovala. těží?
O češtinu asi ani ne, jenom jsem Na gymnáziu určitě, v soutěži
ráda četla.
družstev jsme měli i nějaké me-
daile z republiky, ale individuálně jsem nebyla žádný génius.
Ale bavilo mě to, byla tam dobrá
parta.
Učila jste i na jiných školách?
Ne, nastoupila jsem rovnou
tady. Jinak jsem ale samozřejmě
měla praxi, dělala jsem trenérku
na ZŠ Kudeříkové a učila jsem na
své vlastní základní škole – Žákovské, za mých dětských let ZŠ
Rosy Luxemburgové.
Jak dlouho jste se věnovala
vodnímu lyžování?
Asi dvě sezony, dostala jsem se
k tomu přes kamarádku ze školy.
Kdy jste se rozhodla, že budete
učit?
Mě asi nenapadlo nic jiného, co
by mě bavilo. Bavilo mě být s lidmi, jezdila jsem na tábory, dělala
jsem různé kroužky. Takže už když
jsem nastoupila na fakultu, tak
jsem věděla, že ji studuji proto,
že chci učit. Na rozdíl od mnoha
mých spolužáků, kteří šli na pedagogickou fakultu s tím, že učit
nikdy nebudou. Já jsem v zásadě
vždycky chtěla učit, a kdybych se
měla rozhodnout znovu, tak bych
učinila stejně.
Sídlila jste i v jiných kabinetech
na naší škole?
Ne, když jsem na tuto školu
nastoupila, tak profesor Böhm,
tehdejší ředitel, mi dal na výběr, a
já jsem se rozhodla pro tento kabinet. Jednak jsem to měla blízko
do tělocvičny, a první rok jsem zde
učila jenom tělocvik, a také tady
byli chlapi, a s těmi se mi vždycky
dobře vycházelo.
3
4
Komár
Rozhovor
Vy máte dvě děti,že?
Ano, mám desetiletou dceru
Elišku a šestiletého syna Adama. Eliška chodí na ZŠ Gorkého
a Adámek má odklad a od září
nastoupí tamtéž.
Mají v plánu jít na gymnázium?
Eliška má tu touhu, to se rozhodla sama, snažím se jí od toho
ještě odradit, respektive snažím
se jí nasměrovat spíše na horní
gympl, abychom se tolik neviděly, aby mě neměla tolik pod kontrolou, nebo já ji. Ale myslím si,
že půjde nakonec tady, jestli se
dostane.
Profesorka Adamovská se svými dětmi.
Co by chtěli dělat potom?
ru to bude asi zatím největší Eliška chce být veterinářkou
Jaké jsou vaše zájmy?
Ráda běhám, to je moje me- překvapení v životě, protože si a Adámek by chtěl být kouzelníditace, fotografuji a teď jsem se strašně přeje králíka, chce být kem. On je takový dobrosrdečný,
trochu začala věnovat horole- veterinářkou, a já jsem jí doma chtěl by kouzlit proto, aby plnil
zectví. K tomu mě přivedly moje zatím žádné zvíře nedovolila.
děti. Nikdy předtím jsem to nezkoušela, ale s dcerou jsem za- „Tercie je má druhá třída, mám je od primy
čala.
a doufám, že s nimi budu až do oktávy.“
Máte na mysli horolezectví na
stěnách?
Na stěnách i na skalách. Zatím jsme byli na Vysočině – na
Blatinách, na Štramberku a na
Kružberku. S dětmi se chystáme
do Polska na letní horolezecký
tábor.
Co ráda fotíte?
Ráda fotím lidi, nemusím krajinu, protože mi tam ten člověk
chybí. Mám ráda lidské tváře,
postavy, výraz, lidi v různých
situacích. Ráda fotím koncerty, kulturní akce a samozřejmě
vlastní děti. Fotila jsem i některé známé kapely a posílala jim
fotografie, např. Plastiky, Abraxas, Lucii Bílou na Hornických
slavnostech a byli vcelku spokojeni.
Máte nějaké domácí mazlíčky?
Zatím ne, ale pokud se všechno uskuteční tak, jak má, tak od
zítřka už budeme mít. Pro dce-
Ale už je jí deset, tak si myslím,
že už se zvládne postarat. Takže
zítra jedu do Brna pro králíčka.
Když jsem byla ve vašem
věku, tak jsem mívala psa. Maminka mi po dlouhých letech žadonění povolila jezevčíka, který
se dožil až do narození mé dcery, měl přes deset let.
svým kamarádům přání. Jeden
jeho kamarád chce být bohatý,
takže on chce být čaroděj, aby
mu mohl přičarovat peníze.
Máte nějaké sny do budoucna?
Abychom byli všichni zdraví,
aby se nám dobře žilo a mohli se
věnovat tomu, co máme rádi.
Paní profesorka se svým synem Adamem.
Rozhovor
Provozujete nějaké zimní sporty?
Jezdím na snowboardu, to
také učím, běžkuji a i v zimě budeme lézt na stěně.
Komár
Mám ráda Čapka, Karla
i Josefa, a teď jsem si zamilovala Jana Balabána. Na
Vánoce především naděluji ty knihy, které si potom i
Jak budete trávit Vánoce? (Rozsama ráda přečtu.
hovor pořízen před Vánocemi.)
Žádné zvláštní zvyky nemá- Jaký máte názor na soume, vařím běžná jídla, děti z do- časnou podobu nových
nucení snědí kapra. Obvykle na maturit?
Štědrý den proběhne nějaká pro- Asi jako všichni tady u
cházka třeba do lesa. Měla jsem v nás na škole, ještě jsem se
plánu, že na Štědrý den vyrazíme nesetkala s tím, že by tomu
na hory a přijedeme až na večeři, někdo byl nakloněn. Já tedy
ale dcera je dost nemocná, takže rozhodně ne. Mně se to vůzůstaneme tady a budeme v po- bec nelíbí. Myslím si, že to
klidu odpočívat. Těším se, že se sebere strašnou spoustu
vyspím a že si něco přečtu.
peněz a energie a nevím,
jestli to splní svůj smysl.
Máte nějaký vysněný dárek?
Profesorka jezdí na snowboardu.
Nemám nic takového. Ale Nyní jste třídní tercie, jak
ptala jsem se syna, co si myslí, že to vnímáte? Je to vaše prvcviky, jak jste se k tomu dostala?
by si přáli členové naší rodiny, a ní třídnictví?
Na lyžák jsem jela hned první
když jsem se ptala na sebe, tak Není to moje první třída, jed- rok, co jsem nastoupila, tedy v
odpověděl naprosto bez rozmyš- na moje třída už odmaturovala v roce 1998. Od té doby jezdím kalení – novou černou kabelku, tu, roce 2006, byla to výborná třída, ždý rok, mimo mateřské, jezdila
kterou ti ukradli. V září mi totiž úžasní lidé, kteří teď buď studují jsem i těhotná. Jezdím ráda, mám
ukradli kabelku s peněženkou, na vysoké škole, nebo už dostu- pocit, že ten týden na horách
takže je pravda, že to by se mi ho- dovali. Spousta z nich jsou lékaři, všem prospěje, jsme na čerstvém
dilo. Hlavně mě ale těší, že jsem právníci, ekonomové, veterináři. vzduchu, jezdíme na pěkná místa.
se trefila do snů a představ jiných, Byli to nesmírně inteligentní a Ráda učím lyžování nebo snowhlavně dětí.
pracovití lidé, měla jsem je moc board a ráda běžkuji. No a sturáda, ačkoliv jsem od nich muse- denti se trochu poznají i z jiných
Jaká je vaše oblíbená četba?
la dvakrát odejít, vždycky stránek. Letos také jedu na jeden
na mateřskou. A podruhé si kurz, dokonce ho budu vést, tak
myslím, že už mi to ne tak doufám, že vše dopadne, jak má.
úplně odpustili. Ale učila
Chtěla byste něco vzkázat našim
jsem je dohromady asi čtyři
čtenářům?
nebo pět let.
Vašim čtenářům bych do nové Tohle je moje druhá třída,
ho roku kromě zdraví přála, aby
mám je od primy a doufám,
vám nedocházely nápady, aby se
že s nimi budu až do oktájim váš časopis pořád dobře četl,
vy a mám je také moc ráda.
aby se jejich řady ještě rozšířily. Mám asi štěstí na třídy, pro Váš časopis se mi líbí, líbí se
tože jsou poctiví, spolehliví,
mi, jak to děláte, je to poctivá práchytří, je s nimi zábava a v
ce, a je vidět, že si s tím dáváte
první řadě jsou slušní. Ráda
opravdu práci a je to na vysoké
s nimi jezdím mimo škoúrovni a myslím si, že ta úroveň
lu, dobře se mi u nich učí.
se neustále zvyšuje. Držím vám
Vím, že to padá na úrodnou
palce.
půdu a dělá mi radost, když
to má zpětnou vazbu.
Ptali se Martin Vérteši a Roman
Také jezdíte na lyžařské vý- Kula, foto archiv P. Adamovské
5
6
Komár
Reportáž
Den otevřených dveří
Ve středu 7. prosince proběhl na
naší škole den otevřených dveří.
Zájem uchazečů o čtyřleté a osmileté studium byl veliký. Celkem
naši školu navštívilo 55 zájemců,
většina za doprovodu svých rodičů, prarodičů či sourozenců.
Ve vestibulu školy byly pro naše
návštěvníky připraveny letáčky s
informacemi o naší škole, přijímacích zkouškách, nabídce seminářů
atp. K dispozici jim také byli naši
profesoři, kteří rádi zodpověděli
nejrůznější otázky. Novinkou pro
letošní rok jsou také přípravné
kurzy, které budou na naší škole
probíhat od ledna do března a pomohou uchazečům v přípravě na
přijímací zkoušky.
Potom je čekala prohlídka školy
za doprovodu našich studentů. V
laboratoři fyziky si připravili mladší
studenti na ukázku několik pokusů. V učebně a laboratoři biologie se seznámili s lidskou kostrou,
mohli si vyzkoušet sestavit do těla
vnitřní orgány a mnoho dalšího. V
učebně výtvarné výchovy se mohli
podívat na výrobu smaltovaných
šperků. Objasnit smrt Napoleona
Bonaparta mohli v laboratoři chemie. Tam měli naši přední chemici také připraveno několik dalších
pokusů, jako např. sloní pastu.
Aby se budoucí studenti mohli
těšit na výuku francouzštiny, čekala je ochutnávka francouzských
sýrů. V učebně hudební výchovy
jim žáci předvedli hru na různé
hudební nástroje. Na chodbách a
v učebnách byly vystaveny nejrůznější protokoly, seminární práce,
umělecké výtvory našich studentů
a trofeje ze sportovních soutěží.
Ve středu 11. ledna 2012 se
uskuteční na naší škole další den
otevřených dveří. Těšíme se na
další zájemce a doufáme, že účast
bude stejně hojná jako v prosinci.
Veronika Fišerová
Pokusy v laboratoři fyziky.
Studenti čekali na zájemce přímo ve vestibulu.
Foto: P. Šimek
Studenti se činili i v učebně výtvarné výchovy.
Reportáž
Komár
Přednáška Dany Drábové na Báňské univerzitě
Asi týden před 8. prosincem procházela paní profesorka Molnárová po třídách a ptala se, jestli by
někdo nechtěl jít na přednášku
Dany Drábové s názvem „Člověk
a energie“. Začínala však v jednu
hodinu odpoledne a v Ostravě,
což spoustu lidí odradilo, ale je to
jen jejich chyba.
Já jsem nezaváhal a jel jsem,
spolu s ostatními sedmi lidmi
jsem celou přednášku absolvoval
a nelituji toho. Hned z kraje naší
ostravské výpravy jsme uskutečnili malý vhled do studentského
života, ihned jsem si přál být studentem (superrychlá wi-fi, strategie nebo The big bang theory
zapnuté téměř na všech noteboocích mi bylo velkou motivací).
Samotná přednáška byla extrémně zajímavá. Byla udělaná
tak, aby se i člověk, který se o
jádro přímo nezajímá, přišel na
své. Paní Drábová začala malým exkurzem do úvodu původu
energie, ukázala nám třeba, kolik
energie spotřebováváme my, vyspělý svět, a kolik svět rozvojový,
také nám ukázala, jak roste po-
pulace na světě a co to znamená
pro energii a energetické zdroje,
které nejsou nekonečné a jak tyto
zdroje znečišťují ovzduší. Také
jsem se dozvěděl, že koncentrace
energie, kterou lidstvo využívá, je
stále větší a od biomasy jsme ušli
hodně daleko a nakonec se zabývala katastrofami, které potkaly
lidstvo v jeho krátké jaderné historii. Po paní Drábové nastoupil
zajímají. Poté, co vyklidil prostor
pro otázky na paní Drábovou,
jsme museli jít, abychom se stihli vrátit domů za světla či aspoň
za pološera. Každý, kdo nebyl na
přednášce, pochybil! Na závěr
dvě zajímavosti. Za prvé: Paní
profesorka Molnárová je dobrou
kamarádkou Dany Drábové, seděly spolu ve škole v lavici. Za druhé:
Člověk dnes vydá více energie na
další řečník, který mluvil o ČEZu, získávání potravin, než kolik enerprogramech pro studenty a uplat- gie z nich dokáže získat!
nění se v energetice, což mohlo
zajímat jen ty, co se o to opravdu
Jakub Svoboda
Předvánoční šachový turnaj
A je to tu zase! Zase se hrály šachy, zase se musí udělat reportáž
a zase jsem to dostal já, jako jediný šachista redaktor. Ach jo…
Takže, hrálo se švýcarským systémem a byli jsme rozděleni na
starší (vyšší stupeň gymnázia) a
mladší (nižší stupeň). Počet účastníků byl omezen, protože kapacity třídy byly také omezené, tím
se tam naštěstí nedostali všichni,
kteří se jen chtěli ulít z hodin a o
této vznešené hře a jejích tajích
nemají ani ponětí.
Každá partie se hrála na patnáct minut a ti, kteří neměli hodiny po půl hodině skončili a pozice
se odhadovala, naštěstí na před-
ních šachovnicích hodiny byly a
tak menší nedostatek hodin nezasáhl do průběhu turnaje více
než nevýrazně. Turnaj se vydařil,
je vidět, že se o šachy všichni zajímají, výkony hráčů byly lepší než
předchozí rok, téměř všichni se
zlepšili, kdo se nezlepšil a má chuť
to udělat, může mě kontaktovat,
plánuji totiž založit něco jako šachový klub, který by se scházel ve
středy někde ve škole.
A jak dopadl celý turnaj (maximum je 7 bodů)? Za mladší
vyhrál Patrik David (6,5 bodů),
druhý byl Andrej Marković (5,5
bodů) a třetí Ondřej Krabec (5
bodů). Za starší vyhrál Jakub Svo-
boda (7 bodů), druhý byl Tomáš
Sladčík (6 bodů) a třetí David Budina (5 bodů).
V prosinci se rovněž uskutečnil okresní přebor v šachu, nemáme už ovšem místo o něm psát,
takže přikládáme jen fotografii.
(js)
7
8
Komár
Anketa
Známka pro školu
Dnes vám představíme výsledky další části ankety, kterou jsme mezi vámi dělali v listopadu.
Otázka zněla, jakou známkou
byste ohodnotili celkový dojem
ze studia na naší škole. Není co
více komentovat, škola obdržela celkovou známku 1, 973. Jaká
tedy vlastně je? Sám školní řád
nám dává odpověď, když definuje schopnosti žáka, hodnoceného
jako chvalitebný:
„Ovládá učebními osnovami
vymezené poznatky, fakta, pojmy,
definice a zákonitosti v podstatě
uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo
podle menších podnětů učitele
uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí.
Myslí správně, v jeho myšlení se
projevuje logika a tvořivost. Ústní
a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Žák je schopen samostatně nebo
s menší pomocí studovat vhodné
texty.“
Poslední otázkou bylo, zda by
studenti uvítali zpestření dění na
škole, a pokud ano, v jakém směru.
Na otázku odpovědělo celkem 110 studentů, přičemž své
Dějepisná soutěž
Každý rok pořádá univerzita v
Opavě dějepisnou soutěž, její
školní kolo se konalo také u nás.
Zadání bylo Starověké války a
vojevůdcové, zajímavé a dobře zpracovatelné téma. 9.12. se
tedy všichni řešitelé sešli v jedné
třídě a po hodinu řešili zapeklité
otázky, které se týkaly Alexandra
Velikého, punských válek a tak
podobně, dva nejlepší řešitelé -
Tamara Tomanová (III.A) a Jakub
Grossmann (oktáva) se dostávají
do dalšího kola již v Opavě, tímto jim za redakci gratuluji. První
tři (tedy tito dva a ještě Miroslav
Krabec) dostali také zajímavé knihy věnující se tématu starověku,
konkrétně třeba Dějepis na dlani
nebo Vzestup a pád Říma.
Pozn: Za nepřítomného M. Krabce převzal cenu M. Vérteši.
(js)
ne vyjádřilo 36 z nich – tito studenti jsou tedy se současným děním na škole naprosto spokojeni.
74 studentů ovšem odpovědělo
ano a samo také podalo návrhy
na zlepšení.
Nejvíce hlasů zní pro zvýšení
počtu přednášek a exkurzí, často
chválenou akcí byly přednášky
vysokoškolských profesorů. Další časté odpovědi byly např. více
sportovních akcí, letní vyučování
venku, zavedení wifi sítě či účast
rodilých mluvčí na výuce cizích
jazyků. Některá jednotlivá přání
nemá ani cenu zmiňovat, jelikož
jsou opravdu spíše z říše snů, ale
objevila se i některá reálná, za
všechny zmíním např. výměnné
pobyty, více volitelných předmětů nebo obnovení tiskárny.
Martin Vérteši
Internetová matematická olympiáda
V úterý 20. prosince v 11 hodin
přijal pan ředitel ve své pracovně sedmici našich studentů, kteří
utvořili tým a zúčastnili se internetové matematické olympiády pro
střední školy. Mezi více než 160
týmy ukořistili hned 1. místo a zaznamenali pro naši školu historický
úspěch. Tým byl ve složení: Ondřej
Bouchala, Lukáš Folwarczný, Jakub
Smolka, Jakub Hrabovský, Zuzana
Čapandová, Břetislav Chod a Do(mv)
minika Václavíková.
Foto: H. Bouchalová
Něco pro volnou chvíli
Komár
Křížovka: Citát malíře M. Chagalla
POMŮC1. DÍL ROZLEHLÉ VYDÁVAT
KA:
NE RYCHLE
TAJENKY
POLE
ZVUK
ADD, MOE
TEP
ARABSKÝ
STÁT
SPOJITI SUMERSKÝ
LITÍM BŮH ZEMĚ
ŽENSKÉ
JMÉNO
KŘIK
ČESKÝ
SKOKAN
NA LYŽÍCH
IN. MODER.
ONDRÁČKA
ŘECKÉ
PÍSMENO
PŘÍBUZNÁ
ČASTÝ
NÁZEV
MĚNY
LÉPE
HOVOR.
FIALOVÝ
ODSTÍN
JEDNOTKA
TLAKU
NÁJEMNÍ
VOJÁK
MOTOROVÉ VOZIDLO
NEPODSTATNO
VYŠINUTÝ
TUHÝ PODPALOVAČ
SIBIŘSKÁ
ŘEKA
EKONOM.
MAGAZÍN
AMERICKÝ
KEŘ
VAKY
HNUTÍ MYSLI
TOVÁRNA
OBRÁBĚCÍCH
STROJŮ
VYSOKÁ
KARTA
MOTÁNÍM
UKLIDIT
HUDEBNÍ
NÁSTROJ
JM. FRANC.
FYZIKA
TĚLESNÉ
ČINNOSTI
PRAŽSKÝ
ŽELEZÁŘ
INICIÁLY
HERCE
RŮŽKA
SADA
OKRESNÍ
ODBOROVÝ SVAZ
ZKR.
SOKOLSKÁ
SLAVNOST
POMÁDA
NA RTY
KYT
JMÉNO
SPISOVATELE
STAŠKA
INICIÁLY
ZÁVODNÍKA
ENGEHO
ČÁST
ÚZEMÍ
JM. ZPĚV.
ELEFTERIADU
OPAKOVÁNÍ
2. DÍL
TAJENKY
TLACH
ÚPLNÝ
STARÉ
ČESKÉ
ZÁJMENO
LITERÁRNÍ
ÚTVAR
SILNÉ
PROVAZY
SOUSTA
ŽVÝKACÍHO
TABÁKU
JIHNOUT
CITOSLOVCE CVRKÁNÍ
ŠVÉDSKÉ
MĚSTO
SLEPIČÍ
KRÁSNÁ CITOSLOVCE
POČÁTKY
DNŮ
RODOVÝ
SVAZ
SEKNOUTI
ZCELA SE
OPÍT
PLÉD
ČESKÝ
ZPĚVÁK
VLASTA ??
STAROGERMÁN
TEODOR
DOMÁCKY
PŘIDAT
ANGLICKY
JAPONSKÝ
SPORT
PODSTŘEŠÍ
ZASTAR.
HUSÍ CITOSLOVCE
KRASOBRUS. SKOK
ALKOHOL.
NÁPOJ
ČESKÝ MODERÁTOR
PROFILOVÉ
ŽELEZO
TKLIVOST
OPLOCENÍ
ÚSTNÍ
HLÁSKA
MIMO
POHÁR
MISTRŮ
EVR. ZEMÍ
HRA V
MARIÁŠI
SPZ PRAHY
PŘIPÍNACÍ AUTORSKÝ
ŠPERK ARCH ZKR.
OSIVO
MĚŇAVÝ
BÝVALÉ
OZNAČENÍ
LETOPOČTU
KRÁVA
ZANECHAT
O SAMOTĚ
IN.HER.LANDOVSKÉHO
KADEŘNICKÁ POTŘEBA
SNÍŽIT
ÚSILÍ
CITOSL.
PRSKNUTÍ
INIC. SPIS.
NEUMANNA
BISKUPSKÁ
ČEPICE
SKUPINA
SLÉVAT
JEZDCŮ NA
VODU
KONÍCH
TVÁŘE
ALKALOID
V ČAJI
VŘENÍ
SEK
INICIÁLY
ZPĚVÁKA
MUKA
MĚSTSKÁ
LIDOVÁ
KNIH. ZKR.
PŘEDLOŽKA
3. DÍL
TAJENKY
ZÁKLADNÍ
MYŠLENKA
ŽENSKÉ
JMÉNO
15. 10.
VAZAL
ZAMEČENÍ
INICIÁLY
HEREČKY
NÁLEPKOVÉ
DOPRAVNÍ
INSPEKTORÁT
CHEM. ZN.
CESIA
STOVKY
Řešení křížovky z minulého čísla: Všechno lze uvést do chodu, když si s tím hrajete dost dlouho.
9
Foto: Hana Bouchalová
Ivana Vlčková
12
Komár
Ze zahraničí
Život v Lucembursku
Jmenuji se Eliška Černá, ještě do prosince jsem byla studentkou sexty, a na přání redakce, i přes mou
chybějící schopnost psát články, jsem se pokusila popsat svůj život v Lucembursku, kam jsem se před
nedávnem přestěhovala.
Pro ty, kteří nevědí, je to malinký
státeček mezi Francií a Německem,
rozlohou odpovídající asi polovině
Moravskoslezského kraje a počtem
obyvatel polovině Prahy.
Když jsem to oznámila kamarádům, většinou se ke mně dostalo,
že by se raději přestěhovali do Londýna nebo jiných, větších a známějších destinací. Přiznávám, zprvu jsem to cítila podobně, ale dnes
jsem za to nesmírně ráda. Kde jinde
můžete mít spolužáky ze čtrnácti
států světa, nebo se zeptat kteréhokoliv místního občana jedním ze
čtyř jazyků a bude vám rozumět?
Protože bych v budoucnu chtěla
mluvit mnoha jazyky, hodně to pro
mě znamená.
Teď však něco o městě, kde bydlím, a to hlavním městě Lucemburk. Ne o moc větším než Havířov,
zato však úplně odlišném. Centrem
totiž protéká řeka Alzette, která je
situovaná v jakémsi kaňonu, který
byl kdysi obehnán hradbami a tak
mělo tehdejší město výbornou
ochranu. Později se však rozrůstalo i mimo kaňon a dnes tvoří staré
město s pozůstatky hradeb, kostelů a zámků, doplněno večerním
osvětlením oblíbený cíl turistů.
Nesmím zapomenout na překrásné kamenné mosty přes řeku
Alzette, díky kterým vznikají opravdu nádherné fotky (viz. foto). Centrum města je plné úzkých uliček
s obchůdky, nikde však nenajdete
obyčejné potraviny, jako u nás. Na
to zde mají velká obchodní centra. Další věcí, na kterou bych se
chtěla zaměřit, jsou školy, kterých
je zde opravdu hodně. Sice jsem je
nijak nepočítala, ale dovolím si tvrdit, že dvacet se jich tu určitě najde.
Já studuji na technickém gymnáziu
Michela Luciuse, které se tak jmenuje nejspíše pro velmi bizardní
co dvě hodiny, kdy celá pátá hodina
je vyhrazena pro oběd, šestá a sedmá navazují bez přestávky.
Zpočátku jsem tímto systémem
byla dost nemile překvapena, musím ale říct, že hodinová pauza na
oběd, kdy můžete surfovat po in-
techniky zařazování studentů do
jednotlivých tříd. Abych to blíže
vysvětlila, chodím jakoby do deváté třídy, avšak mí spolužáci jsou
ve věku od třinácti do dvaceti let a
nikdo neví, podle čeho byl takto zařazen. I přesto si však velmi dobře
rozumíme.
Vyučování probíhá v angličtině,
ale úroveň probírané látky je výrazně nižší a tím se to pro mne vyrovnává - můžu se plně soustředit na
jazyky a neobtěžuji se chápáním
nové látky. Předmětů zde máme
také výrazně méně, a to osm. Jsou
to angličtina, němčina, francouzština, matematika, zeměpis, dějepis,
poznatky o Lucembursku a tělocvik. Pokud někteří profesoři chybějí, jsou dny, kdy máme pouze dva předměty celých sedm
hodin. Také s přestávkami a
délkou jednotlivých hodin
je to trochu odlišné. Každá hodina má padesát
minut a přestávky jsou
ternetu nebo pročítat materiály
z knihovny, je opravdu příjemná.
Možná by někoho zajímalo, jak je to
s testy a zkoušením. Takže dobrou
zprávou pro mne je, že se zde ústní zkoušení nekoná, zato písemné
testy jsou daleko rozsáhlejší a vždy
se píší celou hodinu. Například takový test z angličtiny má běžně čtyři strany, a odevzdávají se popsané
dvojlisty formátu A4.
Známkování je také odlišné,
na vysvědčení nenajdete žádné
známky, nýbrž slovní ohodnocení,
zda jste prospěli či nikoli. V každém
testu můžete dosáhnout určitého
počtu bodů a pokud se vám podaří
získat více než polovinu, uspěli jste.
Některé menší testy mají však jiné
známkování - nejlepší známkou je
4, potom 2, -2 a nejhorší je -4, to
kvůli sčítání na konci roku.
Díky dobrým vztahům s Českou republikou se zde Čechů najde
opravdu hodně.
Eliška Černá
Reportáž
Komár
Nákupní horečka
V pátek 16.12. jsem navštívil téměř závodní podnik s názvem
Modrá noc OD Kaufland neboli
„Pober toho co nejvíc a za co nejmenší cenu“. Když jsem k obchodu
přicházel, nemohl jsem si nevšimnout zcela zaplněného parkoviště.
Před vchodem byla pak řada, jak
jsem později zjistil, ve dveřích stáli
tzv. „sekuriťáci“ a dovnitř objektu
pouštěli po malých skupinkách.
domu, jak to honosně nazývají ve
svých letácích, jelikož lidé vycházející ven opravdu neměli kudy. Až
po půl hodině zřídili východ z boku
objektu.
Když jsem vešel dovnitř, hned
na začátku byla podívaná nejdramatičtější. Padesátiprocentní sleva na veškeré ovoce a zeleninu,
no to si přece nemůže nechat nikdo ujít. Zde ovšem začal skutečný
li si pro ten svůj oblíbený produkt.
Opravdu peníze motivují lidstvo k
neuvěřitelným výkonům…
U pokladen, které byly otevřeny snad všechny, což jsem za
dobu působení Kauflandu u zimního stadionu neviděl, jste pak
mohli využít služeb mladých brigádnic, které vám na požádání
(ne)ochotně naskládaly zboží do
připravených krabic. Pro zákaz-
Foto: Autor
Jeden z očividně nervozních nakupujících vznesl dotaz, zda jako
pouští po jednom, nebo co to má
za význam. Dostalo se mu odpovědi větami typu „Zboží je dost,
určitě se dostane i na Vás“ nebo
„Je to z bezpečnostních důvodů,
ten obchod není nafukovací“. Ovšem když jsem se rozhodl, že půjdu dovnitř, a dostal jsem se do té
mlýnice, velmi rychle jsem toho
začal litovat. Neozbrojil jsem se
totiž velmi oblíbenou zbraní, a to
nákupním vozíkem. Nákupuchtiví
spoluobčané samozřejmě vchod
pravidelně těmito vozíky ucpávali
a navíc mě málem zmrzačili, jelikož
jsem byl nesčetněkrát mezi dva vozíky skřípnutý. Ovšem mohl jsem
být klidný, na vše přece dohlížela
profesionální bezpečnostní služba
vybavená obušky (snad na zlobivé
důchodce?), která měla očividně
vše pod kontrolou… Organizačně
to zvládlo i vedení obchodního
boj o pozice. Pokud jste se chtěli
dostat k vámi vybranému druhu
zboží, museli jste překonat takřka
neprostupnou vozíkovou hradbu.
A jestliže jste už mezi některými
vozíky proklouzli, byli jste docela často počastováni nadávkami
od ostatních spolunakupujících.
A opravdu docházelo i k přetahovaným např. o pomelo za patnáct
korun či kilo banánů za osm čtyřicet. Nejeden starší manželský pár
vymyslel taktiku, jak obejít množstevní omezení na jeden nákup a
rozdělili si nákup do dvou vozíků…
„Prostě je jedno, co potřebujeme
koupit, hlavní je, kolik a za jakou
cenu toho nakoupíme,“ tímto heslem se řídila větší část zákazníků.
Ovšem skupina, hlavně mladých
lidí, se přišla pouze pobavit, vše si
vesele fotili i natáčeli. Ono je pravda, že hlavně u ovoce a zeleniny
to vypadalo dosti komicky. Lidé s
holemi je ladně odhazovali a běže-
níky přeci vše, když je ve městě
nově ten Globus…
Po tom, co jsem všechno viděl,
kladu si otázku: „Vyplatí se jim to
vůbec?“. Je najmuta bezpečnostní agenturu, do práce musí snad
všichni zaměstnanci (navíc s nárokem na příplatky za noční směny)
a vybrané druhy zboží jsou nabízeny na hranici únosného minima. Tato akce je opravdu jenom
srazem do ruda vytočených lidí,
kteří chtějí využít kapitalistického konkurenčního boje dvou obchodních řetězců. Kam ta naše
společnost spěje, to vážně nevím. Ovšem z obchodu vycházela
většina zákazníků se spokojeným
úsměvem na tváři. Ačkoliv nechápu smysl celé Modré noci a smýšlení některých lidí, tak jim tuto
spokojenost přeju. Přece jenom
se při Modré noci stává Kaufland
takovým malým státem ve státě.
Petr Lukašík
13
14
Komár
Studenti o studentech
C O N Á S B AV Í , C O N Á S Z A J Í M Á
Ivana Chmielová
TANEC
Ivana Chmielová (18) je studentkou 4.A a mezi její největší
zájmy patří tancování, hudba,
zimní sporty a přátelé.
Já jsem se zajímal hlavně o
tanec, kterému se Ivana věnuje
už od 6 let. Jak jsem se dozvěděl, přihlásila ji tam maminka,
vyšší mety, museli oba pilně
trénovat - tancovali až čtyřikrát týdně. Jak Ivana sama říká,
stojí jí tento koníček spoustu
času a v poslední době už mu
ho není schopna tolik obětovat.
Už ani tolik nesoutěží, ale za
sebou mají několik významných
faktem, že usilovný trénink
zanechává na zdravotním stavu své stopy, v tomto případě
hlavně poškození kloubů, což
je také důvod, proč se Ivančin
partner chystá s tancováním
skončit.
Sama Ivana už to s tancem
také nevidí zrovna růžově, navzdory tomu, že ji nesmírně
baví. V době, kdy se bude připravovat na maturitu a následně na vysokou školu už prostě
nebude schopna najít si na něj
čas.
Rodiče ji v jejím největším
koníčku maximálně podporují, i
když je to hobby věru finančně
náročné.
Ivanu s jejím tanečním partnerem jste mohli nedávno vidět
tančit třeba na závěrečné kurzů
společenského tance našeho
Ivana se svým tanečním partnerem J. Kytnerem.
druhého ročníku a sexty v proprotože doma nedělala nic ji- úspěchů, např. ve třídě C vyhrá- sinci.
ného. „Dodne si pamatuji den, li mistrovství ve standardních
kdy jsem přišla na první tré- tancích a ve třídě B končili na
Martin Vérteši
nink. Učila jsem se Cha - cha a finálových pozicích.
foto archiv I. Ch.
smála jsem se tomu názvu.“ do- Bohužel je také smutným
dává Ivana, když vzpomíná na
své taneční začátky.
Jejím tanečním partnerem,
jediným po celou dobu soutěžení, je Jan Kytner. Společně
dosáhli třídy B (Existuje pět výkonnostních tříd: D, C, B, A, M
přičemž D je nejnižší a postup si
lze vytancovat na postupových
soutěžích.).
Věnují se jak standardním,
tak latinským tancům a Ivančinými nejoblíbenějšími jsou
Samba, Cha - cha a Waltz.
Jejími nejoblíbenějšími tanci jsou Samba, Cha - cha a Waltz.
Aby mohli pomýšlet na nej-
Historie
Díl í
trˇet
Komár
Profesoři vzpomínají
Růžena Jandorová: Chodila jsem do baletu
Kde jste vyrůstala? Máte nějaké
sourozence?
Vyrůstala jsem v Opavě a sourozence nemám, jsem chudáček
opuštěný.
Jaká byla v dětství vaše oblíbená
hračka?
Plyšoví medvídci. Tenkrát ale
byli jiní medvídci, ti měli skleněné oči a v bříšku takový strojek,
že když si s nimi člověk hrál, tak
zamručeli.
Vzpomínáte si na svůj první školní den?
Docela ano, bylo to příjemné.
Všichni jsme byli zvědaví, co příjde, měli jsme hezké oblečení, novou aktovku, pantoflíčky…
Měla jste nějaké zájmy, navštěvovala jste nějaký kroužek?
Když jsem byla v první třídě,
tak jsem chodila do baletní přípravky, kterou pořádalo Slezské
divadlo v Opavě pro děti. To si pamatuji ještě dneska, i ten sál, ve
kterém jsme cvičili.
Měla jste již odmalička vztah ke
zvířátkům?
Samozřejmě. Měli jsme doma
vždycky psa, kočku a nějakého kanárka, ale naše zvířetina se rozšířila v dnešní době, kdy jich máme
o hodně víc.
Chtěla jste někdy něco strašně
moc a rodiče vám to nechtěli dovolit?
Chtěla jsem kdysi jako dítě
jízdní kolo, protože kamarádky ho
měly a já jsem ho nedostala, ale
už ani nevím proč, detaily mi něProfesorka navštěvovala cvičák.
jak unikly.
Chodila jste do tanečních?
Chodila a docela nás to všechny bavilo, ale nic významného.
Kdy jste se osamostatnila od rodičů?
V 18 letech jsem odešla studovat na filozofickou fakultu do
Brna, začala jsem studovat němčinu a francouzštinu, a potom po
skončení po pěti letech, jsem dostala místo tady v Havířově, prvního půl roku jsem učila na Gymnáziu Studentská, tehdy to bylo
gymnázium Rudé armády, no a
potom po půl roce jsem přešla na
gymnázium, které bylo dříve na
Tajovského a to už jsou věci, které
všichni víte …
Připravily Karolína Andraková a
Veronika Fišerová
Radostné Vánoce.
Profesorka se svým psem.
15
16
Komár
Objev Komára
Kam se podělo naše volno?
Ředitelské volno. Vypadá to, že je
to dost jednoduché, ředitel může
nechat žákům volno několikrát
do roka, většinou si proto najde
věrohodně znějící záminku. Nemůže „rozházet“ hodně volna,
jinak by na něj přišli a tak si musí
vybrat, jestli má radši lyžování
či zimní sporty nebo válení se u
moře a letní sporty. Náš pan ředitel, zdá se mi, má radši letní
sporty a tak musíme ve sněhu a
vánici, do skoro vytopené školy,
zatímco ostatní na nás házejí koule a posměvačné pohledy. Avšak
v létě přichází náš čas, pan ředitel si schoval vše, aby mohl ještě
uprostřed ŽSŠKD, což je databáze
všech středních a základních škol
v Evropské unii a která slouží k
výpočtu ředitelských volen pro
každou školu. Dostáváme tedy
„středně nadprůměrné množství“ volna, ale když naše redakce začala slídit, zjistila, že za minulý rok bylo požito jen „mírně
podprůměrné množství“ volna!
Podle propočtů chybí rozdíl mezi
„středně nadprůměrným množstvím“ volna a „mírně podprůměrným množstvím volna“, což
je asi „mizivě malý podprůměrný
příděl“ volna, ale i to je více než
dost pro dost špatnou školu! Ale
pan Pšenka nás vyhodil, ale nedivte se, mluvil jako náš prezident Václav Klaus, kdyby byl teplý (Nechme stranou spekulace o
tom, že je.).
Zeptali jsme se také Brusilly
Wayneové, která opustila dobře
placené místo kvůli tomu, že nechtěla tolerovat korupci a stala
se temnou rytířkou tady na úřadě.
Zeptali jsme se jí na stejnou
otázku, ale nereagovala, jen stála a dívala se z okna na okolní
budovy ve svém černém oblečku
s netopýrem na hrudi, když už
jsme odcházeli, řekla jen: „Podí-
ZA VOLNO!
před ostatními řediteli k moři a
pokud někteří ředitelé přijedou
do „jeho“ letoviska, ochotně jim
ukáže dobré místo ke koupání a
nejlepší hospůdku.
Ano, tak se to zdá neškolenému oku, jen menší pohled pod
povrch a vidíme, že vše není tak,
jak má být.
Ředitelské volno je ve skutečnosti cenný artikl, který si nemůže dovolit každá škola. Naše škola si naštěstí stojí trochu lépe než
kde naše volno je!?
Zeptali jsme se Jaromíra Pšenky z Ústavu na kontrolování ředitelských volen:
„Prosíme vás, mohl byste zjistit, jestli se někde tajně nekupčí s
ředitelskými volny?“
„Když to vezmeme oklikou,
trh a rozdělování ředitelských
volen je stejné, jako trh s emisními povolenkami, každý tady bere
jak umí…“
Bohužel jsme se rozesmáli a
vám se na to.“ A vyskočila z okna
lovit neposlušné ředitele (doufám, protože pokud ne, tak asi
pro ni jela ta sanitka, kterou jsme
minuli cestou z úřadu.).
Doufáme, že se nám ozve a
my vás budeme moci informovat, kde to naše volno je, zatím
jen sháníme silný reflektor a ve
výtvarce stříháme obrysy netopýrů.
(js)
Kam po maturitě?
Komár
Univerzita Palackého, Olomouc
Univerzita Palackého je druhá nej- laboratoř optiky UP a Fyzikálního
starší univerzita v České republi- ústavu AV ČR nebo Laboratoř růsce, byla založena v roce 1573.
tových regulátorů, jež je společným podnikem univerzity a ÚstaFakulty
vu experimentální botaniky AV
Univerzita nabízí možnost studia
ČR. Mezi důležitá vědecká centra
na těchto fakultách: teologická,
patří také specializované biomelékařská, filozofická, přírodovědicínské laboratoře, např. laboradecká, pedagogická, tělesné kultoř experimentální medicíny.
tury, právnická a fakulta zdravotních věd.
Sport
Pro studenty je zde zřízeno tzv.
Akademik sport centrum. Kromě obvyklých sportů se můžete
věnovat třeba i lukostřelbě nebo
paintballu. K dispozici jsou také
jednorázové kurzy třeba windsurfingu, paraglidingu nebo skialpinismu.
Koleje
Kapacita studentských kolejí je asi
5300 lůžek, a to buď jedno, dvou
nebo třílůžkových s vlastním sociálním zařízením. Jejich cena se
pohybuje od 62 do 104 kč/den,
ty nejlevnější z nich tedy přijdou
studenty za měsíc na méně než
dva tisíce.
Strava
Výdejny a menzy nabízí výběr
nejméně ze 7 druhů hotových a
minutkových jídel. Nabídka obsahuje sortiment české kuchyně,
specialit a minutek. Ceny pro studenty se pohybují v rozpětí od 28
Kč do 43 Kč. Po celém městě je k
dispozici šest výdejen.
Nová budova přírodovědecké fakulty, dole menza.
Přijímačky a tak dále
Poplatek za přijímací řízení činí
na této univerzitě 590 kč. V případě úspěšného složení zkoušek
můžete získat ubytovací a sociální stipendium. Ubytovací stipendium lze získat pouze při prvním
studiu a musíte mít trvalé bydliště v jiném okrese. V letošním roce
činí 750 kč/měsíc. V případě sociálního stipendia je třeba splnit
Kultura
také několik podmínek, letos je to
Univerzita má vlastní umělecčástka 1620 kč/měsíc.
ké centrum, ve kterém vystupují
Věda a výzkum
dva studentské divadelní souboNejlepší vědecká střediska uni- ry a jeden pěvecký sbor. V rámci
verzity Palackého v oblasti pří- univerzity funguje také filmový
rodních věd založila již v minulých klub. Samozřejmostí je univerzitní
letech společná pracoviště s ústa- knihovna, která sídlí ve zbrojnici.
vy Akademie věd ČR – Společnou
Na závěr ještě jedna maličkost univerzita má i vlastní ordinaci
praktického lékaře pro všechny
studenty, provádí veškerá očkováníí apod., takže o vás bude při
studiu opravdu skvěle postaráno!
Připravil Martin Vérteši
www.upol.cz
17
18
Komár
Martin Vérteši
Povídka na pokračování
Záchranná výprava
Davida už na ní nic nezajímalo a
začal se drápat zpět k batohům.
Když se dostal na vrchol skalky,
na malý okamžik zkameněl. Dole
pod ním stáli dva kluci a brali jejich věci. Když už procitl, zařval na
ně a pustil se obrovskou rychlostí
dolů. Oba mladíci, byli to ti samí,
kteří jim poradili jít touto cestou,
se jen stačili ohlédnout. David
jednoho z nich zavalil svým obrovským tělem a druhý se i s batohem dal na útěk. Než se podařilo Davidovi dostat na nohy, byl už
dole i Honza a pustil se za druhým
zlodějem.
David se postavil,oprášil se a
podíval se na nehybnou postavu na zemi. Zřejmě toho chudáka omráčil: „Ale jakýpak chudák,
chtěl nám přeci ukrást všechny
věci!“
Když zatajil dech a zaposlouchal se, nic neslyšel. Začal mít
obavy, že kdyby Honza toho druhého ničemu dopadl, nemusel by
ho také přeprat. Hned se mu rozběhl na pomoc.
Oba je našel válet se na pěšině a prát se. Zřejmě přišel právě
včas, jelikož Honza na tom nebyl
vůbec dobře. David osvědčeným
způsobem povalil dlouhána na
zem a ukončil tak zápas. „Uf. No
konečně, asi by mi vybil všechny
zuby, kdybys nepřišel!“ řekl Honza a zvedl se ze země.
„No jo, já to tušil. Ale co s
ním?“ odpověděl mu David a ukázal na vysokého mladíka, kterému
seděl na zádech.
„No, trochu si je proklepneme. Chytil jsi i toho druhého?“
„Jo, chytil. Teda teď je asi
omráčený.“
„Tak ho vezmeme k němu a
uvidíme,“ řekl Honza a vydali se
zpátky ke skále. David držel zloděje pevně za ruce, i když ten vypadal dost zmoženě na to, aby se o
něco pokoušel.
Posadili jej vedle omráčeného
druha, kterého se jim po chvíli
podařilo probrat. Jakmile si zřejmě uvědomil, kde je, nasadil bojácný výraz.
Honza a David si vzali své zachráněné batohy co nejblíže a začali vyslýchat: „Co jste zač? Proč
jste nás chtěli okrást?“
Oba zloději se na sebe krátce
podívali a mlčeli. Když ale Honza
čistě náhodou udělal prudký pohyb, ten ještě nedávno omráčený
kluk začal mluvit: „Ale my jsme
vás nechtěli okrást! Jen jsme si
chtěli vzít nějaké jídlo a vaše věci
bychom vám nechali! My nemáme co jíst, touláme se tady po
horách už půl roku a sháníme si
jídlo, jak to jen jde.“
Druhý vyslýchaný se na toho
prvního podíval vražedným pohledem a pak se dále jen díval do
země.
„Aha. A to nemáte kde bydlet?
Co vaše rodina? Nikdo vás nehledá?“zeptal se David.
Tyhle otázky zřejmě byly až moc
troufalé, protože na ně ani jeden
z dotázaných neodpověděl.
„Jak se jmenujete?“
„Já jsem Petr, a můj bratr se jmenuje Eda,“ odpověděl nižší z obou
bratrů, chlapec se světlými vlasy a
trochu prasečím obličejem.
David zalovil v batohu a hodil
Petrovi dva jablka: „Tady máte.
Kdybyste nám řekli, že máte hlad,
něco bychom vám dali. Nemuseli
jste krást.“
Nabízeného jídla se chopil
i Eda, vysoký hoch s brýlemi a
dlouhým nosem. Nenápadně si
také začal Davida a Honzu prohlížet. Jakmile dojedli jablka, Petr se
jich také zeptal na jména a již se
s nimi bavil naprosto normálně.
Když už začal komunikovat i Eda,
napadlo Honzu: „Nechcete jít ale-
Část IV.
spoň kousek cesty s námi? Máme
naplánovanou takovou zajímavou
trasu…“
A tak se Petr a Eda stali dalšími členy expedice na záchranu
slovenských studentů. Zpočátku
se Honza a David chovali poněkud zdrženlivěji, dokonce David
Honzovi jeho nabídku vyčítal. Jak
se ale postupně začaly ukazovat
pravé povahy Petra a Edy, oba byli
rádi, že je s sebou vzali. Navíc to
mělo jednu velkou výhodu: Petr s
Edou znali výborně Beskydy.
Všichni čtyři došli téhož dne
k večeru na vrchol Kladnatý. Když
provedli rozsáhlý průzkum okolí a
nevynechali ani několik Edou vytipovaných zrádných místeček, vydali se kousek do lesa najít plácek
k přenocování. Petr s Edou měli
dvě celty, takže i s Honzovou a Davidovou vytvořili luxusní přístřešek. Spát se jim nikomu ale ještě
příliš nechtělo, takže si rozdělali
oheň. David naťukl opět
téma, které
ho velice zajímalo: „Hele,
Edo, jak jste se
sem vlastně
dostali? Vy
nemáte kde
bydlet?“ ■
Aktivity školy
Komár
Projekt Comenius startuje
Projekt Comenius s podtitulem
„Měnící se tvář Evropy – naše
budoucnost“ začal vznikat v loňském roce a je založen na spolupráci několika evropských zemí,
konkrétně České republiky, Slovenska, Velké Británie, Polska a
Španělska. Jednou ze zúčastěných
škol je také naše gymnázium, proto se i naši pedagogové na začátku listopadu zúčastnili zahajovací
schůzky v Londýně, kde byly dojednány veškeré podrobnosti a
termíny návštěv na jednotlivých
partnerských školách.
Projekt bude trvat dva roky a
jeho cílem je především poznání
rozdílných způsobů života, porov-
nání odlišných kultur a odstranění
předsudků o jednotlivých národech.
Stěžejní pilíř projektu budou
tvořit vzájemné návštěvy studentů na školách v jednotlivých
partnerských zemích, studenti
pak budou sami vytvářet prezentace, fotografie, videonahrávky či
plakáty na daná zajímavá témata,
jako např. porovnání vzdělávacích
systémů, náboženské a kulturní
rozdíly i spojitosti či tradice.
Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v
angličtině, která je komunikačním
jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují do-
vednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování
a realizaci konkrétních aktivit i v
používání informačních a komunikačních technologií a jazykové
gramotnosti.
Studenti již mají za sebou první výstupy, což bylo představení
našeho města a fotoprezentace o
vánočních tradicích. Hned v březnu 2012 pak dorazí do Havířova
dvacítka studentů, která se ubytuje v domácnostech svých vrstevníků a bude se účastnit vyučování u nás na škole. Až do června
2013 pak budou probíhat setkání
na ostatních zapojených školách.
(mv)
Historický úspěch na futsalových středoškolských hrách
Ve čtvrtek 8.12. se v tělocvičně krytého bazénu v Havířově –
Šumbarku uskutečnily již tradiční
středoškolské hry havířovských
středních škol ve futsale chlapců
pořádané SŠŘaS Školní. Letos se
tohoto turnaje zúčastnilo 10 škol,
takže nechyběla snad ani jediná.
Konkurence tedy byla vysoká.
Účastníci byli rozlosováni do
dvou skupin, ve kterých se utkali
systémem každý s každým. Hrálo
se klasicky 4+1 a hrací doba trvala 10 minut hrubého času. Naše
gymnázium bylo nalosováno do
červené skupiny společně s následujícími školami: SŠ Hotelová,
Elektrotechnickou průmyslovou
SŠ, Baron School a SŠ Řemesel
a služeb Školní. V prvním utkání
zvítězili naši chlapci nad „Elektroprůmkou“ 1:0, kdy gól přímo do
horního rohu branky vstřelil Vyčesaný. I s dalším soupeřem si poradili, kdy v poměru 3:1 porazili Hotelovou SŠ. Nejlehčí celek skupiny
– Baron School pak rozstříleli 5:0.
Po tomto utkání byl jistý postup
do semifinále a to z prvního místa (z každé skupiny postupovali
první dva). Na závěr skupiny však
přišlo zaváhání proti Školní, která
už ze skupiny nemohla postoupit,
v podobě prohry 1:0. Semifinálovým soupeřem se tak stal druhý
tým z opačné skupiny a to tým SŠ
Sýkorova. Po vyrovnané bitvě a
velmi dobré obranné činnosti celého týmu vstřelil jedinou branku
zápasu Glos, a naše gymnázium
mohlo slavit postup do finále. Takový úspěch nečekal před turnajem nikdo. Ve finále pak podlehli
o třídu lepšímu soupeři z Lidické
přijatelným výsledkem 3:1. Ale i
druhé místo a tím pádem postup
do okresního kola, jenž se bude
konat na přelomu února a března,
je pro naše chlapce skvělým úspěchem.
Skvěle sestavený tým předvedl
výborný kolektivní výkon a dosáhl úspěchu, který samotní hráči
nečekali. A kdo nás vlastně reprezentoval? V bráně Petr Lukašík
(sexta), v poli pak Danek Pilárik
(2.A), Jan Cenek (sexta), Michal
Vyčesaný, Pavel Glos (oba 3.B),
Jakub Kravčík, Roman Kubjat (oba
4.A), Ondřej Mohyla (4.B), Prokop
Plawny a Ahmed Batiha (oba z
oktávy). Tým vedl profesor Adam
Supík.
Petr Lukašík
19
20
Komár
Sportovní koutek
I letos proběhly tradiční vánoční turnaje
Jako každoročně i letos pořádalo
vedení naší školy společně s vyučujícími tělesné výchovy v předvánočním období tradiční turnaje.
Turnaje proběhly ve středu 22.12.
buď v tělocvičně gymnázia (turnaj
v ringu pro dívky z nižších ročníků a ve volejbalu pro ty z vyšších)
nebo v prostorách Městské sportovní haly (futsalový turnaj pro
chlapce). Organizace byla ovšem
ohrožena státním smutkem, který vyhlásila Vláda ČR v souvislosti
s úmrtím prvního porevolučního
prezidenta České republiky Václava Havla. Nakonec se však vedení
rozhodlo turnaj uspořádat z organizačních důvodů a turnaj přinesl
vyrovnaná a dramatická klání.
kdy kvinta i sexta porazila kvartu
shodně 2:0 a ve vzájemném utkání
nepadla ani branka. O pořadí postupujících tak musel rozhodnout
los, po kterém šla kvinta do vyřazovací části z lepší výchozí pozice a
narazila na 1.A, kterou bez větších
potíží porazila. V druhém utkání
pak celkem jasně přehrála sexta
2.A. Týmy sexty a kvinty tak postoupily do semifinále turnaje, ve
kterém se utkaly s prvními dvěma
celky ze starší kategorie. V té startovalo 5 týmů, které se ve skupině
utkaly systémem každý s každým.
Do semifinále nakonec postoupila
4.A, která se po druhém losování v turnaji utkala proti kvintě, s
4.B nastoupila proti sextě, 3.B ze
skupiny nakonec vinou horšího
Futsal byl letos velmi vyrovnaný
skóre nepostoupila. 4.A bez vět Sportovnímu klání předcházela
ších potíží přešla přes kvintu do
jako vzpomínka na Václava Havla minuta ticha. Pak už od osmi
hodin soupeřili studenti z nižšího stupně gymnázia, konkrétně
prima, sekunda a tercie, kteří se
utkali systémem každý s každým.
Ve třech utkáních turnaje, hraných
jednou deset minut, padla pouze
jediná branka, tu vstřelila v prvním
zápase sekunda primě. Ve zbývajících dvou zápasech mezi sekundou
a tercií a primou a tercií se zrodily
bezbrankové remízy. Turnaj tedy
vyhrála sekunda před tercií a primou. Nutno podotknout, že prima
jako nejmladší a výškově nejmenší
finále, druhé semifinále přineslo
tým předvedl heroické výkony.
dramatickou bitvu. Sexta však ani
Poté od devíti přišla na řadu
letos nepřekonala prokletí, a třetí
„střední“ kategorie. Týmy kvarty,
rok po sobě prohrála s tímto soukvinty, 1.A, 1.B, sexty a 2.A byly
peřem v semifinálové fázi turnaje.
rozděleny do dvou skupin po třech
Tento rok předvedli asi nejlepší
týmech, v „A“ skupině se setkala
výkon, v zápase byli trochu lepší,
kvarta, kvinta a sexta, v „B“ skupiprohráli však 1:0. Utkání o třetí
ně pak 1.A, 1.B a 2.A. V „B“ skumísto mezi kvintou a sextou bylo
pině byla situace jasná a po třech
sice herně vyrovnané, ale sexta
utkáních postoupily do play – off
zvítězila poměrem 3:1. Finále pak
týmy 2.A (z prvního místa) a tým
bylo celkem jasnou záležitosti 4.A,
1.A (z druhého místa). V „A“ skuhráči 4.B si ke konci utkání už poupině pak došlo ke kuriózní situaci,
ze vylívali svou frustraci. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Roman Kubjat z vítězné 4.A se sedmi vstřelenými brankami. Celý turnaj pak
velmi dobře odřídila slečna rozhodčí Šárka Dytková ze 4.B.
Dívky zápolily v ringu a volejbalu
Nejdříve proběhl od osmi hodin turnaj v rignu, kterého se zúčastnily studentky primy až kvarty.
Na prvních dvou místech se umístily týmy z tercie, jelikož každá třída mohla přihlásit právě dva týmy.
Poté už přišlo na řadu klání volejbalové. Osm přihlášených týmů
bylo rozděleno do dvou skupin, ve
kterých se utkaly systémem každý
s každým na jeden set do patnácti
bodů. V „A“ skupině soupeřily dívky z kvinty, 1.A, sexty a 2.A, v „B“
skupině pak septima, 3.A, 3.B a
4.A. Do vyřazovací části, ve které
Foto: P. Adamovská
se hrálo již na dva sety do 25 bodů,
ze skupin postoupily týmy ze sexty a 2.A, z opačné skupiny pak 3.A
a 4.A. Po semifinálových bojích
se pak do finále probojovala 3.A,
jenž porazila sextu, a 4.A přemohla děvčata z 2.A. Poražené týmy ze
sexty a 2.A pak svedly boj o konečnou třetí příčku, kterou nakonec
obsadily dívky ze sexty. Ve finále
pak byl úspěšnější výběr 4.A, který se tak mohl radovat z vítězství v
turnaji.
Petr Lukašík
Download

Modrá noc - Martin Vérteši