Mexiko – Česká republika
perspektivy obchodních vztahů
Mexiko
• Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším
státům Latinské Ameriky.
• Člen OECD, Pacifické aliance…
• Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF)
• 1,972 mil. km2, trh s více než 113 mil obyvatel
• Zapojení do globálních řetězců, blízkost a napojení na
USA
• 2. producent stříbra, těžba barevných kovů, 3. největší
zásoby ropy v Latinské Americe, pravděpodobně 6.
největší zásoby břidlicového plynu na světě
2
Obrat ČR Tichomořská aliance vs.
Mercosur
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
Mercosur
Pacifická aliance
600 000
400 000
200 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Reformy ekonomiky
• S nástupem vlády současného prezidenta Enrique Peñi
Nieta (prosinec 2012)
• Vzdělávací, finanční/daňová, telekomunikační,
energetická reforma.
– Cílem reformy: modernizace sektoru (přístup k moderním
technologiím, zefektivnění rozvodné sítě), vznik nových
pracovních míst, akcelerace hospodářského růstu.
– V příštích 15 letech se očekává příliv PZI ve výši přesahující
150 mld. USD. Většina investic by se měla uskutečnit v
následujících 16 měsících.
– Nově instalovaná kapacita by měla vyrábět elektřinu
především z obnovitelných zdrojů
4
Vývoj vzájemného obchodu
2003 – 2013 (v tis. USD)
1 200 000
1 000 000
800 000
Vývoz
600 000
Dovoz
Obrat
400 000
200 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5
Komoditní struktura obchodu
• Hlavní vývozní položky ČR: pístové motory, osobní
automobily, součásti kotoučových brzd a další díly k
automobilům, díly a příslušenství k telekomunikačním
přístrojům a radarová/rádiová navigace, zdravotnický
materiál z buničiny, pneumatiky pro osobní vozy, díly
k turbínám, čerpadlům, kompresorům, ventilátorům a
klimatizačním zařízením.
• Hlavní dovozní položky ČR: keramické kondenzátory,
zařízení pro regulaci a příjem hlasu a obrazu, paměťové
jednotky, hračky, přístroje a zařízení k měření tlaku,
mikrofony/reproduktory, díly motorových vozidel,
brýlové čočky.
6
Bilaterální smlouvy
• Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně
investic (vstup v platnost 13. 3. 2004)
• Smlouva mezi ČR a Mexikem o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku (vstup v
planost 27. 12. 2002)
• Více na:
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mexikozahranicne-politicka-orientace-19362.html
7
EU dimenze
• Globální dohoda/Dohoda o volném obchodu EU –
Mexiko (FTA v platnosti od října 2000)
– U průmyslových produktů byla nastavena liberalizace na
max. 7 leté období.
– K 1. 1. 2007 bylo liberalizováno 100 % položek NAMA.
– Český vývoz do Mexika se za období od vstupu dohody
v platnost zvýšil téměř 20 x
– Modernizace dohody
• Market Access Advisory Committee v Bruselu (zástupci
podnikatelů, ČS, EK)
• MADB - http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Revize FTA EU-Mexiko
• Možnost renegociace
• Vysoké ambice
• Oblasti dosavadních úvah: přístup na trh
zemědělských výrobků, služby, TBT, SPS,
pravidla původu, investice, IPR, veřejné
zakázky, usnadňování obchodu, hospodářská
soutěž, oblast energetiky, obchod a udržitelný
rozvoj, řešení sporů
9
Perspektivní obory
• voda, odpady a životní prostředí
• strojírenství, výroba strojů
• energetika (petrochemie, klasická a zelená výroba
energie - solární, větrná, vodní)
• těžba a zpracování ropy a plynu
• automobilový průmysl
• těžební průmysl
• potravinářský průmysl
• plastikářský průmysl
• budování pozemní, mořské a letecké infrastruktury
10
Akce podpory exportu 2014 - 2015
• Cesta ministra průmyslu a obchodu v březnu 2015
– těžební průmysl a petrochemický průmysl, energetika,
strojírenství, zelené technologie
• Veletrhy/ semináře:
– EWBF: 14.-15. října
– Bilateral Business Summit v Praze 2015?
• Veletrhy CzechTrade:
– Green Expo – 24. - 26. 9. 2014 Mexico City
• Technologie životního prostředí a energetika
– Expo CIHAC – 14. – 18. 10. 2014 Mexico City
• Stavebnictví a stavební materiály
Design
– PlastImagen – 18. - 21.11. 2014 Mexico City
• Plastikářský průmysl
11
CzechTrade v Mexico City
Miroslav Manďák
• [email protected]
• +525552553393
• http://www.czechtrade.cz/czechtradesvet/amerika/mexiko/
12
Děkuji za pozornost!
Matyáš Pelant: vedoucí oddělení Amerik, Odbor zahraničněekonomických politik II, Sekce zahraničního obchodu
[email protected]
13
Download

Mgr. Matyáš PELANT, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR