Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře
Bioveta News
1/2013
FLUEQUIN H
injekční emulze pro koně
OBSAH
následující strana
Březnové akce na přípravky z Biovety
platnost od 15. 3. 2013 do 31. 3. 2013
1+1
FLUEQUIN H
injekční emulze pro koně
balení 2×1 dávka
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 2×1 dávka obdržíte dvě balení přípravku, tzn. čtyři dávky.
Cena jedné dávky v akci je 135 Kč bez DPH.
balení 10×1 dávka
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 10×1 dávka obdržíte dvě balení přípravku, tzn. dvacet dávek.
Cena jedné dávky v akci je 125 Kč bez DPH.
A MOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA
1+1
injekční suspenze
balení 100 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 100 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 100 ml.
Cena jednoho balení o objemu 100 ml v akci je 138 Kč bez DPH.
balení 250 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 250 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 250 ml.
Cena jednoho balení o objemu 250 ml v akci je 290 Kč bez DPH.
1+1
balení 50 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 50 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 50 ml.
Cena jednoho balení o objemu 50 ml v akci je 148 Kč bez DPH.
balení 500 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 500 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 500 ml.
Cena jednoho balení o objemu 500 ml v akci je 775 Kč bez DPH.
ADE - vit.
1+1
injekční roztok
balení 100 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 100 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 100 ml.
Cena jednoho balení o objemu 100 ml v akci je 94 Kč bez DPH.
balení 500 ml
Za cenu jednoho balení přípravku velikosti 500 ml obdržíte dvě balení přípravku o objemu 500 ml.
Cena jednoho balení o objemu 500 ml v akci je 423 Kč bez DPH.
Narkamon 100 mg/ml
2+1
injekční roztok
balení 10 ml
Za cenu dvou balení přípravku velikosti 10 ml obdržíte tři balení přípravku o objemu 10 ml.
Cena jednoho balení o objemu 10 ml v akci je 87 Kč bez DPH.
balení 50 ml
Za cenu dvou balení přípravku velikosti 50 ml obdržíte tři balení přípravku o objemu 50 ml.
Cena jednoho balení o objemu 50 ml v akci je 310 Kč bez DPH.
Žádejte u svých distributorů.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Schéma vakcinace koní proti herpesviru EHV 1 vakcínou
VAKCÍNA FLUEQUIN H SLOUŽÍ K AKTIVNÍ IMUNIZACI KE
SNÍŽENÍ VÝSKYTU RESPIRATORNÍ INFEKCE A KLINICKÝCH
PŘÍZNAKŮ ZPŮSOBENÝCH VIREM CHŘIPKY KONÍ A
HERPESVIREM KONÍ EHV-1, KE SNÍŽENÍ VÝSKYTU ABORTŮ
BŘEZÍCH KLISEN VYVOLANÝCH INFEKCÍ HERPESVIREM EHV-1
Hříbata
Primovakcinace se provádí třikrát. První dávku aplikovat
hříbatům po dovršení šestého měsíce věku, druhou dávku
za 4 týdny (sedm měsíců věku) a třetí dávku aplikovat po
třech měsících, tj. ve věku deseti měsíců.
Následující imunita po takovémto schématu je krátkodobá
a je doporučeno hříbata a mladé koně revakcinovat
po 6 měsících.
Základní imunizace březích klisen
proti abortům
Březí klisny se vakcinují z důvodu zvýšení hladiny
kolostrálních protilátek v druhém měsíci po připuštění
a dále v 5-6. a v 9. měsíci gravidity.
Hřebci
Pravidelně se vakcinují vždy před zahájením připouštěcí
sezóny.
Koně, kteří byli infikovaní a uzdravili se
Koně, u kterých se objevily neurologické příznaky, jsou
odolní vůči herpesvirům po dobu tří až šesti měsíců (starší
koně i déle). Revakcinace těchto koní by měla proběhnout
šest měsíců od uzdravení.
Při výskytu infekce v chovu by měli být všichni koně vystavení
riziku infekce řádně přeočkováni. Nejjednodušší řešení je
vakcinovat všechny koně v oblasti výskytu infekce bez ohledu
nato zda byli nebo nebyli v minulosti vakcinováni. Díky tomu,
že viry EHV-1 a EHV-4 jsou si geneticky podobní, chrání
vakcína s obsahem EHV-1 také proti EHV-4, se kterým se
hříbata v chovu dostávají běžně do kontaktu již v ranném věku.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
RANNOU VAKCINACÍ CHRÁNÍTE NENAROZENÁ HŘÍBATA
Herpesvirová infekce koní postihuje populaci koní celosvětově
a řadí se k nejčastějším infekčním onemocněním v chovech koní.
Vyskytuje se devět typů herpesvirů čeledi Alphaherpesvirinae,
z nichž epidemiologicky a klinicky významní jsou tři zástupci
těchto DNA virů - EHV-1,EHV-3 a EHV-4.
EHV-1 a EHV-4 jsou ze 70 % geneticky identičtí. Zvláště
významný je virus EHV-1 vyvolávající infekci dýchacích cest a
aborty, a jehož genetickou mutací vzniká kmen EHV-1 mutovaný
v oblasti D 725. Tato mutace způsobuje neurologické
onemocnění – myeloencefalopatii, které je nyní velmi aktuální na
území Spojených států. Většina koní se s virem EHV-1 setká
nejpozději ve stáří dvou let, většinou však již kolem jednoho roku.
EHV-4 je známý jako původce rhinopneumonie koní (RPK),
aborty nebo myeloencefalopatii však vyvolává jen výjimečně.
Průběh onemocnění se podobá infekci chřipkovým virem a velmi
často je komplikován bakteriální infekcí.
EHV-3 vyvolává infekci šířící se pohlavním stykem a projevující
se lézemi na genitáliích a mléčné žláze. Na kůži vznikají drobné
puchýřky; v případě rozsáhlých kožních změn se mohou po
vyhojení puchýřků objevit nepigmentovaná místa. Uvádí se také
spojitost viru EHV-3 s některými záněty oční rohovky.
INFEKCE EHV-1 JE VELMI NEBEZPEČNÁ
SVOU LATENCÍ
Infekce se přenáší přímým kontaktem mezi zvířaty a aerosolem až
na vzdálenost téměř deseti metrů. Důležitou cestou šíření viru v
chovu je i nepřímý přenos chovatelskými pomůckami, oděvy,
obuvi, při přepravě je zdrojem viru přepravník.
Virus je vylučován především sekretem nosní sliznice, v němž se
virus ve vysokých titrech objevuje v době febrílie nebo dva až tři
dny po febrílii. Ve srovnání s akutní infekcí v případě reaktivace
latentní infekce však výtok z nosu neobsahuje takové množství
virových partikulí.
předcházející strana
Jedná-li se o abortogenní kmen EHV-1, zvlášť vysoké titry viru
obsahuje abortovaný plod, placenta, amniová tekutina a očistky.
Nebezpečí pro chov představují latentně infikovaní koně. Virus
se již dva dny po infekci dostává do trigeminálního nervu
a v latentní fázi zůstává v jeho gangliích, než je reaktivován
stresem, nadměrnou zátěží, konkurentním onemocněním,
zraněním, chirurgickým zákrokem apod. V případě reaktivace je
opět zdrojem viru sekret nosní sliznice, který však nemusí být
nijak hojný a často je jedinou známkou exacerbace infekce. Koně,
kteří již prodělali infekci EHV-1, jsou ve větším ohrožení
propuknutí myeloencefalopatie!
K primární replikaci viru dochází hned na sliznici horních cest
dýchacích, během replikace se zde tvoří eroze, sliznice se
odlupuje, zvyšuje se tvorba sekretu žlaznatým epitelem. U hříbat
se léze mohou objevit také v plicní tkáni.
Virus je pak pomocí monocytů a lymfocytů ve fázi virémie, která
může trvat až tři týdny, transportován do mízních uzlin a dalších
orgánových systémů. Zákeřnost virémie spočívá v tom, že virus
skrytý v leukocytech uniká pozornosti imunitního systému.
Během této doby se virus dostává do dělohy a plodu. Dochází zde
k poškození tkání a trombózám s následnou separací placenty,
virus se dostává do cév plodu.
Sekundárně se replikuje právě v buňkách dělohy, nervového
systému, endokrinních orgánů a varlat, přičemž opět dochází
k infekci ganglia nervus trigeminus.
Klinické příznaky
Průběh onemocnění hraničí od lehkého, inaparentního
klinického onemocnění až po fatální infekci končící úhynem.
K infekci jsou vnímavá zejména hříbata stáří několika týdnů
až měsíců, ročci a mladí koně v tréninku. Nekomplikovaný
průběh onemocnění doprovází akutní rinitida, faryngitida,
OBSAH
následující strana
Latentně
infikovaní
koně
ií
ngl
ga
u z us
v ir i n
e igem
r
Re
ak
a z tiva
n. c
t
Cyklus viru EHV-1
ve stádě
Zařazení koní v latentní
fázi do stáda
nosní výtok –
obsah viru
EHV-1 myeloencefalitida souvisí s rozsáhlým
cévním poškozením endotelia cév nervové
soustavy, vaskulitidy, trombózy a nekrózy
nervové tkáně. Objevuje se jako izolované
případy nebo může postihnout 20–50 %
populace.
Na světových trzích jsou dostupné tři
druhy vakcín:
a)Vakcíny inaktivované, které jsou při správné
aplikaci efektivní proti vzniku klinických
příznaků nemoci a současně eliminují šíření
viru. Jsou také vhodné k vakcinaci březích
klisen v posledním stadiu gravidity, za
účelem zvýšení kolostrální imunity. Tyto
vakcíny se aplikují zpravidla injekčně.
b) Modifikované, živé vakcíny, které se mohou aplikovat
intranasálně a stimulují zejména lokální imunitu sliznic.
c) Byly vyvinuty také vektorové vakcíny na bázi „canary pox“
viru. Tyto rekombinantní vakcíny mají ohledem na způsob
aplikaci a účinnost podobné vlastnosti jako vakcíny
inaktivovaný.
březí klisny
abort
Infekce
mladých koní
tracheobronchitida a bronchiolitida. Do určité míry je považován
výskyt infekce za sezónní s vrcholem nemocnosti v podzimních
a zimních měsících. Inkubační doba je relativně krátká a pohybuje
se mezi dvěma a deseti dny.
Zvýšená tělesná teplota obvykle předchází dalším příznakům,
může být také příznakem jediným a snadno přehlédnutelným.
Výtok z nosu je zpočátku serózní, hojný, po několika dnech
přechází v bělavý, s vyšším obsahem leukocytů. I přesto, že výtok
z nosu není hojný, může obsahovat vysoké titry antigenu. Zvláště
u starších hříbat je výtok nejčastějším příznakem infekce. Změna
charakteru výtoku je následována vzestupem lymfocytů
a neutrofilů v krvi, často v souvislosti se sekundární bakteriální
infekcí. Za změnu charakteru sekretu na hustý, žlutý
a opaleskující obvykle odpovídá sekundární bakteriální infekce.
Jako další příznaky infekce se objevuje kašel, zvětšené
mandibulární uzliny, konjunktivitida, otok hrtanu a hltanu, apatie
a inapetence.
K abortu dochází obvykle bez předchozích příznaků, v období
pozdní březosti (nad 8 měsíců), výjimečně kolem 4 měsíců.
Abortovat může jen jedna klisna, několik klisen v chovu nebo se
objeví vlna abortů. Jedná se o následek progresivní separace
endometria a placenty, plod nemá známky abnormalit. Hříbě
infikované v pozdní fázi březosti onemocní den až dva po
porodu, je slabé, apatické, nesaje, je febrilní a dušné. Mortalita je
téměř stoprocentní a hříbě uhyne za příznaků těžké virové
pneumonie.
Mateřské protilátky chrání hříbata po dobu šesti měsíců
po narození. U hříbat s kolostrálními protilátkami, která byla
vystavena infekci virem ve stáří 3 týdnů byla protilátková odezva
nepatrná, ale testem inhibice migrace leukocytů byla prokazatelná
celulární imunitní aktivita.
Neurologické onemocnění, které vyvolává neurotropní kmen
viru, se projevuje malátností, inkoordinací, poruchou rovnováhy,
neschopností postavit se, retenci moči v souvislosti s atonií
močového měchýře a následným odkapáváním, často
neurologické příznaky následuje horečka a respirační potíže.
Maximální uplatnění v praxi mají vakcíny inaktivované:
a) Dospělá zvířata, dříve vakcinovaná, se doporučují
revakcinovat v šestiměsíčních intervalech. V případě, že
zvířata nejsou vystavena riziku infekce, postačuje pro
udržování imunity revakcinace v 12 měsíčních intervalech, ale
její skutečný efekt je diskutabilní.
b) U dospělých koní, kde není známá historie vakcinace,
se doporučuje aplikovat tři vakcinační dávky. První dvě
v intervalu tří až čtyř týdnů a třetí dávku za tři až šest měsíců po
druhé vakcinaci. Tento způsob vakcinace indukuje vyšší a delší
persistenci protilátek, než pouhá iniciální aplikace dvou dávek.
Následná vakcinace se provádí v 6 až 12 měsíčních intervalech,
v závislosti na stáří zvířat a riziku infekce.
c) U březích klisen, které byly dříve vakcinované, se doporučuje
aplikovat vakcínu 4 až 6 měsíců před plánovaným porodem.
d) U březích klisen, které nebyly vakcinovány, nebo u nich není
známá historie vakcinace, je doporučená aplikace tří dávek
inaktivovaný vakcíny, první dvě vakcinace v intervalu 4 až
6 týdnů a třetí 4 až 6 měsíců před porodem.
e) U hříbat od vakcinovaných klisen se doporučuje aplikovat
vakcínu třikrát, první dávku ve věku šesti měsíců, druhou
za 4 až 6 týdnů a třetí ve věku 10 až 12 měsíců.
PREVENCE ABORTŮ
R Nové koně izolovat v karanténě po dobu
po dobu 21 dní
R Prvorodičky oddělit od starších klisen
R Březí klisny rozdělit do skupin dle fáze březosti
R Březí klisny separovat od odstávčat, ročků
a dalších koní v chovu
R Pravidelnou vakcinací udržovat stádovou imunitu
předcházející strana
OBSAH
následující strana
TRICHOEQUEN inj. sicc.
Vakcína proti trichofytóze koní
Léčivá látka: Trichophyton equinum
min. 4.106 CFU, max. 16.106 CFU
Injekce suchá (lyofilizovaná). Léková forma určená k podání injekční roztok pro parenterální použití, který vznikne
naředěním lyofilizátu v přiloženém zřeďovači.
Cílové druhy zvířat: Kůň od 4 měsíců stáří.
Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat: K profylaxi
a terapii trichofytózy koní.
FLUEQUIN
FLUEQUIN T
FLUEQUIN H
injekční suspenze, pro koně
1 vakcinační dávka obsahuje:
Virus influensis A/Equi 1/Praha 56 inaktivovaný
min. 160 HAU
Virus influensis A/Equi 2/Morava 95 (evropský typ)
inaktivovaný
min. 320 HAU
Virus influensis A/Equi 2/Brno 97 (americký typ)
inaktivovaný
min. 320 HAU
Léková forma: Injekční suspenze.
Základní vakcinace: První injekce ve věku od 3 do 6 měsíců,
druhá injekce za 4 až 6 týdnů.
Revakcinace: První revakcinace (třetí dávka) se aplikuje
6 měsíců po základní vakcinaci.
Další revakcinace se provádí každých 6 až 12 měsíců podle
nákazové situace.
Revakcinace březích klisen se provádí v posledním trimestru
gravidity, nejpozději měsíc před plánovaným porodem.
Poznámka: U hříbat narozených od klisen prokazatelně
vakcinovaných před porodem, doporučujeme vzhledem ke
kolostrální imunitě vakcinovat hříbata ve stáří 6 měsíců.
injekční emulze, pro koně
1 vakcinační dávka obsahuje:
Virus influensis A/Equi 1/Praha 56 inaktivovaný
min. 160 HAU
Virus influensis A/Equi 2/Morava 95 (evropský typ)
inaktivovaný
min. 320 HAU
Virus influensis A/Equi 2/Brno 97 (americký typ)
inaktivovaný
min. 320 HAU
Anatoxinum tetanicum purificatum
min. 150 IU
Virus influensis A/Equi 2/Brno 08 (americký typ)
inaktivovaný
min. 6.0 log2 HIT1
Virus influensis A/Equi 2 Morava 95 (evropský typ)
inaktivovaný
min. 6.0 log2 HIT1
Herpesvirus equorum typ 1 inakt.
min. 2.1 log10 VNI2
1
2
Injekční emulze. Vakcína je bílá olejovitá tekutina s lehce
roztřepatelným sedimentem
Léková forma: Injekční suspenze.
Základní vakcinace: První injekce ve věku od 3 do 6 měsíců,
druhá injekce za 4 až 6 týdnů.
Cílové druhy zvířat: Kůň.
Základní imunizace proti koňské chřipce a herpes viru:
1. vakcinace ve stáří 6 měsíců; 2. vakcinace za 4 až 6 týdnů
Revakcinace proti koňské chřipce a herpes viru:
3. vakcinace za 3 měsíce a další vakcinace každých 6 měsíců.
Základní imunizace proti hromadnému herpes virovému
zmetání: U březích klisen vakcinace v druhém měsíci po
připuštění a dále v 5–6. a v 9. měsíci gravidity
Revakcinace: První revakcinace (třetí dávka) se aplikuje proti
chřipce za 6 měsíců po základní vakcinaci a proti tetanu za
12 měsíců.
Další revakcinace proti chřipce se provádí každých 6 až 12
měsíců podle nákazové situace a proti tetanu za 12 měsíců.
Revakcinace březích klisen se provádí v posledním trimestru
gravidity, nejpozději měsíc před plánovaným porodem.
Poznámka: U hříbat narozených od klisen prokazatelně
vakcinovaných před porodem, doporučujeme vzhledem ke
kolostrální imunitě vakcinovat hříbata ve stáří 6 měsíců.
předcházející strana
Geometrický průměr specifických protilátek stanovených
hemaglutinačně inhibičním testem
Virus neutralizační index
Vakcína se podává 1 ml hluboko intramuskulárně do
gluteální svaloviny, ve výjimečných případech u neklidných
koní do prsního svalu.
OBSAH
následující strana
Profylaktická vakcinace:
- hříbatům od věku čtyř měsíců do dvanácti měsíců: 2×2,5 ml
- koně nad dvanáct měsíců věku:
2×5 ml
Interval mezi vakcinací a revakcinací je 10 – 16 dnů.
Terapeutická aplikace:
U hříbat a koní starších než 4 měsíce
dvakrát 5 ml s intervalem 10–16 dnů.
Při rozsáhlém postižení se doporučuje
třetí aplikace vakcíny v léčebné dávce
10–16 dnů po revakcinaci.
Intramuskulárně do krční svaloviny
nebo do svaloviny zadní končetiny.
Vakcinace se doporučuje provádět do
levé, revakcinace do pravé poloviny
těla.
CLOTEID 4
inj.
Vakcína proti tetanu
1 vakcinační dávka obsahuje:
Anatoxinum tetanicum purificatum
RP ³ 1*
*RP = Relativní účinnost (ELISA test) je vyjádřena
porovnáním hladiny protilátek v séru morčat s hladinou
protilátek v referenčním séru získaném po bakcinaci morčat
a jeho srovnáním s mezinárodním standardem.
Léková forma: Injekce.
Cílový druh zvířat: Koně, skot, ovce, kozy a psi.
Základní vakcinace: První injekce ve věku od 3 měsíců,
druhá injekce za 3 týdny.
Revakcinace: Doporučuje se revakcinace po dvou letech,
u koní za 4 roky. V indikovaných případech je možné podat
další booster dávku dříve než za uvedenou dobu.
FLUEQUIN H
od 15. března
do 31. března 2013
v akci 1 + 1
injekční emulze pro koně
proti chřipce koní a infekci vyvolané
herpesviry koní a k aktivní imunizaci
proti výskytu abortů březích klisen
Dodáváme v balení:
2×1 dávka za cenu 540 Kč bez DPH
10×1 dávka za cenu 2500 Kč bez DPH
Od 15. do 31. 3. 2013 v akci 1 + 1 , tj. balení 2×1 dávka za 270 Kč, balení 10×1 za 1250 Kč.
FLUEQUIN H žádejte u svých distributorů.
+ Obsah nových kmenů chřipkového viru v souladu s doporučením OIE
+ Vynikající snášenlivost a nízká aplikační dávka 1 ml pro
intramuskulární aplikaci
+ Vakcinační schéma vyhovuje požadavkům na ochranu proti chřipce i
EHV-1
+ Vakcína ověřená pro bezpečnou aplikaci u březích klisen
+ Vakcína určená k prevenci abortů a zmírnění příznaků infekce
dýchacích cest vyvolané chřipkovými viry a virem EHV-1 u hříbat,
ročků a mladých koní
+ Obsah aktuálního abortogenního kmene viru EHV-1 izolovaného na
území ČR, který poskytuje křížovou imunitu také proti EHV-1
NOVINKA
Antigen
Minimální obsah
Maximální obsah
Bio 71: A/Equi 2/Morava 95
320 HAU
640 HAU
Bio 80: A/Equi 2/Brno 08
320 HAU
640 HAU
Bio 82: EHV-1
7,9 log10 TKID50
8,6 log10 TKID50
JEN PLOŠNÁ VAKCINACE ZAJISTÍ
POŽADOVANOU STÁDOVOU IMUNITU
předcházející strana
OBSAH
následující strana
V souladu s doporučeními OIE byl
pro vývoj nové vakcíny zvolen z
evropské linie kmen podobný
A/Equi/Newmarket/2/93 a z americké
linie kmen podobný A/Equi 2/South
Africa/4/2003. S ohledem na úzkou
příbuznost k viru chřipky koní
A/Equi/Newmarket/2/93, byl původní
vakcinační kmen evropské linie,
A/Equi 2/Morava 95 vybrán také pro
výrobu nové vakcíny. Vakcinační
kmen americké linie byl aktualizován
a jako nový vakcinační kmen byl
zvolen virus chřipky koní izolovaný v
roce 2008 a Ústavu infekčních
chorob a mikrobiologie VFU Brno.
Virus byl získán izolací z materiálu
odebraného u nemocných koní, který
byl následně předán společnosti
Bioveta, a.s. Virus byl zařazen k
virům americké sublinie Florida 2,
reprezentované kmeny A/Equi
2/South Africa/4/2003 a
A/eq/Richmond/1/07 a nese označení
Bio 80:A/Equi2/Brno 08
špičkový antiparazitální přípravek z Biovety
za neodolatelnou cenu
EQUIVERM
®
… a odčervování se stalo jednoduchým
Equiverm, perorální antiparazitární přípravek
pro koně se širokým spektrem účinku,
obsahuje účinnou kombinaci ivermektinu
(20 mg/ml) a praziquantelu (100 mg/ml) ve
formě perorální pasty s jablečno-skořicovou
příchutí. Pasta o objemu 7 ml je určená pro
koně o hmotnosti 700 kg. Praktický aplikátor
umožňuje přesné dávkování pro koně nižší
hmotnosti, hříbata, pony a miniaturní koně.
IVERMEKTIN
Ivermektin se řadí do skupiny makrocyklických
laktonů, což jsou fermentační produkty plísní
Streptomyces avermitilis a Streptomyces cyanogriseus.
Ivermektin působí na nervový systém parazitů.
Potencuje uvolňování inhibičního neurotransmiteru
(gama-aminomáselné kyseliny, GABA) z presynaptických nervových zakončení, váže se na
postsynaptické receptory a otevírá chloridové kanály.
To má za následek hyperpolarizaci neuronů, jejich
dysfunkci a následnou paralýzu parazitů. Podstatou
bezpečné aplikace tohoto antiparazitika pro
obratlovce je skutečnost, že se v jejich periferním systému, na rozdíl
od bezobratlých, GABA receptory nenacházejí. GABA receptory
jsou pouze v centrálním nervovém systému, kam se za normálních
okolností díky hematoencefalické bariéře ivermektin nedostává.
Přestup do centrální nervové soustavy byl prokázán až
při několikanásobně vyšších toxických dávkách a u jedinců
s nedostatkem transportního P-glykoproteinu.
předcházející strana
Spektrum účinku
Způsob aplikace ivermektinu nemá vliv na jeho koncentraci
v plicích, trávicím traktu a v kůži, distribuce v těle je rovnoměrná.
Ivermektin účinkuje proti většině vývojových stádií helmintů
z 98 %:
n Velcí strongylidi (dospělí jedinci, arteriální larvální stadia)
n Malí strongylidi (dospělí jedinci, částečně vývojová
stádia)
n Strongyloides westeri (dospělí jedinci, vývojová stádia)
n Roupy (dospělí jedinci, vývojová stadia)
n Škrkavky (dospělí jedinci, vývojová stadia)
n Plicnivky (dospělí jedinci, vývojová stadia)
n Vlasovci (dospělí jedinci)
n Žaludeční nematoda (dospělí jedinci)
n Mikrofilaria
n Střečci – subkutánní; orální a gastrická stádia.
PRAZIQUANTEL
Praziquantel je syntetický acylovaný izochinolino - pyrazin, který
je účinný proti několika druhům motolic a plochých helmintů.
Účinek praziquantelu spočívá ve zvýšené propustnosti buněčných
membrán pro vápníkové ionty, v důsledku čehož dochází u parazita
ke svalovým kontrakcím. Způsobí svalovou paralýzu tím, že
depolarizuje inhibici cholinesterázy neuromuskulární destičky.
Způsobí vakuolizaci a rozpad tegumentu a parazit odumírá. Je-li
porušen tegument, snižuje se intenzita transportu glukózy, hromadí
se laktát a metabolické rezervy se vyčerpávají. Postupně dochází
k útlumu mitochondriálního dýchání.
Spektrum účinku
Tasemnice Anoplocephala magna, Anoplocephala perfoliata,
Para ???Anoplocephaloides mamillana.
OBSAH
následující strana
bezpečnosti. Doporučená terapeutická dávka pro koně je 1 mg /kg ž.
hm., což odpovídá dávce v přípravku Equiverm. Mezi obecné
nežádoucí účinky u zvířat po podání praziquantelu patří diarrhoea
a/nebo anorexie. Výskyt těchto symptomů je však výjimečný.
BEZPEČNOST A SNÁŠENLIVOST
Testy přípravku s obsahem praziquantelu a ivermektinu na
koních prokázaly po perorálním podání vysokou snášenlivost.
Použití ivermektinu u koní je možné i během březosti včetně
prvního trimestru. Podání dávek, které převyšují terapeutickou
dávku v přípravku, nemá negativní vliv na zdraví březích klisen ani na
intrauterinní vývoj mláďat. Nebyl zjištěn toxický vliv ivermektinu na
kvalitu semene. Kromě testů perorální toxicity bylo zjištěno, že
ivermektin má minimální dráždivý účinek na oko a dýchací cesty.
Nežádoucí účinky po podání ivermektinu se mohou objevit u koní
léčených na infestaci mikrofiláriemi Onchocerca spp. U citlivých jedinců
se může projevit alergie za vzniku edému a pruritu na ventrální straně
břicha. Projevy souvisí s reakcí na toxiny uvolněné z odumřelých
parazitů. Stav je přechodný, pokud není terapeuticky řešen, odezní
během 7 – 10 dní, resp. 3 týdnů (pruritus).
Praziquantel má obecně nízkou
toxicitu. Použitá dávka je pro koně bezpečná.
Při dodržení dávkování a dávkovacího
režimu lze považovat podání pasty za
bezpečné, riziko vzniku akutní otravy je
minimální. Praziquantel nemá toxický účinek
na reprodukci. Z hlediska laktace se
praziquantel vylučuje do mléka v přibližně
25 % množství celkové koncentrace v séru
matky. Přesto toxický účinek na kojená
mláďata je nepravděpodobný. Použití je tedy
možné i během březosti a laktace.
Praziquantel je látka s širokým rozsahem
Přípravek EQUIVERM perorální pasta lze hodnotit
jako vhodný a bezpečný pro použití u chovných klisen
během březosti a u plemenných hřebců, je bezpečný pro
použití během laktace.
Přípravek je bezpečný pro hříbata od 2 měsíců stáří.
Podání hříbatům mladším jednoho měsíce je doporučováno
po zvážení rizik spojených s aplikací přípravků a jeho
indikací u hříběte tohoto věku na základě vyjádření
veterinárního lékaře, který zváží nezbytnost jeho podání.
275 Kč
(bez DPH)
cena aplikátoru v balení po 10 ks
290 Kč
(bez DPH)
cena aplikátoru v balení po 1 ks
HLAVNÍ SKUPINY PARAZITŮ U KONÍ
Skupina
Název parazitů
Lokalizace
Klinické příznaky
Škrkavky
Parascaris equorum
Tenké střevo, játra
Hříbata – pneumonie,
hubnutí, zvětšený abdomen,
nekvalitní srst
Strongylidé:
Strongylus spp.
Tlusté střevo, caekum
Nechutenství, anemie,
hubnutí, slabost, průjem,
koliky, podkožní otoky.
Hubnutí, vnitřní krvácení,
intermitentní kulhání, koliky
Strongyloidi
Strongyloides westeri
Tenké střevo
Průjem, dehydratace,
hubnutí
Roupi
Oxyuris equi
Tlusté střevo, anus
Dráždění v okolí anu,
svědivost
Vlasovci
Onchocerca, Thelazia
Ligamentum nuchae,
oči
Bolestivost, kožní změny,
změny na očích
Žaludeční helminti
Trichostrongylus ssp.,
Habronema ssp.
Žaludek
Larvy – kožní léze, zánět
žaludku, vzácně ruptura
Tasemnice
Anoplocephala spp.
Tenké střevo
Hubnutí, koliky
Střečci
Gastrophilus spp.
Hypoderma diana
Dutina ústní, žaludek,
podkoží
Hubnutí, anemie
Neklid, bolestivost
Malí
Velcí
Účinnost přípravku EQUIVERM perorální pasta
Účinná látka
Škrkavky
Migrující
larvy
škrkavek
Malí
strongylidé
Migrující
stádia
velkých
strongylidů
Velcí
strongylidé
Vlasovci
Plicnivky
Žaludeční
červi
Střečci
Tasemnice
Ivermektin
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
Praziquantel
+ ivermektin
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Pro svobodu pohybu
HYALURONAN BIOVETA
10 mg/ml injekční roztok
Hyaluronan jako přirozená součást kloubní tekutiny
a chrupavky kloubu slouží zejména k lubrikaci měkkých tkání
kloubu; kromě toho se však podílí na skladbě všech tkání
a intercelulární tekutiny. Hyaluronan (HA), hyaluronát sodný, je
lineární polydisacharid, tvořený disacharidovými jednotkami
složenými z kyseliny D-glukuronové a N-acetyl-D-glukosaminu,
jehož koncentrace v kloubech se různí; nejmenší klouby mají
většinou nejvyšší koncentraci, a to až mezi 0,33 až 1,5 mg/ml.
Ze systémové cirkulace je široce distribuován do všech tkání
a synoviální tekutiny. Z kloubu je hyaluronan odváděn lymfou
a degradován v játrech, přičemž 98 % HA mizí z krve během šesti
hodin po aplikaci.
Na povrchu chondrocytů jsou exprimovány glykoproteiny
CD44, které působí zároveň jako důležité receptory pro HA. HA
působí antagonisticky proti enzymům, které se podílí na destrukci
kloubní chrupavky. Při zánětlivých procesech dochází ke změně
struktury HA, což mění vlastnosti synoviální tekutiny. Je narušena
její lubrikační schopnost a následně dochází k degenerativním
změnám na styčných kloubních plochách. Chondrocyty jsou dezintregrovány, fibrózní tkáň je narušena až dochází k hyperplazii
kostní tkáně.
Patogeneze osteoartritických změn souvisí s narušením
rovnováhy mezi katabolickými a anabolickými procesy, dochází
ke zvýšené produkci endogenních proteináz a kyslíkových
radikálů. Hlavní roli při katabolických procesech při osteoartritidě
hrají prozánětlivé mediátory interleukin-1 (IL-1), který poškozuje
chondrocyty, a tumor necrosis factor α (TNF α). Protektivní efekt
hyaluronanu patrně souvisí s jeho schopností inhibovat IL-1 a
TNF α, čímž stimuluje reparativní procesy. Působí jako scavenger,
„vychytává“ volné kyslíkové radikály a mírní jejich degenerativní
předcházející strana
INTRAVENOUS
účinek na chrupavku. Hyaluronan je schopen díky své interakci
s CD44 receptory neutrofilů zmírnit chemotaxi a fagocytózu
aktivovaných neutrofilů. Intravenózní aplikace HA tak odpovídá
za pokles koncentrace prostaglandinů a celkového proteinu
v kloubní tekutině, za snížení intenzity buněčné infiltrace
a vaskularizaci synoviální membrány. Systémová aplikace HA
je účinnější u pacientů s mírnou synovitidou a kapsulitidou
ve srovnání s chronickou OA. Ve studii zahrnující stočtyřicet
dostihových koní byl sledován také efekt profylaktické aplikace.
Pozitivní efekt preventivní aplikace HA spočíval v dosahování
lepšího umístění a vyššího počtu startů u ošetřených koní.
V oftalmologii je hyaluronan využíván pro své viskoelastické
vlastnosti při operacích oka a pro svůj protektivní účinek
terapeuticky. Hyaluronan má prokazatelný keratoprotektivní
efekt. Stimuluje proliferaci epiteliálních buněk rohovky, což vede
k lepší hojivosti porušené při různých degradačních a zánětlivých
procesech. Zvyšuje hydrataci rohovky, zvyšuje její tloušťku
a zlepšuje průhlednost. Dále je vhodný při léčbě keratoconjunctivitis sicca, zvlhčuje rohovku a zmírňuje příznaky
onemocnění.
Hyaluronan je látka s nízkou toxicitou. Hodnoty akutní
toxicity jsou vysoké, přičemž rozdíly jsou dány druhem
testovaných zvířat a způsobem podání. Toxický vliv nebyl
pozorován ani po opakovaném podání při testech subchronické
a chronické toxicity.
Hyaluronan nemá cytotoxický, genotoxický ani mutagenní
potenciál. HA podávaný samicí neovlivňuje reprodukční
schopnosti a fertilitu, nemá také negativní vliv na vývoj embryí
a plodů. HA po intravenózním podání nehemolyzuje červené
krvinky, nevyvolává kožní a oční dráždění.
OBSAH
následující strana
Efekt hyaluronanu
Výhody intravenózní aplikace hyaluronanu
n Zlepšuje viskozitu svoji trojrozměrností – schopnost
n
n
n
n
n
n Bezpečnost v podobě snížení rizika infekce kloubu
lubrikace, zmírňuje tření
Reguluje složení synoviální tekutiny
Tvoří nedílnou součást kloubní chrupavky
Hraje roli ve výživě kloubní chrupavky
Účinkuje protizánětlivě – inhibuje chemotaxi
a fagocytózu granulocytů, redukuje stimulaci
lymfocytů a snižuje tvorbu prostaglandinů
Má mírný analgetický efekt
nebo traumatu souvisejícího s aplikací intraartikulární
n Jednoduchost intravenózní aplikace – nitrožilní podání
je rychlejší a jednodušší
n Účinnost aplikace vede ke zmírnění intenzity zánětu
a eliminaci enzymy vyvolávající zánět
n Nástup působení hyaluronanu v kloubu je velmi rychlý
Injekční hyaluronan pro použití u koní, psů a koček
v ortopedii a oftalmologii
Indikace
Ortopedické – k intravenózní aplikaci:
n
n
n
n
akutní a chronické artrózy, polyartrózy
subakutní a chronické artritidy
akutní a chronické tendovaginitidy, tendinózy a bursitidy
osteochondrózy
Oftalmologické – k topické aplikaci
n
n
n
n
n
akutní a chronické keratitidy
konjunktivitidy, keratokonjunktivitidy
keratokonjunktivitis sicca
ulcus corneae
poranění rohovky
Balení: 5 × 6 ml
Složení a účinnost
srovnatelná s konkurencí,
cena bezkonkurenční!
1 749 Kč bez DPH
Rychlá pomoc pro poškozené klouby
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Vakcinace proti respiračnímu syndromu skotu
(BRDC- bovine respiratory disease complex)
vakcinami Bioveta, a. s.: „BioBos Respi 3“ a „BioBos Respi 4“
1. Vakcinace krav a jalovic:
vakcinace březích krav a jalovic má za účel navodit vytvoření
vysokého titru protilátek, které jsou pak mlezivem předávány
telatům a ochrání je v časném postnatálním období.
2. Vakcinace telat a mladého skotu:
telata od vakcinovaných matek získávají kolostrem pasivní
protilátky, které však během několika týdnů mizí. Je proto nutné
stejnou vakcínou imunizovat telata a dosáhnout vytvoření aktivní
chráněnosti. S ohledem na přetrvávání kolostrálních protilátek
a schopnosti aktivní imunitní odpovědi přicházejí v úvahu obecně
imunizace telat nejdříve od 5ti týdnů stáří, s následnou revakcinací
po 2 až 3 týdnech. Telata s pokročilými klinickými příznaky
onemocnění nelze vakcinovat vůbec.
Vakcinační doporučení pro chovy s onemocněním telat
do 3 měsíců věku:
n při výskytu respiračních příznaků (kašel, výtok z nosu, zvýšená
teplota) u telat v prvním týdnu života je nezbytná vakcinace
krav a jalovic před porodem a nejdříve po 5. týdnu ( optimálně
8. týdnu ) stáří je možné již zvažovat vakcinaci telat
n v případech, kdy jsou telata umístěna v boudách brzy po
narození až do stáří 6 až 8 týdnů, případně i déle, a jsou bez
výskytu klinických onemocnění, lze vakcinovat pouze telata
nejdříve od 5.týdne ( optimálně 8.týdne ) stáří.
n v ojedinělých případech s velmi nízkým infekčním tlakem by
mohla stačit i pouze vakcinace březích krav a jalovic. Pokud
infekční tlak v chovu u mladých telat do 3 měsíců věku
přetrvává , je nutné opakovat vakcinaci krav každého půl
roku tak, aby jedna dávka byla podána nejpozději v období
3–5 týdnů před plánovaným porodem.
Pokud tlumíme infekci vakcinací březích matek je nezbytné
před zahájením vakcinace ověřit kvalitu mleziva, dobu
napájení a množství podávaného mleziva.
Vakcinační doporučení pro chovy s onemocněním telat nad
3 měsíce věku:
n na začátku je nutné určit kritické období vzniku respiračních
onemocnění a podle toho dobře naplánovat zahájení vakcinace
tak, aby první dávka byla podána optimálně 5 týdnů před
kritickým obdobím ( jelikož druhá dávka je podána za 14 dní po
první a za další 3 týdny je tele plně chráněno).
n je-li nutné telata přesunovat do společného ustájení (teletníku)
během vakcinačního období, pak je nutné první dávku podat
2–3 týdny před přesunem a druhou dávku aplikovat ihned po
transportu.
n je-li to nezbytné, je možné pokračovat v opakovaném
přeočkovávání opět v 6ti měsíčních intervalech jako u krav.
Zahájení vakcinace v pravidelně ohrožovaných chovech je
vhodné naplánovat na konec léta, nebo začátek podzimu.
Obecně lze konstatovat, že největší problémy s respiratorními
infekcemi telat většinou pozorujeme od podzimu do jara. Jsou-li
respektována a zajištěna výše zmíněná doporučení, vakcinací
BioBos Respi 3 i BioBos Respi 4 lze dosáhnout snížení výskytu
klinických onemocnění telat až o 90 %. Současně s vakcinací
je nutné řešit výskyt různých disponujících faktorů, ať již
v organizaci chovu, v hygieně ustájení, ve výživě nebo
v ošetřovatelské péči. I dobře sestavená vakcína nepřinese při
výskytu různých disponujících závad v chovu očekávaný
výsledek.
Komplex respiračních onemocnění (BRDC) je zpravidla
kombinací virových a bakteriálních původců a postihuje
nejčastěji mladý skot od stáří 3 měsíců, ale vyjímečně i dříve.
Hlavními patogeny jsou v tomto případě zejména Mannheimia
(dříve Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida,
H a e m o p h i l u s s o m nu s a A r c a n o b a c t e r i u m ( d ř í ve
Corynebacterium) pyogenes. Z virových původců jsou to
především bovinní respirační syncytiální virus (BRSV), virus
infekční bovinní rinotracheitidy (IBR), virus parainfluenzy 3
(PI3) a virus slizniční choroby skotu (BVD/MD). Nejkritičtější je
situace do 6ti až 8 měsíců věku. Ve vztahu k již dokončovanému
NOP od IBR v České republice lze předpokládat, že virus BHV 1
(IBR) bude v dnešní době výrazně ztrácet na významu jako
vyvolavatel respiračních forem onemocnění.
Při řešení infekčních respiračních onemocnění telat
přicházejí v úvahu 3 postupy:
n antibiotika (léčebně nebo profylakticky)
n vakcinace
n opatření v chovu samotném (organizace chovu, přesuny
zvířat, hygienické poměry, atd.)
Antibiotická léčba za situace, kdy nejsou známi vyvolávající
původci a jejich citlivost na antibiotika, je problematická Celkem
lze od léčby antibiotiky očekávat snížení ztrát a zlepšení
zdravotního stavu zvířat. Je nutno ovšem počítat i s výskytem
chronicky nemocných zvířat nevhodných k dalšímu chovu.
Řešení infekcí v chovu pouze antibiotiky je tak bezúspěšné.
Vždy je dobré poznat nákazovou situaci v chovu, laboratorně
vyšetřit nosní výtěry, rektální výtěry, různé sekrety, exkrety
(zejména vzorek kvalitně provedené tracheobronchiální laváže),
exkrementy zvířat, odebrat a vyšetřit tkáně uhynulých nebo
poražených telat, popřípadě i sérologicky zjistit přítomnost
protilátek proti virovým původcům a podle toho zvolit jednu
z vakcín.
BioBos Respi 3 i BioBos Respi 4 obsahují standardní složení
antigenů , jsou vyráběny v režimu správné výrobní praxe
proti nejčastějším a nejnebezpečnějším původcům onemocnění.
Obě jsou určeny k vakcinaci jak telat a mladého skotu, tak i krav
a jalovic.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
vakcíny, které chrání proti nejčastějším původcům
respiračních infekcí skotu
BioBos Respi 3
BioBos Respi 4
n BRSV bovinní respirační syncytiální virus
n PI-3 - virus parainfluenzy 3
n BVD ( pouze v BioBos Respi 4) virus bovinní virové diarey
n Mannheimia (Pasteurella) haemolytica
VÝHODY
n Možnost rané aplikace již telatům od dvou týdnů věku
n Vakcinace březích krav a jalovic před porodem zajistí odolnost telat kolostrální cestou
n Protilátková odezva již tři týdny po dokončení imunizace
n Malý objem vakcinační dávky pouze 2 ml, subkutánně
n Vakcinace vakcínami BioBos
Respi vhodně navazuje
na zoohygienická
opatření
Jen
pobyt
na čerstvém
čerstvém
vzduchu
nestačí
nestačí
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Ketamin v nové 10% koncentraci
Narkamon 100 mg/ml
Ve veterinární medicíně je ketamin dlouhodobě s úspěchem
používán. Za jeho výborný analgetický a sedativní efekt odpovídá
schopnost blokovat NMDA receptory v nervové soustavě
(N-methyl, d-aspartová kyselina). Ketamin je současně
antagonistou mí a sigma opiátových receptorů, což jeho účinky
ještě potencuje. NMDA receptory jsou lokalizované v oblasti
zadních míšních rohů a zprostředkovávají stimulaci CNS
signálem z periferie (například bolestivým vzruchem, což se
označuje pojmem centrální senzitizace neboli fenomén wind-up).
Ketamin je anestetikem disociativním což znamená, že se vzruchy
ze senzorických receptorů a vláken sice dostanou do kortexu,
nejsou však centrální nervovou soustavou vnímány. V průběhu
tohoto typu disociativní anestezie jsou zachovány obranné
mechanismy – obranný a polykací reflex, reflex kašle, reflex
palpebrální a korneální. V praxi to pro lékaře znamená, že tyto
reflexy nemůže použít k posouzení hloubky anestezie! Aplikaci
ketaminu provází salivace, kterou díky zachovanému polykacímu
reflexu nekomplikuje aspirace slin a následná aspirační
pneumonie. Typickým vedlejším příznakem aplikace ketaminu je
zvýšení svalového tonu a/nebo mimovolní svalové záškuby.
Distribuce lipofilního ketaminu do mozku je velmi rychlá.
Již jednu minutu po intravenózní aplikaci je jeho koncentrace
v mozku a plazmě identická. V organismu podléhá 50 % ketaminu
velmi rychlé metabolizaci v játrech, 50 % ketaminu je vyloučeno
v nezměněné formě ledvinami.
Vliv ketaminu na kardiovaskulární a respirační aparát souvisí
s jeho aplikační dávkou. Obecně se ketamin považuje za stimulans
sympatického systému, vyvolávající tachykardii, zvýšení krevního
tlaku a dechové frekvence. Až jeho vysoká dávka vyvolá
hypotenzi a depresi dechu. Riziko hypertenze je hlavním
důvodem pro kontraindikaci ketaminu u pacientů s traumatem
hlavy, u nichž je předpoklad zvýšeného intrakraniálního tlaku.
předcházející strana
K možným vedlejším účinkům se dále řadí hypotermie vyvolaná
působením ketaminu na termoregulační centrum. Zvýšená
svalová aktivita však může způsobit naopak hypertermii.
U psů a koní je vhodné používat v kombinaci (například
s xylazinem), což zmírní riziko křečí a svalové rigidity. U koček se
doporučuje kombinovat ketamin s inhalačními anestetiky.
Indikace– monoanestetikum u koček pro diagnostické
a chirurgické výkony trvající do patnácti minut. Výjimkou jsou
zákroku v hltanu a v případě požadované myorelaxace.
V kombinaci s trankvilizéry, injekčními nebo inhalačními
anestetiky je ketamin vhodný pro většinu středních i náročnějších
výkonů. Cílovými druhy zvířat jsou u přípravku Narkamon
100 mg/ml inj. psi, kočky, koně a osli.
VÝHODY KETAMINU
n
n
n
n
n
n
n
n
OBSAH
Ketamin je určen v závislosti na dávce a případné
kombinaci s dalšími látkami k sedaci, analgezii i celkové
disociativní anestezii.
Široké dávkovací rozmezí v závislosti na indikaci a typu
anesteziologického protokolu
Možnost intravenózní i intramuskulární aplikace.
Rychlý nástup účinku po intravenózní aplikaci
Před aplikací stačí kočkám pouze šestihodinová hladovka,
ani ta však není nezbytná
Pomocí ketaminu se dosahuje dobré somatické analgezie
U všech domácích zvířat lze účinek ketaminu prodloužit
opakovanou aplikací 1/3 až 1/2 výchozí dávky v okamžiku
prvních příznaků probouzení.
Běžné dávky nezpůsobují depresi dechu a srdeční činnosti
následující strana
V kombinaci s medetomidinem v dávce 40 g/kg se aplikuje
ketamin intramuskulárně v dávce 5,0 – 7,5 mg/kg, dle délky
anestezie
DÁVKOVÁNÍ
Kůň, osel
NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok je vhodný
k položení zvířete, ke krátké narkóze či na počátek inhalační
narkózy u koní. Kůň se položí spontánně. K prodloužení
popř. k prohloubení anestézie může být aplikována další stejná
dávka.
Kočka
Monoanestézie 0,2–0,4 ml přípravku/kg ž. hm. (tj. 20–40 mg
ketaminu/kg ž. hm.) i. m.
Kombinovaná anestézie:
0,1–0,2 ml přípravku/kg ž. hm.
(tj.10–20 mg ketaminu/kg ž.
hm.) i. m.
Kombinační možnosti: ke
snížení salivace atropin v dávce
0,05 mg/kg ž. hm. spolu
s acepromazinem v dávce
0,1–0,15 mg/kg ž. hm. Po
nastoupení jejich účinku
NARKAMON 100 mg/ml
i n j e k č n í r o z t o k v d á vc e
0,2 ml/kg ž.hm. (tj. 20 mg
ketaminu/kg ž. hm.) i. m. či
atropin spolu s xylazinem
v dávce 2 mg/kg ž. hm. i. m., s. c.
a po nastoupení jejich účinku
NARKAMON 100 mg/ml
i n j e k č n í r o z t o k v d á vc e
0,1 ml/kg ž. hm. (tj. 10 mg
ketaminu/kg ž. hm.) i. m.
Lze kombinovat s medetomidinem v dávce 80 g/kg
intramuskulárně + ketamin
v závislosti na požadované délce
anestezie 2,5 – 7,5 mg/kg
Obecná dávka 2 ml přípravku/100 kg ž.hm. (tj. 2 mg
ketaminu/kg ž.hm.) rychle i. v. Pro bezpečný účinek ketaminu
je nutná sedativní premedikace: např.: acepromazin 0,1 mg/kg
ž. hm., poté guaifenesin 90–120 mg/kg ž. hm. nebo xylazin
0,4–0,6 mg/kg ž. hm. i. v.
Ketamin lze kombinovat s detomidinem v dávce 20
g/kg intravenózně. Po aplikaci detomidinu, kdy
nastoupí sedace, je možné aplikovat ketamin
v dávce 2,2 mg/kg, také nitrožilně.
Pes
Monoanestézie 0,1–0,2 ml přípravku/kg ž. hm.
(tj. 10–20 mg ketaminu/kg ž. hm.) i. m.
Kombinační možnosti: atropin 0,05 mg/kg ž.
hm. i. v., i. m., s. c. spolu s acepromazinem
v dávce 0,1 mg/kg ž. hm., po nastoupení jejich
účinku NARKAMON 100 mg/ml injekční
roztok v dávce 0,2 ml/10 kg ž. hm. (tj. 2 mg
ketaminu/kg ž. hm.) i. v.
Další varianta: atropin 0,05 mg/kg ž. hm.
společně s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž. hm. i.
m., po nastoupení jejich účinku
NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok
v dávce 0,05–0,1 ml/kg ž. hm. (tj. 5–10 mg
ketaminu/kg ž. hm.) i. m.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Přípravky s obsahem chlorhexidinu –
správná topická antibakteriální terapie
ušní lotio, roztok
Přípravek obsahuje
n
n
n
n
n
n
n
Antibakteriálně a antimykoticky účinnou složku
chlorhexidin diglukonát roztok 0,1 %,
Silici čajovníku australského Melaleuca alternifolia, která
působí nejen antibakteriálně, ale také výrazně proti
kvasinkám Malassezia pachydermatis
Hojivě a protizánětlivě působící dexpanthenol, který se
mění na kyselinu pantotenovou charakteristickou svojí
zvlhčující schopností
Zvláčňující propylenglykol, který účinně uvolňuje ušní maz
Solubilizátor Cremophor RH 40 potencující účinek
propylenglykolu a spolehlivě rozvolňuje maz
Moderní konzervační přísadu Euxyl PE 9010 zajišťující
mikrobiologickou nezávadnost přípravku během jeho
používání
Kyselinu octovou k udržení optimálního pH v oblasti
kyselé
Výhody aplikace chlorehexidinu
n
n
n
n
n
n
Působí antibakteriálně a částečně antifungálně
Snižuje intenzitu bakteriální kolonizace
Není inaktivován organickým materiálem
Nedráždí, je dobře snášen
Nevysušuje
Registrován pro psy i kočky
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Přípravek obsahuje
4 % antiseptické látky
chlorhexidin v šamponovém
základu. Díky silnému
antiseptickému účinku může
být použit v případech, kdy je
potřeba kombinovat mycí,
antiseptický a desodorační účinek.
Šampon s obsahem chlorhexidinu
představuje správnou volbu lokální
terapie pyodermií – jednu z nejčastějších
dermato-logických onemocnění. Kromě
jiného lze šampon používat jako součást
prevence pyodermie u pacientů s rekurentní pyodermií a u atopiků. Pravidelné
používání chlorhexidinového šamponu
snižuje mikrobiální zátěž kůže
a omezuje kolonizaci povrchu kůže
bakteriemi a kvasinkami.
Velikost balení o objemu 250 a 500 ml
umožňuje dostatečně dlouhou
a řádnou aplikaci přípravku také
u velkých a dlouhosrstých plemen.
Složení šamponu
n
n
n
n
n
Chlorhexidin diglukonát v 4%
koncentraci disponuje
dostatečnou antibakteriální
a antimykotickou účinností
Alvol OMK a Flavol
BMK se používá jako
přípravek zaručující
dermální dráždivost
a stabilitu pěny při
použití šamponu.
Tegosoft GC
a glycerol je do
přípravku přidán ke
zvláčnění pokožky
Kyselina octová udržuje
pH v oblasti kyselé
Euxyl K 100 zajišťuje
mikrobiální nezávadnost
přípravku
VYSOCE ÚČINNÝ
obsahuje 4 %
chlorhexidinu
předcházející strana
OBSAH
následující strana
SME
J
I
L
A
V
O
T
S
TE
pro vás
Společnost Bioveta připravila pro potřeby Vašich klientů pohodlnou
aplikační formu perorální pasty obsahující osvědčenou kombinaci
fenbendazolu, pyrantelu a praziquantelu
perorální pasta pro psy a kočky
Na základě aktuálních požadavků trhu byla výzkumnými
pracovníky společnosti Bioveta vyvinuta receptura přípravku
CANIVERM perorální pasta. Prvotním cílem bylo vyvinout
perorální antihelmintickou pastu určenou především pro
odčervování štěňat a koťat s možným využitím u všech věkových
kategorií psů a koček, která bude stejně účinná a bezpečná jako
komerčně úspěšné antiparazitikum ve formě tablet
CANIVERM forte a CANIVERM mite. Za účelem dosažení
dostatečné stability pasty byl jako hydrofobní matrice vybrán
simetikonový gel a jako látka podporující chuť účinných látek
a zvyšující atraktivitu při podání zvířeti bylo zvoleno sladidlo
s přirozenou chutí sacharózy – sukralóza. Ke stabilizaci účinných
látek byl použit butylhydroxyanisol, který chrání účinné látky před
oxidačními změnami. Pomocné látky byly vybírány s ohledem
na nízkou toxicitu pro mláďata, zavedené použití a indiferentnost
vůči látkám účinným.
Svým složením bude pasta odpovídat doporučenému
dávkování, tj. jeden mililitr pasty (2,0 – 5,0 kg ž. hm.) bude
obsahovat 75 mg fenbendazolu, 72 mg pyrantel embonátu
a 25 mg praziquantelu v hydrofobním gelu tvořeném
simetikonem a koloidním oxidem křemičitým bezvodým
s přídavkem sukralózy.
Množství účinných látek tak vychází z přípravků
CANIVERM mite a forte tablety, se kterými je pasta
bioekvivalentní. Co jsou to studie bioekvivalence?
Cílem bioekvivalenčních studií je prokázat porovnáním
farmakokinetických vlastností léčivých přípravků jejich
předcházející strana
terapeutickou srovnatelnost. V případě bioekvivalenční studie
prováděné během vývoje Caniverm perorální pasty bylo
ověřováno, že testovaná Caniverm perorální pasta má vlastnosti
srovnatelné s vlastnostmi originálního přípravku Caniverm forte
a Caniverm mite tablety. Testace byla provedena na zvířatech,
která jsou pro hodnocený přípravek Caniverm perorální pasta
cílová, tj. na psech a na kočkách. V experimentální části testování
byly v přesných časových intervalech po aplikaci přípravku
pokusným zvířatům odebírány vzorky krve. Po jejich zpracování
byly v jednotlivých vzorcích laboratorně sledovány hladiny
plazmatických koncentrací daných účinných látek, fenbendazolu,
pyrantelu a praziquantelu, a to vždy po podání pasty nebo tablet.
Druhotným cílem studie bylo ověřit bezpečnost a snášenlivost
pasty. Sledovaly se případné reakce po podání a případný výskyt
nežádoucích účinků. Studie byla rozdělena do dvou fází, které
měly shodný průběh a lišily se pouze formou podaného
antiparazitika (tableta, pasta). V první části pokusu byly zvířatům
aplikovány tablety a v druhé skupině pasta, v druhé části pokusu
byly léky zaměněny a zvířata, která předtím dostala tablety, byla
odčervena pastou a naopak. Mezi jednotlivými etapami byla
vmezeřena promývací (wash out) perioda. Před aplikací se zvířata
zvážila, pasta a tablety se aplikovaly přesně dle tělesné hmotnosti.
V předem určených časových intervalech 60, 90, 120 minut a 4, 8,
16, 24 a 48 hodin po aplikaci antiparazitika byly pokusným
zvířatům odebírány vzorky krve. Výsledky hodnot plazmatických
koncentrací jednotlivých účinných látek byly zaznamenávány do
grafu (viz níže - graf 1 a graf 2).
OBSAH
následující strana
Příklady záznamu plazmatických hladin praziquantelu a fenbendazolu u jednotlivých
pokusných zvířat po aplikaci Canivermu perorální pasty a po aplikaci Canivermu tablet
Fenbendazol pes
Praziquantel kočka
180
tablety
1400
tablety
pasta
1200
pasta
120
tablety
1000
tablety
100
pasta
koncentrace (ng/ml)
140
koncentrace (ng/ml)
160
80
60
40
800
pasta
600
400
200
20
0
0
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
čas (h)
čas (h)
Porovnáním vypočtených a předepsaných konfidenčních intervalů bylo zjištěno, že se
testovaná Caniverm perorální pasta ve farmakokinetických vlastnostech nelišila od
referenčního přípravku Caniverm tablety.
Bioekvivalenční studie
prokázala vysokou účinnost
Canivermu tablet
i perorální pasty
V průběhu studie byl současně sledován zdravotní stav zvířat. Zvířata byla klinicky vyšetřena
při zařazení do studie, dále byla vyšetřována před zahájením první a druhé etapy a po skončení. Po
skončení testace byla sledována ještě po 3 dny. V případě, že u některého zvířete došlo k reakci na
podané léčivo nebo jakékoli změně zdravotního stavu, byla tato skutečnost zaznamenána do
záznamového listu. V průběhu testace nedošlo k úhynu nebo závažnému narušení zdravotního
stavu. Pasta u zvířat dobře snášena, po aplikaci se neobjevily alergie nebo celkové systémové
reakce. Většinou zvířat byla pasta dobře přijímána a díky konzistenci a typu aplikátoru se pasta
zvířatům dobře podávala.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Čert pět dní
po zahájení léčby
Tetanus u Čerta
aneb neobvyklý případ tetanu u kočky
Pacientem byl kastrovaný kocour starý čtyři roky, hmotnosti
4 kg, nevakcinovaný a neodčervený. Pohyboval se nekontrolovaně po pozemku majitele (dvůr, zahrada) i mimo toto teritorium.
Důvodem návštěvy ambulance byly pohybové potíže trvající asi
pět dní, přičemž výrazným příznakem byla rigidita a spazmus
pravé pánevní končetiny. Kocour začal být bolestivý, přestával
přijímat krmivo, ležel na levém boku a odmítal pohyb. Byl stále
schopný přesunout se na toaletu a vyprázdnit se. Před několika
dny majitelé navštívili lékaře kvůli ošetření rány na levé pánevní
končetině. V anestezii byla provedena revize rány se současnou
kastrací.
Klinické vyšetření
Kocour referovaný k ošetření pro neschopnost pohybu
zaujímal laterální polohu, ve snaze uniknout manipulaci
v ambulanci se pohyboval po předních končetinách. Při
manipulaci reagoval bolestivě. Vědomí bylo zachováno, kocour
reagoval fyziologicky. Byl febrilní – t 40,4 °C, při manipulaci se
objevila mírná tachypnoe a tachykardie 186/min; sliznice byly
hyperemické, vlhké, CRT 1 sec. Při revizi kastrační rány byla
zjištěna komplikace v hojení rány v podobě abscesu v místě
kastrační rány a nekrózy zbytků skrota.
Pravá pánevní končetina byla výrazně rigidní, s extenzí
v kloubu kolenním, přičemž pasivní pohyby v kloubu kyčelním
a kolenním byly vyloučené z důvodu extrémního spazmu, flexe
v kloubu karpálním nebyla patrná. Levá pánevní končetina byla
také v mírné extenzi a spazmu, prokázána byla skolióza Lu páteře.
Na mediální ploše levé pánevní končetiny bylo nalezeno drobné
poranění penetrující kůži podobné vstřelu, nicméně rána byla
suchá, bez otoku, palpačně nebolestivá. Z důvodu vyloučení
střelného poranění byly provedeny rentgenogramy, které
přítomnost střely nepotvrdily. Vzhledem ke skutečnosti, že
pacient byl injekčně medikován blíže nezjištěnými antibiotiky,
nebylo prováděno kultivační vyšetření sekretu a nekrotické tkáně
za účelem potvrzení klostridiové infekce.
DG. Parciální tetanus
Byla provedena revize kastrační rány, která byla ošetřena
roztokem Alfadinu a vypláchnuta peroxidem vodíku a odstraněna
nekrotická tkáň, intramuskulárně byl aplikován penicilin
a perorálně diazepam. V terapii kombinací penicilinu
a metronidazolu a diazepamu perorálně majitele úspěšně
pokračovali v domácím ošetřování, kocour byl schopen přijímat
krmivo i tekutiny a vyprazdňovat se. V pravidelných intervalech
byla ambulantně ošetřována kastrační rána; během 48 hodin
zmizel otok a bolestivost, rána se začala uzavírat bez známek
sekrece nebo otoku. Pacientův stav se v krátké době začal
předcházející strana
OBSAH
následující strana
zlepšovat. Již pátý den po zahájení léčby byl kocour schopen
postavit se na postiženou končetinou, tetanus se zde výrazně
zmírnil a levá pánevní končetina nejevila žádné známky spasmu.
Shrnutí
Ve všech publikovaných kazuistikách věnovaných tetanu
u koček předcházelo rozvoji klinických příznaků infekce
Clostridium tetani bodné nebo tržné poranění nebo kastrace.
V našem případě lze těžko jednoznačně potvrdit, zda místem
vstupu infekce byla primární drobná, téměř zhojená, rána na levé
končetině nebo rána kastrační. Příznaky generalizovaného tetanu
se v našem případě nerozvinuli a stejně, jako i v jiných
kazuistikách, se stav po včasném zahájení terapie v průběhu týdnů
zlepšoval. U pacientů s příznaky generalizovaného tetanu je
prognóza vždy dubiózní.
V časných stádiích onemocnění, bez symptomů
generalizovaného tetanu, není stanovení diagnózy snadné,
nicméně o infekci je třeba uvažovat také u koček a šelem
kočkovitých v případě výskytu svalové rigidity u pacienta
s anamnézou penetrujícího poranění.
Biocan T
®
optimální schéma vakcinace
n Vakcinace proti tetanu se doporučuje po ukončení základní vakcinace – tj. ve stáří kolem 16 týdne.
n V indikovaných případech lze aplikovat současně s vakcínami řady Biocan ve stáří 12 týdnů.
n
n
n
n
Touto indikací může být například pohyb štěněte v chovech hospodářských zvířat a koní a/nebo fraktura
zubu či penetrující poranění.
První revakcinace se provádí po třech týdnech.
Pes se dále revakcinuje ve dvouletých intervalech.
V případě rozsáhlých poranění lze u vakcinovaného zvířete aplikovat další booster dávku dříve než za
uvedenou dobu. Tato revakcinace vede ke zvýšení aktuálního titru protilátek.
V případě, že se revakcinační interval prodlouží o více než tři měsíce, doporučujeme revakcinovat po třech
týdnech jako v případě primovakcinace.
Vakcinace po prodělané infekci
Postinfekční imunita je minimální. Toxin je
většinou velmi brzy po vstupu do organismu
„zachycen“ nervovými buňkami a uniká
pozornosti imunokompetentních buněk,
což má za následek nedostatečnou
protilátkovou odezvu. To znamená, že pes
nemusí být již několik měsíců po
prodělané infekci před reinfekcí
dostatečně chráněn. Z toho důvodu je
doporučována vakcinace v intervalu
přibližně jednoho roku po uzdravení, a
to zejména v případě, že se pes bude
pohybovat ve vysoce rizikovém
prostředí.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Přípravky pro králíky
PESTORIN
inj.
Vakcína proti moru králíků
n k očkování králíků proti moru od 10. týdne stáří
vakcínu již od 6. týdne stáří s revakcinací za 4 týdny
n
n pro hobby králíky v balení po jednodávkách
n
n dávkování: 1 ml s.c.
n balení: 5×1 d, 20 ml, 50 ml, 5×20 ml
n
n
n
Doporučené vakcinační schéma
proti moru králíků použitím vakcín z produkce spol. Bioveta, a. s.
Stáří králíka
Příznivá na mor
MOR KRÁLÍKŮ – nákazová situace
Nepříznivá na mor
4 týdny
6 týdnů
10 týdnů
PESTORIN
nebo PESTORIN MORMYX
PASORIN-OL inj.
Vakcína proti myxomatóze králíků živá MXT
Kombinovaná vakcína proti moru
a myxomatóze králíků
Inaktivovaná vakcína proti pasterelóze králíků
v ohrožených lokalitách již od 4. týdne stáří s revakcinací
za 6 týdnů
další revakcinace se provádí za 6 měsíců
od poslední vakcinace
v oblastech s nepříznivou nákazou situací je vhodné
u chovných králíků provádět dvě vakcinace ročně
(vakcinace na jaře s revakcinací v létě)
dávkování: průpichem ušního boltce nebo s. c. (1 ml) nebo
bezjehelným aplikátorem (dávka 0,2 ml; nově 0,1 ml)
pro hobby králíky k dostání i v jednodávkách
balení: 50 d, 5×50 d (průpichem ucha),
5×80 d (bezjehelně i.d.), 5×1 d, 5×20 d (s.c.)
Stáří králíka
4 týdny
PESTORIN MORMYX
10 týdnů
vpichem proti moru a myxomatóze od 10. týdne stáří
n v případě nepříznivé nákazové situace:
a) vakcinace monovalentní vakcínou proti myxomatóze
(MYXOREN) od stáří 4 týdnů s následnou revakcinací
vakcínou PESTORIN MORMYX nejdříve ve věku 10 týdnů;
mezi aplikacemi obou vakcíny je nutno zachovat odstup
minimálně 2 týdny
b) vakcinace vakcínou PESTORIN MORMYX od stáří
6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny
n u chovných zvířat se doporučuje další revakcinace
vakcínou PESTORIN MORMYX v 6ti měsíčních intervalech
n pro hobby králíky k dostání i v jednodávkách
n dávkování: 1 ml podkožně, balení: 5×1 d, 20 ml, 5×20 ml
MYXOMATÓZA KRÁLÍKŮ – nákazová situace
Příznivá na myxomatózu
Nepříznivá na myxomatózu
MYXOREN
6 týdnů
Poznámka: Při použití vakcíny PESTORIN se u chovných zvířat doporučuje každoroční revakcinace.
Při použití vakcíny PESTORIN MORMYX (popř. v kombinaci s vakcínou MYXOREN) se u chovných
zvířat doporučuje revakcinace v 6měsíčních intervalech.
n k ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním
Doporučené vakcinační schéma
proti myxomatóze králíků použitím vakcín z produkce spol. Bioveta, a. s.
MYXOREN
PESTORIN
nebo PESTORIN MORMYX
PESTORIN
nebo PESTORIN MORMYX
PESTORIN MORMYX inj. sicc.
n k vakcinaci klinicky zdravých králíků od 10. týdne stáří,
n v případě nepříznivé nákazové situace je možné aplikovat
n u chovných králíků každoroční revakcinace proti moru
MYXOREN inj. sicc.
PESTORIN MORMYX
MYXOREN nebo
PESTORIN MORMYX
MYXOREN nebo
PESTORIN MORMYX
PESTORIN MORMYX
Poznámka: Při použití vakcíny MYXOREN se další revakcinace provádí za 6 měsíců od poslední
vakcinace. Při použití vakcíny PESTORIN MORMYX (popř. v kombinaci s vakcínou MYXOREN)
se u chovných zvířat doporučuje revakcinace v 6měsíčních intervalech.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
n olejová vakcína k očkování králíků proti pasterelóze
od 4 týdnů stáří
n po aplikaci navozuje vysoké titry protilátek proti
aktuálním kmenům P. multocida (sérotyp A, D)
n dávkování: 0,5 až 1 ml s. c.
n balení 100 ml
Doporučené vakcinační schéma proti pasterelóze vakcínou
PASORIN-OL:
Týdny stáří králíka
4
7
10
Velikost vakcinační dávky
0,5 ml
1 ml
1 ml
Další pravidelné vakcinace vždy jednou vakcinační dávkou 1× za 6 měsíců.
Výrobky společnosti Bioveta používá pro své psy také Vít Kolátor – dvojnásobný
vítěz mezinárodního etapového závodu psích spřežení ŠEDIVÁČKŮV LONG
oveta
„Díky výrobkům společnosti Bi
apových závodech
et
ch
ní
m
tré
ex
v
i
zit
tě
ví
ží
ká
moji psi do
a udržují si skvělou kondici“
Stravu psů doplňuji
o kloubní výživu,
která zaručí,
že jsou klouby mých psů
i při zátěži chráněny
Aby si má smečka
nepřinášela z lesa
nezvané hosty
Běhání na sněhu je náročné
a tlapky je potřeba chránit
Nejen při závodech
se nevyhneme
nějaké té malé rance,
kterou je potřeba ošetřit
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Co se děje ve světě ...
What's new in tick borne disease?
Existují nová fakta o nemocech přenášených
klíšťaty?
C.G. Couto, DVM, Ohio State University, Columbus, Ohio, Proceedings
of SEVC, Barcelona, 2011
Nemoci přenášené klíšťaty (tick borne diseases) jsou ve
Spojených státech považovány za velmi časté a velké procento
majitelů greyhoundů a plemen „disponovaných“ k této infekci
považuje za finančně výhodnější všechny potenciálně nakažené
jedince léčit (než je testovat a léčit pouze pozitivní zvířata). Tento
přístup je však chybný, a to ze dvou důvodů – ne všechna
onemocnění reagují na účinek doxycyklinu nebo imidocarbu a ne
všechna plemena snáší aplikaci imidocarbu zcela bez vedlejších
účinků. Interpretace výsledků vyšetření se může lišit u klinicky
zdravých jedinců a u jedinců s klinickými příznaky infekce
v závislosti na použité diagnostické metodě. Mezi typické klinické
nálezy patří hubnutí, horečka, anemie, trombocytopenie,
neutropenie, lymfadenopatie, splenomegalie, polyartritida
a oftalmologické příznaky.
Monocytární ehrlichióza psů (CME)
Hubnutí a horečku může doprovázet krvácení, uveitida,
lymfadenopatie a splenomegalie, krevní obraz vykazuje známky
neregenerativní anemie, trombocytopenie, občasné neutropenie
při lymfocytóze (nad 25. tis leukocytů). Nejčastějšími
biochemickými nálezy je hyperglobulinémie, většinou
polyklonální. Nález vývojových stádií bakterie v mononukleárech
není typický, diagnostika je založena na nepřímé imunofluorescenci, která je v laboratořích běžně dostupná, a na testech
SNAP 4Dx. Nevýhodou IFA je to, že není druhově specifická,
tudíž nelze odlišit E.canis, E. chaffeensis a další ehrlichie
a anaplasmy. S opatrností je třeba interpretovat výsledky u zvířat
bez klinických příznaků a s nízkými titry. Za pozitivní výsledky lze
předcházející strana
považovat titry vyšší než 1:64 u pacienta s dalšími laboratorními
nálezy typickými pro infekci nebo se změnou titrů v párovém,
akutním nebo rekonvalescentním séru. SNAP 4DX využívá
rekombinantního analoga vnějšího membránového proteinu
P 30 a P30-1, je velmi specifický a jeho senzitivita je přibližně
79%. Falešně negativní výsledky jsou způsobeny hladinou titrů
protilátek pod 1:300. Ani při použití tohoto testu nelze odlišit
E. canis od E. chaffeensis, což lze pouze metodou kultivace nebo
PCR. Někdy je možné bakterie detekovat v monocytech, ale
nálezy jsou velmi vzácné a mikroskopická diagnostika se nedá
považovat za průkaznou. K vyšetření metodou PCR se zasílá
vzorek nesrážlivé krve (odběr do zkumavky s EDTA), metoda
odhalí i stopová množství bakteriální DNA, je velmi citlivá
a specifická. Při tomto vyšetření se také nedá vyhnout falešně
negativním výsledkům, zvláště u chronického průběhu infekce,
kdy je množství bakterií velmi nízké a v případě, že je vzorek
odeslán až po zahájení antibiotické terapie. I když jsou po léčbě
pacienti klinicky zdraví a hematologické vyšetření nevykazuje
abnormality, titry protilátek perzistují měsíce až roky. Z toho
důvodu se kontrolní sérologické vyšetření nedoporučuje.
Granulocytární ehrlichióza psů (CGE)
Pro granulocytární ehrlichiózu je typická horečka, krvácení,
polyartritida, lymfadenopatie, splenomegalie, výrazná
trombocytopenie a občas neutropenie. Hyperglobulinémie není
tak častá ani výrazná jako u CME. K diagnostice E. ewingii nejsou
dosud připraveny sérologické metody, IFA pro diagnostiku
A. phagocytophilum je dostupná v komerčních laboratořích,
často ještě pod názvem IFA pro E. equi. V případě infekce
A. phagocytophilum bude test SNAP 4DX pozitivní, jak tomu
bylo u 20–40 % psů chovaných v několika španělských útulcích.
Stejně jako u CME se lze i u této formy setkat s vývojovými stádii
v neutrofilech a/nebo v synoviální tekutině nemocných zvířat.
Tyto dva druhy však nelze na základě vyšetření krevního nátěru
odlišit. Pro specifickou diagnostiku je třeba provést PCR.
OBSAH
následující strana
Anaplasma platys, dříve Ehrlichia platys, způsobuje cyklickou
trombocytopenii psů a jde o jediné infekční agens, které u lidí
a zvířat napadá výlučně trombocyty, přičemž někdy lze bakterie
v trombocytech detekovat. Patogena se nedaří kultivovat,
v případě sérologického vyšetření dostáváme opět křížené
reakce s A. phagocytophilum.
Babesióza psů
O babezióze psů se uvažuje v případě nálezu hemolytického
ikteru a trombocytopenie, u pacienta s horečkou a bledými
sliznicemi.
Babesia canis lze identifikovat v krevním nátěru nebo pomocí
PCR, pomocí IFA, ale i zde se můžeme setkat se zkříženými
reakcemi. Vysoké titry indikují akutní infekci, ovšem IFA testy
mohou být negativní i v případě akutního průběhu, především
u štěňat. Není–li parazit nalezen v erytrocytech, v podobě
drobných okrouhlých nebo oválných stádií, obvykle 3–4 týdny po
infekci, je těžké odlišit jej od imunitně zprostředkované anemie,
protože Coombsův test je pozitivní v obou případech.
Za signifikantní jsou považovány titry vyšší než 1:80, ale většina
infikovaných zvířat má titry vyšší 1:320.
hemoplazmózy se musí velmi přísně kontrolovat výskyt blech
v prostředí. Kočka by se měla izolovat v domácím prostředí.
Rickettsia spp. je obligátně intracelulární gram negativní
bakterie, zástupci se dělí do dvou skupin. Do první skupiny patří
původci vyvolávající skvrnitou horečku (spotted fever group), do
druhé původci tyfu (typhus group). Kočka může být infikována
bakterií Rickettsia felis, přitom však pozitivní na protilátky proti
R. rickettsii. Horečka, bolest hlavy, svalová bolest a svalový třes
jsou typickými příznaky infekce R. felis. Původci byly detekováni
v bleše C. felis, D. canis i Pulex irritans, přičemž přirozeným
vektorem R. felis je C. felis. Může se přenášet transovariálně
i transstadiálně. Studie v USA potvrdily séroprevalenci kolem
5,6 a 6,6 %, nicméně u žádné kočky nebyl potvrzen patogen
ve vzorku krve. Dosud nejsou relevantní data týkající se
klinického onemocnění u koček. Stejně jako v případě předchozí
infekce je třeba pravidelné aplikace antiparazitik ke kontrole
přenosu infekce blechami.
Flea associated diaseases in the cat: update on
the diagnosis and treatment of Haemoplasmas
and Rickettsia spp.
Onemocnění přenášené blechami u koček: nový
pohled na diagnostiku a terapii infekce
Haemoplasma a Rickettsia spp.
Michael R. Lappin, DVM, PhD, Diplomate ACVIM. Colorado State
University, WSAVA 2011 Jeju, Korea
Nové názvy pro původní Haemobartonella felis jsou nyní
Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma
haemominutum (Mhm) a Candidatus M. turicensis. V případě
experimentálních studií bylo prokázáno, že Mhf je patogennější
ve srovnání s kočkami infikovanými Mhm. Součástí jedné studie
byla i detekce prevalence jednotlivých zástupců u koček; četnost
výskytu Mhf u koček a u blech je 7,6 % a 2,2 %, prevalence Mhm
u koček a blech je 20,7 % a 23,9 %. Ctenocephalides felis přijme
Mhm nebo Mhf při sání krve infikované kočky; klinicky nemocné
kočky mohou nakazit koťata; přenos in utero, během březosti,
nebyl prokázán. Hypoteticky je možný přenos infekce
kousnutím. DNA Hemoplasma spp. byla získána z dutiny ústní,
ze slinných žláz a tonzil nemocné kočky, v současné době je
předmětem studií význam komárů v přenosu infekce. Destrukce
erytrocytů je imunitně podmíněná, primární vliv patogena je
minimální. Klinické příznaky jsou závisle na stupni anemie, stádiu
infekce a imunitní odpovídavosti daného jedince; obvykle
zahrnují škálu od bledých sliznic, apatie, inapetence, slabosti,
ikteru a splenomegalie. V akutní fázi infekce se může objevit
horečka, stejně jako v případě relapsu u chronicky nemocné
kočky. Chronická neregenerativní anemie je atypická, většinou se
jedná o anemii makrocytární normochromní. Vyšetření krevního
nátěru může být až u poloviny zvířat negativní, v diagnostice
lze použít metodu PCR. Hemoplasmózu a primární imunitně
podmíněnou anemii lze těžko odlišit, kočky s těžkou
regenerativní hemolytickou anemií jsou medikovány kombinaci
glukokortikoidů a antibiotik, preferován je doxycyklin. Vhodná je
forma suspenze, která může zabránit vzniku ezofageálních
striktur. Pokud není doxycyklin tolerován, lze podávat
enrofloxacin, případně azithromycin nebo imidocarb. V případě
nízkých hodnot hematokritu je indikována transfúze. Majitelé by
měli být informováni o riziku rekurence příznaků. K prevenci
předcházející strana
Occurrence of Giardia a Cryptosporidium
in dogs
Výskyt kokcidií r. Giardia a Cryptosporidium
u psů
Maria Goldova, Alexandra Valencakova, Jana Mojzisova, Monika
Halanova, Valeria Letkova, Petra Ravaszova, University of Veterinary
Medicine and Pharmacy in Košice, Proceedings of SEVC Barcelona
2011
Parazité rodu Giardia a Cryptosporidium jsou intestinální
protozoární parazité zvířat a lidí, jejichž klinická manifestace se
pohybuje od průběhu asymptomatického až po těžké střevní
onemocnění v souvislosti s virulencí jednotlivých izolátů a stavem
imunitního systému psa. V současné době se rozlišuje na třináct
druhů Corynebacterium spp., přičemž u psů je možné izolovat
C. parvum, C. canis a C. meleagridis. Kryptosporidióza obvykle
probíhá asymptomaticky, ale může vyvolat i závažné příznaky
průjmu, malabsorpce a hubnutí. Giardia intestinalis se vyskytuje
v sedmi hlavních genotypech, které jsou druhově specifické.
Ve většině případů probíhá infekce asymptomaticky, ale
obdobně, jako je tomu u kryptosporidiózy, i zde se můžeme setkat
s pacienty s akutním nebo chronickým průjmem a hubnutím
navzdory normálnímu příjmu krmiva. Studie prováděna na
východním Slovensku zahrnovala dvě kategorie psů, psi mladší
7 měsíců a psi stáří nad 7 měsíců.
Celkem bylo vyšetřeno 125 psů rozdělených do dvou skupin:
55 psů mladších sedmi měsíců tvořilo první skupinu a 73 psů
starších 7 měsíců skupinu druhou. Z celkového počtu 125 jich
bylo 76 chováno v útulku. Vzorky odebrané stolice byly
vyšetřovány modifikovanou metodou s použitím Kinyounova
OBSAH
následující strana
spot-on
pro psy nad 40 kg
MS
XL
účinný prostředek proti blechám a klíšťatům
pro psy od 20 do 40 kg
pro psy od 10 do 20 kg
pro psy od 2 do 10 kg
pro kočky
šetrný k vám i vašim nejbližším
předcházející strana
OBSAH
VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER
následující strana
Intenzita infekce byla rozdělena dle počtu oocyst na mírnou (do
5 oocyst na zorné pole), střední (5–10 oocyst na zorné pole)
a vysokou (nad 10 oocyst na zorné pole).
Oba druhy parazitů byly u psů izolovány, přičemž převažovala
infekce rodem Giardia. V četnosti výskytu parazitů hrál roli věk
psa. U 55 psů mladších sedmi měsíců dosáhlo promoření 76,4 %,
u psů nad 7 měsíců 38,4 %. Výskyt r.Giardia se u psů mladších
7 měsíců pohyboval kolem 69,1 % a u starších sedmi měsíců
36,9 %. Cryptosporidium bylo potvrzenou u 7,2 % psů mladších
sedmi měsíců a u 1,4 % psů starších sedmi měsíců. V skupině
štěňat mladších sedmi měsíců činil výskyt smíšené infekce 3,6 %.
U téměř poloviny psů skupiny pod 7 měsíců byla intenzita výskytu
r. Giardia vysoká, u 62,9 % psů starších sedmi měsíců byla
intenzita četnosti oocyst ve stolici nízká. Cryptosporidium spp.
byla izolována v mírné formě u 7,2 % psů mladších sedmi měsíců
a pouze u jednoho psa staršího ssedmi měsíců.
Výskyt infekce je u psů relativně vysoký a pozornost je třeba
této parazitóze věnovat s ohledem na její zoonotický potenciál.
Terapie giardiózy je u štěňat s klinickými projevy nezbytná, stejně
jako řádná preventivní opatření u psů mladších jednoho roku
a psů adoptovaných z útulku. Efektivní preventivní program
k eliminaci kryptosporidiózy neexistuje, proto jsou důležitá
opatření hygienická a sanitární.
Canine and feline cardiopulmonary parasitic
nematodes in Europe: emerging and
underestimated
Srdeční a plicní parazité v Evropě:
hrozící a podceňovaní
Donato Traversa, Angela Di Cesare, Gary Conboy,
www.parasitesandvectors.com/content/3/1/62
Plicní a srdeční červi se v posledních několik letech rozšířili
do oblastí, v nichž se dříve nevyskytovali a představují pro domácí
zvířata v nových regionech Evropy poměrně velké nebezpečí.
Jde především o zástupce Angylostrongylus vasorum,
Aelurostrongylus abstrussus, Crenosoma vulpis, Dirofilaria
immitis a Eucoleus aerophilus (dříve Capillaria aerophila).
Příčinou jejich expanze je globální oteplování, změny v sezónní
dynamice šíření vektorů a častější přesuny zvířat. Většina parazitů
má nepřímý vývojový cyklus, což znamená, že pro svůj vývoj
potřebují mezihostitele; výjimkou je E. aerophilus, který se může
vyvíjet přímo v prostředí i prostřednictvím mezihostitele.
Dlouhodobě se sleduje zejména šíření D. immitis a A.vasorum,
protože jejich šíření prostřednictvím komárů a dalších zástupců
hmyzu koreluje s teplotními výkyvy a vlhkostí. Regiony střední
a severní Evropy a Itálie jsou pro vznik nových endemických
oblastí velmi vhodné. Například v Itálii by výskyt A. vasorum ještě
před dvaceti lety vázán výlučně na populaci lišek, nyní se parazit
stává velkou hrozbou také pro psy.
O přesném výskytu A. abstrussus a C.vulpis nejsou relevantní
data, ale některé studie hovoří o zvýšeném riziku A. abstrussus
pro kočky. V Portugalsku a v Itálii je četnost výskytu těchto
parazitů v populaci koček až 20 % a jsou zde považovány
za signifikantní příčinu onemocnění dýchacích cest. Crenosoma
vulpis byla diagnostikována jako patogen dýchacích cest
již také v Evropě, konkrétně ve Švýcarsku, Portugalsku
a Německu. Praktickými veterináři je u pacientů
s chronickým kašlem infekce označena jako alergické
onemocnění a je léčena symptomaticky kortikosteroidy.
Na jejich aplikaci však plicní červivost také reaguje
zmírněním příznaků a lékař nebude mít důvod
o parazitóze uvažovat. Infekce E. aerophilus je
považována za sporadicky se vyskytující a subklinicky
probíhající parazitózu, nicméně její výskyt je častější
předcházející strana
a zohlednit se musí také zoonotické riziko. V prevenci se musí
zohlednit cestování zvířat do oblastí s endemickým výskytem,
tzn. Portugalsko, Španělsko, Itálie. Zvířata musí být po návratu
z cest, z dovolenýc h, řádně a opakovaně odčervena.
S ohledem na skutečnost, že výše zmínění parazité mají
obdobnou lokalizaci (pravé srdce, plicní arterie), jsou klinické
příznaky velmi podobné, jsou nespecifické a zahrnují odmítání
pohybu, apatii, ascites, tachykardii, dušnost a synkopy. U koček
může probíhat také asymptomaticky s akutním úhynem,
A. vasorum může způsobit akutní krvácení související s DIC;
v případě krvácení do nervové soustavy se mohou objevit
příznaky neurologické. Příznaky infekce A. abstrussus se
u dospělých zvířat vyskytují v mírné formě, často spontánně
vymizí v průběhu několika týdnů, u koťat se může objevit výtok
z nosu, kašel, frkání a dušnost, a to v souvislosti s vylučování
vajíček a migrací prvního stádia larev v tkáni plic a v bronších.
S podobnými příznaky se lze setkat také v případě infekce
E. aerophilus a C. vulpis. Kapilarióza je typická chronickou
bronchitidou, kterou doprovází sípání a suchý kašel. Pokud se
zkomplikuje s bakteriální infekcí, přechází v bronchopneumonii
s rizikem respiračního selhání. Parazitózy dosud nepatřily mezi
hlavní diferenciální diagnózy u pacientů s respiračními příznaky,
ale nyní se stávají aktuálními a je třeba s nimi u pacientů
s chronickými respiračními příznaky počítat. Za nejcitlivější
diagnostickou metodu při podezření na A. vasorum,
A. abstrussus a C. vulpis je stále považováno koprologické
vyšetření pomocí Baermannovy metody. Také v tomto případě by
měly být vyšetřeny tři vzorky stolice odebrané tři dny po sobě.
K diagnostice D. immitis byly vyvinuty spolehlivé komerční testy
detekující v krvi cirkulující antigen těla dospělé samice parazita.
OBSAH
následující strana
REALITA BRITSKÉ
PRAXE
V tomto čísle i číslech příštích bychom Vám rádi představili
pracoviště a veterinární lékaře, kteří pracují či dříve působili
v zahraničí nebo za sebou mají dlouhodobé pobyty a stáže na
zahraničních pracovištích a univerzitách. V době, kdy se veterinární
medicína u nás potýká s řadou dlouhodobě neřešených problémů,
by mohl být pohled na práci veterinárního lékaře
v zahraničí inspirativní. O rozhovor jsme požádali doktora Jana
Beránka působícího na referenční klinice ve Velké Británii.
Jak již bývá v úvodu zvykem, ráda bych Tě poprosila
o seznámení s klinikou Rutland House. Proč sis zvolil právě
toto referenční pracoviště? Je v regionu něčím významné?
Jsem zaměstnaný na Rutland House Referrals, referenční
klinice, která nasává referenční pacienty ze severozápadu Anglie.
Klinika je v St. Helens, na půl cesty mezi Liverpoolem
a Manchesterem. Rutland House přijímá referované pacienty
pro následnou chirurgickou nebo dermatologickou diagnostiku
a terapii. Takové rozložení referovaných pacientů vychází
z personálního obsazení kliniky. Chirurgické pacienty má
na starosti tým pěti RCVS certifikovaných chirurgů (včetně mě),
dermatologické pacienty řeší ECVD diplomovaný dermatolog
Sue Paterson a její rezidentka. Převážnou část pacientů tvoří psi
a kočky s ortopedickými problémy. Moje pracovní náplň
je rozložená mezi chirurgii měkkých tkání, artroskopií
předcházející strana
a neurochirurgií. Klinika je vybavená CT, mobilní MRI je
k dispozici jednou za měsíc. Zobrazovací techniky jsou zastřešeny
ESVDI diplomovaným specialistou. Výhodou je blízkost
Liverpoolské veterinární univerzity a možnost terciární reference
(onkologické oddělení a radiační jednotka). Kliniku jsem si vybral
velmi pragmaticky. Nabízeli volné místo, prošel jsem přes
interview, nabízené podmínky mi připadaly akceptovatelné a já
jsem byl přijatelný pro moje budoucí zaměstnavatele.
Jaká je Tvoje specializace? Blíží se již termín Tvých
závěrečných zkoušek?
Věnuji se referenční chirurgii malých zvířat. Jsem rezidentem
Evropské koleje veterinárních chirurgů (ECVS-Europian
College of Veterinary Surgeons) v závěrečné fázi tréninku.
V podstatě jsem trénink dokončil, čekám na akceptaci publikace.
Pokud všechno půjde podle plánu, měl bych absolvovat
závěrečné zkoušky začátkem roku 2014.
Který z kolegů a/nebo pedagogů Tě ovlivnil nejvíce?
Kdy nastal ten rozhodující moment nebo okamžik, kdy sis
řekl, teď nebo nikdy?
Ve svém životě jsem potkal několik kolegů, kteří výrazně
ovlivnili můj profesní a mnohdy i privátní život. Petr Šrenk, který
mě nasměroval k referenční chirurgii. Ulrich Rytz, který mě
ukázal univerzitní přístup ke komplikované chirurgii a naučil mě
artroskopii. Dragan Lorinson, který mě naučil praktický přístup
k běžné referované chirurgii. Helmut Steger, který mě přesvědčil,
že se dá kombinovat vysoce kvalifikovaná práce na referenční
klinice s dostatkem času na privátní život. Moje profesní kariéra
začala směřovat k chirurgické specializaci hned po dokončení
studia. Rozhodující obrat přišel se zaměstnáním na Klinice Jaggy.
Můžeš porovnat, v čem podstatném se referenční klinika
Jaggy a Rutland House liší? V určitém detailu patrně ano
– máš teď více volného času. Je to v lepší organizaci
práce, v lepším rozdělení pracovní doby?
Moje pracovní náplň na obou klinikách je asi srovnatelná. Na
referenčních klinikách se objevují období, kdy je pacientů více
a práce je náročnější a privátní život trpí. Na Rutlands jsou taková
období ve srovnání s Jaggy kratší a výkyvy nejsou tak extrémní.
Oficiální politika na Rutlands nás všechny tlačí k maximálnímu
využití pracovní doby pro rutinní zákroky a nepřetahováním
operační doby přes konec pracovní doby. Pokud mám odpoledne
tři pacienty s plánovaným chirurgickým zákrokem, raději udělám
dvě operace s časovou rezervou než tři operace pod časovým
tlakem s přetaženou operační dobou. Akutní pacient je
nepředvídatelný, páteční odpoledne je hrozné v Anglii stejně jako
v Česku, veterináři se před víkendem zbavují svých
problematických pacientů. Jeden den v týdnu nemám pacienty
a den můžu podle svého rozhodnutí využít buď k dotažení
kancelářské práce nebo vyřízení svých privátních záležitostí.
Službu mám jenom na telefonu, což je asi rozhodující rozdíl mezi
oběma klinikami. Pokud nemám službu, můj privátní čas je svatý.
Neexistuje dostatečně důležitý důvod, aby mě z kliniky zavolali ...
pokud se samozřejmě nedomluvíme předem, že si přeji být
v kontaktu.
Vnímáš rozdíly mezi klienty u nás a v Británii?
Jsou klienti Rutland House náročnější, požadují více
informací? Jsou zvyklí určit cenový strop tak, jak je tomu
mnohdy u nás?
Britští majitelé psů a koček jsou velmi oddaní svým domácím
miláčkům. Myslím, že tím jsou opravdu výjimeční. Láska ke
zvířeti je opravdová, ale pes zůstává zvířetem. Nestává se
chlupatým dítětem. Klienti umí být nároční, ale většinou
respektují profesionální názor svého veterináře. Nejsou otravní.
RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons- britská veterinární
komora) má velmi striktní pravidla, jak by měla vypadat
veterinární konzultace a na jaké kvantum informací má majitel
zvířete nárok. Důležité je informovat předem o možných
komplikacích ve vztahu k plánované chirurgii a anestézii.
OBSAH
následující strana
než jejich čeština. Kolegové byli a jsou velmi vstřícní
a zároveň velmi přímí. A to se týká jak pochvaly za dobře
odvedenou práci, tak řešení problémů, které přináší každodenní
život. Pravidla společenského chování jsou velmi dobře
nastavená s dlouhou tradicí dobře fungujícího systému. Spousta
věcí, které činí život v České republice mnohdy nesnesitelný, se
ve Velké Británii řešit nemusí, protože se prostě nevyskytují.
To ale souvisí s obecnou společenskou úrovní. Postkomunistická
morálně rozpadlá česká společnost má bohužel před sebou ještě
velmi dlouhou cestu k dosažení srovnatelné úrovně.
A na závěr opět velmi předvídatelná otázka. Jaké jsou Tvé
plány?
Do České republiky bych se chtěl jednou vrátit. Zatím jsem ale
spokojený tam, kde jsem.
Děkuji za rozhovor a brzy nashledanou
MVDr. Michaela Trněná
Na referenční úrovni je kontakt s majitelem zvířete většinou
docela příjemná společenská záležitost. Významnou roli hrají
náklady na veterinární péči. Zjednodušeně se dá říci, že
specializovanou chirurgii si může dovolit pouze majitel
pojištěného zvířete. Klientela referenční kliniky je velmi
selektovaná právě tímto kritériem. Běžná praxe, v Británii first
opinion practice, je jiná - méně času na klienta, symptomatická
terapie, neustálý boj s platební neschopností majitelů zvířat. Svoji
roli sehrává i region, severozápad Anglie je chudá oblast
s převažující dělnickou populací. Odhad ceny je samozřejmostí
a dodržení odhadu se očekává. Pokud, ale dojde k navýšení
nákladů s opodstatněným vysvětlením předem, majitel zvířete ho
většinou snadno akceptuje.
Jak vnímáš britský způsob postgraduálního vzdělávání.
Je praxe absolventů veterinárních univerzit povinná?
Veterinární profese je ve Velké Británii velmi společensky
respektovaná. Velkou zásluhu na tom má RCVS, která nastavuje
pravidla a neváhá vyžadovat jejich dodržování. I za cenu
drakonických opatření jako je ztráta licence. Veterináři jsou si
toho velmi dobře vědomí a neváhají velmi přísná pravidla
dodržovat. Systém postgraduálního vzdělání je velmi dobře
propracovaný a kvalitní. Podmínkou členství v RCVS je účast
v systému postgraduálního vzdělávání. Studenti po absolvování
university nemají povinnou praxi. Trh s volnými místy je velmi
dynamický a většina klinik považuje podporu začínajících
veterinářů za normální. Většina zaměstnavatelů maximálně
podporuje postgraduální vzdělávání svých zaměstnanců. A to
nejenom veterinárních lékařů, ale i sester.
V případě, že na kliniku Rutland House dochází studenti
na pregraduální praxi, máš pocit, že jsou agilnější a mají
větší zájem o pacienty? Jaké je to s jejich teoretickými
znalostmi?
Se studenty se na klinice nesetkávám. Mám zkušenost
z University v Bristolu. Studenti byli platnými členy týmu, velmi
dobře teoreticky připravení a respektovaní ze strany svých
pedagogů. Aktivní účast studenta v systému vzdělávání se
automaticky očekává, studenti absolvují velké množství
kvalitních praktických stáží v praxi a na klinikách university.
Úroveň veterinárního univerzitního vzdělávacího systému je
v Británii na vysoké úrovni a prakticky neporovnatelná s mojí
zkušeností s veterinární univerzitou v Brně.
Británie je velmi multikulturní a kosmopolitní
a předpokládám, že žádné předsudky ze strany kolegů
nebo klientů nevnímáš – nebo ano? Hlídali Tebe a Tvoji
práci kolegové a klienti zpočátku více než je obvyklé?
Nemám žádnou xenofobní zkušenost. Žádné předsudky ze
strany klientů. A to i v době, kdy moje angličtina byla hrozná.
Nejčastější reakce klientů na omluvy z mojí strany ohledně
lámané angličtiny byla, že moje angličtina je neporovnatelně lepší
předcházející strana
OBSAH
Zajímavá kazuistika, kterou nám doktor Beránek poskytl,
dokládá skutečně obrovskou oddanost chovatelů
k jejich svěřencům, byť jsou již značně pokročilého věku.
Prezentovaným pacientem je patnáctiletá fena
staffordširského teriéra s několikaměsíční strangurií
a hematurií, u níž její veterinární lékař vyslovil podezření
na karcinom přechodního epitelu močové trubice (TCC)
a zahájil paliativní terapii meloxicamem. Suspektní
diagnóza byla na klinice Rutland House potvrzena pomocí
ultrazvukového vyšetření, které prokázalo přítomnost masy
proximální uretry, a cytologickým vyšetřením aspiračního
bioptátu. I přes vysoký věk pacientky a riziko postimplantační
inkontinence se majitel rozhodl pro použití uretálního stentu
v místě tumoru tak, aby se zlepšila kvalita jejího života. Z toho
důvodu byla za účelem stanovení rozměrů stentu provedena
retrográdní vaginouretrografie (foto 1) a stent byl posléze
zaveden (foto 2).
následující strana
Nové biocidní přípravky
k dezinfekci veterinárních
pracovišť, chovatelských
zařízení a pomůcek
Žádejte u svého distributora
Balení: 500 ml
k dezinfekci povrchů, ploch, předmětů,
veterinárních pracovišť, chovatelských pomůcek,
pelíšků, misek, napáječek
účinné proti virům, bakteriím a plísním
bezpečné, nedráždí - možnost aplikace
za přítomnosti zvířat a lidí
šetrné ke všem povrchům a materiálům, odstraňují
zápach
Balení: 1 000 ml, 3 000 ml
IVASAN Spray – k dezinfekci a odstranění pachů
z vyšetřovacích stolů, předmětů, chovatelských klecí, boxů,
poroden, pelíšků, toalet, hraček, misek, napáječek,
pomůcek pro úpravu srsti nebo výcvik.
Neředí se, aplikuje se postřikem.
IVASAN Pets – koncentrát k přípravě dezinfekčního roztoku
k mytí podlah, veterinárních ambulancí, chirurgických sálů,
prostor hospitalizace, čekáren,
k omývání ploch a stěn ubikací v útulcích, záchranných
stanicích, v zoologických zahradách, kotcích, ve voliérách,
teráriích. Je vhodný k dezinfekci předmětů, které jsou
možným zdrojem infekce nebo byly znečištěny potenciálně
infekčním materiálem (stolice, krev, moč..), k dezinfekci
lékařského zařízení (váhy, ultrazvukové sondy a sondy
oxymetrů, fonendoskopy, teploměry atd.), k dezinfekci
chovatelských pomůcek a zařízení (hračky, pelíšky, škrabadla,
přenosky atd.). Kromě nanášení mopem nebo hadrem lze
roztok aplikovat kartáčem, systémem vysokotlakého čističe
nebo namáčením.
Přípravky obsahují novou generaci látek (kombinace
dimethyl-amonium-chloridu a polymeru
polyhexymethylenguanidinu) s účinkem proti virům,
bakteriím, plísním. Jsou bezbarvé, bez zápachu, šetrné
ke všem druhům povrchů (plast, kůže, kov, guma, textil aj.).
Nedráždí kůži ani sliznice, lze je použít za přítomnosti zvířat
i lidí. Po aplikaci a zaschnutí vytvoří na povrchu polymerovou
vrstvu snižující možnost fixace patogenů na povrch.
PROFESIONÁLNĚ V MEDICÍNĚ
PROFESIONÁLNĚ
V DEZINFEKCI
Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Více informací o přípravcích naleznete na www.bioveta.cz
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Michal David roztancoval
Biovetu
Společnost Bioveta, a. s. uspořádala 14. prosince loňského
roku vánoční večírek pro své zaměstnance. Po zdařilém
úvodním vystoupení taneční skupiny Fenix z Brna zahájil
slavnostní večer ředitel společnosti Ing. Libor Bittner, CSc.,
který všem poděkoval za práci pro Biovetu v roce 2012.
Následné vystoupení zpěváka Michala Davida bylo
bezesporu jedním z vrcholů večera. Michal David svými hity
rozezpíval a roztancoval několikagenerační publikum a díky
svému přirozenému vystupování, jak na pódiu, tak při
následné autogramiádě, zanechal v Ivanovicích ten nejlepší
dojem.
Během celého večera se všichni nejen skvěle bavili
a tancovali, ale také degustovali výborná moravská vína
a ochutnávali skvělé kulinářské speciality z bohatého rautu,
který připravil šéfkuchař hotelu Holiday Inn Brno.
Vánoční večírek 2012 se opravdu vydařil a zaměstnanci
Biovety se již nyní mohou těšit na další kulturní, společenské
i sportovní akce, které pro ně společnost Bioveta v roce 2013
připravuje.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
MVDr. Luděk Novotný:
„Na Sonberku jsme zažili
snoubení pokrmů s vínem“
V září loňského roku se MVDr. Luděk Novotný ze Žamberku
zúčastnil se svou partnerkou setkání veterinárních lékařů
a společnosti Bioveta, a. s. v jihomoravském vinařství Sonberk,
které v polovině ledna letošního roku získalo na Prague Wine
Trophy prestižní ocenění Nejlepší vinařství.
Pane doktore, mohl byste se s námi podělit o Vaše zážitky
ze Sonberku?
Byli jsme velmi potěšeni, že jsme se mohli Vaší akce opět zúčastnit,
neboť posezení na Sonberku patří k nejlepším společenským
akcím, které nabízíte v rámci odměn věrnostního systému Partneři
Biovety. Je prostě úžasné stát na terase vinařství, popíjet skvělé
víno a kochat se ojedinělým výhledem na Pálavu, nejkrásnější
dominantu jižní Moravy.
Příjemně nás překvapilo vystoupení sólistů hudební scény
Městského divadla Brno. Netušili jsme, že známé písně ze
světových muzikálů podtržené západem slunce nad vinicemi
mohou nejen nás, ale i další kolegy tak uchvátit.
Nezapomenutelným zážitkem byla večeře o několika chodech.
Opravdu jsme si vychutnávali každé sousto servírovaných pokrmů
a k nim podávaných vín.
Víte, akce Biovety na Sonberku byla pro mne i manželku krásným
zážitkem, kdy jsme se mohli v dnešní uspěchané době aspoň na
několik hodin zastavit a vychutnat si všechny
ty neopakovatelné okamžiky, které jste pro
nás připravili. Nadále budu rád svou praxi
spojovat s přípravky Biovety, abychom se
mohli na Sonberk vrátit.
Vážení kolegové, věříme,
že se k nám příště přidáte i Vy.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Králem XIV. reprezentačního honu
na bažanty se stal MVDr. Radim Korbáš
Dne 17. listopadu 2012 společnost Bioveta, a. s. pořádala pro své zákazníky, veterinární lékaře zapojené do věrnostního systému
Banka kont partnerů Biovety, a. s., již XIV. reprezentační hon na bažanty v prostorách bažantnice Albertovec. Králem honu byl zvolen
MVDr. Radim Korbáš z Rožnova pod Radhoštěm.
Pane doktore, stát se králem honu je tajné přání každého myslivce. Jaké byly Vaše první dojmy, když jste byl králem honu
Biovety prohlášen právě Vy?
Byl jsem mile překvapen a potěšen. Velice si tohoto ocenění vážím. Honu na drobnou zvěř jsem se účastnil po několika letech. Pravdou je,
že se intenzivně a úspěšně věnuju sportovní střelbě na asfaltové terče. Střílení na živé bažanty je ovšem úplně něco jiného. Zpočátku mi
chvíli trvalo, než jsem přišel na to, jak na bažanty střílet. Velice rychle jsem se zorientoval a každou leč jsem si střelecky opravdu užíval.
Jak jste byl v Albertovci spokojen s organizací a průběhem honu ?
Organizace Vašeho honu byla na velmi profesionální úrovni. Navíc bažantnice Albertovec je v krásném prostředí. Lovecká chata, bohaté
pohoštění, výřad, ubytování, všechno bylo perfektní. Atmosféra během samotného lovu i večer na poslední leči byla velmi příjemná
a přátelská. Hon na bažanty v Albertovci byl pro mě vrcholným zážitkem končící lovecké sezóny.
Věříme, že i v příštím roce budete příznivě nakloněn firmě Bioveta a že se s Vámi, se zapáleným příznivcem svatého Huberta,
potkáme opět na této prestižní akci.
Pokud budu mít možnost a nárok, velmi rád se akce s Biovetou v Albertovci opět zúčastním.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
BANKA KONT PARTNERŮ BIOVETY, a. s.
Pokud ještě nejste zapojeni do systému Banka kont partnerů Biovety, a. s.,
neváhejte volat obchodního reprezentanta, který pro Vás vše zařídí.
Věrnostní systém „Banka kont partnerů Biovety, a. s.“ je určen pro veterinární lékařky a lékaře, členy KVL ČR, kteří
u svého distributora nebo přímo v Biovetě nakupují veterinární přípravky z produkce Biovety. Každému z Vás, kdo se zapojil
do „Banky“, jsme zřídili dvě konta – bodové a zlaťákové.
Na BODOVÉ konto Vám za nákup přípravků Biovety načítáme BODY. Každý výrobek má odlišnou bodovou hodnotu,
která je úměrná jeho ceně. Po dosažení hranice 3 000 bodů má každý z Vás nárok na získání první odměny, a to buď:
1.
ve formě veterinárních přípravků z portfolia Biovety v hodnotě rovnající se maximálně počtu bodů na Vašem
bodovém kontě. Cena přípravků se počítá včetně DPH.
Příklad: pokud jste dosáhl(a) 4 100 bodů, můžete si vybrat výrobky v hodnotě 4 100 Kč či méně. Pokud si vyberete zboží
za 3 800 bodů (tj. 3 800 Kč), Váš aktuální zůstatek bude činit 300 bodů. Pro další výběr odměny ve formě přípravků již není
třeba dosažení limitu dalších 3 000 bodů, přípravky si můžete vybrat i za nižší počet bodů;
nebo
2.
finanční hotovost rovnající se polovině počtu bodů na Vašem bodovém kontě.
Příklad: na bodovém na kontě máte 5 000 bodů, můžete si vybrat 2 500 Kč apod. Pro získání další hotovosti již není třeba
dosažení limitu dalších 3 000 bodů, výběr odměny formou financí můžete provádět i za nižší počet bodů.
Na Vaše ZLAŤÁKOVÉ konto načítáme finanční hodnotu Vámi nakoupených přípravků z portfolia Biovety vyjádřenou
v korunách a připisujeme Vám ZLAŤÁKY.
Za odebrané přípravky v hodnotě 350 000 Kč bez DPH získáváte 1 zlaťák, za dalších 350 000 Kč druhý zlaťák atd.
Za zlaťáky si můžete vybrat bonusovou odměnu, a to vstupenky na akce pořádané Biovetou nebo dárkový poukaz na wellness
pobyt, telefon, tablet či adrenalinový zážitek atd. Přehled odměn za zlaťáky naleznete v tabulce. Jsme přesvědčeni,
že s formami odměn, které jsme pro Vás připravili, budete spokojeni.
V případě Vašeho zájmu vybrat si odměnu za body (tj. přípravky nebo hotovost) nebo za zlaťáky (vstupenky na akce
Biovety, poukazy na pobyty, zážitky, telefon aj.) kontaktujte manažerky Banky kont partnerů Biovety, a. s.“ nebo Vašeho
obchodního reprezentanta spol. Bioveta na níže uvedených telefonních číslech, kteří vše zařídí dle vašeho výběru.
KONTAKTY:
Banka kont partnerů
Biovety, a. s.:
Obchodní reprezentanti společnosti
Bioveta, a. s.:
Ing. Miroslava Hajníková
tel. 517 318 598
e-mail: [email protected]
MVDr. Kamila Růžičková, mobil: 724 071 595
MVDr. Jan Zobač, mobil: 602 774 873
MVDr. Tomáš Dymáček, mobil: 777 079 728
MVDr. Jiří Bartl, mobil: 602 522 493
MVDr. Hana Vránová
tel. 517 318 601
e-mail: [email protected]
předcházející strana
MVDr. František Šlechta, mobil: 602 476 680
Aleš Kroupa, mobil: 602 793 008
OBSAH
následující strana
STAČÍ SI VYBRAT ODMĚNU, NA KTEROU MÁTE NÁROK,
A ZAVOLAT NÁM NA TELEFONNÍ ČÍSLO 517 318 598.
VŠE OSTATNÍ ZAJISTÍME ZA VÁS.
Přehled odměn v rámci systému „Banka kont partnerů Biovety, a. s.
Za 1 zlaťák
n
n
n
n
Za 2 zlaťáky
n
n
n
n
Za 3 zlaťáky
n
n
n
n
Za 4 zlaťáky
n
n
n
n
Za 8 zlaťáků
n
n
n
n
předcházející strana
1 vstupenka na rybolov nebo
2 vstupenky do vinného sklípku na jižní Moravě nebo
thajská masáž THAI pro 1 osobu nebo
MP4 přehrávač
2 vstupenky do vinařství Sonberk nebo
víkendový pobyt v Jizerských horách pro dvě osoby nebo
relaxační pobyt na Klínovci pro 2 osoby nebo
dotykový telefon
vstupenka na hon na bažanty nebo
vyhlídkový let balonem
pro 1 osobu nebo
víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu s pivní lázní nebo
fotoaparát Nikon
pobyt s koňmi na Šumavě pro dvě osoby nebo
prodloužený víkend ve Vysokých Tatrách pro dvě osoby nebo
zapůjčení auta Porsche Carrera na jeden den nebo
Apple iPhone 4S
let bojovou stíhačkou pro 1 osobu nebo
zájezd CK Čedok pro 2 osoby nebo
Apple iPad (iPad 3) – třetí generace tabletu nebo
horské kolo Pells
OBSAH
8
Obsah zpravodaje
2013
1
Informační zpravodaj akciové společnosti
BIOVETA určený pro veterinární lékaře
strana 1
Březnové akce na přípravky Biovety
strana 2
Schéma vakcinace koní
proti herpesviru EHV 1 vakcínou
strana 3-7
EQUIVERM - špičkový antiparazitání přípravek z Biovety
strana 8 strana 9
HYALURONAN BIOVETA - pro svobodu pohybu
strana 10 strana 11
BioBos Respi 3 a BioBos Respi 4 - vakcinace proti respiračnímu syndromu skotu
strana 12 strana 13
Narkamon 100 mg/ml - Ketamin v nové 10% koncentraci
strana 14
strana 15
Biodexin ušní lotio, roztok - Biodexin šampon
strana 16 strana 17
CANIVERM - perorální pasta pro psy a kočky
strana 18 strana 19
Tetanus u Čerta aneb neobvyklý případ tetanu u kočky - Biocan T
strana 20
strana 21
Přípravky pro králíky
strana 22
„Díky výrobkům společnosti Bioveta moji psi dokáží vítězit ...“
strana 23
Co se děje ve světě ...
strana 24-27
Realita britské praxe
strana 28 strana 29
IVASAN - nové biocidní přípravky k desinfekci veterinárních pracovišť ...
strana 30
Kulturní akce společnosti Bioveta, a. s. pro zaměstnance a vetrinární lékaře
strana 31-33
Banka kont partnerů Biovety, a. s.
strana 34 strana 35
předcházející strana
WWW.BIOVETA.CZ
následující strana
Download

Bioveta News č.1_ 2013