Bioveta News
Informační zpravodaj akciové společnosti Bioveta určený pro veterinární lékaře
OBSAH
1/2012
následující strana
Únorové
prodejní akce
na přípravky společnosti
Bioveta, a. s.
Biocan Puppy inj. sicc. 10×1 dávka
platnost od 1. do 29. 2. 2012
Za cenu 2 balení přípravku Biocan Puppy inj.
sicc. 10×1 dávka obdržíte celkem 3 balení
přípravku Biocan Puppy inj. sicc. 10×1 dávka.
2+ 1
Biocan R inj. 10×10 dávek
Za cenu 2 balení přípravku Biocan R inj.
10×10 dávek obdržíte celkem 3 balení
přípravku Biocan R inj. 10×10 dávek.
2+ 1
Borrelym 3 inj. 10×1 dávka
2+ 1
Za cenu 2 balení přípravku Borrelym 3 inj.
10×1 dávka obdržíte celkem 3 balení
přípravku Borrelym 3 inj. 10×1 dávka
Caniverm forte tbl. 100×0,7 g
EQUIVERM perorální pasta pro koně 7 ml
Za cenu 1 balení přípravku EQUIVERM
perorální pasta pro koně 7 ml obdržíte
celkem 2 balení přípravku
EQUIVERM perorální pasta pro koně 7 ml.
2+ 1
Za cenu 2 balení přípravku Caniverm forte
tbl. 100×0,7 g obdržíte celkem 3 balení
přípravku Caniverm forte tbl. 100×0,7 g.
NOVINKA
TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml Dog 50×1 ml
Za cenu 2 balení přípravku TOP SPOT ON
STRONGER 650 mg/ml Dog 50×1 ml
obdržíte celkem 3 balení přípravku
TOP SPOT ON STRONGER 650 mg/ml Dog 50×1 ml.
1+ 1
2+ 1
EQUIVERM perorální pasta pro koně 10×7 ml
Za cenu 1 balení přípravku EQUIVERM
perorální pasta pro koně 10×7 ml obdržíte
celkem 2 balení přípravku EQUIVERM
perorální pasta pro koně 10×7 ml.
1+ 1
PESTORIN inj. 50 ml
NOVINKA
BIOSUIS M. hyo injekční emulze pro prasata 100 ml
Za cenu 1 balení přípravku BIOSUIS M. hyo
100 ml obdržíte celkem 2 balení
přípravku BIOSUIS M. hyo 100 ml.
1+ 1
3+ 1
Za cenu 3 balení přípravku PESTORIN inj.
50 ml obdržíte celkem 4 balení přípravku
PESTORIN inj. 50 ml.
MYXOREN inj. sicc. 5×50 dávek
Za cenu 3 balení přípravku MYXOREN inj.
sicc. 5×50 dávek obdržíte celkem 4 balení
přípravku MYXOREN inj. sicc. 5×50 dávek.
3+ 1
BIOSUIS M. hyo injekční emulze pro prasata 250 ml
PESTORIN MORMYX inj. sicc. 5×20 ml
Za cenu 1 balení přípravku BIOSUIS M. hyo
250 ml obdržíte celkem 2 balení
přípravku BIOSUIS M. hyo 250 ml.
Za cenu 3 balení přípravku PESTORIN
MORMYX inj. sicc. 5×20 ml obdržíte
celkem 4 balení přípravku
PESTORIN MORMYX inj. sicc. 5×20 ml.
předcházející strana
1+ 1
OBSAH
3+ 1
následující strana
Od 1. 1. 2012 jsme snížili ceny u vakcín
PARVOSIN OL,
PARVOERYSIN,
POLYPLEUROSIN APX PLUS IM
a Biocan R 10×1 dávka
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že s platností od 1. 1. 2012 jsme snížili ceny vybraných
vakcín pro prasata (PARVOSIN OL, PARVOERYSIN, POLYPLEUROSIN APX PLUS IM)
a vakcíny proti vzteklině Biocan R 10×1 dávka.
Reagujeme tímto na aktuální situaci na trhu, aby Vám nic nebránilo nákupu přípravků
ze sortimentu Biovety. Jsme přesvědčeni, že snížení cen těchto vakcín při zachování jejich
vysoké kvality a účinnosti přispěje k Vaší spokojenosti s přípravky Biovety.
Přehled cen vakcín PARVOSIN OL, PARVOERYSIN, POLYPLEUROSIN APX PLUS IM,
Biocan R 10×1 d platných od 1. 1. 2012
Název vakcíny
PARVOSIN OL
PARVOSIN OL
PARVOERYSIN
PARVOERYSIN
POLYPLEUROSIN APX Plus IM
POLYPLEUROSIN APX Plus IM
Biocan R
Balení
50 ml
100 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
10×1 d
Původní cena
za balení
Nová cena
za balení
Cena
za dávku
(Kč bez DPH)
od 1. 1 .2012
(Kč bez DPH)
od 1. 1. 2012
(Kč bez DPH)
799,58
1 527,92
1 027,50
2 025,83
2 047,50
5 020,83
222,08
675,00
1 325,00
750,00
1 475,00
1 550,00
3 750,00
140,00
27,00
26,50
30,00
29,50
15,50
15,00
14,00
Vakcíny za nové ceny žádejte
od ledna 2012 u svých distributorů.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Na co se můžete těšit
s Biovetou v roce 2012
Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolte mi, abych Vás seznámila s tím,
co pro vás akciová společnost Bioveta
připravuje pro rok 2012, na co všechno se
můžete společně s námi těšit.
Toto aktuální číslo Bioveta News jsme
připravili v novém designu, abychom Vám
zpříjemnili čtení našeho firemního
časopisu. Na jeho obálce
Vám představujeme dvě
žhavé novinky Biovety,
antiparazitární pastu
pro koně EQUIVERM
a inaktivovanou vakcínu
BIOSUIS M. hyo
k imunizaci prasat
pro zmírnění následků
infekce Mycoplasma
hyopneumoniae.
Oba nové přípravky
Vám přinášíme na trh
v jedinečné akci 1+1,
kterou můžete využít
k jejich nákupu u svého distributora právě
nyní během měsíce února.
V březnu tohoto roku uvedeme na trh další
novinku, antiparazitární pastu
CANIVERM k odčervení psů a koček.
Tímto výrobkem jedinečně doplníme
žádanou aplikační formu antiparazitárního
přípravku pro malou praxi.
Další novinky Vám postupně představíme
jak v Bioveta News, tak některé z nich si
budete moci prohlédnout a objednat na
blížící se tradiční jarní veterinární výstavě.
S novými přípravky vás budou samozřejmě
seznamovat také naši obchodní
reprezentanti během návštěv ve vašich
ordinacích.
předcházející strana
I v letošním roce vás všechny pozveme
do expozice Biovety v rámci dubnové
výstavy VETfair, na které vás mimo jiné
rádi odměníme za vaše odběry přípravků
Biovety luxusnějšími dárky, například
koženými aktovkami, obaly na iPod,
hedvábnými kravatami, obrazy do vaší
ordinace aj.
Rovněž se v roce 2012 můžete těšit nejen
na odborné semináře,
ale i na společenské akce
pořádané Biovetou, jako
je hon na bažanty,
rybářský den, posezení
v jedinečném vinařství
Sonberk a na další akce,
které pro Vás
připravujeme.
Věřím, že řadu z Vás
potěšíme druhým číslem
Bioveta News, neboť
v něm přineseme
inovaci odměn
a pravidel systému Banka kont partnerů
Biovety, a. s., díky které umožníme získat
atraktivní odměny i těm z Vás, kteří
nedosahujete stanovených hranic pro jejich
získání.
Budeme velmi rádi, když nám sdělíte své
postřehy nejen k časopisu Bioveta News,
ale i k naší marketingové činnosti
a k sortimentu veterinárních přípravků.
Tyto připomínky využijeme ke zvýšení
vaší spokojenosti s přípravky a službami
společnosti Bioveta, a. s.
MVDr. Hana Vránová
vedoucí úseku reklamy a podpory prodeje
mobil: 602 558 716
e-mail: [email protected]
OBSAH
následující strana
Uvádíme na trh nový přípravek
EQUIVERM
®
Perorální pasta pro kone
Účinnost novinky EQUIVERM perorální
pasta pro koně je stoprocentní
Cílem dehelmintizačního programu u koní je redukovat počet
dospělých parazitů produkujících obrovské množství vajíček,
snížit počet larev a vajíček přijímaných koněm a ověřit účinnosti
těchto nezbytných preventivních kroků. Je pošetilé se domnívat,
že se nám koně podaří pravidelnou aplikací antiparazitik zcela
zbavit parazitů. Naším hlavním cílem je zredukovat počet vajíček
vylučovaných jednotlivými jedinci ve stádě a tím snížit promoření
prostředí, což lze považovat za velký úspěch.
Efektivní je v boji proti strongylidům zejména ivermektin,
který je obsažen v novince na trhu, v přípravku EQUIVERM
perorální pasta pro koně. Pokud se ve stádě prokáže přítomnost
tasemnice, měl by se aplikovat cíleně také praziquantel, a to
alespoň dvakrát ročně. Novinka EQUIVERM pasta praziquantel
obsahuje také.
Základem snížení počtu dospělých parazitů je pravidelné
odčervování zvířat vylučujících vysoké počty vajíček v trusu.
Není třeba odčervovat co dva měsíce, jak se dříve praktikovalo
(toto je považováno za častou příčinu vzniku parazitární
rezistence), ani plošně všechny koně v chovu. Také rotace
přípravků již není absolutně nezbytná. Právě z důvodu
vyskytujícího se fenoménu rezistence parazitů je velmi důležitý
vhodný výběr antiparazitika. Správnou volbou je bez pochyby
přípravek na bázi ivermektinu, proti němuž nebyla výrazná
rezistence dosud prokázána. V našich podmínkách je však vysoce
účinný také pyrantel, proti tasemnicím praziquantel.
předcházející strana
Kromě aplikace antiparazitárních přípravků je možné snížit
počet vajíček či larev přijímaných koněm minimalizací
kontaminace vody a krmiva výkaly. Také pravidelný úklid pastvin,
ať manuální nebo pomocí speciálních vysavačů, který by se měl
provádět od jara do podzimu několikrát měsíčně, významně
omezí infekci koní. Efektivita všech preventivních a léčebných
opatření by měla být sledována, například pomocí pravidelného
vyšetřování stolice. Koprologické vyšetření by se mělo provádět
alespoň dvakrát ročně, a to u 20 % zvířat ve stádě. Parazitologické
vyšetření vzorků stolice patří k nejužitečnějším nástrojům
správné antiparazitární kontroly. Na základě výsledků vyšetření je
možno sestavit antiparazitární program přímo na míru. Pokud
chceme znát přesný počet vylučovaných vajíček v gramu stolice,
musíme odebrat od každého koně vzorek trusu, jako je to v
případě „boje“ proti strongylidům. Pokud bude počet vajíček
vyšší než 500 na gram trusu, je třeba koně odčervovat velmi
pravidelně a častěji. Tato skutečnost také znamená, že interval
mezi aplikací antiparazitik koním je příliš dlouhý a je třeba jedince
odčervovat častěji. Naopak koně s počtem vajíček strongylidů
pod 200 v gramu stolice není třeba rutinně odčervovat a infekce je
považována za mírnou.
Při aplikaci antiparazitika je třeba zajistit, že kůň přípravek
stoprocentně přijal. Pokud si nejsme jisti jeho přesnou hmotností,
je lépe aplikovat dávku vyšší; poddávkování je jednou z hlavních
příčin vzniku parazitární rezistence.
OBSAH
následující strana
Zásady prevence parazitóz u koní
 karanténa nových koní, odčervení nových přírůstků
ve stádě
 hříbata odčervovat častěji – zvolit jiný program
 dehelmintizace všech koní v chovu současně
a identickým přípravkem
Vyšetření účinnosti přípravku EQUIVERM
perorální pasta ve skupině koní chovaných
od jara do podzimu na pastvině
Hodnoty uvedené v tabulce jsou hodnoty EPG (počet vajíček
v gramu trusu), stanoveno metodou Mc Master
 pravidelný úklid a dezinfekce stájí
 odklízení výkalů
 pravidelná rotace pastvin, vhodné střídání
Počet vajíček v 1 g trusu (EPG) před aplikací
perorální pasty EQUIVERM
s přežvýkavci, kteří mohou přerušit cyklus pro koně
nebezpečných parazitů
 zabránit kontaminaci vody a krmiva, nekrmit ze země
 kontrola efektivity zvoleného antiparazitárního
programu
0
0
0
2
100
0
0
0
Číslo
koně
Výsledky
Test snížení počtu vajíček v trusu – FECRT (fecal egg
count reduction test) spočívá v jednoduchém porovnání
počtu vajíček v trusu koně před léčbou a po léčbě. Tento test
je vhodný pro vyhodnocení účinnosti léčby strongylidózy,
méně pak pro škrkavky a tasemnice.
Za účinný se považuje ten přípravek, u něhož se výsledek
testu redukce počtu vajíček FECRT pohybuje nad 90 %.
Lék nebude dostatečně účinný a parazité jsou rezistentní,
je-li výsledek FECRT nižší než 80 %.
Jednoznačně bylo prokázáno, že
účinnost přípravku EQUIVERM
perorální pasta pro koně je 100 %, neboť
výsledek provedeného testu redukce
počtu vajíček v trusu FECRT byl 100 %
1
Počet vajíček
parazitů v 1
gramu trusu
(EPG) 10. den
po aplikaci
perorální
pasty
EQUIVERM
0
Malí
strongilidi
P. equorum
A. perfoliata
den 0
den 0
den 0
3
0
0
0
0
4
300
0
0
0
5
700
0
100
0
6
1000
0
0
0
7
2400
0
0
0
8
400
0
0
0
9
800
0
0
0
10
400
0
0
0
11
1700
0
0
0
12
0
0
0
0
13
400
0
0
0
14
1800
0
0
0
15
1000
0
0
0
16
400
0
0
0
17
0
0
0
0
Poznámka: Vyšetření účinnosti přípravku EQUIVERM perorální pasta
pro koně bylo provedeno v dubnu 2011
EQUIVERM
NOVINKA
®
Perorální pasta pro kone
n perorální olivově zelená pasta
k léčbě parazitóz koní včetně léčby střečkovitosti
n 1 ml pasty obsahuje: Ivermectinum 20 mg,
Praziquantelum 100 mg
n doporučená dávka je jednorázově 1 ml pasty
na 100 kg ž. hm. zvířete
využijte
n obsah jednoho aplikátoru postačuje
k ošetření koně až do 700 kg ž. hm.
n kalibrace aplikátoru
je po 100 kg hmotnosti
n ochranné lhůty: maso 30 dní
n balení: l 1 aplikátor 7 ml
l 10 aplikátorů po 7 ml
1+1
zaváděcí akce
do konce února
viz
vizakce
akcena
naměsíc
měsícúnor
únor
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Perorální pasta pro kone
NOVINKA
EQUIVERM
®
(Ivermectinum/Praziquantelum)
špičkový antiparazitární
přípravek z Biovety za
neodolatelnou cenu:
275 Kč
n perorální olivově zelená pasta
k léčbě parazitóz koní včetně
léčby střečkovitosti
(bez DPH)
cena aplikátoru v balení po 10 ks
n 1 ml pasty obsahuje:
290 Kč
Ivermectinum 20 mg,
Praziquantelum 100 mg
(bez DPH)
cena aplikátoru v balení po 1 ks
n doporučená dávka je
jednorázově 1 ml pasty
na 100 kg ž. hm. zvířete
n obsah jednoho aplikátoru
postačuje k ošetření koně
až do 700 kg ž. hm.
n kalibrace aplikátoru
je po 100 kg hmotnosti
n ochranné lhůty: maso 30 dní
využijte
n balení:
l 1 aplikátor 7 ml
l 10 aplikátorů po 7 ml
1+1
zaváděcí akce
do konce února
viz akce na měsíc únor
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Bioveta rozšiřuje portfolio vakcín
pro prasata
NOVINKA
BIOSUIS M.hyo
M. hyo
BIOSUIS
injekční emulze pro prasata
V současné době jsou činěny poslední administrativní kroky
k dokončení vakcíny BIOSUIS M.hyo určené proti
mykoplazmovým pneumoniím prasat (enzootická pneumonie
prasat – EPP). Lze tedy předpokládat, že počátkem příštího roku
bude tato novinka uvedena zdárně na trh.
Mykoplazmová pneumonie prasat
Je veterinárním lékařům působícím v chovech prasat známa
jako infekční, často chronické onemocnění, většinou jen
s mírnou klinickou manifestací. Vyvolavatelem je malá bakterie
bez vlastní buněčné stěny – Mycoplasma hyopneumoniae
.Postihuje chovy prasat endemicky a projevuje se hromadným
suchým kašlem , ale především snižováním přírůstků a konfiskací
změněných oblastí plic po poražení. Tímto působením vznikají
nepřímé vážné ekonomické ztráty v produkci. Často je také
startujícím a komplikujícím faktorem dalších respiratorních
onemocnění prasat – komplex respiračního onemocnění prasat
(PRDC) za spoluúčasti virových i bakteriálních patogenů (PRRS,
APP, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica,
Haemophillus parasuis, apod.). Vyskytuje se prakticky ve všech
zemích s intenzívní produkcí prasat. Charakteristické
pneumonické změny plic jsou zjišťovány na jatkách u 30–80 %
poražených zvířat.
K infekci jsou vnímavá prasata v každém věku, selata mohou
být nakažena již v prvních týdnech po narození. V pozdějším
věku , nejčastěji mezi 3–5 měsícem se pak EPP projeví v plné míře
buďto samostatně, ale častěji v kombinaci i s dalšími
respiratorními patogeny. Infekce se v chovu šíří zejména
předcházející strana
horizontálně, kdy
v p l i c í c h
perzistentně
p ř í t o m n é
mykoplazmy, jsou
šířeny do okolí
kašlem a kýcháním. Propuknutí
hromadného
onemocnění ve
výkrmovém období napomáhají
zejména další
simultánní virové
infekce, migrace
endoparazitů,
změny mikroklimatu ve stájích a míchání skupin zvířat. Morbidita bývá vysoká,
klinické projevy však nemusí být příliš výrazné a mortalita
může být velmi nízká. Ztráty na ekonomických ukazatelích
a v rentabilitě výroby vepřového masa jsou však závažné.
Původce je možné poměrně rutinně detekovat ve změněné
plicní tkáni a je možné jej prokázat i serologicky, protože
infikovaná prasata vykazují v séru specifické protilátky. Lze tak
poměrně úspěšně monitorovat výskyt infekce v chovu i srovnávat
účinnost vakcinace.
Vzhledem k absenci standardní buněčné stěny mykoplazmat
je možnost léčení pomocí ATB velmi zúžena. Citlivé jsou
OBSAH
následující strana
k některým tetracyklinům, makrolidům a fluorochinolonům.
Nicméně v rámci preventivního použití medikace antibiotiky
nelze zabránit vzniku onemocnění v chovech.
Specifická profylaxe – vakcinace je jednou z nejvhodnějších
metod prevence vzniku hromadného onemocnění EPP
v chovech prasat. Vakcinace žádnou z komerčně dostupných
vakcin sice nechrání před kolonizací respiračního traktu mykoplazmaty, ale přispívá velmi významně k výraznému snížení
klinických projevů a negativního patogenního působení původců
na plicní tkáň. Obvykle se vakcinují selata již od 7. dne věku s
následnou revakcinací za 2–3 týdny. Některé vakciny lze aplikovat
od určitého věku pouze jednou, bez nutnosti revakcinace.
Bioveta, a. s. Ivanovice na Hané reaguje na požadavky
svých zákazníků a rozšiřuje tak nabídku svých
přípravků pro prasata o další vakcínu BIOSUIS M.hyo
– produkt určený k aktivní imunizaci výkrmových
prasat za účelem redukce plicních lézí vyvolaných
infekcí Mycoplasma hyopneumoniae, původce
enzootické pneumonie prasat.
BIOSUIS M. hyo
Injekční emulze pro prasata
K aktivní imunizaci výkrmových prasat
pro zmírnění následků infekce Mycoplasma
hyopneumoniae – původce enzootické
pneumonie prasat.
Dávkování:
n
n
1 dávka po 10. dni stáří selat
v případě silného infekčního tlaku lze od 7 dnů
věku použít 2 dávky podané v intervalu 3 týdnů
vakcinační dávka 2 ml
n
inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans potencujícím
imunogenní vlastnosti
n
redukuje plícní léze vyvolané infekcí Mycoplasma
hyopneumoniae
n
aktivní imunita je plně vytvořena 21. den po vakcinaci
n
vakcína zajišťuje ochranu po celou
dobu výkrmu
n
nulová ochranná lhůta
n
balení: 100 ml, 250 ml
n
zajímavá cena na trhu
100 ml: 950 Kč (bez DPH)
250 ml: 1950 Kč (bez DPH)
využijte
1+1
zaváděcí akce
do konce února
viz akce na měsíc únor
předcházející strana
OBSAH
následující strana
BIOSUIS M. hyo
Injekční emulze pro prasata
NOVINKA
využijte
1+1
zaváděcí akce
do konce února
viz akce na měsíc únor
K aktivní imunizaci výkrmových
prasat pro zmírnění následků
infekce Mycoplasma
hyopneumoniae – původce
enzootické pneumonie prasat
n inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans potencujícím imunogenní vlastnosti
n redukuje plícní léze vyvolané infekcí Mycoplasma hyopneumoniae
n aktivní imunita je plně vytvořena 21. den po vakcinaci
zajímavá cena na trhu
100 ml: 950 Kč (bez DPH)
250 ml: 1950 Kč (bez DPH)
n vakcína zajišťuje ochranu po celou dobu výkrmu
n nulová ochranná lhůta
n balení: 100 ml, 250 ml
předcházející strana
OBSAH
následující strana
BioBos L a BioBos L(6)
II. část
dlouhotrvající ochrana proti leptospiróze
Onemocnění zvířat
Skot:
Klinická forma u chovných i jatečných telat se manifestuje
anemickými stavy, které jsou označovány jako „red water fever“
(horečka červené vody). Tělesná teplota se může náhle zvednout
na 40,5–41 °C. Část infikovaných telat může uhynout. Infekce u
skotu nejčastěji postihuje primipary a krávy na druhém teleti
dojných i masných plemen. U dojnic je leptospiróza v prvních
stadiích laktace charakterizována náhlým snížením produkce
mléka. Vemeno je splasklé a vypadá jako úplně vydojené.
Nepozorujeme však příznaky zánětlivého stavu – bez známek
edému a na pohmat nebolestivé. Mléčný sekret vykazuje hustší
konzistenci a často obsahuje i sražené vločky. Adspekcí může
připomínat spíše mlezivo. Pokud je v příměsi i krev, získává
mléčný sekret načervenalou barvu. Obligátně stanovujeme
zvýšený počet buněčných elementů v mléce. Pokud dojde k
infekci v posledním trimestru březosti, dochází k předčasnému
stání na sucho. Může být postiženo až 50 % krav v chovu a pokles
produkce mléka se tak může prodloužit až na 6 týdnů Nemocné
krávy mají zvýšenou teplotu, chuť k žrádlu však zpravidla zůstává
zachována. Březí krávy často zmetají nebo porodí mrtvá telata.
Hromadné aborty ve stádě jsou často prvním signálem, že v
chovu probíhá leptospirózní infekce. Leptospiry totiž způsobují
difúzní placentitidu. K abortům dochází za 2–6 týdnů po infekci a
plod většinou uhyne 1–2 dny před vypuzením , takže bývá často
už v rozkladu. Poté zjišťujeme nástup částečné nebo úplné
neplodnosti. Většina krav se zpravidla spontánně uzdraví
v průběhu 10 – 14 ti dnů.
Diferenciálně diagnosticky je nutné zvažovat především
brucelózu, trichomoniázu a kampylobakteriózu, jako příčiny
vyššího počtu abortů ve stádě.
předcházející strana
Ovce:
Leptospiróza bývá poměrně vzácná, protože se ovce více
vyhýbají kontaktu s povrchovou vodou. Těžší průběh
pozorujeme u jehňat a mladých ovcí do stáří 1 roku, která
zpravidla zaostávají ve vývoji a růstu. U dospělých bahnic se
leptospiróza projeví poruchami reprodukce a podobně jako u
skotu zejména aborty. Častým příznakem bývá krátkodobá
agalakcie. K obnově laktace dochází za tři až čtyři dny po porodu.
Vylučování leptospir močí může u ovcí probíhat až po dobu
takřka jednoho roku.
Prasata:
U prasat závisí klinické příznaky na formě onemocnění.
K infekci dochází nejčastěji po kontaktu prasat s močí jiných
prasat, nebo volně žijících zvířat. Velmi často pozorujeme
subklinický průběh. Infekce je v chovu detekována až na základě
průkazu specifických protilátek nebo nálezu leptospir v moči.
Nejvyšší titry protilátek (1:1000 až 1:100 000) jsou prokázovány
až za tři týdny po infekci. Na této úrovni setrvávají ještě další tři
týdny a pak postupně klesají tak, že např. u sérovaru bratislava
zpravidla nepřesahují titr 1:100. Akutní nebo subakutní průběh se
v enzooticky zamořených chovech obvykle objevuje jen
u malého počtu velmi mladých, rychle rostoucích prasat.
Projevuje se mírnými příznaky jako jsou zvýšená teplota,
nechutenství a celková apatie. Snadno tak mohou uniknout
pozornosti. V chovech, ve kterých dochází k primoinfekcím
bývají příznaky mnohem intenzivnější. Horečka bývá vysoká
a dosahuje až 41 °C. Kromě anorexie se objevuje i žloutenka,
anemie a hemoglobinurie. Z nervových příznaků se zjišťuje
slabost pánevních končetin, ataxie a tremory. U prasniček
a prasnic převažuje chronický průběh, který je charakterizován
zejména poruchami reprodukce, aborty a málo početnými vrhy
slabých selat s nízkou porodní hmotností. Zvyšuje se (8–28 %)
OBSAH
následující strana
počet mrtvě narozených selat a výskyt abortů (6–19 %)
i mumifikovaných nebo macerovaných plodů. Předčasné porody
a následná infertilita se zjišťují zejména po infekci sérovary
bratislava a münchen, které se v evropských chovech vyskytují
nejčastěji. Diferenciálně diagnosticky je tak nutné zvažovat
i brucelózu a parvovirózu, popř. PRRS.
Psi:
Leptospirózou mohou onemocnět psi všech věkových
kategorií a obou pohlaví. Nejtěžší průběh zaznamenáváme
u nevakcinovaných štěňat. Po inkubační době 4–12 dnů se
objevují nespecifické příznaky jako horečka, anorexie, deprese
a celková bolestivost. Často pozorujeme i vaskulitidu,
trombocytopenii a poruchy srážlivosti krve. Během několika dnů
se přidávají uremické příznaky – dehydratace, zvracení
a ulcerace na sliznicích dutiny tlamní. Rovněž stupeň ikteru často
odráží závažnost onemocnění. Může se objevit i meningitis,
uveitis a u březích fen i aborty. Zejména sérovary canicola
a icterohaemorrhagiae vyvolávají často až fatální onemocnění
s příznaky těžké žloutenky, meningitidy, hemoglobinurie,
hematurie, polyurie a polydipsie s postupným nezvratným
poškozením ledvin. Lovečtí a služební psi se v důsledku závažné
postinfekční únavy stávají neupotřebitelnými. Často i po
terapeutickém zvládnutí kritického stavu psi nepřežívají delší
dobu v důsledku ireverzibilního poškození ledvin a jater.
Koně:
U koní se leptospirózní infekce projevuje hlavně poruchami
zraku (měsíční slepota) a podobně jako u jiných samic
hospodářských zvířat aborty. Průběh infekcí však bývá nejčastěji
asymptomní a pouze serologická vyšetření indikují vyšší výskyt,
než-li by se dal očekávat na základě klinických případů. Dostihoví
koně se v důsledku rychlého vyčerpání nemohou zúčastňovat
závodů.
Diagnostika:
Tak jak bylo popsáno výše, z důvodů často atypických
a nevýrazných příznaků onemocnění leptospirózou jsou
k diagnostice využívány zejména laboratorní metody.
Nejpoužívanějším serologickým testem je mikroaglutinace,
která prokazuje jak IgG tak i IgM protilátky. IgM se objevují
obvykle za 6–12 dní a IgG za 2–3 týdny po infekci.
Pouze jedno serologické vyšetření má jen omezený význam,
neboť může být výsledkem nedávné vakcinace, pasívní imunity
u mláďat, nebo současné, či minulé infekce. Proto je nutné
vyšetřování opakovat z důvodů stanovení dynamiky růstu titru
v tzv. párových vzorcích séra
v intervalu 7–10 dní po prvním
odběru. Pro hodnocení
hromadného onemocnění ve stádě
(např. u skotu) by měla být získána
séra od zvířat různých věkových
skupin ELISA test pomáhá odlišit
titry navozené přirozenou infekcí
a vakcinacemi, není však šíře
dostupný. V diagnostice může být
nápomocen rovněž významný
průkaz leptospir v moči nebo
tkáních. Nově se zde využívají
fluorescenční technika a molekulární biologie (PCR). Izolace
leptospir z moči, nebo tkání není
jednoduchá, pro jejich obtížnou
kultivaci.
tetracyklinová antibiotika – chlortetracyklin, oxytetracyklin
i doxycyclin. Podle stupně postižení organizmu je možné
zvažovat i transfúzi krve a při poškození jater a ledvin zahájit
intenzivní podpůrnou terapii k udržení normální acidobazické,
tekutinové a elektrolytové rovnováhy.
B) Hromadná :
Zvláštní pozornost si zasluhují opatření v postižených
stádech skotu, obzvláště pokud je leptospiróza diagnostikována
u březích krav masných plemen v časné fázi startující epizoocie.
Dalším hromadným abortům můžeme zabránit co nejrychlejší
vakcinací zbytku stáda současně se simultánním injekčním
ošetřením všech zvířat ve stádě tetracyklinovými antibiotiky.
Antibiotika sníží množství leptospir v ledvinách i ostatních
tkáních a stanou se tak jistým prostředkem ochrany do doby
vzniku plnohodnotné imunity po provedené vakcinaci.
Ve stádech dojných krav je doporučeno zvážit s vakcinací
souběžnou léčbu pouze nemocných zvířat z důvodů
potencionálních značných ztrát tržního mléka z důvodů jeho
vyloučení z dodávky.
Prevence:
Ochrana před rizikem infekce leptospirami je žádoucí jak
u lidí, tak i na úrovni chovů hospodářských zvířat. Měla by být
vždy vedena snahou zabránit, či alespoň minimalizovat možný
kontakt s infikovanou močí potencionálních přenašečů leptospir
a rezervoárových hostitelů a v neposlední řadě, i tam kde je to
možné chránit před propuknutím této zoonózy účinnou
specifickou profylaxí – vakcinací.
Nespecifická chovatelská opatření:
 stavební oddělení chovů prasat a skotu a volně žijících zvířat
 pravidelné provádění mechanické očisty, dezinfekce
a deratizace
 nepoužívat k očistě vysokotlaké hadice, nebo se chránit
před zasažením
 oddělení pasoucích se zvířat od rizikových vodních ploch
ohrazením
 do stáda zařazovat pouze jedince séronegativních
na leptospirózu
Použitá literatura: Leptospiróza u zvířat a lidí – review (I.a II.část) V. Dubanský, J. Drábek, Veterinářství
4/2005, 5/2005Klinika chorob prasat, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno. Dlouhodobá epidemiologie a diagnostika leptospirózy (1963–2003) v České republice, RNDr. Kamil
Zitek, MUDr. Čestmír Beneš Státní zdravotní ústav, Praha. Merck veterinary manual,Eight edition 1998,
Merck&Co, INC, White house station, N.J., U.S.A.
Léčba:
A) Individuální:
Léčba antibiotiky je úspěšná,
pokud je zahájena včas. Leptospiry
jsou v převážné míře citlivé na
předcházející strana
OBSAH
následující strana
MORAXEBIN NEO
vakcína signifikantně snižující ekonomické ztráty
v chovech skotu
Původce infekční keratokonjunktivitidy a její
průběh
Původcem vysoce kontagiózní infekční keratokonjunktivitidy skotu ( dále jen IKS) je bakterie Moraxella bovis. Patogen je
opatřen na povrchu fimbriemi, které slouží k adhezi bakterií na
povrch rohovky a spojivky a jsou důležitým faktorem virulence.
Opakované masivní výplachy ani slzotok bakterie
z místa jejich fixace neuvolní. Na vzniku infekce se podílí řada
predisponujících faktorů, mezi nimiž hraje významnou roli
prašné a suché prostředí, vysoký porost zraňující oko, bílé
zabarvení kůže a srsti v okolí očí, která nepohlcuje ultrafialové
záření a usnadňuje množení bakterií a stres, zejména ve spojení
s transportem.
Onemocnění se vyznačuje akutním průběhem. Po dvou až
třídenní inkubační době se objevuje otok víček, konjunktivitida,
světloplachost, blefarospasmus a masivní slzotok z jednoho nebo
obou očí. Po přibližně dvou dnech se v centru rohovky jednoho
nebo obou očí tvoří okrsek různě denzního zakalení. Výtok se
mění v mukopurulentní a na rohovce se rozšiřují eroze a ulcerace,
které se obvykle zvětšují od centra k fornixu. Zpočátku je oblast
kolem ulcerace průhledná, za několik hodin se však v okolí
objevuje zákal způsobený edémem rohovky (šedý až namodralý)
nebo infiltrací leukocyty ( bělavý až žlutý). Z fornixu prorůstají na
rohovku cévy, asi 1 mm /24 hodin. V případě rozsáhlých
korneálních ulcerací může dojít až k ruptuře rohovky. Již
v časných stádiích choroby vykazují postižená zvířata známky
slepoty, omezeně přijímají krmivo a schovávají se do tmy, mezi
ostatní zvířata stáda.
Do diferenciální diagnostiky je třeba zahrnout infekční
předcházející strana
bovinní rhinotracheitidu (IBR), která může na počátku IKS
imitovat příznaky konjunktivitidy a edému rohovky, později však
převažují spíše příznaky onemocnění horních cest dýchacích.
Naopak jen ojediněle se objevují u zvířat s IBR keratitida
a korneální ulcerace typické pro infekční keratokonjunktivitidu
skotu.
Onemocnění je vysoce nakažlivé, zdrojem infekce jsou slzy
nebo výtok ze spojivkového vaku, bakterie se šíří kontaktem,
kontaminovaným prachem, zdrojem je i vysoká tráva znečistěná
sekrety, na přenosu se velmi aktivně podílejí mouchy (Musca).
Hmyz zůstává po kontaktu s infikovaným zvířetem pasivním
přenašečem Moraxella bovis až po dobu tří
dnů! Jedinci po prodělané infekci zůstávají zdrojem bakterií
pro nové přírůstky ve stádě po dobu několika dalších let. Nebyla
prokázána predispozice pohlavní, index heritability odolnosti
vůči bakterii Moraxella bovis je velmi nízká – pouze 0,18 –
a znamená, že selekce zvířat odolných proti IKS ve stádě je velmi
zdlouhavá a neefektivní (Iowa State University)
Diagnostika, terapie
Diagnóza je založena na výsledcích klinického vyšetření,
k potvrzení lze provést mikrobiologickou kultivaci. Moraxella
bovis je citlivá vůči běžně dostupným antibiotikům. Z důvodu
existence různých sérotypů v rámci geografických lokalit se
doporučuje provést detekci kmene a jeho aktuální citlivost vůči
antibiotiku. Nejvyššího efektu je dosaženo subkonjunktivální
aplikací antibiotik, nejčastěji ampicilinu, gentamycinu nebo
kanamycinu, což vyžaduje zkušeného veterinárního lékaře.
Systémová aplikace long-acting antibiotik je možná, do rohovky
dobře pronikají oxytetracykliny, vysoké koncentrace v slzách
OBSAH
následující strana
keratokonjunktivitidy a zmírnila bolest, která onemocnění
provází, doporučuje se podávání 1% atropinové masti, případně
parenterální aplikace nesteroidních antiflogistik.
Preventivní opatření
Izolace postižených kusů patří k základním prevencím
opatřením. Vzhledem k existenci asymptomatických přenašečů je
však za podstatnou součást prevence považována vakcinace.
Vakcinace stáda vakcínou MORAXEBIN NEO obsahující
fimbriální typ bakterie Moraxella bovis by měla být provedena
ještě před zahájením pastevní sezóny a před začátkem teplého
období doprovázeného zvýšeným výskytem hmyzu přenášející
nákazu. Ideální je kombinace aktivní imunizace a použití
repelentních přípravků omezujících výskyt hmyzu ve stájích i na
pastvě. Vakcínu MORAXEBIN NEO není možné aplikovat
v době vzplanutí infekce ve stádě. Vakcína neslouží k eliminaci
infekce,
postvakcinační titry protilátek mají za úkol zmírnit závažnost
příznaků a příznivě ovlivnit průběh onemocnění. Vakcinace
současně snižuje pravděpodobnost konkurentní infekce
bakteriemi vyvolané bakteriemi r.Neisseria a r. Mycoplasma. Bylo
prokázáno, že v slzách detekované protilátky typu IgA hrají
v odolnosti proti IKS důležitou roli. Zvířata s nízkými titry IgA
v slzách jsou k této bakteriální oční chorobě predisponovanější.
Doporučení



dosahují sulfonamidy, intramuskulárně lze použít i florfenicol
a tilmicosin. Obvykle jsou antibiotika aplikována v třídenních
intervalech. Vždy je však nezbytné oko ošetřovat minimálně
třikrát denně lokálně, což může být při velké koncentraci volně
chovaných zvířat obtížné až nemožné. Aby se omezily následky


Vakcinace telat starších jednoho měsíce a mladého dobytka,
nejlépe celého chovu, vakcínou MORAXEBIN NEO
obsahující fimbriální kmeny Moraxella bovis. Vakcinace je
nezbytná zejména při přesunu nových jedinců do chovu, ve
kterém infekční keratokonjunktivitida proběhla
Použití repelentů k omezení výskytu hmyzu (r. Musca)
Změna zoohygienických podmínek, eliminace suchého
a prašného prostředí
Likvidace přerostlé trávy zraňující oči během pastvy, porost
je současně i zdrojem infekce
V rámci chovatelských programů upřednostňovat jedince
s pigmentací v oblasti očí
Vakcína proti infekční keratokonjunktivitidě skotu inaktivovaná
MORAXEBIN
NEO
inj. ad us. vet.
Složení – 100 ml:
Moraxella bovis inactivata min.
2,5×1010 CFU
Adjuvans: Hydroxid hlinitý
hydratovaný pro adsorbci
Excipiens: Kultivační médium,
Fyziologický roztok, Formaldehyd
35% roztok, Thiomersal.
Po aplikaci antigenu obsaženého
ve vakcíně do těla zvířete dojde
k tvorbě specifických protilátek,
které pak chrání imunizované
zvíře proti nemocnění infekční
keratokonjunktivitidou skotu.
Imunita nastupuje za 14 dní
a trvá 9 měsíců.
Vakcína obsahuje inaktivované
bakterie, které se postupně
vstřebávají z místa aplikace.
předcházející strana
Vakcína jejako cizí antigen v organismu postupně degradována
obranným systémem jedince.
Cílové druhy zvířat: Skot.
Indikace: K imunoprofylaxi
infekční keratokonjunktivitidy
skotu od stáří 1 měsíce.
Z imunologického hlediska je
žádoucí plošná vakcinace všech
vnímavých zvířat před začátkem
pastevního období.
Podávané množství a způsob
podání
Vakcína se aplikuje 2× v intervalu
14 dní v dávce 2 ml
intramuskulárně do krční
svaloviny poblíž
předlopatkové mízní uzliny.
Kontraindikace
Od aplikace jiných vakcín musí být
dodržen nejkratší interval 14 dní.
Vakcína může být aplikována
OBSAH
nejpozději 14 dní před přesunem
a nejdříve 14 dní po přesunu
skotu.
Použití v průběhu březosti,
laktace nebo snášky
Nemá vliv na průběh gravidity
a laktace. Z obecných důvodů je
vhodné nevakcinovat v posledním
měsíci březosti před porodem
(manipulace, neklid, nástup
protilátek atd.).
Interakce: Od aplikace jiných
vakcín musí být dodržen nejkratší
interval 14 dní.
Ochranné lhůty: Bez ochranných
lhůt.
Doba použitelnosti: 18 měsíců
Použitelnost po prvním otevření –
10 hodin
Uchovávání: V suchu a temnu
při teplotě 2 až 8 °C.
Velikost balení: 1×100 ml
následující strana
Diagnostika a terapie
u pruritického koně
Dermatofytóza
Dermatofytózu charakterizují různě pruritické léze, obdobně
jako je tomu u pyodermie – T. equinum, T. mentagrophytes,
T. verrucosum, M. equinum.
První léze se objevují především v oblasti axilly, pod
podbřišníkem, dále se šíří na trup, hřbet, krk, hlavu a končetiny.
Na počátku mají podobu kopřivkových změn, následně
multifokálních lézí v podobě šupin, krust, povrchových nebo
hlubokých, drobných alopecií „prožrané od molů“, deskvamací,
alopecií, hlubokého zánětu, supurací, svědivosti, vzácně se
dermatofytóza omezuje na oblast korunky s typickými známkami
šupinatění.
Kožní biopsie je pro diagnostiku méně spolehlivá, protože
plísně způsobují akantolýzu, což může imitovat pemfigus
a následně zkreslovat diagnostiku. Citlivou diagnostickou
metodou je trichoskopie a kultivace na DTM – Sabourodův
agar s cyklohexidinem, gentamycinem, chlortetracyklinem
a fenolovou červení jako indikátorem. Dermatofyta spotřebují
během svého růstu protein v médiu a metabolity zbarví medium
načerveno. Saprofytické houby a patogenní kmeny se liší rychlostí
růstu – saprofytické potřebují více času. Trichophyton pouze
několik dní, saprofytické plísně minimálně 10–14 dní. Protože
mají plísně unikátní metabolismus niacinu, doporučují někteří
autoři kápnout k médiu jednu až dvě kapky vitamínu B. Pokud se
kultivují v inkubátoru, je vhodné přidat misku s vodou, což zvýší
vlhkost.
Součástí terapie jsou páchnoucí sírové koupele – sulfur pro
balneo- nebo koupele v mikonazolových, enilkonazolových nebo
ketokonazolových šamponech. Léčbu je třeba opakovat
a je relativně finančně náročná. Vakcinace tak představuje velmi
vhodnou a účinnou formu prevence i terapie tohoto kožního
onemocnění.
TRICHOEQUEN
inj. sicc. ad us. vet.
Vakcína proti trichofytóze koní
Složení 1 ml (léčivá látka):
Trichophyton equinum min.
4×106 CFU, max. 16×106 CFU
Cílový druh zvířat:
Kůň od 4 měsíců stáří.
Indikace: K profylaxi a terapii
trichofytózy koní.
Dávkování: Profylaktické:
 hříbatům od věku 4 měsíců
do 12 měsíců: 2×2,5 ml
předcházející strana
 koně nad dvanáct měsíců
věku: 2×5 ml
Interval mezi vakcinací
a revakcinací je 10 – 16 dnů.
Léčebné: U hříbat a koní starších
než 4 měsíce dvakrát 5 ml
s intervalem 10–16 dnů.
Při rozsáhlém postižení se
doporučuje třetí aplikace vakcíny
v léčebné dávce. 10–16 dnů
po revakcinaci.
Způsob podání: Intramuskulárně
do krční svaloviny nebo
do svaloviny zadní končetiny.
Vakcinace se doporučuje
provádět do levé, revakcinace
do pravé poloviny těla.
Pokyny pro správné podání:
Vakcínu je nutno spotřebovat
do 2 hodin po naředění.
Ochranná lhůta: Maso 14 dní.
Balení: 5×5 ml, 1×25 ml, 1×50 ml
OBSAH
následující strana
Čelenžní testy ověřující účinnost
vakcíny TRICHOEQUEN
oholenou a skarifikovanou kůži o ploše
10×10 cm na levém boku byla inokulována
suspenze obsahující 60. tis CFU. Hříbata byla
denně pozorována po dobu 40 dní. Poslední
den pokusu byly odebrány vzorky srsti a kůže
ke mykologickému vyšetření kultivací.
Hříbata ve věku 8–12 měsíců byla profylakticky vakcinována
vakcínou TRICHOEQUEN obsahující Trichophyton equinum
v dávce 2,5 ml a revakcinována po 14 dnech identickou dávkou.
Druhá skupina hříbat stejné věkové skupiny představovala
kontrolní nevakcinovanou skupinu. Měsíc po revakcinaci byla
v obou skupinách hříbat provedena čelenž v podobě epikutánní
aplikace suspenze vysoce virulentního kmene Trichophyton
equinum. Na levém boku byla vyholena a skarifikována oblast o
velikosti 10×10 cm a infikována suspenzí obsahující 80 tisíc CFU
zárodků plísně Trichophyton equinum. Po dobu následujících 37 dní
byly denně sledovány kožní změny v místě inokulace a možný
rozsev trichofytických změn. Po uplynutí této doby byly odebrány
vzorky kůže a srsti od všech hříbat ke kultivaci na médiu.
Výsledky
U vakcinovaných hříbat se rok po revakcinaci objevily na kůži
nepatrné solitární léze, které během 40 dní spontánně vymizely.
Kultivační vyšetření provedené u vzorků odebraných čtyřicátý
den po inokulaci byly negativní.
Velké splývající krusty se vytvořily během prvních tří týdnů po
inokulaci a šířily se do okolí. Kultivační vyšetření provedené
u vzorků odebraných u nevakcinovaných hříbat čtyřicátý den
po infekci kmenem Trichophyton equinum potvrdily přítomnost
plísně na kůži.
Výsledky
U vakcinovaných zvířat se objevily drobné povrchové kožní
změny, které spontánně, bez terapie odezněly. Bezprostředně po
vyhojení lézí se objevila nová srst. Odebrané vzorky kůže a srsti
byly kultivačně negativní a zvířata dlouhodobě nevykazovala
klinické příznaky trichofytózy.
U nevakcinovaných hříbat byl průběh trichofytózy závažný, v
podobě bolestivých lézí zasahujících do hlubších vrstev kůže. Od
23 dne byla pozorována diseminace ložisek po v oblasti inokulace.
Tato ložiska přetrvávala ještě 37 den po infekci, přičemž nebyla
pozorována tendence k hojení. Výsledky mykologické kultivace
korelovaly s klinickými příznaky; Trichophyton equinum byl
kultivačně potvrzen u všech nevakcinovaných zvířat.
Skupina
Skupina
nevakcinovaných
hříbat
Skupina
vakcinovaných
hříbat
–
+/–
+
Kůň č.
Skupina
Klinické příznaky po čelenži, dny po čelenži
10. den 17. den 23. den 29. den 33. den 37. den
1
2
3
4
5
6
+/–
+/–
–
–
–
–
++
+++
+
+/–
+
++
++
++++
++
+
+++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
++++
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+
+
+
+
–
–
+/–
+/–
–
++
+
++
++
+
+
+/–
+/–
+
+
+
+
+/–
+/–
+
+/–
+/–
+/–
+/–
–
+/–
–
+/–
–
+/–
–
+/–
–
–
+/–
–
+/–
+/–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
bez klinických příznaků
nepatrné, subtilní klinické změny
solitární mykotická ložiska
++
+++
++++
Kůň č.
Klinické příznaky po čelenži, dny po čelenži
11. den 18. den 25. den 30. den 35. den 40. den
Skupina
nevakcinovaných
hříbat
1
2
3
4
+/–
+/–
–
+/–
++
+
+
++
+++
+++
+++
++++
++
+++
+++
++++
+++
+++
+++
++++
+++
+++
+++
++++
Skupina
vakcinovaných
hříbat
7
8
9
10
11
12
+
+
+
+
+/–
–
+
+
++
++
+
+/–
+/–
+
+
+
+/–
+/–
–
+/–
+
+/–
+/–
–
–
+/–
+/–
+/–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+/–
+
bez klinických příznaků
nepatrné, subtilní klinické změny
solitární mykotická ložiska
++
+++
++++
více než deset solitárních ložisek
splývání ložisek do větších krust
velké krusty, šíření ložisek do okolí
Závěr
Signifikantní rozdíly ve výsledcích čelenžních pokusů
prováděných měsíc a 12 měsíců po revakcinaci u hříbat
vakcinovaných a nevakcinovaných potvrdily vynikající účinnost
vakcíny TRICHOEQUEN v ochraně před kmenem
Trichophyton equinum. Intramuskulární aplikaci vakcíny
nedoprovázely vedlejší reakce, což svědčí o bezpečnosti vakcíny
již v ranném věku hříbat.
více než deset solitárních ložisek
splývání ložisek do větších krust
velké krusty, šíření ložisek do okolí
Čelenžní testy ověřující roční účinnost vakcíny
Trichoequen
Test činnosti byl prováděn u šestiměsíčních hříbat, která byla
profylakticky vakcinována vakcínova Trichoequen a po deseti
dnech revakcinována. Druhou kontrolní skupinu tvořila čtyři
nevakcinovaná hříbata. Jeden rok po vakcinaci byl u hříbat
vakcinovaných i nevakcinovaných proveden čelenžní test. Na
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Široké možnosti využití účinků
kloprostenolu v chovu skotu a koní
Farmakodynamické vlastnosti kloprostenolu
Kloprostenol je syntetickým racemickým analogem
prostaglandinu F2α, který snižuje plazmatickou hladinu
progesteronu. V praxi se využívá čistá R forma nebo směs R
a S formy kloprostenolu. Studiemi bylo potvrzeno, že právě čistý
R-kloprostenol vykazuje luteolytickou aktivitu. V případě
aplikace čistého R kloprostenolu je možno dávku zredukovat
z běžných 500 g pro toto u skotu na dávku 150 g R racemické
formy. Obě formy se aplikují intramuskulárně.
Látka působí na vaječník a hladkou svalovinu dělohy a tím
ovlivňuje luteolýzu žlutého tělíska a zvyšuje aktivitu březí i
nebřezí dělohy u většiny druhů savců. Luteolytická aktivita tohoto
syntetického prostaglandinu je přibližně 200–400krát vyšší než
aktivita přírodního PGF2α, aktivita vyvolávající stahy hladkého
svalstva dělohy je rovněž vysoká. Kloprostenol způsobuje
funkční a morfologickou regresi žlutého tělíska, což po dvou až
pěti dnech vyvolá estrus. U zvířat s pyometrou, luteálními cystami
nebo mumifikací plodů, u nichž je luteální funkce prodloužena, se
po aplikaci kloprostenolu cyklus významně normalizuje.
U březích zvířat vyvolává jeho aplikace abort.
Po intramuskulární aplikaci je kloprostenol organismem
rychle vstřebáván, maximální koncentrace je v krevní plazmě
dosahováno cca 90 minut po aplikaci. Maximální koncentrace
v krevní plazmě je dosahováno do 90. minuty po aplikaci, mezi
90. – 120. minutou po aplikaci hladina koncentrace prudce klesá.
Při opakované aplikaci vyšších dávek je udržována hladina
koncentrace po dobu 24 hodin na stejné úrovni. Kloprostenol se
z 90 % metabolizuje v játrech na neaktivní metabolity, přičemž
poločas eliminace přípravku z krve činí 18 hodin, močí je
předcházející strana
vylučováno celkem 95 %, z toho 90 % ve formě metabolitů bez
další farmakologické aktivity, 5 % v nezměněné formě.
Bezpečnost přípravku byla prokázána klinickými testy,
přičemž až aplikace 200 násobné dávky přechodně vyvolá
příznaky průjmu.
Terapeutické a biotechnické využití v chovu
skotu


OBSAH
Častou příčinou anestru může být přítomnost luteální cysty.
Aplikace kloprostenolu vyvolá regresi cysty žlutého tělíska
a upraví ovariální aktivitu.
Krávy s nevýraznou říjí, u nichž nejsme schopni říji zachytit,
lze při objevení se říjových příznaků po aplikaci
kloprostenolu inseminovat, tj. druhý až pátý den. Pokud
následující strana



není ani po jeho aplikaci říje výrazná, je vhodné inseminovat
dvakrát, a o přibližně 72 a 96 hodin po aplikaci
kloprostenolu.
Retence placenty následuje často endometritida přecházející
do chronické formy. V případě pyrometry, kdy je cyklus
výrazně narušen z důvodu perzistujícího žlutého tělíska lze
kloprostenol podat k indukci luteolýzy. Vyvolá aktivní
vyprazdňování dělohy a normalizaci cyklu během čtrnácti
dní po aplikaci.
V případě potvrzení mumifikace plodu vede aplikace
kloprostenolu k vypuzení mumifikovaného plodu z dělohy.
Po ukončení patologické březosti se dostaví pravidelný
cyklus.
Synchronizace říje a ovulace v chovu skotu
Aplikace jedné dávky
Kloprostenol v jedné dávce by měl být aplikován pouze
v případě potvrzeného žlutého tělíska. Protože žluté tělísko
přetrvává u cyklujících krav 11–12 dní z jedenadvacetidenního
cyklu, každému použití přípravku k vyvolání synchronizace říje
u skotu musí předcházet vyšetření pohlavních orgánů.
Předpokladem pro zařazení zvířat do skupin je fyziologický stav
pohlavních orgánů, u jalovic tělesná i pohlavní vyspělost. Skupina
krav po jedné dávce kloprostenolu se inseminuje současně, tj.
2–5 den, kdy se dostaví příznaky říje, a to po 72 hodinách nebo
dvakrát po 72 a 96 hodinách od aplikace.
Aplikace dvou dávek
Tohoto způsobu aplikace se využívá, pokud je vyšetřením
vyloučena březost a potvrzena fáze říjového cyklu, přičemž před
první aplikací není třeba potvrdit přítomnost corpus luteum.
Druhá aplikace by měla následovat jedenáctý den po první
aplikaci. U zdravé krávy se estrus dostaví 2–5 den po druhé
aplikaci, kdy by také měla být kráva inseminována. Pokud
nejsou příznaky říje patrné, jsou krávy inseminovány jednou po
72 hodinách nebo dvakrát 72 a 96 hodin po druhé aplikaci.
Mnoho zvířat jde do říje hned po první aplikaci, v obvyklou dobu
by měla být inseminována. Nebudou-li inseminována, dostanou
jedenáct dní od první injekce další dávku.
Možnosti aplikace kloprostenolu u klisen
Kloprostenol je nejčastěji používaným hormonálním
přípravkem u klisen. Jeho hlavní indikací je ukončení luteální fáze
a časné gravidity, evakuace děložního obsahu a indukce porodu.
S úspěchem je využíván u klisen, které mají funkční corpus
luteum, k indukci říje; využití našel kloprostenol také k upravení
nepravidelného cyklu a plánování termínu připouštění.
Až u 8 % všech klisen dochází k resorpci plodu v prvních
stech dnech březosti. Z důvodu perzistence žlutého tělíska se
u těchto klisen neobjeví estrus. Kloprostenol vyvolá regresi
tělíska a vyvolá estrus.
Efektivní je také i klisen s příznaky pseudogravidity,
následkem odúmrti plodu nebo z příčin, které nejsou dosud
známy (pony, Quarter horse), u nichž se po dobu jednoho až dvou
měsíců nedostaví estrus. Úspěšná je aplikace kloprostenolu
k indukci děložních kontrakcí a k vypuzení tekutiny v případě
endometritidy. Estrus se dostaví 2–3 dny po aplikaci
kloprostenolu, ovulace pak asi 8.–9. den po jeho podání. K tomu,
aby se u klisny dostavily říjové příznaky, by mělo být corpus
luteum alespoň pět dní staré. Říjové příznaky se neobjeví
v anestru, zejména ve vrcholícím zimním období…
OESTROPHAN 0,25 mg/ml
injekční roztok
1 ml injekčního roztoku obsahuje:
Cloprostenolum (ut natrium) 0,25 mg – injekční roztok.
Čirý, bezbarvý roztok.
Cílové druhy zvířat: Krávy, prasnice, klisny.
Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Biotechnické
Skot – synchronizace a vyvolání říje u jalovic a krav;
Prasnice – indukce porodů
Klisny – přerušení normální a patologické březosti
(v první polovině gravidity)
Terapeutické
Funkční poruchy vaječníků, postpartální a postservisní
anestrus (u klisen tichá říje, persistující diestrus,
embryonální odúmrť, laktační anestrus, ukončení
pseudogravidity), postpuerperální chronické
endometritidy, pyometra, přerušení normální
a patologické březosti v první polovině gravidity,
kombinovaná terapie folikulárních cyst (od 10. dne po
podání HCG nebo LHRH, po zjištění pozitivní ovariální
odezvy), indukce porodu.
Kontraindikace: Přípravek nesmí být užíván u březích
zvířat, u kterých indukce porodu nebo abortu není
požadována.
Podávané množství a způsob podání
Synchronizace říje
Skot – 2 ml přípravku (500 μg účinné látky) 2krát
v odstupu 10 dnů. První dávka přípravku se aplikuje
v libovolné fázi pohlavního cyklu (u krav v období
40–60 dnů po porodu). 11. den po první aplikaci se podá
druhá dávka, 14. den (72–76 hodin po druhé aplikaci) se
provede inseminace (bez ohledu na zevní příznaky říje)
předcházející strana
s následující reinseminací (15. den). Každému použití
přípravku k vyvolání synchronizace říje u skotu musí
předcházet vyšetření pohlavních orgánů, předpokladem
pro zařazení zvířat do skupin je fyziologický stav
pohlavních orgánů, u jalovic tělesná i pohlavní vyspělost.
Funkční poruchy vaječníků
Skot – 2 ml přípravku, inseminace při první říji. Pokud se
říje nedostaví, opakuje se aplikace přípravku 11. den po
první aplikaci s následnou
inseminací za 72 – 76 hodin, event. s reinseminací.
Při terapii folikulárních cyst se aplikují 2 ml jednorázově,
nejdříve 10. den po podání HCG nebo LHRH po zjištění
pozitivní ovariální odezvy. Říje se dostaví 3. den po aplikaci
Oestrophanu.
Postpuerperální onemocnění dělohy
Skot – aplikují se 2 ml přípravku, (podle potřeby možno
léčbu doplnit intrauterinní aplikací pěnových přípravků,
event. výplachem nejlépe současně s aplikací), 11. den
opakovaná aplikace, 14. den inseminace a 15. den
reinseminace.
Přerušení březosti
Skot – 2 ml přípravku (další ošetření podle klinického
stavu);
Prasnice – 0,7 ml pro toto (0,175 mg účinné látky) se
aplikuje od 111. dne gravidity. Většina indukovaných
OBSAH
porodů se dostaví do 40 hodin po aplikaci mezi
24. – 35. hodinou.
Klisny – jednorázová aplikace 1,0 ml (0,250 mg účinné
látky); u cyklujících klisen se aplikuje v době od 5. do
13. dne po říji; nejvhodnější dobou pro připuštění
je 4.-6. den po aplikaci.
Způsob podání
Skot: intramuskulárně, popř. submukózně v poloviční
dávce.
Prasnice, klisny: intramuskulárně.
Ochranné lhůty
Maso: 1 den. Mléko: bez ochranné lhůty. Nepoužívat
u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku
v neporušeném obalu: 3 roky. Doba použitelnosti
po prvním otevření vnitřního obalu 10 ml balení: 28 dnů.
Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem.
Balení: 10×2 ml (skleněné ampulky), 1×10 ml (skleněná
injekční lahvička).
následující strana
Kontrola a prevence průjmů u hříbat
= řádná dezinfekce prostředí
U více než poloviny hříbat s příznaky průjmu a/nebo
respiračními potížemi se etiologie nepodaří prokázat. Znalost
původce infekce se však považuje za velmi přínosnou s ohledem
na potřebu urychlených karanténních a preventivních opatření.
Za potenciální zdroj infekce by mělo být považováno každé hříbě
s průjmem, a to do doby, než se nepotvrdí opak. Platí
to zvláště v případě, že nemocné hříbě je mladší šedesáti
dní. Výjimku představují hříbata, u nichž se průjem objevil
v souvislosti s říjí klisny.
Až za 90 % průjmových epidemií v chovech hříbat může
rotavirus. V případě rotavirové infekce jsou dezinfekční opatření
relativně komplikovaná, protože rotavirus je velmi odolný
neobalený virus přežívající nízké teploty a řadu chemických látek,
přičemž při pokojové teplotě přežívá až devět měsíců. Na
suchých površích zůstává virus infekční po dobu několika hodin.
Podobně problematickou je také likvidace zárodků Rhodococcus
equi, které se v chovech vyskytují endemicky. Přežívají v prachu,
výkalech a nečistotách, které jsou zdrojem bakterií způsobujících
abscedující pneumonii a občas i průjmy způsobené ulcerativní
enterokolitidou. Významné patogeny, především sporulující
bakterie Clostridium spp. jsou v prostředí masivně rozšířeny,
nejvyšší koncentrace je v půdě, na pastvě nebo ve výkalech. I když
je většina gram negativních bakterií, mezi něž se řadí i Salmonella,
citlivých na suché prostředí, přežívají zimu a extrémně nízké
teploty. Právě Salmonella spp., Clostridium difficile a Cl. perfringens,
stejně jako další gramnegativní bakterie, vedou u hříbat k těžkým
průjmům. Karanténní stáje nebo boxy sloužící k izolaci
nemocných jedinců nebo nových zvířat jsou luxusem, který si
předcházející strana
může dovolit jen málokterý chov koní. Noví koně jako zdroj
závažných infekcí by měli být ustájeni alespoň ve snadno
dezinfikovatelných, čistitelných a dobře větratelných oddělených
stájích. Pokud to není možné, mohou se koně ubytovat v boxech
dostatečně oddělených tak, aby nedocházelo k přímému
kontaktu. Vzdálenost výběhů nebo pastvin pro nové koně by měl
být minimálně pět metrů od ostatních, i když ani to často nezaručí
kompletní ochranu před přenosem respirační infekce šířící se
aerosolem.
PÉČE O MATKY A HŘÍBATA
Klisny s hříbaty by měly být striktně izolovány od ostatních
koní. Právě klisny nově zařazené do stáda se považují za zdroj
mnoha nakažlivých nemocí, včetně rotaviru, herpesviru, hříběcí
nebo salmonelózy.
Klisna, která přijíždí do chovu před porodem, by měla být
na novém místě minimálně po dobu třiceti dní, aby její imunitní
systém vytvořil dostatečné titry protilátek proti antigenům
v novém prostředí. Klisny by měly zůstat v karanténě minimálně
14 dní. Pokud pochází z chovu s výskytem hříběcí, až po dobu
21 dní.
Před porodem je třeba stáje pro matky pečlivě vyčistit
a vydezinfikovat. Klisny by měly rodit ve stejné stáji a boxu,
přesuny do porodnic nejsou z epidemiologického hlediska
žádoucí. Po porodu je třeba zkontrolovat příjem kolostra
hříbětem, a to nejpozději osmnáct hodin po narození.
Riziko přenosu infekce může snížit izolace matky a hříběte
dva týdny před návratem do stáda.
OBSAH
následující strana
NEJČASTĚJŠÍ PŮVODCI PRŮJMU U HŘÍBAT
Patogen
Klinické příznaky
Diagnostika
Terapie
Cl. perfringens,
kmeny A, B, C, D, E
Hemorhagické průjmy, kolika, oběhové
selhání, v prvních 48 hodinách
po narození
Identifikace toxinu
Hemokultivace
– typ C
PNC, metronidazol
Cl. difficile
Enterokolitidy, první
čtyři dny po narození
Identifikace toxinu – PCR
Salmonella spp.
Nakazí se od klisny, horečka,
dehydratace, apatie, nechutenství
Neutrofilie, PCR,
hemokultivace –
u mladších 1 měsíce
E. coli
Celková sepse, vodnatý průjem –
mladší 1 měsíce
Kultivace, PCR
Bacteroides fragilis –
enerotoxigenní kmeny
Průjem
Detekce termolabilního
toxinu
Lawsonia
intercellularis
Hubnutí, otoky, hypoproteinemie,
4–7 měsíční hříbata
Sérologicky, PCR
Enterococcus durans,
kmen D
Průjem, intenzita souvisí
s věkem hříběte, koinfekce
Kultivace
Rotavirus, skupina A
Velmi kontagiózní
osmotický průjem
Klinické příznaky, šíření
v chovu, stanovení antigenu
ve stolici
Dezinfekce prostředí,
izolace nemocných
Cryptosporidium
15–30% výskyt, průjem u oslabených,
imunodeficitních hříbat
Průkaz oocyst,
imunofluorescence
Dezinfekce prostředí,
izolace nemocných
Malí strongylidi
Průjem u hříbat mladších 3 měsíce
Koprologické vyšetření
Cefalosporiny,
amonoglykosidy
Metronidazol
PREVENTIVNÍ PROGRAM
1.
Přesná metodika pro provádění preventivní dezinfekce v průběhu roku a pro případ epidemie, vždy dle typu stavby
a materiálů.
2.
Zajištění diagnostického servisu pro případ výskytu infekce.
3.
Omezení pohybu zvířat v chovu; březí klisny, odstávčata, ročky, koně v tréninku a klisny nebřezí rozdělit do skupin a chovat
v oddělených výbězích a pastvinách. Skupiny sestavit na podzim, po odstavu hříbat a před připouštěním klisen. Zvířata
ustájit ve stejné stáji.
4.
V případě výskytu infekce v chovu rozdělit koně do tří skupin koní – infekční, potenciálně infekční (kteří přišli do kontaktu
s nemocnými) a koně zdraví, kteří v kontaktu s nemocnými nebyli.
5.
Karanténní boxy vždy viditelně označit.
6.
Všem koním v chovu s výskytem infekčního onemocnění pravidelně, alespoň dvakrát denně, měřit teplotu. V případě změn
zdravotního stavu přesunout koně do karantény nebo do skupiny koní s klinickými příznaky.
7.
Nemocná zvířata ošetřovat a pracovat s nimi až nakonec, vyčlenit personál pouze pro pacienty, správně používat
ochranné pomůcky.
8.
Hnůj a zbytky krmiva kompostovat na farmě, nevyvážet, soustředit
na jednom místě, nepoužívat k hnojení.
DOPORUČENÝ POSTUP DEZINFEKCE PROSTŘEDÍ
Každá farma má svá specifika a zde prezentované zásady jsou obecné a je třeba
modifikovat je dle potřeb chovu. Pro volbu správného dezinfekčního prostředku
jsou důležitá následující kritéria – schopnost germicidního působení
na površích a materiálech, ze kterých jsou postaveny stáje a vyrobeny
chovatelské pomůcky, efektivnost v přítomnosti organického materiálu
a v tvrdé vodě (ionty kalcia a hořčíku snižují efektivnost přípravku), cena
přípravku, jeho biodegradabilita a bezpečnost pro lidi a zvířata.
Fenolové přípravky jsou sice účinné, ale toxické (vysoce toxické pro kočky),
dráždí a leptají sliznice a kůži, proto nejsou ve stájích doporučovány. Formaldehyd
je vysoce toxická látka, potenciálně kancerogenní. Nevýhodou přípravků na bázi
peroxymonosulfátu je riziko korozivity při ponoření roztoků z kovu na dobu delší
než deset minut. Problematickým se stává používání chlorových preparátů na bázi
předcházející strana
OBSAH
následující strana
SROVNÁVACÍ TABULKA VLASTNOSTÍ CHLÓRU A PHMG V PŘÍPRAVKU IVASAN
Základní vlastnosti a hodnoty
Chlór
PHMG (IVASAN)
fungicidní účinek
omezený
aktivní
toxicita
v reakci s organikou vody
tvoří karcinogeny
v používaných koncentracích
je netoxický
algicidní účinek
omezený
aktivní
aktivita ve vztahu ke sporovým
druhům bakterií – Cl. difficile,
Cl. perfringens, Cl. tetani
omezená
aktivní
aktivita ve vztahu k zeleným
vodním rostlinám
omezená
aktivní
dráždivé účinky na kůži a sliznice
výrazné
nejsou
zápach
výrazný
bez zápachu
mutagenní a karcinogenní účinky
zjevné
nejsou
embryotoxické účinky
zjevné
nejsou
korozivní účinky
výrazné
nejsou
odstranění kalu
bez účinku
výborné
reakce s povrchy a tkáněmi
barví, zanechává skvrny,
narušuje kovové části
bez reakce
ekologie
obsahuje aktivní chlór
neobsahuje aktivní chlór,
fenoly, aldehydy ani sulfáty
doba spotřeby nebo záruční doba
do 1 roku
2 roky
Tabulka použita se svolením společnosti Guapex, s. r. o.
POSTUP DEZINFEKCE STÁJÍ A POMŮCEK POMOCÍ PŘÍPRAVKU IVASAN








Odstranit kbelíky, vědra, napáječky, podestýlku
Vymést organický materiál z podlahy a ze stěn – prach, zbytky steliva, pavučiny
Znečištěná místa omýt vodou se saponátem, začít od stropu, dolů přes stěny a na podlahu
Zbytek vody po omytí odstranit, zejména z podlahy, pomocí košťat a kartáčů – vymést
Provést dezinfekci: 1–3% pracovním roztokem IVASANU lze stáj a boxy omýt nebo postříkat vysokotlakým přístrojem, případně
vymlžit. Roztok nechat zaschnout, nemusí se oplachovat.
Pracovním roztokem IVASANU vydezinfikovat také všechny pomůcky a nástroje – roztok použít k nanášení hadrou, mopem nebo
kartáčem, slouží k omývání
a k ponoření nebo se dá aplikovat sprejem.
Na rozdíl od mnoha dalších dezinfekčních
přípravků není třeba roztok oplachovat,
není škodlivý při olízání nebo okousání
předmětů ošetřených přípravkem.
Pomůcky na čištění koně lze také
dezinfikovat sprejem IVASAN spray nebo
ošetřit ponořením do roztoku IVASANU.
Roztok se nechává zaschnout – účinně ničí
plísně a snižuje riziko přenosu
dermatofytózy v chovu
V dezinfekčním roztoku vyprat dečky,
hadry, mopy, kontaminované oděvy. Textil
lze nechat ponořený v roztoku po dobu
deseti minut nebo lze 300–500 ml
IVASANU Pets přidat do pračky k
pracímu prášku nebo gelu, případně k
textilu přímo do bubnu
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Přípravky řady IVASAN
v otázkách a odpovědích
Může se dezinfekční přípravek IVASAN Pets používat také
k dezinfekci napáječek a napájecí vody?
aplikace není omezena druhem zvířat. Jsou netoxické také pro
exotické savce, ptáky a plazy včetně člověka.
Přípravky IVASAN Pets, IVASAN Spray se běžně používají
k dezinfekci misek, napáječek a dalších chovatelských pomůcek.
K dezinfekci napájecí vody ve velkochovech se ředí 8 ml
přípravku IVASAN Farm do 1000 litrů vody.
Dá se přípravek IVASAN Spray použít k odstranění plísní ze
stěn a předmětů?
Lze přípravky považovat za do statečně šetrné k životnímu
prostředí?
Vzhledem k tomu, že přípravky řady IVASAN neobsahují toxické
komponenty, těžké kovy, fenoly, aldehydy, estery, těkavé ani
leptavé látky, lze je považovat za přípravky šetrné k životnímu
prostředí.
Závisí účinnost přípravků řady IVASAN na teplotě nebo pH
vody?
Ne, přípravky IVASAN Pets, IVASAN Spray i IVASAN farm
jsou účinné v širokém rozsahu pH od 1-10, jejich účinnost není
závislá na teplotě vody.
IVASAN Spray lze ve formě přímého postřiku (200–250 ml/m2)
použít k likvidaci plísní. Alternativou je aplikace roztoku
IVASAN Pets v ředění 100 ml na jeden litr doplněné vody.
Musí se IVASAN Spray po nastříkání na plochu omýt nebo
otřít, aby nedráždil kůži nebo sliznice zvířat?
Ne, IVASAN Spray je dokonce vhodné nechat na ploše do
zaschnutí, jeho účinek se tím potencuje. V běžném pracovním
ředění (až 10%) přípravky kůži ani sliznice zvířat a lidí nedráždí.
Má IVASAN korozivní účinek?
IVASAN ve formě roztoku i jako spray se může použít na
materiály z plastu, textilu, vlny, kovu, gumy apod., tyto materiály
neleptá a nemění jejich barvu. Ani při dlouhodobé a pravidelné
aplikaci přípravky řady IVASAN nezpůsobují korozi.
Vynikají přípravky IVASAN Pets a IVASAN Farm stabilitou
i po naředění?
Pomáhají přípravky IVASAN odstraňovat zápach?
Ano, přípravky IVASAN Pets i IVASAN Farm jsou dlouhodobě
stabilní, jejich účinek není ovlivněn teplotou, pH ani tvrdostí
vody. IVASAN Spray se nemusí ředit, je již připraven k okamžité
aplikaci postřikem.
Ano, přípravky řady IVASAN velmi účinně odstraňují zápach.
Proto je vhodné je použít k dezinfekci ploch a předmětů
znečištěných močí nebo trusem, k dezinfekci toalet, voliér a terárií
apod.
Lze IVASAN použít k dezinfekci textilu?
Jsou IVASAN Spray, IVASAN Pets a IVASAN Farm
dostatečně účinnými přípravky k odstranění i závažných
patogenů z prostředí?
Znečištěný textil (deky, pelíšky, pracovní oděvy znečištěné krví,
močí nebo dalším potenciálně infekčním materiálem) se mohou
před praním namočit do roztoku připraveného z 20 ml přípravku
IVASAN Pets na 1 litr vody; v případě praní v pračce lze do
předpírky přidat 300 ml IVASANU Pets.
Pravidelné používání těchto vysoce účinných přípravků zaručí
nadstandardní úroveň hygieny domácnosti a chovných zařízení
a spolehlivě ochrání zdraví zvířat i lidí.
Není aplikace přípravků řady IVASAN
v přítomnosti zvířat, a to i zvířat alergických,
nebezpečná?
Charakterizuje IVASAN dlouhotrvající efekt?
IVASAN Pets, IVASAN Spray a IVASAN Farm
tvoří na povrchu polymerovou vrstvu, která
snižuje až po dobu 7-10 dní možnost fixace
patogenů na povrch a tím i celkovou zátěž
prostředí.
Ne, jelikož jsou to přípravky nedráždivé, neleptají
a nezapáchají, lze je použít v přítomnosti přecitlivělých
jedinců, březích a laktujících zvířat i mláďat, jejich
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Spolupráce Biovety, a. s. s praktickými veterinárními lékaři při ověřování
účinnosti dezinfekčního prostředku nové generace – IVASAN farm.
boduje u veterinárních lékařů
i na farmách
Cílem navázané součinnosti bylo potvrzení efektu
dezinfekčních vlastností biocidu nové generace, který v druhé
polovině letošního roku uvádí na trh naše společnost.
Zkoušky byly provedeny v následujících chovech za
spolupráce pěti praktických veterinárních lékařů. Při vlastním
provádění sanitací byly ve všech případech dodrženy zásady
správné dezinfekce doporučené výrobcem.
K posouzení účinnosti dezinfekce ošetřených ploch byl
použit test Hygicult TPC a Hygicult E/-Gur /Orion/.
Hygicult TPC jsou destičky určené pro rychlou kontrolu
mikrobiologické kontaminace u různých materiálů. Test se
provádí přímo na destičce, která je z obou stran pokryta živnou
půdou pro rychlý růst bakterií a plísní. Hlavním významem
tohoto testu je kvantitativní detekce celkového počtu
mikroorganismů.
Hygicult E/-Gur je určený k detekci bakterií čeledi
Enterobacteriaceae a k identifikaci druhů produkujících enzym
beta-glukuronidázu.
Kultivační naočkování provádíme přitisknutím destičky na
pevný povrch z obou stran na dobu cca 5 s. Doba kultivace
Hygicult TPC = 3dny a Hygicult E/ Gur = 5 dnů při 22 °C.
Poté se orientačně stanoví počty narostlých kolonií podle
přiloženého návodu.
otiskové vzorky Hygicult z
betonové podlahy, plastového
roštu, stěny kotce, tubusu krmítka
a stěny krmítka.
Poté proběhla dezinfekce nástřikem 3% roztoku na
podlahovou plochu, zábrany mezi kotci a stěny stáje bez
přítomnosti zvířat po ukončení turnusu. Spotřeba pracovního
roztoku byla 0,1 l/m2 při teplotě roztoku 20 °C.
Obdobným způsobem byla ošetřena i plocha vyšetřovacího
stolu ve veterinární ordinaci.
Po oschnutí bylo provedeno následující den kontrolní
stanovení účinnosti dezinfekce testy Hygicult.
Na všech ošetřených plochách došlo k významnému snížení
mikrobiální kontaminace prostředí, což potvrdily testy poklesem
vykultivovaných kolonií v řádech tisíců na jednotku plochy.
MVDr. Petr Brzobohatý, okres Mladá Boleslav
Přípravek IVASAN farm byl použit ve výkrmovém chovu
prasat. Po standardní mechanické očistě stáje byly odebrány
předcházející strana
OBSAH
následující strana
MVDr. Pavel Hrdina, okres Uherské Hradiště
MVDr. Josef Tabery z Lubné
Dalším pokusem byla snaha snížit infekční tlak v odchovně
telat v ZD Vendolí. Na této odchovně se často vyskytovala
enteritida telat kokcidiového původu. Telata byla ustájena ve
společných kotcích. Po vyprázdnění boxů byla provedena
důkladná mechanická očista prostor mokrou cestou. K dezinfekci
byl použit IVASAN farm v koncentraci pracovního roztoku 3%.
K aplikaci byl použit manuální pístový postřikovač nástřikem
roztoku na podlahovou plochu, zábrany kotce i napaječku. Po
opětovném osazení kotce telaty se v následujícím turnusu projevy
enterálních infekcí nevyskytly. Pravidelným používáním
přípravku IVASAN farm na této odchovně telat došlo k vymizení
klinických příznaků zdravotních problémů i v následujícím
sledovaném období.
Tento veterinární lékař se podílel na ověřování možnosti
perorálního použití k tlumení enteritid u telat na základě
příznivých výsledků klinické studie použití PHMG (účinná látka
biocidu) při dyspepsiích novorozených telat, kterou provedl
Výzkumný ústav Ruské akademie zemědělské výroby v Kursku.
V podniku Dolňácko a. s. Hluk tímto přípravkem léčil
dietetické enteritidy u telat a to zvláště při přechodu z mléčné na
rostlinou potravu v tomto dávkování:
Ráno: 1 litr mléka + 1 litr Živá voda s IVASAN farm
v dávce 0,5 ml/kg ž.hm.
Poledne: 2 litry Živá voda s IVASAN farm
v dávce 0,5ml/kg ž.hm.
Večer: 1 litr mléka + 1 litr Živá voda s IVASAN farm
v dávce 0,5 ml/kg ž.hm.
Tato léčba trvala 2 dny. Byla potvrzena avizovaná dobrá
účinnost uváděné kombinace při řešení dietetických enteritid v
odchovu telat.
Výsledky všech ověřování potvrzují deklarovanou
účinnost prostředku IVASAN farm v doporučovaných
indikacích i koncentracích a lze jej tedy vřele doporučit
k odzkoušení dalším veterinárním lékařům i chovatelům
hospodářských zvířat.
Bioveta, a. s. tímto děkuje všem spolupracujícím kolegům
za spolupráci a těší se na další.
MVDr. Jitka Vokřálová, okres Olomouc
Je další spokojenou veterinární lékařkou, která použila
přípravek IVASAN farm . Tento biocid použila v chovu skotu
i prasat ZD Senice na Hané. Přípravek byl použit k průběžné
i závěrečné dezinfekci na jednotlivých farmách tohoto podniku.
K aplikaci byl opět využit mechanický postřikovač. Testy
účinnosti opět prokázaly významné snížení mikrobiální
kontaminace zejména v individuálních boxech telat. Bylo tedy
zkonstatováno, že přípravek je plně srovnatelný s do té doby
používanými jinými dezinfekčními přípravky. Velmi příznivě však
byla hodnocena manipulace s dezinfekčním přípravkem.
Personál provádějící dezinfekci při manipulaci oceňoval zejména
jeho tekutý stav a především to, že přípravek je bez zápachu
a velmi šetrný ke zvířatům, lidem i prostředí.
MVDr. Miloš Mach, okres Brno – venkov
Velmi příznivé reference má ze zemědělského podniku, pro
který pracuje a kde se vyskytla aktinobacilová pleuropneumonie
prasat na odchovně selat. Současně byla také potvrzena infekce
Streptococcus suis. S cílem zamezení úhynů a nemocnosti selat
byla tedy přijata zostřená profylaktická opatření. Byla zahájena
důsledná vakcinace proti APP (Polypleurosin APX), medikace
amoxicilinem a zvýšená zoohygienická opatření. Součástí této
důkladné biosecurity se stala i průběžná a závěrečná dezinfekce
přípravkem IVASAN farm. Přípravek byl aplikovám i v případě
počátku vzniku onemocnění v sekci a to postřikem 1% roztoku za
přítomnosti zvířat, za účelem snížení infekčního tlaku v prostředí
odchovny. Dále byla prováděna závěrečná dezinfekce
jednotlivých sekcí v 3% koncentraci pracovního roztoku. Po
zavedení všech těchto opatření došlo k podstatnému snížení
úhynů i nemocnosti selat v chovu.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Účinnost amoxycilinu proti
bakterii Ornithobacterium rhinotracheale u drůbeže
Nový původce respirační infekce, gramnegativní nepohyblivá
tyčinka Ornithobacterium rhinotracheale, byla poprvé izolována v roce
1994 v Německu, v chovech drůbeže s výskytem akutních
respiračních potíží. Už v osmdesátých letech se o nové infekci
a patogenu uvažovalo a bakterie se označovala jako Pasteurella-like
organism. V poslední době se tento typ infekce stal poměrně
aktuální vzhledem ke skutečnosti, že se vyskytuje celosvětově
a způsobuje relativně velké ekonomické ztráty v chovech.
Prevalence infekce je v Evropě vysoká, v Německu se vyskytuje
ve všech chovech, v chovech brojlerů v Belgii byl izolován u 80 %,
majoritně u kuřat mezi 3–6 týdnem. Vysoce virulentní kmeny
způsobují závažná onemocnění v chovech v Jižní Africe a Jižní
Americe, přičemž intenzita klinických příznaků závisí, stejně jako
u mnoha dalších infekcí, na kmenu bakterie, komplikující virové
infekci, zoohygienických podmínkách a na stáří ptáků. Infekce se
vyskytuje u řady ptačích druhů po celém světě, nejčastěji
u brojlerových kuřat (u nosnic méně), v chovech krůt a holubů.
U brojlerových kuřat ve stáří od tří týdnů vede infekce
k zaostávání v růstu, respiračním příznakům a zvýšené mortalitě,
u dospělých odpovídá za pokles snášky (často v období vrcholící
snášky) a menší velikost vajec. U krůt probíhá infekce v podobě
sinusitidy a nárůstu mortality v chovu. Častým postmortálním
nálezem je tracheitida, aerosakulitida, někdy až akutní
granulomatózní, bronchopneumonie, přítomnost fibrinózně
purulentního exudátu v perikardu a peritonitida. Často vede
infekce ke konfiskaci masa z důvodu náhodného nálezu sakulitidy
na porážce. Klinické příznaky se objeví po uplynutí pěti až devíti
denní inkubační doby, během níž se bakterie množí v plicních
makrofázích a lymfatické tkáni. Pokud se infekce komplikuje,
akutní průběh charakterizuje kašel, frkání, hubnutí a pokles
snášky. Jsou-li postiženy klouby a křídla, trpí kuřata a krůťata
předcházející strana
pohybovými potížemi. Mortalita se pohybuje mezi 2–10 %,
v chovech krůt až kolem 50 %.
Infekce se přenáší horizontálně i vertikálně, aerosolem,
přímým kontaktem nebo přes napáječky. Za celosvětovým
rozšířením stojí možnost transovariálního přenosu, kvůli němuž
se během několika let přes násadová vejce dostala do Evropy.
Komplikujícím faktorem jsou závažné virové infekce, především
Newcastleská choroba, infekční bronchitida, infekce Bordetella
avium nebo E. coli infekce. Jelikož bakterie na médiích roste
velmi pomalu, je přímý záchyt kultivací relativně komplikovaný
a navíc kolonie často přerůstají jiné bakteriální kmeny,
obzvlášť E. coli. Vhodné je mikroaerofilní prostředí a doplněk
gentamycinu nebo polymyxinu, které eliminují přerůstání této
bakterie. Výhodnější a senzitivnější je využití ELISA testů.
Citlivost ORT je různá, v německých chovech infekce velmi
dobře reaguje na aplikaci amoxycilinu, chlortetracyklinu,
případně tiamulinu, v USA reaguje dobře na všechny typy
penicilinů. Doporučuje se rutinní aplikace 250 ppm amoxycilinu
ve vodě po dobu 3–7 dní nebo chlortetracyklinu 500 ppm po
dobu 4–5 dní. Prevencí je dodržování zásad hygieny a řádná
dezinfekce. Testy in vitro prokázaly dobrou reakci na dezinfekční
přípravky, samozřejmostí je včasná léčba…
Charakteristika amoxicilinu
Amoxicilin je širokospektrální antibiotikum s dobrým
účinkem na G+ i G– baktérie, které patří mezi beta laktamová
antibiotika do skupiny acidostabilních aminopenicilínů. Z G+ jsou
citlivá patogenní klostridia, pyogenní beta hemolytické
streptokoky, viridující streptokoky, koryne-bakteria,
L. monocytogenes, E. rhusiopathiae, nokardie, enterokoky, beta
laktamáza negativní stafylokoky. Z G– baktérií zahrnuje spektrum
OBSAH
následující strana
citlivosti leptospiry, Actinobacillus pleuropneumoniae, A. suis,
A. equuli, pasteurely, Haemophilus parasuis, helikobaktery,
kampylobaktery, salmonely, Moraxella bovis, peniciláza negativní
kmeny E. coli, Klebsiella spp.a proteus mirabilis. Mechanismus
účinku spočívá v poškození tvorby buněčné stěny na základě
inhibice bakteriálních peptidoglykansyntetáz vazbou na penicilin
vázající proteiny (PBP) na vnitřní straně buněčné stěny. Má
baktericidní efekt – způsobuje lýzu rostoucích bakteriálních
buněk.
Amoxicilin je stejně jako ampicilin penicilin se širokým
spektrem antimikrobiální účinnosti s dobrým působením proti G
bakteriím. Spektrum je tedy v podstatě shodné se spektrem
ampicilinu s výraznějším účinkem na bakterie z rodů
Enterococcus a Salmonella in vivo. Jeho účinnost zesiluje výrazně
kyselina klavulanová, resp. její draselná sůl. Velmi rychle proniká
do pentidoglykanového systému, obsaženém v gram-pozitivní a
gram-negativní buněčné stěně dané bakterie, inaktivuje
transpeptidázu, která je nutná pro peptidoglykanovou syntézu
a následně způsobuje lýzu buněk. Rezistence vzniklá
k amoxicilinu je křížová i pro ampicilin a další aminopenciliny.
Amoxicilin je lépe resorbován než ampicilin a vytváří také
oproti tomuto hladinu v krevním séru až dvojnásobnou. Jeho
biologická dostupnost po aplikaci per os u telat je ve srovnání
s ampicilinem šestkrát vyšší. Vůči rozkladu žaludeční šťávou je
odolnější než ampicilin. Trihydrát podaný i.m. se vylučuje u ovcí
pomaleji než po podání i.v. U koní nebyl po i.v. aplikaci významný
rozdíl mezi kinetikou u zdravých zvířat a zvířat s experimentální
artritidou; koncentrace v synoviální tekutině byla jen o pětinu
nižší než v krevním séru.
Použití: Užívá se zejména při infekčních onemocněních
trávicího respiratorního a urogenitálního ústrojí, při
sekundárních bakteriálních infekcích i při infekcích kožních, také
lokálně např. do dělohy. Jeho dávkování je ve srovnání
s ampicilinem nižší a aplikuje se zpravidla ve 12hodinových
intervalech. Depotního účinku LA přípravků se dosahuje
úpravou vehikula v jejich receptuře.
BIOVETA AMOXICILIN 100 mg/g prášek pro přípravu perorálního
roztoku
Složení – 1g: Léčivá látka: Amoxicillinum (ut trihydricum) 100 mg
Léková forma: Prášek pro přípravu perorálního roztoku. Přípravek je bílý až světlešedý
prášek.
Cílové druhy zvířat: Drůbež, prasata, skot-telata
Farmakodynamické vlastnosti: Amoxicilin je baktericidní beta-laktamové
antibiotikum. U bakterií inhibuje syntézu peptidoglykanu prostřednictvím
inhibice mureinsyntetáz, čímž znemožňuje tvorbu bakteriální stěny.
Amoxicilin je účinný i při velmi nízkých koncentracích proti Streptococcus
suis typ-2 (MIC 90 < 0,02 mg/ml), dále je účinný i proti dalším bakteriím z
rodu Streptococcus, Staphylococcus (penicilinazonegativní kmeny),
Corynebacterium, Clostridium, Bacillus, Erysipelothrix, Campylobacter,
Pasteurella, Escherichia, Salmonella, Serpulina, Bordetella a
Actinobacillus.
Ochranné lhůty: Obecně při aplikaci per os pro poživatelné
tkáně 2–11 dní, pro mléko 24 hodin, při aplikaci injekční pro
poživatelné tkáně až 21 dní, pro mléko až 5 dní, při aplikaci do
dělohy a do mléčné žlázy pro poživatelné tkáně 7 dní, pro mléko
48 i 60 h.
Druh
Primární indikace
Další indikace
Kůň
Infekce streptokokové,
klostridiové
Actinobacillus,
anaerobní infekce
Pes, kočka
Infekce streptokokové,
klostridiové
Anaerobní infekce,
abscesy – Bordetella
Spirochety (borelióza)
Leptospiróza
Skot, ovce
Klostridiové infekce,
A. pyogenes,
Corynebacterium, B. anthracis
Pasteurelóza,
anaerobní infekce
Stafylokoková
mastitida, leptospiróza
Prasata
Infekce streptokoková,
klostridiová
Infekční keratoconjunctivitis
Pasteurelóza,
anaerobní infekce
E. rhusiopathiae,
A. pyogenes, E. suis
U patogenních bakterií, které jsou velmi citlivé na amoxicilin
je nutná minimální inhibiční koncentrace (MIC) 0,25 až
0,025 µ/ml. U bakterií, které vykazují pouze mírnou citlivost
na amoxicilin nutná minimální inhibiční koncentrace (MIC)
představuje 0,25 až 1,25 µ/ml. U patogenů s minimální inhibiční
koncentrací (MIC) 0,01 až 1,25 µ/ml na amoxicilin, lze udržet
stejnou hladinu případné terapeutické koncentrace po dobu
nejméně 24 hodin poté, co byla intramuskulárně aplikována
injekční dávka 10 mg/kg. Ovšem mláďata (telata, prasata, psi),
která dostávají dávku 10 mg/kg, probíhá absorpce mnohem
rychleji v důsledku vysoké koncentrace amoxicilinu v plazmě
(překračovala dávku 5 µ/ml). Proto se při léčbě různých
bakteriálních onemocnění doporučuje u různých druhů zvířat
provést test bakteriální sensitivity.
AMOXICILLIN Bioveta 150 mg/ml LA injekční suspenze
1 ml mléčné suspenze obsahuje: Léčivá látka: Amoxicillinum (ut Amoxicillinum
trihydricum) 150 mg. Pomocné látky: Benzylalkohol (E 1519) 9 mg
Butylhydroxytoluen (E 321) 0,2 mg
Indikace: Terapie onemocnění vyvolaných zárodky citlivými na amoxicilin
u skotu, prasat a psů. Jedná se zejména o infekce lokální, gastrointestinální,
respiratorní a urogenitální.
Cílový druh zvířat: Skot, prasata, psi.
Dávkování a způsob podání: I. m. podání. Obecná dávka je 10 mg
amoxicilinu na kg živé hmotnosti a den nebo 1 ml na 15 kg živé
hmotnosti a den.
Pokyny pro správné podání: Před použitím je nutné přípravek
dokonale protřepat. Nemísit s vodnými roztoky a jinými přípravky.
Jehly a stříkačky používané pro aplikaci přípravku musí být suché,
aby se zabránilo hydrolýze účinné látky. Neaplikovat více než 20 ml
přípravku na jedno místo. Pro zvýšení prostupnosti lze provést
masáž místa injekce.
Farmakokinetické údaje: Amoxicilin se dobře vstřebává z trávícího traktu,
terapeutická hladina v plazmě je udržována po celou dobu léčby.
Vylučuje se močí v aktivní formě
Ochranná lhůta: Maso: Skot 15 dnů.
Prasata 42 dnů.
Mléko: 72 hodin.
Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat: Infekční onemocnění
způsobená zárodky citlivými na amoxicilin jako např. infekce horních cest
dýchacích a plic, poporodní infekce, infekce urogenitálního traktu,
hepatobiliární infekce, salmonelóza, koliinfekce aj.
Uchovávání: Uchovávejte při
teplotě do 25 °C. Chraňte před
světlem. Uchovávejte v suchu.
Uchovávejte mimo dosah dětí!
Doba použitelnosti po prvním
otevření vnitřního obalu: 28 dnů.
Nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti uvedené na etiketě.
Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky: Lze použít během
březosti a laktace. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro
lidský konzum.
Podávané množství a způsob podání: Perorálně v pitné vodě. 10 g
BIOVETA AMOXICILINU 100 mg/g na 100 kg ž. hm. a den (podávat
rozděleně ve dvou dávkách) nebo 0,5–2 g BIOVETA AMOXICILINU
100 mg/g na 1 litr pitné vody po dobu 5 dnů. V případě závažnější infekce
lze denní dávku první den podávání zdvojnásobit.
Balení: 100 ml, 250 ml.
Ochranné lhůty: Maso prasat 3 dny. Maso telat 7 dní. Maso drůbeže
2 dny. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
Balení: 100 g, 1 kg, 5 kg
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Borelióza – diagnostická
a terapeutická úskalí
Jsou současné diagnostické metodiky
spolehlivé?
Mezi racionální důvody pro zahájení diagnostiky boreliózy
patří vysoká pravděpodobnost infekce u jedince žijícího
v endemické oblasti, přítomnost typických klinických příznaků,
diferenciálně diagnostické vyloučení nemocí doprovázených
podobnými symptomy, případně adekvátní reakce na zahájenou
terapii. Během diagnostiky je třeba vzít do úvahy možné falešně
negativní výsledky sérologického vyšetření u určitého procenta
infikovaných psů a zkřížené reakce u jedinců infikovaných jiným
patogenem. V rané fázi infekce navíc organismus reaguje na
infekci poměrně pomalou produkcí protilátek. Titry protilátek
jsou kromě jiného ovlivněny předchozí aplikací antibiotik.
Diagnostické komplikace nastávají obzvláště v oblasti
s endemickým výskytem, kde je séropozitivních sedmdesát až
devadesát procent klinicky zdravých i nemocných psů. Infestace
pozitivními klíšťaty je zde velmi vysoká a pomocí sérologických
testů se nedá odlišit, zda se jedná o nákazu akutní či v krvi
přetrvávají protilátky po infekci předchozí.
Běžně dostupná sérologická diagnostika, metoda ELISA
a IFA, neodliší protilátky postinfekční od postvakcinačních a testy
neoplývají ani dostatečnou specifitou. Protilátky IgM a IgG
stoupají v prvním měsíci po infekci a dosahují maxima třetí měsíc
po infekci, přičemž v krvi perzistují až dva roky. Původ protilátek
lze odhalit pomocí testu Western blot, která využívá toho, že
OspA antigeny nejsou vyjádřeny v klíštěti a nejsou detekovány
v organismu ani v případě akutní infekce. Rozpoznat pouhou
expozici organismu bakterii Borrelia burgdorferi, nikoliv klinické
předcházející strana
onemocnění, lze pomocí kvalitativní i kvantitativní testů, které
detekují C6 peptid pocházící z antigenu VlsE (variable major
protein-like sequence, expressed), což je nově rozpoznaný
povrchový protein. C6 peptid je vyjádřen pouze při infekci psa
borélií, v těle klíštěte ani ve vakcínách však vyjádřen není.
Výhodou testů je také to, že se protilátka dá prokázat již tři až pět
týdnů po infekci. Ani v současné době velmi senzitivní vyšetření
metodou PCR nezaručuje relevantnost výsledků. Metoda PCR
odhaluje i pouhé fragmenty bakteriální RNA, což znamená, že
pozitivní výsledky vyšetření nejsou důkazem aktuálně probíhající
infekce.
V nedávné době byla lokalizována nová oblast na povrchu
borélií VlsE, která obsahuje imunodominantní region IR 1 – 6,
a je velmi antigenně proměnlivá. Protein VlsE umožňuje přechod
infekce do chronicity a je detekován pouze in vivo. Protilátky IGg
proti proteinu se vytvoří záhy po infekci a přetrvávají velmi
dlouho. Komerční soupravy obsahující tento nově
charakterizovaný protein jsou v humánní medicíně již používány.
Organizace CDC (Centers for Diseases Control and
Prevention) doporučuje u lidí při podezření na lymeskou
boreliózu provést ELISA nebo IFA testy a v případě pozitivity
nebo dubiózního výsledku je doplnit metodou Western blot
ke stanovení protilátek IgM a IgG. Protilátky typu IgM u lidí
stoupají 2 – 3 týdny po infekci s vrcholem kolem 3 – 6 týdne
a pak pozvolna klesají. Protilátky typu IgG začínají stoupat až od
čtvrtého do šestého týdne od infekce a vrcholu dosahují
6 – 8 týden či později. V séru perzistují dalších několik měsíců až
let. U psů dochází k sérokonverzi čtyři až šest týdnů po infekci,
což znamená velmi často ještě před prvními klinickými příznaky.
OBSAH
následující strana
odná
h
v
a
n
ó
z
e
s
á
ín
č
a
Z
elióze
r
o
b
i
t
o
r
p
i
c
a
in
c
pro vak
Do diferenciální diagnostiky lymské boreliózy je třeba zařadit
trauma, imunitně podmíněnou artritidu, degenerativní kloubní
změny a další infekce přenášené členovci, zejména Anaplasma
phagocytophilum, Ehrlichia spp., Rickettsia rickettsii, Bartonella,
Babesia, Francisella a virus klíšťové encefalitidy atd., což jsou
infekce, které mohou koincidovat a podílet se na intenzitě a
rozmanitosti klinických příznaků.
střevě klíštěte určený speciálně pro antigen OspA. Má stejný
význam jako povrchový antigen OspA. Ve vyších koncentracích
se vyskytuje v larvách a nymfách klíšťat. Ve slinách klíštěte je také
zastoupen protein Salp 15, který chrání borélii před vlivem
imunitního systému hostitele, především zpomaluje aktivaci
T lymfocytů.
V okamžiku sání se povrchový protein OspA mění na protein
OspC usnadňující migraci ze střeva klíštěte do haemocele
a nakonec do slinných žláz. Odtud se borélie dostává již
definitivně do organismu hostitele. Vývoj spirochety a migrace do
těla hostitele trvá 2 – 3 dny, což znamená, že klíště musí být
přisáto alespoň 48 hodin k tomu, aby byla infekce hostitele, ptáka
či savce, úspěšná. Správné pochopení těchto změn
v povrchových lipoproteinech bakterie vysvětluje jednak
„lag“ fázi, která je pro infekci hostitele nezbytná, a také
skutečnost, že v jeho organismu nelze protilátky proti proteinům
OspA potvrdit.
Aby byla vakcinace efektivní, musí být v krvi teplokrevného
hostitele přítomny protilátky proti antigenu OspA již před
zákusem klíštěte. Společně s komplementem se protilátky proti
OspA podílí na zástavě růstu a kolonizaci slinných žláz u klíštěte,
které nasálo krev vakcinovaného psa, kočky nebo koně.
Posvakcinační imunita začíná tedy již v klíštěti tím, že protilátky
brání přestupu borrélií do organismu hostitele – psa, kočky či
koně. Do těla teplokrevného hostitele přechází bakterie jedině
tehdy, pokud vytvoří po nasátí krve v obalu antigen OspC. I když
bylo prokázáno, že OspC má limito-vanou povrchovou expozici,
je velice účinným imunogenem a imunizace proti OspC je proti
boréliové infekci dostatečně efektivní a protektivní. Vakcína
Borrelym 3 obsahuje ve srovnání s vakcínami, které obsahují
antigeny pouze některých genomospecies, hlavní imunogenní
proteiny OspA a OspC všech tří patogenních genomospecies Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii a Borrelia
afzelii.
Jak přistupovat k pacientovi se subklinickou
infekcí?
Séropozitiva u jedince bez klinických příznaků nepředznamenává nezbytnost terapie; jedná se spíše o otázku
individuálního přístupu k pacientovi. V této otázce jsou vědci
dosud nejednotní a studie potvrzující oprávněnost léčby u této
kategorie budou nezbytné.
Další otevřenou otázkou zůstává význam sledování hladin
protilátek proti boréliím u zdravých psů v endemické oblasti,
u nichž bylo přisáté klíště zaznamenáno. Výhodou tohoto typu
monitoringu je možnost detekce lymské nefritidy ještě před
prvními klinickými příznaky. Kromě toho může veterinář
monitorovat situaci v místě praxe, což následně pomůže
modifikovat vakcinační protokol a exaktně informovat majitele
a chovatele zvířat o séroprevalenci v dané lokalitě.
Rutinní vyšetřování zdravých psů sebou nicméně přináší
četná negativa! Při špatné a unáhlené interpretaci výsledků
vyšetření dochází k nadměrnému výskytu falešně pozitivních
případů. Následná antibiotická terapie se tak stává zbytečnou, což
má za následek vznik rezistentních kmenů bakterie, a to nejen
bakterií rodu Borrelia.
Princip vakcinace proti borelióze
V imunitní odpovědi organismu hrají významnou roli
majoritní proteiny Osps – OspA a OspC, k jejichž kvalitativním i
kvantitativním změnám dochází před a během sání klíštěte.
V případě, že se nymfa nebo dospělé klíště přisají na nového
hostitele, začínají se spirochéty rychle dělit. K úspěšné kolonizaci
vektora, tj. klíštěte Ixodes ricinus slouží povrchový antigen OspA
vyjádřený na borélii ve střevě nenasátého klíštěte. Bez tohoto
proteinu není spirocheta schopna v klíštěti přežívat. Kromě
antigenů OspA a OspC se na úspěšném osídlení střeva klíštěte
bakterií Borrelia burgdorferi podílí také TROSPA – receptor ve
VYUŽIJTE 3×3 VÝHODY VAKCÍNY
BORRELYM 3
1. Jediná vakcína na trhu, která chrání
současně proti třem patogenním
genomickým skupinám Borrelia
burgdorferi sensu lato – Borrelia garinii,
Borrelia afzelii a Borrelia burgdorferi
sensu stricto
2. Vakcína Borrelym 3 obsahuje
protektivní dominantní protein OspA.
Specifické OspA protilátky aglutinují
a lyzují borrélie v přisátých klíšťatech,
což zabraňuje vniknutí borrélií do těla
hostitele.
3. Dokonalá protektivita je poskytnuta
hned třem cílovým druhům zvířat —
psům, kočkám a koním
4. Vakcínu je možno použít již u mláďat
ve věku dvanácti týdnů
předcházející strana
OBSAH
5. Vakcína spolehlivě chrání již měsíc
po revakcinaci
6. Vakcína je inaktivovaná, což vylučuje
možnost šíření borrélií v organismu
7. Bezpečnost vakcíny byla ověřena
aplikací u mláďat stáří dvanácti týdnů
aplikací jedné dávky, dvojná-sobné dávky
a opakovanou vakcinací. Během studie
byly sledovány systémové reakce po
vakcinaci i revakcinaci, včetně lokálních
reakcí a rektální teploty.
8. Čelenžní zkoušky potvrdily trvání
účinnosti vakcíny po dobu dvanácti
měsíců. Při čelenžním testu byla zvířata
infikována všemi třemi skupinami borrélií
současně.
9. Vakcína s dvouletou expirací je
dostupná v široké škále velikostí balení –
10×1 ml, 2×1 ml, 20×1 ml, 100×1 ml,
50×1 ml, injekční stříkačka: 2×1 ml
vakcíny
následující strana
Můžeme kočku považovat za zdroj
echinokokózy pro člověka?
Echinokokóza vyvolaná malými tasemnicemi Echinococcus
multilocularis a Echinococcus granulosus patří mezi velmi
nebezpečné zoonózy. Tělo obou původců tvoří dva až šest článků
a dosahuje maximální velikosti do čtyř milimetrů. Vyskytují se
u psů i u koček, což jsou jejich definitivní hostitelé.
V našich podmínkách je aktuálnější alveolární forma
echinokokózy vyvolaná E. multilocularis, dle dostupných
informací se na našem území E. granulosus nevyskytuje.
hlazení, může člověk náhodně pozřít vajíčka, která se nachází na
srsti kočky. Alveolární echinokokóza se u člověka projevuje
tvorbou cyst, zejména v játrech nebo v CNS. Prognóza alveolární
Vývojový cyklus tasemnice
Echinococcus multilocularis
Mapa endemické oblasti echinokokózy – rozšíření
E. multilocularis v Evropě, zdroj www.esccap.org 2010
PER
O
S
definitivní hostitel
stolice
srst
vajíčka
tasemnice
alveolární cysta
u mezihostitele
(myš, hraboš)
alveolární
cysta
Psi se mohou nakazit pozřením syrového masa ovcí nebo
divokých prasat, které obsahují metacestoda. Kočky se infikují při
lovu mezihostitelů, kterými jsou hlodavi, hlavně hraboši a myši.
Ve volné přírodě je hlavním definitivním hostitelem a zdrojem
vajíček liška, ale kočka pohybující se volně v přírodě a aktivně
lovící přibližuje echinokokózu z přírody, z lesnatých oblasti, do
lidských obydlí. Zvlášť při blízkém kontaktu, při mazlení a
u člověka
u psa
předcházející strana
OBSAH
následující strana
echinokokózy je opatrná, protože i při úspěšném odstranění cysty
se až u 20 % pacientů objevují metastáze, často do vena cava nebo
žlučovodů.
I když dle některých studií je hlavním zdrojem vajíček pro
člověka pes, ani úloha kočky, která častěji loví hlodavce a toulá se
volně v přírodě, kde může teoreticky zachytit vajíčka z půdy na
srst, není zanedbatelná. Studie Prevalence of Echinococcus
multilocularis in out door cats in West Bohemia (Czech Republic),
prof. MVDr. V Svobodové a MVDr. B Lenské publikovaná
v časopisu Helminthologia (2004) potvrdila pomocí Echinotestu
Bommeli v 80 vzorcích stolice pozitivitu 3,75 % koček.
V Německu je pozitivita nižší, pouze asi 0,25 %, což však při
velikosti populace koček, která čítá 7,9 miliónů zvířat, činí 18 tisíc
definitivních hostitelů a zdrojů infekce pro člověka!
Charakteristika nejčastějších parazitů u koček
Druh parazita
Způsob infekce,
prepatentní perioda
Definitivní hostitel
Příznaky
Diagnostika
Taenia taeniformis
Larva v hlodavci,
5–10 týdnů
Kočka
Aymptomaticky
Proglotida ve stolici
Mesocestoides spp.
Larva ve svalovině,
4–10 týdnů
Kočka, pes,
liška
–
–
Dipylidium caninum
Larva v bleše,
všence, 21 dní
Pes, kočka,
liška
Většinou
asymptomaticky
Proglottida
a vajíčka ve stolici
Echinococcus
multilocularis
Larva v hlodavci,
28 dní
Liška, pes,
mýval, kočka
Asymptomaticky
Minimálně 4 g stolice
– flotací, sedimentací,
PCR
Dirofilaria immitis
L3 v komárovi,
8 měsíců
Psi, kočka
Kašel, tachykardie
2–4 ml krve, 1 ml séra
nebo plazmy,
Průkaz mikrofilárií,
průkaz protilátek
Aelurostrongylus
abstrusus
Larva v hlemýždi,
7–9 týdnů
Kočka
Respirační příznaky,
kašel
Čerstvá stolice,
minimálně 4 g nebo
bronchoalveolární
laváž
Veterinární lékař musí každý nález vajíček tasemnice ve stolici považovat za echinokokózu. Testy ke stanovení koproantigenu
nejsou komerčně dostupné a vyšetření metodou PCR se provádí jen ve specializovaných laboratořích. Z toho důvodu se aplikace
praziquantelu, efektivní účinné látky, doporučuje u koček pravidelně lovících hlodavce každý měsíc! Caniverm, přípravek
obsahující praziquantel, je díky své bezpečnosti možno podávat v několikatýdenních intervalech bez vedlejších účinků.
Caniverm
forte tablety
Caniverm
mite tablety
Antiparazitikum proti oblým a plochým červům
Antiparazitikum proti oblým a plochým červům
OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Caniverm jsou světle žluté tablety o hmotnosti 0,7 g, které obsahují:
Léčivá(é) látka(y): Fenbendazolum – 150 mg, Pyranteli embonas – 144 mg,
Praziquantelum – 50 mg.
DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ
Dávkování: U mláďat se doporučuje odčervovat od 3. do 12. týdne stáří
jednorázově v intervalu 3 týdnů a pak pravidelně každé 3 měsíce.
Štěňata, malá plemena psů a kočky: 1/2 tablety 0,7 g na 2 - 5 kg ž.hm.
Střední plemena psů:
1 tableta 0,7 g na 5 - 10 kg ž.hm.
Velká plemena psů a velké šelmy:
1 tableta 0,7 g na počatých 10 kg ž.hm.
Způsob podání – perorálně.
OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Caniverm jsou světle žluté tablety o hmotnosti 0,175 g, které obsahují:
Léčivá(é) látka(y): Fenbendazolum – 37,5 mg, Pyranteli embonas – 36,0 mg,
Praziquantelum – 12,5 mg.
DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ
Dávkování: U mláďat se doporučuje odčervovat od 3. do 12. týdne stáří
jednorázově v intervalu 3 týdnů a pak pravidelně každé 3 měsíce.
Štěňata, malá plemena psů a kočky:
1 tableta 0,175 g na 0,5 – 2 kg ž.hm.
2 tablety 0,175 g na 2 – 5 kg ž.hm.
Způsob podání – perorálně.
INDIKACE: Onemocnění způsobená škrkavkami a tasemnicemi psů, koček,
kočkovitých a psovitých šelem. (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris
leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis,
Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum,
Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.).
CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT: Psi, kočky. Kočkovité a psovité šelmy.
POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ: Tablety je možno podávat samostatně nebo
zabalené do kousku krmiva. Dávka se podává jednorázově. Nepodávat
současně s mléčnou potravou.
Šelmám (kočkovité, psovité) v zoologických zahradách, cirkusech a pod. se
doporučuje smíchat rozdrcené tablety dle váhy šelmy do masové koule a ty
rozložit ve voliéře dle počtu zvířat před ranním krmením. Předcházejte
poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným
podáním léku.
OCHRANNÁ LHŮTA: Není určeno pro potravinová zvířata.
UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě
do 25 °C. Uchovávejte v suchu. Chraňte před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a blistru.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
ALAPTID
®
aneb
jak úspěšně zkrátit dobu granulace
Charakteristika molekuly alaptidu
Alaptid byl původně vyvíjen jako látka určena pro léčbu
poruch paměti a Parkinsonovy choroby. V průběhu ověřování
biologických vlastností byl prokázán jeho vynikající vliv na růst
a množení embryonálních buněk a pozitivní efekt na hojení
kožních defektů. Vzhledem k riziku bakteriální infekce ran jako
komplikace hojení byla studií in vitro vyloučena sekundární
infekce rány ošetřované alaptidem. Studie neprokázala vzestup
počtu bakterií v kožním defektu.
Alaptid vykazuje vynikající imunomodulační aktivitu,
stimuluje zejména lymfocyty. Výrazně se uplatňuje při hojení
kožních defektů ve stratum epidermis a koriu. Jeho efekt je nejen
granulační, ale také výrazně epitelizační.
Výsledky histologického vyšetření vzorků kůže prasat
odebraných ve skupině kontrolní a ve skupině ošetřovaných
zvířat v rámci studie ověřující epitelizační efekt v kožním defektu
po odstranění epidermis a vrchní vrstvy škáry
Skupina zvířat ošetřovaných mastí s obsahem
alaptidu
24 hodin
72 hodin
buněčná infiltrace polymorfního charakteru
(leukocyty, buňky plazmatické, histiocyty),
polymorfonukleáry ve stratum reticulare škáry, na
okrajích léze infiltrace polymorfonukleáry v celém
rozsahu vrstvy reticularis, častější perivaskulární
infiltrace, výraznější odloučení nekrotických oblastí
ve vrchní vrstvě škáry stratum reticulare patrné
vláknité struktury polymorfonukleární infiltrace,
počínající epitelizace, ve srovnání s kontrolní
skupinou je epidermis zralejší
předcházející strana
120 hodin
pod nekrotickými ložisky celularizace, zformována
vrstva imitující stratum papillare koria, nově vytvořená epidermis je zralejší a pokrývá většinu vrstev
Skupina kontrolní - placebo
24 hodin
72 hodin
120 hodin
ztráta epidermis a perivaskulární infiltrace subkutis,
vzácně perivaskulární infiltrace
na povrchu homogenní nekrotická vrstva, drobná
ložiska polymorfonukleární infiltrace, známky
počínající regenerace epidermis
na povrchu nekrotická vrstva, pokračující
regenerace epidermis
Závěr
Makroskopicky byly zaznamenány změny v charakteru lézí
ošetřených mastí a aktivní látkou a lézí ošetřených placebem
72 hodin po aplikaci. Byly charakteristické zejména výraznějším
prokrvením, sekrecí a granulací. Mikroskopicky byla prokázána
výraznější epitelizace a nově tvořené stratum reticulare škáry
u lézí ošetřených mastí s aktivní substancí již po 72 hodinách.
Tolerovatelnost a bezpečnost masti s obsahem
alaptidu při lokálním použití
1.
Tolerovatelnost byla ověřena ve dvojitě slepé studii,
v níž byla mast s alaptidem použita u humánních pacientů
s ulceracemi (bércový vřed, ulcerace diabetiků, gangrenózní
pyodermie). Mast byla aplikována po dobu sedmi dní jednou
denně a byla kontrolována tolerovatelnost, rozměry ulcerace,
epitelizace a sekrece z ulcerace. Pacienty byla mast velmi dobře
tolerována, nebyla pozorována žádná známka toxické nebo
OBSAH
následující strana
alergické reakce. Všem pacientů byly odebírány vzorky krve
k hematologickému a biochemickému vyšetření, výsledky
nevykazovaly žádné abnormality. U žádného pacienta nedošlo
k bakteriální kontaminaci ulcerace ani ke zhoršení jeho
zdravotního stavu.
2.
Do další studie byli zařazeni pacienti s bércovými vředy.
Vzhledem k riziku alergie byl proveden na skarifikované pokožce
test tolerance. Žádný z pacientů nevykazoval známky alergie nebo
iritace kůže ve spojení s aplikací masti. Obdobný test byl
proveden i u pacientů s ekzémy, také s negativním výsledkem.
Ulcerace byly před nanesením masti vždy vypláchnuty a osušeny.
Po sedmi dnech byly pozorovány známky granulace na spodině
ulcerace, počínající epitelizace na okrajích rány a malá ložiska
v ulceraci
3.
Tolerovatelnost byla ověřována také u dvaceti pacientů,
s nichž u tří byla diagnostikována atopická derma-titida. Mast byla
nanášena na neporušenou i skarifikovanou kůži levé ruky
a na neporušenou kůži pravé ruky, která byla následně
fotosenzibilizována. Test byl prováděn sedm následujících
dnech, včetně laboratorního vyšetření hematologických
a biochemických parametrů.U žádného s pacientů se neobjevily
klinické symptomy iritace, alergické nebo fotoalergické reakce,
včetně pacientů s atopickou dermatitidou.
Osmý den po operaci, před aplikací Alaptidu.
Vhodný i pro alergiky a atopiky, lze aplikovat na pokožku
vystavenou slunečnímu záření
Nekancerogenní, bez mutagenního účinku
Studie stanovující kancerogenitu alaptidu byly prováděny in
vitro testem buněčné transformace na základě výsledků je možno
konstatovat, že alaptid nepředstavuje kancerogenní riziko.
Netoxický
Při lokální aplikaci na neporušenou kůži se do krevního oběhu
nevstřebává téměř žádné množství z aplikovaného alaptidu,
vrstva tuku je dostatečnou ochrannou bariérou. Pokud se však
aplikuje do rány, vstřebává se do krve a lymfy výrazně. Je-li alaptid
přítomen v krevním oběhu, neváže se na proteiny a nepodléhá
účinkům peptidáz, dochází k jeho konjugaci v játrech. Velmi
rychle je z organismu vylučován ledvinami.
U psů byla provedena čtyřtýdenní i šestiměsíční toxikologická
studie. Při dávkování 0,1 mg, 1,0 a 10,0 mg/kg alaptidu perorálně
podávaného po dobu čtyř týdnů nebyl zjištěn závažný projev
toxicity. Negativní vlivy alaptidu nebyly prokázány ani při
šestiměsíční aplikaci.
Čtyři dny po aplikaci Alaptidu.
Dojde – li k náhodnému slízání masti z rány, nehrozí
intoxikace.
Patnáctý den po aplikaci Alaptidu
ALAPTID
®
veterinární mast
Originální dermatologikum
s hojivým účinkem na rány
Obsah: 20 g
Složení – 100 g: Alaptidum - 1g
Masťový základ – Polysorbát 60,
cetylstearylalkohol, parafin tekutý,
propylenglykol, methylparaben,
propylparaben, voda na injekci.
Charakteristika přípravku: Alaptid
(spirocyklický synteticky připravený
dipeptid) stimuluje růst granulační
předcházející strana
tkáně, urychluje epitelizační proces
a průběh hojení ran.
Užití: Kosmetický veterinární
přípravek, který lze použít
u všech teplokrevných
nepotravinových zvířat k ošetření
kožních a slizničních drobných
poranění, popálenin, odřenin,
omrzlin, proleženin, poleptání
tlapek psů solí v zimním období
apod.
Způsob použití: Zevně na pokožku.
Na určené místo pokožky nanést
mast ve vrstvě 2–3 mm, případně
lehce převázat obinadlem a
za občasné kontroly ponechat
na místě po dobu potřebnou
OBSAH
k podpoře vyhojení rány.
V případech, kdy nelze přiložit
obinadlo se mast aplikuje
2× denně, ev. dle potřeby.
Doba aplikace se řídí rozsahem
poškozeného místa a stavem
regenerace. Obvyklá délka potírání
se pohybuje v rozmezí 3–10 dnů,
u chronických zanedbaných
případů i déle.
Bezpečnostní opatření:
Chraňte před dětmi.
Uchovávání:
Při teplotě 10 až 25 °C.
Doba použitelnosti: 3 roky od data
výroby. Po 1. otevření spotřebujte
do 28 dnů.
následující strana
10
Vakcíny proti leptospiróze a dezinfekční
program společnosti Bioveta, a. s.
– témata našich podzimních seminářů
Druhý letošní odborný seminář společnosti Bioveta, a. s.
zaměřený především na aktuální informace z ozdravovacích
programů v chovech hospodářských zvířat a problematiku
leptospiróz v chovech prasat i skotu Ivanovice na Hané se
uskutečnil 9. listopadu 2011 v Berouně, v moderně vybaveném
kongresovém sále hotelu „GRAND Western Union“.
Efektivní způsob zabránění onemocnění zvířat leptospirózou je
imunoprofylaxe účinnými, zejména multivalentními
vakcínami. Protilátky vytvořené proti jednomu sérovaru
nechrání před infekcí jinými sérovary s výjimkou částečné
protekce v rámci sérologické skupiny.
Vakcíny pro psy:
• Biocan DHPPi+L inj. sicc. ad us. vet.
Leptospiróza – stále aktuální zoonóza
Prof. MVDr. František Treml, CSc. z Veterinární
a farmaceutické univerzity v Brně, který kvalifikovaně připomněl
potenciální rizika leptospirózy, která je pro chovy hospodářských
zvířat i člověka často podceňovanou zoonózou. Záludnost
tohoto infekčního onemocnění spočívá zejména v jeho mnohdy
latentním průběhu, který může být pouze „tikající bombou“
v produkčních stájích, hrozící potencionálním vznikem nemalých
ekonomických ztrát. Podle jeho slov je prevence v chovech
hospodářských zvířat nejlevnější cestou k užitkovosti a tím
i rentabilitě chovu.
„… důležitým momentem je přísná sérotypová imunita.
V praxi se nejčastěji používají polyvalentní vakcíny
odpovídající svým složením spektru expozice v daném
prostředí“ (Prof. MVDr. František Treml, CSc.)
Na tuto přednášku navázal MVDr. Jiří Nepeřený ze
společnosti Bioveta, a. s., který informoval o možnostech aktivní
ochrany zvířat vakcínami největšího výrobce veterinárních
imunopreparátů a léčiv v České republice. Seznámil také
zúčastněné s jejich vývojem, přednostmi a praktickým
uplatněním vakcinačních schémat u jednotlivých druhů zvířat.
předcházející strana
• Biocan DHPPi+LR inj. sicc. ad us. vet.
• Biocan L inj. ad us. vet.
• Biocan LR inj.ad us.vet.
Vakcíny pro prasata:
• BIOSUIS PARVO L (6) inj. ad. us. vet.
Vakcíny pro skot:
• BIOBOS L inj. susp. a.u.v.
• BIOBOS L(6) inj. susp. a.u.v.
Ve svém druhém vstupu se prof. MVDr. František Treml,
CSc. zaměřil na téma ochrany chovů hospodářských zvířat před
nákazami. Definice vyřčená hned v úvodu přednášky, že
„Biosecurity je strategie managementu stáda zaměřená na
minimalizaci možnosti průniku mikro a makroorganismů
způsobujících onemocnění zvířat na farmu nebo do stájí“,
předznamenala význam jeho sdělení. Je pravdou, že i přes
výrazný kvalitativní posun v této oblasti, vlivem vzrůstající
informovanosti chovatelů hospodářských zvířat a ekonomickým
tlakem na produkci v živočišné výrobě, stále není naplňována
beze zbytku. Ať již v oblasti pravidelného monitoringu
zdravotního stavu, snahy o dosažení imunologické uniformity
OBSAH
následující strana
stád nebo i porovnávání zdravotního stavu, využívání izolace
a karanténování nově zařazovaných zvířat. V této souvislosti
byla i zdůrazněna pochopitelná a nenahraditelná úloha
imunoprofylaxe – účelné vakcinace a pravidelná aktualizace
nastavených vakcinačních schémat v chovech – dosažení
imunologické uniformity zvířat pomocí dodržení doporučených
vakcinačních schémat.
SOUHRN POŽADAVKŮ NA DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY
(Prof. MVDr. František Treml)
Nízké aplikační koncentrace
Krátká expozice
Nepoškozovat dezinfikovaný materiál
Nevyvolat změny kvality materiálu
Netoxická, LD50 dezinf. látky větší než 2000 mg/kg
Bez dráždivých a alergizujících účinků
Bez negativního dopadu na životní prostředí
Stabilita výrobku
Stabilita zředěných roztoků
Účinnost v celém rozsahu pH
Účinnost v biologickém zatížení
Biodegrabilita dezinfekčních prostředků 80 %
Biodegrabilita čistících prostředků 90 %
Látka není mutagen
Závěrečná přednáška byla věnována představení nové
generace dezinfekčních přípravků, které v loňském roce do svého
portfolia Bioveta, a.s. nově zařadila, tentokráte se zaměřením na
biocid „IVASAN Farm“, určeného zejména chovatelům
hospodářských zvířat. Produktový manažer společnosti
Bioveta, a. s. MVDr. Pavel Raška seznámil přítomné nejen
s charakteristikou a působením účinných složek přípravku, ale
i se všemi možnými doporučenými indikacemi použití v chovech,
nejvhodnějšími způsoby aplikace, modelovými příklady ředění a
spotřeby a doporučenou metodou kontroly účinnosti dezinfekce.
V jeho sdělení nechyběl ani přehled dosud uskutečněných
terénních ověřování účinnosti s vysoce pozitivními výsledky
v boji jak proti bakteriím, virům, dermatofytickým plísním
i jednobuněčným parazitům – kokcidiím.
…IVASAN VYHOVUJE VŠEM POŽADAVKŮM
Představujeme Vám obchodní reprezentanty
společnosti Bioveta, a. s.
dovolujeme si Vám připomenout, popřípadě Vám začínajícím kolegům představit, obchodní reprezentanty společnosti Bioveta, a. s.,
kteří vás pravidelně navštěvují ve Vašich ordinacích, přináší Vám informace o novinkách a dalších přípravcích z našeho sortimentu,
o pořádaných odborných nebo společenských akcích apod. Pokud potřebujete řešit nějaký odborný problém nebo máte jakýkoliv
dotaz v souvislosti s našimi přípravky nebo službami, neváhejte a kontaktujte obchodního reprezentanta Biovety, podle sídla Vaší
ordinace.
MVDr. Jiří Bartl
MVDr. Kamila Růžičková MVDr. Tomáš Dymáček
MVDr. František Šlechta MVDr. Jan Zobač
Aleš Kroupa
Obchodní ředitel
pro Českou republiku
Obchodní reprezentant
pro okresy Blansko, Brno,
Břeclav, Hodonín,
Kroměříž, Svitavy,
Uherské Hradiště, Vsetín,
Vyškov, Zlín, Znojmo
Obchodní reprezentant
pro okresy Beroun, České
Budějovice, Český
Krumlov, Domažlice,
Cheb, Karlovy Vary,
Klatovy, Písek, Plzeň,
Praha-západ, Prachatice,
Příbram, Rakovník,
Rokycany, Sokolov,
Strakonice, Tachov
Obchodní reprezentant
pro okresy Benešov,
Havlíčkův Brod, Hradec
Králové, Chrudim, Jihlava,
Jindřichův Hradec, Kolín,
Kutná Hora, Pardubice,
Pelhřimov, Tábor, Třebíč,
Žďár n. S.
Obchodní reprezentant
pro okresy Česká Lípa,
Děčín, Chomutov,
Jablonec n.N., Jičín,
Kladno, Liberec,
Litoměřice, Louny,
Mělník, Mladá Boleslav,
Most, Nymburk, Prahavýchod, Semily, Teplice,
Trutnov, Ústí n.L.
mobil: 602 476 680
e-mail:
[email protected]
mobil: 602 522 493
e-mail:
[email protected]
mobil: 724 071 595
e-mail:
Obchodní reprezentant
pro okresy Bruntál,
Frýdek-Místek, Jeseník,
Karviná, Náchod, Nový
Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Prostějov,
Přerov, Rychnov n. K.,
Šumperk, Ústí n. O.
[email protected] mobil: 777 079 728
e-mail:
[email protected]
[email protected]
předcházející strana
OBSAH
mobil: 602 774 873
e-mail:
mobil: 602 793 008
e-mail:
[email protected]
následující strana
Aktuálně ze světa
Podkožní infekce Paragonimus miyazakii u psa
Ectopic (Subcutaneous) Paragonimus miyazakii Infection
in a Dog
Madarame H, Suzuki H, Saitoh Y, Tachibana M, Habe S, Uchida A, Sugiyama H.,
Laboratory of Small Animal Clinics, Veterinary Teaching Hospital, Azabu University,
Kanagawa 229-8501, Japan, Vet Pathol. 2009 Sep;46(5): 945-8. Epub 2009 May 9.
Paragonimóza je parazitární onemocnění vyvolané
motolicemi rodu Paragonimus a patří k důležitým endemickým
zoonózám. Dospělá stádia cizopasí v plicích definitivních
hostitelů, kam patří také člověk a divoce žijící i domácí zvířata,
včetně psa. Extrapulmonární paragonimóza je popsána vzácně
a v článku popsaný případ patří mezi raritní, poprvé popsaný
případ ektopické paragonimózy.
Na veterinární pracoviště byl přiveden patnáctiměsíční
lovecký pes využívaný k nahánění divoké, a to z důvodu podkožní
masy v oblasti třísla. Na základě klinického vyšetření bylo
vysloveno podezření na lymfom a byla provedena biopsie. Poté,
co histopatologicky byla potvrzena přítomnost parazitů,
následovala excize a léčba. Odstraněná masa velikosti 16×10×10
cm byla šedé barvy lalůčkovité struktury. Na řezu byla masa
žlutohnědé barvy až tmavě červená, obsahovala zvětšenou mízní
uzlinu a motolice uvnitř cyst. Histopatologická diagnóza zněla
jako granulomatózní panikulitida s cystami obsahujícími
trematoda a vajíčka a lymfadenitida vyvolaná vajíčky. Cysty
obsahovaly jednoho nebo dva dospělce, vajíčka, zánětlivý
infiltrát, erytrocyty a nekrotickou tkáň. Mízní uzlina obsahovala
vajíčka parazita rozptýlená v sinech. Paragonimus sp. byl
identifikován pomocí PCR a byl určen jako Paragonimus
miyazakii. Dva týdny po odstranění útvaru se v třísle otok objevil
znovu a zvětšil se do velikosti 2/3 původního otoku. Byla
zahájena aplikace praziquantelu v dávce 10 mg/kg/24 hodin, po
dobu deseti dní. Po dobu dvou let po ošetření se u psa obdobné
příznaky neobjevily.
Celkem je popsáno 28 druhů této motolice, přičemž deset
z nich vyvolává onemocnění u lidí. Paragonimus spp. Je parazitem
kočky, psa a dalších savců, kteří se živí sladkovodními korýši
a nebo syrovým masem divočáků; člověk se stává náhodným
hostitelem. Kromě Paragonimus myiazakii hraje ve veterinární
medicíně roli Paragonimus westermani a Paragonimus kellicotti.
V Asii je rozšířený P. westermani, P. kellicotti se vyskytuje
předcházející strana
v Severní Americe. I když jsou cílovým orgánem motolice plíce,
aberantní migrace do mozku, míchy, dutiny břišní nebo podkoží
se u náhodných hostitelů může objevit, často se jedná právě o
člověka. Podkožní migrace je typická pro Paragonimus skrjahbini
(20–60 % případů), P. westermani (10 %) a P. miyazakii (2,4 %).
U psů je ektopická paragonimóza vzácná, léze souvisí s migrací
vývojových stádií nebo s přítomností vajíček. Výjimkou jsou cysty
a vajíčka P. westermani v tracheobronchiálních mízních uzlinách
nebo ve slezině. V popsaném případě se však v podkoží
vyskytovali dospělci produkující vajíčka, která panikulitidu
a lymfadenitidu vyvolávala.
Utrazvukové vyšetření kloubů u 250 koní s
kulháním na pánevní končetiny
Joint Ultrasonography in 250 Horses with Hind limb Lameness
J.H.Saundres, K. Vanderperren, E.V.Raes, Elke van der Vekens
Department of Medical Imaging, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University,
Proceedings of the 10th International Congress of WEVA 2008
Nemoci kloubů, které jsou častou příčinou kulhání, byly dříve
vyšetřovány zejména pomocí rentgenu. Od devadesátých let se
však k diagnostice používá ultrasonografického vyšetření, jehož
výsledky shrnuje publikovaná studie belgických autorů.
Ultrasonograficky byly vyšetřovány klouby pánevní končetiny
u 250 koní s příznaky kulhání. Vyšetření bylo prováděno konvexní
sondou 4–6 MHz, lineární sondou 7–9 MHz a lineární rektální
sondou 7,5 MHz, vždy z několika přístupů – kyčelní kloub
dorzálně a intrarektálně, koleno mediálně, laterálně, kraniálně,
kaudálně a kraniálně ve flexi, tarsus dorzálně, mediálně, laterálně
a plantárně a metatarzo-phalangeální kloub dorzálně, mediálně,
OBSAH
následující strana
laterálně a plantárně. Do studie bylo zařazeno 250 koní, z toho
54 hřebců, 75 valachů a 121 klisen. Vyšetření kyčelního kloubu –
24 koní: u 13 koní (54 %) byla diagnostikována fraktura
(acetabulum 9, tuber coxae 3, femorální krček 1), u 17 % fistula,
u dalších 17 % byl potvrzen hematom, ve dvou případech (9 %)
absces a u jednoho koně byla prokázaná luxace.
Vyšetření kolenního kloubu – 60 koní, 70 kloubů: u 60 %
pacientů byla potvrzena distenze a/nebo synovitida mediálního
femorotibiálního spojení, u 37 % femoropatelárního spojení
a u 23 % laterálního femorotibiálního spojení. Poškození menisku
bylo zjištěno u 22 % vyšetřovaných koní. Frekvento-vaným
nálezem bylo poškození vazů, a to kraniálního menisko –
tibiálního vazu u 12 % koní, abnormality vykazoval patelární
vaz u 27 % pacientů. Osteoartritické změny se potvrdily u 27 %
koní. Ve srovnání s laterálním kondylem vykazoval abnormality
spíše mediální kondylus, a to až u 17 % koní.
Hlezenní kloub – 85 koní, 87 kloubů: synovitida/ kapsulitida
byla prokázána u 46 % koní, u devíti z nich se potvrdila
osteochondróza. U 13 % koní byl zjištěna ruptura laterálního
kolaterálního vazu, u 15 % byl poškozen mediální kolaterální vaz,
ve dvou případech se současnou frakturou mediálního malleolu.
Při vyšetření z plantární strany vykazovalo 9 % burzitidu, 13 %
dislokaci šlachy povrchového ohybače prstu a 4 % koní
tendonitidu šlachy povrchového ohybače. Minoritně se objevoval
zánět šlachy msc. gastrocnemius, chronická osteomyelitida patní
kosti nebo tendosynovitis. U 13 % se potvrdilo postižení
měkkých tkání v podobě abscesu, burzitid a otoku, v jednom
případě byly postiženy synovitidou a burzitidou obě pánevní
končetiny.
Spěnkový kloub – 79 koní, 84 kloubů: kolaterální vazy byly
poškozeny u 11 % koní, u 16 % byly detekovány osteochondrální
fragmenty a u 13 % degenerativní změny. 10 % koní trpělo
synovitidou, 14 % kapsulitidou a 10% kapsulitidou a synovitidou
současně. U devíti procent byla diagnostikována chronická
distenze kloubního pouzdra, 16 % jevilo příznaky desmitidy m.
interosseus, 8 % tendinitidy povrchového ohybače prstu. Cílem
studie bylo shrnout celou škálu nejčastějších diagnóz spojených
s poškozením měkkých tkání kloubů. Ultrazvukové vyšetření
by se tak mělo vedle rentgenologického vyšetření stát
samozřejmou součástí diagnostiky kulhání.
Odběr vzorků byl prováděn v letních měsících, aby bylo možno
zařadit do studie maximální počet dojnic z jednoho chovu.
Klinické příznaky infekce Leptospira hardjo zahrnují aborty
a pokles produkce mléka.
V Irsku byla poprvé popsána infekce u krav tímto sérovarem
v roce 1982, o dva roky později byla leptospiróza diagnostikována
u dvou farmářů. Dosud nebyla známa séroprevalence v chovu
skotu v Irsku. V roce 1985 prováděná studie prokázala až 33%
pozitivitu vzorků odebraných od abortujících krav, později se
pohyboval výskyt protilátek u zmetalek kolem 4,5 % a 13 % dle
různých studií. Tato studie sleduje prevalenci leptospirových
protilátek ve vzorcích mléka odebraných z mléčnic v různých
chovech po celém Irsku. Do studie byla zahrnuta pouze stáda v
uplynulých pěti letech nevakcinovaná proti leptospiróze. Vzorky
byly rozděleny do skupin dle počtu kusů ve stádě (skupiny
10-30,31-60, 61-99 a skupiny dojnic s více než 100 kusy) a dle
oblastí a organizace, která odběr prováděla. Vzorky odebraného
mléka byly konzervovány a uchovávány v teplotě 2–8 °C, poté
byly analyzovány metodou ELISA testem Ceditest.
Průměrný počet dojnic v chovu byl 46, s korelací od 10 do 150
dojnic. Pozitivní ELISA protilátky byly potvrzeny ve 273 stádech
(79 %). Vyšší četnost výskytu ve větších stádech není
překvapením, v intenzivních chovech se infekce snadněji šíří
a v prostředí zůstává po delší dobu. Korelace mezi velikostí stáda
a intenzitou infekce v chovu je známá stejně jako v chovech
prasat, kde se ve velkých chovech setkávají častěji s infekcí
L. bratislava. Vyšší pozitivitu vykazovaly chovy v severní a
východní části Irska (Ulster, Leinster), vyšší titry protilátek a vyšší
pozitivita se vyskytovala v chovech o více než 60 kusech dojnic.
Poznatky vědců z Velké Británie svědčí o tom, že v 50–60 %
stád s pozitivními vzorky mléka titry mají aktivní leptospirovou
infekci. Nedávné výsledky studií prokázaly, že chovy ve Francii
mají třetinovou pozitivitu a podobné je to v Německu, kde
výsledky prokázaly 36% pozitivitu. Důvody pro vyšší pozitivitu
stád v Irsku ve srovnání s ostatními zeměmi nejsou známy, snad
souvisí s vyšší četností přesunů mezi chovy a vyšší hustotou
chovů. Vysoká prevalence infekce ve stádech v Ulsteru může
souviset s delší dobou ustájení, dojnice jsou již brzy na začátku
podzimu ustájeny a později na jaře vyháněny na pastvu. Velmi
úzké kontakty mezi dojnicemi zvyšují riziko přenosu leptospirózy
mezi zvířaty. Ve Švýcarsku, Itálii nebo Rakousku zaznamenali
vědci určitou korelaci mezi typem půdy, teplotou a typem chovu
a managementem. Další detailnější epidemiologické studie budou
směřovány k determinaci faktorů podmiňujících šíření infekce
v chovech. Vztah leptospirózy k neplodnosti a abortům je známý,
obvykle se však tyto ztráty nedávají do souvislosti s infekcí
Leptospira hardjo. Dokázal to však vyšší výskyt klinických
případů v chovech, kde se přestalo proti leptospiróze vakcinovat.
Výskyt protilátek proti Leptospira interrogans
serovar hardjo v mléce nevakcinovaných dojnic
v irských chovech
Prevalence of Antibodies to Leptospira interrogans serovar
hardjo in Bulk Tank Milk from Unvaccinated Irish Dairy Herds
Nola Leonard, John F Mee, Sylvia Snijders and Dermot Mackie, Irish Veterinary Journal
2004, 57:226-231
Článek představuje první studii věnovanou četnosti výskytu
leptospirové infekce v nevakcinovaných chovech dojnic v Irsku.
Do té doby byly výzkumy prováděny formou dotazníků nebo
pouze ve vybraných stádech a v chovech s výskytem abortů.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Jan Rosák je považován společně s Markem Ebenem za českou moderátorskou špičku, je
pětinásobným držitelem ceny Týtý v této kategorii. Často je označován za „baviče“. Nechává se však slyšet, že se necítí jako člověk, který by lidi programově bavil, ale jako
„entertainer“ – ten, jenž dělá zábavu, snaží se, aby lidi nenudil.Jan Rosák se narodil před
64 lety v Ivanovicích na Hané, ve stejném městě, kde je sídlo společnosti Bioveta, a. s.,
výrobce veterinárních léčivých přípravků.
Rodina Rosákova se brzy přestěhovala do Prahy, kde Jan dokončil základní a střední školu.
Nedostudoval práva a v roce 1972 začal pracovat v rozhlase. V roce 1976 přešel do tehdejší
Československé televize, kde dostal první příležitost uvádět televizní pořad Kaleidoskop.
Od té doby jich uváděl celou řadu, např. Nikdo neví všechno, Orion, Magion, Studio Rosa
a hlavně soutěž Videostop, ve které vystupoval nepřetržitě 15 let. V TV Nova moderoval
velké zábavné show BINGO a TRIGA. Pak mu byl na 7 let svěřen soutěžní pořad Riskuj!
V současné době se k Videostopu, ve kterém se soutěží nad otázkami z československé
kinematografie, vrátil, ovšem na TV Barrandov. Kromě pravidelných relací má za sebou
uvádění show, jako volba Miss ČR, Miss desetiletí, Fotbalista roku, Sportovec roku, Zlatá
mříž, Anno atd. Mimo televize působil také jako moderátor na rádiu Frekvence 1
a v současné době moderuje rozhlasovou talkshow Tandem a pořad Šťastnou cestu na
Českém rozhlase 2.
K jeho koníčkům patří jednoznačně sport, a to v mnoha podobách. Velice rád hraje tenis,
účastní se turnajů známých osobností. Má rád automobilové závody na okruzích a fotbal – je
členem prestižního fotbalového klubu Amfora.
Jan Rosák je ženatý, manželka Jiřina je socioložka. Má dvě dcery, Zuzanu, která
vystudovala rovněž sociologii a je úspěšnou modelkou, a mladší dceru Marii, která pracuje
jako web-designérka a výtvarnice. Před několika lety se přestěhoval z Prahy do
středočeského města Mníšek pod Brdy. Rád se prochází v okolních lesích se svým psem.
Jan Rosák pro Bioveta News:
„To, že se Biovetě daří, mi dělá radost, protože
k ní mám velmi zvláštní, skoro rodinný vztah…“
Pane Rosáku, jste rodákem z Ivanovic na Hané. Nemůžeme se Vás
nezeptat, zda víte, že ve Vašem rodném městě sídlí úspěšná firma
Bioveta, a. s., která produkuje veterinární léčiva a prodává je nejen
na českém trhu, ale i do více jak 70 zemí světa, a že Bioveta byla
vyhlášena mezi 100 nejstabilnějších firem v České republice?
To, že se Biovetě daří, mi dělá radost, protože k ní mám velmi zvláštní,
skoro rodinný vztah. Maminka totiž v Biovetě dlouhá léta pracovala jako
mzdová účetní a já jsem ji v kanceláři často navštěvoval. Měl jsem to
ostatně ze školy jen pár desítek metrů. Ale nejenom její kancelář jsem
poznal, ale taky závodní jídelnu, kam jsem chodíval „na kávu“. Byla to
sice taková ta typická obědová hnědá voda, ale mě chutnala a hlavně jsem
se se šálkem té bryndy cítil jako dospělý!
Jezdíte do Ivanovic navštívit rodinu a místo, kde jste se narodil a
prožil dětství?
Dnes už v Ivanovicích nemáme bohužel vůbec žádné příbuzné, jen pár
bývalých kamarádů. Ale stejně – kdykoliv městem projíždím anebo jen
jedu kolem, prolítnou mi myslí vzpomínky na rošťárny, které jsme
s kluky prováděli a na první lásky, které jsme chtěli prožívat, ale netroufli
jsme si… Vracím se málokdy, ale párkrát mě k návštěvě Ivanovic
kupodivu inspirovaly mé dcery, protože chtěly vidět místa, o kterých jsem
jim vyprávěl – třeba kde jsem se topil v řece Hané, kde jsme mívali
na jejím břehu „bunkr“ a kudy mě hnával pan Pekárek, když jsem mu
chodil na hrušky…
Letos na jaře jste se po 6 letech znovu objevil na televizních
obrazovkách a Vámi moderovaný pořad Videostop si i opět získal
své diváky. Jaký máte z tohoto úspěšného návratu pocit?
Tak samozřejmě mě to potěšilo, hlavně proto, že jsem si od návratu zase
tolik nesliboval. Takže mě pokaždé trošku zaskočí ta výborná čísla
sledovanosti, která mi z Barrandova posílají, ale tím raději se vrhám k
počítači, abych připravil další díly.
Jak jste se dostal k práci v rozhlase a následně pak v televizi?
Všechno to byla a zároveň nebyla náhoda. Byl jsem vždycky spíš
extrovert s tendencí se trošku „předvádět“, ale zároveň jsem trpěl dost
velkou trémou. Až na gymnáziu mě přešla a pak už jsem chytil první
příležitost – nabídku z rozhlasu – za pačesy a šel do toho. Dalo by se
předcházející strana
v kostce říct, že za co jsem ve škole dostával poznámky, dostávám
dnes honoráře.
Co je pro Vás těžší, moderovat rozhlasovou relaci nebo stát před
kamerami a uvádět zábavný pořad nebo soutěž?
Pro začátečníka je rozhlas jistě pohodovější, protože kamera alespoň mě
v začátcích trošku stresovala. Ale po čase si člověk zvykne i na to, že je to
jenom kus dekorace se sklem vepředu. Ostatně já jsem na to měl přece už
dost času, že? Dělám tuhle práci vlastně už 40 let!
Jste považován za českou moderátorskou klasiku. Máte
oblíbeného současného moderátora, který by mohl v tomto oboru
dosáhnout takových kvalit a ocenění jako Vy?
Víte, já se opravdu považuju za takového moderátorského „klasika“ se
všemi atributy toho druhu. Tedy snažím se být vlídný, neagresivní, své
hosty spíš oslavím, než zesměšním. A mám ten pocit, že s touhle veteší let
minulých jsem už trochu „demodé“. A tak se rozhlížím a rozhlížím a
vidím samé „střelce“, kteří se předhánějí v tom, které ještě větší zvíře by
svým ostrovtipem sestřelili. A to už není můj revír…
Dosáhl jste ve své profesi všeho, co jste chtěl, nebo máte nějaký
nesplněný sen?
Ano, dá se říct, že jsem
spokojený s tím, co jsem dosáhl.
A ještě šťastnější jsem, že jsem
toho dosáhl, aniž jsem se kdy
někomu vnucoval, podbízel,
nebo lahvičky přinášel. Mám
ve své pracovně „skříň slávy“
s poháry a plaketami. Jsou tam
i ceny TýTý, ale mnohem raději
se dívám na poháry z tenisových
klání. Na ty jsem fakt pyšný. Asi
je to normální, že člověk hrozně
rád dělá hlavně to, co mu zase až
tak moc nejde. Ale co mě asi
naplňuje vůbec největší radostí,
je má rodina – milovaná žena a
OBSAH
následující strana
milované děti. A vlastně ještě něco – jsem hrozně pyšný na mou maminku, která
v dubnu oslavila 97 let!
Přes 40 let jste bydlel v Praze. Co Vás přimělo, že jste vyměnil ruch hlavního
města za klid venkova a starosti o vlastní dům?
Původně to byla snaha bydlet s maminkou, poté, co tatínek v roce 1990
umřel. Ale pak se nám v Mníšku zalíbilo a našim zvířatům taky.
Jak se Vaší rodině v Mníšku bydlí? Jste spokojeni s životem na malém městě
nebo se Vám občas po Praze přece jen zasteskne?
Zrovna včera jsme byli s manželkou Jiřinou v Praze na představení Ypsilonky
a říkali jsme si, že kdybychom bydleli v Praze, tak bychom chodili jistě častěji.
To je pravda, ale taky bychom určitě častěji vysedávali s kamarády ve vinárnách a to
už by tak pozitivní dopad na náš život nemělo. Takže – všechno má svoje…
Proslýchá se, že v Mníšku provozujete Hospodu u Káji Maříka. Je to pravda
nebo novinářská kachna? A proč tento název hostince?
Je to jako se vším – částečně pravda a napůl kachna. Vlastním v Mníšku Hostinec
u Káji Maříka, to je fakt, ale neprovozuji jej. Od samého začátku jsem hostinec
pronajal, protože nejsem hospodský a nechtěl bych dopadnout jako pár kamarádů
z branže, kteří jako hospodští splakali nad výdělkem. Já tedy nepláču! A název?
Kája Mařík je vlastně nejslavnější mníšecký rodák – nerodák. Takže to bylo
logické. Ostatně bydlíme taky v jeho ulici!
Jaký je Váš vztah ke zvířatům? Měl jste jako dítě zvířecího kamaráda?
A víte, že neměl? Je to zvláštní, protože dnes si život bez pejska nedovedu
ani představit.
Je známo, že Váš dům obývá i rodinný miláček, zlatý retriever.
Můžete nám o něm více prozradit?
Náš Hagrid, ale spíš Hagouš nebo Hagoušek, Gušenka a podobně, je
miláček nejen naší rodiny, ale i našich kamarádů. Je to nejvlídnější
pes, co znám, přestože je tak veliký, že kdyby chtěl, tak naší rodině
klidně šéfuje. Ale není jediným psím miláčkem rodiny – starší dcera
Zuzana má další dva „zlaťáky“ a mladší Marie německého ovčáka.
Takže když se to u nás doma sejde – a to se děje hodně často, nastane
neuvěřitelné rodeo.
Chodíte s ním pravidelně k veterináři?
Samozřejmě, to se rozumí. Mimochodem určitě svědomitěji, než
sám se sebou k lidskému doktorovi.
Na internetu jsem se dočetla, že Vaše dcera Zuzana, která
je velmi úspěšnou modelkou, studuje druhou vysokou
školu, a to veterinární univerzitu, a že by se tomuto oboru
chtěla věnovat naplno. Pane Rosáku, můžete potvrdit, že
Vaše dcera bude veterinární lékařkou?
Veterinářka určitě ne, ale něco jako dobře fundovaná chovatelka
by chtěla být. A hrozně ji to baví. Když dcery poslouchám,
někdy jsem z těch psích termínů úplně mimo…
Tenis, fotbal, plavání, rychlá auta – to je neúplný výčet
Vašich sportovních aktivit. Máte stále čas a chuť si
zasportovat?
Samozřejmě, to bych si nikdy nenechal vzít. A doufám, že mě v
té snaze podrží i mé zdraví.
Kromě sportu existují i jiné činnosti, kterým se věnujete
ve svém volném čase?
Hraju divadlo, chodím do divadla, mám rád víno a pořádám
s kamarády v Klubu Přátel Dobrého Vína veřejné degustace
a dokonce každoroční Festival vína v Mníšku, jehož jsem
prezidentem (heč!) … stačí?
Jako člen známého pražského fotbalového klubu Amfora jste
společně s dalšími českými celebritami procestoval nejen naši
zem, ale i spoustu států. Která země ve Vás zanechala nejvíce
vzpomínek, a proč?
Těch zemí bylo přes 30, takže to by bylo vzpomínek… Ale když – tak tedy ta
poslední cesta, sice nebyla daleká, „jen“ do nedalekého Švýcarska,
ale byla krásná a veselá, jako vždy s kamarády. A objevil jsem dosud
nepoznané švýcarské víno!
Pane Rosáku, jsou za námi Vánoce a oslavy nového roku. Trávíte tento
čas doma v rodinném kruhu nebo jste vyrazil na hory?
Doma. Na hory se chystám až v tuto dobu. Ale jedné hezké akce jsem se
s přáteli před koncem roku zúčastnil: 11tého ročníku „Falešného Silvestra“.
Koná se vždy pár dní před tím pravým a má vždycky nějaké společné téma.
A po minulých Uniformách, Africe, Pohádkách, Julesi Vernovi,
Limonádovém Joeovi a podobně, jsme tentokrát měli téma „Hudební
skupiny“. Naše ABBA byla mimořádně povedená. Na shledanou!
Děkujeme za milý rozhovor a přejeme Vám hodně zdraví a pracovních
i osobních úspěchů.
MVDr. Hana Vránová
předcházející strana
OBSAH
následující strana
10
„Vážím si dlouhodobé
spolupráce s Biovetou“,
konstatuje vítěz podzimních rybářských závodů MVDr. František Špruček
Rybářské závody pořádané Biovetou pro veterinární lékaře
proběhly na soukromém rybářském areálu Skalička nedaleko
Hranic na Moravě v září loňského roku. Vítězem závodů se stal
MVDr. František Špruček, Ph.D.
Pane doktore, jak byste zhodnotil rybářský den s
Biovetou?
„Rybářské závody 2011 byly z hlediska organizace na vysoké
profesionální úrovni a troufám si říci, že nejlepší v celé historii.
Lokalita byla skvěle vybrána, počasí pro rybaření ideální. Na
regulérnost závodů dohlížela odborná komise, která vážila a
zapisovala úlovky. Během závodů se chytlo velké množství ryb
jako cejni, kapři, jeseteři. Všem účastníkům bylo vytvořeno
příjemné zázemí. Skvělé občerstvení a vyhlášení vítězů včetně
ceremoniálu pasování do rybářského cechu byly opravdovou
třešničkou na dortu. Rybaření je mým koníčkem, který mne na
chvíli odpoutá od každodenních starostí. Jsem rád, že i mezi mými
kolegy je plno rybářů, kteří nalézají společné chvíle právě u této
krásné záliby.“
Jaký to byl pocit stát na stupních vítězů na nejvyšším
místě?
„Skvělý. Vítězný pohár jsem dal na čestné místo k dalším
oceněním a je ozdobou mé ordinace v Olomouci. Přál bych si, aby
tradice, kterou Bioveta započala, měla úspěšné pokračování v
dalších ročnících. Tato společenská akce je správnou nadstavbou
spolupráce mezi veterinárními lékaři a českým výrobcem
veterinárních preparátů. Nejen jako vítěz rybářských závodů
2011 si vážím spolupráce s Biovetou. Jsem jedním z těch, kteří
propagují české vakcíny. A jsem s nimi dlouhodobě spokojen.“
předcházející strana
OBSAH
následující strana
10
MVDr. Petr Janoušek:
„S manželkou jsme velcí milovníci
dobrého vína a oba dva se těšíme
na další pozvání do vinařství SONBERK“
V září minulého roku jsme měli možnost díky odběrům
přípravků Biovety prožít nádherný zážitek ve vinařství
SONBERK nedaleko Hustopečí. Večer byl zaměřen na snoubení
pokrmů a vína a nechyběl ani „kulturní zážitek". Před večeří nám
uprostřed vinic při západu slunce zahrály na housle dvě krásné
virtuosky Femme2Fatale. Při hezké hudbě jsme se sklenkou
dobrého vína pozorovali okolí. Před námi se třpytila hladina
Novomlýnských nádrží, nad nimi se tyčily Pálavské vrchy a všude
v okolí nekonečné vinice.
Po západu slunce byla podávána večeře skládající se z několika
chodů. K vynikajícímu jídlu jsme konzumovali skvostná vína
SONBERK, která získala řadu ocenění na mnoha světových
výstavách. Následovala exkurze v prostorách sklepa s odborným
výkladem o nejmodernějších technologiích zpracování hroznů.
Večer pokračoval rautem s konzumací lahodných vín při
cimbálové muzice. Celá akce se mimořádně vydařila. S manželkou
jsme velcí milovníci dobrého vína a oba dva se těšíme na další
pozvání do vinařství SONBERK. Budu i nadále nakupovat
vakcíny a další přípravky Biovety. Jsem spokojen s jejich účinností
i cenou, navíc se za odběry produktů od českého výrobce mohu
účastnit jeho zajímavých akcí.
Petr Janoušek, Aš
předcházející strana
OBSAH
následující strana
MVDr. Petr Brzobohatý:
Díky Biovetě mám nezapomenutelný
lovecký zážitek z odstřelu daňka
MVDr. Petr Brzobohatý patří k VIP zákazníkům společnosti
Bioveta, a.s. Převážně se věnuje zajišťování prevence a léčby
chorob prasat v zemědělských podnicích na Mladoboleslavsku.
Úspěšně provozuje prodejnu chovatelských potřeb v Mladé
Boleslavi a špičkovou veterinární ordinaci v Kosmonosích, která
se zaměřuje na všeobecnou medicínu psů a koček, traumatologii,
stomatologii, chirurgii, dermatologii.
MVDr. Brzobohatý se zapojil do věrnostního systému Banka
kont partnerů Biovety již v roce 2006 a díky realizovaným
odběrům přípravků získal na zlaťákové konto nadprůměrné
množství zlaťáků. Proto společnost Bioveta vyhověla jeho
žádosti a mimořádně mu za zlaťáky zajistila odstřel daňka v oboře
Volský žlab u Přibyslavi.
předcházející strana
Pane doktore, jste spokojen se svým úlovkem?
„To rozhodně. Díky Biovetě mám z konce loňského roku
nezapomenutelný lovecký zážitek. V oboře Volský žlab se mi
podařilo střelit kapitálního daňka. Jeho trofej, která byla oceněna
180,38 body C.I.C., bude pýchou v mé sbírce a určitě ji přihlásím
i na mezinárodní výstavu mysliveckých trofejí, opravdu stojí za
to. Jsem rád, že Bioveta je pro veterinární lékaře partnerem
nejen díky svému portfoliu přípravků, ale i po stránce lidské
a společenské.“
OBSAH
následující strana
10
MVDr. Petr Janouškovec králem
XIII. reprezentačního honu na bažanty
Svatý Hubert držel ochrannou ruku nad průběhem honu,
který 12. listopadu 2011 Bioveta pořádala pro své klienty zapojené
do věrnostního systému Banka kont partnerů Biovety již
po třinácté. Králem honu byl v Albertovci zvolen jeden
z nejmladších střelců MVDr. Petr Janouškovec z Tachova.
Pane kolego, se svým otcem jezdíte na hony Biovety řadu
let, nejprve jako honec, postupem času jako střelec. Víte,
kdy jste se našeho honu zúčastnil poprvé?
Bioveta pořádá pro veterináře hony na bažanty již 13 let. Měl
jsem tu čest zúčastnit se většiny z nich. První hon, na kterém jsem
byl, proběhl v Židlochovicích v roce 2001 a tehdy se králem honu
stal můj otec Bohumil Janouškovec.
Nyní jste králem honu Vy. Byl jste překvapen, když
soudce vyslovil Vaše jméno?
Poslední hon v Albertovci byl skutečně výjimečný. Byl uloven
rekordní počet bažantí zvěře a zcela nečekaně jsem byl vyhlášen
králem honu. Několikrát jsem korunovaci zažil z pozice
předcházející strana
pozorovatele, ale v listopadu jsem do křesla krále honu usedl
osobně! Byl to pro mne příjemný a smíšený pocit zároveň. Přece
jen ještě nepatřím mezi služebně starší a ani se nepovažuji
za nadprůměrného střelce. Přesto mne volba potěšila.
Se svým otcem máte bohaté myslivecké zkušenosti. Jste
spokojeni s hony pořádanými v bažantnici Albertovec?
Organizace a průběh honů v Albertovci patří k tomu
nejlepšímu, co můžete v Čechách zažít. Dbá se na myslivecké
tradice, je zde vyspělá bažantí zvěř, krásné prostředí. Naprostým
unikátem jsou v Albertovci výřady na konci honu. Za tmy se
zapálenými ohni jsou dávány veškeré pocty ulovené zvěři
a závěrečná salva hřmí na počest české myslivosti. Slovy těžko
popsatelné, opravdu nádhera. Chtěl bych za účastníky honů
poděkovat Biovetě za jejich pořádání. Pokud to bude možné,
nechť tato tradice pokračuje co nejdéle. Všem kolegům přeji do
započatého 2012 hodně zdraví, pevné nervy a upřímné lovu zdar!
MVDr. Petr Janouškovec
OBSAH
následující strana
10
5
Helena Zeťová a Petr Adamec
vystupovali na společenském večeru Biovety
Dne 16. prosince loňského roku společnost Bioveta, a. s.
pořádala vánoční společenský večer pro své zaměstnance v
prostorách kulturního domu v Ivanovicích na Hané. Večer zahájil
ředitel Ing. Libor Bittner, který ve svém krátkém vystoupení
seznámil zaměstnance s očekávanými hospodářskými výsledky
a odměnil 3 pracovnice za jejich jedinečný přínos pro Biovetu.
Za doprovodu kytaristy zazpíval Lukáš Adamec, vítěz soutěže
Československá Superstar 2011. Po jeho vystoupení pódium
ovládla temperamentní a skvělá zpěvačka Helena Zeťová.
Během večera se hosté nejen skvěle bavili a tancovali, ale také
degustovali výborná moravská vína a zažívali jedinečné kulinářské
zážitky díky bohatému rautu připravenému šéfkuchařem hotelu
Holiday Inn Brno.
předcházející strana
OBSAH
následující strana
Quidquid discis, tibi discis.
Pravidla soutěže: Soutěž pro čtenáře informačního zpravodaje Bioveta News pořádá společnost
Bioveta, a. s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, 683 23. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická
osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která zašle úplné a správné odpovědi formou
e-mailu (včetně jména, adresy, telefonu) na e-mailovou adresu [email protected] nebo
[email protected]
Výherci soutěže budou vylosováni. Losovány budou lístky se jménem a adresou účastníka soutěže.
Slosování proběhne do sedmi dní od uzávěrky soutěže v sídle společnosti Bioveta, a. s. Výsledky
slosování jsou konečné a není možno se proti nim odvolat. Ceny budou výhercům předány obchodními
reprezentanty společnosti Bioveta, a. s. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti a jejich
příbuzní. Společnost Bioveta, a. s. si vyhrazuje právo soutěž ukončit či změnit pravidla soutěže.
SOUTĚŽ
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
i v tomto prvním letošním kole soutěže máte možnost soutěžit
o zajímavé ceny. Jako již tradičně najdete odpovědi
na otázky v textech tohoto čísla Bioveta News. Pokud se
rozhodnete s námi soutěžit, stačí zaslat odpovědi na všechny
otázky z aktuálního čísla do stanovené uzávěrky prostřednictvím e-mailu na adresy: [email protected]
nebo [email protected] Slosovány budou pouze
správné odpovědi.
Těšíme se na Vaše odpovědi a doufáme, že si na náš časopis
a soutěž najdete v tomto mrazivém období alespoň chvilku.
Soutěžní otázky
z informačního zpravodaje
Bioveta News č. 1/2012:
1.
a.
b.
c.
Ceny pro tři vylosované výherce soutěže Bioveta News č. 1/2012:
1. cena – poukaz na odběr dezinfekčních přípravků
řady IVASAN v hodnotě 2000 Kč
2. cena – cestovní taška na kolečkách, reklamní předměty
3. cena – nádoba na med s naběračkou, reklamní předměty
Výherci minulého kola soutěže
1. cena MVDr. Jarmil Dobeš, Valašské Meziříčí
2. cena MVDr. Václav Smékal, Přemyslovice
3. cena MVDr. Beáta Šestáková, Rajhrad
Blahopřejeme všem vylosovaným
účastníkům minulého kola soutěže
a děkujeme Vám za účast v soutěži.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
Luteolytická aktivita syntetického prostaglandinu
kloprostenolu je:
přibližně 100–150krát vyšší než aktivita přírodního PGF2α, aktivita
vyvolávající stahy hladkého svalstva dělohy je rovněž vysoká.
přibližně 200–400krát vyšší než aktivita přírodního PGF2α,
aktivita vyvolávající stahy hladkého svalstva dělohy
je rovněž vysoká.
přibližně 100–1000krát vyšší než aktivita přírodního PGF2α,
aktivita vyvolávající stahy hladkého svalstva dělohy
je rovněž vysoká.
Co se kromě boreliových antigenů OspA a OspC podílí na osídlení
střeva klíštěte?
Protein Salp 15
Antigen OspB
Receptor TROSPA
Jak lze pomocí přípravku IVASAN dezinfikovat textil?
V dezinfekčním roztoku vyprat dečky, hadry, mopy, kontaminované
oděvy. Textil lze nechat ponořený v roztoku po dobu deseti minut
nebo lze 500–700 ml IVASANU Pets přidat do pračky k pracímu
prášku nebo gelu, případně k textilu přímo do bubnu
V dezinfekčním roztoku vyprat dečky, hadry, mopy, kontaminované
oděvy. Textil lze nechat ponořený v roztoku po dobu deseti minut
nebo lze 300–500 ml IVASANU Pets přidat do pračky k pracímu
prášku nebo gelu, případně k textilu přímo do bubnu
Textil určený k dezinfekci by se měl opakovaně postříkat
přípravkem IVASAN spray a následně vyprat v octové vodě.
Uzávěrka tohoto kola soutěže je 29. 2. 2012
O výhře budete informováni formou e-mailu
nejpozději 15. 3. 2012
předcházející strana
OBSAH
následující strana
®
Vakcíny Biocan
í
n
v
i
t
k
a
pro
t
o
v
i
ž
ý
n
e
a spokoj
předcházející strana
OBSAH
8
Obsah zpravodaje
2012
1
Informační zpravodaj akciové společnosti
BIOVETA určený pro veterinární lékaře
strana 1
Únorové prodejní akce na přípravky společnosti Bioveta, a. s.
strana 2 strana 3
Na co se můžete těšit s Biovetou v roce 2012
strana 4
Uvádíme na trh nový přípravek EQUIVERM
strana 5
strana 6 strana 7
Bioveta rozšiřuje portfolio vakcín pro prasata - BIOSUIS M. hyo
strana 8 strana 9 strana 10
BioBos L a BioBos L(6) - dlouhotrvající ochrana proti leptospiróze
strana 11 strana 12
MORAXEBIN NEO - vakcína snižuje ztráty v chovech skotu
strana 13 strana 14
TRICHOEQUEN - testy ověřující účinnost vakcíny
strana 15
strana 16
Široké využití kloprostenolu v chovu skotu a koní
strana 17 strana 18
IVASAN farm - řádná dezinfekce prostředí
strana 19-24
Účinnost amoxycilinu proti bakterii Ornithobacterium rhinotracheale u drůbeže
strana 25 strana 26
Borelióza - diagnostická a terapeutická úskalí
strana 27 strana 28
Můžeme kočku považovat za zdroj echinokokózy pro člověka?
strana 29 strana 30
ALAPTID aneb jak úspěšně zkrátit dobu granulace
strana 31 strana 32
Témata našich podzimních seminářů/Obchodní reprazentanti společnosti Bioveta, a. s.
strana 33 strana 34
Aktuálně ze světa
strana 35 strana 36
Jan Rosák pro Bioveta News
strana 37 strana 38
Akce společnosti Bioveta, a. s. pro vetrinární lékaře
strana 39-43
Soutěž pro čtenáře informačního zpravodaje Bioveta News
strana 44
Vakcíny Biocan
strana 45
předcházející strana
WWW.BIOVETA.CZ
následující strana
Download

Bioveta News 01_2012