OBSAH MAPY
Lenka Pošepná
OBSAH = CO LZE Z MAPY
VYČÍST…
Zeměpisná síť
Objekty a jevy na zemském povrchu
Znázorněné…
VÝŠKOPISEM
POLOHOPISEM
POPISEM
VÝŠKOPIS
Znázorňuje nadmořskou výšku mapované
oblasti:
Kladná nadmořská výška = KONVEXNÍ
Záporná nadmořská výška = pod hladinou světového oceánu
Prolákliny = KONKÁVNÍ
ZNÁZORNĚNÍ VÝŠKOPISU V
MAPÁCH
BARVY
STÍNOVÁNÍ
ŠRAFOVÁNÍ
VRSTEVNICE = IZOHYPSY
-znázorňují konvexní
nadmořskou výšku
-kóty
HLOUBNICE = IZOBATHY
- zobrazují zápornou
nadmořskou výšku
POLOHOPIS
Pomocí kartografických vyjadřovacích
prostředků určuje krajinné prvky v
mapované oblasti
Katografické znaky:
BODOVÉ
LINIOVÉ
PLOŠNÉ
BODOVÉ ZNAČKY
Znázornění objektů,
jejichž velikost nejsme v
danném měřítku schopni
vyjádřit.
Charakteristiky (mohou se
navzájem kombinovat):
Podle tvaru a původu
rozeznáváme…
LINIOVÉ ZNAČKY
Znázorňují prvky v
krajině liniové
povahy
Někdy je určen směr
průběhu pomocí šipek
(např. tok řeky,
komunikace
pokračující za rozsah
mapované oblasti…)
PLOŠNÉ (AREÁLOVÉ)
ZNAČKY
Vyjadřují povahu či druh znázorňované plochy
Areály mohou být…
souvislé povahy (společné hranice)
ostrovní povahy (př. CHKO)
navzájem překrývané (př. národnosti)
POPIS
Jména přiřazená mapovým značkám
Rozlišujeme:
Typ písma
Velikost písma
Barvu písma
Podtržení
MĚŘÍTKO
ČÍSELNÉ
GRAFICKÉ
SLOVNÍ
Př.: 1 cm na mapě = 1 km ve skutečnosti
DRUHY MAP PODLE
MĚŘÍTKA:
MAPY MALÉHO MĚŘÍTKA
Nad 1:1 000 000
Velká generalizace = velké zkreslení
Málo podrobná
MAPY STŘEDNÍHO
MĚŘÍTKA
Od 1:200 000 do 1:1 000 000
MAPY VELKÉHO MĚŘÍTKA
Do 1:200 000
Podrobná mapa
Dochází k malému zkreslení
PLÁNY
Do 1:5 000
KONEC PŘEDNÁŠKY !!!
… a začátek samostatné práce!!!
Vytvořte mapu dle své fantazie!
Mapový list
Nadpis
Mapový rám s mapou
Měřítko
Legenda
Tiráž
Popř. obrázek či doprovodný text
Download

OBSAH MAPY.pdf