SEVERNÍ AMERIKA
Lenka Pošepná
JÁDROVÉ STÁTY
KANADA
USA
GEOLOGIE
Leží na Severoamerické
litosferické desce
Na západě hraničí s
Tichomořskou deskou
RING OF FIRE (OHNIVÝ
PRSTENEC)
Pásmo na hranici
litosferických desek v
Tichomoří
Vysoká sopečná aktivita
KANADA
Fyzická mapa:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Severovýchodní pobřeží: vysoká členitost
Ostrovy a poloostrovy:
Viktorin ostrov
Baffinův ostrov
Labrador
Newfoundland
Oceány a moře
Západ – Tichý oceán
Sever – Severní ledový oceán
Beaufortovo moře
Baffinovo moře
Východ – Atlanský oceán
Labradorské moře
Hudsonův záliv, Hudsonův průliv
Západní pobřeří: nízká členitost
Vancouverův ostrov
Fyzická mapa:
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Od západu k východu se nadmořská výška snižuje
Pohoří Kordilléry
Nejvyšší hora Kanady: Mt. Logan (5 951m n. m.)
Pobřežní pásmo
Skalnaté hory
Mackenzieovo pohoří
Velké planiny
Laurentinská vysočina
Koncentrace jezer
Arktická nížina
Labrador – vyšší nadmořské výšky
Fyzická mapa:
VODOPIS
Řeky:
Yukon (zlatonosná řeka)
Mackenzie
Řeka sv. Vavřince
Tvoří přirozenou hranici mezi Kanadou a USA
Velká jezera
Hořejší
Michiganské (celé v USA)
Huronské
Erijské
Ontário
Další jezera
Velké Medvědí
Velké Otročí
Winnipežské
Fyzická mapa:
PODNEBÍ A BIOTA
Severní okraj mírného pásu
Stepy (prérie), lesostepy, tajga
Subpolární
Tajga, lesotundra
Polární
Tundra (ostrovy v Severním ledovém oceánu)
Vysokohorská vegetace (Kordilléry)
Fauna
Severní ledový oceán: velryby, tuleni, mroži
Losi, sobi, pižmoni, .lumíci, medvědi, rosomáci…
Sob
Los
Pižmoň
Rosomák
Lumík
Politická mapa
Federativní stát
V čele britská královna
Alžběta II. (konstituční
monarchie)
Commonwealth
Zastupuje jí guvernér
II. největší stát světa (10
mil. km2)
Hranice pouze s USA
Propojená ekonomika
(NAFTA)
Socioekonomická mapa:
OBYVATELSTVO
Nerovnoměrné osídlení:
90% obyvatelstva podél hranic s USA (300km široký
pás)
„Zlatá podkova“ (Main street): Toronto-Montreal
II. jádrová oblast: od Vancouveru do USA (Seattle)
Původní obyvatelé INUITÉ po celém území (2%
celkového počtu obyv.)
Jazyky:
Angličtina: převažuje
Francouzština: Québec
Politická mapa:
SÍDLA
Hlavní město: OTTAWA
Města větší než Ottawa:
Montreal
Toronto
Vancouver
Zimní Olympijské hry 2010
Další města:
Calgary
Winnipeg
Québec
Edmonton
Socioekonomická mapa:
PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ, JAKO
ZÁKLAD KANADSKÉ EKONOMIKY
Lesy
Ryby
Nerostné suroviny:
Ropa a zemní plyn
Nikl
Zinek
Uran
Rudy:
Železná ruda – Labrador
měď, olovo, zlato, platina, stříbro
Černé uhlí - Alberta
Socioekonomická mapa:
HOSPODÁŘSTVÍ
Podíl průmyslu na HDP výrazně převyšuje podíl
zemědělství
Průmysl:
Dřevozpracující a papírenský průmysl
Petrochemie
Barevná metalurgie
Dopravní průmysl
Strojírenský průmysl
Zemědělství:
3% ekonomicky aktivního obyv.
Soběstační + export
Nejúrodnější oblasti – prérie
rybolov
Socioekonomická mapa:
DOPRAVA
Velké přepravní vzdálenosti
Železniční doprava
Lodní doprava
Řeka sv. Vavřince
Velká jezera
USA
Fyzická mapa:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Menší členitost, nežli v Kanadě
Poloostrovy:
Florida (východní pobř.)
Zálivy:
Mexický (Atlantický o.)
Fyzická mapa:
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Obdobné, jako v Kanadě
Na Z: Kordilléry
Nejvyšší hora: Mt. Mc. Kinley (6 194 m n. m.)
Dělí se na: Pobřežní hory, Kaskádové pohoří,
Sierra Nevada, Skalnaté hory, Velké planiny
Na V: Appalačské pohoří
Nížiny: Mississippská, Pobřežní
Fyzická mapa:
VODOPIS
Řeky:
Mississippi
Nejdelší a nejvodnatější
řeka USA
Její přítoky pravé:
Missouri
Do ní se vlévá řeka
Yellowstone (viz NP)
Arcansas
Její přítoky levé:
Ohio
Colorado
Grand Canyon
Rio Grande
Jezera
Velká jezera (viz
Kanada)
Great Salt Lake
Fyzická mapa:
PODNEBÍ A BIOTA
Tropické vlhké: Florida
Subtropické
Subtropické lesy
Mírné
Listnaté a smíšené lesy
Prérie
Vysokohorské klima: Kordilléry
Horské pouště okolo řeky Colorado
Fauna: bizon, opossum, orel bělohlavý, vidloroh…
Vidloroh
Bizon
Orel bělohlavý
Opossum
Politická mapa
Prezidentská federativní
republika (50 států + distrikt
hlavního města WASHINGTON
D.C.)
Prezident: Barack Obama
Původně indiánské území
kolonizované Velkou Británií
Po Válce o nezávislost (17751783) se stalo samostatným
státem
Velký příliv vědeckých a
kulturních osobností do USA
IV. největší stát na světě
Socioekonomická mapa:
OBYVATELSTVO
Původní obyvatelé: INDIÁNI
Siouxové
Dakotové
Huronové
Irokézové
Čerokíové
Imigrační vlny
Afroameričané (13%): potomci
afrických otroků
Hispánci (10%): především z
Mexika (problémy s ilegální
imigrací
Asiaté: současně se zvyšující
imigrace
Náboženství: protestanti a
katolíci
IV. fáze demografické revoluce
Vysoká míra urbanizace
Ve městech: vysoká vzdělanost
V méně osídlených oblastech
nižší vzdělanost
Mentalita: věří v sílu své země a
cítí se v ní bezpečně
Prohlubující se sociální rozdíly
Socioekonomická mapa:
MEGALOPOLE
Boswash
Chipitts
SanSan
Socioekonomická mapa:
BOSWASH
Boston
New York
Sídlo OSN
Wall street (největší finanční
centrum světa)
Ostrovy: Manhattan, Long
Island, State Island, Liberty
Island…
Město stavěno v
šachovnicovém půdorysu
(pravoúhlé ulice)
Philadelphia
Bývalé hlavní město
Obchodní, finanční a vědecké
centrum
Baltimare
Washington D.C.
Od počátku budován jako
hlavní město
Ve středu města nejvyšší
budova Kapitol (sídlo kongresu)
a Bílý dům (sídlo prezidenta)
Od nich paprskovitě vybíhají
městské třídy
Hodně parků a zeleně
Socioekonomická mapa:
CHIPITTS
Chicago
Dopravní uzel
Jedno z největších letišť na
světě
Vodní cesta po řece Hudson
propojená s Velkými jezery
Sears Tower (nejvyšší
budova světa do r. 1998,
443m)
Detroit
Claveland
Buffalo
Pittsburg
Socioekonomická mapa:
INDUSTRIAL BELT
BOSWASH a CHIPITTS
Koncentrace sekundárního odvětví
dnes na ústupu a rozvíjí se služby
dopravní strojírenství
elektrotechnika
hutnictví
Socioekonomická mapa:
SANSAN
TECHNOPARKY: spojení vědy a průmyslu v
jeden komplex
San Francisco
Silicon Valley („Křemíkové údolí“)
19 obcí, kde se vyrábí mikročipy a počítače
Sídlí zde: Hewlett-Packard, Google, Apple Computer
Los Angeles
Petrochemie
Hollywood – filmový průmysl
San Diego
Socioekonomická mapa:
SUN BELT
Od SAN-SAN po Floridu
Průdký rozvoj terciérního a kvartálního
sektoru spojený s vysokou imigrací
Významná střediska cestovního ruchu
„za sluncem“ cestují především lidé
postproduktivního věku
Socioekonomická mapa:
HOSPODÁŘSTVÍ
ekonomické sektory USA, 2010
primér
sekundér
terciér
kvartér
Socioekonomická mapa:
PRŮMYSL
Nejvyspělejší stát světa
HDP je 2,5 x vyšší než v
Číně a Japonsku
Strojirenství
Hutní průmysl
Ropa a zemní plyn: Mexický
záliv, Aljaška, Kalifornie
Černé uhlí: Appalače
Železná ruda: okolo
Hořejšího jezera
Ostatní suroviny se těží
především ve Skalnatých
horách
Letadla
Automobily: General
Motors, Ford a Chrysler
Elektronika a
elektrotechnika
PC: Microsoft, Motorola
Fototechnika: Kodak,
Polaroid
Petrochemie: Exxon, Mobil
Potravinářský průmysl:
mléko, maso, nápoje
Socioekonomická mapa:
ZEMĚDĚLSTVÍ
15% celé světové produkce
Soběstační + export
CORN BELT (Kukuřičný pás)
Oblast na J od Velkých jezer
Sója, bavlník
Extenzivní způsob chovu dobytka na prériích
Socioekonomická mapa:
DOPRAVA
„automobilová doba“
Dlouhé dálnice: Highways
Vnitrostátní letecká síť
Největší letiště: Atlanta, Chicago, New York
Železnice
Velký význam v nákladní dopravě (40%)
Periferní státy
MEXIKO
MEXIKO
Fyzická mapa:
HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST
Poloostrovy:
Kalifornský
Yucatán
Tehuantepecká šíje
Od Kuby je oddělen Yucatánským průlivem
Zálivy:
Kalifornský
Mexický
Campechský
Fyzická mapa:
VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Nížiny na pobřeží Mexického (pokračování
POBŘEŽNÍ NÍŽINY) i Kalifornského zálivu
Kordilléry
Sierra Madre Oxidental
Sierra Madre Oriental
Mezi nimi Mexická náhorní plošina
Sierra Madre del Sur
Severoamerická l. deska X Kokosová l. deska
Sopky: Popocatépetl (5452 m n. m.), Citlaltépetl (5610 m
n. m.)
Zemětřesení
Fyzická mapa:
VODOPIS
Méně vodnaté
Řeky:
Río Grande
Sonora
Fyzická mapa:
PODNEBÍ A BIOTA
Přechod od subtropického k tropickému
podnebnému pásu
Prochází obratník Raka
Suché stepy
Yucatán – tropické deštné lesy
Centrální Mexiko – suché vysokohorské klima
Vysokohorská vegetace
Fauna: žijí se zde zvířata ze S. Ameriky (jeleni,
vydry, sup...) a J. Ameriky (JAGUÁR, pásovec,
mravenečník, dikobraz, tapír, chřestýš)
Pásovec
Dikobraz
Tapír
Mravenečník
Politická mapa
Federativní republika
Hlavní město: Ciudad de
México (Mexico city)
Postaveno na území
aztéckého hlavního města
Tenochtitlánu
Koloniální architektura
Znečištěné ovzduší
Další velká sídla:
Guadalajara
Monterrey
Favela: chudinská čtvrť
Socioekonomická mapa:
OBYVATELSTVO
Původní obyvatelé: Aztékové, Toltékové, Mayové
Vysoký podíl mesticů
Jih Mexika: velký podíl indiánského obyvatelstva
= ZAPATAS
Ve vesnických oblastech až 50% negramotnost
chudoba
Vysoká ilegální emigrace do USA
Vysoká imigrace z ostatních latinskoamerických zemí
Vysoký přirozený přírůstek
Katolíci, venkov – původní náboženství
Socioekonomická mapa:
PAMÁTKY PŘEDKOLUMBOVSKÝCH
CIVILIZACÍ
TEOTIHUACÁN
„Město bohů“
Sluneční a Měsíční
pyramida
Socioekonomická mapa:
PAMÁTKY PŘEDKOLUMBOVSKÝCH
CIVILIZACÍ
CHICHEN ITZÁ
Mayská kultura
Kukulkánova pyramida
Observatoř
Socioekonomická mapa:
HOSPODÁŘSTVÍ
NAFTA
Ekonomická integrace s USA a Kanadou
Export ropy a barevných kovů do USA
Těžba
Ropa v Mexickém zálivu
Barevné kovy
Vzácné kovy: stříbro
Zemědělství: samozásobitelské
Kukuřice, pšenice, cukrová třtina, káva, bavlna
Drůbež
Cestovní ruch
Download

SEVERNÍ AMERIKA.pdf (1877703)