Váš dodavatel
EKOPANELY CZ s.r.o. | Jedousov | 535 01 Přelouč
tel.: + 420 466 972 421 | fax: + 420 466 972 602
e-mail: [email protected] | web: www.ekopanely.cz
Moderní stavební systém
Navrchu recyklovaný papír a uvnitř čistá
obilná sláma. Asi jste očekávali více a možná, že jste trochu zklamáni! Oba materiály
nepatří zrovna do kategorie high tech, dávají
ale ekopanelu řadu vynikajících vlastností,
díky nimž hravě zastoupí OSB desky, sádrokarton, cihlu nebo porobeton a přinese kvalitu i úspory do Vašich staveb.
Výroba ekopanelů probíhá na speciální
výrobní lince vlastní konstrukce. Nejprve
jsou vybrané hranaté balíky slámy rozdruženy opět do volné slámy, která je poté bez
pojiva lisována na výstředníkovém lisu do
profilu panelu. Následně se toto jádro polepuje recyklovanou lepenkou. Z lisu vychází
nekonečný pás, který je krácen na délku
objednanou zákazníkem.
Vzniká tak univerzální a moderní stavební
materiál, který plně vyhovuje dnešním požadavkům. Jako panelový stavební systém šetří
náklady na materiál a čas potřebný k montáži. Zároveň zachovává přesnost a kvalitu
provedení. Svými izolačními vlastnostmi
také snižuje budoucí provozní náklady. A to
je za neustále rostoucích cen paliv a energií dalším významným faktorem, pro který
jsou ekopanely stále více využívány.
Použití ekopanelů
Ekopanely se vyrábějí ve dvou šířkách: 800 a 1 200 mm.
Tloušť ka ekopanelů je 58 mm ( + 2 mm tolerance ).
Objednat si je můžete již upravené na potřebnou délku
v rozmezí od 1 200 do 3 200 mm. Jejich hrany jsou po
celé své délce zúženy o 2 mm kvůli zapuštění vrutů
a spon. Toto zúžení umožňuje snadnějsí aplikaci povrchových úprav ve slabších vrstvách.
80
0
m
0
12
0
m
m
m
Ekopanel je klasifikován jako ekologický
výrobek. Vyrábí se z obnovitelných surovin
bez použití pojiv a nátěrů. Lepidlo používané
k polepování lepenkou vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám a je nanášeno
v malé vrstvě. V porovnání s výrobou OSB
a sádrokartonových desek, porobetonu nebo
cihel je jeho výroba energeticky nenáročná,
neprodukuje toxické odpady a nevyžaduje
chemii. Ekopanel je plně recyklovatelný
a společnost EKOPANELY CZ odebírá odřezky z montáže pro opětovné využití.
1 200 – 3 200 mm
100% ekologický výrobek
Široké spektrum použití
Ekopanel je velmi univerzální, snadno se
opracovává a montuje. Proto je vhodný pro
nesčetné množství stavebních úprav při
výstavbách i rekonstrukcích. Hojně je využíván pro budování jednoduchých samonosných příček, pro realizaci půdních vestaveb,
opláštění nosných konstrukcí a výstavbu
celých domů. Výhodou ekopanelu je také
jeho suchá“ instalace bez použití malty.
”
Snadná a rychlá montáž
Ať už jste profesionál, kutil nebo je Váš
vztah ke stavebnictví jakýkoliv, Vy všichni
jistě oceníte jednoduchost, s jakou ekopanel
opracujete. Práce s ním se podobá práci se
dřevem, a proto ho lze formátovat a upravovat pomocí běžného ručního nářadí, jako
je ruční okružní či přímočará pila, vrtačka
a drážkovací frézka. K jejich spojování
a instalaci stačí univerzální sponky a vruty.
Příčku sestavíte během několika minut.
Také dřevostavby s nimi postavíte rychle.
Každý ekopanel má plochu cca 3 m2 a jeho
instalace zabere řádově minuty.
5 8 mm
Pevnost, tuhost a odolnost
Vysoká požární odolnost
Předností ekopanelů je jejich mechanická
odolnost. Zvláště pak ve srovnání se sádrokartonem, na jehož proražení stačí minimální
síla. Je také dostatečně robustní a pevný, aby
umožňoval realizaci samonosných příček,
půdních vestaveb a obvodových stěn.
Přestože je ekopanel lisován ze slámy, je
díky zhuštěnému jádru vysoce požárně odolný. Neobsahuje ani chemické látky, jejichž
výpary by byly hořlavé. Ve Výzkumném
a vývojovém ústavu dřevařském ho zařadili
podle reakce na oheň do kategorie E.
Atraktivní cena
Be
ˇ žné povrchové úpravy
V některých případech Vám ekopanely sníží
výdaje. Například díky tomu, že je ekopanel
samonosný, uspoříte zhruba 15 % na výdajích
za materiál oproti příčce ze sádrokartonu.
Svými tepelně izolačními a akumulačními
schopnostmi ušetří nejen náklady na dalších přídavných izolacích, ale také sníží provozní náklady stavby.
Nemusíte se nijak omezovat! Na povrch
z recyklované lepenky můžete malovat,
lepit obklady, můžete jej tapetovat, štukovat, zkrátka provádět na něm všechny
běžné povrchové úpravy. V interiéru můžete
použít i vápenný štuk. Na fasády však raději
vyberte moderní silikátovou nebo silikonovou omítku, která je prodyšná a přitom
nepropouští vlhkost. Také montáž zařizovacích předmětů můžete provádět tak, jak
jste zvyklí u zděných staveb.
Výborné tepelné i zvukové
izolacˇní vlastnosti
5 8 mm
45 0 mm
Velmi zhuštěné jádro ze slámy dává ekopanelu nejen nadprůměrné tepelně-izolační
vlastnosti, ale i dobrou schopnost akumulovat do sebe teplo vzniklé topením v daném
prostoru. Také disponuje větším akustickým útlumem než například sádrokarton
nebo OSB desky.
Úspora nákladu
˚ prˇi vytápe
ˇní
Nejen v nízkoenergetických a pasivních
domech využijete tepelné izolační a akumulační schopnosti ekopanelu. Úspory
nákladů na vytápění ekopanely přinášejí
do všech svých aplikací třeba i jako vnitřní
obklad již stojících stěn. V kombinaci
s vhodnou tepelnou izolací lze dosáhnout
opravdu významných úspor.
09-24•leaflet A2.indd 1
Výborné parametry Ekopanelu VP1
ocenila také česká stavební akademie
ZLATOU CENOU v soutěži Stavební
výrobek a technologie roku 2008.
Instalace prˇícˇek bez
podpu
˚ rných konstrukcí
Rychlost a snadnost výstavby z ekopanelů
lze nejlépe demonstrovat na výstavbě příčky.
U sádrokartonu se využívá několika typů
profilů, ze kterých se sestaví základní konstrukce příčky, opláští se sádrokartonovou
deskou a mezera se vyplní izolací. Ekopanely si můžete objednat přesně upraveny na
výšku tak, jak je budete potřebovat, a nemusíte je už krátit. To se samozřejmě netýká
krácení ekopanelu v případě délky příčky.
Dodaný ekopanel jednoduchým způsobem
ukotvíte sponami. Nepotřebujete žádné
další konstrukční prvky ani izolace. Takto
lze jednoduchou příčku instalovat během
několika málo minut.
Ekopanel nalézá uplatnění při jednoduchých
stavebních úpravách a přístavbách až po
aplikace v rozsáhlých veřejných a průmyslových stavbách. Jako panelový stavební systém s sebou přináší úsporu nákladů a času
potřebného k montáži, ale zároveň vyhoví
i takovým požadavkům na přesnost a kvalitu provedení, jako jsou sendvičové obalové
pláště nízkoenergetických budov. Skladbu
stěny lze přizpůsobit individuálním požadavkům investorů nebo projektantů. Použít
ho lze i netradičně jako vestavby do hal,
mobilní příčky, ztracené bednění, v průmyslové výstavbě atd., jednoduše všude tam,
kde je to vhodné.
Příčky patří mezi nejrozšířenější aplikace
ekopanelů. Díky samonosnosti ekopanelu
investor uspoří materiál a velmi jednoduchý
systém spojování zaručuje nenáročnost
a rychlost její výstavby. Dvojité příčky jsou
navíc vysoce neprůzvučné a velmi konstrukčně pevné.
Další oblíbená aplikace ekopanelů je v podhledech a šikminách podkroví a novostaveb.
Pokud jsou vazba a stropnice stavby v rovině, je možné montovat ekopanely přímo na
ně. Ekopanely svou pevností nepřenášejí
na povrchové úpravy vibrace konstrukce,
na které jsou připevněny, protože vruty,
které kotví ekopanel do konstrukce, jsou
uloženy v podstatně houževnatejším jádru,
čímž mají možnost pohybu i pod povrchově
dokončenou stěnou.
Obklady stávající dřevěné i ocelové konstrukce se provádějí velmi podobně, jako se
ekopanely montují na podhledy a šikminy.
Opět se stejným způsobem kotví ekopanel
pomocí dlouhých vrutů, které bez předvrtávání šroubujeme přímo do konstrukce.
Při stavbě domů jsou ekopanely hlavně využívány k opláštění sendvičových konstrukcí
stěn. Vhodné jsou nejen do rodinných domů
a dřevostaveb vůbec, ale protože v těchto
konstrukcích je možné použít vysokoúčinné
tepelné izolace, jsou vhodné také do nízkoenergetických a pasivních domů. Tyto
konstrukce obalového pláště také výrazně
šetří místo. Na rozdíl od zděných staveb je
dosaženo vysokého tepelného odporu stěn,
aniž by se zvětšovala tloušťka samotné
konstrukce, respektive stěny. Na tři běžné
metry obvodového zdiva je tak možné
ušetřit až jeden metr čtvereční obytné plochy oproti stěně se srovnatelným tepelným odporem postavené klasickou zděnou
technologií. Při zastavěné ploše rodinného
domu o velikosti sto metrů čtverečních tak
lze získat další místnost navíc. Na stěnách
z ekopanelů lze provádět prakticky všechny
běžné povrchové úpravy. To na stěnách
z OSB desek nelze. Použití ekopanelů navíc
sníží náklady na tepelných izolacích umístěných ve stěnách.
Stavby ze dřeva a ekopanelů mají také
nižší hmotnost, výrazně snižují náklady na
přepravu materiálu a na zemní práce. Stavebníci tak nemusí používat těžké a drahé
montážní mechanizmy, kromě montáže
z připravených stavebních kompletních dílců
za pomocí jeřábu. Hrubou stavbu sestavenou z dílců je ale možné předat do pěti
pracovních dnů.
Je zde ale nutné zdůraznit, že dřevostavby
obecně jsou náročnější na řemeslné zpracování, pochopení jednotlivých souvislostí
a vazeb mezi použitými materiály i technologiemi. Firma EKOPANELY CZ nabízí proškolení zájemcům o výstavbu z ekopanelů
a odborné konzultace projektů. Sesterská
firma EKOPANELY SERVIS přímo provádí
výstavbu z ekopanelů na zakázku a vyrábí
kompletní stavební dílce. Na našem webu
www.ekopanely.cz je také seznam realizačních firem, které se zabývají výstavbou
z ekopanelů a mají s nimi zkušenosti.
Z ekopanelů si můžete postavit celý dům.
Ušetříte tak náklady na tepelných izolacích,
na přepravu materiálu a zemní práce,
ale také čas potřebný k montáži.
Použití ekopanelů
v nízkoenergetických stavbách
Pasivní
domy
A
<15
Nízkoenergetické
domy
<50
Současné úsporné
novostavby
65
Domy stavěné podle
nejnovějších předpisů
90 – 120
Rodinné domy
postavené v 70. letech
Stará zástavba
150 – 220
200
Porovnání rocˇní spotrˇeby energie v kWh/m 2
Obytné budovy v současnosti spotřebují
35 % celkové energetické spotřeby společnosti. Nárůsty cen energií v posledních
letech probudily i českou veřejnost, aby se
více začala ptát po úspornějších způsobech
bydlení. Vzrůstá zájem o výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, které mají
několikanásobně nížší provozní náklady než
běžná výstavba. Vývoj nízkoenergetických
domů je skutečná revoluce ve stavebnictví.
Je to také velká změna v myšlení investora, která odráží jeho zodpovědný přístup
k udržitelnému rozvoji této planety.
Ekopanely se hlavně uplatní jako opláštění
nosné dřevěné konstrukce nízkoenergetických či pasivních dřevostaveb, která je
vyplněná tepelnou izolací. Svými tepelně-izolačními vlastnostmi uspoří množství
izolace v takto postavených stěnách. Toho
lze efektivně využít i v jiných částech stavby,
které je vhodné také důsledně zaizolovat
a mají podobnou skladbu jako stěny, například v podhledech.
Ekopanely však také mají schopnost akumulovat do sebe teplo vzniklé topením
v daném prostoru. Proto se stavby z ekopanelů lépe vyrovnávají s rychlými změnami
teplot a šetří další náklady na vytápění.
Mnohým jiným materiálům, jako jsou OSB,
sádrokartonové, sádrovláknité a dřevovláknité desky, právě taková schopnost chybí
a je třeba přijmout dodatečná opatření,
která ale zvyšují investiční náklady.
Ekopanely přinášejí do tohoto stavebního
odvětví také ekologii. Jsou z obnovitelné
suroviny a na rozdíl od většiny výše zmíněných desek neobsahují chemii. Domy
postavené z ekopanelů patří k současnému
trendu, který maximálně využívá přírodní
materiály ve stavbách, jež pak mají příjemnější a zdravější klima.
Finanční náklady na energeticky úsporné
stavby už zpravidla nejsou o mnoho vyšší
než u běžné výstavby. Správná, promyšlená
a dobře řemeslně provedená aplikace ekopanelů pomáhá tyto náklady jěště snížit.
30.11.2009 13:07:23
Zjednodušené montážní postupy
Způsoby opracování
x.
ma mm
0
30
Řezání a úprava řezných hran
Pomocí kotoučové nebo listové pily snadno
upravíte ekopanel do potřebných rozměrů
a tvarů. Veškeré řezané hrany polepte dodávanou samolepící lepenkou šíře 100 mm.
Podélný řez polepte pruhem lepenky a příčný řez překrývajícími se pruhy lepenky.
Výřezy pro elektroinstalaci
Žlábek vyřízněte kotoučovou pilou pod
úhlem 45 ° a následně ho vyspárujte tmelem. Drážka napříč deskou může být max.
30 cm dlouhá. Otvory pro krabičky vyřízněte
speciální vykružovačkou, kterou dodává
naše firma. Otvory oblepte samolepící páskou a krabičky usaďte do sádrového lůžka.
Montáž ekopanelů, tmelení a povrchové úpravy
Montáž
Povrchové úpravy vnitřní
Povrchové úpravy vnější
- vruty do ekopanelů nepředvrtávejte
- při montáži na dřevěnou konstrukci použijte
vruty 5 * 100 mm s velkoplošnou nýtovací
podložkou 24 / 8,4 / 1 mm
- montáž spon provádějte vruty 4 * 50 mm
- utažením vrutů neprotrhněte třívrstvý
recyklovaný papírový karton, kterým jsou
ekopanely polepeny
- použijte základní penetrační nátěr pro savé
povrchy (např. Sokrat S2802 A 2 x penetrujte po sobě emulzí ředěnou 1:5; koupelny 3 x emulzí ředěnou 1:3)
- aplikujte celoplošně cementové flexibilní
lepidlo včetně perlinky
- aplikujte běžně dostupné štuky a stěrky,
případně obklady
- naštukované interiéry můžete natírat,
tapetovat i obkládat
- penetrujte nátěrem (např. Sokrat S2802 A
3 x po sobě emulzí ředěnou 1:3)
- pro spáry armované perlinkou použijte
cementové flexibilní lepidlo
- aplikujte celoplošně cementové flexibilní
lepidlo armované celoplošně perlinkou
- opět penetrujte nátěrem
- použijte silikonové nebo silikátové omítky
jsou prodyšné, ale nepropouští vlhkost
- upravte omítku barevným nátěrem
Tmelení
Detail úpravy spony pro spojení ekopanelu se zdí, stropem nebo podlahou a detail pro spoj dvou ekopanelů.
Sponu nejdříve ukotvěte a poté naohýbejte.
- běžně dostupné spárovací tmely pro sádrokartony včetně perlinky
- cementové flexibilní lepidlo a perlinka
Montáž příček
Podhledy
Montáž jednoduché příčky
Pro montáž vodorovných nebo šikmých podhledů nejdříve vyrovnejte podklad, na který
budete ekopanely připevňovat. Pokud jsou
stropní trámy nebo krovy v rovině, můžete
ekopanely uchytit přímo do nich. Jinak případné nerovnosti vyrovnejte roštem.
Při samotné montáži je nutné, abyste dodržovali několik zásad:
- dbejte na rovinnost podkladu a vyrovnejte
dřevěný rošt
- dodržujte doporučené množství vrutů na
metr čtvereční a jejich vzájemné maximální vzdálenosti
- tupý spoj mezi ekopanely nejprve pečlivě
vypěňte a až poté dorazte další ekopanel,
v případě, že tento tupý spoj nevychází na
trám, podložte tuto spáru střešní latí a až
poté vruty dotáhněte
- dbejte na kvalitu provedení povrchových
úprav – doporučujeme Vám využít systém
cementových flexibilních lepidel
Montáž příček z ekopanelů je tak jednoduchá, že i domácí kutil si s ní hravě poradí.
O to rychlejší je pro zkušeného řemeslníka.
Nejdříve si samozřejmě příčku rozvrhněte
a vše důkladně zaměřte. Ekopanely si
můžete objednat již zkrácené na potřebnou
délku. Samotná montáž je shrnuta v následujících krocích:
1) do stropu a stěny upevněte spony ve vzájemné vzdálenosti do 50 cm, na stěnu
umístěte sponu do 25 cm od podlahy
2) napěňte podlahu a stěny v místě styku
s ekopanelem nízkoexpanzní PUR pěnou
3) usaďte ekopanel na místo a ukotvěte ho
do připravených spon
4) připevněte spony pro další ekopanel stejným způsobem jako v kroku č. 1
5) napěňte nízkoexpanzní PUR pěnou podlahu a již ukotvený ekopanel v místě
styku s dalším ekopanelem
Dále pokračujete stejným způsobem jako
v předcházejících krocích.
Pak upravte kotoučovou pilou poslední
panel podle zbývajícího prostoru a hranu
polepte dodávanou samolepící lepenkou.
Panel ukotvíte již popsaným způsobem.
Vruty dotahujte tak, aby neprotrhly povrchovou lepenku ekopanelu, ale také nesmí
vyčnívat nad povrch ekopanelu.
Potom už můžete přistoupit k povrchovým
úpravám a nezapomeňte pečlivě penetrovat
celý povrch ekopanelů.
Půdní vestavba
Dvojitou příčku sešroubujete ze dvou řad ekopanelů tak,
aby se překrývaly jednotlivé spoje plochou druhého panelu.
Ke stěnám, podlaze a stropu ji ukotvíte pomocí spon.
Montáž dvojité příčky
S montáží dvojité příčky můžete začít
podobně jako s montáží jednoduché příčky. Nízkoexpanzní PUR pěnu naneste opět
na podlahu a stávající stěnu. Druhou řadu
ekopanelů nalepte na první nízkoexpanzní
PUR pěnou a vruty dotáhněte z jedné nebo
z druhé strany tak, aby nevyčnívaly nad
povrch. Nezapomeňte, že svislé spáry jednotlivých řad se nesmí překrývat, proto
druhou řadu začněte ekopanelem s rozdílnou šíří od ekopanelu v první řadě.
Mezi řady ekopanelů dvojité příčky můžete
vkládat podložky tak, aby vznikla mezera
pro případné rozvody elektroinstalace apod.
Příčky z ekopanelů jsou samonosné
a nepotřebují ani dodatečné izolace.
Jednoduchou příčku instalujete pomocí
spon během několika minut.
Před začátkem montáže vyrovnejte případné nerovnosti roštem, jehož vzdálenosti si
vhodně upravte vzhledem k šířce použitých
ekopanelů. Ty byste měli připevňovat na
rošt tak, aby jejich boky vycházely na latě
roštu. Poté instalujte izolační vrstvy do
střešního pláště. Do prostorů mezi trámy si
izolaci připevněte nataženým provázkem
nebo vazacím drátkem, aby nevypadávala.
Tloušťka izolace v pohledech a šikminách
podkrovních místností by neměla být menší
než 1 6 cm. Doporučenou izolační vrstvou
je v současné době 20 cm jakéhokoliv prodyšného materiálu, jako je například izolace
z technického konopí.
Po instalaci roštu a po vyplnění izolací je
možné přistoupit k samotné montáži ekopa-
nelů. V místě spojů je přišroubujte k roštu
několika vruty s velkoplošnou podložkou.
Jejich tupé spoje zpevněte minimálně
dvěma příložkami, například ze střešních
latí. Všechny spoje opět vypěňte nízkoexpanzní pěnou a dodržujte doporučené
množství vrutů na metr čtvereční.
Povrchové úpravy začněte penetračním
nátěrem celého povrchu. Poté také celoplošně natáhněte tenkovrstvé flexibilní lepidlo s perlinkou. Na této vrstvě už můžete
provádět štuky, obklady, stěrky apod.
Vyrovnávací rošt podhledu, jehož latě jsou rozmístěny
tak, aby na ně vycházely spoje ekopanelů. Tupé spoje
jsou rozvrženy tak, aby na sebe nenavazovaly, a jsou
zpevněny dřevěnými příložkami.
Obklady nosné konstrukce s izolací
a sendvičové obalové pláště dřevostaveb
Protože skladba obvodové stěny je často
přizpůsobena individuálním požadavkům
projektantů nebo investorů, je nutné u realizace jakékoliv dřevostavby respektovat
dodaný projekt. Obecně však postupujte
při opláštění nosné sendvičové konstrukce
stěn dle následujícího pořadí:
1) Obklad, tj. montáž na nosnou dřevěnou
konstrukci, začněte základní lištou. Do
klasické patní lišty pro zateplovací systémy vložte a do spodního trámu přišroubujte profil z recyklovaného plastu. Před
montáží si ekopanely ve spodní části
povrchově upravte – natřete je do výšky
cca 30 cm asfaltovým penetračním
nátěrem. Po zaschnutí můžete napěnit
připravený plastový profil a na něj již
položit ekopanel. Ten do nosné dřevěné
konstrukce ukotvíte vruty s velkoplošnou
podložkou. Pokud spáry mezi ekopanely
nevycházejí na nosnou konstrukci, použijte plechové spony nebo dřevěné příložky.
Nezapomínejte na maximální vzdálenost
jednotlivých vrutů a spon.
2) Prostor pro izolační vrstvu vyplňte nesesedavou tepelnou izolací. Dbejte na
důkladné provedení této izolace. Nesmí
vzniknout žádné mezery. Izolace musí
být perfektně vycpaná“.
”
3) Uzavřete vnitřní stranu konstrukce vrstvou ekopanelů. Pokud není konstrukce
v rovině, připravte kontrarošt, na který
ekopanely šroubujte. Konstrukci v místech styku s ekopanelem opět napěňte.
Dbejte na doporučený počet vrutů na
metr čtvereční a opatrně je dotahujte,
abyste naprotrhli povrch ekopanelu.
4) Do této vrstvy můžete rozvést instalace.
Povrch ekopanelů může být vodorovně
přerušen maximálně 30 cm.
Vlevo ukotvení ekopanelů do klasické patní lišty pro
zateplovací systémy na vnější straně pláště.
Vpravo profil vnitřní strany pláště a způsob spojování
ekopanelů i jejich upevňování na nosnou konstrukci.
Montážní materiál
Mechanicko-fyzikální vlastnosti
příčka 1 m 2
dvojitá příčka 1 m 2
podhled a opláštění 1 m2
4 ks
0 ks
0 ks
24 ks
0 ks
0 ks
vrut min. 5 x 100 mm
0 ks
9 ks
9 ks
velkoplošná podložka
0 ks
0 ks
9 ks
vydatnost 40 m 2
vydatnost 20 m2
vydatnost na 30 m2
ekopanel VP O1
stěnová spona
vrut 4 x 50 mm
PUR pěna 750 ml
Přenášejte ekopanely ve svislé poloze.
Využívejte háku na přenášení ekopanelů.
Chraňte je před mechanickým poškozením.
Při ručním skládání se panely nesmí posouvat po sobě a přes hranu.
Skladujte je pouze v horizontální poloze.
Chraňte panely před přímým stykem s vodou
a jinými kapalinami.
09-24•leaflet A2.indd 2
Dodržujte přiměřenou vzdušnou vlhkost ve
skladovacích a montážních prostorách.
Dodržujte maximální počet panelů v balíku,
tj. 25 ks.
Zajistěte rovinnost podkladu při skladování
ekopanelů v jednotlivých balících.
Při dopravě a skladování používejte proložky
po 60 cm pod jednotlivé balíky ekopanelů.
samolepící páska 50 bm
v návinu přibližně na 100 m2
(dle počtu řezů)
Upozorňujeme, že firma EKOPANELY CZ
s.r.o. nenese zodpovědnost za chyby vzniklé nedodržením montážního postupu a použitím jiných spojovacích prostředků.
Rozměry ekopanelu šíře 1 200 mm
šíře 1 200 x tloušťka 58 mm ( + 2 mm tolerance )
délka 1 200 – 3 200 mm dle požadavků zákazníka
Hodnoty akustického útlumu
akustický útlum jednoduché příčky: 27 dB
akustický útlum dvojité příčky: 45 dB
Rozměry ekopanelu šíře 800 mm
šíře 800 x tloušťka 58 mm ( + 2 mm tolerance )
délka 1 200 – 3 200 mm dle požadavků zákazníka
Průměrná hmotnost
plošná 19 – 23 kg /m2
objemová 379 kg /m3
Hodnoty tepelně-izolačních veličin
součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,102 Wm-1 K-1,
R = 0,5882 m2 KW-1
difúzní odpor: RD = 4,6 * 109 ms-1
koeficient difuzního odporu: μ = 13,1
součinitel prostupu tepla: U = 1,04 – 1,39 W/m2 * K
dle polohy konstrukce, období a tepelného toku
Klasifikace požární odolnosti
reakce na oheň: kategorie E
Tento materiál je vytištěn na recyklovaném papíře. Podrobnější informace a stavební postupy najdete na webu www.ekopanely.cz. Copyright © 2009 EKOPANELY CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah tohoto materiálu podléhá
ochraně dle autorského zákona. Bez předchozího písemného souhlasu Ekopanely CZ, s.r.o. je zakázána jakákoliv další publikace, kopírování nebo rozšiřování tohoto obsahu nebo jeho části, a to i v jiném než českém jazyce.
30.11.2009 13:07:24
Download

Dřevostavby ekopanely