MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Danfoss VLT Drives
Přehled výrobků
Portfolio našich výrobků je určeno právě pro Vaše zařízení
www.danfoss.com/drives
Přehled výrobků
VLT® AutomationDrive
1
VLT® AutomationDrive představuje samostatný
koncept, který je všestranně použitelný pro různé
aplikace v průmyslu. Zahrnuje celé spektrum
využití měničů kmitočtu – hlavní výhoda
spočívá v jednoduchém uvedení do provozu,
bezproblémovém provozu a velmi snadné údržbě
těchto zařízení. VLT® AutomationDrive přichází
se standardní verzí (FC 301) a moderní vysoce
dynamickou verzí (FC 302) s rozšířenými funkcemi.
3 x 200 – 240 V .............................................. 0,25 – 37 kW
3 x 380 – 500 V ............................................ 0,37 – 800 kW
3 x 525 – 600 V ..............................................0,75 – 75 kW
3 x 525 – 690 V ............................................ 37 – 1200 kW
• Vestavěné stejnosměrné tlumivky a
vysokofrekvenční filtry (na přání)
• Provedení kniha v krytích IP 20/IP 21/NEMA 1/
IP 4X top
• Provedení kompakt v krytích IP 54/55
a IP 66/NEMA 4X
• Integrovaný Smart Logic Controller
• Komunikační porty USB a RS485 jako standardní
vybavení
• Zabudované z výroby/volitelné komunikační
prostředky (Profibus DP-V1, DeviceNet,
CANopen, Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET)
• Zabudované z výroby/volitelné rozšíření vstupů/
výstupů (digitální I/O, analogové I/O, relé,
enkodéry (inkrementální, absolutní, sin/cos,
synchronní přenos))
• Funkce Safe Torque Off (STO). Díky funkci „safe
torque off“ se v případě nebezpečí přeruší
přenos hnací síly motoru z měniče frekvence
v souladu s požadavky SIL2,
PL d a Kategorie
HVAC Drive
.VLT®
3
VLT® HVAC Drive je pokračovatelem vysoce
sofistikovaných měničů v oblasti HVAC a
kompletního technického zabezpečení budov.
VLT® HVAC Drive je vlajkovou lodí společnosti
Danfoss. Nově zabudovaným prvkem tohoto
typu měniče je monitorování energie a sloučení
systému údržby a provozu do společné základny
umožňující jednoduchou obsluhu. Měnič rovněž
zpětně hlásí veškeré potřebné informace o celém
systému.
1
3 x 200 – 240 V ................................................. 1,1 – 45 kW
3 x 380 – 480 V ............................................ 1,1 – 1000 kW
3 x 525 – 600 V ............................................ 1,1 – 1000 kW
3 x 525 – 690 V ............................................. 45 – 1400 kW
• Vestavěné stejnosměrné tlumivky a
vysokofrekvenční filtry (na přání)
• Provedení kniha v krytích IP 20/IP 21/NEMA 1/
IP 4X top
• Provedení kompakt v krytích IP 54/55
a IP 66/NEMA 4
• Vestavěné/volitelné komunikační prostředky
(Modbus RTU, BACnet, LonWorks a další)
• Několik nezávislých PID regulátorů pro
progresivní řízení HVAC
• Vstupy pro platinové a niklové teplotní senzory
• Zjednodušená menu pro rychlé a jednoduché
programování specifických aplikací
• Harmonogram preventivní údržby
• Volitelná funkce Safe Torque Off (STO)
VLT® AQUA Drive
1
Frekvenční měnič VLT® AQUA Drive představuje
dokonalé řešení pro čerpadla a ventilátory
v moderních vodovodních a kanalizačních
systémech. VLT® AQUA Drive je vybaven
moderními funkcemi pro kompletní ochranu
připojených zařízení. K dispozici jsou doplňky
pro řízení kaskády až 8 čerpadel v režimu s pevně
nastavenými otáčkami nebo v režimu master/
follower.
1 x 200 – 240 V ................................................. 1,1 – 22 kW
1 x 380 – 480 V ................................................. 7,5 – 37 kW
3 x 200 – 240 V ...............................................0,25 – 45 kW
3 x 380 – 480 V ..........................................0,37 – 1000 kW
3 x 525 – 600 V ...............................................0,75 – 90 kW
3 x 525 – 690 V ............................................. 45 – 1400 kW
• Vestavěné stejnosměrné tlumivky a
vysokofrekvenční filtry (na přání)
• Provedení kniha v krytích IP 20/IP 21/NEMA 1/
IP 4X top
• Provedení kompakt v krytích IP 54/55
a IP 66/NEMA 4
• Vestavěné/volitelné komunikační prostředky
(Modbus RTU, Profibus, DeviceNet, CANopen,
Ethernet/IP, Modbus TCP)
• Několik nezávislých PID regulátorů pro
progresivní řízení čerpadel a ventilátorů
• Vstupy pro platinové Pt a niklové Ni teplotní
senzory
• Zjednodušená menu pro rychlé a jednoduché
programování specifických aplikací
• Funkce pro konstantní zatížení točivým
momentem
• Harmonogram preventivní údržby
• Volitelná funkce Safe Torque Off (STO)
VLT® Micro Drive
2
Kompaktní univerzálně použitelný pohon pro
střídavé motory do 22 kW. Hodí se prakticky
pro veškeré aplikace, optimalizuje energetickou
účinnost i provoz.
1 x 200–240 V ................................................0,18 – 2,2 kW
3 x 200–240 V ................................................0,25 – 3,7 kW
3 x 380–480 V .................................................0,37 – 22 kW
• Univerzální použití
• Vestavěný PI regulátor
• Automatická optimalizace energie
(AEO – Automatic Energy Optimizer)
• Automatické přizpůsobení motoru
(AMA - Automatic Motor Adaptation)
• Možnost přetížení 150% točivého momentu
motoru po dobu max. 1 minuty
• Zabudovaný Smart Logic Controller
• Vestavěné rozhraní RS 485 jako standardní
vybavení spolu s Modbus RTU
50%
úspora energie
Regulace otáček ventilátorů a
čerpadel vede často ke
značným energetickým
úsporám.
OneGearDrive™ HygienicDrive
je certifikována IPA a EHEDG.
VLT® Decentral Drive FCD 302
je certifikována EHEDG.
Danfoss GmbH
OneGearDrive Hygienic
TYPE EL - CLASS I
SEPTEMBER 2010
VLT® řady 2800
3
Neobyčejně kompaktní řada měničů určených k
montáži vedle sebe, která byla vyvinuta speciálně
pro malé výkony.
1 x 200 – 240 V ............................................ 0,37 – 3,7 kW
3 x 200 – 240 V ............................................ 0,37 – 3,7 kW
3 x 380 – 480 V .........................................0,55 – 18,5 kW
• Univerzální použití
• Montáž vedle sebe v libovolném směru
• Vestavěný regulátor PID, odrušovací filtr a
tlumivky
• IP 20 provedení kniha
• Integrované rozhraní RS 485 jako standard
• Integrovaný Profibus nebo DeviceNet
(volitelné – na přání))
VLT® Decentral FCD 300
VLT® Soft Starter MCD 100
5
VLT® Soft Starter představuje cenově výhodný a
vysoce kompaktní softstartér pro střídavé motory
1,1 - 11 kW. Díky unikátní polovodičové konstrukci
se jedná o skutečný výrobek typu „fit and forget“.
VLT® FCD 300 představuje měnič kmitočtu určený
pro decentralizovanou montáž. Lze ho instalovat
na stroj či stěnu poblíž motoru, nebo přímo na
motor. Díky konstrukci není nutné utrácet peníze
za rozváděč, jež je náročný na prostor, a díky
umístění blízko/na motoru lze rovněž uspořit
peníze za stíněné motorové kabely.
•
•
•
•
•
3 x 380 – 480 V ..............................................0,37 – 3,3 kW
VLT® Decentral Drive FCD 302
4
VLT® Decentral Drive FCD 302 představuje novou
generaci vysoce úspěšných řídicích jednotek VLT®
Decentral FCD 300, založenou na bázi VLT®
AutomationDrive FC 302. Slučuje v sobě základní
vlastnosti obou výrobků, ale nyní ve zcela nově
navrženém pouzdře, které je dokonale
přizpůsobeno k montáži přímo na stroj.
TYPE EL
OCTOBER 2010
3 x 380 – 480 V ................................................. 0,37 – 3 kW
• IP 66/IP 69K/NEMA 4X, pouzdro odolné vůči
korozi
• Profibus DP, EtherNet/IP, PROFINET jako
vestavěné komunikační zařízení
• Možnost připojení enkodéru, resolveru a modulu
pro zajištění bezpečné funkce zařízení
• Možnost vybavení servisním vypínačem/jističem
• Vestavěné svorky pro rozvětvení napájecího
napětí (z měniče na měnič)
• Vnitřní stejnosměrný zdroj 24 V pro napájení
vnějších senzorů/akčních členů
• Dvoudílná konstrukce (krabice a elektronická
řídicí jednotka)
• Přizpůsobení pro motory všech značek a motory
s převodovkou, motory s permanentními
magnety a asynchronní motory
• IP 66/NEMA 4X, pouzdro odolné vůči korozi
• Profibus DP, DeviceNet, AS-i jako vestavěné
komunikační zařízení
• Možnost vybavení servisním vypínačem/jističem
• Vestavěné svorky pro připojení napájecího
napětí
• Dvoudílná konstrukce (instalační krabice a
elektronická řídicí jednotka)
• Přizpůsobení pro motory všech značek a motory
s převodovkou
VLT® DriveMotor FCM řady 300
1,5 kW (MCD 100-001), 3 A
7,5 kW (MCD 100-007), 15 A
11 kW (MCD 100-011), 25 A
Určen pro síťové napětí až do 600 V
Splňuje požadavky norem: UL/C-UL: UL508,
CE: IEC 60947-4-2
VLT® Compact Starter MCD 200
3
1
1
1
8
VLT® Compact Starter MCD 200 představuje
kompaktní cenově výhodnou řadu softstartérů
pro aplikace, kde je nežádoucí rozběh motoru
přímým připojením k napájecí síti. Díky rozměrům
a funkčním vlastnostem představuje MCD 200
vhodnou alternativu oproti ostatním způsobům
rozběhu motoru při sníženém napětí, např. k
rozběhovým přepínačům hvězda/trojúhelník. V
nabídce je standardní softstartér MCD 201 nebo
softstartér s rozšířenými funkcemi typu MCD 202.
6
VLT® FCM řady 300 představuje integrované řešení
elektrického pohonu sestávající z měniče kmitočtu
VLT® a vysoce kvalitního asynchronního motoru v
jednom celku. Měnič kmitočtu je upevněn na
místě svorkovnice motoru a není vyšší než
standardní skříň svorkovnice, ani jeho délka či šířka
není větší než délka či šířka motoru.
• Varianty pro 200 – 575 V AC, 7,5 – 110 kW,
max. 200 A
• Zvyšující se napětí a zvyšující se proud s
omezením maximální hodnoty pro měkký
rozběh motoru
• Vestavěná ochrana motoru
• Kompaktní konstrukce s vnitřním bypassem
polovodičů - pro minimalizaci výkonových ztrát
• Přídavné jednotky určené pro dálkové ovládání a
sériovou komunikaci
3 x 380 – 480 V ..............................................0,55 – 7,5 kW
• IP 55 jako standardní vybavení, IP 65 jako
volitelné
• Komunikace Modbus RTU jako standardní
vybavení, Profibus DP jako volitelné vestavěné
příslušenství
• Vestavěný filtr EMC v souladu s EN 55011A1/
třída B
• Funkce automatického přizpůsobení mezi
pohonem a motorem
• V nabídce je dvou nebo čtyřpólový motor
• Patkové / přírubové provedení
VLT® Soft Starter MCD 500
9
Kompletní řešení rozběhu motoru s moderními
funkcemi startu, zastavení a ochrany motoru i
softstartéru. Přizpůsobivé řízení zrychlení, možnost
zapojení do vnitřního delta zapojení, grafický
displej se 4 řádky a programovatelná nabídka
nastavení.
• 21 – 1600 A, 7,5 – 800 kW
(1,2 MW při vnitřním delta zapojení)
Varianty pro napájecí napětí v rozsahu
200 – 690 V AC
1
2
7
1
11
1
1
1
4
9
VLT® Low Harmonic Drive
10
Splňuje nejvyšší požadavky na obsah vyšších
harmonických pro všechny druhy napájecích sítí a
rozsahy zatížení. Danfoss VLT® Low Harmonic Drive
představuje první zařízení, které je tvořeno
aktivním filtrem a měničem v jednom pouzdru.
Zařízení VLT® Low Harmonic Drive provádí
nepřetržitou regulaci spojenou s potlačením
vyšších harmonických v závislosti na velikosti
zátěže a stavu napájecí sítě, aniž by to mělo vliv na
připojený motor.
Celkové zkreslení proudu vyššími harmonickými je
sníženo na méně než 3% za ideálních podmínek a
na méně než 5 % u sítí se silným zkreslením při
max. 2% fázové nesymetrii. Zařízení VLT® Low
Harmonic Drive vyhovuje všem současným
normám a požadavkům na obsah vyšších
harmonických. Díky svým jedinečným funkcím
jako je tzv. „sleep mode“ a systému chlazení
zadního kanálu zaručuje tento výrobek
neobyčejně vysokou energetickou účinnost.
Napájecí napětí:
• 380 – 480 V AC, 50 – 60 Hz
VLT® 12-Pulse Drives
11
Důsledné a cenově výhodné řešení pro potlačení
vyšších harmonických při vysokých výkonech.
12 pulzní pohon Danfoss VLT® 12-Pulse Drive
umožňuje potlačení vyšších harmonických v
náročných aplikacích průmyslových pohonů
s výkony nad 250 kW. VLT® 12-Pulse Drive je
vysoce účinný frekvenční měnič stejné modulární
koncepce jako oblíbené 6pulzní pohony VLT®.
Ve spojení s nezbytným transformátorem, který
zajišťuje fázový posuv 30°představuje trvanlivé a
spolehlivé zařízení za nízkou cenu. Za ideálních
podmínek v síti potlačí 7., 17. a 19. harmonickou
a výsledkem je max. zkreslení THDi 12% při
plném zatížení. Spolu s transformátorem pro
fázový posuv představuje ideální řešení např. v
případech, kde je vyžadováno snížení napětí ze
středního na nízké.
Výkon:
• 250 kW – 1,4 MW
Krytí:
• IP 21/NEMA Typ 1
• IP 54/NEMA Typ 12
Krytí:
• IP 21/NEMA Typ 1
• IP 54/NEMA Typ 12
12
Flexibilní a přizpůsobitelné řešení s aktivními
filtry pro centralizované i decentralizované
snížení obsahu vyšších harmonických. Filtry
Danfoss Advanced Active Filters slouží jako
kompaktní vestavěné zařízení ke kompenzaci
vyšších harmonický měničů VLT®, nebo mohou
být instalovány jako samostatné jednotky v místě
společného napájecího bodu pro současnou
kompenzaci několika motorů. Aktivní filtry
Danfoss mohou pracovat i pro střední úrovně
napětí při použití snižovacích transformátorů.
Napájecí napětí
• 380 – 480 V AC 50 – 60 Hz
Výkon
• 190 A, 250 A, 310 A, 400 A, 500 A.
Pro zvýšení výkonu lze paralelně zapojit
maximálně 4 jednotky.
Stupeň krytí
• IP 21/NEMA Typ 1
• IP 54/NEMA Typ 12
Napájecí napětí:
• 380 – 690 V
Výkon:
• 160 – 710 kW
(provedení ve skříních D, E a F)
VLT® Advanced Active
Filter AAF 005
VLT® Advanced Harmonic Filter
AHF 005/010
Optimální pro:
• VLT® HVAC Drive FC 102
• VLT® AQUA Drive FC 202
• VLT® AutomationDrive FC 302
13
Filtry Danfoss Advanced Harmonic Filters byly
navrženy pro spolupráci s měniči kmitočtu
Danfoss. Zařízení je k dispozici ve dvou verzích,
a sice AHF 005 a AHF 010, které se připojí před
měnič kmitočtu Danfoss. Zkreslení harmonickými
proudy generovanými zpět do sítě je sníženo na
5 nebo 10% celkového zkreslení harmonickými
proudy při plném zatížení.
• Ideální přizpůsobení pro jednotlivé měniče
kmitočtu VLT®
• Účinnost >98%
• Montáž vedle sebe s VLT®
• Konstrukce založená na osvědčené technologii
VLT®
• Optimální pro montáž do rozváděče
• Snadná modernizace stávajících zařízení
• Snadné uvedení do provozu
• Důkladné řešení nevyžadující běžnou údržbu
• IP 00 a IP 20 (IP 21/NEMA 1 sada na přání)
10
5
13
15
16
12
17
18
6
14
7
8
VLT® Common Mode Filters
14
Filtry „common mode“ jsou umístěny mezi
měničem kmitočtu a motorem.
Jsou tvořeny nanokrystalickými jádry, která
redukují vysokofrekvenční šum v motorových
kabelech (stíněných či nestíněných) a omezují
ložiskové proudy v motoru.
15
Sinusové filtry jsou umístěny mezi měničem
kmitočtu a motorem. Jedná se o flitry typu „dolní
propust“, které potlačují složky spínací frekvence
měniče kmitočtu a vyhlazují jednotlivá fázová
výstupní napětí měniče kmitočtu, čímž se dosáhne
sinusového průběhu. Tím se sníží namáhání izolace
motoru, ložiskové proudy a vyloučí se komutační
hluk z motoru.
• 3 x 200 – 500 V, 3 x 525 – 690 V
• Mechanicky a elektricky přizpůsobeny pro
jednotlivé pohony s měniči kmitočtu VLT®
• Eliminace přepětí a napěťových špiček
způsobených odrazy v kabelech
• Ochrana izolace motoru proti předčasnému
stárnutí
• Snížení elektromagnetického rušení eliminací
impulzních odrazů vlivem parazitních proudů v
kabelech motoru. Tím je v některých případech
umožněno používat i nestíněné kabely.
• Snížení vysokofrekvenčních ztrát v motoru
• Vhodné pro použití s dlouhými motorovými
kabely (>150 m)
• Montáž vedle sebe s du/dt filtry VLT®
• IP 00 a IP 20 (IP 23 nad 115 A)
VLT® dU/dt Filters
VLT® Integrated Servo Drive
Pro správu parametrů měniče kmitočtu
představuje Motion Control Tool MCT 10 dokonalý
nástroj. V počítači nebo laptopu je možná úprava
dat v online i offline režimu.
• Zvýšená životnost ložisek motoru
• Možnost kombinace s du/dt a sinusovými filtry
• Snížení vysokofrekvenčního vyzařování z kabelů
motoru
• Jednoduchá instalace – není třeba provádět
žádná nastavení
• Oválný tvar – umožňuje montáž ve vnitřním
prostoru skříně měniče kmitočtu nebo ve
svorkovnici motoru
• Nevyžadují údržbu
VLT® Sine-Wave Filters
VLT® Motion Control Tool MCT 10
16
Filtry du/dt jsou umístěny mezi měničem kmitočtu
a motorem. Jedná se o diferenciální filtry, které
snižují napěťové špičky mezi fázovými svorkami
motoru a zároveň zkracují dobu nárůstu napětí
na úroveň, která redukuje namáhání izolace vinutí
motoru. Filtry du/dt s menšími rozměry a hmotnostmi a jsou cenově výhodnější než sinusové
filtry.
• 3 x 200 – 500 V, 3 x 525 – 690 V
• Mechanicky a elektricky přizpůsobeny pro
jednotlivé pohony s měniči kmitočtu VLT®
• Díky nízkému úbytku napětí jsou filtry
dU/dt ideální pro vysoce dynamické aplikace
s vektorovou regulací magnetického toku
• Útlum parazitních oscilací na svorkách motoru a
snížení rizika vzniku dvojitých impulzních
a napěťových špiček
• Vhodné pro použití s krátkými motorovými
kabely (do150 m)
• Možná montáž vedle sebe s VLT®
• IP 00 a IP 20
(IP 23 nad 115 A a IP 54 od 40 – 177 A)
MCT 10 Vám nabízí:
• Snadnou orientaci v projektu; jeden soubor,
který obsahuje všechny parametry nastavení,
plus soubory definované uživatelem
• Náhled jako u prohlížeče Explorer poskytuje
uživateli rychlý přístup k informacím
• Nástroj Motion Control Tool VLT® nabízí programování karet se synchronizací a polohovaním
ve stejném prostředí: tj. jeden PC nástroj pro
všechny úlohy
• Možnost uvedení do provozu měniče v online
i offline
• Podpora různých rozhraní RS485, RS232, USB
a Profibus
• Možnost importu nastavení měničů z programu
Dialog (verze pracující jak ve Windows tak DOS)
VLT® MCT 31 Harmonics
Calculation Software
Se softwarem pro výpočet harmonických VLT®
MCT 31 můžete určit, zda harmonické budou
představovat problém ve Vaší instalaci při rozšíření
o další pohony. VLT® MCT 31 slučuje výhody
rozdílných metod snížení obsahu harmonických z
portfolia výrobků Danfoss a vypočítává systém
zkreslení vlivem vyšších harmonických. Kromě
toho software poskytuje rychlé informace o tom,
zda instalace vyhovuje nejvíce uznávaným
harmonickým normám a doporučením. Nástroj
Harmonic Calculation MCT 31 si můžete bezplatně
stáhnout na adrese www.danfoss.cz/vlt (záložka
Stažení softwaru) – jedná se o nejnovější
aktualizovanou verzi výpočtového softwaru.
OneGearDrive™
17
Zařízení OneGearDrive™ je navrženo zejména pro
využití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Je k dispozici ve dvou verzích, a sice HygenicDrive
a Standard. Verze HygenicDrive je schválena
k provozu v čistých prostorách a farmaceutickém průmyslu. Kompaktní konstrukce zařízení
OneGearDrive je zvláště výhodná k montáži na
transportní a dopravníkové systémy.
Danfoss GmbH
OneGearDrive Hygienic
TYPE EL - CLASS I
SEPTEMBER 2010
• Synchronní třífázový motor s permanentními
magnety (lepší třída účinnosti než Super
Premium Efficiency Class IE4)
• Systém s vysokou účinností je vhodný pro
použití s Danfoss VLT® AutomationDrive nebo
VLT® Decentral Drive FCD 302
• Pouzdro s naprosto hladkým povrchem
zabraňuje hromadění nečistot a zajišťuje
snadné čištění
• Vysoký stupeň ochrany, třída IP 67 a IP 69 K
• Není nutný chladící ventilátor motoru
• HygienicDrive - speciální povrchová úprava je
odolná vůči čištění a dezinfekčním prostředkům
(pH 2 až pH 12) – tuto úpravu je možné dodat na
přání
• HygienicDrive EHEGD schválena a opatřena
povrchovým nátěrem dle FDA
• OneGearDrive může být vybavena
příslušenstvím – zabudovaným resolverem
18
Nové zařízení ISD 410 představuje vysoce kvalitní
hnací systém Integrated Servo Drive založený na
technologii motorů PM (permanentní magnety).
Řízení pohybu je začleněno v pohonu. Zařízení je
vybaveno komunikační sběrnicí CAN. Jedná se o
systém, který lze provozovat s proměnným počtem
os a umožňuje vytvářet flexibilní strojní konstrukce
pro balení v průmyslu potravin a nápojů.
•
•
•
•
•
•
•
•
PM motory 2-3 Nm v provozní třídě S1
Napájecí napětí 400 V AC – 300 V DC
Flexibilita - možnost řízení několika či mnoha os
Kompaktní a finančně výhodné řešení pohonů
Snížené náklady a doba instalace
Spojení pomocí hybridních kabelů
Funkce řízení pohybu je začleněna v pohonu
Architektura Open Master založená na IEC
61131-3 s CoDeSys.
Co znamená značka VLT®
Firma Danfoss VLT Drives je největší světový výrobce špičkových měničů kmitočtu
– a její podíl na trhu se dále zvyšuje.
Chráníme životní
prostředí
Produkty VLT® jsou vyráběny s ohledem na ochranu životního i sociálního
prostředí.
Všechny výrobní činnosti jsou pečlivě
plánovány a prováděny s ohledem
na ochranu jednotlivých zaměstnanců
firmy, pracovního i životního prostředí
v okolí továrny. Výroba probíhá bez
znečištění okolního prostředí kouřem,
hlukem a dalšími nebezpečnými látkami a je zajištěna i bezpečná likvidace
použitých produktů.
Globální dohoda OSN o ochraně
životního prostředí
Firma Danfoss podepsala Globální
dohodu OSN o ochraně životního
a sociálního prostředí a naše firma
jedná vždy zodpovědně vůči místním
komunitám.
Danfoss plní směrnice EU
Všechny továrny Danfoss mají certifikát ISO 14001 a splňují Směrnici EU
o bezpečném nakládání s odpady
z elektrických a elektronických přístrojů (WEEE), Obecnou směrnici o bezpečnosti výrobků (GPSD) a Směrnici EU
o strojírenských výrobcích.
Firma Danfoss VLT Drives postupně
přestává používat olovo ve všech
svých produktech a splňuje směrnici
RoHS.
Přínos produktů Danfoss
Jednoroční výroba měničů kmitočtu VLT® ušetří energii odpovídající
produkci jedné atomové elektrárny.
Lepší kontrola provozu díky měničům
kmitočtu Danfoss zároveň zlepšuje
kvalitu vyráběných produktů, snižuje
množství odpadů a prodlužuje životnost zařízení.
Oddanost zákazníkům
Oddanost zákazníkům se stalo heslem
firmy Danfoss od okamžiku, kdy jako
první zahájila v roce 1968 masovou
výrobu měničů kmitočtu pro střídavé
motory s měnitelnou rychlostí pod
značkou VLT®.
Na vývoji, výrobě a prodeji měničů
kmitočtu a softstartérů a poskytování
servisních služeb ve více než 100 zemích světa se podílí dva tisíce zaměstnanců Danfoss.
Inteligentní a inovativní řešení
Vývojoví pracovníci firmy Danfoss
VLT Drives využívají novou modulární
koncepci nejen při vývoji měničů,
ale i při navrhování designu, výrobě
a sestavování zákaznických konfigurací.
Nové funkce jsou vyvíjeny na bázi
existujících technologických platforem. To umožňuje souběžný vývoj
více různých prvků a zároveň zkrácení
doby potřebné pro uvedení inovací
na trh a tím je zajištěno, že naši zákazníci mohou vždy využívat nejmodernější dostupné technologie.
Spoléháme se na odborníky
Ručíme za kvalitu všech součástí našich výrobků. Skutečnost, že vyvíjíme
a vyrábíme svůj vlastní hardware,
software, výkonové moduly, desky
plošných spojů a volitelné doplňky, je
zárukou spolehlivosti našich výrobků.
Globální servisní služby na místě
Měniče kmitočtu VLT® se používají
v aplikacích po celém světě a servisní
experti Danfoss VLT Drives ve více než
100 zemích světa jsou připraveni poskytnout našim zákazníkům aplikační
podporu a servisní služby přímo na
místě.
Odborníci firmy Danfoss Drive se
nikdy nezastaví dříve, než vyřeší
všechny problémy našich zákazníků.
http://driveconfig.danfoss.com/
Česká republika: Danfoss s.r.o., V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4 - Chodov, Tel: +420 283 014 111, Fax: +420 283 014 123 • www.danfoss.cz/vlt • E-mail: [email protected]
Slovensko: Danfoss s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, Tel: +421 37 6406 280, Fax: +421 37 6406 281 • www.danfoss.sk/vlt • E-mail: [email protected]
DKDD.PB.04.E1.48
VLT® je ochranná známka společnosti Danfoss A/S
Vyrobeno PE-MMSC 2010.11
Download

Danfoss VLT Drives Přehled výrobků