21. ROČNÍK GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Asociace číšníků ČR
Střední škola hotelnictví a gastronomie
SČMSD Praha, s.r.o.
pořádají 1. regionální kolo
GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014
pod záštitou
Mgr. et Mgr. Věry Jourové, Ministryně pro místní rozvoj ČR
Bc. Miroslava Kubece, WACS Continental Director Central Europe
Ing. Petra Soukupa, starosty Úřadu městského obvodu Praha – Klánovice
Ing. Zdeňka Juračky, předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev
PhDr. Ludvíka Vomáčky, CSc., jednatele škol SČMSD
21. ROČNÍK GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014
Hlavní informace:
Pořadatel soutěže:
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Organizátor soutěže:
Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 – Klánovice
www.hotelova-skola.cz
Odborný garant soutěže:
Asociace kuchařů a cukrářů ČR
Asociace číšníků ČR
Ředitel 1. regionálního kola:
Mgr. Miloš Procházka, ředitel školy
Generální partner soutěže:
BIDVEST CZECH REPUBLIC s.r.o.
Soutěžní obory:
kuchař – kuchařka, cukrář – cukrářka, číšník – servírka
Místo soutěže:
Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 – Klánovice
www.hotelova-skola.cz
Termín soutěže:
22. – 23. října 2014
Region Čechy:
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Ústecký kraj,
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Karlovarský kraj, Liberecký
kraj, Hlavní město Praha
Přihláška:
vyplněnou přihlášku s dotazníkem pro soutěžícího zašlete do
3. 10. 2014 na adresu: [email protected]
nebo na adresu školy:
Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 – Klánovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Závišková, zástupce ředitele školy, tel. 734 766 267
21. ROČNÍK GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014
Soutěž je určena žákům gastronomických škol, středních škol s gastronomickými obory a dále
studentům SPV – samostatných právních subjektů zařazených v síti škol. Maximální věk soutěžících
je 23 let.
Propozice a ostatní informace:
1. Maximální zastoupení škol v soutěžních oborech
kuchař – 1
cukrář – 2
číšník – 1
2. Pracovní oblečení a úprava zevnějšku soutěžících
Musí být v souladu s předpisy o osobní hygieně pracovníků ve veřejném stravování – profesní
oblečení
3. Bonus pro organizátora
Organizátor soutěže má možnost v jednom oboru vyslat do celostátního finále jednoho soutěžícího
bez účasti v regionálním kole.
4. Klíč k postupu do finále
Prvních patnáct soutěžících jednotlivého oboru regionálního kola postupuje do celostátního finále
soutěže
5. Hodnotitelská komise
Je u každého oboru složena z předních odborníků v gastronomii. Organizátor deleguje do každého
oboru jednoho člena komise jako časoměřiče, který bude zaškolen.
6. Pracovní pomůcky a inventář
Každý soutěžící má vlastní inventář a pomůcky, včetně gastronádob do konvektomatu.
Na prezentaci jsou k dispozici bílé klubové talíře o průměru 31 cm (doporučujeme mít vlastní talíře)
7. Hlavní suroviny
Hlavní partner soutěže
8. Tajné suroviny
Zajistí odborný garant soutěže, seznam tajných surovin nebude předem uveřejněn z důvodu
respektování pravidel kuchařských soutěží WACS.
21. ROČNÍK GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014
9. Ostatní suroviny
Zajistí si a přiveze soutěžící
10. Vznesení protestu
Protest musí být podán písemnou formou předsedovi soutěžní komise, nejpozději však 30 minut po
skončení posledního soutěžícího v daném dni.
11. Zranění soutěžících
Časoměřič zastavuje čas maximálně na 5 minut, po uplynutí stanovené doby musí soutěžící
odstoupit. Po ošetření rozhodnou komisaři o případném pokračování v soutěži. K dispozici bude
vybavená lékárnička.
12. Selhání techniky
Soutěžící má nárok na přerušení času, při přerušení nad 5 minut začíná soutěžící znovu.
13. Popiska k soutěžním výrobkům
Dodá soutěžící. Popiska musí obsahovat: název školy, jméno soutěžícího, název výrobku. Soutěžící
si mohou umístit k soutěžnímu výrobku vlaječku nebo malé reklamní předměty školy.
14. Písemná příprava
Písemnou přípravu a kalkulaci odevzdají soutěžící v den soutěže při registraci organizátorům.
15. Zahraniční soutěžící
Pokud by měl zájem o tuto soutěž zahraniční student, byla by po konzultaci s ředitelem soutěže
možnost jeho zařazení do soutěže.
16. Informace pro soutěžící
Své dotazy ohledně propozic můžete psát zástupcům pro jednotlivé obory:
obor kuchař: [email protected]
obor cukrář: [email protected], [email protected]
obor číšník: [email protected]
17. Informace o soutěži
2. regionální kolo pro moravské kraje se bude konat 27. 11. 2014 - 28. 11. 2014 na SŠ společného
stravování Ostrava – Hrabůvka
Národní kolo se uskuteční ve dnech 15. - 17. 1. 2015 na výstavišti v Brně.
Download

GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP 2014