STROM – přátelé Blanického mlýna Vlašim
pro vás letos připravili tradiční letní tábory pořádané ve čtyřech turnusech
I. turnus 5.7. – 18.7. 2015 – hl. vedoucí Jan Peška ( tel: 607 652 495, [email protected])
Cena 3.800 Kč
téma: Samurajové
II. turnus 19.7. – 1.8. 2015 – hl. ved. Tereza Slavětínská (tel.: 604 450 319, [email protected])
Cena 3.800 Kč
téma: Řecko
III. turnus 2.8. – 15.8. 2015 – hl. ved. Jan Moravec a Karolína Stehlíková (tel.: 721 053 800
a 702 566 885, [email protected])
Cena 3.800 Kč
téma: Lev, čarodějnice a mlýn
IV.turnus 16.8.–23.8. 2015 –hl. ved. Kateřina Vinšová (tel.: 605 377 818,
Cena 2.300 Kč
[email protected])
téma: Ve jménu krále
Nabízíme kvalitně vybavenou táborovou základnu se stany s podsadou, u Blanického mlýna, nedaleko města
Vlašim. Na děti čekají dny plné zážitků, dobrodružství a přátel. Stačí si vybrat jeden z výše uvedených
termínů a zaslat nám závaznou přihlášku nejpozději do konce dubna 2015 na adresu:
STROM p.B.m.
P.O. Box 50
258 60 VLAŠIM
Pro včasné zaevidování přihlášku
nikomu osobně nepředávejte, ale
opravdu ji pošlete na uvedenou adresu!
NOVĚ JE MOŽNÉ PŘIHLÁŠKU VYPLNIT TAKÉ ONLINE NA: http://www.kupsak.cz/
Další podrobné informace k Vámi vybranému táboru obdržíte dodatečně poštou nebo e-mailem.
CENA Kč 3.800,-/ 2.300,- zahrnuje: stravu 5x denně, ubytovací poplatek a pojištění. Sleva 200,- Kč na
druhého a dalšího sourozence. Stornopoplatek 50 % z ceny při zrušení 7 a méně dní před začátkem turnusu.
Těší se na vás prázdniny plné dobrodružství, kamarádi, sluníčko a Stromáci!
---------------------------------------------------- zde odstřihněte -------------------------------------------------------
PŘIHLÁŠKA
(na letní tábor STROM p.B.m)
Příjmení: ……………………………………………. Jméno: …………....……………..........................
Rodné číslo: ………….…………../………... Třída: ………….……………….
Adresa: ………………………………………………………………………………...…………………
Ulice (obec), číslo
město, pošta
PSČ
Telefonické spojení na rodiče: ……………………………. E-mail: ……..……………………………..
Člen STROMu: ANO NE
Kolikrát jste se zúčastnili našeho tábora: ...................
Označte křížkem vybraný termín:
I. 5.7.–18.7. 2015 II. 19.7.–1.8. 2015 III. 2.8.–15.8. 2015 IV. 16.8. – 23.8. 2015
Označte křížkem způsob platby: složenkou převodem fakturou (uveďte přesnou adresu, IČ,DIČ…)
Potřebujete potvrzení o účasti dítěte na táboře? ANO NE
Souhlasím s uveřejněním táborových fotografií na internetových stránkách občanského sdružení STROM. ANO
NE
Zde uveďte případné další požadavky (stan, oddíl) a upozornění:
Podpis rodičů…………………………………
Download

stáhnout přihlášku - Strom