Pronájmy respiračních přístrojů společnosti Linde Gas, a.s.
Březen 2015
1. Homelox®-mobil na kapalný kyslík – nelze získat v žádné z prodejen plynů, poskytovatelem je útvar
Domácí péče Linde Gas a.s. (LG) Zdravotnictví; přístroje jsou dopraveny přímo domů a pacient zaškolen.
a) předepsání plicním specialistou (jen krajské/fakultní lůžkové plicní pracoviště) - po absolvování
předepsaných testů, jejich vyhodnocení a splnění kritérií pro schválení úhrady Vaší ZP. Po obdržení
schválené dokumentace Vás zkontaktujeme a zařízení dodáme k Vám domů.
b) samoplátce – po domluvě na tel.č. 548124170 nutné předložit plicním lékařem vyplněný formulář „Příloha
objednávky na Homelox®-mobil“ (ke stažení a tisku na: www.linde-gas.cz, klik dole na Domácí péče, do
sekce Kyslíkové terapie). Smlouva bude sepsána a zúčtovatelná kauce 15.000,- Kč složena na místě při
dodání zařízení na adresu určenou Vámi. Cena pronájmu (min.14 dní) bude vyúčtována vůči kauci.
Pronájem delší než 1měsíc bude měsíčně fakturován do doby vrácení přístroje a z kauce bude odečten
zůstatek pronájmu nefakturovaný v poslední fakturaci.
2. Elektrický stacionární koncentrátor kyslíku - nelze získat v žádné z prodejen plynů, dodavatelem a
školitelem v manipulaci je pouze pracovník útvaru Domácí péče LG, Zdravotnictví.
a) předepsání plicním specialistou (lůžkové plicní pracoviště) - po absolvování předepsaných testů, jejich
vyhodnocení a splnění kritérií pro schválení úhrady Vaší ZP. Jakmile obdržíme schválenou dokumentaci,
zkontaktuje Vás náš technik a zařízení Vám dodá domů.
b) samoplátce – po domluvě schůzky a eventuálního způsobu předání přístroje na tel.č. 272100794 nutné
předat technikovi plicním lékařem vyplněný formulář „Příloha objednávky na pronájem koncentrátoru
kyslíku“ (ke stažení a tisku na: www.linde-gas.cz, Domácí péče, výběr v Kyslíkové terapii). Smlouva bude
sepsána a zúčtovatelná kauce 10.000,- Kč složena na místě při dodání zařízení na Vámi určenou adresu
nebo po předem sjednané schůzce - osobní vyzvednutí v Praze (T:272 100 795). Cena pronájmu bude
vyúčtována vůči kauci. Pronájem delší než 1 měsíc bude měsíčně fakturován do doby vrácení přístroje a
z kauce bude odečten zůstatek pronájmu nefakturovaný v poslední fakturaci.
3. Elektrický přenosný koncentrátor kyslíku – nelze získat v žádné z prodejen plynů, dodavatelem a
školitelem v manipulaci je pouze pracovník útvaru Domácí péče Linde Gas a.s., Zdravotnictví.
a) Od 1.3.2015 předepsání plicním specialistou (jen krajské/fakultní lůžkové plicní pracoviště) - po
absolvování předepsaných testů, jejich vyhodnocení a splnění kritérií pro schválení úhrady Vaší ZP. Po
obdržení schválené dokumentace Vás zkontaktujeme a zařízení dodáme k Vám domů.
b) samoplátce – po domluvě schůzky a způsobu předání přístroje na tel.č. 272100474 nutné předat
technikovi plicním lékařem vyplněný formulář „Příloha objednávky na pronájem koncentrátoru kyslíku“
(ke stažení a tisku na: www.linde-gas.cz, viz výše). Smlouva a zúčtovatelná kauce 10.000,- Kč na místě při
dodání zařízení na Vaši adresu nebo po sjednání schůzky - osobní vyzvednutí v Praze. Cena pronájmu bude
vyúčtována vůči kauci. Pronájem delší než 1 měsíc bude měsíčně fakturován do doby vrácení přístroje a
z kauce bude odečten zůstatek pronájmu nefakturovaný v poslední fakturaci.
4. Tlaková LIV™ lahev s kyslíkem pro použití v domácím prostředí
a) pronájem ani náplň doposud standardně nehradí žádná ze zdravotních pojišťoven.
b) samoplátce – na některém z následujících 27 míst odevzdejte lékařem specialistou (plicní, kardiolog,
internista, neurolog) vyplněné doporučení lékařem na formuláři z letáku „Tlaková LIV™ láhev (ke stažení a
tisku na: www.linde-gas.cz, viz výše) – bez něj nebude LIV™ láhev vydána. Připravte si peníze na
zúčtovatelnou kauci 2.000,- Kč/ 1láhev, občanský průkaz pacienta a peníze na platbu plné lahve a dle
výběru pronájmu – roční pronájem se hradí na místě (denní pronájem se hradí na základě zaslané faktury
1x měsíčně, poslední zůstatkové nájemné se odečítá od zúčtovatelné kauce).
c) lékárna Věkoše v HK – nutný jiný formulář k vyplnění lékařem, jiné podmínky a ceny než výdejny LG!!!
Seznam výdejních míst LG – viz dále - ZAVŘENO V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ, VÍKENDY, SVÁTKY!!!
Za vyzvednuté a nepoužité lahve nelze peníze vrátit – proto zvažte, kolik si jich berete naráz.
Žádný z výše uvedených přístrojů není dovoleno vyvážet mimo ČR.
K objednání pronájmu kyslíkových přístrojů v zahraničí kontaktujte společnost OXYGENWORLDWIDE:
[email protected], nebo na tel.č. pro volání z Evropy: +(34)676 141 213.
Download

Pronájmy respiračních přístrojů společnosti