Design Manuál 2011
Značka společnosti MORA
Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design
neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto
vizuálního stylu je značka.
Její definice a principy užití v komunikaci společnosti jsou přesně stanoveny
a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Jejich dodržování zaručuje
jednotné vystupování společnosti navenek a jasně identifikuje společnost
ve vnímání zákazníků.
2
Obsah grafického manuálu
Značka
Základní vyobrazení značky
Umístění značky
na podkladové ploše
Konstrukce značky
Ochranná zóna značky
Minimální velikost značky
Barevnost značky
Doplňková barevnost
Nepovolené varianty značky
Firemní písmo
Doplňkové firemní písmo
Doporučená sazba
Katalog
Katalog – obálka
Katalog – předělová strana
Katalog – produktové strany
Merkantilní tiskoviny
Vizitka
Dopisní papír
Obálky
Jmenovka
Obal a potisk CD/DVD
Papírové desky
Karta with compliments
5
6–9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19–20
21
22–23
24
25
26
27
28
29
30
Tisková zpráva
Informace o produktu / popiska
Taška
Označení budov
Označení prodejen
Označení vozidel
Reklamní potisk tramvaj / autobus
31
32
33
34
35
36
37
Elektronické užití značky
Digitální média – e-mail
Šablona PPT prezentace Návrh www – homepage
38
39–40
41
Reklamní materiály
Reklama – inzerce 1/1
Reklama – inzerce 1/2
Billboard/Bigboard
Citylight
Plakát
42–43
44–45
46–47
48
49
Doplňkové prvky vizuálního stylu
Mora Garance – rozšířený obsah 50–51
Mora Garance – zkrácený obsah
52
Prémiová značka – CZ a ANG
53
Barevné varianty
a užití Prémiové značky
54–57
3
Značka
Značka MORA je vytvořena z jmenné části značky umístěné negativně v červeném
poli, které je doplněno základním firemním sloganem vysázeným písmem DIN
Pro v zeleném poli. Společně tvoří kompaktní celek vyjadřující modernost, sebevědomí a zákaznickou orientaci společnosti.
4
Základní vyobrazení značky
V případě, kdy z technických důvodů není možné používat barevné provedení
značky, je povoleno užívat variantu jednobarevnou – černobílou tak,
jak je uvedena na této straně.
5
Um í s t ě n í z n a č k y n a p o d k l a d o v é p l o š e
V případě, kdy je nutné umístit značku na plnobarevný či jiný autotypický podklad,
je povoleno užívat zde uvedené varianty. Důležité je však vždy dodržet jasnou
čitelnost značky a firemního sloganu.
6
Um í s t ě n í z n a č k y n a p o d k l a d o v é p l o š e
20%
40%
60%
80%
100%
7
Um í s t ě n í z n a č k y n a p o d k l a d o v é p l o š e
20%
40%
60%
80%
100%
8
Um í s t ě n í z n a č k y n a p o d k l a d o v é p l o š e
20%
40%
60%
80%
100%
Při práci s logem na barevné ploše nebo fotografii je potřeba vycházet
z maximální čitelnosti a viditelnosti loga. Vybírat vždy takové umístění,
které tyto požadavky splňuje. V případě, že tonalita podkladu dosahuje
síly tonality barev loga, využívá se bílá linka k oddělení loga od barevné
plochy a jeho zvýraznění.
9
Konstrukce značky
4x
x
1/2 x
Grafická stavba značky definuje velikost všech prvků logotypu a jejich vzájemné
umístění. Síťový rozkres značky umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu
jednotlivých grafických prvků a je využíván zejména při realizaci značky
v nadstandardních velikostech, kde ji není možno přenést na podklad standardními
technologickými postupy.
Vyobrazená konstrukce značky je pouze pomocná a při práci se značkou
je vhodné používat její předlohy v elektronické podobě na CD, které je součástí
tohoto manuálu.
10
ochranná zóna značky
x
1/2 x
1/2 x
ochranná zóna
Povolené umístění loga na spad
na merkantilních tiskovinách,
resp. reklamních materiálech
Ochranná zóna definuje minimální prostor okolo značky, do kterého nesmí
zasahovat žádný text, grafický prvek či podklad. Díky ní je zajištěno správné
vyznění a čitelnost značky.
Ochranná zóna je definována pomocí jednotky x, která odpovídá výšce červeného
pruhu loga.
11
Minimální velikost značky
30 mm
15 mm
10 mm
Minimální velikost značky zaručuje její bezchybnou reprodukci v rozlišení, které
jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Při každé aplikaci minimální velikosti je nutné dbát na použitou technologii zpracování tak, aby nebyla narušena
dostatečná čitelnost všech prvků značky.
V případě tisku značky o velikosti menší než 30 mm je nutné použít značku bez
firemního sloganu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
12
Barevnost značky
PANTONE 485 C
CMYK 0/100/100/0
RGB 207/0/43
WEB #cf002b
RAL 2002
PANTONE 377 C
CMYK 51/0/100/20
RGB 116/164/31
WEB #74a41f
RAL 6018
PANTONE Black C
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
WEB #000000
RAL 8022
Barevnost značky je součástí jednotného vizuálního stylu společnosti a jeho použití se řídí přesnými pravidly popsanými v tomto manuálu (barevnost logotypu,
firemní barvy). Není možné uvedené barvy nahrazovat jinými alternativami! Barvy
jsou jedním ze základních prostředků vizuální komunikace společnosti.
13
doplňková barevnost
PANTONE Cool Gray 11 C
CMYK 0/0/0/70
RGB 99/99/99
WEB #666666
RAL 7012
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
WEB #ffffff
RAL 9003
Doplňková barevnost doplňuje základní barevnost společnosti,
dotváří ji a podporuje.
14
Nepovolené varianty značky
Správná aplikace značky je základem tvorby layoutů tiskovin nebo jiných materiálů, na kterých se značka vyskytuje. Při práci se značkou však nesmí dojít k její
deformaci, či jiné nežádoucí transformaci. V této kapitole jsou demonstrovány
možné chyby, ke kterým by mohlo dojít v rámci aplikace značky, a které jsou tudíž
zakázány. Výčet ukázek není konečný, slouží pouze k ilustraci a k zamezení některých chyb při práci se značkou.
15
Download

Design Manuál 2011