AUKCE
MODERNÍHO A SOUČASNÉHO
UMĚNÍ
15. DUBNA 2012
AUGUSTINE HOTEL PRAGUE
AU KČN Í A I N FORMAČN Í S ERVI S
Milan Miku š tel. 0 0 42 0728 374 378
m i l a n m i ku [email protected] rlysa r tau c t i o n s .c o m
I n g . Ro m a n M ej s t ří k tel . 0 0 4 2 0 6 0 3 418 94 0
ro ma nm ej s t [email protected] rl ysar tauc t io n s.co m
DRAŽBA
Augustine Hotel Prague
Letenská 12/33, 118 00 Praha 1
15. dubna 2012
14.00 hod.
PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA
3.–11. dubna 2012
Galerie Maldoror
Přemyslova 9, Praha 2
13.00–18.00 hod.
13.–14. dubna 2012
Augustine Hotel Prague
11.00–20.00 hod.
Orlys Art Auctions
Přemyslova 9, 128 00, Praha 2–Vyšehrad
www.orlysartauctions.com
SEZNAM AUTORŮ
Balcar Karel; (1966)
150
Balíček Karel; (1904 – 1985)
128
Bartek Eliška; (1950)
142
Bauch Jan; (1898 – 1995)
30, 129
Bělocvětov Andrej; (1923 – 1997)
47, 48, 49, 51, 56, 67
Beran Zdeněk; (1937)
45
Boháček Karel; (1886 – 1928)
10
Boudník Vladimír; (1924 – 1968)
63, 64, 100
Brabenec Jaromír E.; (1934)
122
Burian Zdeněk; (1905 – 1981)
31, 32, 33, 34
Čechová Olga; (1925 - 2010)
90, 130
Dlouhý Bedřich; (1932)
62, 149
Dörfl František; (1934)
107
Drvota Stanislav; (1929 - 1992)
78, 79, 80, 81, 82
Filla Emil; (1882 – 1953)
16
Fišárek Alois; (1906 – 1980)
41
Fremund Richard; (1928 – 1969)
92, 98
Fulla Ľudovít; (1902 – 1980)
38
Gabriel Michal; (1960)
144, 146
Goya José de Francisco; (1746 – 1828)
1
Gutfreund Otto; (1889 – 1927)
12
Hájek Miloslav; (1927 - 2010)
26, 110
Hilmar Jiří; (1937)
147
Hliněnský Robert; (1908 – 1979)
27
Hlinomaz Josef; (1914 – 1978)
94
Hoffmeister Adolf; (1902 - 1973)
84, 141
Hoffstädter Bedřich; (1910 – 1954)
29
Honsa Jan; (1876 – 1937)
9
Horová Julie; (1906 – 1978)
93, 108
Hotový Miloslav; (1935)
74
Hudeček František; (1909 – 1990)
125
Istler Josef; (1919 – 2000)
113
Janoušek Vladimír; (1922 – 1986)
124
Janoušková Věra; (1922 – 2010)
134
Jičínská Věra; (1898 - 1961)
19, 21
Jíra Josef; (1929 – 2005)
138, 139
John Jiří; (1923 – 1972)
42, 114
Kassak Lajos; (1887 – 1967)
119
Klápště Jaroslav; (1923 – 1999)
112
Klimo Eustach; (1777 – 1849)
2
Kokolia Vladimír; (1956)
154
Konůpek Jan; (1883 – 1950)
15
Kotík Jan; (1916 – 2002)
24, 25,73
Kotík Pravoslav; (1889 – 1970)
7, 22, 99, 101, 102
Krbálek Pavel; (1928)
60
Kučerová Alena; (1935)
97
Kulhánek Oldřich; (1940)
89
Kupka František; (1871 – 1957)
11
Lhoták Kamil; (1912 – 1990)
43
Lindovský Jiří; (1948)
143
Málek Antonín; (1937)
83
Mentlík Jan; (1929)
105
Miler Zdeněk; (1921 – 2011)
Minařík Jan Bohuslav; (1862 – 1937)
Mrázková Daisy; (1923)
Musatov Grigorij; (1889 – 1941)
Myslbek Karel; (1874 – 1915)
Načeradský Jiří; (1939)
Nemes Endre; (1909 - 1985)
Nepraš Karel; (1932 – 2002)
Nešleha Pavel; (1937 – 2003)
Novák Ladislav; (1925 – 1999)
Novák Vladimír; (1947)
Ovčáček Eduard; (1933)
Panuška Jaroslav; (1872 – 1958)
Paur Jaroslav; (1918 – 1987)
Pelc Antonín; (1895 – 1967)
Peterka František; (1920 – 2007)
Petrovan Bedřich; (1908 – 1986)
Placatka Ladislav; (1923 – 1986)
Podhrázský Stanislav; (1921 – 1999)
Preclík Vladimír; (1929 – 2008)
Preissig Vojtěch; (1873 – 1944)
Přibyl Lubomír; (1937)
Rožánek Václav; (1913 – 1994)
Seidl Zdenek; (1916 – 1978)
Sekal Zbyněk; (1923 – 1998)
Sion Zbyšek; (1938)
Skřivánek Jaromír; (1923 - 2010)
Smetana Jan; (1918 – 1998)
Sopko Jiří; (1942)
Stavinoha Eduard; (1903 – 1973)
Stratil Václav; (1950)
Svolinský Karel; (1896 – 1986)
Sýkora Zdeněk; (1920 – 2011)
Šerých Jaroslav; (1928)
Špála Václav; (1885 – 1946)
Švankmajer Jan; (1934)
Švankmajerová Eva; (1940 – 2005)
Švec Otakar; (1892 – 1955)
Těhník Lubor; (1926 – 1987)
Tichý František; (1896 – 1961)
Tikal Václav; (1906 – 1965)
Tittelbach Vojtěch; (1900 – 1971)
Urbásek Miloš; (1932 – 1988)
Valečka Jaroslav; (1972)
Valter Karel; (1909 – 2006)
Vasarely Viktor; (1907 – 1997)
Vondráček Josef; (1906 – 1983)
Vožniak Jaroslav; (1933 – 2005)
Wagner Radan; (1958)
Wachsman Alois; (1898 – 1942)
Wierer Alois; (1878 – 1959)
Wiesner Richard; (1900 – 1972)
Zykmund Václav; (1914 – 1984)
153
3
145
17
4
57, 70, 72
28
65
46
135
151
103, 117
8
88
35, 115
131
39
68
61, 71
140
6
85
123, 132
75, 76, 77
52, 53
50
95
40, 133
152
96
111
137
106
118
14
59
44, 58, 66
20
91
37
23, 104
116
121
148
86, 87, 109
120
126, 127
54, 55, 69
155
13, 18
5
36
136
VÝTVARNÉ POČINY DO ROKU 1910
001. FRANCISCO JOSÉ DE GOYA
(1746 – 1828)
Ni mas ni menos.
nedatováno (18.století)
lept, papír
20 x 14,5 cm
nesignováno
5 500 Kč
002. EUSTACH KLIMO
(1777 – 1849)
Ráj
1875
olej, plátno
30 x 25 cm
signováno vlevo dole E. Klimo Pinxit 1875
70 000 Kč
003. JAN BOHUSLAV MINAŘÍK
(1862 – 1937)
Tulák
1889
tempera, papír
19 x 23,5 cm
signováno vpravo dole Minařík 1889
9 000 Kč
004. KAREL MYSLBEK
(1874 – 1915)
Konvolut tří kreseb
nedatováno
tužka, papír
26 x 38,3 cm
signováno vlevo dole Myslbek
3 000 Kč
005. ALOIS WIERER
(1878 – 1959)
Pražské zákoutí
20.léta
olej, karton
24 x 28 cm
signováno
vpravo dole
A. Wierer
12 000 Kč
006. VOJTĚCH PREISSIG
(1873 – 1944)
Slovácko
1909
akvatinta
21,3 x 30,2 cm
signováno
vpravo dole
Voj Preissig
18 000 Kč
007. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889 – 1970)
Podobizna Sláva
1909
olej, plátno, karton
34,5 x 27,5 cm
signováno vpravo dole
Kotík 1909
(na rubu P. Kotík z r.1909)
Č. soupisu Národní galerie
v Praze 1991, pol.č.2
18 000 Kč
008. JAROSLAV PANUŠKA (1872 – 1958)
Vesnice s povozem, 1901
olej, plátno, 92,5 x 64 cm
signováno vpravo dole J. Panuška 1901
75 000 Kč
009. JAN HONSA
(1876 – 1937)
Krajina, 1901
olej, lepenka
20 x 30 cm
signováno vlevo
dole
J. Honsa 901
60 000 Kč
010. KAREL BOHÁČEK (1886 – 1928)
Keř v květu, 1907
olej, karton, 48,5 x 63,8 cm
signováno vpravo dole K. Boháček
Vystaveno: 2000 – České muzeum výtvarných umění v Praze - Obrazy od
postimresionismu k neoklasicismu, publikováno v obr.části pol.č.1
70 000 Kč
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné samostatnou dražbou, podle
zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění
1. ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vyšehrad, Přemyslova 97/9, PSČ
128 00, IČ: 248 30 992, DIČ: CZ 248 30 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178365 (dále jen „dražebník“), oznamuje, že dne 15. dubna 2012, ve 14.15 hod. provede na žádost vlastníka dražebního předmětu: obraz František Kupka, (1871 – 1957), ODPOLEDNE V TRÉGASTELU,
dobrovolnou veřejnou samostatnou dražbu v Augustine Hotel Prague, Letenská
33/12, Praha 1 .
2. Předmět v dražbě je označen a popsán, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena), pod č. 11 v dražebním (aukčním) katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této vyhlášky. Předmět v dražbě bude dražen samostatně v pořadí
uvedeném v tomto katalogu pro společnou aukci.
7. Vydražen předmět dražby bude vydražiteli odevzdán po úplném zaplacení
ceny dosažené vydražením a aukční provize v místě konání dražby, nebo ode
dne následujícího po konání dražby v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS,
s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha 2, a to v prvním týdnu následujícím po dni dražby
v po – čt od 13.00 do 18.00 hod.; v následujících týdnech ve st – čt od 13.00 do
18.00 hod. Individuální termín je možné dohodnout s dražebníkem (viz. kontakty
Dražební a informační servis). Platební podmínky jsou vždy uvedeny na daňovém
dokladu vydaném dražebníkem. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby a vypořádal své závazky vůči
dražebníkovi, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Vydražitel
podepíše a převezme protokol o předání předmětu dražby
Společná ustanovení - důležitá upozornění:
Předmět dražby je dražen a nabízen ve stavu odpovídajícím době jeho vzniku.
Údaje o předmětu dražby uvedené v dražebním (aukčním) katalogu jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Registrace dražitelů je možná během pracovní doby (tj. st – čt od 13.00 do 18.00
hod.) v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha 2, nebo kdykoliv ve dnech konání prohlídky předmětů dražby a v den dražby,
a to v místě jejich konání, nejpozději však před ukončením dražby.
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční ve dnech 3.- 11. dubna 2012, denně vždy
od 13.00 hod. do 18.00 hod. v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, Praha 2 a ve dnech
13.- 14. dubna 2012, denně vždy od 11.00 hod. do 20.00 hod. v Augustine Hotel
Prague, Letenská 33/12, Praha 1
Dražební (aukční) katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho
uzávěrce podaří získat další předměty dražby, které mohou obohatit nabídku
dražby. Tento dodatek bude zájemcům k dispozici během výstavy předmětů
dražby.
3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu dražby jeho pořadovým číslem,
stručným popisem a uvedením nejnižšího podání. Po vyvolání předmětu dražby
mohou zájemci (dále také jen „dražitelé“) činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy.
Údaje v dražebním (aukčním) katalogu nemají povahu znaleckých posudků.
Za příhoz se považuje
100.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,-- Kč, ale méně než
10.000.000,-- Kč
Poškození předmět dražby běžným časovým opotřebením se v dražebním (aukčním) katalogu neuvádí. Dražebník neodpovídá za skryté vady adjustovaných děl.
Ve věci reklamací postupuje dražebník v souladu se zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění a zák. 40/1964 S. občanský zákoník, v platném
znění.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby (licitátor).
Reklamace na zboží vydražené v místě konání dražby se nepřijímají, dražební
předměty vydražené na základě plné moci udělené dražebníkovi lze reklamovat
nejpozději při převzetí.
Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby z dražby vyřadit, o čemž bude neprodleně informovat navrhovatele.
Osoby, účastnící se dražby se svojí přítomností podřizují podmínkám obsaženým
v dražební vyhlášce, která je v tomto katalogu uvedena v plném znění.
4. Vydražitel je povinen vyřídit si své závazky vzniklé z dražby v nejbližší platební
přestávce. Vydražiteli bude účtována k ceně, za níž mu je předmět dražby přiklepnut (cena dosažená vydražením), odměna dražebníka za provedení dražby,
dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 20%, která obsahuje
daň z přidané hodnoty.
Licitátor může kdykoli v průběhu dražby, nejpozději však do 30 min. po licitaci
poslední položky, nabídnout do dražby kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat).
Za každou vydraženou věc je účtována k tíži kupujícího (vydražitele) odměna dražebníka za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve
výši 20%, z ceny dosažené vydražením včetně DPH. Aukční provize se zaokrouhluje na celých 50,-- Kč nahoru. Kvitance o zaplacení aukční provize je součástí
dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením.
200.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000,-- a více.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě vyšší než 500.000,-- Kč včetně
aukční provize, povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do 30 dnů.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
CENU DOSAŽENOU VYDRAŽENÍM A AUKČNÍ PROVIZI LZE UHRADIT BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET DRAŽITELE NEBO HOTOVĚ, VYJMA PŘÍPADŮ, KDY ZÁKON
HOTOVOSTNÍ PLATBU VYLUČUJE.
5. Dražitel může dražit kterýkoliv předmět dražby na základě písemného limitu:
- vyplní-li vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení k dražbě,
- určí-li předměty dražby, které hodlá prostřednictvím dražebníka dražit,
- určí-li limit – nejvyšší cenu, za kterou hodlá předmět vydražit.
6. Hodlá-li dražitel dražit předmět dražby po telefonu, aniž by byl osobně přítomen
na dražbě, musí splnit následující podmínky:
Písemné limity a pokyny k dražbě po telefonu musí být doručeny dražebníkovi do
okamžiku zahájení dražby.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha – Lidická, Praha 5, Lidická 43, č.ú. 243564054 / 0300, IBAN: CZ50 0300 0000 0002 4356
4054, BIC: CEKOCZPP
V záležitostech souvisejících s konáním dražby, které nejsou výslovně upraveny
touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 26/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů.
V Praze dne 7. března 2012
ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o.,
Ing. Roman Mejstřík, jednatel
Dražební a informační servis:
- vyplnit vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení na dražbě,
Milan Mikuš, tel: +420 728 374 378, e-mail: [email protected]
- určit předměty, které hodlá prostřednictvím dražebníka po telefonu dražit.
Roman Mejstřík, tel: +420 603 418 940, e-mail: [email protected]
011. FRANTIŠEK KUPKA (1871 – 1957)
Odpoledne v Trégastelu, 1900 – 1903
kvaš na papíře, 21,5 x 29,5 cm, signováno vpravo dole Kupka
Provenience:
Jindřich Waldes, koupeno od umělce 1919 – W1900
Národní galerie v Praze 1940 – K5358 (konfiskace), Jiří Waldes 1996 (restituce)
Vystaveno:
1967 – 68 Kolín nad Rýnem, Mnichov, Vídeň, Amsterdam, Praha, č.127
1971 – Hradec Králové, č.11
1987 – Ferrara, Itálie, č.28
1989 – Paříž, Francie, č.56
1999 – Malá galerie Rudolfinum, Praha
Reprodukováno:
Kupka – Waldes, Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner, Praha, str.335, č.32
1 200 000 Kč
UMĚNÍ Z LET 1910 – 1950
012. OTTO GUTFREUND
(1889 – 1927)
Maska s náhrdelníkem, 1920
bronz, 28,5 cm
signováno
Vystaveno:
1965 Fifty years of Sculpture:
Some aspects 1914 – 1964,
Grosvenor Gallery, Londýn,
9.2. – 11.3.1965
1966 Otto Gutfreund – Czech
Cubist: Sculpture and
Drawings, Firts One-Man
Exhibition outside Czechoslovakia, Grosvenor Gallery,
Londýn
155 000 Kč
013. ALOIS WACHSMAN
(1898 – 1942)
Figura
1932
tempera, karton
39,2 x 29,5 cm
nesignováno
Vystaveno:
1947 – Mánes, Praha, č.k. 44
220 000 Kč
014. VÁCLAV ŠPÁLA
(1885 – 1946)
Venkovanka
1924
linoryt, akvarel
19,6 x 22,1 cm
signováno vpravo dole
V. Špála 24
12 000 Kč
015. JAN KONŮPEK
(1883 – 1950)
Setkání
1932
akvarel, tuš, papír
55 x 38 cm
signováno vpravo dole
Konůpek 32
14 000 Kč
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné samostatnou dražbou, podle
zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění
1. ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vyšehrad, Přemyslova 97/9, PSČ
128 00, IČ: 248 30 992, DIČ: CZ 248 30 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178365 (dále jen „dražebník“), oznamuje, že dne 15. dubna 2012, ve 14.20 hod. provede na žádost vlastníka dražebního
předmětu: obraz Emil Filla, (1882 – 1953), ZÁTIŠÍ SE SKLENICÍ, dobrovolnou veřejnou
samostatnou dražbu v Augustine Hotel Prague, Letenská 33/12, Praha 1 .
2. Předmět v dražbě je označen a popsán, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena), pod č. 16 v dražebním (aukčním) katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této vyhlášky. Předmět v dražbě bude dražen samostatně v pořadí
uvedeném v tomto katalogu pro společnou aukci.
Předmět dražby je dražen a nabízen ve stavu odpovídajícím době jeho vzniku.
Údaje o předmětu dražby uvedené v dražebním (aukčním) katalogu jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční ve dnech 3.- 11. dubna 2012, denně vždy
od 13.00 hod. do 18.00 hod. v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, Praha 2 a ve dnech
13.- 14. dubna 2012, denně vždy od 11.00 hod. do 20.00 hod. v Augustine Hotel
Prague, Letenská 33/12, Praha 1
3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu dražby jeho pořadovým číslem,
stručným popisem a uvedením nejnižšího podání. Po vyvolání předmětu dražby
mohou zájemci (dále také jen „dražitelé“) činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy.
Za příhoz se považuje
100.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,-- Kč, ale méně než
10.000.000,-- Kč
200.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000,-- a více.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby (licitátor).
Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby z dražby vyřadit, o čemž bude neprodleně informovat navrhovatele.
4. Vydražitel je povinen vyřídit si své závazky vzniklé z dražby v nejbližší platební
přestávce. Vydražiteli bude účtována k ceně, za níž mu je předmět dražby přiklepnut (cena dosažená vydražením), odměna dražebníka za provedení dražby,
dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 20%, která obsahuje
daň z přidané hodnoty.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat).
7. Vydražen předmět dražby bude vydražiteli odevzdán po úplném zaplacení
ceny dosažené vydražením a aukční provize v místě konání dražby, nebo ode
dne následujícího po konání dražby v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS,
s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha 2, a to v prvním týdnu následujícím po dni dražby
v po – čt od 13.00 do 18.00 hod.; v následujících týdnech ve st – čt od 13.00 do
18.00 hod. Individuální termín je možné dohodnout s dražebníkem (viz. kontakty
Dražební a informační servis). Platební podmínky jsou vždy uvedeny na daňovém
dokladu vydaném dražebníkem. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby a vypořádal své závazky vůči
dražebníkovi, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Vydražitel
podepíše a převezme protokol o předání předmětu dražby
Společná ustanovení - důležitá upozornění:
Registrace dražitelů je možná během pracovní doby (tj. st – čt od 13.00 do 18.00
hod.) v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha 2, nebo kdykoliv ve dnech konání prohlídky předmětů dražby a v den dražby,
a to v místě jejich konání, nejpozději však před ukončením dražby.
Dražební (aukční) katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho
uzávěrce podaří získat další předměty dražby, které mohou obohatit nabídku
dražby. Tento dodatek bude zájemcům k dispozici během výstavy předmětů
dražby.
Údaje v dražebním (aukčním) katalogu nemají povahu znaleckých posudků.
Poškození předmět dražby běžným časovým opotřebením se v dražebním (aukčním) katalogu neuvádí. Dražebník neodpovídá za skryté vady adjustovaných děl.
Ve věci reklamací postupuje dražebník v souladu se zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění a zák. 40/1964 S. občanský zákoník, v platném
znění.
Reklamace na zboží vydražené v místě konání dražby se nepřijímají, dražební
předměty vydražené na základě plné moci udělené dražebníkovi lze reklamovat
nejpozději při převzetí.
Osoby, účastnící se dražby se svojí přítomností podřizují podmínkám obsaženým
v dražební vyhlášce, která je v tomto katalogu uvedena v plném znění.
Licitátor může kdykoli v průběhu dražby, nejpozději však do 30 min. po licitaci
poslední položky, nabídnout do dražby kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně.
Písemné limity a pokyny k dražbě po telefonu musí být doručeny dražebníkovi do
okamžiku zahájení dražby.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
Za každou vydraženou věc je účtována k tíži kupujícího (vydražitele) odměna dražebníka za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve
výši 20%, z ceny dosažené vydražením včetně DPH. Aukční provize se zaokrouhluje na celých 50,-- Kč nahoru. Kvitance o zaplacení aukční provize je součástí
dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením.
Cenu dosaženou vydražením a aukční provizi lze uhradit bezhotovostním převodem na účet dražitele nebo hotově, vyjma případů, kdy zákon hotovostní platbu
vylučuje.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha – Lidická, Praha 5, Lidická 43, č.ú. 243564054 / 0300, IBAN: CZ50 0300 0000 0002 4356
4054, BIC: CEKOCZPP
5. Dražitel může dražit kterýkoliv předmět dražby na základě písemného limitu:
V záležitostech souvisejících s konáním dražby, které nejsou výslovně upraveny
touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 26/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě vyšší než 500.000,-- Kč včetně
aukční provize, povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do 30 dnů.
- vyplní-li vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení k dražbě,
- určí-li předměty dražby, které hodlá prostřednictvím dražebníka dražit,
- určí-li limit – nejvyšší cenu, za kterou hodlá předmět vydražit.
6. Hodlá-li dražitel dražit předmět dražby po telefonu, aniž by byl osobně přítomen
na dražbě, musí splnit následující podmínky:
V Praze dne 7. března 2012
ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o.,
Ing. Roman Mejstřík, jednatel
Dražební a informační servis:
- vyplnit vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení na dražbě,
Milan Mikuš, tel: +420 728 374 378, e-mail: [email protected]
- určit předměty, které hodlá prostřednictvím dražebníka po telefonu dražit.
Roman Mejstřík, tel: +420 603 418 940, e-mail: [email protected]
016. EMIL FILLA (1882 – 1953)
Zátiší se sklenicí, 1915
tužka, kvaš, tuš, papír, 84 x 48,3 cm
signováno vlevo dole Emil Filla
1 450 000,- Kč
017. GRIGORIJ MUSATOV
(1889 – 1941)
Čtyři slepí houslisté
nedatováno
olej, plátno, 30 x 35 cm
signováno uprostřed
dole G. Musatov
42 000 Kč
018. ALOIS WACHSMAN
(1898 – 1942)
Figury u stolu
1932
tuš, papír
21,6 x 29,1 cm
signováno vpravo
dole W 32
Vystaveno:
1947 – Mánes, Praha
10 000 Kč
019. VĚRA JIČÍNSKÁ
(1898 – 1961)
Acheron
1936
pastel, papír
31,5 x 38,5 cm
signováno vpravo
dole Věra Jičínská 36
4 000 Kč
020. OTAKAR ŠVEC
(1892 – 1955)
Dvojportrét – Voskovec a Werich
30.léta
bronz, odlitek z 90. let
26,3 cm
signováno O. Švec
35 000 Kč
021. VĚRA JIČÍNSKÁ
(1898 – 1961)
Akt, 1936
pastel, papír, 54 x 37 cm
signováno Věra Jičínská 1936
5 000 Kč
022. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889 – 1970)
Žebráci
1929
olej, plátno, karton
35 x 22 cm
signováno vpravo nahoře P.K. (na
rubu P. Kotík 1929)
Č. soupisu Národní galerie v Praze
1991, pol.č.222
Vystaveno:
1978 – Brno; 1979 Brno – č.kat.35
80 000 Kč
023. VÁCLAV TIKAL (1906 – 1965)
V jedné rovině, 1943
olej, plátno, 45 x 44 cm
signováno vpravo dole V. Tikal 43
Reprodukováno:
Jiří Vykoukal – Václav Tikal, nakladatelství Vltavín, Praha 2007, str. 97
Vystaveno:
1966 – Dům umění města Brna, č. k. 11, 1967 – SČVU Mánes, Praha, č. k. 11
850 000 Kč
024. JAN KOTÍK
(1916 – 2002)
Bez názvu
1946
uhel, papír
35,5 x 44 cm
signováno dole
uprostřed J. Kotík
1946
Reprodukováno:
Jan Kotík 1916 – 2002,
Národní galerie
v Praze, str. 298, č. 201
20 000 Kč
025. JAN KOTÍK
(1916 – 2002)
Bez názvu
1946
uhel, papír
50 x 40,5 cm
nesignováno
Reprodukováno:
Jan Kotík 1916 – 2002,
Národní galerie v Praze,
str. 299, č. 211
22 500 Kč
026. MILOSLAV HÁJEK
(1927 – 2010)
Portrét
1948
pastel, papír
59,5 x 37,5 cm
signováno vpravo dole Hájek
Sofie 48
40 000 Kč
027. ROBERT HLINĚNSKÝ
(1908 – 1979)
Na cestě
1958
olej, sololit
40 x 50 cm
signováno vpravo nahoře
R. Hliněnský 58, vzadu vlevo
nahoře reg. štítek ČS výtvarných umělců
38 000 Kč
028. ENDRE NEMES
(1909 - 1985)
Blázni z pantomimy
1944
tempera, papír
33 x 44,5 cm
signováno vlevo dole
Endre Nemes
Vystaveno:
1947 – Färg och Form,
Stockholm
1972 – Liljevalchs
Konsthall, č.k. 238
Provenience:
Astrid Runnström,
Stockholm
120 000 Kč
029. BEDŘICH
HOFFSTÄDTER
(1910 – 1954)
Krajina
nedatováno
olej, plátno
49,5 x 55 cm
signováno vlevo
dole Bedřich
Hoffstädter
45 000 Kč
030. JAN BAUCH (1898 – 1995)
Akt, 1945
olej, karton, 51,5 x 41 cm
signováno vlevo dole Jan Bauch 1945
190 000 Kč
031. ZDENĚK BURIAN
(1905 – 1981)
Srdce ze zlata a oceli II. (legionářský
román), návrh na obálku
nedatováno
olej, plátno
53,3 x 33,4 cm
signováno vpravo dole Z. Burian
95 000 Kč
032. ZDENĚK BURIAN
(1905 – 1981)
Srdce ze zlata a oceli (legionářský
román), návrh na obálku
nedatováno
olej, plátno
53,5 x 33,4 cm
signováno vlevo dole Z. Burian
95 000 Kč
033. ZDENĚK BURIAN
(1905 – 1981)
Podivná společnost II.
(časopis Haló sobota)
1935 – 1936
kvaš, papír
25 x 27 cm
signováno vlevo dole Z. Burian
55 000 Kč
034. ZDENĚK BURIAN
(1905 – 1981)
Gazelí tanec
ilustrace časopisu
Širým světem
nedatováno
kvaš, papír
35 x 27 cm
signováno vpravo dole
Z. Burian
65 000 Kč
035. ANTONÍN PELC
(1895 – 1967)
Marocký voják
1941
tempera, karton
42,1 x 29,9 cm
signováno vpravo nahoře
A. Pelc 41, Casablanca
48 000 Kč
036. RICHARD WIESNER
(1900 – 1972)
Večer na venkově
1944
olej, plátno
100 x 81 cm
signováno vpravo dole
R. Wiesner
40 000 Kč
037. FRANTIŠEK TICHÝ
(1896 – 1961)
Paganini
1945
suchá jehla
28 x 20 cm
signováno vlevo dole
Tichý 45
22 000 Kč
038. ĽUDOVÍT FULLA
(1902 – 1980)
Zvěstování
nedatováno
dřevořez, papír
36,3 x 28,3 cm
signováno vpravo dole
Ľ. Fulla
výtisk č. 19/63
9 000 Kč
039. BEDŘICH
PETROVAN
(1908 – 1986)
Město
1946
olej, tempera, plátno
45,5 x 50 cm
signováno vlevo dole
B. Petrovan 46
22 000 Kč
040. JAN SMETANA
(1918 – 1998)
Pařížská kavárna, 1948
lept, papír
17,5 x 25 cm
signováno vpravo dole
Jan Smetana 1948
výtisk č.7/20
7 500 Kč
041. ALOIS FIŠÁREK
(1906 – 1980)
Kytice
1946
olej, karton
40,1 x 30,5 cm
signováno vpravo dole
Fišárek 46
11 500 Kč
042. JIŘÍ JOHN
(1923 – 1972)
Vysoké nebe
1951
olej, plátno
60 x 70 cm
nesignováno,
ověřeno na rubu
Adrienou Šimotovou
220 000 Kč
043. KAMIL LHOTÁK
(1912 – 1990)
Anička
1965
olej, plátno, karton
28 x 22 cm
signováno vpravo dole
Kamil Lhoták 1965
95 000 Kč
044. EVA ŠVANKMAJEROVÁ
(1940 – 2005)
Bez názvu
nedatováno (1965)
tuš, papír
22,3 x 20,7 cm
signováno vlevo dole
Eva Švankmajerová
12 000 Kč
045. ZDENĚK
BERAN
(1937)
Kufr
1974
kolorovaná kresba,
papír
59 x 70 cm
signováno vpravo
dole Z Beran 74
26 000 Kč
046. PAVEL
NEŠLEHA
(1937 – 2003)
Hráči kulečníku
1957
olej, karton
35 x 26,5 cm
signováno vlevo
dole P.N.57
Vystaveno:
Pavel Nešleha,
Galerie Trigon,
Plzeň 1998
30 000 Kč
SBÍRKA MUDR. STANISLAVA DRVOTY
MUDr. Stanislav Drvota se narodil
11.9.1929 v Praze.
V roce 1953 absolvoval Fakultu
všeobecného lékařství UK. Od roku
1967 působil jako soudní znalec ve
zdravotnictví v oboru psychiatrie.
V témže roce se stal kandidátem
věd za práci „Aktivace a emoce“.
Docenturu získal v roce 1979 na základě habilitační práce „Biologické základy chování“. Působil řadu
let na psychiatrické klinice Na
Karlově a od roku 1984 v Motole.
Zemřel po vleklé duševní nemoci
v roce 1992.
Stanislav Drvota vstoupil do českého kulturního dění někdy koncem
50. let. Jako neobyčejně vzdělaná
a inspirativní osobnost záhy navázal kontakty v pražských kruzích
literárních (B. Hrabal hovořil o „geniálním Drvotovi“), filosofických
(Prof. Patočka obdivoval jeho hluboké znalosti německé klasické
filosofie) a především výtvarných.
Svět výtvarného umění i umělci
sami se počátkem 60. let začali
stávat upřednostňovaným polem
jeho zájmu jak osobního tak i profesního. O tom svědčí nejen vlastní
výtvarná tvorba (již lze považovat
za originální amalgám progresivních tendencí své doby), ale především jeho práce teoretická. Od
konce 60.let pracoval spolu s historikem umění Dr. Janem Křížem
na originálním projektu „Osobnost
a tvorba“, jejímž hlavním záměrem
bylo na základě analýzy osobnosti, jejích patogenních rysů, dospět
k pochopení uměleckého díla sa-
motného. Tato publikace (Avicenum 1973) je dodnes ceněna jako
významný počin na poli experimentální analýzy umělecké osobnosti.
Jeho psychiatrické oddělení na
Karlově (jehož mementem je v českém poválečném umění osové dílo
Z. Berana „Terapeutické oddělení
Dr. Dr.(voty)“), bylo - jak praví výstižně Ivo Vodseďálek - „v době
takzvané totality, kdy absurdní bylo
úředně vydáváno za normální,
místem, kam si chodili odpočinout
lidé, kteří se cítili být zcela normální, ale požadavky té „doby z kloubů vymknuté“ jednoduše unaveni.“
Na jeho klinice vznikly např. slavné
„Rorschachovy testy“ V. Boudníka,
byla místem setkání Plastic People
of The Universe s Egonem Bondym,
atd.
S. Drvota navázal kontakty s řadou
významných umělců své doby jako
byl M. Medek, F. Tomalík, K. Nepraš,
Z. Sion, Z. Sekal, S. Podhrázský, J.
Načeradský, J. Švankmajer, Z. Beran, V. Mergl, aj. Ve zvláště úzkém
styku byl s Vl. Boudníkem (o čemž
svědčí pozoruhodná a dodnes nezveřejněná korespondence) a A.
Bělocvětovem. Jeho umělecká
kolekce je dokladem těchto vztahů. Vyniká mimořádným vkusem
a tvoří neobyčejně kompaktní celek jak stylově tak i časově. Jejím
nosným prvkem je důraz na imaginaci a nevědomí. Jedná se mnohdy o osová a charakteristická díla
významných exponentů české poválečné moderny.
047. ANDREJ BĚLOCVĚTOV
(1923 – 1997)
Dva akty
1964
olej, karton
32 x 30,3 cm
signováno vpravo
nahoře
Bělocvětov 64
32 000 Kč
048. ANDREJ BĚLOCVĚTOV
(1923 – 1997)
Bez názvu
1966
lité laky, karton
44 x 62,5 cm
signováno vpravo
dole 66 Bělocvětov
42 000 Kč
049. ANDREJ BĚLOCVĚTOV (1923 – 1997)
Marnivá slečna, 1963
lité laky, papír, 77,5 x 62,5 cm
signováno Bělocvětov 63
45 000 Kč
050. ZBYŠEK SION (1938)
Okupace, 1968
kombinovaná technika, papír, 62 x 87 cm, signováno vpravo dole Z. Sion
100 000 Kč
051. ANDREJ
BĚLOCVĚTOV
(1923 – 1997)
Pocta tankistům
1966
olej, laky, papír
44 x 53,5 cm
signováno vlevo
nahoře
66 Bělocvětov
30 000 Kč
052. ZBYNĚK SEKAL
(1923 – 1998)
Bez názvu
1. pol. 60-tých let
koláž, železo, dřevo
21 x 25,5 cm
nesignováno
80 000 Kč
053. ZBYNĚK SEKAL, (1923 – 1998)
Dřevěný reliéf, nedatováno (1962)
koláž, dřevo, 28,5 x 50,2 cm
nesignováno
110 000 Kč
054. JAROSLAV VOŽNIAK
(1933 – 2005)
Divadlo I.
1963
kombinovaná technika, deska, 86 x 86 cm
nesignováno
Vystaveno: 1967 - Biennial of Sao Paulo, Brazílie
200 000 Kč
055. JAROSLAV VOŽNIAK
(1933 – 2005)
Bez názvu
přelom 60. a 70.let
olej, plátno
66 x 75 cm
nesignováno
200 000 Kč
056. ANDREJ BĚLOCVĚTOV
(1923 – 1997)
Tři ženy
1959
olej, plátno
79,5 x 100 cm
signováno dole uprostřed Bělocvětov 59
200 000 Kč
057. JIŘÍ NAČERADSKÝ
(1939)
Jazzový motiv
1967
olej, plátno
116 x 150 cm
signováno vpravo dole Načeradský
320 000 Kč
058. EVA ŠVANKMAJEROVÁ (1940 – 2005)
Rébus č.6, 1965
olej, plátno, 73,5 x 80 cm
signováno vpravo dole
Eva Švankmajerová 1965
Reprodukováno:
František Dryje - Eva Švankmajerová,
Arbor vitae, 2006, str. 42
100 000 Kč
059. JAN ŠVANKMAJER (1934)
Malá koroze, 1963
objekt, 50 x 36,5 cm
signováno na rubu J. Švankmajer 63
Reprodukováno: Anima animus animace,
Nadace Arbor Vitae, Praha 1998, str. 37
100 000 Kč
060
PAVEL KRBÁLEK
(1928)
Postava, 50.léta
kované železo, 58 cm
signováno Pavel Krbálek
12 000 Kč
061. STANISLAV PODHRÁZSKÝ
(1921 – 1999)
Dvojice, 1963
uhel, tuš, papír, 24 x 21,5 cm
signováno dole uprostřed S.P. 63
30 000 Kč
062.
BEDŘICH DLOUHÝ
(1932)
Figury
1957 - 1958
tempera, papír
20,4 x 20,7 cm
nesignováno
9 000 Kč
063. VLADIMÍR BOUDNÍK
(1924 – 1968)
Březová kůra, 1960
strukturální grafika
21,8 x 18,5 cm
nesignováno
10 000 Kč
064. VLADIMÍR BOUDNÍK
(1924 – 1968)
Surrealistická kompozice
1955
suchá jehla, papír
15 x 8,7 cm
signováno vpravo dole V. Boudník
1955.X.
8 000 Kč
065.
KAREL NEPRAŠ
(1932 – 2002)
Hlava
1. pol. 60-tých let
různé materiály,
emailová barva
41 x 24 cm
nesignováno
220 000 Kč
066. EVA
ŠVANKMAJEROVÁ
(1940 – 2005)
Paní
1963
olej, papír
39,5 x 51,7 cm
nesignováno
30 000 Kč
067. ANDREJ BĚLOCVĚTOV
068. LADISLAV PLACATKA
(1923 – 1997)
(1923 – 1986)
Žena, 50.léta
olej, papír
36,4 x 27,7 cm
nesignováno
Bez názvu, 1970
kombinovaná technika, sololit
62,8 x 37,8 cm
signováno vlevo dole Placatka 1970
12 000 Kč
10 000 Kč
069.
JAROSLAV VOŽNIAK
(1933 – 2005)
Božská komedie
1960
suchá jehla, papír
17,2 x 24,6 cm
signováno vpravo
dole Jaroslav
Vožniak 60
6 000 Kč
070.
JIŘÍ NAČERADSKÝ
(1939)
Trojice
1978
kvaš, papír
56 x 41,5 cm
signováno vpravo dole
Načeradský 78
8 000 Kč
071. STANISLAV PODHRÁZSKÝ (1921 – 1999)
Erotický motiv, 1959
uhel, papír, 73 x 48 cm
signováno vpravo dole S. Podhrázský 59
Reprodukováno: Ohniska znovuzrození, České umění
1956–1963, GHMP, 1994, str. 90
90 000 Kč
072. JIŘÍ NAČERADSKÝ
(1939)
Žena, 1978
tuš, akvarel, papír
55 x 42 cm
signováno vpravo dole
Načeradský 78
9 000 Kč
073. JAN KOTÍK
(1916 – 2002)
Dáma na procházce, (1957)
tuš, papír
40,7 x 30,6 cm
nesignováno
6 000 Kč
074. MILOSLAV HOTOVÝ (1935)
Tři figury, 1964
plech, email, 26,7 cm
signováno Míla Hotový 1964
15 000 Kč
075. ZDENEK SEIDL (1916 – 1978)
Poezie žije, 60.léta
tužka, papír, 26,8 x 20 cm
signováno vpravo dole Seidl
5 000 Kč
076. ZDENEK SEIDL (1916 – 1978)
Nevhodný okamžik, 60. léta
tužka, papír, 29,5 x 20,5 cm
signováno vpravo nahoře Seidl
5 000 Kč
077. ZDENEK SEIDL (1916 – 1978)
Novinka ze světa zvířat, 60.léta
tužka, papír, 29,5 x 20,5 cm
signováno vpravo dole Seidl
5 000 Kč
078. STANISLAV DRVOTA
(1929 – 1992)
Surrealistická kompozice, 1962
tuš, papír, 31 x 44 cm
signováno Drvota
3 000 Kč
079. STANISLAV DRVOTA (1929 - 1992)
Bez názvu, 1962
tuš, papír, 38,5 x 28,5 cm
signováno vpravo dole Drvota
080. STANISLAV DRVOTA
(1929 – 1992)
Figurální kompozice, nedatováno
tempera, papír, 70 x 44 cm
nesignováno
5 500 Kč
3 000 Kč
081. STANISLAV DRVOTA
(1929 - 1992)
Akt
60.léta
tuš, tempera, papír
42 x 57,2 cm
nesignováno
3 500 Kč
082. STANISLAV DRVOTA (1929 – 1992)
Ležící akt, 60.léta
email, papír, 59,5 x 71,5 cm, nesignováno
5 500 Kč
UMĚNÍ PO ROCE 1950 A SOUČASNÉ UMĚNÍ
083. ANTONÍN MÁLEK
(1937)
Abstraktní motiv
1969
kombinovaná technika
90 x 57 cm
signováno vlevo dole
Málek 5.69
50 000 Kč
084. ADOLF HOFFMEISTER (1902 – 1973)
Síla představivosti, 1963
koláž, papír, 30 x 90 cm, signováno vpravo dole AH63
Vystaveno:
1964 – Arthur Jeffress Gallery, London, „Faces and Collages“, č.k. 71
2003 – Galerie Maldoror, Praha
2004 – GHMP, č.k. 472
Reprodukováno:
Miroslav Lamač – Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistera, NČVÚ, 1966, č. 171
25 000 Kč
085. LUBOMÍR PŘIBYL
(1937)
Konkrétní grafika č.6
1960
strukturální grafika
66,5 x 50,5 cm
signováno vpravo dole L.
Přibyl
12 000 Kč
086. KAREL VALTER
(1909 – 2006)
Kaplicko
1967
barevné křídy, papír
31,8 x 37,3 cm
signováno vpravo
dole Val 67
8 500 Kč
087.
KAREL VALTER
(1909 – 2006)
Lesní zákoutí
1982
barevné tuše
25 x 33,2 cm
signováno vpravo
dole Valter 1982
5 000 Kč
088.
JAROSLAV PAUR
(1918 – 1987)
Kytička ve váze
1975
olej, plátno
40 x 58,3 cm
signováno vpravo dole
J. Paur 75
15 000 Kč
089.
OLDŘICH KULHÁNEK
(1940)
Kuře mučitel
1967
kamenorytina, papír
43 x 31 cm
signováno vpravo dole O. Kulhánek 1967
7 000 Kč
090. OLGA ČECHOVÁ
(1925 - 2010)
Bez názvu
1963
suchá jehla, papír
64 x 50 cm
signováno vpravo dole
Olga Čechová 1963
Výtisk č.3/5
Reprodukováno:
Výtvarná práce č.25 – 26,
ročník XI
5 000 Kč
091. LUBOR TĚHNÍK
(1926 – 1987)
Býček
počátek 60.let, glazovaná
kamenina, 1.originál, unikátní
dekor, výška 24 cm
Vystaveno: 1962 - Mezinárodní
výstava současné keramiky,
Praha
Bruselský pavilon v PKOJF, reprodukováno v katalogu pod
číslem 73
1963 – Lubor Těhník (Práce
z let 1962 – 63, Galerie čs.
spisovatele – Velká síň, Praha,
č. katalogu 10)
Reprodukováno:
Kultura č.18, 3.5.1962
20 000 Kč
092. RICHARD FREMUND (1928 – 1969)
Bouře nad kopcem (z Holešovic)
2.pol. 50-tých let
olej, plátno, 95 x 68 cm, nesignováno
Provenience: získáno z pozůstalosti autora
Zařazeno do soupisu malířského díla R. Fremunda pod číslem 7.
093. JULIE HOROVÁ
(1906 – 1978)
Pes
60.léta
glazovaná pálená hlína
24,8 cm
signováno J. Horová
14 000 Kč
58 000 Kč
094. JOSEF HLINOMAZ (1914 – 1978)
Král a jeho múza
50.léta
olej, plátno
39,3 x 49 cm
signováno vpravo
dole Hlinomaz
48 000 Kč
095. JAROMÍR SKŘIVÁNEK
(1923 - 2010)
Abstraktní motiv
1963
kombinovaná technika, papír
42 x 30 cm
signováno vpravo dole
Skřivánek 63
3 500 Kč
096.
EDUARD STAVINOHA
(1903 – 1973)
Cesta k Šárce
1967
kvaš, papír
33,5 x 44,5 cm
signováno vlevo dole
E.M.S.67
3 000 Kč
097. ALENA KUČEROVÁ
(1935)
Bez názvu
1965
suchá jehla
31 x 32 cm
signováno vpravo
dole Alena Kučerová 65
11 000 Kč
098. RICHARD FREMUND
(1928 – 1969)
Hnědá vesnice
nedatováno
litografie
42 x 55 cm
nesignováno
4 000 Kč
099. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889 – 1970)
Abstraktní motiv
1957
kvaš, papír
30 x 23 cm
signováno vpravo dole P.K.57
9 000 Kč
100. VLADIMÍR BOUDNÍK
(1924 – 1968)
Stopy materiálu
1959
aktivní lept, papír
22,7 x 17,4 cm
signováno dole uprostřed
Vladimír Boudník 1959.
28 000 Kč
101. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889 – 1970)
Molibar (Džez)
1959
tempera, papír
30 x 43,5 cm
signováno vlevo
dole P. Kotík 59
11 000 Kč
102. PRAVOSLAV KOTÍK
(1889 – 1970)
Zrcadlení I.
1958
olej, plátno
44 x 28 cm
signováno vpravo nahoře
P. Kotík
Vystaveno:
1958 FČVÚ (Vilímek),
Praha, č. 597
32 000 Kč
103. EDUARD OVČÁČEK
(1933)
Červený znak
1959
olej, plátno
63 x 49,5 cm
signováno vlevo dole
E. Ovčáček 59
65 000 Kč
104. VÁCLAV TIKAL
(1906 – 1965)
Sluneční koráb
1960
olej, lepenka
27,7 x 32,5 cm
signováno vlevo
dole Tikal 60
55 000 Kč
105. JAN MENTLÍK
(1929)
Kartářka, 1965
olej, sololit, 45 x 25 cm
signováno vpravo dole Jan Mentlík 65
8 000 Kč
106. ZDENĚK SÝKORA (1920 – 2011)
Ulice, 1957
tuš, papír, 20,8 x 14,7 cm
signováno vlevo dole Z. Sýkora 57
12 000 Kč
107.
FRANTIŠEK DÖRFL
(1934)
z cyklu: Pamflety
1966
koláž, tempera,
papír
44 x 64,5 cm
signováno
vpravo dole D 66
12 000 Kč
108. JULIE HOROVÁ
(1906 – 1978)
Perlička
1956
glazovaná kamenina
16,3 cm
signováno Horová
Reprodukováno:
Tvar č.9, 1961, str.272,
Domov č.3, 1977, str.9
15 000 Kč
109.
KAREL VALTER
(1909 – 2006)
Východ z lesa
1963
kombinovaná
technika, papír
28,5 x 38 cm
signováno
vpravo dole
Val 63
7 000 Kč
110. MILOSLAV HÁJEK
(1927 - 2010)
Abstraktní motiv
1960
tempera, papír
37 x 21,8 cm
signováno vlevo dole H60
8 000 Kč
111. VÁCLAV STRATIL
(1950)
Abstraktní kompozice, 1970
olej, plátno
65 x 44 cm
signováno vpravo dole
Strat
25 000 Kč
112. JAROSLAV KLÁPŠTĚ
(1923 – 1999)
Vesnice
1962
olej, karton
33 x 46 cm
signováno vpravo dole
Klápště 62
35 000 Kč
113. JOSEF ISTLER
(1919 – 2000)
Bez názvu
1965
barevná litografie
77 x 50,2 cm
signováno vpravo dole
Istler 65
Výtisk č.3/10
12 000 Kč
114. JIŘÍ JOHN
(1923 – 1972)
Dýmající krajina
1963
olej, plátno
55 x 135 cm
signováno vpravo dole John 63
800 000 Kč
115. ANTONÍN PELC
(1895 – 1967)
Čtenářka v interiéru
1959
litografie, papír
40,5 x 55,5 cm
signováno vpravo dole
Ant. Pelc 59
6 000 Kč
116. VOJTĚCH TITTELBACH (1900 – 1971)
Zátiší, nedatováno
olej, plátno, 70 x 85 cm
signováno vlevo dole V. Tittelbach
Provenience: pozůstalost autora
80 000 Kč
117. EDUARD OVČÁČEK
(1933)
Pythagorejská asociace
1964
vypalovaný dřevěný reliéf
71 x 50 cm
signováno vlevo dole
E. Ovčáček 64
Vystaveno:
1966 – Galerie Lidová demokracie
na Karlově náměstí v Praze, č.k. 18
Reprodukováno:
Jan Kříž, Eduard Ovčáček – Tvorba
z let 1959 – 1999, str. 69
70 000 Kč
118. JAROSLAV ŠERÝCH
(1928)
Ukřižování
1971
tuš, uhel, papír
54,5 x 70,8 cm
signováno dole
uprostřed J. Šerých
11.8.71
15 000 Kč
119. LAJOS KASSAK
(1887 – 1967)
Bez názvu
1961
serigrafie, papír
48 x 37 cm
signováno vpravo dole
Kassak, výtisk č. 37/200,
Éditions Denise René –
Paris, 1961
12 000 Kč
120. VIKTOR
VASARELY
(1907 – 1997)
Bez názvu
1961
serigrafie, papír
34 x 56 cm
signováno vpravo
dole Vasarely,
výtisk č. 37/ 200,
Éditions Denise
René – Paris, 1961
12 000 Kč
121.
MILOŠ URBÁSEK
(1932 – 1988)
Červeno - oranžová
1973
olej, plátno
100 x 100 cm
signováno na rubu
Urbásek,
rot – orange, 1973,
ST.GALLEN
165 000 Kč
122.
JAROMÍR E. BRABENEC
(1934)
Lollipop č.55 „EY.FW.IZ.OF“
1998
reliéf, barevná plexiskla,
aluminium
17,6 x 17,6 cm
signováno vpravo dole
Brabenec 1998
Vystaveno:
1998 – Dům umění, Opava
Centre Tchéque Paříž
Reprodukováno:
J. E. Brabenec, Lollipops –
Sucettes 1998, str. 11
8 000 Kč
123. VÁCLAV ROŽÁNEK
(1913 – 1994)
Krajinka
kombinovaná technika, papír
16,6 x 24,2 cm
nesignováno
3 000 Kč
124. VLADIMÍR JANOUŠEK
(1922 – 1986)
Studie projektu:
Postavy – mobily v krajině, 1983
tuš, papír
45 x 31,2 cm
signováno vpravo dole VJ 83/IV
9 000 Kč
125.
FRANTIŠEK
HUDEČEK
(1909 – 1990)
Rovina
70.léta
olej, karton
24,3 x 32,6 cm
signováno
na rubu
Fr. Hudeček
45 000 Kč
126. JOSEF VONDRÁČEK
(1906 – 1983)
Houby
nedatováno
olej, papír
24 x 28 cm
signováno vlevo
dole Vondráček
8 000 Kč
127.
JOSEF VONDRÁČEK
(1906 – 1983)
Zima na Vysočině
60.léta
tempera, papír
32 x 52 cm
signováno vlevo
dole Vondráček
8 000 Kč
128. KAREL BALÍČEK
(1904 – 1985)
Vysočina
nedatováno
tempera, karton
15 x 20 cm
signováno vpravo dole
Balíček
6 000 Kč
129. JAN BAUCH
(1898 – 1995)
Villon
1980
kvaš, tuš, papír
50 x 45,5 cm
signováno vlevo
dole Jan Bauch
1980
17 000 Kč
130. OLGA ČECHOVÁ
(1925 - 2010)
Věž
1962
tempera, papír
29 x 26,6 cm
signováno vpravo dole
Olga Čechová 62
6 000 Kč
131. FRANTIŠEK PETERKA
(1920 – 2007)
Červenec
1962
tempera, papír
39,2 x 29,8 cm
signováno vpravo dole F. Peterka
3 000 Kč
132. VÁCLAV ROŽÁNEK
(1913 – 1994)
Autoportrét
nedatováno
kombinovaná technika, papír
65 x 40,6 cm
signováno vpravo dole Rožánek
15 000 Kč
133. JAN SMETANA
(1918 – 1998)
Studie č.11
1982
tužka, tuš, papír
41 x 30 cm
signováno vpravo dole Smetana 82
Reprodukováno:
Eva Petrová - Jan Smetana, vydal
Odeon 1987, str.57
Vystaveno:
1994, Jan Smetana – Kresby, Galerie
moderního umění v Hradci Králové,
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
a Grafická sbírka Národní galerie
v Praze v paláci Kinských na Staroměstském náměstí
8 000 Kč
134. VĚRA JANOUŠKOVÁ
(1922 – 2010)
Postava
1972
koláž, papír
36 x 23,5 cm
signováno dole uprostřed
V.J. 72
8 000 Kč
135. LADISLAV NOVÁK
(1925 – 1999)
Zápas ve výši (Mé nebe)
1994
froasáž, tuš, akvarel
50 x 40 cm
signováno vpravo dole
autorskou značkou
15 000 Kč
136.
VÁCLAV ZYKMUND
(1914 – 1984)
Bez názvu
1978
koláž, papír
26 x 30 cm
signováno vpravo dole
V. Zykmund 78
7 500 Kč
137. KAREL SVOLINSKÝ
(1896 – 1986)
Tři herci
1966
tuš, papír
33,6 x 50,7 cm
signováno vpravo
dole KS 1966
5 000 Kč
138. JOSEF JÍRA
(1929 – 2005)
Bál v sokolovně
80.léta
pastelky, tužka, papír
24 x 32,8 cm
signováno vpravo
dole J. Jíra
3 000 Kč
139. JOSEF JÍRA
(1929 – 2005)
Postřižiny
nedatováno
tuš, papír
21 x 28,2 cm
signováno vpravo
dole J. Jíra
5 000 Kč
140. VLADIMÍR PRECLÍK
(1929 – 2008)
Strom života
1962
olej, plátno
80 x 60 cm
signováno vlevo dole Vladimír
Preclík a zároveň na rubu
Vladimír Preclík 1962
50 000 Kč
141. ADOLF HOFFMEISTER (1902 - 1973)
Neštěstí malé Žofie (Ručička), 1963
koláž, papír, 18 x 30 cm, signováno vpravo dole AH63
Vystaveno: 1964 – Arthur Jeffress Gallery, London „Faces and Collages“, č.k. 71
M. Lamač – Výtvarné dílo A. Hoffmeistera, NČVÚ, 1966, č. 165
18 000 Kč
142. ELIŠKA BARTEK
(1950)
Bez názvu
1993
olej, plátno
60 x 53 cm
signováno na rubu
Eliška Bartek 1993
40 000 Kč
143. JIŘÍ LINDOVSKÝ
(1948)
Bez názvu
1985
kombinovaná technika, papír
69,8 x 53 cm
signováno vpravo nahoře
J. Lindovský 85
Vystaveno:
1987 – J. Lindovský
(Kresby – obrazy – grafika),
Galerie Fronta Praha
Reprodukováno v katalogu
8 500 Kč
144. MICHAL GABRIEL (1960)
Žralok, 2011
bronz
12 x 43,3 x 18,1 cm
signováno Gabriel 2011
36 000 Kč
145. DAISY MRÁZKOVÁ (1923)
Bez názvu, 1984
kombinovaná technika, papír, 23,8 x 33,7 cm
signováno vpravo dole Daisy Mrázková 84
7 000 Kč
146. MICHAL GABRIEL
(1960)
Sedící
2011
probarvená
polyesterová
pryskyřice,
skořápky ořechů
104 cm
signováno
Gabriel 2011
210 000 Kč
147. JIŘÍ HILMAR
(1937)
Gelb - weiss
1972
reliéf, kvaš, papír
40 x 40 cm
signováno
na rubu Hilmar Jiří
90 000 Kč
148.
JAROSLAV VALEČKA
(1972)
Měsíční svit
2007
olej, plátno
131 x 115 cm
signováno na rubu
J. Valečka
40 000 Kč
149. BEDŘICH DLOUHÝ (1932)
Inverze 6. (Vzpomínka na Nepraše)
2008
kombinovaná technika
102 x 102 cm
signováno na rubu Dlouhý 2008
Vystaveno: 2010 - Galerie Montanelli
Praha, Autoportrét V
90 000 Kč
150. KAREL BALCAR (1966)
Brigitte
2008
olej, plátno
85 x 75 cm
signováno na rubu KB 5.08
45 000 Kč
151. VLADIMÍR NOVÁK
(1947)
Bez názvu
1986
kombinovaná technika,
karton
64 x 48 cm
signováno vlevo dole
V. Novák - 86
9 000 Kč
152. JIŘÍ SOPKO
(1942)
Bez názvu
2005
akryl, plátno
73 x 91,5 cm
signováno
na rubu Sopko 05
115 000 Kč
153. ZDENĚK MILER
(1921 – 2011)
Krteček
80.léta
akvarel, tužka, papír
21 x 15,5 cm
signováno vpravo dole
Zdeněk Miler
12 000 Kč
154. VLADIMÍR KOKOLIA (1956)
Sklizeň, 1988
tuš, papír, 41,2 x 57,5 cm
signováno na rubu Kokolia 88
6 000 kč
155.
RADAN WAGNER
(1958)
Živá krajina
(Žena a strom)
1996
olej, plátno
74 x 90 cm
signováno
vpravo dole
Wagner 96
25 000 Kč
Dražební vyhláška
o konání společné veřejné dobrovolné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, v platném znění
1. ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Vyšehrad, Přemyslova 97/9, PSČ 128 00, IČ: 248
30 992, DIČ: CZ 248 30 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178365 (dále jen „dražebník“), oznamuje, že dne 15. dubna 2012, od 14.00
hod. provede na žádost vlastníků dražebních předmětů dobrovolnou veřejnou společnou
dražbu v Augustine Hotel Prague, Letenská 33/12, Praha 1 .
2. Předměty v dražbě jsou označeny a popsány, včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena), v dražebním (aukčním) katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této vyhlášky.
Předměty v dražbě budou draženy v pořadí uvedeném v tomto katalogu.
Předměty dražby jsou draženy a nabízeny ve stavu odpovídajícím době jejich vzniku. Údaje
o předmětech dražby uvedené v dražebním (aukčním) katalogu jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Na Centrální adrese je zveřejněna tato dražební vyhláška včetně
seznamu obsahujícího předměty dražby uvedené v dražebním (aukčním) katalogu, u nichž
nejnižší podání přesáhne 100.000,-- Kč.
Prohlídka předmětů dražby se uskuteční ve dnech 3.- 11. dubna 2012, denně vždy od 13.00
hod. do 18.00 hod. v Galerii Maldoror, Přemyslova 9, Praha 2 a ve dnech 13.-14. dubna 2012,
denně vždy od 11.00 hod. do 20.00 hod. v Augustine Hotel Prague, Letenská 33/12, Praha 1
3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětů dražby jejich pořadovým číslem, stručným
popisem a uvedením nejnižšího podání. Po vyvolání předmětu dražby mohou zájemci (dále
také jen „dražitelé“) činit příhozy viditelným zvednutím přiděleného dražebního čísla. Dražba
předmětu trvá, pokud dražitelé činí příhozy.
Za příhoz se považuje
100,--Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000,-- Kč
500,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000,-- Kč, ale méně než 10.000,-- Kč
1.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,-- Kč, ale méně než 20.000,-- Kč
2.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000,-- Kč, ale méně než 50.000,-- Kč
5.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,-- Kč, ale méně než 100.000,-- Kč
10.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,-- Kč, ale méně než 500.000,-- Kč
50.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,-- Kč, ale méně než 1.000.000,-- Kč
100.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,-- Kč, ale méně než 10.000.000,-- Kč
200.000,-- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000,-- a více.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby (licitátor).
Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby z dražby vyřadit, o čemž bude neprodleně informovat navrhovatele.
4. Vydražitel je povinen vyřídit si své závazky vzniklé z dražby v nejbližší platební přestávce.
Vydražiteli bude účtována k ceně, za níž mu je předmět dražby přiklepnut (cena dosažená
vydražením), odměna dražebníka za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb.
(aukční provize) ve výši 20%, která obsahuje daň z přidané hodnoty.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit (nelze smlouvat).
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě do 200.000,-- Kč včetně aukční provi-
ze, povinen uhradit dražebníkovi o nejbližší platební přestávce, nejpozději však po skončení
dražby.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě od 200.000,-- Kč do 500.000,-- Kč včetně
aukční provize, povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do 14 dnů.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel, při platbě vyšší než 500.000,-- Kč včetně aukční
provize, povinen uhradit dražebníkovi nejpozději do 30 dnů.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
Cenu dosaženou vydražením a aukční provizi lze uhradit bezhotovostním převodem na účet
dražitele nebo hotově, vyjma případů, kdy zákon hotovostní platbu vylučuje.
5. Dražitel může dražit kterýkoliv předmět dražby na základě písemného limitu:
- vyplní-li vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení k dražbě,
- určí-li předměty dražby, které hodlá prostřednictvím dražebníka dražit,
- určí-li limit – nejvyšší cenu, za kterou hodlá předmět vydražit.
6. Hodlá-li dražitel dražit předmět dražby po telefonu, aniž by byl osobně přítomen na dražbě,
musí splnit následující podmínky:
- vyplnit vzor písemné plné moci na dražebníka k zastoupení na dražbě,
- určit předměty, které hodlá prostřednictvím dražebníka po telefonu dražit.
7. Vydražené předměty dražby budou vydražitelům odevzdány po úplném zaplacení ceny
dosažené vydražením a aukční provize v místě konání dražby, nebo ode dne následujícího
po konání dražby v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., Přemyslova 9, 128 00
Praha 2, a to v prvním týdnu následujícím po dni dražby v po – čt od 13.00 do 18.00 hod.;
v následujících týdnech ve st – čt od 13.00 do 18.00 hod. Individuální termín je možné dohodnout s dražebníkem ( viz. kontakty Dražební a informační servis). Platební podmínky jsou
vždy uvedeny na daňovém dokladu vydaném dražebníkem. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby a vypořádal své závazky vůči
dražebníkovi, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Vydražitel podepíše
a převezme protokol o předání předmětu dražby
Společná ustanovení - důležitá upozornění:
Registrace dražitelů je možná během pracovní doby (tj. st – čt od 13.00 do 18.00 hod.) v kanceláři dražebníka ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o., Přemyslova 9, 128 00 Praha 2 , nebo kdykoliv ve
dnech konání prohlídky předmětů dražby a v den dražby, a to v místě jejich konání, nejpozději však před ukončením dražby.
Dražební (aukční) katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce
podaří získat další předměty dražby, které mohou obohatit nabídku dražby. Tento dodatek
bude zájemcům k dispozici během výstavy předmětů dražby.
Údaje v dražebním (aukčním) katalogu nemají povahu znaleckých posudků.
Poškození předmětů dražby běžným časovým opotřebením se v dražebním (aukčním) katalogu neuvádí. Dražebník neodpovídá za skryté vady adjustovaných děl.
Ve věci reklamací postupuje dražebník v souladu se zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách,
v platném znění a zák. 40/1964 S. občanský zákoník, v platném znění.
Reklamace na zboží vydražené v v místě konání dražby se nepřijímají, dražební předměty vydražené na základě plné moci udělené dražebníkovi lze reklamovat nejpozději při převzetí.
Osoby, účastnící se dražby se svojí přítomností podřizují podmínkám obsaženým v dražební
vyhlášce, která je v tomto katalogu uvedena v plném znění.
Licitátor může kdykoli v průběhu dražby, nejpozději však do 30 min. po licitaci poslední položky, nabídnout do dražby kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou.
Písemné limity a pokyny k dražbě po telefonu musí být doručeny dražebníkovi do okamžiku
zahájení dražby.
Za každou vydraženou věc je účtována k tíži kupujícího (vydražitele) odměna dražebníka
za provedení dražby, dle § 18, odst. 2 zák č. 26/2000 Sb. (aukční provize) ve výši 20%, z ceny
dosažené vydražením včetně DPH. Aukční provize se zaokrouhluje na celých 50,-- Kč nahoru.
Kvitance o zaplacení aukční provize je součástí dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Praha – Lidická, Praha 5,
Lidická 43, č.ú. 243564054 / 0300, IBAN: CZ50 0300 0000 0002 4356 4054, BIC: CEKOCZPP
V záležitostech souvisejících s konáním dražby, které nejsou výslovně upraveny touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 26/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů.
V Praze dne 7. března 2012
ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o.,
Ing. Roman Mejstřík, jednatel
Dražební a informační servis:
Milan Mikuš, tel: +420 728 374 378, e-mail: [email protected]
Roman Mejstřík, tel: +420 603 418 940, e-mail: [email protected]
POZNÁMKY:
Orlys Art Auctions
P ř e m y s l o v a 9 7/ 9, P r a h a 2 – V y š e h r a d
w w w.orlysar tauctions.com
grafická úprava: Milan Uhlíř, AdAm studio s.r.o.
tisk: Trico Praha
Download

AUKCE MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ