AUKČNÍ DEN
Výsledky vydražených děl ze dne 28. 11. 2010
Položka
1
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
17
18
19
21
23
27
29
31
33
35
37
39
41
43
47
49
51
53
54
57
60
61
63
65
66
67
71
73
74
77
79
81
83
85
86
89
93
94
95
96
97
98
99
102
103
104
105
106
107
108
109
117
119
123
Jméno autora
Václav
Josef
Zdeněk
Vlastislav
František
Josef
Otakar
Ota
Vladimír
Vladimír
Vojtěch
Alois
Zdeněk
František
Zdeněk
Jakub
Václav
František
Václav
Jan
Vincenc
Emil
Ota
Ludvík
Kamil
Antonín
Kamil
Joža
Vlastimil
Příjmeni autora
Špála
Čapek
Miler
Hofman
Drtikol
Šíma
Kubín
Janeček
Stříbrný
Boudník
Hynais
Kalvoda
Burian
Ondrůšek
Burian
Schikaneder
Špála
Hudeček
Špála
Bauch
Beneš
Filla
Janeček
Kuba
Lhoták
Hudeček
Lhoták
Úprka
Beneš
Neznámý autor
Emil
Filla
Josef
Procházka
Václav
Brožík
Hugo
Ullik
Alfred
Justitz
Jindřich
Štyrský
Antonín
Mánes
Antonín
Mánes
Emil
Filla
Jaroslav
Šimůnek
Vladimír
Sychra
E. A.
Pittermann
Neznámý autor
Ota
Janeček
Josef
Holub
Ludvík
Vacátko
Otakar
Kubín
Otakar
Nejedlý
Andrej
Bělocvětov
Neznámý autor
Andrej
Bělocvětov
Jan
Smetana
Andrej
Bělocvětov
Karel
Boháček
Vlastimil
Beneš
František
Kaván
Vlastimil
Beneš
Ota
Bubeníček
Vlastimil
Beneš
Josef
Ullmann
Václav
Boštík
Vladimír
Kompánek
Alois
Kirnig
Franz Xaver von Pausinger
Václav
Brožík
Název
Cena dosažená
Podzim
3 000 Kč
Harmonikář
5 500 Kč
Figurka z filmu Kubula a Kuba Kubikula
3 600 Kč
Maska
4 800 Kč
Krajina
9 600 Kč
Au temps de Jesus-Christe
6 500 Kč
Telč
6 500 Kč
Zátiší s pohárem, jablkem a hroznovým vín
12 500 Kč
Portrét dámy
4 300 Kč
Z cyklu Nekonvenční formáty
18 000 Kč
Dívčí akt
60 000 Kč
Břízy
85 000 Kč
Himalájští tygři
56 000 Kč
Portrét opata
25 000 Kč
Náčelník Dakotů
210 000 Kč
Kontemplace
8 100 000 Kč
Vltava u Červené
2 300 000 Kč
Z Hané
205 000 Kč
Peřeje na Orlici
4 500 000 Kč
Hradčany
230 000 Kč
Zátiší s kyticí a pomerančem
110 000 Kč
Zátiší s azalkou
1 500 000 Kč
Trávy
160 000 Kč
Svrbice
60 000 Kč
Na pobřeží
320 000 Kč
Samota v horách
190 000 Kč
Karlovy Vary v noci
250 000 Kč
Poslední velká pouť u sv. Antonínka
550 000 Kč
Sv. Šebestián ve skalách
130 000 Kč
Zátiší s ovocem
12 000 Kč
Zátiší s košíkem a pohárem
4 050 000 Kč
Podzim na Sázavě
90 000 Kč
Dívka s pláštěm
180 000 Kč
Na jezeře, U napajedla
650 000 Kč
Poslední večeře Páně
550 000 Kč
Kompozice
8 000 000 Kč
Krajina s řekou a domem
850 000 Kč
Krajina se stavením
950 000 Kč
Zátiší s rybou
2 500 000 Kč
Cesta z pole
16 000 Kč
Mladá dáma
95 000 Kč
Na molu
650 000 Kč
Zátiší s ovocem a ústřicemi
160 000 Kč
Semínka ve větru
170 000 Kč
Ráno v samotách
250 000 Kč
Na pastvě
40 000 Kč
Kytice pivoněk
140 000 Kč
Cesta
200 000 Kč
Kompozice II.
6 800 Kč
Alpský mlýn, Alpské podhůří
26 000 Kč
Kompozice III.
8 000 Kč
Na hladině
80 000 Kč
Kompozice
18 000 Kč
Pole máků
85 000 Kč
Stanice SNB
24 000 Kč
Na sklonku zimy
66 000 Kč
Žižkov (periferie)
40 000 Kč
Partie u Svratky
31 000 Kč
Důl Anna
280 000 Kč
Na pobřeží
60 000 Kč
Listy
18 000 Kč
Saniari
60 000 Kč
Krajina s cypřišem
120 000 Kč
Jelení říje
71 000 Kč
Vlastní podobizna
90 000 Kč
AUKČNÍ DEN
Výsledky vydražených děl ze dne 28. 11. 2010
125
126
129
130
131
135
137
139
140
141
142
146
149
152
153
157
161
163
164
165
166
167
171
173
174
175
176
179
181
183
185
188
189
191
192
193
195
197
200
201
203
205
207
208
209
211
212
213
215
218
219
220
223
225
227
229
231
232
233
234
237
239
240
242
243
244
Augustin
Robert
Josef
Adriena
Gustav
Antonín
Bohumír
Ota
Viktor
Vladimír
Věra
Antonín
Josef
Oldřich
Wassily
Adolf
František
Jan
Julius
Jan
V. A.
Antonín
Vlastimil
Ottmar
Otakar
Miloslav
Otakar
Jaroslav
Ludmila
José Chavez
Jan
Bohumír
Karel
Václav
Otakar
Rudolf
Emil
František
František
Jan
Olbram
Jan
Jan
Jiří
Josef
Jiří
Ladislav
Augustin
Vladimír
Bohumír
Ivan
Markéta
Karel
Josef
Michael
Vladimír
Teodor
Karel
Alfons
Otakar
Václav
Marie
Jiří
Satra
Hliněnský
Jambor
Šimotová
Macoun
Hudeček
Neznámý autor
Dvorský
Janeček
Rolín
Janoušek
Janoušková
Hudeček
Jíra
Blažíček
Kandinsky
Born
Úprka
Bauch
Pelikán
Bauch
Hrska
Procházka
Beneš
Hörl
Hůrka
Chlupáč
Kubín
Panuška
Jiřincová
Morado
Kutálek
Dvorský
Holan
Michelangelo (kopista)
Neznámý autor
Rabas
Nejedlý
Svoboda
Filla
Tichý
Tichý
Konůpek
Zoubek
Konůpek
Konůpek
Načeradský
Lada
Trnka
Novák
Satra
Novák
Dvorský
Martin
Stiefelová
Vaca
Svoboda
Rittstein
Komárek
Rotrekl
Vaca
Mucha
Slavík
Stratil
Copps
Šlitr
Stromoví, U obory
Kompozice
Zimní střechy
Make - up
Ze Sobotky
Lesní potok
Květinové zátiší
Kytice
Kostelík u rybníka
Krajina před bouří
Na výstavě
Postava v okně
Mořský příboj
Poslední tanec pro Ericha Keizra
Interiér chrámu
Podobenství
Pes Novák
Požehnaná
Sedící ženský akt
Zasněná
Akt ženy
Amazonka
Rozsévač
Ukřižování
Trpaslík
Kraj lesa
Ležící žena
Nedělní kytice
Vřesoviště
Dívka s růžemi
Tři ženy
Čertík
Rodný kraj
Čertovka
Mojžíš
Zámecká paní
Přítelkyně
Černé jezero na Šumavě
Harlekýn
Stolní zátiší
Pařížské střechy
Frontispice k básním Jindřicha Teuchnera
V ráji
Eva a had
Postavy z Apokalypsy
Extáze
Láska myslivcova
Dobrý voják Švejk
Pytlák
Vers
Pohled od Jilemnice na Žalý
Hlava
Pouť na Svatý Kopeček
Komplikace
Odcházení
Ukřižování
Klidný břeh
Bajaja
Balustráda
Kosmická past
Konfigurace
Portrét důstojníka
Hlava
Bez názvu
Pinnacle
Paříž
86 000 Kč
11 000 Kč
56 000 Kč
16 000 Kč
40 000 Kč
47 000 Kč
82 000 Kč
47 000 Kč
140 000 Kč
39 000 Kč
15 500 Kč
9 500 Kč
47 000 Kč
140 000 Kč
44 000 Kč
20 000 Kč
22 000 Kč
40 000 Kč
24 000 Kč
9 000 Kč
55 000 Kč
18 000 Kč
360 000 Kč
370 000 Kč
5 500 Kč
6 500 Kč
12 000 Kč
600 000 Kč
170 000 Kč
3 600 Kč
34 000 Kč
17 000 Kč
30 000 Kč
200 000 Kč
40 000 Kč
43 000 Kč
30 000 Kč
47 000 Kč
41 000 Kč
8 000 Kč
15 000 Kč
8 500 Kč
5 000 Kč
11 000 Kč
12 000 Kč
12 000 Kč
26 000 Kč
26 000 Kč
70 000 Kč
18 000 Kč
20 000 Kč
48 000 Kč
19 000 Kč
35 000 Kč
26 000 Kč
42 000 Kč
43 000 Kč
25 000 Kč
58 000 Kč
35 000 Kč
200 000 Kč
30 000 Kč
85 000 Kč
140 000 Kč
48 000 Kč
24 000 Kč
AUKČNÍ DEN
Výsledky vydražených děl ze dne 28. 11. 2010
245 Miloslav
246 Karel
247 Václav
250a Alfred
254 Jiří
255 Dana
257 František
260 Vladimír
262 Albín
263 Jakub
264 Albín
265 Roman
266 Albín
267 Reon
268 Antonio
275 Willi
276 Jiří
277 Willi
283 Otakar
287 Josef
288 Václav
289 František
291 Josef
293 Vlastimil
294 Tomáš
295 Vilém
297 Miloslav
298 Igor
301 Ota
305 Josef
307 Ivan
309 Jaro
315 Jaro
317 Antonín
320 Ivan
322 Pravoslav
323 František
327 Libor
329 Marcel
330 Aleš
331 Bohumír
332 Milan
333 Jaroslav
334 Stanislav
337 Ivan
338 Vojtěch
339 Josef
341 Bohumír
343 Albert
345 Jaroslav
346 Jan
347 Václav
351 Adolf
353 Svatopluk
354 Vojtěch
358 Kamila
359 Josef
360 Oldřich
363 Alois
364 Kamil
365
366 Kamil
367
368 Kamil
370 Kamil
371 Richard
Hájek
Vaca
Boštík
Justitz
Anderle
Lichtagová
Jiroudek
Boudník
Brunovský
Obrovský
Brunovský
Havelka
Brunovský
Argondian
Clavé
Nowak
John
Nowak
Nejedlý
Holub
Benda
Kaván
Liesler
Rada
Bím
Kandler
Chlupáč
Grimmich
Bubeníček
Liesler
Gruber
Procházka
Procházka
Hudeček
Komárek
Kotík
Thiele
Wagner
Krasický
Lamr
Jaroněk
Martinec
Panuška
Menšík
Gruber
Preissig
Dohnal
Dvorský
Stagura
Grus
Spěváček
Hejna
Kašpar
Sulek
Tittelbach
Ženatá
Kilian
Kulhánek
Arnegger
Lhoták
Neznámý autor
Lhoták
Buriánek
Lhoták
Lhoták
Wiesner
Dívčí akt
Karyatida
Kruh
Zátiší s kyticí
Daidalos, Ikaros a slunce
Pobřeží
Dívčí portrét
Aktivní grafika
Plavba k ráji srdce
Mytí nohou
In the Summer Time
Z obory
Ars Amoatoria
Poselkyně konce léta
Kompozice
Setkání
Šípek
Dívka s růží
Prachovské skály
Jitro
Kdosi
V předjaří
Slunce mezi skalami
Skaláci
Obalený baloun
Poutníci
Dívčí hlava
Homunkulus V.
Letní motiv
V herecké šatně
Stolní zátiší
Ze Staré Prahy
Abbázie
Jaro v lánech
Tři na dvě
Draci
Letní den
V kavárně
Prodavač melounů
Špálovka
Sfinga
Paříž - Montmartre
Samota pod sněhem
Ukřižování
Nebe v moři
Na dvorku
Kiosek
Srpnový den ve vinohradech
Noc v horách
Cesta vesnicí
Ve dvoustupu
Růže
Rodinné štěstí
Na lavičce
Kompozice
Sníh, jiskry a hvězdy (Tanec)
Zátiší s květy
Vrcholek (Z cyklu Erotické hrátky)
Alpské údolí
Loď a sopka
Na pastvě pod Karlštejnem
Kužel s vlajkou a vzducholoď
V polích
Ponorka
Jablko
Hlava ženy
60 000 Kč
130 000 Kč
55 000 Kč
200 000 Kč
12 000 Kč
82 000 Kč
17 000 Kč
22 000 Kč
23 000 Kč
3 000 Kč
29 000 Kč
23 000 Kč
36 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
33 000 Kč
25 000 Kč
27 000 Kč
22 000 Kč
34 000 Kč
18 000 Kč
50 000 Kč
26 000 Kč
28 000 Kč
70 000 Kč
80 000 Kč
26 000 Kč
16 000 Kč
25 000 Kč
9 500 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
70 000 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč
18 000 Kč
16 000 Kč
8 000 Kč
19 000 Kč
15 000 Kč
17 500 Kč
28 000 Kč
20 000 Kč
12 000 Kč
15 000 Kč
11 000 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč
17 000 Kč
18 500 Kč
15 000 Kč
5 500 Kč
7 500 Kč
38 000 Kč
38 000 Kč
8 000 Kč
9 000 Kč
40 000 Kč
8 000 Kč
22 000 Kč
11 000 Kč
5 000 Kč
13 000 Kč
18 000 Kč
18 000 Kč
AUKČNÍ DEN
Výsledky vydražených děl ze dne 28. 11. 2010
372
373
374
375
376
378
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
398
400
401
402
403
404
406
408
409
410
411
412
413
414
415
416
418
419
420
421
424
426
427
428
431
432
433
Kamil
Kamil
Václav
Kamil
Kamil
Kamil
Jaroslav
Kamil
Stanislav
Kamil
Stanislav
Kamil
Jan
Kamil
Josef
Kamil
Ota
Kamil
Adolf
Kamil
Mikoláš
Kamil
Kamil
Kamil
Cyril
Kamil
Vilém
Kamil
Kamil
Kamil
Otakar
Kamil
Kamil
Miloš
R. E.
Igor
Vojtěch
Bohuslav
Bohuslav
Bohuslav
Bohuslav
František
František
František
František
Antonín
Josef
Victor
Lhoták
Neznámý autor
Lhoták
Brožík
Lhoták
Lhoták
Lhoták
Grus
Lhoták
Lolek
Lhoták
Lolek
Lhoták
Honsa
Lhoták
Váchal
Lhoták
Janeček
Lhoták
Zábranský
Lhoták
Aleš
Lhoták
Lhoták
Lhoták
Bouda
Lhoták
Ströminger
Lhoták
Lhoták
Lhoták
Hůrka
Lhoták
Lhoták
Urbásek
Matta
Neznámý autor (Japonsko)
Piačka
Preissig
Reynek
Reynek
Reynek
Reynek
Tichý
Tichý
Tichý
Tichý
Kroča
Váchal
Vasarely
Ponorka a hora
Lovec
Špulka v krajině
Mušketýr
Letadla nad hangárem
Krajina s červeným míčem a vzducholodí
Krajina s barelem, kuželem a balonem
Den nad vesnicí
Měsíc nad nádrží
Rybáři
Reklamní lahev
Na procházce
Letadlo nad kůlnou
Jaro v chalupách
Balón v noci
Z knihy ´´Čarodějnická kuchyně´´
Zelená hruška
Hlava
Letecký den
Husar na koni
Kupka sena s letadlem
Svatý Václav
Menhir
Zásobník vody pro parní lokomotivy
Balon
Zelinář
Stroj ve skleníku
Alpská bystřina
Cycles Alcyon
Ponorka a hora
Automobil
Kvetoucí louka
Závodní automobily
Závodní automobil
Kompozice
Kompozice
Shunga
Pokora
Strom v květu
Ukřižování
Motlitba
Letnice
Velké ukřižování
Strašidlo
Kouzelník s kartami III
Hlava clowna II
Clown - lilipután
Akt ženy (Verena)
Svatba skřetů
Zebry
9 500 Kč
15 000 Kč
17 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
16 000 Kč
18 000 Kč
11 000 Kč
9 500 Kč
18 000 Kč
18 000 Kč
16 000 Kč
16 000 Kč
20 000 Kč
22 000 Kč
34 000 Kč
22 000 Kč
9 000 Kč
32 000 Kč
3 000 Kč
32 000 Kč
17 000 Kč
28 000 Kč
28 000 Kč
30 000 Kč
3 000 Kč
26 000 Kč
8 000 Kč
56 000 Kč
56 000 Kč
41 000 Kč
5 000 Kč
51 000 Kč
55 000 Kč
3 500 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč
14 000 Kč
17 000 Kč
47 000 Kč
39 000 Kč
65 000 Kč
90 000 Kč
19 000 Kč
39 000 Kč
39 000 Kč
45 000 Kč
14 000 Kč
30 000 Kč
22 000 Kč
Download

AUKČNÍ DEN Výsledky vydražených děl ze dne 28