Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střednípedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
v roce oslav 50. výročí založení školy
Vás srdečně zve na odbornou konferenci
IV. MOSTECKÝ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ
Datum konání: 18. 3. 2015 (středa)
Místo konání: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, budova B sekce zdravotnického vzdělávání
J.E. Purkyně 272, Most, přednáškový sál, přízemí školy.
Účastnický poplatek: 450 Kč, platba převodem na účet školy.
V ceně poplatku je zahrnuta účast na konferenci, oběd a občerstvení v průběhu konference.
Autor, přednášející a spoluautor jsou od účastnického poplatku osvobozeni.
Program konference:
8. 00 - 8. 50 hod.
registrace účastníků
I. blok
8. 50 - 9. 00 hod.
zahájení konference, úvodní slovo ředitelky školy
9. 00 - 9. 20 hod.
„Problematika dialyzovaných pacientů“
Miluše Křečková, vrchní sestra, FreseniusMedical Care - DS, s.r.o.
J. E. Purkyně 270, Most
9. 20 – 9. 50 hod.
„Práce kontaktní sestry (herního specialisty) v praxi“
Mgr. Alice Řezníčková, kontaktní sestra pro rodiče,
Dětské kardiocentrum FN Motol
9. 50 - 10.10 hod.
Diskuse, přestávka, občerstvení
II. blok
10. 10 - 10.50 hod.
„Informace hlavni sestry ČR k problematice nelékařských
zdravotnických profesí“
Mgr. Alena Šmídová, hlavní sestra ČR,
ředitelka odboru Ošetřovatelství a nelékařských povolání MZČR
10.50 - 11.50 hod.
„Kvalita bezpečí“
MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise,
3. LF UK v Praze
11.50 - 12. 30 hod.
Diskuse, přestávka na oběd, káva
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střednípedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
III. blok
12. 30 - 13. 30 hod.
„Konflikty a jejich řešení, emoční konfrontace.
Desatero obnovy lásky v rodině podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové“
MUDr. Marcela Rozehnalová, výkonná ředitelka a lektorka CEVAP
13. 30 -14. 00 hod.
„Příběh maminky syna s Downovým syndromem“
Mgr. Erika Vosáhlová, speciální pedagožka, Fundraising a PR pro
neziskovou organizaci, komunitní centrum Motýlek
14. 00 - 14. 45 hod.
Diskuse, ukončení konference, vydání potvrzení o účasti, závěr
Odborné konferenci jsou přiděleny profesní organizací ČAS za pasivní účast 4 kreditní body.
Download

Program - VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most