Společnost
Spectris Praha spol. s r.o.
si Vás dovoluje pozvat na jubilejní 10.ročník tradičního
SETKÁNÍ UŽIVATELŮ PULSE 2012
Termín:
Pondělí 28.5. – Čtvrtek 31.5.2012
Místo:
Cena:
WELLNESS HOTEL PANORAMA***
Těchov 168
678 01 Blansko
www.hotelpanorama.cz
Účastnický poplatek za celý seminář je 6.350 Kč (bez DPH).
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na
ubytování (3x noc) a náklady související s celou
akcí v areálu hotelu (v případě zájmu je také
možná účast pouze na části semináře – nutno
dohodnout předem!). Platba účastnického
poplatku bude provedena na základě faktury
vystavené do 14 dnů po ukončení semináře.
Spectris Praha spol. s r.o.
www.spectris.cz
Informace:
Seminář bude opět veden v duchu předchozích ročníků se
zaměřením na teoretické a praktické úlohy měření
s použitím systému PULSE. Celý program semináře, který se
vždy nese v pohodovém a neformálním duchu, budou
tvořit Vaše příspěvky a prezentace zaměřené na tématiku
PULSE a jeho použití ve Vašich měřicích úlohách.
Váš příspěvek samozřejmě není podmínkou účasti na
semináři, ale jistě budeme rádi, když se podělíte o své
zkušenosti s ostatními. Pravidelní účastníci tohoto setkání
mají stále co říci a noví účastníci se určitě také nenechají
zahanbit. Zmíněným pravidelným účastníkům bychom si
dovolili navrhnout případný příspěvek koncipovat např. jako
průřez jejich příspěvky uplynulých ročníků. Ale jistě to
necháme především na Vás.
ISBN pro sborník bude opět zajištěno (a sborník v tištěné
podobě pro zájemce rovněž).
Hlavním cílem setkání bylo vždy potkat se s dalšími odborníky z oboru a v neformálním
prostředí získat a probrat poznatky a zkušenosti při měření hluku a vibrací a při používání
systému PULSE, což se nám během uplynulých ročníků podařilo (a nejen to ). Nezbytný
kulturní program bude opět zajištěn.
Přihlášení:
V případě, že máte o účast na letošním Setkání uživatelů PULSE
zájem, pošlete prosím závaznou přihlášku (přiložena)
s uvedením tématu Vašeho příspěvku (nebo příspěvků) buď
faxem (v případě více účastníků je nutná přihláška pro každého
zvlášť) nebo použijte on-line formulář na našich stránkách
www.spectris.cz s případnými dalšími návrhy k programu a
k diskuzi, nejpozději však do
pátek 11.5.2012
Každý přihlášený účastník obdrží podrobné informace
(program) a organizační pokyny po uzavření přihlášek.
Jednotlivé příspěvky (projekty Pulse, ppt prezentace, pdf dokumenty apod.) je nutno zaslat
(emailem, poštou na CD, upload na náš FTP server – přístup zájemcům zašleme) nejpozději
do 18.5.2012. Příspěvky zaslané později již nestihneme umístit na souhrnné CD semináře.
V případě dotazů kontaktujte
([email protected]).
paní
Zuzanu
Velkovou
Těšíme se na společné setkání.
Spectris Praha spol. s r.o.
Tel: +420 267021100
Fax: +420 267021120
Spectris Praha spol. s r.o.
www.spectris.cz
Download

SETKÁNÍ UŽIVATELŮ PULSE 2012