Vysoko výkonné systémy nezávislých klimatizací
MINICOOL je systém nezávislých klimatizací s elektrickým kompresorem
v uzavřeném oběhu. Všechny jednotky řady Minicool jsou plně automatické a
mají druhou generaci výměníkové technologie. Chladící výkon je automaticky
regulován pro minimální spotřebu.
Systém MINICOOL je výborným řešením pro noční odpočinek v kabinách
nákladních vozů. Klimatizace mohou být rovněž použity v závislosti na modelu
i pro udržení příjemných teplot uvnitř kabiny během nakládky a vykládky zboží,
povinných zastávek nebo během odpočinku a stravování.
Jednotky MINICOOL ke svému provozu nepotřebují zapnutý motor, což vede
k podstatným úsporám ve spotřebě paliva.
Obsáhlá řada systémů MINICOOL je navržena tak, aby se přizpůsobila individuálním
potřebám každého zákazníka v závislosti na prostoru, který je třeba vychladit a
klimatickým podmínkám pracovního prostředí.
100% Ekologické
2
Tím, že je zabráněno úniku emisí CO do atmosféry, jsou jednotky řady MINICOOL
naprosto přátelské k životnímu prostředí a jsou v souladu s požadavky EPA (North
American Environmental Protection Agency) a směrnicemi EU.
Jednotky zvyšují bezpečnost na silnicích umožněním řádného odpočinku a spánku
během použití klimatizace, i když je motor v klidovém stavu.
Úspora paliva
Úspory nákladů je dosaženo při nočním použití jednotky, kdy není motor v chodu, čili
je umožněn řádný odpočinek nebo spánek uvnitř kabiny během letních měsíců.
Totéž platí i pro logistické zastávky pro nakládku a vykládku zboží během dne,
povinné pauzy, atd.
Úspory při plném pohodlí
nespotřebovává palivo
umožňuje pohyb nebo odpočinek v kabině za příznivých teplotních podmínek a
tímto se předchází ubytovacím nákladům na přenocování
Naprosto ekologické
zařízení je plně elektrické, a tak zabraňuje úniku emisí CO2 do atmosféry
Vysoce výkonná klimatizace
zařízení je vhodné pro montáž na střechu popřípadě na zadní stěnu
dva funkční režimy: automatický a manuální
naprostá kontrola funkcí i z dálky díky RF dálkovému ovládání
jednoduché připevnění bez nutnosti vrtat do střechy kabiny
může být uzpůsobeno všem typům střešních oken
digitální teploměr (v ºC i ve ºF)
vnitřní kontrolní panel s vysokou kvalitou povrchové úpravy
předpřipravené systémy, které zkracují čas potřebný k montáži a zaručují její kvalitu (mimo Dinamic)
dvouletá záruka v souladu s našimi obchodními podmínkami
Chrání motor a baterii vozidla
jednotka má dvojitou ochranu baterie, aby bylo zajištěno nastartování motoru ve všech případech
zabraňuje hluku a opotřebení motoru, jak tomu často bývá u standardních klimatizací
COMPACT 1.4
Jedná se o nezávislou klimatizační jednotku pracující s nenastartovaným
motorem (příkon je brán z baterie) pro noční použití.
Je převážně používaná pro ochlazování kabiny nákladních vozů během
řidičovy noční odpočinkové doby nebo během nakládky a vykládky zboží.
Jiné využití: elektromobily, …
Camper - verze pro obytné přívěsy a karavany
Střešní jednotka, 1.400 W, dostupná v 12V a 24V provedení
COMPACT 1.6
Nezávislá klimatizační jednotka pracující s běžícím, popřípadě vypnutým
motorem, pro noční a denní použití.
Převážně se používá pro ochlazování kabiny během řidičovy noční
odpočinkové doby, nakládky a vykládky zboží, nebo během řízení.
Jiné využití: elektromobily, vysokozdvižné vozíky, čistící vozy, jeřáby, …
Střešní jednotka, 1.600 W, dostupná v 24V provedení
COMPACT 2.0
Nezávislá klimatizační jednotka pracující s běžícím, popřípadě vypnutým
motorem, za účelem pohodlného odpočinku v kabině nákladního vozu.
Jiné využití: elektromobily, ambulance, vysokozdvižné vozíky, čistící vozy,
jeřáby, …
Camper - verze pro obytné přívěsy a karavany
Off Road - verze pro vozidla pracující v prašném a znečištěném prostředí,
zemědělské stroje (traktory, kombajny), pracovní stroje, …
Střešní jednotka, 2.000 W, dostupná ve 12V provedení
DINAMIC
Nezávislá klimatizační jednotka pro noční použití, připevněná na zadní stěnu kabiny.
Je převážně používaná pro ochlazování kabin nákladních vozů během řidičovy noční
odpočinkové doby nebo během nakládky a vykládky zboží.
Jednotka je použitelná u jeřábů, kabin s nadměrnou výškou nebo kabin bez střešního okna a
všude tam, kde je potřeba montáž vzadu na kabině.
Zadní instalační jednotka , dostupná v 24V provedení
COMPACT 3.0
Nezávislá klimatizační jednotka pracující s běžícím, popřípadě vypnutým motorem, pro noční i denní použití.
Je propojena se dvěma kompresory a dvěma nezávislými výparníkovými a kondensačními oběhy chovajícími se
jako dvě chladící jednotky v jednom.
Compact 3.0 má dva provozní režimy. Manuální, ve kterém je výkon a síla zvolena uživatelem a automatický
režim, který sám automatický měří a detekuje dvě proměnné:
a) 1. Jestliže je motor vozidla v chodu, reguluje systém výkon jednotky tak,
aby pracovala s maximálním výkonem, protože neexistuje riziko vybití
baterie. Tento režim je vhodný pro použití během jízdy vozidla.
2. Jestliže neběží motor vozidla, systém automaticky reguluje výkon s
omezením tak, aby se zabránilo vybití baterie. Tento režim je vhodný pro
noční i denní odpočinek v kabině vozu.
b) V obou výše uvedených provozních režimech jednotka vyhodnocuje teplotu vracejícího se vzduchu a
automaticky přizpůsobuje výkon chlazení v souladu s teplotou v kabině. Toto umožňuje kontrolu ovzduší, která
je v souladu se spotřebou elektrické energie.
Je převážně používaná pro ochlazování kabiny během řidičovy noční odpočinkové doby, nakládky a vykládky
zboží, nebo během řízení.
Jiné využití: elektromobily, vysokozdvižné vozíky, čistící vozy, jeřáby, …
Off Road - pro vozidla pracující v prašném a znečištěném prostředí, zemědělské stroje (traktory, kombajny),
pracovní stroje, …
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model
COMPACT 1.4
2
COMPACT 1.6
1
COMPACT 2.0
2
COMPACT 3.0 N&D
2
R134A
R134A
R134A
R134A
12 V / 24 V
24 V
12 V
24 V
Výkon W (*)
1400 W
1600 W
2000 W
3000 W
BTU (*)
4816 (*)
5504 (*)
6880 (*)
10320 (*)
1.204
1.376
1.720
2.580
Hermetický kompresor
Chladicí náplň
Napětí
Kcal/hod (*)
Spotřeba elektrického
proudu v A/hod
Max. průtok vzduchu
při 12V = min. 18A,
max. 28A
při 24 V = min. 10,5A,
max. 18A
800 m
3
min. 7A, max. 19A
800 m
3
min. 22A, max. 64A
800 m
3
při vypnutém motoru
min. 11A, max. 24A
při zapnutém motoru
min. 25A, max. 38A
800 m
3
1-5
1-5
1-5
1-5
4
4
4
4
standardní
standardní
standardní
standardní
Elektronické ovládání
ano
ano
ano
ano
Dálkové ovládání
ano
ano
ano
ano
standardní
standardní
standardní
standardní
826x726x176 mm
826x726x203 mm
826x726x203 mm
826x726x203 mm
28,6 kg
28 kg
40 kg
38 kg
Počet stupňů ventilátoru
Výstupy pro odvod
vzduchu
Kompresorová řídicí
jednotka
Dvojitá ochrana baterie
Rozměry a hmotnost
(*) V souladu se standardy JIS, zkušební podmínky: venkovní teplota 35 °C, teplota v kabině vozu 27 °C
Vysoko výkonné výparníkové ochlazovače
Výparníkové jednotky BYCOOL jsou ochlazovací systémy, které pracují na základě
přirozeného odpařování vody. Jsou využitelné pro chlazení kabin nákladních i
ostatních vozidel jak při spuštěném tak vypnutém motoru, ve dne i v noci.
Na rozdíl od tradičních klimatizačních systémů BYCOOL využívá přírodních zákonů
k ochlazení vzduchu:
„Vypařující se kapalina, absorbuje teplo“.
Výparníkové jednotky BYCOOL Dirna jsou založeny právě na tomto principu. Horký
venkovní vzduch prochází skrz vlhký filtr, kde dochází k odpařování vody, absorbování
tepla a následnému ochlazení vzduchu.
Čerstvý a svěží vzduch pak působí jako vánek, který přirozeně ochlazuje pokožku.
Výparníkové jednotky BYCOOL Dirna zlepšují celkový komfort a spotřebovávají méně
energie. Neustálá výměna vzduchu mezi kabinou a jejím vnějškem zaručuje čerstvý
vzduch, který odstraňuje pocit horka.
100% Ekologické
Díky tomu, že jednotky BYCOOL nepotřebují ke svému provozu běžící motor, je
2
zabráněno úniku emisí CO do atmosféry. Jednotky řady BYCOOL jsou tedy naprosto
přátelské k životnímu prostředí a v souladu s požadavky EPA (North American
Environmental Protection Agency) a směrnicemi EU.
Úspora paliva
Úspor nákladů je dosaženo při nočním použití jednotky, kdy není motor v chodu, čili je
umožněn řádný odpočinek nebo spánek uvnitř kabiny během letních měsíců.
Totéž platí i pro logistické zastávky pro nakládku a vykládku zboží během dne.
Jednotky zvyšují bezpečnost na silnicích umožněním řádného odpočinku a spánku
během použití ochlazovače v kabině vozu i s motorem v klidovém stavu.
Maximální komfort
S výparníkovými ochlazovači BYCOOL Dirna si můžete naplno vychutnat čerstvý, čistý, neustále obnovovaný a
prokysličovaný vzduch získaný naprosto přirozeným způsobem. To vám umožní pracovat a odpočívat v mnohem
větším pohodlí.
Úspory při plném pohodlí
nespotřebovává palivo
umožňuje pohyb nebo odpočinek v kabině za příznivých teplotních podmínek a tímto se předchází ubytovacím
nákladům na přenocování
Naprosto ekologické
zařízení je plně elektrické, a tak zabraňuje úniku emisí CO2 do atmosféry
Vysoce výkonná klimatizace
zařízení je vhodné pro montáž na střechu popřípadě na zadní stěnu
naprostá kontrola funkcí i z dálky díky RF dálkovému ovládání
jednoduché připevnění bez nutnosti vrtat do střechy kabiny
vnitřní kontrolní panel s vysokou kvalitou povrchové úpravy
Technické vlastnosti
- dvojitá turbína
- nízká spotřeba (0.4 až 4 A)
- extrémně tichá vodní pumpa
3
- průtok vzduchu: 900 m /hod.
- 8 rychlostí
- časovač
- ochrana baterie
- nízké nároky na údržbu
připraveno pro přepravu nebezpečného nákladu (ADR)
dvouletá záruka v souladu s našimi obchodními podmínkami
Chrání motoru vozidla
výparníkové ochlazovače BYCOOL pracují s vypnutým motorem, což je činí ideálními pro použití během
nakládky a vykládky zboží, odpočinkových pauz nebo povinných zastávek
zabraňují hluku a opotřebení motoru, jak tomu často bývá u standardních klimatizací
FLAT
Vysoce výkonná a extra-plochá výparníková jednotka pro instalaci
v kamionech se spoilerem, vybavená aktivním uhlíkovým filtrem
zabezpečujícím odstranění prachu, pylu a jiných částic.
Využití: dálkové nákladní vozy, pracovní stroje a zemědělské stroje, …
Střešní jednotka, dostupná ve 24V provedení
REVOLUTION
Vysoce výkonná, snížená výparníková jednotka pro instalaci v kamionech se
spoilerem.
Využití: dálkové nákladní vozy
Střešní jednotka, dostupná ve 12V a ve 24V provedení
MOCHILA
Vysoce výkonná výparníková jednotka, která vyžaduje montáž na zadní stěnu
kabiny.
Jednotka je použitelná u jeřábů, kabin s nadměrnou výškou nebo kabin bez
střešního okna a všude tam, kde je potřeba montáž vzadu na kabině.
Zadní instalační jednotka , dostupná v 12V a 24V provedení
Download

leták klimatizací MINICOOL a BYCOOL 2013