fol.
Vesnice Stav Příjmení a jméno
Věk
Poznámka
SIROTČÍ REGISTRA PANSTVÍ MĚLNICKÉHO Z ROKU 1693
3a
Při Dvorci
dvor
dvor
dvor
dvor
Matěj Fromka vdovec
Anna
Matěj
61
10
9
řezníkem ve dvorci
Václav Maryško
Anna žena
Frydrych
Václav
Jan
Anna
49
37
16
10
7
4
sládkem ve dvorci
Jan Vraniovský
Kateřina žena
Kateřina
Jan Jiří
Salomína
Anna
36
36
7
5
3
1
mlynářem ve dvorci
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
dvor
4a
Rychta Vtelenská
Ves Vtelno
vtel
sedláci
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Pavel Kober
Anna žena
Pavel
Václav
Rosina
Daniel
Šťasnej
46
25
11
6
2
1 1/2
1/4
vtel
Stránka 1 z 110
pozn. JM
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Matěj Urban
Dorota žena
Jan
Tomáš
Mariana
60
32
15
12
9
Jiří Benýšek
Lidmila žena
Anna
Kateřina
Jan
Alžběta
Lidmila
Matěj
Jiřík
45
35
18
16
14
13
12
11
6
Jiřík Borecký
Alžběta žena
Kateřina
Jan
Šťasnej Bartoloměj
Alžběta
Pavel
Jiřík
40
32
13
9
7
5
1
1/4
Jiřík Hlavatej
Kateřina žena
Jan
Kateřina
Jiřík
Alžběta
Václav
Veruna
55
45
28
15
10
9
6
5
Šťasnej Šejnoha
40
*15.5.1678
*11.12.1681
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
u Martina Váchy v Vliněvsi
vtel
4b
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
*28.3.1678
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Stránka 2 z 110
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Eva žena
Dorota
Alžběta
Jan
Matuš
Jiřík
33
14
12
11
7
4
Kašpar Smutný +
Dorota manželka
Kašpar Vojtěch
Anna
88
23
13
9
Jiřík Záruba mladší
Mandelina žena
Alžběta zmrhaná
má dceru Kateřinu
Václav
Dorota
Jiřík
Kateřina
Veruna
Michal Šťasnej
40
33
17
1
16
14
12
9
4
2
Václav Vaňkův
Alžběta žena
Martin
Jan
Václav
Dorota
Kateřina
35
28
10
8
5
3
1/4
Matuš Cicvárek
Alžběta žena
Anna
Alžběta
40
23
4
2
*8.2.1678
*3.3.1680
*21.2.1682
*22.9.1686
*17.4.1679
vtel
5a
vtel
vtel
vtel
vtel
umřel
živa
mezi sirotky
"
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
mezi podruhy psáni
"
*2.7.1674
*1.2.1677
*20.8.1684
*5.5.1689
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
*16.9.1683
*27.12.1685
*5.11.1688
*8.12.1689
*8.9.1693
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Stránka 3 z 110
vtel
5b
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Jan Vaněk
Kateřina žena
Jiřík
Kateřina
Anna
Jan
Lidmila
Dorota
42
31
15
12
10 1/2
7
4
1/4
Martin Mašek
Dorota žena
Šťastnej
Václav
Dorota
Jiřík
Kateřina
Sybila
Lidmila
Pavel
Veruna
40
32
17
14
13
11
9
7
5
2
1/4
Jan Cicvárek
Lidmila žena
Václav
Kateřina blíženci
Terezie "
38
34
17
11
11
Jiřík Štěpán
Lidmila žena
Kateřina
Alžběta
Jiřík
Šťasnej
42
30
12
10 1/2
2
1/2
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
6a
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Stránka 4 z 110
*21.3.1678
*19.9.1680
*2.5.1685
*6.7.1693
vtel
vtel
Jan Mašek
Dorota žena
43
30
Šťasnej Záruba
Dorota žena
Kateřina
Veruna
26
25
7
2
Blažej Záhoř
Kateřina žena
Jan
Matěj
Kateřina
Alžběta
Pavel
Jiřík
42
33
17
14
11
9
4
3/4
Anna Ložková
53
Jan Červenka
Eva žena
Jiřík
Pavel
Václav
45
29
11
6
5
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
*5.1.1687
*5.6.1691
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
*10.3.1676
vtel
vtel
vtel
6b
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
7a
vtel
chalupníci
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Jiřík Abraham
Kateřina žena
Martin
Anna
Jan
Jiřík
Jindřich
Kateřina
44
40
21
17
15
14
10 1/2
8
bude v Mikově řezati
u Jiříka Vrby ve Vtelně
Stránka 5 z 110
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Šťastnej Řebíček kovář
Mandelina žena
Šťasnej Vojtěch
Václav
Jan Jakub
Kateřina
Jiřík
Barbora
Felip Prokop
Matěj
44
33
22
20
16
15
14
10 1/2
7
4
Daniel Sedláček na krčmě
Kateřina žena
Václav
59
40
22
na vojně od leta 1689
v Praze u Špurgkovskýho P. Regenta
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
7b
vtel
chalupníci bez rolí
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Václav Vítr vdovec
Václav
Jakub
Jan
Jiřík
Alžběta
František +
41
17
14
9
8
5
3
Jan Kučera
Alžběta žena
Václav
Jiřík
Jan
Kateřina
34
30
12
7
5
1 1/2
v Hoříně sviňákem
umřel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
podruzi poddaní
vtel
Stránka 6 z 110
*3.12.1673
*21.3.1677
vtel
vtel
vtel
Kateřina vdova po + Matějovi Kučerovi
Alžběta
Kateřina
52
20
17
umřela
u Štasnýho Čecha ve Vehlovicích
vdala se za Václava Konečnýho
Jan Záhora
Anna žena
38
49
u Pavla Kobra
v Čečelicích se zdržuje
Jindřich Borecký
74
při synu
Jiřík Záruba
Alžběta žena
70
55
při synu
Maria vdova po neb. Janovi Jaroškovi
Šimon
Michal
64
23
17
u Matěje Urbana
u Kašparky ve Vtelně
pohůnkem v Mikově
Adam Vaňků
Kateřina žena
Václav
Martin
64
55
22
20
u Vítra podruzi
"
od leta 1687 na vojně pod truksovským reg.
při rodičích
Václav Perštejn
Lidmila žena
Jan
39
22
1/4
u Benýška v podružství
"
"
Martin Horák
Lidmila
53
20
u Koutka v Krpech
na paměti
Mandelina Kučerová zmrhaná podruhyně
Václav
Jiřík
32
12
4
u Jana Kučery
Anna Vanková podruhyně zmrhaná
31
u Václava Vítra
Petr Svoboda
33
u Štasnýho Šejnohy
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
8a
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Stránka 7 z 110
vtel
vtel
vtel
Běta žena
Jakub
Jiřík
26
4
3
Jiřík Vilda +
Kateřina žena
Jan
60
55
32
umřel
u Jana Maška
na vojně pod Kajstersterským regimentem
Petr Vaňkův
63
u syna Václava
Jiřík Šulc
Anna žena
Matěj
Pavel
29
26
4
2
u Červenky
Adam Bouček
Kateřina žena
Anna
Martin
33
29
5
2
v urbanový chalupě
Jan Velebnej
Mandelina žena
Kateřina
28
26
2
na vobecní chalupě
Václav Ložek
Lidmila manželka
35
21
u Matěje Urbana
Jakub Ložek
Alžběta žena
Štasnej
29
21
1
u Zárubky v Zamachách
Pavel Ložek
Lidmila žena
Jan
23
21
1/4
s matkou hospodaří
vtel
8b
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Stránka 8 z 110
vtel
vtel
Peter Černej
Anna manželka
26
šenkýřem v Pekle
Alžběta Zárubová zmrhaná
Kateřina
17
1
u Pana obroč. Vtelenskýho
po nebo.Janovi Černým
Václav
20
zběhl léta 80 ze dvora třebošnického
Anna Vildová vdova
Martin
Dorota
49
28
17
u Jana Velebnýho na obecní chalupě
na vojně od leta 1684
ve dvoře Mikovském
po nebl. Šejnohovi
Kateřina
Pavel
Václav
Matěj
Jakub
34
31
29
21
20
po Janovi Černým syn
Jan
21
u vrchního rychtáře vtelenskýho
po Jiříku Třešňákovi syn
Matěj
20
myslí vzíti Kašpárku
2
ze vsi Nepolis k panství chlumeckému poddaný
v boreckýho chalupě
3
ze vsi Kralovic panství Klobouckýho poddaný
v Kralovicích
vtel
vtel
vtel
vtel
9a
vtel
sirotci
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
vtel
Cizopanští podruzi splodili na panství ve Vtelně děti
vtel
vtel
vtel
Jan Planeš
Jakub
vtel
vtel
vtel
Jiřík Horejsek
Jiřík
Stránka 9 z 110
vtel
vtel
vtel
vtel
po neb. Kašparovi Smutným děti
Kašpar Vojtěch
Anna
13
2
při matceši
"
Jiří Doubek cizí poddaný
dcera
1/4
v Boreckýho chalupě
vtel
vtel
vtel
9b
Ves Krpy
krpy
sedláci
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
Jiřík Řepa
Dorota žena
Kateřina
Dorota
20
21
2
6 neděl
Jan Novotný
Dorota žena
38
32
Jan Bureš
Alžběta žena
Jan po neb. Řepovi
Lidmila Jana Bureše
Kateřina
29
31
10
3
6 neděl
Jiřík Cicvárek
Kateřina žena
Václav
Kateřina
Alžběta
Šťasnej
40
36
21
14
10 1/2
1 1/2
Jiřík Moravec
Mandelina žena
Dorota
50
38
19
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
mezi sirotky psán
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
vdala se za Čížka
Stránka 10 z 110
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
Matěj
Kateřina
Lidmila
Tomáš
Jan
Alžběta
18
16
14
12
9
5
krpy
10a krpy
chalupníci
krpy
krpy
krpy
Jan Holeček
Anna žena
50
56
Jan Klouček
Anna žena
Jan
Kateřina
Šťasnej
Dorota
Alžběta
50
38
15
13
9
6
3
Pavel Stránský
Kateřina Kardtška žena
Václav
Jan
Dorota
Anna
29
40
20
16
11
2
Martin Koutecký
Kateřina žena
24
18
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
jsou mezi sirotky psáni
"
"
"
krpy
krpy
krpy
krpy
10b krpy
podruzi a sirotci
krpy
krpy
Marie po neb. Tomášovi Konířovi
70
u Jana Novotnýho
Mandelina po Václavovi Kulhavým
44
u Boreckýho ve Vtelně
krpy
krpy
Stránka 11 z 110
krpy
Alžběta
13
u Daniele Sedláčka
po neb. Janovi Řepovi syn
Jan
10
při mateři
po neb. Tomášovi Koutským děti
Václav
Jan
Dorota
Anna
20
16
10
2
skotákem ve dvoře
při mateři
"
"
po neb. Šťasným Pauzrovi
vdova Anna
Zobina
Dorota
31
11
2
u Pavla Svobody v Chorušicích
"
"
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
krpy
11a Ves Střížovice
stri
chalupníci
stri
stri
stri
stri
stri
stri
stri
Václav Novotný
Rozina žena
Lidmila
Jan
Dorota
Kateřina
40
32
11
9
3
1 1/2
Řehoř Nohovský
Alžběta žena
42
60
stri
stri
stri
stri
stri
podruzi a sirotci
stri
stri
stri
stri
Kateřina Šustrová vdova
Kateřina
Jan
42
19
16
u pana faráře v Lovosicích
na paměti
s mateří v Lovosicích
stri
Stránka 12 z 110
stri
stri
po nebl. Janovi Novotným
Lidmila
27
šlakem poražena a neví se o ní
po nebo. Pavlovi Slavitským
Anna
Pavel
23
21
při bratru
ve dvoře střebešnickém skotákem
stri
stri
stri
stri
11b Ves Zamachy
zama
sedláci
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
Václav Beneš
Mandelina žena
Alžběta
Václav
Jiřík
Dorota
Kateřina
Šťasnej
Daniel
Veruna
42
34
16
14
11
9
6
4
3
1/2
Jiřík Beneš
Dorota žena
Pavel
Matěj
Václav
Alžběta
Kateřina
Šťasnej
55
49
27
25
19
17
15
3
Jakub Štěpán
Eva žena
Šťasnej
Václav
Jiřík
34
30
11
9
7
na paměti
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
ve dvoře hořínském za pohůnka
zama
zama
zama
zama
zama
zama
Stránka 13 z 110
zama
zama
Dorota
Jan
3
2
Kateřina vdova po nebo. Pražákovi
Jiřík
Tomáš
Lidmila
Matěj
Dorota
Rozina
Daniel
40
17
13
11
8
6
4
2
Alžběta Zárubová vdova
Alina
Jiřík
Anna
Jan
Matěj
Tomáš
Vojtěch
43
16
14
13
12
11
8
5
Martin Jírův
Mandelina
Jan
Martin
62
60
22
15
zama
12a zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
na zdraví nedostatečná
zama
zama
zama
zama
zama
oženil se a mezi podruhy psán
zama
12b zama
podruzi a sirotci
zama
zama
Rozina vdova po neb. Jírovi
26
u Martina Jírovýho v podružství
Jan Jírů
Alžběta žena
22
20
při otci
zama
zama
zama
zama
13a zama
cizopanskejch podruhů splozené děti
zama
Stránka 14 z 110
*4.4.1677
*25.7.1679
*23.3.1681
*14.2.1683
*13.5.1685
*11.4.1688
zama
zama
Jakub Černej
Alžběta
1 1/2
ze vsi Makotřas k panství Buštěhradu poddaný
u Václava Beneše
Václav Vrba
Mikoláš
Kateřina
3
1 1/2
k statku Kunychu ze vsi Kunychu poddaný
u Jiříka Beneše
"
Matěj Hoffman
Jiřík
Anna
Jan
Alžběta
Jakub
17
15
13
11
7
u Martina Jírového
u rychtáře v Zamachách
u Jiříka Pražáka
při rodičích
"
1
v zámku Boleslavským rozený tehdáž P. P. hrab. Černínovi
náležející a tak k panství kosmonoskému patřící
umřel
Martin Jablunka
Ludmilu
Dorotu
4
2 1/2
z Aumoště rozenej a Paní Bušinky poddanej splodil ve Vtelně děti
u Jana Vaňka ve Vtelně
"
Pavel Novej
Jiříka
1/4
ze vsi Březnice k Červený Řečici poddaný
u Václava Beneše
45
24
17
15
12
11
9
jsou živi než větším dílem nestateční a neduživí
"
"
"
"
"
"
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
Jindra Prošek
zama
Jakub +
zama
zama
zama
zama
zama
zama
zama
13b Ves Chorouška
chky
sedláci
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
Matěj Novej
Marjána žena
Lidmila
Matěj
Jiřík
Mandelina
Jan
Stránka 15 z 110
chky
chky
chky
chky
Pavel
Šťasnej
Jakub
Tomáš
5
4
2
1/4
"
"
"
"
Václav Kučera Novej
Kateřina žena
Jan
Mariana
Lidmila
Anna
Dorota
Justina
Václav
Šťasnej
48
42
27
21
17
15
13
10 1/2
8
6
Jan Novej
Lidmila žena
Šťasnej
Anna
Jan
27
26
6
4
1/4
Matěj Hlavatej
Dorota manželka
Anna
25
19
1/4
Šťasnej Řepa
Lidmila
Jiřík
Kateřina
Martin
41
33
15
8
4
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
oženil se a mezi podruhy psán
ve dvoře Střebošnic.
u Jana Homuta ve Vysokým
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
14a chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
podruzi
chky
chky
Anna Nová vdova
75
u Jana Novýho
Stránka 16 z 110
chky
Christopf syn
32
od leta 1681 na vojně
Jiřík Pauzr
Lidmila žena
Jan
Václav
31
29
5
1/4
u Matěje Novýho
Jan Hlavatej
Dorota Anna žena
92
74
u Šťasnýho Řepy
Jan Kučera Novej
Dorota žena
27
20
u Václava Novýho
po nebo. Janovi Černým
Matěj
Lidmila
Jan
18
14
13
u Matěje Hlavatýho
u Pražáka v Zamachách
při mateři
po neb. Janovi Karlovi
Kateřina
21
na zdraví nedostatečná
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
14b chky
sirotci
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
chky
15a Ves Chorušice
chce
sedláci
chce
chce
chce
chce
Jiřík Kostelní
Anna žena
Kateřina
26
21
6 neděl
Jakub Šifner
Mandelina žena
Martin
Pavel
Jiřík
51
51
20
17
15
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Stránka 17 z 110
chce
chce
Václav
Jan
13
11
Jiřík Šejnoha
Alžběta
Lidmila
Jan
Anna
Dorota
Mandelina
Alžběta
48
45
21
19
17
15
13
9
Jiřík Baloun
Lidmila žena
Tomáš
Václav
Matěj
Anna
Jakub
Šťasnej
Jan
51
36
18
16
14
12
10
8
6
Jindřich Malej
Kateřina
Dorota
Alžběta
38
31
14
5
Václav Klejbert
Mandelina žena
Jan
32
47
26
Pavel Svoboda
Mariana žena
Alžběta
Lidmila
33
31
12
7
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
husačkou ve dvoře
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
do Bejkve za sviňáka
chce
15b chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Stránka 18 z 110
chce
Šťasnej
2
Anna Vraná
67
Václav Vranej
Lidmila žena
44
31
Jan Haniek
Anna žena
Mandelina
Jakub
Dorota
Matěj
Anna
64
47
21
18
15
13
11
Jan Šrámek
Lidmila žena
Jan
Dorota
31
28
4
1/2
Mikoláš Šrámek vdovec
71
Šťasnej Bukovský
Lidmila žena
Kateřina
Anna
Dorota
Jan
Václav
36
32
14
12
10
6
1
Jan Beneš
Rozina žena
Alžběta
Václav
Kateřina
33
29
10
6
1
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
vdaná do Vysokýho
chce
16a chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
[2]
[3]
[3]
[3]
[3]
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Stránka 19 z 110
chce
16b chce
chalupníci
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Jan Vartýř
Anna Marie žena
Anna
Lidmila
Kateřina
Šťasnej
48
31
8
5
3
1/2
Tomáš Měšťák
Eva žena
Šťasnej
Dorota
Václav
Jan
Anna - blíženci
Jiřík +
45
36
17
16
14
13
1 1/2
1 1/2
Václav Viták
Dorota žena
Kateřina
Eva
Anna
Jan
Judita
62
37
19
16
14
12
5
Jiřík Svoboda
Dorota žena
Šťasnej
Jan
38
32
8
5
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
u Šťasnýho Bukovskýho
umřel
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
ve dvoře hořínském
chce
chce
chce
chce
chce
chce
17a chce
podruzi
chce
chce
Anna Bukovská vdova
70
Stránka 20 z 110
chce
chce
Alžběta vdova po nebo. Václavovi Durdilovi
62
u Šifnera
Václav Vondráčkův
Dorota žena
Šťasnej
Jiřík
Alžběta
Václav
Jakub
63
45
23
21
15
13
11
v Borku u syna
"
v Střebošnicích pohůnkem
u rychtáře aujezdeckýho
na paměti
při rodičích
"
Mandelina vdova po neb. Svobodovi
70
při synu
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Jiřík Kouteckej
Mandelina žena
Šťasnej
Matěj +
Anna
u Jakuba Šifnera
4
1
umřel
Pavel Vrba
Alžběta žena
Dorota
34
39
4
u Tomáše Měšťáka
Jiřík Šrámek
Kateřina žena
33
21
u Mikoláše Šrámka
Tomáš Setvin
Lidmila žena
Václav
Jan
Jakub
34
28
8
5
2
u Šrámka
Pavel Jirčan
Anna žena
46
34
na panství kosmonoským bejti má
chce
17b chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Stránka 21 z 110
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Václav Rynda
Rozina žena
Jiřík
Dorota
Šťasnej
Anna
Alžběta
42
25
14
13
10
9
8
ve Vrutici na gruntu psán
Matěj Němeček
Marie
24
Jakub Šašek
Alžběta manželka
Kateřina
Anna
Alžběta
Dorota
Lidmila
33
31
13
11
9
6
8 neděl
šafářem v Mikově
Jan Černý
Salomína žena
Jan Černý
Martin
Anna
37
37
11
4
1 1/2
šafářem v Střebošnicích
Jan Petráček
Dorota žena
Jan
36
28
4
na faře podruzi
Vít Koutecký
Dorota žena
Lidmila
Anna
23
30
2
1
v Mlazicích u bratra
Jindřich Prášek
29
v Chorušicích
chce
chce
chce
cizopanský poddaný
u Šimona Tehlovskýho v Záboří
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
18a chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Stránka 22 z 110
chce
Alžběta žena
26
Jan Krousa neženatej
40
s panství komonoského rozený a s povolení Milostivé Vrchnosti na
toto Panství propuštěný
po neb. Vartýřovi
Matěj
Kateřina zmrhaná
dítě Jan
44
41
8
u Měšťáka
u Matěje Hlavatýho podružství
"
po Mandelině Jirčance vdově
Kateřina zmrhaná
dítě Kateřina
42
15
praví že sobě ji jeden voják vzal leta 1690
s matkou ušla
po nebo. Durdilovi
Kateřina zmrhaná
30
chodí žebrotou
Anny Vraný vdovy děti
Jiřík
Jindřich
51
31
na zdraví nedostatečnej
bude se ženiti
Dorota Kostelní
67
při synu
po nebo. Černým
dcera Anna zmrhaná
syn z levého boku Pavel
41
19
na vlkovejch vinicích
zběhl ze dvorce leta 1692
po nebo. Martinovi Vitákovi
Lidmila zmrhaná
30
v Chorouškách u Novýho podruží
Anna po neb. Vacejnovi
60
při synu
chce
chce
chce
18b chce
sirotci
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
chce
Stránka 23 z 110
chce
po Martinovi Práškovi
chce
Jindřich
Lidmila zmrhaná
Matěj +
Anna
Kateřina
20
17
15
z Kosmonoskýho panství kterej zde umřel i žena pozůstali, a zde na
Panství rozená sirotci
oženil se a mezi podruhy psán
u Jindřicha Vranýho slouží
umřel
u Jana Šrámka
nemocná u Vranýho
po Janovi Sedláčkovi
Vít
36
na vojně od leta 1684
chce
chce
chce
chce
chce
19a chce
chce
chce
chce
Z cizopanskejch podruhův na zdejším panství zplozené děti
chce
chce
chce
chce
Kryštof Repš
Václav
Tomáš +
8
2
k panství Zákopskému poddaný
u Jiříka Kostelního
umřel
Pavel Vonásek
Dorota
3
ze vsi Velkého Stohova k panství kosteleckému poddaný,
je vzat na Panství Kostelecký knížecí
chce
chce
chce
19b Ves Aujezd
aujv
sedláci
aujv
aujv
aujv
Šťasnej Onostránskej
Anna žena
62
54
Šťasnej Měšťák vdovec
Dorota
Jan
Václav
Alžběta
45
15
12
10
7
Matěj Martinec
Lidmila žena
Jan
40
26
7
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
Stránka 24 z 110
aujv
Jiřík
1 1/2
Jan Pěknej
Anna žena
Václav
35
22
2
Tomáš Dejdrlík
Alžběta žena
Jan
Pavel
Anna
Václav
Jiřík
Havel
45
45
24
22
17
16
13
11
Tomáš Homut
Dorota žena
Kateřina
Jan
Dorota
Václav
Matěj
Jakub
Anna
42
40
14
12
11
8
6
4
1 1/4
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
ve dvoře bejkevském
aujv
20a aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
20b aujv
chalupníci
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
Pavel Černej
Dorota žena
Václav
Kateřina
Mandelina
Anna
Pavel
Jan
41
38
20
16
13
10
8
6
ve dvoře hořínském pohůnkem
u Jana Červinky ve Vtelně
Stránka 25 z 110
aujv
aujv
Alžběta
Dorota
5
1/4
Franz Švikal
Kateřina žena
Václav
Rozina
Jakub
Jan
34
31
11
7
5
2
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
21a aujv
podruzi
aujv
Matej Kahule
Lidmila žena
Jan
Pavel
40
32
12
9
v Chorušicích na faře
Matěj Dejdrlík +
Alžběta žena
Pavel
Kateřina
Alžběta
Tomáš
Matěj +
41
36
15
12
9
7
1 tejden
Matěj Dejdrlík umřel
u rychtáře v podružství
jsou mezi sirotky psáni
"
"
"
"
Dorota vdova po Janovi Vozábovi
Jan
68
20
u Jindřicha Malýho
zběhl a neví se o něm před 3 lety
Eva po Pauzerovi zmrhaná
Jiřík
29
2
u Šrámka v Chorušicích
"
aujv
Jiřík Khinter +
Alžběta žena
58
50
aujv
Kašpar
28
umřel
u zetě v podružství
již 4 leta se o něm neví je sládkem na vandru s Consensem
Mil.Vrch.
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
Stránka 26 z 110
aujv
Pavel
20
zběhl leta 1693 je kovářskej
Stanislav Vozáb
Eva žena
Jiřík
25
20
1
u Jindřicha Malýho v Chorušicích
po neb. Velebným
Mandelina
26
před 2 lety zběhla ze dvora hořínského
po Václavovi Vozábovi v zlý paměti
Lidmila
8
u báby v Chorušicích
po neb. Jiříkovi Pauzerovi
Václav
Jindřich
Jan
24
22
19
na paměti, nedostatečnej
u rychtáře Mastejřovskýho
v Bejkvi za pohůnka
po nebo. Janovi Vonostránským
Jindřich
Mandelina
22
15
na zdraví nedostatečnej
na zdraví nedostatečná
po Matějovi Dejdrlíkovi
Pavel
Kateřina
Alžběta
Tomáš
Jiřík
Matěj
15
12
9
7
5
1 tejden
u Jana Šrámka v Chorušicích
při mateři
"
"
"
"
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
21b aujv
sirotci
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
aujv
22a
Rychta vysocká
Ves Střednice
stre
sedláci
stre
Stránka 27 z 110
stre
stre
stre
Jiřík Jansa
Dorota manželka
Anna
22
18
1/2
Adam Šifner
Alžběta manželka
Šťasnej po Šťasným Kundrátovi
26
19
2
mezi sirotky psán
Anna vdova po nebo. Jiříkovi Hořčicovi
Alžběta
50
18
vdala se za Karla Kohela
Jan Kučera
Dorota žena
Jiřík
Kateřina
Anna
Dorota
Mandelina
Jan
Alžběta
39
34
17
14
12
8
6
2
1/2
Jan Rynda
Marie žena
Marie
Mandelina
Jan
Alžběta
38
32
12
9
8
4
Jan Jansa
Lidmila žena
Jan
Jiřík
Dorota
Kateřina
Václav
43
37
14
11
8
5
1/2
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
22b stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
Stránka 28 z 110
stre
stre
stre
stre
stre
sirotci a podruzi
po nebo. Janovi Kundrátovi
Dorota
Anna
14
13
při mateři
"
po neb. Havlovi Kučerovi
Alžběta
23
při bratru
po nebo. Jiříkovi Jansovi
Dorota
Jan
Alžběta
Kateřina
Lidmila
18
15
13
10
9
při bratru
"
"
"
u Šlomíšky
Jan Prymer
Dorota žena
Eva
19
1
po Šťasným Kundrátovi
Šťasnej
2
při mateři
Karel Kohejl
Alžběta žena
20
18
při Šlomíšce
"
5
ze vsi Martinic z Votickýho panství poddaný
u Jiříka Jansy
10
5
3
z města Protivína rozený a k panství protivínskýmu poddaný
u Šlomíšky
"
"
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
jsa svobodnej dobrovolně se poddal, hamlknechtem v Bejkvi
stre
stre
stre
stre
stre
stre
stre
23a stre
z nepoddanejch podruhův splozené děti
stre
stre
stre
Václav Budílek
Anna
stre
stre
stre
stre
stre
Lukáš Hrdina
Václav
Anna
Kateřina
Stránka 29 z 110
[6]
stre
stre
stre
Matěj Borek
Kateřina
1
z Velkýho Boru s panství Horažďovického rozený
u Rambouska v Stražnicích
Matěj Kratochvíle
Anna
4
ze vsi Bukole poddaný
v Bukoli zůstává
3/4
ze vsi Klopuk k prelatskýmu poddaný
u Adama Šiffnera
1/2
z Velkýho Boru k panství Horažďovskému poddaný
u Šlomíšky
1/4
ze vsi Chrystovic k panství Lyskému poddaný
u Šlomíšky
stre
stre
stre
stre
Matěj Kroupa
Lidmila
stre
stre
stre
Kryštof Borek
Dorota
stre
stre
stre
Jakub Antoš
Jakub
stre
stre
23b
nic
24a Ves Vysoký
vyso
sedláci
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Václav Novák
Mandelina žena
Anna
Václav
21
20
2
1/2
Martin Novák
Dorota žena
Anna
42
24
2
Šťasnej Čížek
Dorota žena
Veruna žena +
Pavel
Jiřík
42
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
29
15
14
umřela
Stránka 30 z 110
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Václav
Judita
Dorota
Jakob
Karel
Kateřina
13
11
6
4
3
1 1/4
Matěj mladej Novák
Dorota žena
Kateřina
Michael
Dorota
Daniel
Alžběta +
Anna
37
30
12
9
6
3
umřela
1
1 téhoden
Mikoláš Šulc
Anna žena
Anna
Matěj
Šťasnej
39
27
12
6
2
Matěj Jírův
Dorota žena
28
50
Jan mladej Šulc
Veruna žena
Anna
Alžběta
Tomáš
Dorota
Jan
Mikoláš
34
23
14
12
10
6
2
1/2
Jan Krycman
38
vyso
24b vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Stránka 31 z 110
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Lidmila žena
Kateřina
Jakub
Anna
Veruna
Alžběta +
35
11
7
5
3
1 1/2
Daniel Raus
Kateřina žena
Jiřík
Jan
Václav
Anna
Kateřina
Šťasnej
Jakub
73
38
16
14
10
8
6
4
1/2
Václav Homuth
Alžběta žena
Jiřík
Jan
Václav
Alžběta
36
34
12
10
8
1/2
Jan Homut
Alžběta žena
Anna
Kateřina
28
27
4
2
umřela
vyso
25a vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
na paměti při otci NB
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
25b vyso
chalupníci
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Jiřík Svoboda starší
Eva žena
Anna
Tomáš
50
40
9
7
Stránka 32 z 110
vyso
vyso
Daniel
Karel
4
2
Václav Švanda
Mandelina manželka
Václav
24
21
1
Jiřík starej Raus
Dorota žena
Mikoláš
Anna
Václav
Jan
Markéta
Dorota
63
40
38
12
9
7
5
2
Martin Moravec
Anna žena +
Mandelina
Martin
60
50
32
22
Bartoň Jelínek kovář
Mandelina žena
Alžběta
Daniel
60
50
22
17
Matouš Pekař
Eva žena
Kateřina
Jan
45
40
12
5
Jiřík Svoboda mladší
Dorota žena vdova po neb. Janovi Jansovi
Jan
22
37
1/2
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
zběhl neví se o něm
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
umřela
na paměti při otci
při otci
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
ve dvoře bejkevském
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
26a vyso
vyso
vyso
vyso
Stránka 33 z 110
vyso
vyso
vyso
vyso
Kryštof Ebrhart
Alžběta žena
Alžběta
Mařa
28
23
2 1/2
1
vyso
26b vyso
podruzi
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Pavel Topr kovář
Kateřina žena
Jiřík
Kateřina
Dorota šlakem poražená
37
32
17
4
1
na Školce kovářem
"
na paměti
Kateřina po neb. Benešovi
60
u Martina Moravce podr.
Vilím obyvatel
Kateřina žena
62
50
u Daniele Rousa
"
Matěj Vorlíček
Kateřina žena
Dorota
Mandelina
74
41
13
10
v Přistoupilově chalupě ve Stráž.
"
na paměti
Jakub Šlomích
Kateřina
Jan
Pavel
Lidmila
Eva
40
40
18
7
6
2
pastejřem v Chorušicích
"
na paměti u ovčáka dvoreckýho
Václav Křenovský
Lidmila žena
Martin
Jan
28
26
4
2
u Matěje Nováka v podruží
"
"
"
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Stránka 34 z 110
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Jan Brkal
Dorota žena
Jiřík
Alžběta
Václav
Anna
Stanislav
Kateřina
57
54
25
21
17
16
13
7
u Matěje Jirovýho v podruží
"
na paměti u Martina Nováka
ve dvorci za dívku
u Jana Šulce
na paměti u kováře hořínského
na paměti u Jana Hokše
při rodičích
po nebo. Kroupovi Alžběta zmrhaná
Matěj
31
7
v Hoříně u Jiříka Karla
"
Jan Šípek
Dorota žena
Kateřina
Daniel
Lidmila
Alžběta
Dorota
Anna
63
37
21
19
14
9
6
3
v chalupě Daniele Rausa
"
ve dvoře bejkevském
u Matěje Nováka
u Martina Nováka
Matěj Novák
Lidmila žena
Dorota
31
20
4
u Pekaře v podružství
Matěj Horčice
Kateřina žena
Jan
Dorota
Lidmila
31
29
5
4
1 1/2
u Bartoně Jelínka podružství
"
"
"
"
Jiřík Pelant
Marie žena
Anna
24
21
2
u Matěje Nováka podružství
"
"
vyso
27a vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Stránka 35 z 110
vyso
vyso
Jan Pelant
Kateřina manželka
22
21
u Tomáše Dejdrlíka v Aujezdě podružství
po nebo. Kroupovi vdova zmrhaná
Jakub z levého boku +
37
2
v Daniele Rausa chalupě
umřel
po Janovi Švandovi vdova Mariana
Matěj +
Anna
52
12
9
u Mikoláše Šulce podružství
umřel
Václav Dvorský kantor v Vysokým
Kateřina manželka
Veruna
Anna
Jan
Kateřina
Lidmila
32
27
10
5
6
3
2
v Vysokým Cantor
Jan Slavík v Vysokým rozený
Kateřina manželka
Alžběta
Jiřík
Matěj
41
37
7
6
1 1/2
živi na obci v chalupě
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
27b vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
28a vyso
cizopanských podruhův splozené děti
vyso
vyso
vyso
Jakub Vitásek
Kateřina +
1
ze vsi Michovic k panství Komornímu Hrádku poddaný
umřela
Jan Slavík
Kateři
Jan
7
u Daniele Rausa
3
z Strašecího žena z vidimskýho panství poddaná
v Bosyni na Chalupě, dle správy měl se Panu Pachtovi podati
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Daniel Ambrož
Dorota
Stránka 36 z 110
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Jan Vítků
Anna
Dorota
Václav
7
4
1 1/4
z Kozákova k panství Skalskýmu poddaný
u Mikoláše Šulce podružství
"
"
Ondřej Straka
Václav
13
z Kotoumě k statku Veselecmu podaný
v Bosyni v podružství
Mařena
Ondřej
Šimon
8
5
z Korešauskýho panství ze vsi Ptína poddaná a zmrhaná
u Matouše Pekaře podružství
"
Jan Vražda
Václav
16
ze vsi Podražic k statku Chrásteckýmu poddaný
u Matěje Jírovýho v Vysokým
Mandelina Vochotná
Václav
Martin
6
3 dni
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
z Vilenic poddaná znrhaná
u mladšího Jiříka Svobody podružství
vyso
28b vyso
vyso
Rozina Pelantka
Dorota +
1 1/2
z Lukovce poddaná zmrhaná
umřela
Václav po neb. Bohuslavovi
30
na paměti u Šimona Tehlovskýho v Záboří
po neb. Šimonovi Tesařovi
Jakub
Vít
24
22
zběhli již dávno neví se o nich
"
po neb. Pavlovi Vazačovi
Kateřina
Matěj
Lidmila
44
25
22
u Jana Krzcmana podružství
muzikář, na paměti
na paměti ve dvoře hořínském u Jana Posadovského
vyso
29a vyso
sirotci
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
Stránka 37 z 110
vyso
vyso
vyso
vyso
Jiřík
Václav
Kateřina
Anna
17
15
8
6
na paměti u Andresa Fojta v Rausov.
na paměti
po neb. Adomovi Kroupovi
Jan
Matěj
12
9
u Václava Křenovského podruha
při mateři
po nebo. Janovi Jansovi
Václav
Daniel
Tomáš
Dorota
Jakub
12
10
9
6
4
v Chlumu učí se německy
"
při mateři
"
"
Tomáš Kolář
Anna žena
Václav po Janovi Horčicovi
Mandelina "
Jan "
Martin "
Tomáš "
Jiřík "
Jakub "
Anna Tomáše Koláře
Matěj "
28
35
17
15
13
11
9
6
3
6
5
ušel letošního roku od ženy
Pavel Pánek
Dorota žena
Anna
Rozina
50
40
14
9
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
vyso
29b Ves Strašnice
stra
sedláci
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
jsou mezi sirotky psaný tuto se vypouští
"
"
"
"
"
"
při mateři
"
stra
stra
stra
stra
stra
Stránka 38 z 110
stra
stra
Lidmila
Dorota
7
3
Jiřík Janda
Mařena žena
Kateřina
Jiřík
Jan
50
35
16
14
11
Jiřík Kožniar
Kateřina žena
Václav
60
28
2
Pavel Vojtěchovský
Mandelina žena
Alžběta
Kateřina
Anna
Jan
Václav
Lidmila
Mariana
Matěj
50
23
18
15
14
13
10
5
2
1/2
Jiřík Přistoupil
Mandelina žena
Kateřina
Václav
Jan
43
35
11
6
4
Jiřík Eger
Eva žena
Jan
Dorota
Václav
32
28
5
3
2
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
30a stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
na paměti u Jiříka Svobody v Vysokým
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
Stránka 39 z 110
stra
Kateřina
1/4
stra
30b stra
chalupníci
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
Jiřík Novej
Dorota žena
Jan
Daniel
Anna
Kateřina
48
42
16
13
12
8
Václav Švec
Alžběta žena
Dorota
Alžběta
Eva
40
35
12
3
1 1/2
Matěj Hlavatej
Dorota žena
Matěj
Dorota
Jakub
40
27
15
13
6
Tomáš Novák Pražák
Kateřina žena
(Jan)
42
40
6
Šimon Brandl
Dorota žena
Jiřík
Anna
Kateřina
Václav
46
33
15
5
3
1/2
Tomáš Peterle
40
zběhl leta 1692
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
u Duchoslava Holce v Vehlovicích
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
u Jiříka Přistoupila
stra
31a stra
Stránka 40 z 110
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
Eva žena
Jan
Jakub
Kateřina
Václav
Šťasnej
Anna
38
16
15
14
12
9
3
Václav Fiala
Eva žena
Václav
60
50
22
Daniel Malej
Alžběta žena
Jiřík
Johanes
33
29
7
4
Jiřík Černej
Mandelina manželka
Jan
Václav
34
27
2 1/2
1 1/4
u Jana Maška ve Vtelně
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
31b stra
podruzi
stra
stra
stra
Václav Horčice
Anna žena
29
24
u Vernera ve Klích podružství
Pavel Přistoupil
Anna žena
Václav
26
24
1/4
u Horáčka v Kozlově podružství
Ondřej Jirkovský +
Dorota žena
Kateřina
Šťasnej
47
32
17
14
umřel
v Přistoupilový chalupě podr.
jsou mezi sirotky psáni a tuto se vypouští
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
Stránka 41 z 110
stra
stra
Lidmila
Anna
9
5
Václav Přistoupil
Eva žena
Jiřík
24
22
1 1/2
u Matěje Hlavatýho podr.
Jakub Bluma
Polexina žena
Kateřina
Mariana
Tomáš
Lidmila
41
27
10
8
6
2
vinařem na Siročí vinici
Jan Zahradník
Kateřina manželka
28
17
u Duchoslava Holce podružství
Václav Chládek
Anna manželka
Václav
24
20
1/4
u Jandy podružství
po neb. Mikolášovi Křiveckim
Kateřina
Jiřík
24
23
ve dvorci za dívku
na paměti
po nebo. Adamovi Hlavatým
Kateřina vdova
Pavel
51
26
u Jana Tichoty v Zimoři
u Jiříka Černýho v Záboří
po nebo. Jiříkovi Polákovi
Mandelina vdova
Jan
Mariana
53
25
22
u Jiříka Černýho v Záboří
na vojně pod dragounich leta 87
zmrhaná
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
32a stra
sirotci
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
Stránka 42 z 110
stra
Martin
20
na paměti v Mikově skotákem
po neb. Václavovi Stupkovi
Václav
35
ve dvoře hořínském
po neb. Jiříkovi Zahradníkovi
Matěj
21
na paměti
po nebo. Šimonovi Petrlovi
Kateřina
25
u bratra Tomáše Petrle u Václava Fijaly v Stražnicích
po Janovi Horčicovi
Václav
Mandelina
Jan
Martin
Tomáš
Jiřík
Jakub
17
15
13
11
9
6
3
při mateři
"
"
"
"
"
"
po Ondřejovi Jirkovským
Kateřina
Šťastnej
Lidmila
Anna
17
14
9
5
u Jiříka Jansy v Střednici
při mateři
"
"
po nebo. Václavovi Vlhovi
Kateřina
z jedné matky
Jiřík po Korunskýn
"
Pavel + "
"
23
-
Na Malé Straně v Praze slouží u
neví se o něm na 7 let
umřel
9
z Vikovic Pana Brauna poddaný
u Tomáše Koláře
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
stra
32b stra
stra
stra
stra
stra
stra
cizopanských podruhů splozené děti
stra
stra
stra
Pavel Pískař
Martin
Stránka 43 z 110
stra
stra
Dorota
Magdalena
7
4
"
"
3
1/4
neví sám odkad rodičové byli otec byl jeho vinařem okolo Mělníka na
Metelkách
v Mlazicích
"
3
1 1/2
ze vsi Řeznova k panství Jistemnickému poddaný splodil ve Vtelně
na Stážnicích děti
na Libeni zůstává
"
6
2
k panství Černokostelskýmu poddaný splodil v Stražnicích a
Chorušicích děti
umřela
u Šimona Petrle
2
podruh z Vranýho poddaný
vzali ho na Vranej
stra
stra
stra
stra
Jan Březina
Jiřík
Kateřina
stra
stra
stra
stra
Jan Štolba
Jiřík ve Vtelně
Anna ve Stražnicích
stra
stra
Matěj Boháč
stra
Dorotu v Chorušicích +
Matěj v Stražnicích
stra
stra
33a stra
stra
Jiřík Rous
Tomáš
stra
stra
stra
stra
Matěj Klíma
Dorota
Kateřina
6
2
podruh ze Zahořan k panství _ poddaný
v Záluží zůstává
stra
stra
stra
stra
stra
Jiřík Závora
Anna
Jan
Pavel
z Karlína poddaný
na obci v chalupě
8
6
4
Jakub Pruch
Jan
3/4
ze vsi Zdiechovic k panství Přečinskýmu poddaný
u Daniele Malýho podružství
1/2
ze vsi Lipan k panství Zbraslavskýmu poddaný
u Jiříka Egra podruh
stra
stra
stra
stra
stra
stra
Jan Staněk
Jan
Stránka 44 z 110
33b Ves Zimoř
zimo
chalupmíci
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
Krystián Skalka
Dorota žena
Kateřina
Mariana
Dorota
Alžběta
27
25
6
4
1 1/2
1/2
Jan Tichota
Lidmila žena
Kateřina
Anna
Dorota
Mariana
Bartoloměj
Martin
Jakub
50
38
16
13
11
9
6
3
1/2
Matěj Hokeš
Jan Hokeš
Eva žena
Václav
Alžběta
70
31
26
2
1/2
Jiřík Procháska
Mariana
Mandelina
Lidmila
Jakub
Jan
Petr
55
49
24
19
17
15
7
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
mezi podruhy psanej
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
na paměti u Kožniara v Strážnicích
u Jiříka Novýho v Strážnicích
zimo
Stránka 45 z 110
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
Mates Maister
Dorota žena
Jiřík
Václav
Pavel
Dorota
34
40
9
6
4
2
Fridrich Novotnej
Kateřina žena
Václav
Jiřík
45
35
4
1 1/2
Jan Fiala
Dorota žena
Kateřina
Dorota
Jakub
28
24
5
2
1/2
Jan Černej
Veruna žena
Tomáš
Kateřina
Mariana
Jan
Jiřík
34
29
9
6
4
3
1 1/2
Tomáš Veselej
Eva žena
Anna
Jan
Kateřina
Alžběta
32
25
8
5
4
2
zimo
34a zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
34b zimo
podruzi
zimo
Stránka 46 z 110
zimo
Lidmila vdova po nebo. Pavlovi Tesařovi
70
u Krystiana Skály
po Kryštofovi Šakrovi
Kateřina vdova
42
u rychtáře
Jiřík Procházka
32
na paměti u Jana Tichoty v Zimoři
Jakub Hokeš
Anna žena
Anna
Jan
50
39
8
7
na Šopce se zdruh.
"
"
"
Václav Malej
Alžběta žena
Jan
Jakub
Dorota
Anna
34
23
7
5
4
2
v vobecní chalupě
"
"
"
"
"
Jiřík Hokeš
Dorota
Martin
47
10
7
u bratra v podružství
"
"
Jan Hokeš
Eva žena
Václav
Alžběta
31
26
2
1 1/2
jest mezi hospodáře psát tuto se vymazává
po Janovi Ploczhonsovi
vdova Marjána
Dorota
Anna
34
7
5
u Jana Hokše na Zimoři
"
"
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
Andress Maister
Dorota manželka žena
24
Stránka 47 z 110
zimo
35a zimo
sirotci
zimo
po nebo. Špalkovi
Václav
23
na paměti
po Matysovi Majstrovi
Barbora +
Jakub
Andreas
30
27
24
umřela
praví že se dal na vojnu leta 1687
oženil se a mezi podruhy psán
po nebo. Jiříkovi Prkeným
Kateřina
Dorota
Lidmila
20
18
16
u Václava Homuta
u Jana Krycmana
u Duchoslava Holce
po Kryštofovi Šafrovi
Anna
Jiřík
Kateřina
Kryštof
22
19
16
14
nedostatečná na zdraví
u Jana Srba
na paměti u šenkýře v Bejkvi
na paměti
Anna Procházková zmrhaná
Anna z levého boku
25
3
Matouš Hokeš
70
35b Ves Vehlovice
vehl
sedláci
Duchek Holec
vehl
Mariana žena
vehl
Jakub
vehl
70
40
17
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
zimo
při synu
vehl
vehl
vehl
Jan Holec
Alžběta žena
28
23
Stránka 48 z 110
vehl
Anna
3
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
chalupníci
Matouš Skalník
Dorota žena
Jan
Jiřík
Václav
Mariana
Jakub
Kateřina
Dorota
Šťasnej
42
35
17
14
12
10
6
4
2
1/4
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
Adam Starej
Mariana žena
Christoph
Jan
Pavel
Anna
Dorota
40
35
16
13
11
2
1/2
Jan Srb
Mariana žena
Mandelina
Jan
Adam
Kateřina
Jakub
Jiřík
35
32
9
8
7
5
3
1 1/2
Jiřík Řezáč
Mandelina žena
Lidmila
Anna
22
26
3
2
vehl
36a vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
Stránka 49 z 110
vehl
36b vehl
podruzi
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
Martin Hokeš Hošek
Marie žena
Anna
Kateřina
Matěj
Martin
38
35
9
7
4
2
vinařem na Starý vinici
Matěj Řezáč
Mandelina žena
Jan
50
40
13
při synu podruzi
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
Jakub Hokeš Hošek
Alžběta žena
Matěj
Kateřina
Václav
při bratru
"
u Jiříka Řezáče
vdala se za Jana Zahradníka
při rodičích
21
16
7
Kašpar Hokeš Hošek
Anna žena
Martin
Mariana +
34
26
3
1 1/2
umřela
po nebo. Šimonovi Srbovi
Anna
31
u Adama Starýho podružství
Tomáš Zibřid
Alžběta
Mariana
5
1/2
vehl
vehl
vehl
vehl
vehl
na Redlichovský vinici vinařem
vehl
37a vehl
vehl
vehl
sirotci
vehl
vehl
vehl
vehl
podruh ze vsi Vysokýho k panství Kosovský Hory poddaný
u Adama Starýho
vehl
vehl
vehl
Dorota po nebo. Pavlovi Kulhánkovi
Matěj
7
podruhu ze vsi Počina k statku Hrobům poddaná
u Duchka v podružství
Stránka 50 z 110
vehl
Rozina Novačka
Anna
vehl
vehl
37b
5
ze vsi Nechanic k panství Sádlovskýmu poddaná zmrhaná
u Jana Holce
nic
38a Ves Počeplice
poce
chalupníci
poce
poce
poce
Petr Kudl
Kateřina žena
42
37
Jakub Sak
Kateřina žena
Jiřík
Anna
Kateřina
Václav
33
26
8
6
3
1
Tobiáš Libovskej
Anna žena
Mates
Mandelina
Jan
Marie
39
35
9
7
5
1/4
Christoph Sakh
Kateřina žena
Marie
Jakub
Dorota
27
28
5
3
1
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
poce
38b poce
podruzi
poce
poce
Lidmila vdova po Vilímovi Sakovi
68
u Petra Kudla
Stránka 51 z 110
poce
poce
poce
Václav Sakh
Lidmila žena
u Kryštova Saka
28
26
39a Ves Mastířovice
mast
chalupníci
mast
mast
mast
mast
mast
mast
Jan Sejdl
Alena žena
Václav po Václavovi Richterovi
Ondřej "
Kryštof
29
34
12
9
2
Jiřík Hankh
Dorota žena
45
36
Václav Apt
Dorota žena
Kryštof
54
44
1 1/2
Andres Langr
Lidmila žena
48
41
Jan Baušek
Dorota žena
Dorota
Václav
Jan
Jakub
40
33
11
8
5
2
Václav Baušek
Eva žena
Jiřík
Marie
45
31
2
4 wochen
jsou mezi sirotky psáni
"
"
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
Stránka 52 z 110
39b mast
podruzi
mast
mast
mast
mast
Jan Kožniar
Anna žena
Václav
68
33
11
v Mastířovicích u Václava Týce podružství
"
na paměti
Heinrich Gatterman
25
propuštěný od J. Mil. Pana Pana Hraběte Jana Baltasara Clary z
Snědovic, jest kovář dne 10. Marti leta 1694
po nebo. Kryštofovi Hornovi
Lidmila
18
na paměti u Jana Sejdla
po Vítovi Vilímovi
Dorota
12
v Aujezdci u Škudla, na paněti
po Vítovi Bouškovi
Kateřina
28
na smyslu nedostatečná
po Václavovi Richterovi
Václav
Ondřej
12
9
při mateři
"
mast
mast
mast
mast
sirotci
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
mast
43a
Rychta rousovská
Ves Rousovice
rous
sedláci
rous
rous
rous
rous
Jiřík Habák
Lidmila žena
Anna
25
21
1/4
Jiřík Šulc
Dorota žena
Jiřík
30
26
4
rous
rous
rous
rous
Stránka 53 z 110
rous
rous
rous
rous
rous
rous
Jakub Habák
Anna žena
Jiřík
Dorota
Václav
36
34
9
7
5
Jan Novák
Mandelina žena
Kateřina
Anna
Lidmila
Dorota
32
27
9
4
2
1/4
Jan Kratochvíle
Kateřina žena
Matěj
Anna
Pavel
28
27
8
7
5
Tomáš Náhlíček
Anna žena
Lidmila
Martin
Pavel
Anna žena
40
36
13
12
4
1/4
Andres Fojt
Kateřina žena
Eva
Dorota
Jan
Jakub
Václav
Kateřina
37
24
15
13
10
9
8
6
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
43b rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
hrbovatá
němej a hluchej
Stránka 54 z 110
rous
Martin
3
Tomáš Žežulka
Mariana žena
Dorota
Tomáš
Jan
46
36
10
9
4
Adam Fux
Mariana žena
Kateřina
Jan
Václav
Mariana
Matěj
36
31
11
10
7
4
2
Tomáš Janda
Dorota žena
Jiřík
Václav
32
30
3
2 neděle
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
44a rous
rous
rous
rous
rous
44b rous
chalupníci
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
Krystián Náhlíček
Kateřina žena
Jan
Dorota
Václav
Lidmila
35
35
12
10
5
2
Václav Černej
Eva manželka
Jan
29
40
4
po Janovi Černým vdova Lidmila
23
rous
rous
rous
rous
rous
rous
jsou mezi podruhy a sirotky psáni
Stránka 55 z 110
rous
rous
Matěj
Kateřina
3
1
Augustin Černej
Veruna žena
Anna
Alžběta
Jiřík
28
21
4
2
1/2
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
45a rous
zahradníci
rous
rous
rous
rous
rous
Jan Fux
Alžběta žena
Jan
Jiřík
50
40
8
3
Martin Řada
Mandelina žena
Matěj
Lidmila
31
29
4
2
Jan Vondráček
Kateřina žena
Jan
25
21
2
Jan Wagner
Markyta žena
Jakub
Dorota
35
30
5
2
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
v Borku na statku psáni
rous
rous
rous
rous
rous
rous
45b rous
podruzi a sirotci
rous
rous
rous
rous
po nebo. Janovi Šulcovi
vdova Mandelina
Jiřík
40
15
v Vysokým při synu
u Jiříka starýho Svobody v Vysokým
Stránka 56 z 110
rous
rous
rous
rous
po nebo. Mikolášovi Sychrovským
Mariana dcera zmrhaná
dítě Anna
32
8
v Rousovicích zdržuje se
"
po nebo. Martinovi Tesařovi
vdova Lidmila
Dorota
40
15
u Jandy v Rousovicích
na paměti
po nebo. Matějovi Stehlíkovi
Markyta
Matěj
Rozina
Jan
Vít
45
24
22
19
17
v Rousovicích u Habáka
zběhl neví se o něm
u Jandy v Rousovicích
nedostatečnej
u Habáka v Rousovicích
Matěj Novák
Anna žena
Jakub
71
55
25
živ na chalupě podružské
"
na paměti
po nebo. Janovi Fuxovi
Duchek
Lidmila
29
27
sládkovský na vandru
u bratra v Rousovicích
po neb. Vítovi Šulcovi
vdova Lidmila
Jiřík
34
11
u Čady v podružství
"
Alžběta
31
leta 1689 ušla s Janem Votrhankem který ženu svou nevidomou
zanechal
po Ondřejovi Hančíkovi
Kateřina vdova
Dorota
25
7
u Černýho v podružství
"
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
46a rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
Stránka 57 z 110
rous
po nebo. Náhlíčkovi
rous
Jan
27
jest na svobodu propuštěnej Leta 1693 a míní si pozůstalou vdovu
po Tlustým v městě Mělníce za manželku vzíti
po nebo. Florianovi Habákovi
Mandelina
24
u Jakuba Habáka v Rousovicích
Václav Militkej
Kateřina žena
Jan +
33
39
1 1/2
vrátným při zámku
"
umřel
Václav Černej
Eva žena
Jan
29
40
4
mezi hospodáři psán
po nebo. Martinovi Habákovi
Jan
Václav
Matěj
16
14
9
u Jiříka bratra
u Václava Černýho
při mateři
po Tomášovi Wildnerovi
vdova Markyta
50
v městě Mělníce podruží
Jan Karas
Mandelina žena
Anna
Alžběta
Jan
Václav
40
35
21
9
7
3
zběhli lata 1690
"
u Horčice v Vrbně
s rodiči zběhli
"
"
po Lorencovi Chrpovi
dcera zmrhaná Anna, má děti
Kateřina
Mandelina
37
13
6
u Kratochvíle
u Lokajky v Zelčíně
při mateři
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
46b rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
Stránka 58 z 110
rous
rous
rous
rous
rous
Alžběta Chrpová
Daniel +
Kateřina
Anna +
Václav +
31
8
6
4
2
v Březanech má se na panství dati
umřel
v Březanech má se na panství dati
umřela
umřela
po Martinovi Černým
vdova Kateřina
50
u syna ve Vrutici
po Janovi Černým
Lidmila vdova
Matěj
Kateřina
23
3
1
u Matěje Nováka
"
"
po Jakubovi Kratochvílovi
Pavel
Václav
16
12
u Jiříka Černýho v Záboři
u Kohejle v Rousovicích
7
5
2
ve vsi Selcich k Byšicům poddaný
na Andresový chalupě
"
"
Vojtěch Hladotín
Jan
Václav +
3
1
ze vsi Mochova k panství Kaunickýmu poddaný
u Žežulky v podružství
umřel
Jindřich Řepa
Eva žena
Šťastnej
23
25
3
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
rous
47a rous
podruzi cizopanští splodili děti
rous
rous
rous
rous
rous
Jan Kanka
Tomáš
Jan
Matěj
rous
rous
rous
rous
47b pod Blaty
blat
sedlák
blat
blat
blat
blat
z Krp
Stránka 59 z 110
blat
Matěj
1
48a Ves Borek
borv
sedláci
borv
borv
borv
borv
Řehoř Procházka
Kateřina žena
Lidmila
24
23
1
Jan Hanek
Alžběta žena
Kateřina
23
21
1
Jan Vondráček
Kateřina žena
Jan Václav
25
21
2
Jan Wagner
Markyta žena
Dorota
Jakub
35
30
5
2
je na chalupě v Rousovicích psán
Tomáš Kubík
Alžběta žena
Rozina
Lidmila
Jan
Maria
Alžběta
Václav
Martin
40
35
21
16
14
9
8
5
2
jsou mezi podruhy psáni
Jan Straka
Mandelina manželka
Václav
48
41
15
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
48b borv
borv
borv
u mlynáře ve Vrutici
Stránka 60 z 110
borv
borv
borv
Kateřina
Jiří
Anna
11
7
5
borv
49a borv
chalupníci
borv
borv
borv
borv
borv
Ondřej Svoboda
Lidmila žena
Bartoloměj
Anna
40
35
12
5
Matěj Doubek
Dorota žena
Jakub
Ondřej
Václav
46
37
15
13
8
Jan Špaček
Dorota žena
Anna
Lidmila
Dorota
Jan
Alžběta
31
29
12
10
8
4
1
Jan Lehman
Alžběta žena
Anna
Dorota
Jan
Lidmila
39
36
11
8
7
3/4
Tomáš Procházka
Mariana
Václav
27
25
2
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
49b borv
borv
borv
Stránka 61 z 110
borv
50a borv
podruzi a sirotci
borv
borv
borv
borv
Jakub Šiffner
Alžběta žena
Václav
40
38
10
šenkýřem
Myslivec
Matěj Makuše
Anna žena
Daniel
Alžběta
38
28
7
5
na panství Peterspurgském
"
"
"
Martin Jelínek
Jan Jiří
Zachariáš
Václav
Gottfried
Krystián
Marie
Alžběta
16
12
7
neví se o něm
vyloudil ze Mšena Luňákovi dceru a ušel s ní do Žitavy Leta 1692
neví se o něm. Praví že na vojně
leta 1693 od kováře hořínského odešel
mlynářskej v Přívorech
s otcem ušli neví se o nich
"
"
Kateřina Borecská zmrhaná
Matěj
30
5
v Vrbně u Zemana
Martin Baumert
Kateřina
dítě Kateřina
35
35
6
vostrovník
Dorota Libštejnová
Jiřík +
Lidmila
Anna
40
23
22
14
ve mlejně Vrutickém
umřel
ve dvoře hořínském
u mlynáře vrutického
Tobiáš Procházka
60
u Ondresa v Rousovicích v podružství
syn zůstalý po vojácích kterého Jakub Šifner sobě na starost vzal
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
50b borv
borv
borv
borv
borv
borv
Stránka 62 z 110
borv
borv
borv
Lidmila žena
Václav
Lidmila
50
12
8
"
při rodičích
"
Jakub Horyna vdovec
Jiřík
Alžběta
35
8
6
je mlynář toulá se
u mlynáře vrutického
u Jakuba Šifnera v Borku
Matěj Klauda
Anna žena
Lidmila
28
41
7
u Hanka v Borku
"
"
po nebo. Jiříkovi
Kateřina
Václav
12
6
u Borecký ve Vtelně
při mateři Matěje Kloudy
Tomáš Kubík
Alžběta žena
Rozina
Lidmila
Jan
Maria
Alžběta
Václav
Martin
40
35
21
16
14
9
8
5
2
v Aujezdci pastýřem
"
na paměti Jan Bílej z Mlazic
u rychtáře vrutickýho
u pastuchy ve Vrutici
80
40
27
25
11
10
mezi podruhy psáni
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
borv
51a Ves Vrutice
vrut
sedláci
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
Jakub Kaliba
Kateřina žena
Jan
Jakub
Anna
Mandelina
Stránka 63 z 110
vrut
Šťastnej
7
Řehoř Jeřábek
Alžběta žena
Mandelina
Matěj
Vavřinec
Anna
Dorota
Mariana
Jan
Řehoř
Jiřík
60
28
24
20
17
11
10
7
6
3
1
Mikoláš Šiffner
Mandelina žena
Jan
Anna
Dorota
Kateřina
Alžběta
Veruna
33
36
13
11
9
6
3
1/2
Pavel Černej
Mariana žena
Alžběta
25
22
1/2
Tomáš Šiffner
Eva žena
40
38
Václav Jeřábek
Mandelina žena
Kateřina
Rozina
40
26
5
1
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
u Václava Jeřábka
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
51b vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
Stránka 64 z 110
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
Václav Rynda
Rozina žena
Jiřík
Dorota
Šťasnej
Anna
Alžběta
Kateřina
42
35
14
13
10
9
8
7 neděl
vrut
52a vrut
chalupníci
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
Václav Martinec
Mandelina žena
Jiřík
Jakub
Alžběta
Martin
Václav
Anna
60
35
19
18
15
13
6
3
Jan Březovský
Anna žena
46
70
Jan Prášil
Mandelina žena
Tomáš
Dorota
Martin
33
30
9
7
4
Matěj Mann krčmář
Justina žena
Kateřina
Justina
Jan
Anna
30
28
11
6
4
2
ve dvoře hořínském
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
Stránka 65 z 110
vrut
Jiřík Bednář
Eva žena
Dorota
Anna
Jiřík
52b vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
37
31
11
9
3
vrut
53a vrut
podruzi
vrut
vrut
vrut
po nebo. Janovi Bubeníčkovi
Dorota vdova
60
u Mikoláše Šiffnera
Dorota Baštecská
Pavel
Jan
33
20
11
u Jana Prášila
u rychtáře rousovskýho
"
Vít Hrachovina
Václava
Mandelina
43
13
11
od mnoha let neví se o něm
u Tomáše Šiffnera ve Vrutici
Jan Svoboda
Jakub
Václav
Pavel
Mariana
38
11
10
7
4
v Slivně kovářem
"
"
"
"
Jakub Kaliba
Kateřina žena
Jan
Jakub
Anna
Mandelina
Šťastnej
80
40
27
25
11
10
7
v vejminku ve Vrutici
"
u Václava Nováka v Vysokým
u téhož
při rodičích
"
"
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
vrut
53b vrut
sirotci
Stránka 66 z 110
vrut
vrut
vrut
po nebl. Charvátovi
Václav
21
na paměti
54a Ves Aujezdec
aujm
sedláci
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
Václav Šulc
Mariana žena
Kateřina
Jan
45
36
4
1/2
Jan Haramule
Dorota žena
Rozina žena +
Anna
Kateřina +
38
24
30
11
1
Pavel Jachymsthal
Mandelina žena
Dorota
Alžběta
Kateřina
Václav
32
29
9
7
5
1
Václav Haramule
Zobina žena
Jakub
Jiřík
Jan
Dorota
33
30
10
7
7
2
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
umřela
umřela
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
54b aujm
chalupníci
aujm
aujm
Jiřík Homut
25
Stránka 67 z 110
Alžběta žena
Kateřina
aujm
aujm
25
2
aujm
55a aujm
podruzi
aujm
aujm
Mandelina Jachymsthalová
60
u syna
Václav Čížek podal se
Mandelina žena
30
23
v podružství na Školce
Josef Silnej
Kateřina žena
Kateřina
Alžběta
Václav
Dorota
Jiřík
Jan
31
31
11
9
7
5
2
1/2
ovčákem v Mikově
po neb. Jiříkovi Haramulovi
Kateřina
Anna
Jakub
Martin
Dorota
17
15
14
13
9
při mateři v Mlazicích
"
"
"
"
9
8
3
1
rozený ze vsi Šeberova Panu Hraběte z Vrbna poddaný splodil v
Aujezdci a ve Vrutici děti
u Vlčka v podruží
" umřel
"
"
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
55b aujm
sirotci
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
aujm
Václav Veselej
aujm
Jakub +
Matěj
Jan
Pavel
aujm
aujm
aujm
Stránka 68 z 110
56a Školka
Jakub Erhart
Kateřina žena
František
skol
skol
skol
26
35
1
u Kouteckýho v podruží v Mlazicích
"
"
po nebo. Matějovi Cihlářovi
vdova Lidmila
Alžběta
Kateřina
28
9
4
v boudě u Vlkovýho lisu
"
"
po Matějovi Postavovi
Jiřík +
Mariana
Jan
12
9
8
umřel
při Jakubovi Ebrhartovi v Mlazicích
"
skol
skol
podruzi
skol
skol
skol
skol
skol
skol
skol
sirotci
skol
skol
skol
skol
skol
56b Ves Záboří
zabo
sedláci
zabo
zabo
zabo
zabo
Šimon Tehlovský
Barbora žena
Pavel
22
22
1
Martin Janda
Kateřina žena
Anna
22
22
1
Václav Verner
Anna žena
Jan
22
21
1/2
Matěj Němeček
36
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
Stránka 69 z 110
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
Lidmila řena
Jan
Václav
Pavel
Dorota
33
13
11
4
2
Jiří Černej
Alžběta žena
Dorota Černá
21
22
60
Matěj Šašek
Alžběta žena
Kateřina
Anna
Jan
Mandelina
Jakub
Pavel
Dorota
40
37
16
14
12
10
7
5
1/2
Pavel Janda
Rozina žena
Kateřina
Matěj
33
29
12
10
zabo
zabo
zabo
zabo
mezi podruhy psána
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
57a zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
57b zabo
podruzi
zabo
zabo
Alžběta vdova po Janovi Pražákovi
64
u Pavla Jandy
Václav Lounecký
Anna žena
39
37
je v Praze, mají jej přátelé postaviti
Jiřík Černej
Alžběta žena
31
22
mezi hospodáři psán
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
Stránka 70 z 110
zabo
zabo
po nebo. Lukášovi Tehlovským
vdova Lidmila
30
při synu
Jakub Janda
Mandelina žena
60
50
při synu
"
Dorota Černá
60
při synu
po nebo. Hamplovi
dcera Judita
29
zběhla, neví se o ní
po neb. Václavovi Komárkovi
vdova Kateřina
Anna
Lidmila
39
12
8
u Šimona Tehlovskýho podruzi
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
58a zabo
sirotci
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
zabo
58b Ves Kly
kly
sedláci
kly
kly
kly
kly
kly
Václav Konečnej
Kateřina žena
Rozina
Alžběta
50
24
22
18
ve dvoře bejkevskýho
při rodičích
Šťastnej Čech
Lidmila žena
Anna
Pavel
Kateřina
Řehoř
42
27
18
13
11
1/2
ve dvoře Střebešickém
"
"
"
"
"
Jiřík Verner
Dorota žena
34
30
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
Stránka 71 z 110
kly
Václav
4
Tomáš Horčice
Anna žena
Jan
Dorota
Václav
Matěj
Kateřina
Jakub
37
31
12
11
8
6
3
1/4
Václav Kučera
Eva žena
Václav
Jiřík
22
26
5
2
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
kly
59a kly
podruzi
kly
kly
kly
Jiřík Cikán jinak Malý
Dorota žena
45
60
u Václava Kučery
Anna po nebo. Šimonovi Vernerovi
Pavel
65
24
v Stiborový boudě
dal se na vojnu leta 1680
kly
kly
kly
59b Ves Střebošnice
treb
chalupníci
treb
treb
treb
treb
Anna vdova po neb. Václavovi Brandlovi
Martin Brandl
Alžběta žena
24
21
Jiřík Kameníček
Dorota žena
Václav
Jan
39
36
18
16
treb
treb
treb
treb
treb
skotáken v Bejkvi
Stránka 72 z 110
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
Šťastnej
Jakub
Dorota
Anna
Alžběta
Lidmila
Eva
14
12
8
6
5
3
1
u Šimona Tehlovskýho
Mikoláš Kautecký +
Alžběta žena
Václav z Jandy
25
37
3
umřel
jsou mezi podruhy a sirotky psáni
"
Adam Lonč
Lidmila žena
Anna
Kateřina
Mariana
Jan
40
38
15
11
5
3
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
60a treb
podruzi a sirotci
treb
treb
treb
po nebo. Janovi Třešňákovi
Anna
13
u Pana Posadovského
Martin Straka
Anna žena
Kateřina
54
27
4
ve dvoře šafářem
Hans Pach
Mariana žena
Barbora
68
71
16
v Vrbně
"
na paměti u ovčáka ve dvorci
po neb. Mikolášovi Kautským
vdova Alžběta
37
na chalupě
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
treb
Stránka 73 z 110
treb
treb
po neb. Janovi Jandovi
Václav
3
Pavel Zelenka
Dorota žena
Václav
Matěj
Dorota
Daniel
Jakub
47
37
13
12
10
7
3
Jan Miekej
Alžběta žena
Václav
Alžběta
Anna
Kateřina
Jan
42
36
12
11
9
5
3
Václav Viktorin
Kateřina žena
Martin
Anna
31
27
6
3
Daniel Viktorin
Zuzana žena
Daniel
Václav
Dorota
Zuzana
37
29
10
7
3
2
Jan mladej Horák
Kateřina žena
37
36
při mateři
60b Ves Kozlov
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
61a kozl
kozl
Stránka 74 z 110
kozl
kozl
kozl
kozl
Alžběta
Daniel
Kateřina
Václav
12
9
6
3
Václav Zelenka
Dorota žena
Václav
Daniel
Jan
36
33
13
6
3
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
61b kozl
podruzi
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
Václav Miekej
Dorota žena
Dorota
Tomáš
Matěj
Kateřina
Mikoláš
34
32
11
10
6
3
1
v Kramolsku rybářem
Samoel Ryndta
Anna žena
44
69
podruh Václava Viktorina
po Matějovi Kamínkovi
Kateřina dcera
15
na paměti
kozl
kozl
kozl
kozl
kozl
sirotci
kozl
kozl
kozl
62a Ves Mlazice
mlaz
sedláci
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Jan Lavička
Dorota žena
Alžběta
32
40
6
Stránka 75 z 110
mlaz
Matěj
3
Václav Dědič
Dorota žena
Kateřina
Alžběta
Dorota
Eva
39
29
16
10
6
3/4
Václav Kovář
Kateřina žena
Václav
Anna
Jakub
Lidmila
Jiřík
Adam
Jan
57
38
19
14
12
10
8
6
3
Řehoř Benda
Kateřina žena
Jiřík
Mariana
48
34
19
16
Jan Bílej
Dorota žena
Matěj
Anna
Jiřík
Jakub
40
40
12
9
4
2
Jan Haramule
Kateřina žena
Dorota
Matěj
20
19
2
1/2
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
při bratru
mlaz
62b mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Stránka 76 z 110
mlaz
63a mlaz
chalupníci
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Pavel Hovorka
Mariana
Václav
Anna
Dorota
Jan
41
31
12
6
3
1
Michal Kumpán
Anna žena
Kateřina
Jan
Alžběta
Dorota
Václav
40
34
12
11
9
5
1/4
Jan Kauteckej
Alžběta žena
Matouš
Alžběta
Sibila
Maria
37
37
13
8
4
2
Václav Procházka
Mandelina žena
Pavel
Václav
Anna
29
23
3
2
1/4
Martin Holec
Kateřina žena
Dorota
33
48
2
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Stránka 77 z 110
63b mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Jan Malej
Kateřina žena
Dorota
Anna
25
22
3
1/2
Jan Žák
Eva žena
Jan
Alžběta
Anna
Kateřina
Jiřík
40
38
13
12
11
5
2
Jakub Bílej
Lidmila žena
Václav
69
54
23
Jiřík Kučera
Kateřina žena
Anna
Lidmila
Jan
Alžběta
32
29
8
5
3
1
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
je krejčí na vandru
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
64a mlaz
podruzi
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Michal Balak
Anna žena
Rozina
61
37
12
v Debři na Panství Kosmonoském
"
"
Jiřík Kouteckej vdovec
Alžběta
61
28
při synu v Mlazicích
zběhla ad Schenlaurant Jagra
Vít Koutecký
Dorota žena
23
22
u Žáka v podružství
"
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Stránka 78 z 110
mlaz
Lidmila
3
"
Vít Čurda
Kateřina žena
61
60
u Martina Holce v podružství
Jiřík Valenta
Dorota žena
Václav
Veruna
Kateřina
49
37
10
5
1
u Žáka v podružství
"
"
"
"
Jiřík Setvin
Dorota žena
Jan
Anna
44
37
14
8
zběhli, neví se o nich
"
"
"
Dorota vdova po Václavovi Kučerovi
Kateřina +
Jan
Václav
40
17
11
8
na Šopce
umřela
při mateři
"
Kašpar Černej
Judita žena
60
50
u Jana Malýho podružství
Václav Wagner
Anna žena
Kateřina
Augustin
Dorota
39
35
9
5
2
leta 1692 pro náboženství do Žitavy zběhli
"
"
"
"
Jiřík Tvrdej
Eva žena
Václav
Jan
Šimon
71
51
20
17
14
vojákem ve dvorci
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
64b mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Stránka 79 z 110
mlaz
65a mlaz
sirotci
mlaz
mlaz
mlaz
po nebo. Matějovi Kaudovi
Tomáš
30
leta 1686 dal se na vojnu
po nebo. Hlavičkovi
Maria
26
od moru neví se o ní
po nebo. Martinovi Jelínkovi
Tomáš
15
v Lečicích u pastuchy nemocnej
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
mlaz
Václav Pečínka
mlaz
Krystyjan
65b
až
67b
68a
z Panství Drahkovského ze vsi Drahkova J. P. P. Hraběti z
Purgkstadtu poddaný
14
nic
Rychta Vrbenská
Ves Vrbno
vrbn
sedláci
vrbn
vrbn
Jan Dvořák
Alžběta žena +
21
29
vrbn
Anna manželka
22
vrbn
Marie
1
Pavel Hořčice
Alžběta žena
26
48
vrbn
umřela
zhostním listem propuštěna od Velbne Capitoly Kostela St. Vita na
Hradě Pražském, dcera Václava Vovesnýho ze vsi Máslovic
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
Stránka 80 z 110
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
Matěj Náhlíček
Alžběta žena
Václav
Dorota
Anna
Kateřina
Lidmila
37
35
11
10
7
5
2
Vavřinec Vlasatej
Anna žena
Martin
Jakub
Daniel
35
40
9
6
4
Jan Zeman
Rozina žena
Václav
Anna
Jakub
Kateřina
43
37
20
16
7
3
Jan Nepomuckej
Judita žena
21
19
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
na paměti
vrbn
68b vrbn
vrbn
vrbn
69a vrbn
chalupníci
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
Jakub Vrbec
Zofia žena
Anna
57
41
19
Václav Pořičanský
Mandelina žena
Kateřina
Anna
Maria
48
36
19
9
6
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
Stránka 81 z 110
vrbn
Jan +
2
Matěj Charvát
Anna žena
Martin
Anna žena
Václav
Šťastnej
Mandelina
Jan
51
38
21
15
11
7
5
1/2
po nebo. Janovi Kučerovi
vdova Kateřina
Václava
Dorota
Martin
Kateřina
35
13
9
6
3
umřel
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
69b vrbn
podruzi
vrbn
Ondřej Slivka
Dorota
63
24
živi ve Vrbně
po Janovi Poříčanským cera Dorota
13
je v Hoříně psána
po Václavovi Nepomuckýmu
vdova Anna
Pavel
46
26
při synu v gruntu
na paměti, oženil se, je mezi podruhy psán
vrbn
Pavel Nepomucký
26
vrbn
Eva manželka Šípkova
20
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
svobodná z města Jílového hor zlatých podala se a rukoudání v
přítomnosti správcův, Rychtáče a Konšela Poddanost slíbila
vrbn
70a vrbn
sirotci
vrbn
Stránka 82 z 110
po Štěpánovi Musilovi
Pavel
Alžběta
Dorota
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
20
16
14
při otčímovi
"
"
po nebo. Ondřejovi Kořenovi
Martin
32
z Chuděnic od léta 1689
na paměti u Mikoláše Bortla ve Vrutici
po nebo. Danielovi Lokajovi
Jan
Václav
Dorota
Pavel
Daniel
Kateřina
Karel
15
14
13
12
9
6
3
při otčímovi Dvořákovi
"
"
"
"
"
"
po nebo. Danielovi Jirčanovi
Dorota
Kateřina
Alžběta
11
9
6
při otčímovi
"
"
2
z vsi Lhotky od Klatov Pana Kauska poddaný
v Lokajčiný chalupě
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
vrbn
Cizopanští podruzi splodili Vrbně děti
vrbn
Jan Šott
Kateřina
vrbn
vrbn
70b
nic
71a Ves Zelčín
zelc
sedláci
zelc
zelc
zelc
zelc
Dorota vdova po Václavovi Lokajovi
Jiřík
Kateřina
39
9
8
Stránka 83 z 110
zelc
zelc
zelc
zelc
zelc
zelc
zelc
zelc
zelc
Pavel Jirčan +
Alžběta žena
Václav
Kateřina
Anna
Daniel
Alžběta
Pavel
39 umřel
39
15
14
11
7
4
1
Jan Plaček
Dorota žena
Jan
Pavel
35
31
4
2
po Václavovi Boreckým
Jan
Dorota
20
13
zelc
zelc
zelc
zelc
zelc
zelc
71b zelc
sirotci
zelc
zelc
zelc
zelc
při mateři
"
72a Ves Kramolsko
chra
sedláci
chra
chra
chra
chra
chra
chra
Jan Hovorka
Alžběta žena
Kateřina
Dorota
Jan
39
32
7
4
2
Jan Mráz
Kateřina žena
Pavel
Václav
Alžběta
38
24
12
7
2
chra
chra
chra
chra
chra
chra
Stránka 84 z 110
chra
chra
chra
chra
chra
chra
Jiřík Brouk Bernart
Alžběta žena
Dorota
Martin
Anna
70
33
12
10
7
Jiřík Havelka
Kateřina žena
Dorota
23
24
2
Václav Šrámekh
Kateřina žena
Anna
Jiří
26
22
3
1 1/2
Jiřík Vehlovský
Alžběta žena
Dorota
50
40
2
Václav Jírův
Anna žena
Jan
Matěj
Lidmila
Pavel
Jiřík
Václav
40
35
12
11
9
5
3
1 1/2
Jan Marhule poddal se
Dorota žena
40
34
zběhla
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
72b chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
73a chra
podruzi
chra
chra
po nebo. Jiříkovi Husákovi
Stránka 85 z 110
chra
chra
chra
Dorota vdova
Dorota
Alžběta
30
11
8
u Václava Jírového
"
"
Jan Vyblyštil
Dorota žena
Jan
Václav
29
25
4
3
v Vraňanech u Jana Veselýho
"
"
"
Šimon Zajíček
60
u Jana Marhule
Jiřík Bílek
Mandelina žena
Jiřík
Dorota
Jan
38
30
9
6
2
u Jiříka Bernarta
Matěj Fryč
Lidmila žena
Alžběta
Jan
34
31
10
3
v Brozánkách u Andresa Hokše
po nebo. Václavovi Havlovi
Dorota
19
ve dvoře hořínském
po nebo. Hovorkovi
Jiřík
27
na paměti u Jana Hovorky v Kramolsku
Wentzl Horina
Kateřina žena
Anna
Sibyla
Mariana
Alžběta
52
33
14
9
6
8 neděl
šafářem v Hoříně
"
"
"
"
"
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
73b chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
Stránka 86 z 110
po neb. Václavovi Bašilovi
Václav
Dorota žena
chra
chra
chra
23
20
u Jana Marhule podr.
"
Václav Prchal splodil v Kramolsku syna
Vít
1 1/2
ze vsi Kolence k panství Střebonskému poddaný
v Vepřku podruzi
Jiřík Bouda splodil v Kramolsku děti
Ambrož
Anna
7
2 1/2
ze vsi Tuřic k panství Švihovskému poddaný
u Jiříka Ševce podružství
"
Jiřík Kmoch
Alžběta žena
Lidmila
Jiřík
Alžběta
Pavel
Mariana + blíženci
Anna + -"-
40
28
10
9
6
4
1
1
umřely
"
Jan Vallek krčmář
Dorota žena
45
39
chra
chra
cizopanští podruzi splodili na zdejším panství děti
chra
chra
chra
chra
chra
chra
chra
74a
nic
74b Ves Bejkev
bejk
sedlák
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
bejk
podruzi
bejk
bejk
bejk
bejk
Josef Střádal
Anna žena
Dorota
41
31
8
v Mlazicích podruzi
"
"
Stránka 87 z 110
bejk
bejk
bejk
Kateřina
Václav
Jan
7
3
2
"
"
"
75a Ves Jenšovice
jens
sedláci
jens
jens
jens
Martin Kůrka
Barbora žena
60
19
Mikoláš Chmelík
Lidmila žena
Jiřík
Mariana
Tomáš
Václav
Matěj chromej
Jan chromej
Anna
Pavel
Alžběta
Dorota
Jakub
50
41
27
23
18
16
14
12
11
9
6
4
2
Matin Truhláč
Lidmila žena
60
35
na vinici u Korábu
Václav Daubrava
Anna žena
Jan
62
59
23
zběhli neví se o nich
"
"
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
jens
při rodičích
"
na paměti
jens
75b jens
jens
jens
jens
jens
jens
76a Ves Danioves
dano
sedlák
dano
dano
Vít Halapart sic Kožniak
40
Stránka 88 z 110
dano
dano
dano
dano
dano
dano
dano
dano
dano
Lidmila žena
Matěj
Kateřina
Jiřík
Václav
Anna
Alžběta
Jakub
Jan
43
17
15
13
10
9
5
3
1/2
Matouš Skalník
Alžběta žena
Václav
22
20
1/2
dano
dano
dano
dano
dano
76b dano
podruzi a sirotci
dano
dano
dano
dano
po Šimonovi Hornovi Lidmila
Jan
Kateřina žena
30
16
Václav Procházka krejčí
Kateřina žena
Anna
Samoel
Kateřina
42
35
7
4
2
Cantorem v Chorušicích
Jan Mikeš
Kateřina žena
Alžběta
Dorota
Mariana
Kateřina
Anna
Eva
38
30
16
14
8
6
3
1
v Vraňanech u Jana Novotného
"
u Žaluda v Vraňanech
u Kaukola v Mlčechvostech
při rodičích
"
"
"
dano
dano
dano
dano
dano
dano
*9.3.1686
*20.2.1689
dano
dano
dano
dano
dano
dano
dano
dano
dano
Stránka 89 z 110
77a Ves Vraňany
vran
sedláci
vran
vran
vran
vran
vran
vran
Tomáš Kozlík
Lidmila žena
Václav
Alžběta
Matěj
40
36
20
9
3
Jan Čepelák
Anna žena
25
21
Bartoň Kyttl
Anna žena
Jiřík
Dorota
Jan
Anna
Lidmila
Martin
45
30
11
9
7
5
3
1
Duchoslav Skuhravý
Kateřina žena
Kateřina
Jiřík
Matěj
Jan
40
38
12
11
10
7
Jan Veselej
Dorota žena
Jan
Jakub
Veruna
Zuzana
50
34
18
12
8
1/4
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
Stránka 90 z 110
77b vran
vran
vran
vran
vran
Bartoň Kokšal
Mariana žena
Martin
Daniel
Rozina
60
50
23
13
9
Jiřík Švec
Mandelina žena
Pavel
Dorota
Jiřík Švec
Veruna
Anna +
45
38
13
11
8
6
2
Tomáš Peluněk
Alžběta žena
Kateřina
36
30
4
Jan Kobza
Dorota žena
Jiřík
Rozina
50
50
21
20
Martin Votava
Žofie žena
41
19
Jiřík Žalud
Anna žena
Pavel
Alžběta
Kateřina
Matěj
38
20
15
8
2
2 neděle
Martin Verner
Kateřina žena
31
26
oženil se a mezi podruhy psán
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
umřela
vran
vran
vran
vran
vran
78a vran
vran
vran
vran
u Jana Horáčka v Kozlově
zběhla před lety neví se o n í
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
Stránka 91 z 110
Rozina
Alžběta
Jan
vran
vran
vran
4
2
1/4
vran
78b vran
podruzi
vran
vran
Jiřík Švec +
75
umřel
po neb. Matějovi Samkovi
Mandelina vdova
Kateřina +
30
8
toulá se neví se o ní
umřela
Václav Kozba +
Maria žena +
27
21
umřeli
"
Martin Kokšal
Anna žena
23
20
při otci Bartoňovi Kokšalovi
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
cizopanští podruzi splodili na panství děti totižto
vran
Jan Kuřátko
Jiřík
Jan +
Matěj
vran
vran
vran
vran
6
2 1/2
1/2
z Kouřima Pánův poddaný
u Rychtáře vraňanského
umřel
vran
Kašpar Pokornej
Anna
Veruna
Matěj
vran
vran
vran
vran
ze vsi Březiny k statku Červený Lhotě poddaný
u Jana Veselého
"
"
8
3
2
vran
Jiřík Halapart
Dorota
Kateřina
vran
vran
vran
7
2 1/2
ze vsi Hradiště k Strahovskýmu Klášteru poddaný
v Chejni pod svou vrchností
vran
79a vran
sirotci
Stránka 92 z 110
vran
vran
vran
vran
po Pavlovi Strakovi
Matěj
Jakub
25
22
jsou oba na vojně od leta 1687
"
po nebo. Horynovi
Jan
Václav
30
27
Martin
Tomáš
26
23
dal se na vojnu Leta 1684
dal se na vojnu Leta 1688
NB: Přišel z vojny, praví že je vosum let zajat byl pod turkem a má
míti listy
"
"
po nebo. Janovi Petříkovi
Veruna
16
u Jana Veselýho ve Vraňanech
Kateřina Tesařka vdova
Šimon
Jiřík
60
35
26
jest propuštěn na panství brandejs
s matkou hospodaří
Pavel Novej
Zuzana žena
Zuzana
51
45
5
Kryštof Haberzettel
Anna žena
Dorota
Kateřina
Jiřík
Alžběta
Václav
29
30
11
8
4
2
1/4
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
vran
79b Ves Mlčechvosty
mlce
sedláci
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
Stránka 93 z 110
mlce
mlce
mlce
Jakub Kudrna
Dorota žena
Dorota
34
35
12
Václav Krejsa
Anna žena
Kateřina
Matěj
Václav +
39
30
9
6
1
Jiřík Vojtíšek
Lidmila žena
Tomáš
Kateřina
Dorota
Anna
38
20
17
8
3
1 1/2
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
umřel
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
80b mlce
chalupníci
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
Jan Zelemir
Dorota žena
Jiřík
Jan
Jakub
38
40
6
3
1/2
Václav Petřík
Alžběta žena
Jan
Václav
25
24
2
1/4
Kryštof Konvalinka
Mariana žena
Lidmila
Dorota
41
31
11
6
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
Stránka 94 z 110
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
Martin Bulvas +
Anna žena
Martin
Václac
Jakub
70
60
28
21
19
umřel
Bartoň Kudrna
Rozina žena
Matěj
45
51
15
Pavel Bukovský kovář
Anna žena
Jiřík
Kateřina
Jan
Mariana
Lidmila
32
30
12
10
6
3
1/4
Pavel Vojtěchovský
87
Matěj Procháska
Anna žena
Eva
Václav
Matěj
40
50
20
11
9
ve dvoře hořínském
Jan Vítů
46
nedostatečnej chodí holdem
Šťastnej Novej
Anna žena
Václav
Alžběta
Dorota
52
33
13
7
4
u Kryštofa Konvalinky podružství
na vojně od 1687 leta
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
81a mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
81b mlce
podruzi
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
Stránka 95 z 110
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
Filip Krejsa
Mariana žena
Jiřík
Josef
Kateřina
Jan
32
28
8
5
3
1/4
u Václava Krejzy podružství
Jiří Vojtěchovský
Kateřina žena
20
18
u Jakuba Kudrny
po nebo. Schránilovi
Kateřina
Mariana
Jan
18
16
15
vdala se za Jiříka Vojtěchovského
u Jakuba Kudrny otčíma
"
po nebo. Adamovi Šimonkovi
Anna zmrhaná
má syna Šimona
26
1
neví se kde se toulá
"
po nebo. Jiříkovi Krejzovi
Mariana
Vojtěch
17
15
na paměti ve dvoře mikovském
u Rybáře votčíma v Vraňanech
Jiřík Vojtěchovský
20
oženil se a mezi podruhy psán
4
1 1/2
z Přední Lhoty k panství Poděbradskému poddaný
zdržuje se v Dušníkách
"
mlce
mlce
mlce
mlce
82a mlce
sirotci
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
cizopanští podruzi splodili na zdejším panství děti
mlce
mlce
mlce
mlce
Jan Volák
Václav
Jiřík
mlce
mlce
Jan Stukup
ze vsi Planý k statku Janovicím poddaný
Stránka 96 z 110
mlce
Jan
2
v Vraňanech u Horyny
3
1/2
rozenej v Vepřku na Panství rozenej
u Pavla Vojtěchovskýho
"
z města Vlašimi a k panství Vlašimi poddaný splodil děti v
Mlčechvostech a Pomyšli
v Dušníkách
"
"
mlce
82b mlce
mlce
mlce
Jakub Suchej
Kašpar
Lidmila
mlce
mlce
Václav Svobodnej
mlce
Jakub
Tomáš
Anna
8
6
3
Jan Vojtěchovský
Kateřina
Václav
Zikmund
8
5
3/4
Franta Zajíček
Kateřina
Dorota
8
1 3/4
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
mlce
ze vsi Radiče k panství Ploskovskému poddaný
(u Bulšasky)
mlce
mlce
mlce
mlce
ze vsi Čeradic k panství Lonickému poddaný
u Matěje Procházky
83a Ves Hořín
hori
sedláci
hori
hori
hori
hori
Jan Linek
Dorota žena
Dorota
34
40
13
Pavel Butta
Kateřina žena
Martin
Alžběta
Veruna
37
38
16
8
6
Jiřík Bubeníček
32
hori
hori
hori
hori
hori
hori
odešel před 2 týhodny
"
"
"
"
hori
hori
Stránka 97 z 110
[4]
hori
hori
Mariana žena
Jan
32
11
Jan Bubeníček
Marie žena
Dorota
Jan
37
31
11
3
Jiřík Karel
Alžběta žena
Mariana
Lidmila
Dorota
Alžběta
Anna
Kateřina
48
31
24
20
12
9
6
4
Matouš Butta
Markyta žena
Jan
70
55
34
Adam Jiřina
Anna žena
Jan
Mářa
Vít
70
50
18
14
6
Adam Bubeníček
Kateřina manželka
Kateřina
Adam
Anna
Kristina +
41
21
14
12
11
4
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
vdala se za Machala
na paměti ve dvoře mikovském
hori
83b hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
umřela
hori
84a hori
chalupníci
Stránka 98 z 110
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
Pavel Postava
Mariana žena
Anna
Jan
Matěj
Tomáš
35
34
15
11
9
6
Vít Šplíchal
Kateřina žena
Lidmila
Alžběta
36
40
6
3
Jakub Pánek
Lidmila žena
Jakub
Dorota
Matěj
Jan
Alžběta
Pavel
Anna
Daniel
Kateřina
57
45
24
22
18
16
14
13
11
8
2
Jakub Bala mladej
Alžběta žena
Jiřík
Jan
32
32
5
4
Jan Moravec +
Lidmila žena
Kateřina
Anna
Matěj
50 umřel
mezi vdovy a sirotky psáni
30
9
7
2
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
krejčím
je krejčím při otci
vdala se do Aujezdce za Rychtáře
hori
hori
hori
hori
hori
hori
84b hori
hori
hori
hori
hori
Stránka 99 z 110
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
Mikoláš Horn
Alžběta žena
Václav
Anna
Kateřina
Alžběta
Maria
40
24
16
14
9
4
2
na paměti u Rychtáře vlnoveského
hori
85a hori
podruzi
hori
hori
hori
hori
hori
hori
Lorenz Haberzettl
Anna žena
Anna
Jakub
Dorota
45
42
15
9
6
dal se na vojnu
v Siročím lisu
"
"
"
Martin Slavík
Kateřina žena
Bartoň
Běta
Anna
42
38
6
5
1 1/2
v Ouholicích pastýřem
Jakub Bala starej
Lidmila žena
80
36
při synu
"
Jiřík Krpský
Dorota žena
Jakub
76
32
14
v Praze žebře
"
"
po Pavlovi Tintiškovi
Anna vdova
50
v Praze žebře
Václav Drahota kovář
Mariana žena
35
29
kovář v Hoříně, syn z panství kosmonoského
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
Stránka 100 z 110
hori
hori
hori
hori
Jan
Veruna
Václav
Vojtěch
7
5
4
1/2
Jiřík Melaurnyho
Mariana žena
41
39
řezník v Vrbně
Adam Sklenicskej
Mariana žena
Jan
29
22
1 1/4
u Baly podružství
Lidmila Moravcová vdova
Kateřina
Anna
Matěj
30
9
7
2
u Jana Linka podružství
u Jana Linka mezi sirotky psáni
"
"
po nebo. Petrovi Křenovským
Kateřina
Běta + zmrhaná
dítě Ondřej
Jakub
40
27
3
26
umřela
při tetě Kateřině
skotákem v Hoříně
po nebo. Jakubovi Bukovským
Dorota zmrhaná
dítě Háta
Jozef
Anna
28
1 3/4
25
24
u Konvalinky
"
u Adama Jiřicy
zběhla neví se o ní leta 1691
31
co Jirčinovi sestru mněl
u rychtáře hořínskýho
hori
hori
hori
hori
85b hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
86a hori
sirotci
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
po nebo. Šimonovi
Šimon
hori
hori
po nebo. Janovi Bukovským
po němž Martin Slavík ženu má
Stránka 101 z 110
[5]
hori
hori
hori
Jiřík
Dorota
Daniel
17
14
12
na paměti zatím při mateři
"
po neb. Václavovi Butovi
Alžběta
Pavel
16
15
u starýho Buty
po Bartoňovi Petržílkovi
Václav
14
při mateři
po Janovi Poříčanským
Dorota
13
u starýho Baly
po Matějovi Šerákovi
Anna +
21
umřela
Jakub Svobodnej
Anna
Jan +
Pavel
5
3
2
Václav Knížek švec v Hoříně rozenej
Veruna manželka
Jiřík
25
30
1/2
u rychtáře v Kramolsku
má bejti dobříšská poddaná
po neb. Janovi Moravcovi
Kateřina
Anna
Matěj
9
7
2
u Línka při mateři
"
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
rozenej v Posadovicích
umřel
hori
86b hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
hori
87a Ves Brozánky
broz
sedláci
broz
broz
Martin Strašín
48
Stránka 102 z 110
broz
broz
Anna žena
Kateřina
34
16
Václav Nebeský
Alžběta žena
Kateřina
Václav
Dorota
Daniel
36
32
10
6
3
1 1/2
Ondřej Hokeš
Kateřina žena
Mariana
Dorota
Kateřina
Alžběta
50
43
13
11
6
3
Daniel Nebeský
Kateřina žena
Václav
Daniel
Adam
Jiřík
Anna
Jan
40
36
13
11
9
7
5
1 1/4
Krystian Čížek
Kateřina žena
Daniel
Jiřík
Anna
Alžběta
38
26
9
6
3
1/4
Matěj Kmoch
Kateřina žena
38
30
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
87b broz
broz
Stránka 103 z 110
broz
broz
broz
broz
Jan
Anna
Matěj
Kateřina
11
9
7
3
Jan Štěpán
Kateřina manželka
Anna
Jan
Dorota
Mikoláš
Alžběta
Kateřina
Jiřík
48
37
19
16
14
13
11
9
8
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
vdala se za Martina Kokšala
u Štěpána ve Vtelně
broz
88a broz
chalupníci
broz
broz
broz
broz
broz
broz
Daniel Hrdlička
Alžběta žena
Daniel
Jiřík
Anna
35
30
8
4
2
po nebo. Janovi Dědičovi Mariana vdova
Pavel Dědič
Mandelina žena
Kateřina
60
22
17
1 1/2
Jiřík Šlejška
Kateřina žena
Dorota
Václav
Daniel
Anna
Kateřina
30
34
11
7
6
3
1 3/4
broz
broz
broz
broz
broz
mezi podruhy psána
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
Stránka 104 z 110
broz
broz
podruzi
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
Jiří Hrdlička
??? žena
Alžběta
Kateřina
Dorota
Daniel
Jan
Mariana
43
36
17
12
7
5
2
6 neděl
u špitálskýho šenkýře ve Vrbně, v Vrbně přívozníkem
po nebo. Václavovi Čížkovi
Dorota vdova
70
při synu
po Janovi Dědičovi
Mandelina vdova
60
při synu
po nebo. Jakubovi Kmochovi
Daniel
Václav
32
25
u bratra v Brozánkách
ve dvoře hořínském
po nebo. Danielovi Spáleným
Lidmila zmrhaná
44
u Jana Línka v Hoříně
broz
88b broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
broz
sirotci
broz
broz
broz
89a Ves Spomyšl
spom
sedláci
spom
spom
spom
spom
spom
spom
spom
Václav Kozlík
Dorota žena
Pavel
Matěj
Kateřina
Alžběta
30
28
13
11
8
6
Stránka 105 z 110
spom
spom
Lidmila blíženci
Mariana "
1 1/4
1 1/4
spom
spom
chalupníci
spom
spom
spom
spom
spom
spom
spom
Václav Svoboda
Dorota žena
Jan
Dorota
Lidmila
Pavel
35
29
10
8
6
1 1/2
Mikoláš Fryč
Anna žena
Anna
Tomáš
Jiřík
40
24
5
4
1 1/2
spom
spom
spom
spom
spom
spom
spom
89b spom
podruzi
spom
spom
spom
spom
spom
Jan Machal
Alžběta žena
Václav
Lidmila
55
50
27
10 1/2
v poustkách na šopeckých poddaných podružství
Václav Machal
Mariana manželka
27
20
u Rychtáře otce v Hoříně
oženil se a níže psanej
spom
spom
spom
spom
spom
cizopanští podruzi splodili na zdejším panství děti
spom
spom
spom
Jan Veselej splodil v Spomyšli syna
Martin +
1
ze vsi Chabeřic k panství konopskýmu poddaný
umřel v Mlčechvostech u Václava Krejzy
90a Ves Vlinioves
vlin
sedláci
Stránka 106 z 110
vlin
vlin
vlin
vlin
Martin Vácha
Dorota žena
Kateřina
22
19
2/4
Matěj Vehlovský
Sybila žena
Martin
Ondřej
Jiřík
Šťasnej
Alžběta
38
28
16
14
11
10
1/4
Jan Řízek
Kateřina žena
Jakub
47
37
17
Jiřík Kundrat
Mariana žena
Anna
Jiřík
Jan
Václav
31
37
11
9
3
1 1/4
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
90b vlin
nic
vlin
91a vlin
chalupníci
vlin
vlin
vlin
vlin
Jan Vankův
Kateřina žena
Jan
35
26
3
Václav Skalník mladej
Mariana žena
Tomáš
37
37
13
vlin
vlin
vlin
vlin
Stránka 107 z 110
vlin
vlin
vlin
vlin
Krystina
Šimon
Kateřina
Alžběta +
12
9
6
1
Václav Vácha
Kateřina žena
Dorota
Václav
Jan
Matouš
33
27
10
6
4
1/4
Václav Skalník
Markyta žena
Mariana
Jiřík
Matěj
Jan
Jakub
56
46
20
13
10
6
4
Václav Malíř
Kateřina žena
Václav
Jiřík
Lidmila
39
37
17
14
12
umřela
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
[1]
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
u Martina Váchy
vlin
91b vlin
nic
vlin
92a vlin
podruzi
vlin
vlin
vlin
Martin Hradecký
Kateřina žena
35
31
má bejti v Praze
umřela
Jan Skalník
Anna žena
29
26
v Vepřku šenkýřem
"
vlin
vlin
vlin
Stránka 108 z 110
vlin
vlin
vlin
vlin
Dorota
Anna
Martin
Veruna
9
5
3
1/2
"
"
"
"
Jan Malíř
Dorota žena
63
57
u Václava Malíře
Vít Malíř
Marie žena
Jiřík
26
25
2
na Školce šenkýř
"
"
Matěj Hradeckej
Kateřina žena +
Jan
63
58
10
u Jana Vanka podr.
umřela
Vít Vácha
Anna žena
Jiřík
57
47
31
u syna v statku
"
od leta 1685 na vojně
Jan Malíř
Anna žena
Alžběta
Dorota
Mariana
Eva
35
30
10
6
4
1 1/2
šafářem v Bejkvi
"
"
"
"
"
Matouš Skalník
Alžběta žena
Václav
22
20
1/2
v Daniovsi na chalupě a tam psaný
po nebo. Jakubovi Skalníkovi
Eva
19
na paměti ve dvoře hořínském za dívku
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
vlin
92b vlin
vlin
vlin
vlin
93a vlin
sirotci
vlin
vlin
vlin
Stránka 109 z 110
Stránka 110 z 110
Download

SR Mělník 1693