Bližší informace o jednotlivých akcích naleznete na pøíslušných webových stránkách:
• www.pelhrimovsko.cz • www.zirovnice.cz
• www.kamenicenl.cz • www.pocatky.cz
• www.humpolec.cz • www.kosetice.cz
• www.hornicerekev.cz• www.obeczeliv.cz
• www.cervenarecice.cz
SPORTOVNÍ ZAØÍZENÍ
Sportovní hala
– víceúčelová
(kuželky, posilovna…)
tel.: 565 325 243,
724 782 830
www.tspe.cz
Krytý plavecký bazén
s víøivkami
tel.: 565 326 747
www.tspe.cz/bazen.php
Bowling 999
tel.: 565 332 417
Sport club – bowling
tel.: 777 637 350
www.paintballvysocina.eu
Jezdecký klub
Proseč pod Køemešníkem
tel.: 728 945 686 – p. Hrnčíø
tel.: 565 325 989
www.tspe.cz
Jezdecký klub Humpolec
Tenisový klub
tel.: 565 537 390, 776 685 095
– pí. Nováková
krytá hala, tel.: 565 327 206
venkovní kurty
tel.: 565 322 368, 605 967 667
Jezdecká stáj
BLUE HORSE
tel.: 605 181 311, 565 382 409
tel.: 565 33 27 67
www.kohinor.estranky.cz
Pùjčovna jízdních kol
– Libor Točík
tel.: 565 350 641
tel.: 775 322 784,
775 322 782
608 270 636 – p. Točík
www.velotocik.cz
wellness & sport studio
Eufórie
Pùjčovna lyží
– Miroslav Točík
tel.: 776 061 092
www.euforie.net
tel.: 565 325 980
www.sweb.cz/skitest
Fit Farma
Bohumila Valentová
Pùjčovna lyží
– Chadim Petr
tel.: 565 326 200
www.fitfarma.cz
tel.: 603 532 273
Fitness centrum Blažek
ŽIROVNICE
Sportovní hala, volejbalové kurty, fotbalový stadion, kuželna, tel.: 565 493 000
Jízda na koni, tel.: 565 493 033
Letní koupaliště Budín, tel.: 565 493 033
POČÁTKY
Moderní sportovní venkovní areál, víceúčelová sportovní
hala se soláriem, fotbalový stadion
a okolí
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ
kalendář kulturních a společenských akcí
LEDEN
KULTURA – PELHØIMOV
PAINTBALL Club Vysočina
PELHŘIMOV
KAMENICE NAD LIPOU
Fotbalový stadion, sportovní hala, kuželky, volejbal, tenis
tel.: 565 432 101
tel.: 565 333 302, 602 742 373
Zimní stadion
Sportovně relaxační
centrum KOHINOR
SPORT – OKOLÍ PELHØIMOVA
Kulturní dùm Máj
tel.: 565 321 184
Kino Vesmír
tel.: 565 323 372
Městská knihovna
tel.: 565 321 093
Pochod pøes tøi vrchy – Memoriál L. Kosa
Pelhøimov
ÚNOR – BØEZEN
Zimní Sovova stezka
Dechovky 21. století
Masopust
Pacov
Žirovnice
Pelhøimov
Memoriál Františka Papeže
Jarní pohár Pelhøimova v gymnastice
Pacov
Pelhøimov
Městské divadlo
tel.: 565 321 184
Hudební klub
Stará tiskárna
tel.: 723 081 503
Music Sauna Bar
tel.: 565 332 367
TIC – Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhøimov
Tel.: +420 565 326 924
Fax: +420 565 324 927
e-mail: [email protected]
Vydala: Kulturní zaøízení města Pelhøimova p.o. v roce 2009
Fotografie: J. Chaloupek, P. Janoušek, L. Kadlec
Sazba a tisk: Nová tiskárna Pelhøimov, spol. s r. o.
DUBEN
Výstava Na Vysočině
– stavíme, bydlíme, žijeme…
Zámecké jazzování
Velikonoční pouť
Pelhøimov
Žirovnice
Žirovnice
www.pelhrimovsko.cz
KVĚTEN
Rockový festival Poutník fest
Pelhøimov
Evropský den hudby
Pelhøimov
Concertino Bohemia
Žirovnice
Jízda parním vláčkem
Kamenice n. L.
Tradiční pouť
Počátky, Horní Cerekev, Køemešník
Raftový víkend
Želiv
Dechovky 21. století
Žirovnice
Slavnosti města a DEMA maraton
Kamenice n. L.
Letní Sovova stezka, Noční Pacov
Pacov
ZÁØÍ
Dny evropského dědictví
Agrární a potravináøský den
Pelhøimov
Pelhøimov
ČERVENEC
Slavnosti žirovnického jednorožce
Žirovnice
Zahrada Vysočiny (výstava květin, ovoce, …) Žirovnice
Den pøírody
Počátky
Majáles
Pelhøimov
Studentský Majáles, autokros
Humpolec
Výstava drobného zvíøectva
Kamenice n. L.
Zahájení cyklosezóny
Horní Cerekev
Rybáøské závody
Kamenice n. L.
Muzejní noc
Pelhøimov, Kamenice n. L.
ČERVEN
Den dětí
Pelhøimov
Den dětí a myslivosti
Kamenice n. L.
Mezinárodní festival rekordù a kuriozit
(koná se každý rok druhý víkend v červnu) Pelhøimov
Folková rùže
Žirovnice
Pelhøimovské kulturní léto – prázdninové pohádky,
letní promenádní koncerty…
Pelhøimov
Perleťový pohár
(nejstarší fotbalový turnaj v ČR)
Žirovnice
Jezdecké závody
Žirovnice
Hračkobraní, Kulturní léto
Kamenice n. L.
Støedověk na Orlíku
Humpolec
Jezdecké závody
Humpolec
Závod pøes tøi vrchy
Horní Cerekev
Køišťálový pohár – fotbalový turnaj
Počátky
Turnaj v kopané o „Køišťálový pohár“
Kamenice n. L.
Jízda parním vláčkem
Kamenice n. L.
Tradiční pouť
Nová Cerekev, Červená Øečice
Cebia Rallye Pelhøimov – Memoriál Tomáše Vojtěcha
Pelhøimov
Pelhøimovské pěšinky po støeše Evropy
Týdny duševního zdraví
Cyklozávody
Dechovky 21. století
Motokrosové závody
Václavské slavnosti
Bolzanova stezka
Pelhøimov
Pelhøimov
Pelhøimov
Žirovnice
Kamenice n. L.
Počátky
Pacov
ØÍJEN
Budoshow
Autokros – Bernard Cup
Pacovský čtyølístek
SRPEN
LISTOPAD
Pelhøimovská pouť
Pelhøimov
Celostátní hasičský festival dechových hudeb
Pelhøimov a Dny záchranáøù
Pelhøimov
Pelhøimovské kulturní léto – prázdninové pohádky,
letní promenádní koncerty…
Pelhøimov
Den otevøených dveøí v pivovaru Poutník
Pelhøimov
Zahrada Vysočiny (výstava květin, ovoce, …) Žirovnice
Tradiční pouť Rynárec, Nový Rychnov, Proseč Oboøiště
Slámování
Červená Øečice
Jízda parním vláčkem
Kamenice n. L.
Pod Lipou
– filmový festival, Kulturní léto
Kamenice n. L.
Pivní slavnosti, Zlatá podkova
Humpolec
Film a dějiny
hrad Orlík u Humpolce
Rockový festival Rocksession
Český pohár v gymnastice
Pelhøimov
Humpolec
Pacov
Pelhøimov
Pelhøimov
PROSINEC
Mikuláš v Pelhøimově
Pelhøimov
Dechovky 21. století
Žirovnice
Adventní koncerty
Pelhøimov
Tradiční vánoce s Městskou dechovou hudbou
M. Kotrče
Pelhøimov
Vánoce na zámku v Žirovnici
Žirovnice
Mikulášský běh,
Mikulášská jízda vlakem
Kamenice n. L.
Zlatá neděle na radnici
Pelhøimov
Download

Kulturní a sportovní vyžití