THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2012
OBSAH
Jacek DWORZECKI
Systém krizového managementu v Polsku
5
Stanislav FLORUS, Pavel OTŘÍSAL
Kalibrační nástavec pro permeační celu zařízení PIEZOTEST
21
Jakub HEJSEK
Civilní oběti hospodářských sankcí: případ Svazové republiky Jugoslávie
31
Josef JANOŠEC
Jak hodnotit vědeckost posuzovaného odborného textu v oborech
blízkých ochraně obyvatelstva
45
Milada KOZUBKOVÁ, Jaroslav KRUTIL, Marian BOJKO, Otto DVOŘÁK
Matematické modelování výbuchu metanu v rodinném domku v Kamenné
pomocí SW FLUENT
65
Pavel KRČÍLEK
Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti
aneb koncept „crowded places“ a jeho praktické využití
89
Petr ROSTEK, Vilém ADAMEC
Kritická infrastruktura na úrovni územních systémů
Martina SYRUČKOVÁ, Petr ROSTEK, Radomír ŠČUREK
Postavení fyzické ochrany u prvků kritické infrastruktury
103
115-126
Download

Jacek DWORZECKI Systém krizového managementu v Polsku 5