Pracovní listy pro žáky
Název ekostezky nebo ekokoutku: Život stromu
Škola:SOŠ Hamr - Litvínov
Tvůrce pracovních listů: Fléglová Šárka, Mgr.
1
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Kryptomerie japonská
Pracovní list:1
1. Co to je Kryptomerie japonská?
2. Odkud původně pochází?
3. Kde se pěstuje?
4. Kdy byla v česku vysazena?
5. Jak se množí?
6. Jaké výšky dosáhne v dospělosti?
7. Namalujte nejzajímavější část rostliny.
2
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Jinan dvoulaločný
Pracovní list:2
1. Jaký je to strom a pod jakou třídu se řadí?
2. K čemu se Ginkgo biloba využívá?
3. Co se sklízí a v jakém ročním rozmezí?
4. Namalujte list Ginkgo biloby dle obrázku
5. Najděte list a porovnejte s nákresem
6. Jděte do lékárny a napište některé produkty obsahující ginkgo bilobu
3
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Dub
Pracovní list:3
1. Vyjmenujte alespoň tři různé druhy Dubu
2. Čím je tento strom výjimečný?
3. Vyhledejte a nakreslete list dubu
4. K čemu je dub využíván?
5. K čemu slouží dubová kůra?
6. Vysvětli pojem duběnka
7. Vyhledejte v okolí školy žalud a zkuste ho nakreslit
4
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Lípa srdčitá malolistá
Pracovní list:4
1. Jakou má Lípa malolistá korunu?
2. Jaký má Lípa malolistá plod?
3. Jak přibližně vysoká je Lípa velkolistá?
4. Kde se vyskytuje Lípa velkolistá
5. Kde se nevyskytuje Lípa malolistá
6. Najděte list z Lípy malolisté a velkolisté , nakreslete je a porovnejte
7. Má lípa nějaké léčivé účinky, která část a jaký produkt se z té části dělá
5
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Lesy 1.
Pracovní list: 5
1.
Napište název oploceného, často zalesněného pozemku.
2. Jaké znáte druhy lesů?
3. U jednotlivých druhů lesů uveďte příklady stromů
4. Jaké lesy rostou ve vašem okolí?
5. Jak a čím jsou nejvíce ohroženy lesy
6
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Lesy 2.
Pracovní list:6
1. Uveďte rozdíly mezi jehličnatým, listnatým a smíšeným lesem
2. Vysvětlete pojem dendrologická zahrada
3. Smrk, borovice kleč, lípa, tis jedle javor, jinan dvoulaločný, vrba smuteční,
javor, jedle
Zařaďte stromy
a) listnaté
b) jehličnaté
4. Vyjmenujte stromy , které jsou v okolí
5. Nakreslete jejich plody, listy nebo jehličí
7
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Lesy 3.
Pracovní list:7
1. Jaké znáte škůdce jehličnatých stromů?
2. Pamatujete si vzhled alespoň jednoho z nich?
3. Víte ke kterému stromu patří kočičky?
4. Kterému jehličnanu na zimu opadává jehličí?
5. Znáte využití tohoto stromu?
8
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Lesy 4.
Pracovní list:8
1. Který strom nebo jeho části jsou jedovaté?
2. Kvetou jehličnaté stromy ? Jestli ano jak?
3. Vysvětlete pojem obaleč
4. Jaký druh stromů se u nás vyskytuje nejčastěji?
5. Nakresli korunu stromu listnatého a jehličnatého
9
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Lesy 4.
Pracovní list:9
1. Který strom má bílou kůru
2. Jsou nějaké části stromů zobrazeny ve státních vlajkách? Nakreslete.
3. Vysvětlete pojem čarověník
4. Jak ohrožuje lesy člověk?
5. Běžte do lesa a uveďte , co jste našli , co do lesa nepatří
10
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Stromy 1.
Pracovní list:10
1. Ze kterého stromu nebo jeho části se vyrábí sirup
2. Nakreslete svůj nejoblíbenější strom
3. Chodíte do lesa? Jak často? Proč?
4. Jaký vliv mají stromy na klima
5. Ke kterému stromu patří jehnědy
6. Vysvětli , proč se kácí lesy
Stromy 2.
11
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Pracovní list:11
1. Znáte nějaké památné stromy? (Kde se nachází a co tento pojem znamená)
2. Vysvětlete pojmy park a lesopark
3. Poznáte, že je strom nemocný? Jak?
4. Vysvětlete pojem lesní školka
5. Najděte šišky jedle, borovice a modřínu a porovnejte je
6. Jaké využití mají šišky
Stromy 3.
12
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Pracovní list:12
1. Jaké využití má dřevo modřínu a borovice
2. Jak vznikne dřevo?
3. Jak poznáte stáří dřeva - nakreslete
4. Význam slova peletizace
5. Které stromy jsou významné o vánocích?
6. Je zdroj dřeva obnovitelný?
7. Jaký vztah má papír a dřevo
13
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
14
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Download

Pracovní listy pro žáky