NÁVOD K OBSLUZE
Kamera pro videohovory
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte
jej pro budoucí potřebu.
AN-VC400
www.lg.com
OBSAH
PŘÍPRAVA
Přehled.................................................................. 3
Instalace kamery pro videohovory...................... 4
POUŽÍVÁNÍ aplikace Skype
Spuštění aplikace Skype...................................... 5
Založit účet / přihlásit se..................................... 5
Menu Skype...........................................................7
Volání kontaktu (pouze hlas)..............................10
Přijetí hovoru .......................................................11
DODATEK
Odstraňování potíží.............................................12
Technické údaje...................................................13
Kontakty..............................................................................7
Přidat Kontakt....................................................................7
Volat......................................................................................7
Historie................................................................................ 8
Moje informace ............................................................... 8
Nastavení .......................................................................... 8
Navázání videohovoru s kontaktem.................... 9
Zacházení s produktem
■■ Kamera nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Pokud by se do kamery dostala tekutina, mohla by
způsobit zkrat.
■■ K odstranění prachu či nečistot otřete kameru suchým hadříkem. Pokud je produkt velmi znečištěn,
nastříkejte na hadřík nejprve jemný čisticí prostředek.
■■ K čištění nepoužívejte ředidlo, alkohol, benzen ani žádnou jinou těkavou látku..
Tyto látky by mohly poškodit povrch produktu nebo ovlivnit jeho funkci.
■■ Produkt nerozkládejte na díly, neopravujte a neměňte. Nesprávná demontáž může způsobit požár, úraz
elektrickým proudem nebo poranění.
■■ S kamerou netřeste.
■■ Netahejte za kabel.
Pokyny pro instalaci
■■ Při instalaci produktu se ujistěte, že máte dostatek místa pro připojení.
■■ Produkt neinstalujte na prašná, znečištěná nebo vlhká místa.
■■ Produkt neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdroje tepla.
■■ Magnetické předměty, například reproduktory, mohou rušit funkci kamery.
■■ Produkt nainstalujte na místo s mírnou teplotou a vlhkostí. Doporučený rozsah teplot je od 0 °C (32 °F)
do 40 °C (104 °F).
■■ Silné elektromagnetické vlny z jiných zařízení mohou rušit provoz videokamery.
■■ Před použitím odstraňte veškeré plastikové (vinylové) sáčky. .
Názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou nebo nemusí být registrované obchodní
známky nebo chráněná autorská práva a slouží pouze k identifikačním či vysvětlujícím účelům. Všechny
obchodní známky jsou vyhrazeny.
2
Kamera AN-VC400 je kamera pro videohovory, kterou lze používat s některými televizory společnosti LG.
Podporovány jsou následující modelové řady:
LCD TV: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Pouze japonština), LS57, LS3(Pouze japonština), LA74, LA6,
LN6, LN57, LN56, LN46
PDP TV: PM9, PM6, PA66, PA69(Pouze Korea), PA47 (Pouze Korea), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67,
PN57, PN47
(*uvedené modelové řady nemusí být k dispozici ve všech zemích).
PŘÍPRAVA
PŘEHLED
Mikrofony
Objektiv
Mikrofony
Kabel.USB
Rameno.
stojánku
Držák.kabelu.stojanu
Podstavec.stojánku
Stojan
Indikátor.aktivity
POZNÁMKA:
►.Nejlepších.výsledků.při.použití.externích.reproduktorů.k televizoru.s aplikací.Skype.dosáhnete.použitím.pouze.
předního.levého.a.pravého.reproduktoru.(stereo).
►.Při.navázání.videohovoru.pomocí.aplikace.Skype.v počítači.by.měla.mít.aplikace.Skype.pro.systém.Windows.verzi.
4.2.nebo.novější..(Informace.o.jiných.operačních.systémech,.například.OS.X,.Linux.atd.).naleznete.na.domovské.
stránce.aplikace.Skype.(www.skype.com).
►.Videohovory.nelze.spojit.do.počítače.Mac.s aplikací.Skype.verze.2.8.nebo.nižší.
►.Obsah.lze.změnit.nebo.odstranit.v závislosti.na.jeho.poskytovateli..
►.Konkrétní.informace.o službách.naleznete.na.webové.stránce.poskytovatele.obsahu.
►.Jakmile.bude.k dispozici.aktualizace,.automaticky.se.zobrazí.obrazovka.aktualizace.aplikace.
►.FU.některých.modelů.nelze.během.používání.aplikace.Skype.(prémiový.obsah).používat.vstupní.zařízení,.například.
klávesnici.a.myš.
(Vstupní.zařízení.(např..klávesnice.a.myš).nefungují.s:..LM9,.EM9,.LM8,.LM7,.LM6,.LM5,.LS57,.LS3,.PM9,.PM6,.
PA66,.PA69,.PA47,.PM4)
....(Klávesnice.nefunguje.s:.LA74,.LA6,.LN6,.LN57,.LN56,.PH67,.PH66,.PH47,.PN67,.PN57,.PN47)
PŘÍPRAVA
Pomocí aplikace Skype nelze
spojit tísňová volání.
Aplikace Skype neslouží jako náhrada za telefonní
službu a nelze ji použít k vytáčení tísňových volání.
3
PŘÍPRAVA
INSTALACE KAMERY PRO VIDEOHOVORY
1
Rozložte stojánek a umístěte jej do středu horní
části televizoru.
Kamera pro videohovory
TV
2
Přiklopte stojánek.
3
(A) Pevně připevněte stojan TV k zadní straně
televizoru pomocí stojanového magnetu.
(B)
(A)
(B) Pokud máte problém s připojením stojanu,
nebo jej chcete zajistit před sklouznutím,
použijte suchý zip.
4
Připojte kabel USB do zdířky na boku televizoru..
Fotoaparát nemusí fungovat, pokud je připojen
prostřednictvím rozbočovače USB.
PŘÍPRAVA
USB IN 1
USB IN 2
USB IN 3
Suchý
zip
IN 4
TV

►►Nejlepšího výstupu zvuku i videa dosáhnete při instalaci kamery do středu horní části televizoru.
►►Instalaci provádějte, když je televizor vypnutý.
►►Při používání externích reproduktorů ponechejte dostatek místa mezi mikrofonem a reproduktory.
►►Aplikace Skype bude funkční pouze v televizoru připojenému k síti.
VIDEO L(MONO) AUDIO R H/P
4
POZNÁMKA
AV IN 2
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype
SPUŠTĚNÍ APLIKACE Skype
ENTER
BĚŽNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ
1
2
Stiskněte.tlačítko
nebo
HOME
OK
SMART
Spusťte.aplikaci
Skype.
POZNÁMKA:
►.Aplikace.Skype.bude.funkční,.pouze.je-li.připojena.k síti.
DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC
1
Stiskněte.tlačítko
nebo
60$57
2
Spusťte.aplikaci Skype.
ZALOŽIT ÚČET / PŘIHLÁSIT SE
Vítejte ve Skype
Skype Jméno
Heslo
Přihlásit mne při spuštění Skype.
Přihlásit se
Storno
a
b
c
d
e
1
2
3
f
g
h
i
j
4
5
6
k
l
m
n o
7
8
9
p
q
r
s
t
.
@
0
u
v w
x
y
z
_
/
POZNÁMKA:
►.Jestliže.nemáte.účet.aplikace.Skype,.vytvoříte.jej.
stisknutím.ČERVENÉHO.tlačítka.na.dálkovém.ovládání.
←
aA#
Zpět
Založit Účet
Po.výběru.ikony.Skype.z menu.Premium.zadejte.své.
Skype.jméno.a.heslo..Zaškrtnutím.políčka.„Přihlásit.
mne.při.spuštění.Skype“.budete.automaticky.
přihlášeni.po.zapnutí.televizoru.
Ukončit
ENTER
Tato.obrazovka.se.zobrazí,.pokud.zvolíte.vytvoření.
účtu.
Založit Účet
Žádná tísňová volání. Aplikace Skype není produkt, který by plně nahradil
normální telefon, a nelze ho používat pro tísňová volání.
Souhlasím
OK
.nebo.
OK
.:.Vyberte.menu.
.:.Zpět.na.předchozí.obrazovku..
.HOME
..
nebo. SMART .:.Návrat.do.menu.Home.
Nesouhlasím
Zpět
Ukončit
POZNÁMKA:
►.Další.podrobnosti.o.aplikaci.Skype.získáte.kliknutím.na.
požadovanou.položku.
1..Podmínky.používání:.www.skype.com/tos
2..Licenční.ujednání.s koncovým.uživatelem:.
.......www.skype.com/eula
3..Zásady.ochrany.soukromí.aplikace.Skype:.
.......www.skype.com/privacy
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE
Skype
Přečetl(a) jsem si a souhlasím s Podmínkami společnosti Skype na stránkách
www.skype.com/eula a www.skype.com/tos, a s Prohlášením o zásadách
ochrany osobních údajů společnosti Skype na stránce
www.skype.com/privacy.
ENTER
5
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype
ZALOŽIT ÚČET/ PŘIHLÁSIT SE (POKRAČOVÁNÍ)
Zadejte.své.celé.jméno.a.Skype.jméno.
Založit Účet
Celé jméno
Skype Jméno
Mezi 6 a 32 znaky
Heslo
Mezi 6 a 20 znaky
Zopakovat
heslo
Pokračovat
a
b
f
g
k
l
p
q
u
c
d
e
1
2
h
i
j
4
5
6
m
n o
7
8
9
r
s
t
.
@
0
v w
x
y
z
_
/
←
aA#
Storno
Zpět
Založit Účet
Zadejte svou e-mailovou adresu
Země
Velká Británie
Přihlásit mne při spuštění Skype.
Potvrdit
a
b
f
g
k
l
p
q
u
c
3
Ukončit
d
e
1
2
h
i
j
4
5
6
m
n o
7
8
9
r
s
t
.
@
0
v w
x
y
z
_
/
3
←
aA#
Storno
Zadejte.svou.e-mailovou.adresu..Vyberte.svou.zemi.a.
stiskněte.možnost.„Potvrdit“.
Zpět
Ukončit
Tato.obrazovka.zkontroluje,.zda.je.vaše.Skype.jméno.
k dispozici.
Pokud.není.k dispozici,.můžete.své.Skype.jméno.zvolit.
ze.seznamu.návrhů..Můžete.zadat.také.jiné.jméno.po.
kliknutí.na.menu.Jiné Skype jméno.
Počkejte, až se ověří dostupnost zadaného jména Skype.
Zpět
Ukončit
POUŽÍVÁNÍ
Skype
Mé jméno
0
Kontakty
Volání
Historie
Moje informace
Nastavení
Test your microphone!
APLIKACE
Echo/Sou..
1/1
Vítejte ve Skype.
Chcete-li najít své přátele, klepněte na tlačítko „Přidat kontakt“.
Testovací hovor uskutečníte stisknutím tlačítka služby zvukového testu
Echo / Sound Test Service.
Možnost
Přidat Kontakt
6
Zoom
Konferenční hovor
Ukončit
Zpět
Pokud.je.Skype.jméno.k dispozici,.zobrazí.se.
obrazovka.Vítejte ve Skype.
Menu SKYPE
Mé jméno
KRW 9.542.78
Kontakty
Volání
Historie
Moje informace
Nastavení
Nenosím hodinky.
Mám rád, když moje ruce váží obě stejně...
Broman Bill
Sangjun koo
1/5
Zangsae
Unii2
Nicky
Kontakty
Toto.jsou.kontakty.ve.vašem.seznamu.kontaktů..Další.
podrobnosti.o.navázání.hovoru.naleznete.na.stranách.
9.a.10.
POZNÁMKA:
Možnost
Přidat Kontakt
Zoom
Zpět
Ukončit
Konferenční hovor
Mé jméno
KRW 9.542.78
Hledat Skype Uživatele...
Hledat uživatele používající Skype a přidat si je do
svého Seznamu kontaktů. Zadejte jejich Skype
Jméno, Celé jméno nebo emailovou adresu a
klikněte Hledat.
Hledat
a
b
c
d
e
1
2
3
f
g
h
i
j
4
5
6
k
l
m
n o
7
8
9
p
q
r
s
t
.
@
0
u
v w
x
y
z
_
aA#
Storno
/
←
〕
Zpět
Ukončit
►.Maximální.počet.kontaktů,.které.lze.uložit,.je.omezen.
kapacitou.úložiště.
►.Pokud.máte.více.než.500.kontaktů,.mohou.být.
ovlivněny.výkon.a.stabilita.seznamu.
►.Kontakty.lze.uspořádat.v abecedním.pořadí.
Přidat Kontakt
Po.stisknutí.ČERVENÉHO.tlačítka.na.dálkovém.
ovládání.při.zobrazeném.seznamu.kontaktů.se.zobrazí.
následující.obrazovka..Zde.můžete.vyhledávat.nebo.
přidávat.uživatele.
Stisknutím.možnosti.„Hledat“.zahájíte.vyhledávání,.
stisknutím.možnosti.„Storno“.se.vrátíte.k předchozímu.
menu.
POZNÁMKA:
►.Výsledky.hledání.se.zobrazí.v abecedním.pořadí.
Mé jméno
KRW 9.542.78
Volat
Kontakty
Historie
Moje informace
Nastavení
Volat
Vyberte.zemi,.do.které.chcete.volat,.a.zadejte.telefonní.
číslo..Nyní.vyberte.možnost.„Hovor“.
POZNÁMKA:
Přidat Kontakt
←
Přidat kontakty
Ukončit
Zpět
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE
Skype
Hovor
►.Chcete-li.použít.volání,.budete.potřebovat.Skype kredit..
Podrobnosti.naleznete.na.domovské.stránce.aplikace.
Skype.(www.skype.com).
7
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype
MENU Skype (POKRAČOVÁNÍ)
Mé jméno
KRW 9.542.78
Kontakty
Historie
Volat
Všechny hovory
Moje informace
Hlasové zprávy
Nastavení
Požadavky na autorizaci
Zpět
Ukončit
Mé jméno
KRW 9.542.78
Kontakty
Volat
Historie
Moje informace
Nastavení
Historie
Zde jsou uvedeny Všechny hovory/Hlasové zprávy/
Požadavky na autorizaci.
Výběrem možnosti „Všechny hovory“ můžete
zkontrolovat vaše příchozí/odchozí/zmeškané hovory.
Seznam přijatých událostí můžete zkontrolovat
výběrem možnosti „Hlasové zprávy“ nebo „Požadavky
na autorizaci“.
Čísla vpravo od jednotlivých položek označují počet
nepřečtených položek.
Moje informace
Menu Informace obsahuje položky „Můj stav“,
„Změnit“, „Můj profil“ a „Zobrazit Účet“.

Online
Můj stav
Změnit
Můj profil
Zobrazit Účet
Ukončit
KRW 9.542.78
Nastavení
upozorňování
POUŽÍVÁNÍ
Skype
APLIKACE
8
Volat
Přesměrování
hovorů
Historie
Nastavení
Soukromí
Moje informace
Nastavení Videa
Ukončit
►►Maximální počet fotografií, které lze uložit pomocí
funkce Snímek, je omezen.
Zpět
Mé jméno
Kontakty
POZNÁMKA:
Nastavení
Změnit Heslo
Zpět
Nastavení
Menu Nastavení zahrnuje „Nastavení upozorňování“,
„Přesměrování hovorů“, „Nastavení Soukromí“,
„Nastavení Videa“ a „Změnu Hesla“.

POZNÁMKA:
►►Použití nové hodnoty nastavení může trvat několik
minut.
NAVÁZÁNÍ VIDEOHOVORU S KONTAKTEM
Vyberte.kontakt.ze.seznamu.kontaktů.
Stiskněte.možnost.„Videohovor“.
Mé jméno
KRW 9.542.78
Kontakty
Volání
Historie
Moje informace
Nastavení
POZNÁMKA:
Nenosím hodinky.
Mám rád, když moje ruce váží obě stejně...
Broman Bill
Sangjun koo
Zangsae
Unii2
►.Spojení.s protistranou.může.trvat.od.několika.sekund.
do.několika.minut.
Nicky
Možnost
Přidat Kontakt
Zoom
Zpět
Ukončit
Konferenční hovor
9
1
02:34
Voláte s Michael
..odesílání pozvánek / Přizvat účastníky: Přidat.
k účastníkovi.hovoru.
2 .Režim
obrazovky.:.Změní.okno.videa.
3 ..Přiblížit/oddálit
kameru:.Přiblíží.nebo.oddálí.
kameru..
odesílání pozvánek
5
Ztlumit mikrofon
6
Ukončit hovor
7
Přidržet hovor
8
Přiblížit / oddálit
kameru
Režim obrazovky
2
1
Ukončit video
3
Bodové přiblížení
4
nebo
4 ..Bodové
přiblížení.:.Zvětšený.snímek.bude.odeslán.
druhé.straně.pomocí.„the.pointing.zoom.feature.
(funkce.polohovací.zoom)“..A.zvětšený.snímek.je.
jeden.z devíti.části,.které.jsou.rozděleny.mřížkou.
5
..Ukončit video:.Video.zmizí.a.druhá.strana.je.také.
nebude.moci.sledovat.
6 ..Ztlumit
mikrofon:.Ztlumí.mikrofon.a.připojená.
protistrana.také.neuslyší.váš.hlas.
7
.Ukončit hovor:.Ukončí.hovor.
Přidržet hovor:.Přidrží.hovor,.dokud.nestisknete.
možnost.„Obnovit hovor“..
8
9
5
1
Přiblížit / oddálit
kameru
Režim obrazovky
2
7
3
..Informace o kvalitě hovoru:.Kvalita.videa.
bude.ovlivněna.síťovými.podmínkami.
přenosu.dat.
Bodové přiblížení
4
■. Kritická:.Velmi.pomalé.připojení.k Internetu.
■. Nízká:.Pomalé.připojení.k Internetu.
■. Normální:.Rychlé.připojení.k Internetu.
..
..
Kritická
Nízká
..
Normální
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE
Skype
Přizvat účastníky
6
.
9
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Skype
VOLÁNÍ KONTAKTU (POUZE HLAS)
Vyberte.kontakt.ze.seznamu.kontaktů..
Stiskněte.možnost.„Hovor“..
Jakmile.telefonní.číslo.kontaktu.zaregistrujete,.můžete.vybrat.
Skype.jméno.nebo.telefonní.čísla.kontaktu.
Mé jméno
KRW 9.542.78
Kontakty
Volání
Historie
Moje informace
Nastavení
Nenosím hodinky. Mám rád, když moje
ruce váží obě stejně...
Broman Bill
Sangjun koo
Zangsae
Unii2
Nicky
POZNÁMKA:
►.Spojení.s protistranou.může.trvat.od.několika.sekund.do.několika.
minut.
Možnost
Přidat Kontakt
Konferenční hovor
Zoom
Ukončit
Zpět
1
Voláte s Michael
00:20
..odesílání pozvánek / Přizvat účastníky: Přidat.k účastníkovi.
hovoru.
2 .Režim
Nenosím hodinky. Mám rád, když moje
ruce váží obě stejně...
obrazovky.:.Změní.okno.videa.
3 ..Zobrazit
Zahájit Video
Ztlumit mikrofon
Ukončit hovor
Přidržet hovor
Režim obrazovky
odesílání pozvánek
1
2
4
5
6
7
Zobrazit klávesnici
7
5
4
Režim obrazovky
Přizvat účastníky
1
POUŽÍVÁNÍ
Skype
APLIKACE
10
2
Číselník
3
4 ..Zahájit
Video:.Zahájí.sdílení.videa.s připojenou.
protistranou.
5
3
nebo
6
klávesnici / Číselník:.Otevře.číselnou.klávesnici.
..Ztlumit mikrofon:.Ztlumí.zvuk..Připojená.protistrana.
neuslyší.zvuk.
6
Ukončit hovor: Ukončí.hovor.
7
Přidržet hovor:.Přidrží.hovor,.dokud.nestisknete.možnost.
„Obnovit hovor“..
PŘIJETÍ HOVORU
Pokud někdo zavolá, když právě sledujete televizi, zobrazí se
v dolní části obrazovky zpráva.
1
Michael volá
Odpovědět pomoci videa
2
3
Odpovědět
Odmítnout

1
dpovědět pomoci videa: Přijme hovor s videem (vypne
O
televizor).

2
Odpovědět: Přijme hovor a televizor zůstane zapnutý.

3
Odmítnout: Nepřijme hovor a televizor zůstane zapnutý.

►►Chcete-li zabránit zobrazení překryvných oken aplikace Skype,
nastavte stav na hodnotu Nerušit.
►►Pokud je příchozí hovor konferenční hovor, nebude možnost
„Odpovědět s videem“ k dispozici.
nebo
Michael volá
1
Video hovor
2
Hlasový hovor
POZNÁMKA:

1
V
ideo hovor: Přijme hovor s videem (vypne televizor).

2
H
lasový hovor: Přijme jako hlasový hovor (ukončí přehrávání
televize).

3
Odmítnout: Nepřijme hovor a televizor zůstane zapnutý.
3
Odmítnout
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE
Skype
11
DODATEK
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
V případě dále uvedených
problémů
Zkontrolujte následující oblasti
Pokud se aplikace Skype
nespustí
■■ Zkontrolujte, zda je kamera pro videohovory správně připojena k portu
USB v televizoru.
■■ Zkontrolujte stav připojení k síti.
Pokud se při přijetí hovoru
■■ Zkontrolujte, zda není stav nastaven na hodnotu Nerušit.
nezobrazí okno s upozorněním. ■■ Při používání některých funkcí televizoru nelze přijímat volání .
(například během aktualizací softwaru, atd.).
■■ Zkontrolujte, zda je možnost „Nastavení soukromí“ nastavena na
hodnotu „Povolit hovory pouze osobám v mém seznamu kontaktů“.
Pokud dochází k ozvěně
(například pokud
v reproduktorech slyšíte
přehrávaný svůj vlastní hlas)
■■ Umístěte videokameru do středu horní části televizoru.
Pokud nemůžete přijímat
žádné video nebo pouze video
s nízkou kvalitou
■■ Kvalitu videa může snížit zahlcení Internetu nebo sítě.
■■ Používání bezdrátového připojení může také snížit kvalitu videa.
Doporučujeme používat kabelové připojení k Internetu.
■■ Kvalita zobrazení se může snížit při přiblížení. Během videohovorů
doporučujeme používat minimální přiblížení nebo oddálení.
■■ Zkontrolujte, zda je kvalita hovoru označena jako „Kritická“. V takovém
případě může být kvalita videa snížena.
Pokud je hovor náhle přerušen
■■ Po aktivaci některých funkcí televizoru může dojít k odpojení hovoru.
(například časovače režimu spánku, atd.)
■■ Změňte nastavení zvuku domácího kina z prostorového na stereo.
■■ Snižte hlasitost reproduktorů.
■■ Příliš hlasitá ozvěna v místnosti může snížit kvalitu zvuku.
■■ Otestujte mikrofon pomocí služby testování ozvěny/zvuku.
■■ Během hovoru neodpojujte kameru pro videohovory.
Pokud se v menu Premium
nezobrazí menu Skype
■■ Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tuto kameru pro videohovory
(viz strana 2).
DODATEK
■■ Připojte kameru k televizoru a nainstalujte software. Podrobnosti o
aktualizaci softwaru naleznete v příručce k televizoru.
Další potíže

■■ Potíže mohou vzniknout z důvodu zahlcení sítě nebo problémů se sítí
Skype.
■■ Máte-li další otázky týkající se funkcí aplikace Skype, navštivte web www.
skype.com.
POZNÁMKA: Kvalita videohovoru se může lišit podle modelu TV.
►►720p HD videohovor : LM9, EM9, LM8(Kromě Japonska), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67, PH66, PH47,
PN67, PN57, PN47
►►VGA videohovor : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4
12
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELY
Rozměry (šířka × výška × hloubka)
AN-VC400
(Kamera pro videohovory)
112 mm × 56 mm× 38 mm (pouze hardwarový klíč)
Hmotnost
77,6 g
Objektiv
Video
Zorné pole
58,8° v úhlopříčce
1 280 × 720
Formát výstupu
H.264, MJPEG, YUY
Mikrofon
Rozhraní
HD, VGA, QVGA, QQVGA
2 mikrofony
USB
Provozní teplota
Provozní vlhkost vzduchu
Okolní prostředí
Více než 100 cm
Efektivní pixely
Výstupní obrázek
Zvuk
Zaostření
Skladovací teplota
Vlhkost vzduchu při uskladnění
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
0 % až 80 %
-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)
0 % až 90 %
■■ Výše uvedené technické údaje mohou být v rámci zvyšování kvality změněny bez předchozího upozornění.
DODATEK

Videohovory prostřednictvím televizoru LG nelze navázat pomocí následujících zařízení:
■■ ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
■■ ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
■■ AIGURU_SV1 Skype Video Phone
*Seznam zařízení, která nejsou podporována, může být rozšířen bez předchozího upozornění.
13
Download

Návod ke stažení - ElektroVolume.cz