SCI – 030
Bezpečnostní
IP kamera
Kamerou snímaný obraz můžete díky připojení k místní
síti nebo k Internetu sledovat na počítači doslova kdekoli.
Základní vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Můžete si vybrat ze tří rozlišení videa:VGA / QVGA / QQVGA. Video je
komprimováno do formátu MJPEG. Některé parametry může uživatel měnit
podle svých požadavků na kvalitu videa.
Vestavěný mikrofon, umožňuje monitorovat zvuk. Lze také připojit reproduktor.
Může být použito jako obousměrný interkom.
Objektivem je možno dálkově otáčet o 270° vodorovn ě a o 120° svisle.
Pracuje s TCP/IP protokolem, má vestavěný webový server. Uživatelé mohou
sledovat video přes webový prohlížeč. Data jsou přenášena jedním portem,
nastavení sítě je jednoduché.
Je možno připojit bezdrátově pomocí WiFi. Pracuje s protokolem 802.11b/g.
Podporuje UPnP a automatický port forwarding na routeru.
Detekce pohybu.
Může být připojena k externímu čidlu pro spuštění monitorování.
Záznam může být poslán e-mailem, uložen na FTP server. Může spustit
externí alarm nebo poslat info na poplachový server.
Infračervené LED přisvětlení umožňuje snímání v noci. Pokrytá oblast je 5
metrů.
Podpora tří úrovní oprávnění uživatele.
Podpora online upgrade firmware.
Na štítku v dolní části kamery je uvedeno ID zařízení, DDNS. Po připojení k
Internetu, se můžete pomocí této URL adresy ke kameře připojit.
Přiložený software umožňuje multi-view pro více kamer, dlouhou dobu
nahrávání, přehrávání videa atd.
Možnost vypnutí zelené kontrolní LED diody a tím lepší utajení umístění.
Obsah prodejního balení:
IP kamera.
CD s obslužným softwarem.
Napájecí adaptér 5V.
UTP Kabel.
Podstavec.
Info: Zprovoznění a zapojení kamery není
těžké a může jej s tímto návodem zvládnout i
osoba, která se v počítačovém světě příliš
neorientuje. Nicméně tato příručka počítá se
znalostí běžných počítačových termínů a
názvů, které v mnoha případech nemají
odpovídající český výraz a standardně se
používají v angličtině. Není cílem ani účelem
tohoto návodu vysvětlovat tyto výrazy, ani
popisovat co znamenají nebo jak jednotlivé
funkce pracují. Pro zájemce u tuto bezpochyby
zajímavou problematiku existuje nepřeberné
množství zdrojů, které jsou k běžně k dispozici.
POPIS ZAŘÍZENÍ:
Blikáním zelené LED diody umístěné pod objektivem jsou indikovány následující
provozní režimy:
Jedno bliknutí za 2 sekundy
Zařízení hledá síť.
Jedno až dvě bliknutí za sekundu Do sítě připojeno kabelem.
Dvě až tři bliknutí za sekundu
Do sítě připojeno bezdrátově.
Zapojení a popis konektorů
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
Výstup audio – line-out výstup pro audio zařízení.
Konektor RJ45 pro připojení k síti Ethernet 10/100M (router, switch, hub
atd.). Tovární nastavení IP je 192.168.0.178:80, uživatelské jméno admin,
heslo 123456.
Připojení WIFI antény.
Výstup pro indikátor poplachu (bzučák, zvonek apod.) Je možno spínat
napětí do 36V a proud až 2A pomocí relé v přístroji.
Vstup externího indikátoru poplachu. Je určeno pro připojení ke kontaktům
relé detektoru kouře, pohybu apod. Je možno nastavit na režim vždy zapnuto
nebo vždy vypnuto podle konstrukce detektoru. Změna stavu pak aktivuje
kameru.
Napájení – zde se připojí napájecí adaptér o napětí 5V.
Resetovaní tlačítko – (není zobrazeno) se nachází na spodku kamery. Jeho
stlačením na více než 10s se obnoví výchozí tovární nastavení a kamera se
restartuje.
PŘIPOJENÍ K SÍTI
Doma
Někde na cestách…
Kancelář
1
Propojení
K uvedení do provozu připojte kameru k síti a zapojte napájení. Ujistěte se, že
kontrolka na síťovém konektoru RJ45 svítí, aby se ověřilo, že je kamera fyzicky
propojena se síťovým zařízením. Základní možnosti připojení jsou naznačeny na
obrázku.
Je ukázáno připojení dvou kamer, každá se nachází v jiné lokální síti. Tyto sítě jsou
prostřednictvím poskytovatele připojení a pomocí potřebného vybavení připojeny
k Internetu.
Obecné zásady nastavení sítě
Počítač a kamera jsou ve stejné síti: IP adresy musí být ve stejném segmentu.
Tak, jak je například naznačeno zde na obrázku v části „doma“ nebudete moci
z počítače v tomto případě kameru navštívit. Abyste mohli sledovat obraz snímaný
kamerou, je zapotřebí změnit nastavení její IP adresy z 192.168.1.139 na
192.168.0.139. Nicméně většina domácích sítí využívá nastavení ve formátu
192.168.0.xxx, takže tento krok nebude zapotřebí.
Počítač a kamera nejsou ve stejné síti, ale jsou připojeny k Internetu: Jestliže
chcete z počítače PC-2 sledovat co snímá IP Camera-1 je zapotřebí, aby sledování
kamery z PC-1 bylo funkční. Dále je zapotřebí nastavit port forwarding na zařízení
Router-1. Jestliže není nastavení správné, komunikace není možná.
1
Většina obrázků v tomto manuálu je pouze ilustrativní. Nastavení ve Vašich podmínkách se
bude lišit.
NASTAVENÍ KAMERY V MÍSTNÍ SÍTI
Nastavení IP adresy
IP adresa kamery a PC musí být ve stejném segmentu, jak již bylo popsáno.
Z dodaného PC spusťte program BSearch_en.exe, klikněte na tlačítko Search. Pak
vyberte IP Camera-1 k vyresetování IP adresy podle obrázku.
Nastavovací instrukce
Zkontrolujte informace v Local PC information. Jestliže máte v počítači více
síťových adaptérů vyberte ten, který bude s kamerou komunikovat. Zkontrolujte,
jestli IP adresa splňuje požadavky.
Nastavte parametry v IP config shodně s Local PC information. Pouze poslední
číslo v IP adrese se musí lišit. Můžete nastavit například na 139 jak je vyplněno zde.
Toto číslo nesmí být nastaveno shodně s jiným zařízením ve Vaší LAN.
Můžete také zvolit automatické nastavení zvolením Set IP automatically.
Do Authentication zadejte uživatelské jméno a heslo (tovární nastavení je admin a
123456). Klikněte na Update. Nastavení se projeví okamžitě.
Vyberte zařízení v Device list a klikněte na Browse. Otevře se prohlížeč a
vyskakovací okno do kterého zadejte uživatelské jméno a heslo. Zobrazí se
domovská stránka zvolené kamery. V pravém horním rohu okna zvolte
jazyk.
Komunikaci s kamerou může blokovat Firewall v počítači. Spusťte program
HSearch_en.exe, který Vás bude informovat, jestli firewall komunikaci blokuje.
Pokud ano, nastavte jej tak, aby komunikace byla povolena.
Zprovoznění kamery
Doporučujeme provozovat kameru v režimu Mode 1 tj. s prohlížečem s jádrem
Internet Exploreru. Nejdříve je zapotřebí instalovat přehrávač pro sledování videa.
Klikněte na odkaz download and install player (first use). Pak klikněte na Run,
přehrávač se stáhne a nainstaluje automaticky.
Po ukončení instalace klikněte na Mode 1, spustí se okno s obrazem snímaným
kamerou.
Info: V závislosti na nastavení bezpečnostních pravidel prohlížeče může být
instalace blokována. Povolte instalaci ručně nebo změňte nastavení.
Nabídka menu:
Jsou zde dvě nabídky menu, hlavní a submenu. Hlavní menu se nachází na vrchu
rozhraní v šedé liště. Každá položka hlavního menu má svoje podmenu.
Oblast zobrazení videa:
Její velikost závisí na velikosti a rozlišení monitoru. Dvojklikem levého tlačítka myši
na video se obraz zvětší na celou obrazovku nebo zpět na původní velikost.
Dvojklikem pravého tlačítka se zobrazí zelená ikona, pak můžete stiskem levého
tlačítka na šipkách ovládat otáčení.
Informace o provozním režimu
Vpravo nahoře je pomocí barev indikován status devíti zařízení.
Šedá
zařízení nepřipojeno
Zelená
zařízení připojeno
Žlutá
chyba spojení
Červená indikace poplachu
Multikanálový režim:
Když uživatel používá režim více kamer může zobrazit současně 4 nebo 9 kamer a
automaticky přepínat zobrazení. Ve vybraném obraze můžete zvolit požadovanou
činnost - přehrávat, zastavit, nahrávat, otáčet kamerou a další funkce.
Těmito tlačítky řídíte uvedené funkce: start videa,
zastavení, monitorování, mluvení, záznam a
snímek.
Ovládání otáčení kamery:
Uživatel může pomocí šipek otáčet kamerou, nebo spustit automatické otáčení
vodorovně nebo svisle.
Znamená otevření/uzavření IO výstupu.
Také je možno nastavit parametry obrazu jako rozlišení, jas, kontrast a další.
PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z WAN (INTERNETU).
Přesměrování portu (port forwarding)
Pro sledování obrazu kamery mimo místní síť musíte mít tuto síť připojenou
k Internetu a v místní síti musí být sledování funkční. Když budete chtít sledovat
kameru z Internetu, musíte správně nastavit port forwarding na routeru. Existuje
množství různých routerů s rozdílnými způsoby nastavení a různým interfejsem.
Princip je ale vždy totožný a u většiny routerů vypadá nastavení velice podobně
jako na obrázku. V případě potíží se podívejte do manuálu k routeru.
U většiny routerů bývá položka Virtual Server umístěna v nastavení. Vyplňte IP
adresu kamery a port. Potom si z nabídky Status poznamenejte WAN adresu. Když
tuto adresu zadáte do prohlížeče PC-1 a uvidíte obraz snímaný kamerou, tak bylo
nastavení úspěšné. Nyní můžete stejným způsobem navštívit kameru z PC-2 i PC-3.
WAN IP adresu Vám přiděluje poskytovatel připojení k Internetu. Pro správnou
funkci popsaného postupu musíte mít statickou jedinečnou IP adresu a musí být
viditelná z Internetu (veřejná). S ohledem na konstrukci sítě poskytovatele nemusí
být tento postup možný nebo je možný jen v síti poskytovatele. Obraťte se na svého
ISP pro získání více informací. Požadované nastavení je obvykle možné buď
zdarma nebo jako placená služba.
Pokud používáte více kamer, každá z nich potřebuje vlastní nastavení
přesměrování. Pro každou kameru také nastavte jiný port. Pokud například
nastavíte port na 81, tak jej musíte také zadat do IP adresy, když chcete navštívit
tuto kameru. Příklad - http://202.96.82.177:81. Číslo portu se zadává na konec IP
adresy a odděluje se dvojtečkou.
DDNS
Mnoho ISP používá z technických důvodů proměnnou WAN IP adresu. Po změně
adresy pak po zadání původní adresy nejsou kamery dostupné. Pro tyto případy se
používá funkce DDNS (dynamic domain name server). Tato funkce pravidelně
zjišťuje WAN IP adresu routeru a odesílá ji na DDNS server, který ji nahrazuje
stálou doménovou adresou. Váš router musí tuto funkci podporovat.
Tovární nastavení DDNS
Výrobce zařízení zřídil vlastní DDNS server a přidělil Dynamic Domain Name každé
kameře. Toto doménové jméno má zařízení již z výroby a je uvedeno na štítku
přístroje. Například zadejte doménové jméno podle obrázku. Prohlížeč se spojí
s kamerou a zobrazí IP adresu.
Po zadání doménového jména se převede na IP adresu a číslo portu kamery,
kterou chcete navštívit.
V případě, že je přístup na kameru možný zadáním IP adresy, ale není funkční
pomocí domain name výrobce, zkontrolujte jestli je DNS funkční a zkontrolujte, jestli
se nastavení DNS shoduje s nastavením DNS na PC v LAN (připojeného na stejný
router).
DDNS třetích stran
Uživatelé mohou také využívat DDNS jiných poskytovatelů, jako je například
www.3322.org. Do prázdných políček zadejte potřebné přístupové údaje pro tuto
webovou stránku. Poté je možno doménové jméno použít.
Doménové jméno bude zobrazeno v prohlížeči po celou dobu sledování kamery.
Jestliže port kamery není 80, tak se použitý port musí zadat do adresy, oddělený
dvojtečkou. Například: http://robbicam2.3322.org:81.
OSTATNÍ NASTAVENÍ
Nastavení sítě
Základní síťová nastavení
Základní nastavení lze provádět také ručně bez použití vyhledávacího programu.
Nastavení WIFI
Otevřete nabídku Wireless Setting a pomocí Scan vyhledejte dostupné WIFI sítě.
Zobrazí se výpis dostupných, neskrytých WIFI sítí. Vyberte požadovanou síť a
zatrhněte Using Wireless Lan. Vyplňte políčka požadovanými údaji, podle sítě, ke
které se chcete připojit. Kliknutím na Set se nastavení uloží a nastavení je
ukončeno.
Jestliže je zařízení připojeno pomocí WIFI i síťovým kabelem, nejdříve se po
zapnutí vždy snaží připojit se pomocí kabelu. Teprve, když se nemůže spojit, tak se
zkouší připojit pomocí WIFI. IP adresa a port jsou pro oba způsoby připojení stejné.
Nastavení ADSL
Uživatel se může připojit pomocí ADSL. Operátor Vám přidělí přihlašovací údaje.
Připojte se přímo k ADSL modemu a budete připojeni k Internetu, ale port
forwarding nebude nutný.
Nastavení UPnP
Tato funkce – Univerzal Plug and Play automatizuje nastavení, která by se jinak
musela provádět ručně. Jakmile se kamera připojí k routeru bude komunikovat
automaticky. Vyžádá si nastavení a provede port forwarding bez zásahu uživatele.
Jednoduše zatrhněte políčko dle obrázku níže a nastavení je dokončeno.
Můžete pak v rozhraní System Mainteance zkontrolovat, zda vše proběhlo správně.
Před použitím této funkce se ujistěte, že je její použití povoleno i v routeru. Ne
každý router tuto funkci podporuje. Jestliže router tuto funkci neumí nebo nepracuje
korektně, doporučujeme ji nezapínat.
Nastavení poplachu
Uživatel může zapnout detekci pohybu na sledovaném místě. Jakmile se cokoli
pohne, spustí se poplach. Citlivost na pohyb se nastaví pomocí Motion Detect
Sensibility.
Je-li připojen externí detektor poplachu, bude moci uživatel použít plánovač
(Scheduler), kde se naplánuje, kdy je detekce poplachu aktivní. Lze zvolit All time
(vždy). Nezapomeňte nastavit správný čas a časové pásmo.
Akce při aktivaci poplachu
Po každé aktivaci poplachu během naplánovaného času může zařízení spustit
(oznámit) poplach několika způsoby:
•
Sepnutí výstupního relé, které spustí připojené zařízení (zvonek, siréna
apod.)
•
Pošle info na e-mail
•
Poslání obrázků na FTP server podle parametrů nastavených uživatelem.
•
Pošle info o poplachu na alarm server.
Nastavení odesílání mailu.
Zařízení bude odesílat info o poplachu na e-mailovou adresu, kterou zadáte.
Nejdříve vyplňte potřebné kolonky a uložte. Nastavení SMTP bude ve stejné LAN
(stejného poskytovatele připojení) shodné jako u poštovního klienta, kterého
používáte v PC. Eventuálně se s dotazem obraťte na svého ISP.
Tlačítkem Test ověříte správnost nastavení a funkčnost.
Obrázek je pouze ilustrační.
Poplachový server
Ověřte si prosím, jestli jste připojeni k Alarm serveru. Poplachová zpráva má
následující formát:
GET/api/alarm.asp?
username=username&
userpwd=password&
rea=alarm type (1=Motion Detection, 2=Alarm from Alarm in port)&
io=0
Poplachový server se může rozšiřovat o další uživatelské funkce jako poslání SMS,
MMS poplach atd.
Nastavení FTP:
V případě aktivace poplachu může kamera snímat obrázky a ty pak posílat na FTP
server. Ujistěte se, že nastavení FTP je správné, klikněte na Store. Kliknutím na
Test ověříte nastavení.
Jakmile je nastavení funkční, můžete zvolit Upload Image Periodically. Kamera pak
posílá v nastavených intervalech snímky automaticky.
Obrázek je pouze ilustrační.
Pokročilé funkce
Přístupová práva:
Zařízení umožňuje nastavení tří úrovní přístupových práv:
Administrator/Operator/Visitor.
Administrator má nejvyšší oprávnění na přístup a může měnit veškerá nastavení.
Operator může pracovat s kamerou, ale nemůže měnit žádná nastavení.
Visitor může pouze sledovat obraz snímaný kamerou.
Použití více kamer:
Uživatel může sledovat až 9 kamer současně. Klikněte na Refresh, aby se načetly
všechny kamery v místní síti LAN.
Když kliknete na Device, otevře se dialog, který vyplňte a potom potvrďte pomocí
Save.
Další nastavení:
Můžete vypnout a zapnout LED kontrolku na přístroji.
Nastavením PTZ Center on Start na Yes při zapnutí přístroje se kamera natočí do
středové polohy a pak se zastaví. Můžete také nastavit rozsah otáčení vodorovně
(Horizont Patrol Rounds) i svisle (Vertikal Patrol Rounds). Položka PTZ rate nastaví
rychlost rotace (0 je nejrychlejší).
ÚDRŽBA
Informace o zařízení:
Nastavení času:
Jakmile je přístroj připojen k internetu, můžete aktivovat NTP server. Tato funkce
umožňuje automaticky nastavit čas. Nebo také můžete nastavit čas podle počítače.
Upgrade firmware:
V zařízení pracují dva druhy programového vybavení. Jeden je systémový firmware
a druhý je aplikační firmware. Každý z nich se upgraduje zvlášť.
Obnova továrního nastavení:
Klikněte na Restore Factory Default, následně ještě musíte potvrdit potvrzovací
dotaz. Po potvrzení se v zařízení nastaví výchozí hodnoty a kamera se restartuje.
Logování přístupů:
V záložce Log můžete vidět kdo a kdy k zařízení přistupoval.
CENTRÁLNÍ KONTROLA
IPCMonitor je freeware poskytnutý výrobcem. Několik kamer připojených k LAN
nebo WAN může být sledováno současně. Program podporuje záznam videa,
alarm, pořizování snímků atd.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Snímání
obrazu
Natáčení
Přisvětlení
Obraz a zvuk
Kamera
1/4' CMOS
Rozlišení
300 000 pixelů
Minimální osvětlení
0 Lux při zapnutých infra LED
Objektiv
F=4,5mm; F=2,0; fix focus
Vodorovně
270º
Svisle
120º
Osvětlovací prvky
10 kusů infra LED diod 850nm, osvětleno
do vzdálenosti 5m.
Aktivace
Automaticky
Rozlišení
640x480 (VGA), 320x240(QVGA),
160x120(QQVGA)
Komprese
MJPEG
Snímková frekvence
30fps
Datový tok
128kbps – 5Mbps
Rotace obrazu
Zrcadlově, vzhůru nohama.
OSD
Podporováno
Komprese audia
ADPCM
Podporované protokoly
Síť
Další vlastnosti
Komunikace
s okolím
Fyzické
vlastnosti
Požadavky na
SW v PC
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP,
DHCP, DDNS, UPNP, NTP, PPPOE
WIFI
802.11b/g
Nastavení videa
podporováno
Obousměrný zvuk
podporováno
Detekce pohybu
podporováno
Spouštěné akce
E-mail, FTP, externí poplach, zpráva na
poplachový server
Zabezpečení přístupu
3 úrovně
Nastavení data a času
podporováno
Upgrade
Ze sítě
DDNS
DDNS server zdarma od výrobce
Ethernet
10Base-T/100base-TX
Poplachový vstup
Jeden
Poplachový výstup
Jeden
Snímání zvuku
Vestavěný mikrofon
Výstup zvuku
Line-out
Hmotnost
245g
Rozměry kamery
100mmx99mmx118mm
Napájení
= 5V
Spotřeba
6W
Teplota okolí
0ºC - 45ºC
Okolní vlhkost
10% - 80% nekondenzující
Podporované OS
Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista
Prohlížeč
IE 6.0 a vyšší, kompatibilní prohlížeče jako
Safari, Firefox atd.
Aplikační SW
IPCMonitor.exe
ČASTÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ
•
•
•
•
Používejte jen dodaný napájecí adaptér o napětí 5V. Použitím nevhodného
adaptéru můžete poškodit přístroj.
Kameru nelze detekovat vyhledávacím SW
Zkontrolujte, jestli je kamera připojena ke stejné síti jako PC. Komunikaci
také může blokovat firewall, zkuste jej dočasně vypnout.
Vyhledávací SW kameru najde, ale nejde kamera navštívit.
Zkontrolujte, jestli je IP adresa kamery a PC v tom samém segmentu. Jinými
slovy, první tři čísla ze čtyř IP adresy se musí shodovat (192.168.0.xxx). XXX
je číslo v rozsahu 0-255. Toto číslo musí být jedinečné pro každé zařízení
v síti.
Kamera jde navštívit zadáním veřejné IP adresy, ale ne doménovým jménem.
Ujistěte se, že nastavení DNS je stejné jako na Vašem PC. Ve vyhledávacím
nástroji musí být hodnoty DNS shodné.
•
•
•
Pomalá rychlost prohlížení
I když je pro komprimaci obrazu použita moderní MJPEG komprese, tak
přenos obrazu vyžaduje poměrně velký datový tok. Nedostatečná šířka
pásma zpomaluje rychlost prohlížení. Příklad typických požadavků na datový
tok:
[email protected]: 4,0 – 5,0Mbps
[email protected]: 1,2 – 1,6Mbps
Rozdílné barvy:
Při osvětlení scény infra světlem LED diod neodpovídají barvy reálné scéně,
obdobně jako za šera lidské oko nerozezná barvy.
Přístup z mobilního telefonu
Uživatel může navštívit kameru pomocí mobilního telefonu, který používá
PUSH, jako například Safari na IPHONE, formát adresy pro kameru je pak
http://ip address:port/mobile.html.
PÉČE, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamera a síťový adaptér jsou určeny pouze pro použití v interiéru!
Provozní teplota je 0ºC - +45ºC.
Nepoužívejte při manipulaci s kamerou nepřiměřenou sílu.
Chraňte před mechanickým poškozením.
Zabraňte pádům a nárazům.
Chraňte objektiv před zašpiněním a poškrábáním.
Chraňte před zasažením vodou a vlhkostí.
Povrch čistěte jen měkkou suchou utěrkou.
Nesmí přijít do kontaktu s chemikáliemi.
Nepokoušejte se kameru rozebrat ani opravit.
Download

SCI – 030