Návod na on-line obchodování s vozy
Pro profesionální obchodníky
a prodejce vozů
Obsah
03
Úvod do CarsOnTheWeb
03
04
Vysoká výkonnost webové stránky
2
Široká nabídka kvalitních vozů
a aplikace pro iPhone
06
Obecné informace o aukcích
08
Přehled aukčních stránek
08
Přehled aukcí
09
Seznam aukcí
10
Seznam vozů
12
Podrobnosti o voze
14
Začínáme
15
5 jednoduchých kroků ke koupi vozů
15
Přihlášení
16
Vyhledat
17
Nabídka
18
Zaplatit a potvrdit
19
MyCOTW – poprodejní aukce
20
Můj COTW – Váš osobní účet
22
Nové funkce
25
Aplikace pro iPhone
26
Osobní podpora
CarsOnTheWeb
Vítejte na evropské aukční platformě
vozů! Uskutečněte svůj úspěšný
obchod díky CarsOnTheWeb!
I Úvo d d o Car sOnT heWeb I
/ Široká nabídka kvalitních vozů
Od založení v roce 2004 společnost CarsOnTheWeb.com
vyrostla a stala se velkým hráčem v on-line prodeji vozů z
druhé ruky. Se zastoupeními v Belgii, Francii, Německu,
Itálii a Španělsku nabízí CarsOnTheWeb ve svých aukcích
týdně přes 2000. Od osobních vozidel a užitkových
vozidel po vozidla po nehodě od leasingových společností,
výrobců, půjčoven, flotilových vlastníků, soukromých
vlastníků atd.
 // Značky všech vozů
// Široký výběr
// Široký rozsah cen
// Zkušenosti s exportem
CarsOnTheWeb
3
B el gie
N ěmec ko
Fr an cie
I t ál ie
Španělsko
/ Vysoce výkonné webové stránky a
aplikace pro iPhone
On-line aukční platforma www.CarsOnTheWeb.com a mobilní
aplikace pro iPhone jsou pouze začátkem nabídky profesionálním
obchodníkům a prodejům vozů, 24 hodin denně a v reálném čase.
 // Webové stránky ve 12 jazycích
// Osobní zákaznická podpora ve vašem jazyce
// Obchod s kompletním servisem pro dodavatele i kupující
// Odběrná místa po celé Evropě
4
CarsOnTheWeb
CarsOnTheWeb
5
/ Obecně informace o aukcích
Veškerá vozidla v našich on-line aukcí jsou k dispozici
24 hodin denně a v reálném čase. Nabídky jsou
shromažďovány během označené doby aukce.
Vozidla v aukcích byla předem vybrána a ohodnocena
našimi vlastními inspektory. Výsledkem je nabídka
pouze důvěryhodných, kvalitních vozů s podrobnými
popisy a protokoly o stavu s velkým počtem kvalitních
obrázků. Dodáváme kompletní rozsah služeb od
nákupu po shromáždění, nebo přepravu vozidla.
Jinými slovy společnost CarsOnTheWeb poskytuje
jedinečnou příležitost k pohodlnému nákupu vozů a s
plnou důvěrou z pohodlí Vašeho domova!
 Máte otázky? Nevadí!
Rádi vám pomůžeme na čísle +32 16 38 00 68
nebo adrese [email protected]
6
CarsOnTheWeb
CarsOnTheWeb
7
I
P řehl ed aukč ních str ánek I
/ Přehled aukce
Tato stránka zobrazuje veškeré aktuální aukce
1. Vyberte svůj jazyk
2. Tlačítko „aukce“ v horní části vám poskytuje přehled o všech
aktuálních aukcích
3. Aukce jsou tříděny podle data: aukce, jejichž platnost skončila,
jsou v horní části seznamu
4. U každé aukce naleznete:
// Jméno prodejce nebo typ vozidla v aukci
// Název aukční skupiny
// Původ vozu
// Datum a čas ukončení aukce
// Ikonu s typem aukce
// Soubor PDF určený k tisku se všemi vozy v jedné aukci
5. Navigaci v seznamu
6. Po registraci budete moci nahlížet do „Blížící se aukce“. To je přehled zajímavých aukcí, které budou brzy spuštěny.
8
CarsOnTheWeb
CarsOnTheWeb
9
/ Seznam vozů
Tato stránka zobrazuje veškeré vozy jedné aukce. K této stránce
můžete přistupovat klepnutím na přehled aukce.
1. Vyberte svůj jazyk
2. U každého vozu naleznete:
// První obrázek vozu (náhled)
// Popis značky a modelu
// První registrace a najeto
// Datum ukončení aukce
// Typ aukce
// Země, která aukci organizuje
// Tlačítko nabídek
Poznámka: V případě aukce „kup teď“ můžete vůz koupit
okamžitě za uvedenou prodejní cenu. Pokud je vůz prodaný
za cenu v režimu „Kup teď“, objeví se štítek „prodáno“.
V případě tzv. „cílové aukce“ je zde označena cílová cena.
3. Vozy můžete třídit podle značky, modelu, první registrace,
najeto nebo datum ukončení
4. Umístěním kurzoru na obrázky vozu můžete zobrazit
referenční číslo
5. Umístěním kurzoru nad ikony získáte vysvětlení např. o typu
aukce.
10
CarsOnTheWeb
CarsOnTheWeb
11
/ Podrobnosti o voze
1.
2.
3.
4.
Vyberte svůj jazyk
Značka a model vozu
Čas ukončení aukce
Rozšířená nabídka fotodokumentace (obecné fotografie a
fotodokumentace poškození)
5. Oddíl nabídek
a) Pokud nevidíte oddíl nabídek, je třeba se přihlásit,
registrovat
b) Jestliže vložíte nejvyšší nabídku, cena zezelená. Když
někdo vloží vyšší nabídku, cena zčervená.
6. Přidat vůz do svého seznamu ke sledování
7. Soubor PDF určený k tisku s vozidlem
8. Kalkulátor nákladů
9. Obecné informace o voze
10.Informace o původu, umístění a místě prodeje
11.Velice důležité informace o zemi: Informace o dostupnosti
COC dokumentu, registračních dokumentech, době doručení
12.Dodatečné příručky, doklady od prodejce
13.Profil vozu
14.Vybavení vozu
15.Protokol o poškození s dodatečnými komentáři
16.Historie nabídek
17.Přehled Vašich nejvyšších nabídek
12
CarsOnTheWeb
CarsOnTheWeb
13
I
Z ačínáme I
/ Registrovat
Jste na CarsOnTheWeb.com noví? Potom začněte registrací na
webových stránkách. Je to 100% zdarma! Vyplňte podrobnosti
o své společnosti a potvrďte své prodejní zastoupení. Pole s
hvězdičkou jsou povinná. Abyste mohli začít co možná nejrychleji,
navrhujeme vám okamžité nahrání kopie vašeho občanského
průkazu (OP) a osvědčení, že jste profesionální obchodník s
vozy (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, osvědčení i
DIČ), případně jakýkoliv jiný nezbytný dokument. Váš účet bude
vyhodnocený do 2 pracovních dnů. Váš účet můžete ověřit pouze
po vašem zaslání nebo nahrání požadovaných dokumentů. Pokud
během registrace narazíte na technický problém, informujte nás
prosím na adrese [email protected]
14
CarsOnTheWeb
I
5 s n a d ných kro ků k nákupu vozů I
 / Krok 1: Přihlášení
Jakmile byl váš účet ověřený, jste oprávněni se účastnit našich aukcí.
Přejděte do přihlašovací části a zadejte své uživatelské jméno a heslo.
V případě, že jste své heslo zapomněli, vyžádejte si jiné heslo kliknutím
na příslušný odkaz, nebo kontaktujte vašeho poradce zákaznického
servisu.
TIP: Jelikož jste zodpovědní za veškeré nabídky z vašeho účtu a
umístěné nabídky nelze rušit, doporučujeme vám, abyste přihlašovací
údaje s nikým nesdíleli. Pokud máte více lidí, kteří posílají nabídky
z jednoho účtu, můžete vytvořit dražitelský účet pomocí nabídky
„Nastavení účtu“ v části „Můj COTW“.
Jste přihlášeni
Nyní můžete prohlížet nabídky a umísťovat své nabídky sami. V hlavní
navigaci se zobrazí váš osobní uživatelský účet nazvaný „Můj COTW“.
Zde můžete spravovat své nabídky a prodeje.
CarsOnTheWeb
15
 / Krok 2: Vyhledat
Existuje několik způsobů jak vyhledávat příslušné vozy.
// Tlačítko „Najdi auta“ v horní části každé stránky
// Klíčová slova na levé straně stránky a na úvodní stránce
// Tlačítko „Aukce“ v horní části každé stránky
Klepnutím na tlačítko „Najdi auta“ můžete vozidla filtrovat podle různých
podmínek, jako je značka, typ vozu, typ paliva, rok uvedení do provozu,
stav tachometru, převodovka, vozy po nehodě, místo prodeje a režim
DPH. Zároveň můžete tato vyhledávání ukládat. Poté budete automaticky
informováni e-mailem, pokud se vozidla, která se shodují s podmínkami
vyhledávání, objeví v aukci.
16
CarsOnTheWeb
 / Krok 3: Nabídka
2 způsoby, jak přihazovat:
Pokud jste našli zajímavé vozy, můžete začít přihazovat své nabídky
2 různými způsoby.
Nabídka v krocích (Postupné přihazování nebo přihazovací agent):
Automatický přihazovací systém přihazuje za vás, aby získal nebo zajistil
nejvyšší nabídku, dokud nebude dosaženo nejvyšší částky, kterou jste
zde umístili.
Okamžité umístění nejvyšší nabídky:
Okamžitě se zobrazí vaše nejvyšší nabídka. Zadá-li jiný zájemce vyšší
maximální hodnotu, jste z nabídek vyřazeni. V takovém případě vám
přijde upozornění.
4 typy aukcí
Společnost CarsOnTheWeb aktuálně nabízí 4 různé typy aukcí:
// Dynamická aukce
Jedná se o standardní typ aukce, kdy je nevyšší nabídka po
ukončení aukce přeposílána prodejci.
// Slepá aukce (nebo nabídka v zalepené obálce)
Vaše nabídka zůstává pro ostatní účastníky aukce tajná
// Cílová aukce
Prodávající souhlasí prodat vůz za částku, která se rovná nebo
je vyšší než „cílová cena“. K dosažení vítězné nabídky musíte
dosáhnout alespoň cílové ceny.
// „Kup ted“ aukce
Vůz můžete koupit okamžitě za vyznačenou prodejní cenu nebo
zvolit přihození nabídky. Účastník aukce, který klepne na tlačítko
„Kup teď“ jako první, vyhrává vozidlo za vyznačenou cenu
v režimu Kup teď.
CarsOnTheWeb
17
Poznámka: Typy aukcí jsou označovány ikonou. Minimální přírůstek
je obvykle 100 EUR. Nepoužívejte tečku, středník, čárku nebo symbol
eura. Nabídky přihozené po ukončení aukce nejsou přijaty, pokud není
označeno jinak. Prodávající rozhoduje, zda nejvyšší nabídku přijme nebo
nepřijme.
 / Krok 4: Zaplatit a potvrdit
Pokud jste přihodili nejvyšší nabídku a vozidlo vám bylo přiděleno, budete
o tomto informováni e-mailem. Přihlaste se ke svému účtu Můj COTW a
spusťte proces potvrzení. Vytiskněte objednávkový formulář v posledním
kroku procesu potvrzení a uchovejte jej pro další administrativní úkony.
Pokud jste převedli celkovou prodejní cenu (bankovním převodem),
zašlete nám prosím potvrzení platby SWIFT.
Pokud jste přihodili nejvyšší nabídku a vozidlo vám přiděleno nebylo,
můžete jej nalézt ve svém účtu Můj COTW v nabídce „Historie prohraných
vozů“ (Má bývalá ztracená vozidla).
18
CarsOnTheWeb
Poznámka: Jakmile vám byl vůz přidělený, máte 24 hodin na potvrzení a
2 pracovní dny na zaplacení vozu. Platby v hotovosti nejsou přijímány.
Vaše platba zahrnuje:
// Cenu vozu
// Pevný aukční poplatek
// Správní poplatek dle země prodeje
// Ostatní náklady se týkají pouze zákazníků mimo EU
 / Krok 5: Můj COTW – poprodejní aukce
Jakmile obdržíme celkovou prodejní cenu, můžete si stáhnout fakturu ve
svém účtu Můj COTW a my začneme připravovat vyzvednutí vozu.
Jakmile je vůz připravený k vyzvednutí, obdržíte Oprávnění k vyzvednutí
(PUA) e-mailem a do Můj COTW. Tento dokument je povinný k vyzvednutí
všech vozů. Vozidlo se objeví v Můj COTW v nabídce „K vyzvednutí,
mohou se převzít“. V nabídce „Moje logistika, doprava“ můžete sledovat,
kde se vůz a jeho doklady právě nacházejí.
Jakmile je váš dodán , můžete nahrát konečné dodací doklad (potvrzení o
dodání nebo orazítkovaný, podepsaný a opatřený datem CMR dokument)
do Můj COTW pod nabídkou „Nahrát CMR nebo dodací doklad“.
Jakmile je doklad ověřený, zašleme vám originální doklady od vozu
kurýrem. V nabídce „Moje logistika, doprava“ můžete zobrazit odeslání
dokladů od vozidla, stav stavu dokladu nastavený na „ANO“ a číslo pro
sledování zásilky.
Jakmile obdržíte doklady od vozu, klepněte na modrou ikonu v nabídce
„Přehled logistiky“ a označte, že jste doklady v pořádku obdrželi. Váš
nákup je nyní považovaný za uzavřený. Ve svém účtu Můj COTW se vůz
přemístí do nabídky „Moje předchozí nákupy“.
CarsOnTheWeb
19
I
20
M ů j COTW – vá š osob ní účet I
CarsOnTheWeb
/ Panoramica
Pomocí „Můj COTW“ můžete snadno sledovat vozidla, která se vám
líbí, vozidla, u kterých jste přihazovali, a vozidla, která jste zakoupili. U
nakoupených vozidel můžete dokonce v reálném čase sledovat umístění/
polohu vozu a jeho doklady.
Jakmile se přihlásíte, v hlavní navigační nabídce se objeví tlačítko
Můj COTW. Odtud můžete přistupovat ke svému osobnímu účtu. Vedle
tlačítka Můj COTW se zobrazí číslo. Toto číslo znamená počet aukcí,
kterých se účastníte.
Ve stejnou dobu se na levé straně stránky Můj COTW objeví sloupec.
Odtud můžete např. přistupovat k uloženým vyhledáváním a zobrazovat
nadcházející aukce.
Pomocí Můj COTW můžete:
// Sledovat zajímavé vozy
// Sledovat nabídky
// Sledovat vozy, které vám byly přiřazeny
// Potvrzovat vozy, které jste nakoupili
// Sledovat vozy, které je třeba zaplatit
// Sledovat vozy, které čekají na oprávnění k vyzvednutí (PUA)
// Sledovat vozy, které jsou připraveny k vyzvednutí
// Nahrávat CMR a/nebo doklady o dodání
// Stahovat dokumenty, jako objednávkové formuláře, proforma
doklady, faktury, oprávnění k vyzvednutí
// Sledovat umístění vozidla a jeho dokladů v daný moment v nabídce
„Moje logistika“
// Sledovat historii nakoupených, zrušených a prohraných vozů
// Měnit nastavení svého účtu a e-mailu
// Měnit své uložené podmínky vyhledávání
CarsOnTheWeb
21
I
N ové funkce I
 Zajímavé obchody
Na úvodní stránce můžete nalézt výběr zajímavých vozů, které
jsou právě v nabídce.
 Stáhnout a vytisknout
Po své přihlášení můžete stahovat a tisknout seznam všech
vozidel v jedné konkrétní aukci. Stačí klepnout na ikonu PDF,
která se objeví na pravé straně přehledu aukce.
Zároveň můžete stahovat a tisknout popis a obrázky každého
samostatného vozu.
22
CarsOnTheWeb
 Nadcházející aukce
Po přihlášení můžete zobrazovat všechny aukce, které brzy
začnou, klepnutím na tlačítko „Blížící se aukce“. Jakmile
aukce začala, přesune se z kalendáře nadcházejících aukcí do
přehledu aukcí.
 Zpravodaj o novinkách
K odběru zpravodaje o novinkách se můžete přihlásit ve
spodní části webové stránky. Jakmile se registrujete svojí
e-mailovou adresou, budeme vás pravidelně upozorňovat např.
na speciální aukce, zajímavé obchody a nepracovní dny.
CarsOnTheWeb
23
 Blog s RSS
Na našem blogu, který je přístupný z horní nebo spodní navigace,
můžete získávat nejnovější novinky ze světa automobilů v Evropě.
Klepněte na funkci RSS a automaticky získávejte upozornění na
nové zprávy na blogu. K navigaci mezi jednotlivými novinkami
můžete používat kategorie nebo virtuální značky. Nebojte se nám
napsat komentář nebo sdílet zprávy na Facebooku, Twitteru nebo
LinkedIn!
24
CarsOnTheWeb
 Sledujte nás na Facebooku
Na Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Youtube se můžete stát
našimi fanoušky jednoduchým klepnutím na příslušnou ikonu ve
spodní části webové stránky. Fanoušci jsou obvykle jako první
informováni o novinkách a speciálních nabídkách.
I
A p likac e pro iPh one I
Vedle naší webové platformy můžete nyní také vozy,
přihozené nabídky a nakoupená vozidla sledovat
pomocí aplikace pro iPhone CarsOnTheWeb.
Aplikace pro iPhone má integrovanou přihazovací
funkci s upozorňováním – to je užitečné připomínání
v případě, že vaše nabídka není nejvyšší. To vám
dovoluje účastnit se našich aukcí kdekoliv a kdykoliv!
Do aplikace pro iPhone se můžete přihlásit stejným
přihlašovacím jménem a heslem jako na webové
stránce CarsOnTheWeb.
CarsOnTheWeb
25
I
O sobní podpora I
Pokud máte dotaz k postupu registrace, nákupu, vyžadovaným
dokumentům, přepravě nebo jinému tématu, můžete přejít do nabídky
Často kladených otázek (FAQ) v hlavní navigační nabídce a vybrat
kategorii, která se vaší otázky týká. Odpověď na otázku se skrývá
pouze o jedno klepnutí dále!
Pokud jste odpověď na svoji otázku zde nenalezli, naši poradci
zákaznického servisu jsou připraveni vám během otevírací doby
poskytnout podporu! Pokud máte dotazy ke konkrétním vozům,
doporučujeme vždy poznamenat a předávat referenční číslo na
webové stránce.
26
CarsOnTheWeb
www.CarsOnTheWeb.com
Sídla zákaznického servisu
E-mail: [email protected]
Telefon: +32 (0)16 38 00 68
Zákaznický servis Německo
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 (0)9 621 76 99 50
Zákaznický servis Francie
E-mail: [email protected]
Telefon: +33 (0)141 44 07 07
Zákaznický servis Itálie
E-mail: [email protected]
Telefon: +39 (0)2 45 712 673
www.CarsOnTheWeb.com
Download

Zjistit víc o COTW