Umíráme na objednávku
4. Šarlatán, který léčil rakovinu
„Synu, tento bylinný recept je rodinný poklad. Nyní máš v rukách
moc uzdravovat nemocné a zachraňovat životy. Slib mi, že si uchováš
integritu, nesnížíš se k nečestnosti a zachováš dobré jméno naší rodiny.
Slib mi, že tento lék nevyužiješ ke zbohatnutí, ale učiníš ho dostupným
pro každého. Slib mi, že budeš léčit lidi bez předsudků a neodmítneš
toho, kdo nebude moci zaplatit.“
Sedmnáctiletý Harry Hoxsey stojí u smrtelného lože svého otce a přijímá od něj poslední pokyny do svého života.
„Harry, a dej si pozor na ziskuchtivé a mocné lidi v medicíně. Budou
ti závidět a budou proti tobě bojovat!“
Harry slibuje a přebírá od svého otce tajný rodinný recept na léčbu
rakoviny.
Tento recept objevil Harryho pradědeček John, chovatel koní a veterinář, jehož kůň dostal rakovinu. Oddělil ho od stáda, aby v klidu
umřel. Jeho stav se však stabilizoval a John si všiml, že kůň jedl neobvyklé rostliny, které nebyly běžnou součástí stravy koní. Během roku
se kůň uzdravil.
Johna to tak zaujalo, že začal experimentovat s pozorovanými bylinami. Podařilo se mu vytvořit recepturu, se kterou léčil rakovinu u koní
s takovým úspěchem, že chovatelé přiváděli svá zvířata ze vzdálenosti
až 500 km.
Otec Harryho, také veterinář, vyzkoušel recepturu s úspěchem poprvé na lidech a potom tajně léčil mnoho pacientů.
Osiřelý „neotesaný“ Harry, zocelený dvouletou prací zlatokopa, zkouší
štěstí jako pojišťovací agent, a nakonec se z něho stává úspěšný texaský
podnikatel. Po roce 1920 uvádí na trh svůj přípravek proti rakovině.10)
Okolo roku 1924 jede do Chicaga na setkání s Dr. Fishbeinem, aby
prokázal účinnost své léčby. Byl mu umožněn přístup k chicagskému
24
4. Šarlatán, který léčil rakovinu
policistovi jménem Thomas Manix, který měl rakovinu v terminální
(konečné) fázi. Po použití Harryho přípravků se zcela uzdravil a žil
dalších 10 let. To je zdokumentovaný lékařský fakt.
Fishbein a jeho kolegové byli ohromeni a nabídli Harrymu, že od
něj odkoupí jeho recepturu. Jejich představa o „dohodě“ je, že Harry
přenechá Fishbeinovi a AMA veškerá práva, a po 8 let nedostane Harry
ani cent. Devátým rokem by pak Hoxsey začal dostávat 10% ze zisků.
Hoxsey je přesto ochotný jim lék dát, ale za podmínky, že lék bude
levný, a že nebude odepřen někomu jen proto, že na něj nemá peníze.
AMA tuto podmínku odmítá a požaduje, aby se Harry vzdal všech
práv. Kdyby přistoupil na jejich podmínky, neměl by žádnou kontrolu
nad tím, zda se dodržuje slib, který otci dal.
Vrací se tedy domů a ve svých 23 letech, v roce 1924, otevírá svoji
první rakovinovou kliniku v Taylorville v Illinois. Nad jeho osobou se
však začínají stahovat bouřkové mraky.
Fishbein vypovídá Harrymu válku. V žurnálu JAMA ho označuje za
šarlatána a obviňuje ho z nedovolené praxe. Harry nemá lékařské vzdělání a je opakovaně zatýkán. Nenacházejí však zákonný důvod, aby ho
udrželi ve vězení. Když ho donutili zavřít nějakou kliniku, otevřel vzápětí jinou v jiném státě.
Ukazuje se, že Harry je pro Fishbeina tvrdý oříšek. Obviňoval ho, že
je to podvodník, který vydělává na strachu a zoufalství nemocných.
Jenomže Harry není chudý. V Texasu narazil na ropu a stal se velmi
bohatý. Mohl žít až do smrti v blahobytu. Dokázal však, že mu nešlo
o zbohatnutí na rodinném receptu. Věrný svému slibu, své bohatství
investoval do boje za legalizaci svého léku a jeho zpřístupnění nemocným lidem.11)
Okolo roku 1930 vstupuje do hry čtvrtá instituce, aby si zajistila prostor v budoucím „zlatém dolu“ rakovinového průmyslu: Memorial
25
Umíráme na objednávku
Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku. Ta se brzy stala centrem
testování léků pro největší farmaceutické společnosti. V r. 1939 se jejím ředitelem stal Cornelius P. Rhoads, který - podle slov Dr. Virginie
Livingston-Wheelerové - „byl rozhodnut diktovat rakovinovou politiku celé zemi“ (všimněte si, už nejde o zdraví, ale o politiku!).
Memorial Sloan-Kettering je těsně svázaná s Rockefellerovou American Cancer Society (ACS).12)
Důležité je vědět, že tyto organizace nejsou neziskové, ale proziskové tedy jsou vytvořeny za účelem vytváření zisku. To ovlivňuje vše, co dělají.
V r. 1936 otevírá Harry kliniku v Dallasu, která se stala jedním z největších onkologických center na světě. AMA je mu však v patách a musí
navíc čelit dalšímu nepříteli. Náměstek místního prokurátora, Al Templeton, pronásleduje Harryho na každém kroku a zatýká ho 100 krát
během 2 let. Protože se ale nenašel žádný pacient, který by byl ochoten svědčit proti Harrymu, obvinění vždy padla a Harry byl pokaždé
propuštěn na velkou finanční kauci. Příliš mnoho pacientů bylo spokojených s léčbou. Harryho pacienti svědčili pouze o tom, jak je vyléčil.
Soudce byl nucen prohlásit: „Zjistil jsem při mém soudu, že Hoxseyho léčba léčí rakovinu. Deset doktorů zjistilo, že počet vyléčených
dosahuje tisíců.“
Jeden ze senátorů USA, Thomas, provedl své vlastní šetření, po kterém
prohlásil: „Rakovina je Hoxseyho metodou opravdu léčena. Mohu jen
říci: Bůh žehnej, těmto šarlatánům. Dnes léčí rakovinu jenom šarlatáni.“
Jednou se stalo, že bratr prokurátora Templetona, Mike Templeton,
dostal rakovinu, kterou konvenční medicína označila za nevyléčitelnou a poslali ho domů zemřít. Mike se tajně vplížil na Harryho kliniku
s prosbou o pomoc. Harry, jak slíbil svému otci, Mikea přijal a Mike se
uzdravil.
Al Templeton definitivně uvěřil Harryho léčbě a Harryho laskavý
přístup proměnil jeho srdce. Z nesmiřitelného žalobce se stal Harryho
vášnivý obhájce.13)
26
4. Šarlatán, který léčil rakovinu
Harry opakovaně vyzývá AMA, FDA, federální vládu a kohokoliv
kompetentního, aby přišel na kliniku a vyšetřováním prověřil jeho
metody. Prohlašuje, že pokud neprokáže nade vší pochybnost, že jeho
léčba je lepší, než ozařování a operace, navždy zavře dveře své kliniky.
Odpovídají mu, že lékaři již ze svého vzdělání ví, že jeho prostředky
nemohou mít žádnou účinnost a nemohou léčit.14)
V roce 1937 vznikl v USA Národní institut rakoviny (National Cancer
Institute - NCI). Hoxsey se obrátil na ně, aby prověřili jeho léčbu. Když
však měl dodat lékařské záznamy, lékaři ze strachu z AMA odmítli dodat
nezbytné podklady, a tak Národní institut rakoviny jeho žádost odmítl.
V roce 1938 Fishbein lobbuje ve vládě proti Rooseveltovu plánu zavedení celonárodního zdravotního programu. Dosud byl lékařský výzkum financován ze soukromých fondů a nadací a státní orgány tak
byly drženy mimo podnikání v medicíně a neměly nad ním žádnou
kontrolu. Byly odkázány na informace z medicínských kruhů. Cílem
AMA a zdravotnického lobby bylo udržet státní orgány nadále mimo
jejich podnikání a mít tak možnost dále efektivně likvidovat konkurenci. Jinými slovy - vytvořit a udržet monopol.
Když se pak Harry obrátil na vládu, vláda rozhodla, že vyšetřování by
bylo plýtváním veřejných fondů. Harry tedy nabídl, že vše sám zaplatí.
Žel, odpovědí mu bylo mlčení, nicméně jeho výzvy, tlumočené skrze
některé necenzurované sdělovací prostředky, dostávají Fishbeina pod
tlak veřejnosti a on tvrdě útočí zpět.
Harry postupně otevírá další a další rakovinové kliniky. Otevřel jich
celkem 17 v 17ti státech USA.15)
Uprostřed tohoto lítého boje se vynořuje na světlo nový revoluční
objev a nová unikátní metoda léčby rakoviny.
A aby toho nebylo málo, ze sousední Kanady pronikají zprávy o dalším bylinném léku na rakovinu.
27
Umíráme na objednávku
Najde Harry spojence?
Na kolika frontách zvládne Dr. Fishbein bojovat najednou?
Jak dopadne Harryho válka?
28
Download

4. Šarlatán, který léčil rakovinu