Lukáš Plachý
Šaumannova 1
615 00 Brno, ČR
[email protected]
+420 602 573 181
Životopis
Datum narození:
Rodinný stav:
6. srpen 1981
svobodný
http://lukas.plachy.eu
Praxe:
2010 – dosud
2007 – 2009
OSVČ – Konzultant pro oblast vývoje IS a řízení IT
IČ: 76384195 DIČ: CZ8108063865, Zapsaný u ŽÚ města Brna, č.j. ZUMB/27637/2009/Jer/4
Zakázka
Popis
PDS s.r.o.
V rámci dodavatelských služeb společnosti PDS s.r.o. pro Ministerstvo zemědělství ČR
(pds.eu)
(Společný zemědělský registr, Elektronická podatelna) se podílím na projektovém
a manažerském zaštítění těchto projektů, primárně z pohledu organizace práce
a vnitrofiremních aktivit, stejně jako analýze a přípravě návrhů řešení pro hlavního
architekta některých dílčích projektů:
 Zavádění ISO 9001:2009 ve společnosti
 Řešení integrace resortu se systémem Základních registrů ČR
(http://www.szrcr.cz)
a každodenní projektová operativa.
TOMSY
Pro tuto společnost jsem hlavním technickým garantem řešení správy (primárně
SERVICE
aplikační) malých a středních sítí společností, pro které TOMSY SERVICE s.r.o.
s.r.o.
dodává své služby, primárně:
(tomsy.cz)
 Muzeum města Brna
 Turistické informační centrum (dříve Brněnské kulturní centrum)
VZMB
Pro Veřejnou zeleň města Brna, p.o. jsem dodavatelem služeb správy sítě (aplikační
(vzmb.cz)
správa), stejně jako pracovních stanic a dalších zařízení.
Městská
V rámci předchozího projektu jsem se podílel na konzultaci a správě DB informačního
policie Brno systému (agendy přestupků) MP Brno.
(aplikační servery; programování .NET, databáze MSSQL; SOA - WS; integrace a řízení
projektů)
IDS Scheer ČR, s.r.o. (dnes Software AG) – konzultant (evropských projektů)
(www.ids-scheer.cz)
V rámci projektů výzkumu a vývoje financovaného Evropskou komisí (www.cordis.lu) jsem se podílel
na přípravě (analýza, návrh aplikace) a programování některých úkolů v rámci těchto projektů
(projekty: HealthPlus, Metabo – www.metabo-eu.org). Pozice vyžadovala samostatnou práci ve více
úrovních analýzy a návrhu aplikace a operativní koordinace analytických prací včetně konečné
dokumentace.
(aplikační servery (IIS); programování VB.NET, VBA, databáze MS SQL 2008, SOA - WS;
virtualizace VMWare; analýza procesů, návrhy architektury, RUP, ARIS, UML, integrace
projektů)
2004 – 2007
Statutární město Brno, Městská policie Brno – vedoucí projektu
(www.mpbrno.cz)
V komplexu obměn celého IT vybavení organizace jsem se podílel na vývoji nového informačního
systému, zaměřeného na zpracování specializovaných obchodních procesů obecních policií. Tato
pozice znamenala nejen provádění vlastní analýzy těchto procesů, eventuelně jejich re-engineering
a následný návrh aplikace a přípravu jednotlivých procesních kroků vývoje, ale také řízení celého
procesu vývoje a řešení technologických a nestandardních zvláštností či problémů v jednotlivých
krocích.
(sítě Ethernet LAN, (FW - Linux); stanice, sítě a servery domény Windows (XP, 2003 serv.);
aplikace (Active Directory, Exchange, IIS); programování C#.NET, VBA, MS SQL 2000, 2005,
2008; virtualizace VMWare; analýza procesů, návrhy architektury – metodika CUBE; UML)
2003 – 2004
American Restaurants a.s. – trenér pracovníků restauračního provozu
FECI, QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Lukáš Plachý, Životopis, ver. 8.2
Str. 1 / 2
V Brně dne 16. 12. 2013
Významné projekty a úspěchy v rámci svěřené zodpovědnosti:
-
-
-
Projekt Informačního systému Městské policie Brno (aplikační architekt, vedoucí projektu) vyvinut s extrémně
malým týmem a rozpočtem (ca. 3 mil., 5 osob) "na zelené louce", nasazen 15. 11. 2007, pokryl plně základní obchodní
proces organizace (správa přestupkové agendy, subjektů, pokut, vozidel a jejich uzávěrů, agendy dozorčích služeb a
strážných hlídek, tiskové sestavy a formuláře) v provozu 24/7 dodnes, další vývoj a údržba úspěšně předána třetí straně
v roce 2010.
Projekt Health+ (programátor, analytik, vedení integrace v závěrečné fázi projektu) roku 2008 označen při review
evropskou komisí po technické stránce za vynikající a některé z použitých postupů doporučeny pro opakování
v jiných projektech. Toho bylo dosaženo mobilizací a řízením značného množství úsilí partnerů z mnoha zemí, což
znamenalo kromě „obvyklých“ technických problémů také zvládnutí multikulturního prostředí.
Projekt Metabo (analytik, integrace, provádění v rámci metodiky RUP) rozšíření působnosti v projektu nad původní
rámec na vyžádání koordinátora (Medtronic, Španělsko) na koordinaci integrace.
Vzdělání:
2003 – 2008
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (www.fbm.vutbr.cz), obor řízení a ekonomika
podniku (2008 titul Ing. – diplomová práce Metodika návrhu architektury SW informačních systémů)
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (www.fbm.vutbr.cz), obor manažerská
informatika (2006 titul Bc. – diplomová práce Projekt SW aplikace pro flexibilní implementaci DMS jednalo se o součást IS MP Brno viz. výše)
Fakulta Informatiky, Masarykova Univerzita v Brně (www.fi.muni.cz)
Gymnázium Brno, Křenová 36 (www.gymkren.cz)
ZŠ Řehořova 3, Brno 618 00 (www.zsrehorova.cz)
2000 – 2003
1993 – 2000
1988 – 1993
Znalosti jazyků (mateřský: Český):
Porozumění
Poslech
Čtení
Jazyk
Slovní popis
Anglický
Německý
Francouzský
Plynně v každodenním užití i písmem
Plynně v každodenním užití
Pasivně, pouze pro osobní potřebu
C1+
C1+
A1
C1+
C1+
A1+
Mluvení
Interakce
Samostatný
projev
C1
C1+
A1
C1
C1+
A1
Psaní
Písemný
projev
C1+
B1
A1
Sebehodnocení dle: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/EAQUALSBank_levels_EN.pdf
Osvědčení, zkoušky a certifikace:
-
Dovednosti:
řidičský průkaz typu A, B-E
zbrojní průkaz A, B, D, E
VMP kategorie I, C, M, S do 20 m, 80 m2, bez
omezení výkonu
(5. 2. 2008) ARIS Business designer
(27. 5. 2009) ARIS Business architekt
(26. 1. 2011) osvědčení k obsluze nízkotlakých kotlů
(24. 11. 2011) certifikovaný projektový praktikant
IPMA Level D (ID:1107D11 platný do 23. 11. 2016)
-
-
-
Záliby:
-
analýza a návrh aplikací: ARIS, CUBE, UML
modelování, zkušenost s RUP
procesní analýza a její využití pro vývoj a správu
systémů (Ethernet LAN, zabezpečení, sítě Windows
(AD, IIS), virtualizace VMWare a KVM, základ
Linux admin.(shell&iptables, xmail, VPN, DNS,
lighttpd, apache))
programování (C#/VB.NET, (T)SQL, PHP, ASP,
základy: Delphi, C++, VBA)
Další:
hra na el. klávesy
motocykl
cyklistika
plavání
četba (Durrell, Herriot; Verne, Pratchett, Hohlbein,
King, Ransome, May; Francis, Stout, Doyle)
fotografie a multimédia, překlady titulků
-
časová nezávislost
ochota cestovat
zájem o další vzdělávání
kreativita
flexibilita
FECI, QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Lukáš Plachý, Životopis, ver. 8.2
Str. 2 / 2
V Brně dne 16. 12. 2013
Download

CV - Lukáš Plachý