Nabídka služeb v oblasti posuzování stability a bezpečnosti stromů

Akustický tomograf – Fakopp 3D (ArborSonic 3D) - jednou z nových metod
nedestruktivního testování dřevin je akustický tomograf. Ten na základě umístění
jednotlivých sond po obvodu kmene a poklepem kladívka na sondy, zvládne vykreslit přesně
napadení dřeva ( hniloba, dutiny). Díky programu a zadání parametrů stromu, lze získat i
údaj o stabilitě stromu v daném bodě ( procentuální hodnoty).
Obrázek 1) Schéma systému měření

Obrázek 2) Vykreslení napadení dřeva
(modrá oblast - hniloba)
Tahové zkoušky - Tahová zkouška je přístrojová metoda určená pro exaktní stanovení
statických poměrů stromu jako celku. Jedná se o komplexní hodnocení, kdy se testuje jak
odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení ). Díky programu a zadání parametrů
stromu, lze získat údaj o stabilitě stromu v daném bodě ( bodové hodnoty).
Obrázek 1) Grafické schéma průběhu naměřených hodnot

Obrázek2) Tahová zkouška
Nabídka provádění ořezů a asanací ve ztížených podmínkách.
Ceny nabízených služeb lze sjednat dohodou. Kontakt: Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova
1013/16a, 602 00 Brno, Tomáš Hájek 603584935, [email protected]
Download

Nabídka (PDF, 1 MB) - Veřejná zeleň města Brna