GRAND PRIX FITASC
CZECH REPUBLIC
UNIVERZÁLNÍ TRAP
Střelnice Brno - Soběšice
21. a 22. května 2011
PŘIVÍTÁNÍ
Váţení přátelé,
ASAT si Vás dovoluje srdečně pozvat k účasti na GP FITASC 2011 v Univerzálním
trapu, v kategoriích Senior, Veterán, Superveterán, Dámy, Junioři
Dear friends,
The ASAT cordially invites you to participate at GP FITASC 2011 in Universal trench,
in the category – Senior, Veteran, Superveteran, Women, Junior.
Chers amis,
ASAT vous invite cordialement à participer a GP FITASC 2011 Fosse Universelle
en kategorie – Senior, veterán, Superveteran, Dames, Junior.
Yours sincerely
Veuillez agréer mes salutations
Karel PUČÁLKA
President ASAT
FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX
ARMES SPORTIVES DE CHASSE
COMITÉS de DIRECTION
President :
Vice-presidents:
Trésorier:
PALINKAS, Jean- Francois, France
JULIEN Denis , France
HALKIAS Costa, South Africa
MC FARLANE Raymond, Australia
CANTEY Joe, U.S.A.
WAKTARE Bjórn, Grande Bretagne
MEMBERS
DA CUNHA MOTA Pedro, Portugal
DE MESA RUIZ Rodrigo, Espagne
DE HEYN Eddy, Belgium
KOKIN Alexander, Russia
MESFOUI Abdelaziz, Maroc
OLSEN Marcos Jose, Brasil
RAKUSA Igor, Slovenia
SCHNEIDER Charles, Switzerland
SZEBENYI Lazslo, Hungary
COMMISION de FOSSE UNIVERSELLE
Président :
MOUTOFIS Jean-Francois, France
Membres:
CASTAGNON Gaspard , Espagne
MANNO Roberto, Italie
MOREIRA DA CUNHA Alfonso, Portugal
PUCALKA Karel, Tchéquie
ROWLEY Philip , Grande Bretagne
THEMELIDIS Panagiotis, Gréce
Membre d´honneur: ALIPRANDI Bruno , Italie
PROGRAM ZÁVODU
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
18. května Tréning
19. května Tréning
20. května Oficiální tréning
Zasedání JURY
21. května 1.den závodu
22.května 2.den závodu
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
09:00 – 17:30
11:00
100 terčů
100 terčů
Slavnostní ukončení a vyhlášení závodů
Střelnice Brno Soběšice
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pravidla
Střílí se podle platných mezinárodních pravidel FITASC pro univerzální trap

DOVOZ ZBRANÍ
Vzhleden k začlenění ČR do EU lze přicestovat do ČR bez obtíţí. Střelci ze zemí EU a plat ným
Evropským zbrojním průkazem si od nás vyţádají Pozvání a formulář na Ţádost o vy dání
průvodního listu (viz Přílohy). Střelci mimo EU se musí obrátit na úřady ve vlastní zemi a od
nás budou potřebovat Pozvání a formulář na Ţádost o vydání průvodního listu (viz Přílohy).
Originály Pozvání a Ţádost Vám obratem zašleme po vyţádání v přihlašovacím formuláři.
Uveďte prosím úplnou korespondenční adresu!

STŘELIVO
Dovoz střeliva se řídí obdobnými předpisy jako dovoz zbraní. Povolené střelivo dle pravidel
univerzálního trapu. Přímo v areálu střelnice bude moţné zakoupit střelivo značky MAXAM,
Baschieri&Pellagri, RC.
Maximální počet závodníků na GP FITASC je limitován na 132.
Závodníci se na GP přihlásí na www.fitasc.com , ve vyjímečných případech přímo
na střelnici v Brně Soběšicích.








KATEGORIE
SENIOŘI
DÁMY
JUNIOŘI
VETERÁNI
SUPER VETERÁNI
STARTOVNÉ
SENIOŘI, VETERÁNI, SUPER VETERÁNI a ŽENY € 145,Členové ASAT zvýhodněné startovné 2300.- Kč
JUNIOŘI € 90,
TRÉNINK (25 terčů) € 6,-
PŘEHLED POHÁRŮ A TROFEJÍ
CUPS
Cups or trophies
Category
Podium
shooters
Prizewinning shooters
ranked below the podium
Total number of
prizewinning shooters
Scratch
1st- 3rd
Next 3 ranked shooters
6
Seniors
1st- 3rd
3
Veterans
1st- 3rd
3
Superveterans
1st- 3rd
3
Ladies
1st- 3rd
3
Juniors
1st- 3rd
3
TOTAL
18
3
21
Ranking
Gold
Silver
Bronze
Scratch
1
1
1
Seniors
1
1
1
Veterans
1
1
1
Superveterans
1
1
1
Ladies
1
1
1
Juniors
1
1
1
6
6
6
GRAND PRIX FITASC UT 2011
UBYTOVÁNÍ
Speciální nabídka ubytování
Kód pro ubytování : Grand prix FITASC
Holiday Inn ****
www.hibrno.cz
- dvojlůţkový pokoj 100 Euro / 2500 Kč
- jednolůţkový pokoj 76 Euro / 1900 Kč
Hotel VAKA ****
www.hotelvaka.cz
- dvojlůţkový pokoj 75 Euro / 1800 Kč
- jednolůţkový pokoj 55 Euro / 1300 Kč
Hotel Pod Špilberkem ***
www.pod-spilberkem-brno.rs-hotel.net/
- jednolůţkový pokoj 52 Euro / 1300 Kč
- dvojlůţkový pokoj 60 Euro / 1500 Kč
- třílůţkový pokoj 76 Euro / 1900 Kč
Hotel Panská Lícha
Pezion Gallus
www.hotel-panska-licha-brno.eu
Adresa: Vranov 292, 66432 Vranov;
Telefon: +420541239423, E-mail: [email protected]
KONTAKTNÍ INFORMACE
Asociace střelců na asfaltové terče
Karel Pučálka
+420 606614689
Email: [email protected], [email protected]

Střelnice Brno – Soběšice
Kociánka 25
612 00 BRNO
GPS: 49°14'34.6"N, 16°36'39.195"E
Z Brna směr Svitavy na E 461 ,
vpravo odbočit na Lesnou, Soběšice.
LOKALITA
49°14'34.6"N, 16°36'39.195"E
SPONZOŘI
Download

GRAND PRIX FITASC CZECH REPUBLIC Universal trench