REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ MATEMATIKE
ODRŽANOG 12.02.2011.
V
Plasman
1.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
9.
10.
-
razred
Ime i Prezime
Vukomanović Miloš
Aleksić Una
Pavlović Vladimir
Vučinac Milica
Jurić Tijana
Kamber Katarina
Stoparić Siniša
Halász Krisztián
Lalatović Danilo
Uzelac Nikola
Faragó Anita
Vékony Endre
Dotlić Ana
Anđelković Mina
Broj Bodova
95
95
80
65
65
60
50
40
38
30
20
20
20
15
Takmičari su rešavali zadatke sastavljene od strane Društva matematičara Srbije (www.dms.org.rs)
Vreme predviđeno za rad : 120 min
Plasman u dalji krug takmičenja su ostvarili učenici koji se u tabeli nalaze iznad crvene crte.
Rok za žalbe je do srede 16.02.2011. Učenici se mogu obratiti svojim predmetnim nastavnicima
ukoliko žele uvid u svoja rešenja.
Rešenja zadataka de biti postavljena na školski sajt od ponedeljka 14.02.2011.
Takmičarska komisija :
1. Mirjana Miljkovid
2. Kiš – Kovač Ivet
3. Nenad Mirkov
REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ MATEMATIKE
ODRŽANOG 12.02.2011.
VI Plasman
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
razred
Ime i Prezime
Savičić Mila
Reljić Ranko
Popović Nikola
Sladojević Isidora
Sótanyi Sára
Papdi Stefan
Đermanović Anđela
Kovács Krisztián
Mészáros Krisztofer
Godányi Mária
Šuput Filip
Avdalović Antonija
Szebenyi Zsuzsanna
Jović V. Luna
Bálint Ádám
Broj Bodova
74
57
40
40
36
30
26
20
20
18
14
12
9
8
8
Takmičari su rešavali zadatke sastavljene od strane Društva matematičara Srbije (www.dms.org.rs)
Vreme predviđeno za rad : 120 min
Plasman u dalji krug takmičenja su ostvarili učenici koji se u tabeli nalaze iznad crvene crte.
Rok za žalbe je do srede 16.02.2011. Učenici se mogu obratiti svojim predmetnim nastavnicima
ukoliko žele uvid u svoja rešenja.
Rešenja zadataka de biti postavljena na školski sajt od ponedeljka 14.02.2011.
Takmičarska komisija :
1. Mirjana Miljkovid
2. Kiš – Kovač Ivet
3. Nenad Mirkov
REZULTATI ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ MATEMATIKE
ODRŽANOG 12.02.2011.
VII
Plasman
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
razred
Ime i Prezime
Szkocsovszki Zsolt
Perović Isidora
Šljapić Igor
Đuketić Dušan
László Blanka
Mészáros Fanni
Petrić Maša
Katrinka Jovana
Vukajlović Isidora
VIII
Plasman
1.
-
-
85
65
60
55
55
45
25
15
7
razred
Ime i Prezime
Jandrić Darko
Broj Bodova
Broj Bodova
50
Takmičari su rešavali zadatke sastavljene od strane Društva matematičara Srbije (www.dms.org.rs)
Vreme predviđeno za rad : 120 min
Plasman u dalji krug takmičenja su ostvarili učenici koji se u tabeli nalaze iznad crvene crte.
Rok za žalbe je do srede 16.02.2011. Učenici se mogu obratiti svojim predmetnim nastavnicima
ukoliko žele uvid u svoja rešenja.
Rešenja zadataka de biti postavljena na školski sajt najkasnije u ponedeljak 14.02.2011.
Takmičarska komisija :
1. Mirjana Miljkovid
2. Kiš – Kovač Ivet
3. Nenad Mirkov
Download

Rezultati