Denní psychoterapeutické sanatorium DPS Ondřejov
Pořádá
8. - 9. prosince 2011
V klášteře Emauzy
12. ročník konference
Integrativní přístup v terapii psychóz
na téma:
Psychiatrie 21. století
Vývoj projevů psychotické poruchy v čase. Garant Prim. MUDr. Martin Jarolímek:
Můžeme zaznamenat proměny projevů psychotických poruch v čase jak z hlediska obsahového,
tak i z hlediska obrazu onemocnění. Dříve často religiózní obsahy bludu a halucinací nabývají v
současnosti charakteru technologického spojeného s kamerami, satelity, internetem atd.
Rovněž se mění i obraz psychotické poruchy, ubývá například schizofrenií katatonních a přibývá
schizofrenií paranoidních a onemocnění spojených s poruchami nálad. V tomto bloku se
budeme snažit zmapovat tyto změny a položíme si otázku, zda a jaké to má důsledky pro
terapeutický přístup k této poruše.
Proměny přístupu k psychotické poruše v čase. Garant MUDr. Michal Vimmer:
V návaznosti na předchozí blok zde budeme sledovat proměnu pohledu odborníků na
psychotické poruchy, které byly dříve pojímány jednoznačně jako nemoc, kdežto dnes se stále
více mluví o epizodách, krizích atd., které jsou někdy spojovány i s příležitostí k životním
změnám a dalšímu rozvoji. V tomto bloku se budeme snažit zaznamenat, jak tato nová
perspektiva ovlivňuje terapeutický přístup k onemocnění.
Jak si komunitní péče představuje lůžkovou a lůžková komunitní? Garant Prim. MUDr. Petr Příhoda:
Vzájemné představy o "ideálním“ fungování a propojování psychiatrických a
psychoterapeutických služeb mohou vytvářet nové podněty, rozšiřovat spolupráci mezi
zařízeními a zmenšovat překážky v interdisciplinární komunikaci. Doufáme, že do diskuse se
zapojí zástupci všech „táborů“ psychiatrické péče.
Workshopy (max. 15 účastníků - probíhá ve středisku PSYCHOPOMPOS paralelně s programem)
Čtvrtek 8.12. - 11:00 – 12:30 - Martin Učík - Divadelní tvorba - zážitková terapie
Čtvrtek 8.12. - 14:30 – 16:00 - Leoš Horák, Pavla Štěpničková – Existenciální propedeutika a
spirituální praktiky (pokus o otevření psychotické dimense)
Pátek 9.12. - 17:00 – 18:30 – Martin Skála – Konec světa a konference budoucí
Čtvrtek 8.12.
Proměny přístupu k psychotické poruše v čase - Část 1. (Garant MUDr. Michal Vimmer)
9:00 - Jana Poljaková - o.s. Sympathea
9:30 - Jan Hoza - Využití Gestalt přístupu v terapii psychotických klientů
10:00 - Jiří Charvát - Osobní zkušenost, změny životních hodnot jako důsledek psychóz
11:00 – Anna Hogenová - Problém času ve fenomenologii
11:30 - Leoš Horák – Fenomenologický přístup k duševní nemoci
12:00 - Jan Šikl - Jak jsem si zabalil sve integracni zavazadlo do 21. st.
Vývoj projevů psychotické poruchy v čase (Garant Prim. MUDr. Martin Jarolímek)
14:00 - Barbora Vacková - Co je normální? Proměny normality v sociologické perspektivě
14:30 – Mariana Štefančíková - Mladí lidé se schizofrenií a jejich příběhy v psychoterapii (arteterapii)
15:00 - Martin Jarolímek - Proměny schizofrenních poruch v čase co se týče léčitelnosti
15:30 - Jaroslav Nejdl - Jak mně v léčení pomohla alternativní medicína
16:30 - Martin Skála – Transformační krize
17:00 - Pjér la Šéz – Psychóza a její souvislosti s takzvaně „normálním“ světem
17:30 - Stanislav Komárek - Jseš normální?!?!
18:00 - Jiří Motl - Boj se stigmatizací duševně nemocných
19:00 - Společenský a kulturní večer – hudba a občerstvení
(Kristian Marco - lodní restaurace pod Palackého mostem; jako kapela vystoupí UN Limited)
Pátek 9.12.
Proměny přístupu k psychotické poruše v čase – Část 2. (Garant MUDr. Michal Vimmer)
9:00 - Karásková Jana - Život mimo normu – co bere a co dává
9:30 - Miroslav Filip - Diagnostika a psychoterapie schizofrenie podle teorie osobních konstruktů
10:00 - Marie Kovářová, Miroslav Filip - Jak rozumí psychotičtí pacienti sobě a jiným lidem?
11:00 - Mabel Rodriguez - kognitivní remediace (zkušenosti z PCP)
11:30 - Eva Malá - Emoce na konci 20. století
12:00 - Dana Bakešová - Pacienti se schizofrenií v ochranném léčení.
12:30 - Beate Albrich, Viktor Dočkal – SOS
Jak si komunitní péče představuje lůžkovou a lůžková komunitní? (Garant Prim. MUDr. Petr Příhoda)
14:30 – Jiří Bláhovec - Další století-no a co?, aneb Sny,vize a realita na přelomu století
15:00 - Tereza Szymanská, Radka Smetanová, Filip Brož - První zkušenosti s denním stacionářem
pro psychotické poruchy na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové.
15.30 – Olga Šupalová, Zuzana Janíková - Integratívny prístup v terapii psychóz v podmienkach DPS
16:00 - Lenka Havlíčková a Eliška Hrbková - Denní stacionář PL Bohnice
17:00 - Scheansová Andrea - Škola seznamování - co nabízí a čím není
17:30 - Mnoháček Zgublačenko - Umělecká tvorba lidí s duševním onemocněním
18:00 - Jan Jaroš - Pacientští důvěrníci a projekt Buňka (Pilotní projekty o.s. KOLUMBUS)
Přihlásit se můžete na [email protected]
Více informací na www.ondrejov.cz
Žádáme o akreditaci ČLK, AKP, ČAS, MPSV, AKS
Download

Program_Emauzy_Letak..