Tisková zpráva
24. června 2014
Světová zdravotnická organizace uznala psoriázu jako závažnou nemoc historické rozhodnutí pro nemocné s lupénkou
Jedna z přijatých rezolucí 67. Světového zdravotnického shromáždění (WHA) v oblasti
prevence a kontroly chronických a nepřenosných onemocnění se věnuje onemocnění
psoriáze.
Lidé s tímto onemocněním mají tak oficiálně stvrzeno, že lupénka patří mezi závažná
neinfekční onemocnění, která způsobuje značnou psychosociální zátěž. „Rezoluce
upozorňuje také na fakt, že mnoho lidí s psoriázou trpí zbytečně, protože o nemoci
nemají dostatek informací, onemocnění je jim diagnostikováno nesprávně nebo
opožděně a zároveň se jim nedostává odpovídající léčby“, říká Dr. Alena Šteflová,
ředitelka Kanceláře WHO v ČR.
Díky větší informovanosti potenciálních nemocných se mohou celosvětově snížit dopady
tohoto onemocnění. Hlavní roli v procesu přijetí rezoluce o psoriáze hrála Mezinárodní
federace psoriatických asociací (IFPA). Její prezident Lars Ettarp s úlevou prohlásil:
„Konečně bylo vyslyšeno 125 miliónů lidí nemocných psoriázou. Tento den má pro
celosvětovou psoriatickou komunitu historický význam.“
Zároveň WHO vyzývá členské státy, aby se více zapojily do projektu o zvýšení povědomí o
lupénce a napomohly v boji se stigmatizací tohoto onemocnění. Za tímto účelem lze také
využit Světového dne lupénky, který každoročně připadá na 29. října.
V České republice například aktuálně probíhá projekt Nadačního fondu pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením - NFOZP, který upozorňuje na situaci pacientů
s lupénkou u nás. Záměrem však není pouze osvěta, ale konkrétní pomoc nemocným s
lupénkou prostřednictvím mobilní aplikace, která obsahuje tipy a doporučení jak lépe
překonávat úskalí nemoci. „Nejeden pacient jistě ocení i možnost zaznamenávání svého
zdravotního stavu pomocí jednoduché auto-diagnostické pomůcky. Ti, kteří si
v průběhu kampaně stáhnou aplikaci do chytrých telefonů, nebo se zaregistrují na
www.navzdy.info mají navíc šanci soutěžit o zajímavé ceny a týdenní pobyty v lázních
zaměřených na léčbu lupénky.“ říká manažer projektu Filip Zoubek.
Psoriáza (lupénka) je chronické zánětlivé progresivní autoimunitní onemocnění, které se
pojí se závažnými doprovodnými onemocněními. V České republice postihuje 2-4 % osob.
"To je téměř třísettisícová armáda našich obyvatel. Patnáct procent z nich trpí těžkou
formou s rozsáhlým postižením, které často není z různých důvodů dostatečně léčeno",
řekl předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a přednosta
Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady, prof. MUDr. Petr Arenberger,
DrSc., MBA.
Pro Českou republiku to znamená 264 828 pacientů s lupénkou. Pokud budeme
předpokládat počet nově diagnostikovaných pacientů ročně ve výši 60,4/100 000 obyvatel,
docházíme pak k ročnímu počtu 6 322 nově diagnostikovaných pacientů. Pacienti s
lupénkou, obzvláště pokud není jejich nemoc pod kontrolou, mají vysokou míru pracovní
neschopnosti a invalidity. Na jednoho pacienta v rámci pracovní produktivity tak přicházíme
o více než 60 tis. Kč ročně a na celou Českou republiku je toto číslo odhadováno na 4
miliardy Kč ročně.
„Kožní zánět, který je s rozsáhlou neléčenou lupénkou spojen, je doprovázen zvýšenou
přítomností zánětlivých mediátorů v celém organismu. Ty pak vyvolávají zánětlivé pochody i
v jiných orgánech a urychlují například rozvoj aterosklerózy se zvýšeným rizikem infarktu
myokardu a další přidružená onemocnění", doplnil prof. Petr Arenberger. Pokud není pacient
včas a dobře léčen, vede to ke zkrácení délky života, rozvoji přidružených onemocnění, ztrátě
produktivity a tedy i zatěžování nejen zdravotního, ale i sociálního systému (invalidní
důchod, nemocenská, soc. příspěvky atd.). Při včasné léčbě dochází k udržení soběstačnosti,
práceschopnosti, zlepšení kvality života a prevenci komorbidit. Pouze zahájení včasné a
vhodné léčby může těmto ztrátám zabránit.
Kontakt pro média:
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
ředitelka
Kancelář WHO v ČR
www.who.cz
Filip Zoubek,
Manažer komunikace
Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, www.nfozp.cz
Fakta o psoriáze:
 Psoriáza je závažné chronické autoimunitní onemocnění postihující každého
padesátého člověka ve všech částech světa.
 Nepostihuje „pouze“ kůži, ale zasahuje i vnitřní orgány organismu (mnoha aspektové
systémové onemocnění). Onemocnění „nad“ a „pod“ kůží, onemocnění, které je
„zrcadlem“ jiných vnitřních chorob.
 U 30-40% pacientů s psoriázou se rozvine psoriatická artritida a další závažná
doprovodná onemocnění jako metabolický syndrom, kardiovaskulární onemocnění,
diabetes, Crohnova nemoc, deprese a další.
 Není nakažlivá – nepřenáší se dotykem od jiné osoby.
 Může být bolestivá, nevzhledná a velmi stresující.
 Psoriáza se může objevit všude, dokonce může pokrývat celé tělo.
 Psoriáza není zatím vyléčitelná, ale léčitelná - pro každého pacienta dnes existuje
možnost léčby, záleží na její dostupnosti.
 Před více než 100 lety se pro léčbu používal dithranol, uhelný dehet, kyselina
salicylová, sluneční záření, soli Mrtvého moře, změkčovadla.
 Nové možnosti pro pacienty přináší využití biologické léčby.
Download

WHO tiskova zprava.pdf