čtvrtek, 12. 2. 2015
9:00 - 12:00
11:00-14:00
14:00-15:30
Pauza
16:00 - 17:00
16:00
Vernisáž výstavyM.Potměšil
REGISTRACE
Student centrum - prodej knih
Jan Roubal: Jak je
Kristýna Drozdová:
možné učit integraci Psychoterapie a
v psychoterapii
neurověda?
Jiří Růžička
Joseph Dodds:
Neuropsychoanalysi
David Keith:
s: a modern
Psychotherapy is an integrative
Art
approach…
Kostínková: Integrace v
českých
psychoterapeutických
výcvicích
Stanislav Suda: Dialogické jednání (25)
Martinec, Martincová: Výroba přírodních hudebních nástrojů pro muzikoterapii (20)
Natalya Sakovič: Dialogues on the threshold of Hades (9-15h)
Martin Polínek: Gestaltdrama (16)
Catherine Phillips: Finding Our Place (10)
Szabová-Stupková-Vodičková: Ostrovy (20)
Raphaela Heaslip: Care of oneself and journey into growth (15)
Sedláček, Hájek : Harmonizující muzikoterapie (10) (16-17:00)
Motyčková, Faltusová: Muzikoterapeutická hudba s přesnými pravidly je sama o sobě terapií aneb Cesta Celostní muzikoterapie (22)
přednášky/lectures Psychoterapy
workshopy/workshops Dramatherapy
workshopy/workshops Art Therapy
workshopy/workshops Dance and Movement Therapy
workshopy/workshops Music Therapy
Alena Nohavová:
Exprese v expresivní
terapii a ve výuce
psychologie
17:00
Vernisáž
výstavy –
A.Víšková
18:00
Divadlo Bílá holubice
pátek, 13. 2. 2015
9:00-10:30
11:00-12:30
14:30-16:00
16:30-17:30
18:00
16:00 Taneční piknik
Blochová: Harmonizační a léčivé vokály (20)
Barbora Sedláková:
Terapeutický tanec jako
cesta ke snižování úzkosti
a deprese
Agnieszka Sokołowska:
“My Body could be my
Magdaléna Szabová: Od
Ally”. Thinking through the psychomotorickej k
body and movement
inkluzívnej terapii
Vít kašpařík: PRODEJ NÁSTROJů
Gajdošíková
Zeleiová:
Psychotemporalit
a a vzťahové
módy v
muzikoterapii
Marie Lhotová: vernisáž a workshop k výstavě Paralely
Lenka Czereová: Arts-Based Research (20)
Zbyněk Zicha:
Jan Slavík: Na cestách mezi světem Postmoderní
fikce a světem reálných možností myšlení
Klicperová,
Student centrum - prodej
knih
Komzáková:
Přínos
Júlia Zorkovská:
spolupráce
Terapeutický
arteterapeuta a
potenciál tvorby
zrakového
Jitka Géringová:
Partnerství a
spoluzážitek v
arteterapii
Kantor: Komunitní muzikoterapie - od individuální terapie k
hudebnímu vystoupení (20)
den Otter, van Mook: New perspective (20)
Agnieszka Sokolowska: Between safeness and mystery (30)
den Otter, van Mook: Playback Theatre - introduction (25)
Radana Syrovátková: Posttotalitní identita v našich telesných projevech (12)
Weule, Weule: Becoming acquainted with Paul Rebillot's Heldenreise® (Hero's Journey) (20)
Patrik Krebs: Divadlo a rôzne vylúčené skupiny
Daniel Plecháček: Alikvotní zpěv v receptivní muzikoterapii (20)
Komzáková: Zážitek barvou (12)
Mariana Štefančíková: Koncept pěti živlů (20)
Jan Kubánek: Skupinová práce se sny a s kruhy (10)
Pauza
Marianna Štefančíková:
Využití konceptů
pohádkových příběhů v
arteterapii
21:30
Vít Kašpařík: Prosté lidové hudební nástroje v současné společnosti (15)
Coufalová, Synek: Výroba netradičních hudebních nástrojů ve škole (15)
Lipský, Pazour: Muzikoterapie v klavírních proměnách (15)
Čížková, Opavský: Autenticita jednotlivce v kontextu práce se
skupinou v tanečně pohybové terapii
Latino
Cubano
Slovosledi: Ve vlastní
šťávě: 2015
Vlastislav Matoušek: Úvod do šakuhači honkjoku (15)
Joseph Dodds: Ecopsychoanalysis in practice: integrating nature
into the theory and practice of psychotherapy…(15)
Marek Šmejkal: Kung Fu Terapie (20)
Angela Carrazza: Soul-searching: a presentation (30)
Petra Sobková: Imaginace a její výtvarné zpracování (12)
Jiří Růžička: Dvě modality existence; snová a bdělá
Maria Gillen: Atmosphere and Roles (15)
Monika Stehlíková: Body 2 Brain (20)
Sedláček, Hájek : Harmonizující muzikoterapie (10) (13:30-14:30)
přednášky/lectures Music Therapy
přednášky/lectures Dance and Movement Therapy
přednášky/lectures Art Therapy
workshopy/workshops Dramatherapy
workshopy/workshops Art Therapy
workshopy/workshops Dance and Movement Therapy
workshopy/workshops Music Therapy
workshopy/workshops Psychotherapy
Pauza
Vicky Karkou: Dance
movement psychotherapy
(DMP) for depression
Alena Vlková: Inovativní využití metody
muzikoterapeutického orchestru k orientační
diagnostice dynamiky sociální skupiny
Student centrum - prodej knih
Holzer: Vývoj evropské hudby,
přirozené a temperované
Joanna Filas:
ladění a alikvotní tóny v
Proudy
kontextu celostní
muzikoterapie v
muzikoterapie
Polsku
Aleksandra Rayska: The
Syrovátková: Co
unknown territory - working nás čeká v
with the negative
taneční a
countertransference in DMT. pohybové terapii
Video presentation
za dvacet let?
12:30-14:30 Oběd
Wolfgang Mastnak: Cardio
Music Therapy
Vlastislav Matoušek:
Terapeutické aspekty
honkjoku-tradičních
skladeb
Pauza
Student centrum - prodej knih
20:00
Zahájení
společenského
Strejček,
Rak:
Comenius
Sedláček, Hájek : Harmonizující muzikoterapie (10) (16:3017:30)
sobota, 14.2.2015
(11:30) 12:00 - 13:00
Weule, Weule: Hero's
Maria Gillen: Catharsis - journey and its 3
Raphaela Heaslip: Why
a Therapeutic Model decisive steps
Sesame?
Pauza 11:0012:00
10:00 - 11:30
Šilarová, Šilarová:
Dramaterapie v
sociálních službách klient v procesu
Lištiaková, Štěpán:
Dramaterapie v
sociálních službách…
14:30 - 16:00
Monika Homolová:
Strana mírného
pokroku
Závěrečný
koncert
Barbora Eisenhammerová: Sebepoznání skrze akční umění (10)
Volkmerová, Volkmer: Terapie loutkou (15)
Jana Olejníčková: Využití dramaterapie u klientů s neurotickou
poruchou (15)
Alena Vlková: Prvky muzikoterapie při práci pedagoga v MŠ a na 1.st. ZŠ (18)
Wolfgang Masnak: Cardio Sound Work in Long-term Rehabilitation (25)
Andrea Nagy: Illness as a metaphor? Skupina A (15)
Šuplatová,Takáčová: Integrácia s gráciou (20)
Košálová: „Tu a teraz“ cez pohyb a tanec (11:45-13:15) (17)
Joanna Filas: Tělo, hlas, vizualizace (20)
Oběd 13:00 - 14:30
Svatava Drličková: Rozdílnost v muzikoterapeutickém (18)
Macháček, Stibůrek, Zach: Denní stacionář na psychosomatické klinice
Sedláček, Hájek : Harmonizující muzikoterapie
(13-14:00) (10)
Macháček: Sebezkušenostní dílna – skupinová cvičení v psychoterapii
zaměřené na tělo (20)
Monika Homolová: Divadelní integrační happening (40)
Andrea Nagy: Illness as a metaphor? Skupina B (15)
Petra Zdenková: Neurorehabilitační muzikoterapie v praxi klinické
logopedie (12)
Jaroslava Dosedlová: Rituál v terapeutickém tanci (20)
Anna Neuwirtová: Hlas v muzikoterapii (15)
Lucia Šimončičová: Práca s bábkami ako možná cesta (15)
Špinarová Dusbábková. Mala: Taneční terapie - modely Troodi Schop
(20)
Norrie Ross: What Happens Without Words? (20)
Andrea Hanzlová: Postava prostřednictvím zážitku s hlínou (12)
Plecháčková, Plecháček: Orientální rytmy v muzikoterapeutické praxi (20)
David Keith: Being Therapeutic /Transcending the Social (30)
přednášky/lectures Dramatherapy
workshopy/workshops Dramatherapy
workshopy/workshops Art Therapy
workshopy/workshops Dance and Movement Therapy
workshopy/workshops Music Therapy
workshopy/workshops Psychotherapy
17:00
Markéta Gerlichová: Muzikoterapie cílená na prevenci a léčbu
psychosomatických onemocnění (12)
Šilarová, Šilarová: Dramaterapeutický projekt Cesta dřeva (15)
Download

ke stažení v PDF - Společný prostor 2015