Stavíte?Rekonstruujete?
Vaše denní dávka
kultury
zábavy
aa zábavy
Zařizujetekultury
interiér?
www.stavebniveletrhybrno.cz
divadla, FILMY,
filmy, KINA,
kina, KLUBY,
kluby, KONCERTY
koncerty
DIVADLA,
výstavy, HUDBA...
hudba...
VÝSTAVY,
kult.cz
24.–28.
4. 2012
Brno – Výstaviště
www.mobitex.cz
duben 2012 | ročník 14
04
kult.
zdarma
rozhovor – Andreas Sebastian Weiser film – Srovnání Knoflíkových válek, Alex zápasí i na DVD
hudba – McCartney zpívá oblíbené písně svých rodičů, Charlie Straight jsou o krok blíž svému snu
divadlo – Publikum se baví s Julesem, publikum se baví s Jimem, Papežka pro masy
knihy – Tana Frenchová pustila do světa další detektivku, Možná bude žít věčně
Brno-Komárov
11. 5.
2012
NIGHTWORK
+25.œļ(6/Œļ(
INEKAFE, TOMÁŠ KLUS, MIG 21
MONKEY BUSINESS, TATA BOJS
více na www.majales.cz
www.knihydobrovsky.cz
více prožitkĝ na každý den
DA
AUTOGRAMA IÁ
BESEDA
ANDREAS
SEBASTIAN
WEISER
Umění vůbec není zábava
Ladislava
Špačka
úterý
10. 4. od 16 h
KNIHY DOBROVSKÝ, Joštova 6, Brno
www.mhf-brno.cz
www.livingstone.cz
ASIE • AFRIKA • AMERIKA • AUSTRÁLIE • ANTARKTIDA
VELIKONOČNÍ FESTIVAL
DUCHOVNÍ HUDBY
1—15/4/2O12
obsah/duben 2012 | 3
Obsah
▶ rozhovor s andreasem s. weiserem
04 ▶ rozhovor s andreasem s. weiserem
Umění vůbec není zábava
06 ▶ soutěže
07
▶ mlsná tužka
10
▶ recenze
15
▶ freetime
16
▶ tipy na akce
18
▶ programy akcí
▶4
▶ mlsná tužka
U dobrého pastýře
▶7
▶ divadla
Publikum se baví s Julesem,
publikum se baví s Jimem
▶ 10
▶ hudba
McCartney zpívá oblíbené písně
svých rodičů
▶ 10
Editorial
Jaro se letos ohlásilo v plné zbroji docela brzy. Sílu
jeho nástupu si sám pro sebe poměřuji datem, kdy
vytáhnu kolo a nasadím pod kolena zkrácené cyklistické čapáky. Letos jsem tyhle tříčtvrťáky vytáhl už
15. března a to je za posledních několik let myslím
rekord. Nemluvě o tom, že jsem na silnicích viděl
mnoho odvážlivců v letním cyklistickém oblečení.
Mám natolik rád svá kolena, že jsem si na něco podobného netroufl, ale rozhodně jsem zaznamenal,
že jaro nekompromisně přebírá žezlo.
Jaro pro mě vedle všech jeho dalších příjemných
atributů znamená především přípravy na největší
jazzový svátek v České republice, mezinárodní
festival JazzFestBrno. Vedle potěšení z přílivu
čerstvé energie, odkládání šál a kabátů tak pociťuji pozitivní očekávání věcí příštích a soustřeďuji
svoji pozornost především na festivalové umělce.
A že je letos na koho. Která jiná brněnská akce bez
Děkujeme našim partnerům
ohledu na žánry nabízí tak široké portfolio umělců
patřících do nejužší světové špičky? Když vynechám Avishaie Cohena a Pata Methenyho, jazzové
superhvězdy se záběrem daleko za hranice žánru,
pořád mi zbývá nespočet lákavých vystoupení.
Brian Blade, Vijay Iyer, Donny McCaslin, Jonathan
Kreisberg, Tigran Hamasyan, Alex Sipiagin – ti
všichni formují dnešní podobu jazzu a zásadně
determinují jeho směřování do budoucna.
Naše snaha nepodporovat provinčnost města
Brna je dlouhodobá a doufáme, že inspirativní
i pro okolí. Město Brno má inteligentní a osvícené publikum, které miluje poctivost a kvalitu.
Teď jsem se sám sebe trochu lekl. Přece se
nemýlím?
Vilém Spilka
umělecký ředitel festivalu JazzFestBrno 2012
4 | rozhovor
Andreas
And
reas Sebastian Weiser
Umění vůbec není zábava
Velikonoční festival duchovní hudby ladí programy jednotlivých koncertů podle brněnských kostelů,
ve kterých se akce konají. Umístění závěrečného koncertu festivalu do katedrály sv. Petra a Pavla je
očekávanou událostí. Letos o to očekávanější, že se pořadatelům podařil skutečný dramaturgický objev.
Dramaturgie zacílila pozornost na oratorium Lazarus Franze Schuberta.
Na české premiéře díla spojí v neděli 15. dubna
2012 od 19.00 hod. umělecké síly Filharmonie
Brno a Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou. V rolích Lazara, Marie,
Marty, Šimona a dalších novozákonních postav
vystoupí Marie Fajtová, Kateřina Kněžíková,
Veronika Hajnová, Aleš Briscein, Tomáš Kořínek
a Vladimír Chmelo.
Nastudování řídí Andreas Sebastian Weiser, který
debutoval v roce 1993 u Symfonického orchestru
Bavorského rozhlasu, když narychlo zaskočil za
Semjona Byčkova a převzal řízení 9. symfonie
Gustava Mahlera. Následovala jeho další pozvání k Mnichovskému rozhlasovému orchestru,
k Symfonickému orchestru Bavorského rozhlasu nebo Mnichovskému bachovskému kolegiu.
Tuzemské publikum tohoto umělce poznalo jako
dirigenta Českého komorního orchestru. Andrease
S. Weisera, který se od sezóny 2012–2013 ujímá
místa šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové,
jsme se zeptali:
S jakými pocity jste přijal pozvání do
Brna, města Leoše Janáčka, ke spolupráci
s Filharmonií Brno a Českým filharmonickým sborem Brno?
S velkou radostí. Brno je důležité město s významným orchestrem a sborem. Na spolupráci se velice
těším, i kvůli tomu, že manželka pochází z Brna. V mé
rodině zase koluje pověst, že mistr Anton Pilgram byl
naším předkem, moje maminka je rozená Pilgram.
Jak vypadá váš koncertní diář v těchto
měsících?
koncertu: poprvé v roce 1995 v rámci festivalu
v Ravenně, pořádaném dirigentem Riccardem
Mutim a jeho chotí, a potom ještě jednou ve
Španělsku. Pak mě poprosil, abych ve Válečném
requiem Brittena dirigoval Komorní orchestr RAI
Turín, zatímco on řídil velký orchestr. Později se
k tomu přidala další provedení s ním ve Španělsku
a v Německu. Byl nádherným člověkem a jsem hluboce vděčný, že jsem ho mohl poznat osobně blíže.
Při zkouškách byl nekompromisní a kladl nejvyšší
nároky, ale při koncertu to byl inspirativní partner.
Jeho energie byla fenoménem. Nezapomenutelné
jsou momenty, kdy vyprávěl o svých přátelích,
Brittenovi a Šostakovičovi, například ve svém
pařížském bytě při skleničce dobrého vína.
Právě jsem přiletěl z Kataru, kam se v květnu opět vracím. Řadu koncertů mám v Praze
i v Hradci Králové. Hned po festivalovém koncertě v Brně jedu do Moskvy, kde diriguji koncert
v rámci Rostropovičova festivalu ve Velkém sále Bydlíte v Praze. Létal byste za svými pracovními závazky raději z Ruzyně nebo
Moskevské konzervatoře.
z letiště Václava Havla?
Samozřejmě by mě těšilo, kdyby se pražské letiště
Dvakrát jsem měl štěstí doprovázet Mstislava jmenovalo po panu prezidentu Havlovi. Václav Havel
Rostropoviče ve Dvořákově Violoncellovém byl jeden z nejvýznamnějších Čechů vůbec, Evropan
Jak takové pozvání dirigent dostane?
rozhovor | 5
rozhlasu – v roce 1988! Pozorovat ho při práci bylo Pokus o dokončení Schubertova Lazara
velmi zajímavé a vzrušující a z hlediska výchovy uskutečnil skladatel Edison Děnisov,
Berio napsal s použitím Schubertových
orchestru mi dal velmi mnoho.
symfonických fragmentů Rendering,
Jaký vliv na vás má spolupráce s Lorinem Zender je autorem komponované interMaazelem?
pretace Zimní cesty, mohli bychom poZa prvé je to velká čest. Za druhé i velký tlak nikdy kračovat Widmannem ad. Máte osobní
ho ničím nezklamat. Že má unikátní paměť, je zná- zkušenost s postmoderními transkripcemé, a má absolutně nejlepší techniku dirigování. mi romantiků?
Tím je to pro mě i dobrá škola.
H. H. Eggebrecht, velký německý muzikolog a přítel brněnské hudební vědy, řekl,
že se u Schuberta stává smutek básně
a jejího rozeznění – na rozdíl od smuta světoobčan. Letiště je brána do světa, tak by to byl ku, který zakoušíme v životě – krásným.
krásný symbol, kdyby nosilo jeho jméno.
Cítíte v Lazarovi stejnou poetiku?
Jste rodák ze Stuttgartu, ale výtečně
ovládáte mj. i češtinu. Známe příklady
novinářů a literátů, kteří lehce přechází
z jedné jazykové oblasti do druhé, k čemu
takovou dispozici může využít hudebník?
Dnes je hudební život tak mezinárodní, že je důležité umět více jazyků. V mladých orchestrech,
např. ve Valencii, v Itálii, v Kataru, kde pravidelně
pracuji, není nikdo, kdo by neuměl minimálně tři
jazyky. Základní jazyky hudebníka jsou angličtina
pro komunikaci a italština pro terminologii. Když
jsem dirigoval poprvé v Hradci Králové, ještě před
revolucí, tak mě pan ředitel představil orchestru
a jemně „varoval“ hráče, že umím česky. Znalost
češtiny považuji za luxus.
Cítíte různé kulturní tradice jako obohacení, nebo spíš překážku dorozumění?
Je to samozřejmě tragické, ale jak správně
Eggebrecht napsal, v krásné formě. Chybí nám ta
hlavní část (vzkříšení), abychom mohli posoudit,
jak by dopadl kontrast: tragédie versus zázrak.
U Lazara je básnické pozadí o to přítomnější,
že převažuje sólový zpěv. Rozdrobení formy na
kratší ariosa přibližuje Lazara k písňové tvorbě Schuberta. Tato skladba nevychází z tradice
bachovských oratorií, kde je naopak nositelem
hudebního dění sbor.
Sdílíte s biblickou předlohou oratoria víru
ve vzkříšení? Je vám blízký luteránský
pohled autora libreta A. H. Niemeyera?
Jak hodnotíte pokus dokončit Schubertovu
Nedokončenou symfonii?
Jako omyl. Máme problém akceptovat, že něco je
torzo, chceme mít všechno hotové. A právě v případu Schubertovy Nedokončené neřekl skladatel
všechno o životě během těch dvou vět? Co nám
tam ještě chybí? Totéž je u Lazara. Škoda, že to
hlavní tam chybí, to znamená vzkříšení. Ale stejně
ten existující fragment je sám o sobě tak hodnotný,
že by mě nenapadlo ho nějak dokončit. Možná je to
i vzkaz pro nás, že ho Schubert nedokončil. Možná
si nebyl jistý, jak takový zázrak zhudebnit, ale to
je jen spekulace.
To je těžká otázka, jsem křesťan, evangelík.
Samozřejmě věřím, že Ježíš vstal z mrtvých.
Všeobecně existují rozdíly v interpretaci Bible
mezi evangelickou a katolickou církví, ale pro mě
jsou důležitější ony společné základy a fakt, že Zvykli jsme si dnes přijímat spíše pragvšichni jsme křesťané. Nekoncentruji se na rozdíly, matická, racionální řešení a zamítat
řešení obsahující prvky fantazie, řešení
které nepovažuji za podstatné.
Osobně to cítím vysloveně jako obohacení, ale
vzájemné dorozumění je aktivní a občas těžký
proces. Musím se snažit tu cizí kulturu pochopit.
Mění to i můj pohled na vlastní kulturu a učím se re- Nejedna kritika oceňuje stylovost vašich
spektovat i odlišné názory. Už nemohu postavit svůj interpretací, konkrétně také Schuberta.
žebříček hodnot do pozice absolutní a jediné pravdy. Jak se díváte na historicky poučenou
interpretaci?
Kdo vás ovlivnil na počátku vaší dirigent- Těší mě, když kritika chválí konkrétně, určitý interpreské dráhy?
tační aspekt. Schubert je zajímavý fenomén, protože je
Skutečně mě těší, že mohu odpovědět na tuto otázku jmény dvou českých dirigentů. S velkou vděčností se v myšlenkách vracím do doby s Václavem
Neumannem, u kterého jsem směl studovat v letech
1987–88. Rozhovory s ním byly vždy intenzivní
a přiblížil mi nejen českou hudbu. Tématem byly
vždy znovu také estetické a filozofické otázky.
Šťastnou náhodu pro mě představovala i intervence Vladimíra Válka. Prosadil, že jsem (coby západní Němec) mohl pracovat jako druhý dirigent
se Symfonickým orchestrem Československého
Je vždycky zajímavé zabývat se tím, co romantismus znamená pro dnešního moderního skladatele.
Máme zde důkaz, že otázka citu v dnešní době
vůbec není zastaralá. Ale je zvláštní, že se potřebujeme vrátit k romantickému originálu, abychom
zase našli jazyk emocí. Co vypovídá tento deficit
o naší společnosti, naší době? Například v Zimní
cestě je zpěv originál, do něhož Zender nezasahoval. Doprovod, který je komentářem k textu,
Zender „jenom“ rozšířil o prvky, které Schubert
ještě vůbec nemohl mít k dispozici.
na prahu klasiky a romantiky. Je cítit, že forma je striktně klasická, ale obsah je už dál, je romantický, emotivnější. Občas má člověk dojem, že forma Schubertovi
už nestačí k vyjádření celého obsahu. Vážím si kolegů,
kteří se snaží o autentickou interpretaci. Dnešní posluchač zná i jinou hudbu než tehdejší a já myslím,
že ho nemůže zcela uspokojit slyšet hudbu tak, jak se
snad tehdy hrála. Na druhou stranu pro nás, moderní
interprety, toto hnutí přineslo velmi zajímavé poznatky
týkající se artikulace, frázování, velikosti obsazení atd.,
což samozřejmě ovlivňuje každého dnešního dirigenta.
nelogická, ale krásná. Má umění v tomto
světě ještě místo?
Umění vůbec není zábava. Bylo, je a bude vždycky
základní duševní a duchovní „stravou“ člověka. Je
spíš zrcadlem společnosti. Umění může být také
pochopeno jako protihlas vůči všeobecnému a všudypřítomnému racionalismu. Hlavním prvkem racionalismu je analýza, to znamená „rozmontování“
nějakého celku, abychom viděli jednotlivé součástky. A většinou to tím konči. Umění jde ale dále:
i jako interpreti musíme partitury analyzovat, to
ale nestačí, musíme potom provést syntézu, najít
zase ten celek – a to je interpretace. Lidé vždycky
hledají, co je smysl života, co je po smrti, co je nad
námi. Umění může pomoci, najít odpovědi – nebo
akceptovat fakt, že odpovědi nejsou.
› Marek Hrubecký
Andreas Sebastian Weiser
absolvoval Vysokou školu umění v Berlíně. Na základě stipendia Německé akademické výměnné služby studoval také u Václava
Neumanna při České filharmonii (1987/88). O rok později se stal druhým dirigentem Symfonického orchestru Československého
rozhlasu. V roce 1993 debutoval u Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. V letošním roce se ujímá postu šéfdirigenta
Filharmonie Hradec Králové.
6 | s outěže
Kulturní zážitek za jednu SMSku
Koncert Lucie Bílé
Vyhrajte vstupenky na koncert
Lucie Bílé, který se uskuteční 26.
dubna 2012 ve 20.00 v Hale Vodova.
Soutěží se o 6 vstupenek v hodnotě
690 Kč. Každá 49. SMS se správnou
odpovědí vyhrává.
Kniha Milana Ohniska
Nechráněný styk
Alenka v říši divů
ve Véčku
Vyhrajte básnickou sbírku Milana
Ohniska Nechráněný styk. Soutěží
se o 4 knihy v hodnotě 229 Kč. Každá 15. SMS se správnou odpovědí
vyhrává.
Vyhrajte vstupenky na divadelní
představení hry Alenka v říši divů,
které se uskuteční 29. dubna 2012
v Divadelním studiu V od 17.00.
Soutěží se o 5x2 vstupenky v hodnotě 140 Kč. Každá 9. SMS se správnou odpovědí vyhrává.
Jaké je vlastní jméno Lucie Bílé?
Jak se jmenovala první básnická
sbírka Milana Ohniska?
a) Lucie Černá
b) Hana Bílá
c) Hana Zaňáková
a) Azurové inferno
b) Obejmi démona!
c) Milancolia
heslo: BILA
Soutěž probíhá od 19. 3. 2012 do 24. 4. 2012 nebo
do vyčerpání vstupenek.
heslo: OHNISKO
Soutěž probíhá od 15. 3. 2012 do 30. 4. 2012 nebo
do vyčerpání knih.
Koncert Roberta Křesťana
a Druhé trávy
Koncert kapely Buty
Divadelní představení
Leoš aneb tvá nejvěrnější
Vyhrajte vstupenky na koncert
Roberta Křesťana a Druhé trávy,
který se uskuteční 17. dubna 2012
v 19.30 ve Společenském centru
Bystrc. Soutěží se o 5x2 vstupenky
v hodnotě 220 Kč. Každá 14. SMS se
správnou odpovědí vyhrává.
Vyhrajte vstupenky na koncert
a křest nového alba kapely Buty,
který se uskuteční 23. května 2012
ve 20.00 na Flédě. Soutěží se o 5
vstupenek v hodnotě 250 Kč. Každá 15. SMS se správnou odpovědí
vyhrává.
Vyhrajte vstupenky na divadelní
představení hry Leoš aneb tvá
nejvěrnější, které se uskuteční
26. dubna 2012 v Divadle Husa na
provázku. Soutěží se o 6 vstupenek
v hodnotě 320 Kč. Každá 19. SMS se
správnou odpovědí vyhrává.
Jak se jmenovalo album kapely,
které vyšlo roku 2011?
Od kterého roku kapela vystupuje
pod názvem Buty?
Jak se jmenovala poslední láska
Leoše Janáčka?
a) Marcipán z Toleda
b) Marcipán z Říma
c) Marcipán z Benátek
a) 1986
b) 1987
c) 1988
a) paní Schulzová
b) Gabriela Horváthová
c) Kamila Stösslová
heslo: KRESTAN
Soutěž probíhá od 14. 3. 2012 do 15. 4. 2012 nebo
do vyčerpání vstupenek.
heslo: BUTY
Soutěž probíhá od 9. 3. 2012 do 21. 5. 2012 nebo
do vyčerpání vstupenek.
heslo: LEOS
Soutěž probíhá od 9. 3. 2012 do 24. 4. 2012 nebo
do vyčerpání vstupenek.
Kolikátou sezónu letos „Véčko”
slaví?
a) pátou
b) desátou
c) patnáctou
heslo: ALENKA
Soutěž probíhá od 14. 3. 2012 do 22. 4. 2012 nebo
do vyčerpání vstupenek.
Vaše odpovědi zasílejte formou SMS na číslo 900 09 15 ve tvaru KULT(mezera)HESLO(mezera)A/B/C, napři. KULT HAVELKA A. Ihned po odeslání odpovědi zjistíte, zda byla vaše SMS výherní.
Cena SMS je 15 Kč včetně DPH. Soutěž technicky zajišťuje společnost Mobilbonus s.r.o.
mlsná tužka | 7
U dobrého
dobrého pastýře
I když byste to možná čekali, nebudu psát o restauraci.
Je to bistro. Se vším všudy: je to rychlé, s objednávkou u pultu a jídlo vám zde i zabalí.
Především je to ale dobré. Jestli jdete po ulici Veveří, zkuste to.
Bistro ve dřevě
U dobrého pastýře je důkaz, že bistro nemusí
znamenat umělou hmotu, pultíky a podobné, spíše negativní charakteristiky. U dobrého pastýře
je podnik vyvedený ve dřevě, s ovčími kůžemi
na lavicích a v podvečer se zapálenými svíčkami. Pastýř se vyznačuje rychlostí a kvalitou.
Kéž by mu obojí vydrželo a nebyla to písnička
o lapajícím ptáčkovi. Podobně jako ceny. Na servírované porce jsou nízké, což by mělo správně
být další charakteristikou bistra.
a to nejenom proto, že špenát byl špenátem
a nikoliv zelenou kaší. Především však kvůli
božskému houskovému knedlíku. Ten můžete vyzkoušet i se segedínským gulášem nebo
kachnou. Halušky se zelím a slaninou za 67
Kč měly na mě opět trochu moc slaniny, ale
rozhodně lépe hodně slaniny než hostův pocit, že byl ošizen. Česnekový bůček byl rovněž
skvostný, především díky kůrčičce a cibulce na
šťouchaných bramborách. Doporučit mohu také
polévky, bramboračku a zelňačku. Husté, horké,
povzbuzující. Za 33 Kč. Nekup to.
Na Slovensko s dobrým žlučníkem
Pokrmy tvoří především slovenská nabídka,
takže slanina, bůček, slanina, kačena… slanina
a Zlatý Bažant a Borovička. Jestli jste citlivky,
raději to vzdejte. I když i pro vás je tu variace listových salátů s vejci, nebo zapečená brambora
se sýrovou omáčkou. Já jsem jedl francouzské
brambory za 55 Kč. U nich bych vyměnil část
slaniny za klobásku. Jako vynikající hodnotím
nabídku „vrabec, špenát a knedlík“ za 72 Kč,
Vydržať, vydržať!
Personál mi občanky neukazoval, ale měl jsem
z nich veskrze domácí pocit. Pohodový a klidný.
Vypadalo to, že je podnik těší. Proto a taky kvůli
nám strávníkům doufám, že jim elán vydrží.
Budu to sledovat. Nechci o ty knedlíky přijít.
Jsou totiž … se slaninou.
› Stanislav Griebe
U dobrého pastýře
Veveří 16
602 00 Brno-střed
Otevírací doba
Po–Čt 10.00–19.00
Pá 10.00–24.00
servis:
prostředí:
jídlo:
Recenze dalších restaurací
hledejte na www.kult.cz
8 | aktuálně
▶ lidé: zahajte festivalovou sezónu s youth for you(th)
V centru Brna se to už 18. dubna bude hemžit
mladými umělci. Proběhne druhý ročník festivalu
mladých pro mladé Youth for You(th), který sdružuje studenty a mladé lidi se snahou předvést
návštěvníkům něco ze svého umu. Každý, kdo se
ve středu 18. dubna odpoledne bude pohybovat
centrem moravské metropole, se tak může pobavit během jejich vystoupení.
Letošní ročník proběhne opět na Moravském
náměstí, kde na hudební pódium vystoupí kapely
a hudebníci hrající styl rock, indie, jazz, pop a další alternativní styly. Pro milovníky tance, divadla
a výtvarného umění je připraven program v sálu
Břetislava Bakaly. Festival zakončí afterparty
v Metro Music Bar na Poštovské.
You(th), který je specifický tím, že se na jeho
Novinkou pro návštěvníky festivalu Youth for přípravě podílejí pouze studenti a mladí lidé, je
Jarmark neziskových organizací. Během něj se
dozvíte o činnosti organizací a o způsobu, jak se
vy sami můžete zapojit.
Na festivalu vystupují mladí lidé se vztahem
k Brnu – studenti, obyvatelé či mladí lidé, kteří
zde pracují. Program je určen široké veřejnosti,
proto zveme každého, kdo má rád kulturu a zajímá ho, čím se mladí lidé baví, aby navštívil druhý
ročník festivalu Youth for You(th).
› PR
Festival Youth for You(th)
Moravské náměstí, Sál Břetislava Bakaly,
Metro Music Bar
18. dubna 2012
www.youth4u.cz
Vše pro Vaši svatbu
• Kompletní gastronomický servis
• Hudební produkce dle Vašich představ
• Bezplatný pronájem našich provozů
pro hostinu a program
• Individuální přístup ke každému zákazníkovi
www.brixton-catering.cz
aktuálně | 9
Stavíte? Rekonstruujete?
Zařizujete interiér?
Jarní Stavební veletrhy Brno a Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu je tu pro vás!
Největší ucelená přehlídka všech oborů stavebnictví, nábytku a bytového vybavení ve střední a východní
Evropě se uskuteční v tradičním jarním termínu od 24. do 28. dubna na brněnském výstavišti.
Úspory nejen peněz, ale i energií
Zvýrazněným tématem, které se prolíná prakticky všemi obory veletrhu, jsou úspory energií,
energeticky úsporná řešení, jež budou prezentována jak na stáncích jednotlivých vystavovatelů,
v doprovodném programu, ale i v poradenském
centru Centra pasivního domu, které bude pro
všechny návštěvníky k dispozici zdarma po celou
dobu konání veletrhu. Tato stále aktuální problematika zahrnuje například oblast dřevostaveb,
vytápěcí techniky, dotýká se ale také všech
stavebních materiálů.
Žhavé novinky ze světa designu
Zcela nový Projekt NEW DESIGN je unikátní platformu pro prezentaci novinek z oblasti designu
na českém trhu. Za všechny přihlášené můžeme
jmenovat například společnost Hanák nábytek
nebo společnost Trachea. Firma Hanák nábytek
navazuje na tradici stolařské výroby velmi kvalitního nábytku a v projektu NEW DESIGN představí kolekci HDeco, která je cestou ke kořenům.
V čase nás přenese do 20. a 30. let minulého
století, kdy světu vládlo Art deco. Společnost
Trachea představí produkt OVERFACE - Nová
tvář bydlení. Tato technologie umožňuje aplikovat fotorealisticky věrný digitální potisk na
plošné materiály, zejména na nábytková dvířka.
Nabízí tak možnost vytvářet absolutně originální
interiéry, které lze navíc snadno proměňovat s prostorem, ale především s jednotlivými expouhou výměnou nábytkových dvířek.
ponáty vystavujících firem. Rozšiřují návštěvnicky atraktivní Projekt Architekt, který nabízí
Inspirace pro váš interiér
bezplatné poradenství interiérových architektů.
Inspirativní interiéry 2012 představují reál- K dnešnímu dni jsou v projektu Inspirativní intenou ukázku toho, jak je možné pracovat nejen riéry 2012 přihlášeny například tyto firmy: Hon
a.s., Hanák nábytek, Jech CZ, Jelínek - výroba
nábytku, Schmidt kuchyně, H – interiér, Alnus,
Klvaňa, BMB Ždánice nebo Nadop.
Získejte vstupenku na Stavební veletrhy
Brno výhodněji!
Využijte on-line registrace na internetu a získejte vstupenku na Mezinárodní veletrh nábytku
a interiérového designu za zvýhodněnou cenu!
Po vyplnění několika identifikačních otázek vám
bude zasláno elektronické potvrzení registrace.
Po jeho předložení na registračních místech
při vstupu do areálu brněnského výstaviště
bude vyměněno za plnohodnotnou vstupenku.
Registrace probíhá již nyní na internetových
stránkách veletrhu www.stavebniveletrhybrno.
cz.
› PR
Stavební veletrhy Brno 2012
BVV
24. – 28. dubna 2012
www.stavebniveletrhybrno.cz
10 | aktuálně
▶ lidé: svět ovládají vizuální média a fotografie mezi nimi
Moderní firma potřebuje prezentovat své zaměstnance, management a produkty způsobem, který odpovídá současným trendům.
Existují tisíce fotografů, stovky dobrých a dejme tomu desítky skvělých. Těch skvělých,
kteří se věnují fotografování portrétu, je však
jen velmi málo.
Může to být i proto, že zadavatelé, třeba maminky, většinou nežádají fotografie svých dětí
krásné, ale klasické. Samotný fotograf poté
nemá dostatečně volnou ruku.
Rádi bychom vám představili nadějnou fotografku z Brna, Šárku Tóthovou, která se
fotografování věnuje již od roku 2006. V současné době fotografuje především páry, které
chtějí mít fotografie na památku, rodinky
s dětmi, těhotné ženy či jednotlivé slečny,
které mohou fotoprezentaci uplatnit v modelingu či v dalších pracovních nabídkách.
Zaměřuje se tedy především na portrétní
a figurální fotografii.
Šárka Tóthová je velmi vstřícná a flexibilní v požadavcích zákazníků, vše záleží na
domluvě. Spustila svou novou webovou
prezentaci www.foto-sarus.com, kde najdete veškeré informace o focení a můžete si
prohlédnout galerii klientů, které již fotografovala. Fotografické služby jsou tu na
velice vysoké úrovni, včetně nejmodernějšího
vybavení. Setkáte se s příjemným prostředím
a vystupováním, takže stydlivější povahy se
AUTOGRAMA IBÁESDEDYY
Ladislava Špačka
úterý 10. 4.
Jaroslava Duška
středa 11. 4.
KNIHY DOBROVSKÝ, Joštova 6, Brno
vůbec nemusí bát. Šárka ke svým zákazníkům
přistupuje profesionálně, vše vám vysvětlí
a celou dobu si s vámi povídá, čímž odpadne
počáteční ostýchavost.
Výsledkem jsou fotky na úrovni, s nimiž se
můžete pochlubit jak rodině a přátelům, tak
je případně použít pro svou pracovní prezentaci ve firmách, modelingových agenturách
apod. Navíc vás Šárka i sama velmi pěkně
nalíčí, takže rozhodně nemusíte chodit nalíčená – líčení je totiž součástí samotného
fotografování. Zahrnuje i osobní projekt
Proměny líčením, kdy si vás nejdříve vyfotí
před nalíčením a poté bude vaše proměna
vystavena na stránkách. Navíc zcela nově
je možné si přímo v ateliéru zapůjčit plesové
šaty či historické kostýmy, čímž se sbírka
neustále rozšiřuje.
Šárka Tóthová se snaží vždy vyjít vstříc požadavkům klienta, tak aby byla výsledná fotografie co nejvíc dle jeho představ. Je možné také
nafotit drobné produkty k použití do reklamy
nebo na e-shopy. Ráda vám rovněž s čímkoliv
poradí nebo sdělí další podrobnosti, které vás
zajímají.
› PR
Fotogalerie Šáruš
Brno - Lesná
www.foto-sarus.com
recenze | 11
▶ divadla: publikum se baví s julesem, publikum se baví s jimem
Jules a Jim je název francouzského polo-autobiografického románu Henri-Pierra Rochého z roku
1953. Novou inscenaci Divadla Reduta zaštiťuje
autorovo jméno navzdory tomu, že titul proslul
především díky filmovému zpracování Francoise
Truffauta (1962), jednomu z klíčových děl tzv.
francouzské filmové nové vlny.
Brněnské představení vtáhne diváky hned od
začátku díky absolutnímu kontaktu s publikem.
Ten lze označit za odvážný, ale nepřekračující
hranici vkusu. Po této svým způsobem expozici
následuje doslova smršť převážně vizuálních
(v nejlepším slova smyslu divadelních) výstupů,
které mají potenciál bavit jak okolní (scéna je
koncipována tak, že ji obecenstvo ze tří čtvrtin
obklopuje) publikum, tak případné znalce vědní
teatrologie. Dovedně se pracuje se všemi v prvním
plánu jednoduchými rekvizitami a funkčně se
využívá hloubky divadelního prostoru. Vše vychází
příběh na pomyslné poloviny. Nutno říci, že ta
druhá je o poznání méně uvolněná, více svázaná
dějovými peripetiemi, v nichž méně pozorným
divákům dle mého hrozí mírná ztráta orientace.
S tím přichází znatelné zvolnění tempa celé hry,
což vyzní právě ve srovnání s bravurní předválečnou částí.
To však nic nemění na faktu, že se inscenace
Jules a Jim v Redutě povedla. Téměř po celou
dobu dokáže diváka překvapovat. Mimo jiné tím,
z pohybového, tanečního nebo dokonce hudebního jak moc se (dost možná nečekaně) ve výsledku
nadání tří protagonistů. Bylo by chybou vyzdvi- vzdálila kultovnímu francouzskému snímku.
hovat některého z nich, jelikož pouze dohromady
tvoří ompaktní celek.
› Ivo Michalík
Původní příběh se odehrává během 20. let minulého století, ale inscenace k nim přímo neodka- Henri-Pierre Roché: Jules a Jim
zuje. Jednou z příčin může být téma války, které Divadlo Reduta
tím nabývá obecnější (vše)platnosti. Odchod Psáno z představení 12. března 2012
titulních hrdinů na frontu každopádně i zde dělí www.ndbrno.cz/reduta
▶ film: srovnání knoflíkových válek
Kdo by neznal války o knoflíky vedené mezi kluky dvou
francouzských vesnic, Longeverne a Velrans? Jejich
příběhy sepsal učitel Louis Pergaud už v roce 1912, ale
většina z nás je bude znát díky filmu Yvese Roberta z roku
1962 a jeho nezapomenutelnému českému dabingu.
Postesknutí „kdyby sem to byl býval věděl, tak
bysem sem nechodil“ se natrvalo usadilo v naší
mluvě. Téměř o padesát let později byla Knoflíková
válka zfilmována znovu. Jak to dopadlo?
Tak předně, režisér Christophe Barratier velmi
sympaticky projevil úctu k „originálu“ tím, že svůj
film nazval La Nouvelle guerre des boutons, tedy
Nová knoflíková válka. Původně bezstarostný
příběh odehrávající se v bezčasém dětství usadil
do dusivého konce 2. světové války, čímž vytvořil
plochu pro nové postavy a nové motivy.
Z postav je to především panenkovsky okouzlující Simone (Laetitia Casta) a její mladá svěřenkyně
Osvěžujícím prvkem je propracovanější vztah
Lebraca s otcem, který se dočká až symbolického
vývoje, potěší drobný detail v podobě barevných
Violettiných knoflíků, naopak zbytečně teatrální je
věta o pojmenování sporu „aby na to nikdo nezapomněl“. Takřka se vytratil humor (chybí i úsměvná
karikatura dospělých, kteří se místo hledání uprchlíka zpijí na poli).
Violette. S nimi rázně do děje vstupuje i romantika, Můžeme tak říci, že Barratierovo hudebně dokonalé
Lebrac už není jen obdivovaný vůdce party kluků, jehož a mistrně nasnímané zpracování je vhodnější pro
nápady určují charakter bojů (mimochodem, tentokrát děti, černobílé Robertovo více ocení dospělí.
už Lovreňáci nebojují nazí, ale v „podvlíkačkách“, což
není tak vtipné), ale i náhle zjihlý mladík.
› Pavel Růžička
Také učitel (Guillaume Canet) nezůstává zadumaným
rádcem sporů svých žáků, nově je hrdinou v popředí, Knoflíková válka
který neváhá zesměšnit průvodce v muzeu velebícího Dobrodružný
árijskou ideologii, v hospodské rvačce brání Simoninu Francie, 2011, 100 min
čest nebo před zraky gestapa pomáhá zatýkaným Židům. Premiéra: 19. dubna 2012
▶ hudba: mccartney zpívá oblíbené písně svých rodičů
Tak už i Paul McCartney, který letos v červnu oslaví
sedmdesátiny, se nese na vlně hudebního retra.
Začátkem února vydal album Kisses on the Bottom,
na němž se vrací k americkým šlágrům z doby,
kdy rokenrol ještě neexistoval. A navzdory svému
všestrannému instrumentálnímu nadání na desce
pouze zpívá. Nástroje tentokrát přenechal jiným.
Muzikant, který sám stál u počátků moderní populární hudby jako člen The Beatles, se rozhodl
natočit cover verze amerických jazzových a swingových písní ze 30. a 40. let minulého století,
které, jak sám říká, poslouchali jeho rodiče. Dá
se proto předpokládat, že hudebně formovaly
i malého Paula. Ten k nim o několik desetiletí
později, už jako hudební matador, přidává i dvě
vlastní skladby podobného ražení, od původního
dobového materiálu jen stěží rozeznatelné.
Koneckonců, to se to natáčí, když se jmenujete
Paul McCartney. Chcete něco jazzového? Pozvěte
obsahuje – Clapton do nádherné balady My Valentine
a Wonder do závěrečné Only Our Hearts. Komorní písně o lásce desce samozřejmě dominují, ale najdete na
ní i swingující, radostné kousky (I’m Gonna Sit Right
Down And Write Myself A Letter, It’s Only A Paper
Moon nebo Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive).
Stylově a pěvecky to bývalému Broukovi sedlo
perfektně – dobře, že si toto album nechal až na
svůj pokročilý věk, zamlada by to tak křehce, něžně a uvolněně asi nezazpíval. Nikam se nežene. Na
každé vteřině desky Kisses on the Bottom je znát,
že Paul McCartney natáčel jen tak, pro radost. Tím
si doprovodný band Diany Krall (včetně Diany více radosti pro ty, kdo si ji poslechnou.
Krall). Je libo nějaké hosty? Co takhle Eric Clapton,
mohl by zahrát sólo na akustickou kytaru. A za› Petr Obrovský
volejte ještě Steviemu Wonderovi, jestli by něco
Kisses on the Bottom
nefoukl na harmoniku. Prostě pohoda.
Právě poslední dva jmenovaní se připojili do oněch Paul McCartney
dvou jediných autorských skladeb, které nové album Universal Music, 2012
12 | recenze
▶ knihy: tana frenchová pustila do světa další detektivku
V pořadí již třetí kniha Tany Frenchové v porovnání s jejími románovými předchůdci neztrácí
ani dobrý námět, ani atmosféru psychologické
detektivky. Ba naopak, v roce 2010 byla dokonce zařazena mezi deset nejúspěšnějších titulů roku deníku The New York Times – stala
se bestsellerem.
Autorka tentokrát svůj příběh zasadila do tajuplné dublinské uličky Na věrnosti, kde se za
oprýskanými zdmi domů odehrává spletitý příběh dávného zločinu. Vsadila na příběh zakázané
lásky, který ovšem ověnčila všemi podstatnými
prvky pravé detektivky. Nechybí napětí, akce
ani pomalé a napínavé odhalování pointy celého příběhu. Čtenář se ocitá ve světě detektiva
Franka Mackeyho, který se po dvaadvaceti letech odloučení od rodiny vrací do své rodné čtvrti
a snaží se rozlousknout nejdůležitější případ svého života. Zároveň, jako tomu je i v předchozích
Čtenáři tak otevírá dveře přímo do ulic Dublinu
80. let, které jsou skrz na skrz prolezlé lidskou
touhou uniknout z irského sevření nezaměstnaností a závistí. Autorka tuto atmosféru ještě
velmi elegantně stupňuje, když tehdejší poměry
dává do kontrastu se situací o dvacet let mladší
generace.
Každý si může najít svou cestu románem, někoho pohltí téma lásky, jiného téma složitých
rodinných vztahů. Na věrnosti je další povedenou psychologickou detektivkou, která žádného
čtenáře neurazí.
› Slávka Hepnarová
autorčiných románech, hlavní hrdina prochází
psychologickým vývojem a snaží se pochopit
sám sebe a ujasnit si svůj postoj k životu.
Tana Frenchová dokázala s příběhem propojit
i perfektně vykreslené pozadí a kulisy děje.
Na věrnosti
Tana Frenchová
Argo, 2012
www.argo.cz
▶ hudba: charlie straight jsou o krok blíž svému snu
Jsou mladí, talentovaní, úspěšní, přičemž noty
se naučili číst v Třinci. Příběh skupiny Charlie
Straight připomíná americký sen, který si kluci
z kapely vydobyli potřebnou cílevědomostí, dobrou
angličtinou a nezbytnou skromností. Potvrdili jej
vydáním druhé desky.
Novinka s názvem Someone With a Slow
Heartbeat je tedy dalším krokem, jak pokořit svět
popmusic. Objev tuzemské nezávislé scény na to
šel fikaně a angažoval londýnského producenta
Guye Fixsena. Ten vtiskl kapele světovější projev,
i když za cenu částečné ztráty originality. Zvuk
až nápaditě připomíná britské nezávislé kapely
a projevu dominují emoce, které dnes hýbou světem. Novince však nelze upřít hitovost a energii,
které mají držitelé tří Andělů a dvou cen MTV
na rozdávání. Čeští Beatles mohou i nadále těžit
z hudebního rozhledu, a tak v skladbách dominují
baladického rozjímání. Žádná stopa není odfláknutá, naopak.
Hudební zážitek násobí zvuková překvapení, kterými se to na desce jen hemží. Na albu lze však
nalézt i pár drobných chyb. Je to například až příliš
dlouhá stopáž jednotlivých skladeb, která jim bere
patřičnou údernost. Hůře stravitelné jsou také některé texty, jejichž obsah je až příliš předvídatelný.
Přesto světlo světa spatřilo album, se kterým se
čtveřice hudebníků za hranicemi neztratí. Jejich
hvězda totiž bude stoupat výš a výš.
› Marek Homolka
rozličné, v hojné míře silné momenty. Je tomu
tak hned v první skladbě How Do You Like My
Earings, jež s sebou nese specifický nádech hašteřivosti a radosti. Píseň graduje až do závěrečného
Someone With a Slow Heartbeat
Charlie Straight
Straight Behaviour, 2012
www.charliestraight.com
▶ divadla: papežka pro masy
Jak zaujmout co nejvíce těch, kteří se na stupnici
vztahu k muzikálovému žánru pohybují od bodu
tolerance až k bodu nekritického zbožňování? Tak,
že jim naservírujeme atraktivní téma, k tomu trochu
lásky (k ženě, muži nebo Bohu), tajemství, vtipu, více
či méně chytlavých popěvků a zářivých hadříků, vše
zamícháme, rázně protřepeme, natlačíme na otočnou
plošinu a jedem.
Muzikál Městského divadla Brno Papežka má od
všeho něco. Stačí to k tomu, aby přilákal masy a popíchl nejednoho intelektuála nebo nazvedl sutanu
ortodoxně smýšlejícího katolického kněze.
Per Mulierem Culpa Successit zní prolog muzikálu
Papežka, který vznikl pod taktovkou režiséra MDB
Stanislava Moši nejprve v německé Fuldě. Skrze
ženu vzešel hřích. Tragický osud jedné z žen, která
se díky svému talentu, charakteru a píli měla podle
legendy stát v 9. století papežkou pod jménem Jan
Angelicus, se zalíbil spisovatelce Donně W. Crossové
žádný zázrak, místy až směšně křečovitá gesta ve
stylu pop-rock (třeba v písni „Řím“) doprovází nepříliš výrazné písně, které se občas ocitají na hraně
kýče.
Muzikály nebyly stvořené jako hlubokomyslná díla
a je nutné je tak i brát. Ovšem Papežka se zcela
jistě novým Jesus Christ Superstar, jehož filmové
písničky si prozpěvujeme již čtyřicet let, nestane.
A nemůže se měřit ani se skvělým Chicagem, které
MDB uvedlo loni. Tedy – kdo muzikály miluje, ať na
natolik, že jej vydala v knižní podobě. Muzikálový Papežku směřuje. A kdo nikoli, tomu snad nepomůže
svět, který si již předtím přivlastnil duchovní „star“ ani papežčina svěcená.
Ježíše či Františka z Assisi, tak má konečně i papeže
v sukních. Pardon – papežku v sutaně.
› Hana Fasurová
Hlavní představitelka Papežky Jany – Jana Hana
Holišová – dává roli maximum a naplňuje svůj osud Papežka
zcela uvěřitelně. Opravdu muzikálový a věru lascivní Městské divadlo Brno
šmrnc dodává scéně (bohužel jen krátce) i postava Psáno z představení 29. února 2012
„bordelmamá“ Mariozy. Po choreografické stránce www.mdb.cz
recenze | 13
▶ knihy: možná bude žít věčně
Upíři jsou v módě a na pultech knihkupectví tak
najdeme desítky knih s tématikou vampyrismu.
Většinou však nevalné kvality. Ostřílený matador
nejen fantastické literatury Dan Simmons ale
čtenářům nabízí dospělý thriller, v němž jsou
krvelačné bestie s výjimečně vyvinutými špičáky
nahrazeny normálními lidmi, postiženými „pouze“ genetickou poruchou imunity a chorobnou
touhou po moci.
Tím se z celého příběhu víceméně vytrácí fantastické i hororové prvky, z nichž zbývá jen jemný
závoj kolem boje za záchranu adoptovaného
syna v podání hlavní hrdinky, hematoložky Kate
Neumanové.
Většina děje je zasazena do Rumunska po pádu
Ceauşescova totalitního režimu, kdy šeď a bída
Bukurešti, jež otřesou i milovníkem daného regionu, a beznaděj i teror tajné policie mrazivě podkreslují bezvýchodnost Katina rozhodnutí ujmout
se dítěte, které by v místních podmínkách jistě
zemřelo, a nabídnout mu domov, lásku i možnost
vyléčení ve Státech. To ale ještě netuší, že malý
Joshua je předmětem zájmu upírské elity, protože je přímým potomkem samotného Drákuly,
který se v Dětech noci stává pro svůj ironický
náhled na život jednoznačně nepřitažlivější, byť
krutou postavou a zároveň jedním z nejzajímavějších zobrazení literárního Vlada Ţepeşe vůbec.
Simmons coby mistr žánru bravurně zvládá
přechody mezi fikcí a realitou, pozadí má
podloženo historickými událostmi, původ vampyrismu biologickými termíny a i díky novému
a velmi čtivému překladu Milana Žáčka má
čtenář pocit, jako by byl sám středem příběhu.
To platí zejména v druhé polovině knihy, kdy
se všechny nitky začnou splétat, hrdinové
nastavovat své pravé tváře a cesta napříč
Transylvánií dospěje k srdceryvnému konci. Na
Simmonsovy obrazy zpustošeného Rumunska,
boje za záchranu rodinných hodnot a zejména
samotného Knížete noci nebude možné jen tak
zapomenout.
› Vladimír Žatecký
Děti noci
Dan Simmons
Laser-books, Plzeň 2011
www.laser-books.cz
▶ film: alex zápasí i na dvd
Novela Anthonyho Burgesse Mechanický pomeranč i její filmové zpracování Stanley Kubrickem
jsou dnes minimálně stejně aktuální jako před
více než 40 lety, kdy měl snímek premiéru.
O oprávněnosti vydávání jednoho ze základních
kinematografických kamenů druhé poloviny minulého století na DVD tak nemůže být sebmenších
pochyb.
Mechanický pomeranč prostřednictvím osudu
svého vypravěče a zároveň „hlavního hrdiny“
(uvozovky jsou zde rozhodně na místě, jelikož jen
stěží se hledá postava, s níž se divák tak obtížně
ztotožňuje) Alexe poodkrývá zkaženost soudobého
světa. Ať to zní jakkoli klišovitě nebo pateticky,
je tomu tak, v průzračně konkretizované podobě.
Do popředí vystupují v několika podobách témata
typu odosobnění, ztráty možnosti volby a tím
pádem i lidské důstojnosti a především absurdita
Cestujte s námi
za zážitky!
pojetí předkamerové reality. Jednotlivé lokace
jsou záměrně přestylizované, podtržené precizně
exaltovaným herectvím, na odiv stavěnou skandální symbolikou a neustálým kontrapunktem
v podobě klasické hudby.
Vznešené je v Kubrickově díle konfrontováno
s úpadkovým. V rovině žánru pak groteska s vědeckofantastickým, kriminálním i sociálním dramatem zároveň. Mechanický pomeranč je zkrátka
pravidel, kterými se řídí společensko-politický filmem mnoha barev a odstínů. A všechny stále
systém doby.
svým zvráceným způsobem baví.
Mimo svůj myšlenkový přesah proslul Mechanický
pomeranč především svou výtvarnou stylizací.
› Ivo Michalík
Nemá cenu znovu připomínat děsivou povahu
zkultovnělých sekvencí v čele s nemotivovaným Mechanický pomeranč
násilím páchaným na bezúhonných občanech Režie: Stanley Kubrick
a lobotomizační procedurou, kterou je nucen Alex DVD vyšlo 22. února 2012
podstoupit. Neméně zajímavé je totiž celkové www.magicbox.cz
více n
50 evro ež
psk
měst ji ých
ž za
950 Kč
volejte 841 101 101 | www.studentagency.cz
www studentagen
SA_Kult_148x54_tisk.indd 1
14.11.2011 11:01:16
.5.
%UQR.RP URY
$UH O+QÚYNRYVN¨KR
1,*+7:25.
+25.œļ(6/Œļ(
,1(.$)(720€ğ./860,*
021.(<%86,1(667$7$%2-6
3LSHVDQG3LQWV:RKQRXW9\SVDQ )L[D6WR]Y¬ĘDW
6N\OLQH7OHVNDÌ0LGL/LGLËRNR9RNR36+
Prago Union / Fast Food Orchestra / UDG / Polemic
Další aktivity hlavního dne oslav
[email protected]@
www.majales.cz
,@IœKDRNU¸OQĪUNCLÖ[email protected]
[email protected]@[email protected],@IœKDR2STCDMSRJ¸)@[email protected]
)@[email protected],@IœKDRNU¤[email protected]@[email protected]¨BG
128 × 196
145 × 210
136 str., 19
9 Kč
9 Kč
512 str., 39
plná
Cesta žství
dru
dobro ovede
p
vás r ohádek.
říší p
celou
mm, váz.,
mm, váz.,
Kč
9 Kč
88 str., 259
672 str., 49
mm, váz.,
mm, váz.,
165 × 240
152 × 228
vaný
očeká
o
h
u
Dlo
díl
čtvrtý h jezdců!
č
a íc
zu Dr
Od k a
ky
!
e zpát
Vítejt okrevných
l
o
p
ře
né
v Tábo ní se záhad
Vypl roctví?
pro
smrti
Trest ody?...
šek v
y
za dou příběh žen
ý
n
.
č
Skute v Pakistánu
žijící
Knihy můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců nebo na www.fragment.cz!
Vaše denní dávka kultury a zábavy
divadla, filmy, kina, kluby, koncerty
výstavy, hudba …
duben 2012 | ročník 2
04
zdarma
Programová příloha magazínu kult. pro váš volný čas
autogramiáda a beseda
ladislava špačka
soutěžte o lístky
na kulturní akce!
kult.cz/souteze
10. dubna 2012 od 16.00
Knihy Dobrovský, Joštova 6, Brno
www.knihydobrovsky.cz
špilberk food festival
na brněnském hradě
11. – 13. května 2012
Hrad Špilberk
www.spilberkfood
festival.cz
step v brně?
ano prosím!
27. dubna - 6. května 2012
Divadlo Bolka Polívky, Hudební
klub [Mju:z], Park Lane Cafe,
Taneční studio No Feet
dny španělské kultury
aktuální tipy
sledujte na
kult.cz
www.stepfestival.cz
4. dubna - 2. května 2012
Filozofická Fakulta MU, Mju:z Klub,
Untr (bar pod Falkem), Cafe Podnebi, Kavárna a Pekařství Zastávka,
Společenské centrum Bystrc, ŽVS Vesna
www.embapragacultura.es
leoš svárovský
a soňa červená
v janáčkově divadle
19. a 20. dubna 2012 v 19.30
Janáčkovo divadlo
www.filhamornie-brno.cz
16 | tipy
knihy
menu
lidé
Autogramiáda a beseda
Ladislava Špačka
Špilberk Food Festival na
brněnském hradě
Step v Brně? Ano prosím!
Srdečně vás zveme na autogramiádu
českého spisovatele, televizního novináře
a moderátora, pedagoga a bývalého tiskového mluvčího prezidenta Václava Havla,
Ladislava Špačka, při příležitosti vydání
knihy Deset let s Václavem Havlem.
1. ročník Špilberk Food Festivalu se v nejvýznamnější brněnské historické památce
uskuteční od 11. do 13. května 2012. Festival
je určen všem milovníkům dobrého jídla,
lahodných nápojů a vybraných delikates.
O nevšední gastronomické zážitky se postarají
přední šéfkuchaři nejvýznamnějších podniků
jihomoravského kraje.
Na přelomu dubna a května rozezní Brno
step. Již potřetí se zde bude konat Mezinárodní stepařský festival. Světové, ale i domácí stepařské špičky vás pozvou nejen na lekci
stepu zdarma, výstavu fotografií a stepařský
jam, ale hlavně na Velkou stepovou show
(v neděli 6. května v 19 hodin v Divadle
Bolka Polívky). Máte se na co těšit!
Autogramiáda a beseda
Ladislava Špačka
Knihy Dobrovský, Joštova 6, Brno
10. dubna 2012 od 16.00
www.knihydobrovsky.cz
Špilberk Food Festival
Hrad Špilberk
11. – 13. května 2012
www.spilberkfoodfestival.cz
Mezinárodní stepařský festival Brno 2012
Divadlo Bolka Polívky, Hudební
klub [Mju:z], Park Lane Cafe,
Taneční studio No Feet
27. dubna – 6. května 2012
www.stepfestival.cz
hudba
timeout
divadla
Leoš Svárovský a Soňa
Červená v Janáčkově divadle
Dny španělské kultury
Něžná v dubnu hned
dvakrát!
Skladby tří českých skladatelů pod
taktovkou věhlasného Leoše Svárovského.
První polovina večera patří skladatelům židovského původu, kteří tragicky zahynuli v koncentračních táborech. Celý večer zahájí Studie
pro smyčcový orchestr Pavla Haase. Program
doplní melodram Píseň o lásce a smrti korneta
Kryštofa Rilka skladatele Viktora Ullmanna
v podání legendární pěvkyně Soni Červené.
4. koncert Symfonického abonmá
Filharmonie Brno, Janáčkovo divadlo
19. a 20. dubna 2012 v 19.30
www.filhamornie-brno.cz
Tento rok se v rámci Dnů španělské kultury
uskuteční nejrůznější kulturní akce jako např.
přednášky, koncert Rapsodes (Valencie),
koncert kytaristy Gorka Capel, filmové
představení, výstava fotografií Foto
Iberoamerica, vypravěč Jaraquemada,
literární setkání Luces de Bohemia.
Dny španělské kultury
Filozofická Fakulta MU, Mju:z Klub,
Untr (bar pod Falkem), Cafe Podnebi,
Kavárna a Pekařství Zastávka, Společenské centrum Bystrc, ŽVS Vesna
4. dubna – 2. května 2012
www.embapragacultura.es
Napínavý příběh zastavárníka, bývalého
důstojníka, a mladé, hrdé dívky odhaluje
mnoho o lidském podvědomí, o skrytých silách
našeho vlastního jednání i o složitých vazbách
racionálního a iracionálního v našem nitru. Vše
nemusí být řečeno jen slovy, ale lze to vyslovit
i pohybem. Scénář vznikl podle stále živého
překladu Emanuela Frynty přímo pro Petru
Bučkovou a Jana Kolaříka. Režie: Ivo Krobot.
F. M. Dostojevskij: Něžná
Divadlo U stolu
11. a 17. dubna 2012 v 19.30
www.divadloustolu.cz
tipy | 17
výstavy
divadla
knihy
„Princip odkládané dokonalosti“
Divadelní svět Brno
KOMETA – příběh
hokejového klubu
…Výběr jednotlivých děl probíhal intuitivně
během postupného procházení rozsáhlým
depozitářem. Vazby, které mezi jednotlivými
pracemi vznikají, mají charakter volných
asociací. Malby jsou k sobě řazeny na
základě formálních příbuzností, celý výběr
je rozřazen do tří volných celků nesoucích
názvy Antika, Totem a Monochrom…
Výstava současného umění „Princip
odkládané dokonalosti“
kurátor: Jan Zálešák
Wannieck Gallery
29. února 2012 – 13. května 2012
Zúčastněte se Divadelního světa Brno!
V červnu proběhne třetí ročník mezinárodního festivalu, na kterém můžete spatřit jak
zahraniční produkce z Německa nebo Maďarska, tak to nejlepší z tuzemska. Například
inscenaci Muž bez minulosti z Dejvického
divadla (v hlavních rolích Tatiana Vilhelmová
a David Novotný) nebo Sluhu dvou pánů
Národního divadla, ve kterém exceluje
Miroslav Donutil.
Divadelní svět Brno
Brněnská divadla
8. – 16. června 2012
www.divadelnisvet.cz
11/4/2012/ST/19.00
bazilika Nanebevzetí
Panny Marie
na Starém Brně
1/4/2012/NE/17.00
kostel sv. Jakuba
—
MacMillan – Emmert – Pärt
—
Komorní sbor K012
Czech Virtuosi / Jaroslav Kyzlink
2/4/2012/PO/19.00
kostel sv. Janů
—
Porsile: Jeftova oběť
—
Hof-Musici / Ondřej Macek
4/4/2012/ST/19.00
chrám Nanebevzetí
Panny Marie „u jezuitů“,
—
Ryba: Responsoria
—
:II:RITORNELLO:II: / Michael Pospíšil
—
Ad monumentum venimus…!
Středověká liturgická hra
—
Tiburtina ensemble / Barbora Sojková
13/4/2012/PÁ/19.00
kostel sv. Tomáše
—
Biber – Rittler – Vejvanovský
—
Musica Florea / Marek Štryncl
První a jedinečná obrazová publikace
o slavné historii i povzbudivé současnosti
HC Kometa Brno. Knihu o legendě jménem
Kometa přivítají nejen její fanoušci, ale také
ostatní příznivci hokeje a sportu vůbec.
Knihu koupíte se slevou 20% na www.jota.cz.
Kometa – příběh hokejového klubu
Nakladatelství Jota
www.jota.cz
VELIKONOČNÍ
FESTIVAL
DUCHOVNÍ
HUDBY 2O12
15/4/2012/NE/19.00
katedrála
sv. Petra a Pavla
—
Schubert: Lazarus
—
Marie Fajtová, Kateřina Kněžíková,
Veronika Hajnová, Aleš Briscein,
Tomáš Kořínek, Vladimír Chmelo
Český filharmonický sbor Brno /
Petr Fiala
Filharmonie Brno / Andreas Sebastian
Weiser
Pod záštitou ministryně kultury
Aleny Hanákové, hejtmana
Jihomoravského kraje Michala Haška,
primátora města Brna Romana Onderky,
starosty MČ Brno-střed Libora Šťástky
a biskupa brněnského
Mons. Vojtěcha Cikrleho
—
www.mhf-brno.cz
Statutární město Brno
finančně podporuje Filharmonii Brno,
příspěvkovou organizaci
Rezervace a předprodej vstupenek:
Filharmonie Brno, Besední ulice, Brno
a on-line na: www.filharmonie-brno.cz
www.mhf-brno.cz
18 | programy/duben 2012
▶ kina
kino art
Cihlářská 19, 602 00 Brno, tel.: 541 213 542, e-mail.: [email protected],
www.kultura-brno.cz/kina
Ne
Ne
1/4
1/4
1–2/4
Po
2/4
Po
2/4
Út
3/4
3–4/4
Út
3/4
St
4/4
5–8/4
Čt
5/4
5–6/4
Pá
6/4
Pá
So
6/4
7/4
7–8/4
So
Ne
7/4
8/4
9–12/4
Po
9/4
Út
St
Čt
9–10/4
10/4
11/4
12/4
Čt
Pá
12/4
13/4
Pá
13/4
13–15/4
Pá 13/4
So 14/4
14–15/4
14–15/4
16–18/4
Po
16/4
Út
St
Čt
Čt
16–17/4
17/4
18/4
19/4
19/4
Pá
Pá
Pá
20/4
20/4
20/4
Železná lady (VB)
16.00
Bonjour: Láska a modřiny (FR) 18.00
Kluk na kole (BEL/FR)
20.30
Láska a modřiny (FR)
18.00
5X Bogart: Maltézský sokol (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
SEN: Železná lady (VB)
15.00
Příliš mladá noc (Česko, Slovinsko) 18.00
Železná lady (VB)
20.30
Iluminace (PL)
20.30
Máme papeže (IT/FR)
18.00
5x BOGART: Mít a nemít (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
Musíme si promluvit o Kevinovi
(VB/USA)
20.30
KULT: Eyes Wide Shut (USA/VB) –
Malý sál
19.00
Stud (VB)
22.30
Lorax (USA)
14.00
Okresní přebor – Poslední zápas
Pepika Hnátka (ČR)
16.00
Stud (VB)
20.45
Stud (VB)
20.30
FCSŠ: Rozchod (FR)
18.15
5x Bogart: Mít a nemít (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
Vila (FR/BEL)
20.30
SEN: Máme papeže (IT/FR)
15.00
Konstanta (PL)
20.30
5X Bogart: Maltézský sokol (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
Čtyři Slunce (ČR)
20.30
Královská aféra
(DÁN/ŠVÉ/ČR/NĚM)
18.00
KULT: Eyes Wide Shut (USA/VB) –
Malý sál
19.00
Čtyři Slunce (ČR)
20.45
Drive (USA)
22.30
Sněhurka (USA)
14.00
Probudím se včera (ČR)
16.00
Královská aféra
(DÁN/ŠVÉ/ČR/NĚM)
18.15
Bohémský život
( FR/NĚM/ŠVÉ/FIN)
18.00
5X Bogart: Hluboký spánek (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
The Artist (FR)
20.30
SEN: Probudím se včera (ČR)
15.00
Náhoda (PL)
20.30
Železná lady (VB)
18.00, 20.30
5X Bogart: Poklad na Sierra Madre
(USA) – Malý sál
18.30, 21,00
DEF: Dýchat (RA)
18.00
KULT: Hodiny (USA, VB) 18.30, 21.00
DEF: Off Beat (Švýcarsko)
20.30
Pá
So
20/4
21/4
21–22/4
So 21/4
So
21/4
Ne
Ne
22/4
22/4
Po
Po
23/4
23/4
Po
Út
23/4
24/4
Út
Út
St
St
24/4
24/4
25/4
25/4
Čt
Čt
26/4
26/4
Čt
26/4
27–30/4
Pá 27/4
27–30/4
Pá 27/4
So 28/4
28–29/4
Po
30/4
Půlnoc v Paříži (USA/ŠP)
22.30
Modrý tygr (ČR)
14.00
Knoflíková válka (FR)
16.00
DEF: Cigarety a písničky
(Slovensko)
18.00
DEF: Italsky snadno a rychle se
signorou Enricou (TUR)
20.30
DEF: East Side Stories (MAĎ)
18.00
DEF: Vzdálená čtvrť
(BEL/Lucembursko/FR)
20.30
DEF: Sonny Boy (Nizozemsko) 18.00
5X Bogart: Poklad na Sierra Madre
(USA) – Malý sál
18.30, 21.00
DEF: Píseň ve mně (Německo) 20.30
SEN: Královská aféra
(DÁN/ŠVÉ/ČR/NĚM)
15.00
Lékaři (PL)
18.00
DEF: Michael (RA)
20.30
DEF: Velikáni (BEL)
18.00
DEF: Circus Fantasticus
(Slovinsko, IR/ FIN)
20.30
DEF: Morgen (RUM/FR/MAĎ) 18.00
5x Bogart: Hluboký spánek (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
DEF: Ki (PL)
20.30
Konečná uprostřed cesty (NĚM) 18.15
5X Bogart: Key Largo (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
Rozchod Nadera a Simin (Írán) 20.30
Havran (USA/MAĎ/ŠP)
22.45
Mupeti (USA)
14.00
Báječný hotel Marigold (VB/USA/
Spojené arabské emiráty/Indie) 16.00
5X Bogart:: Key Largo (USA) –
Malý sál
18.30, 21.00
Bonjour: Filmová část festivalu Bonjour Brno
/ SEN: Zlevněné projekce pro seniory / 5X
Bogart: filmové večery s legendárním hercem
Humphrey Bogartem / FCSŠ: Filmový cyklus
(nejen) pro středoškoláky / DEF: Dny evropského filmu / KULT: Kultovní filmy
kino lucerna
Minská 19, 616 00 Brno, tel.: 549 247 070
Ne
Ne
1/4
1/4
1–2/4
Ne 1/4
Po
2/4
3–4/4
3–4/4
5–8/4
5–11/4
5–6/4
7–8/4
7–9/4
Po
9/4
10–18/4
12–13/4
14–15/4
14–16/4
14–16/4
17–18/4
19–20/4
19–22/4
21–22/4
21–22/4
21–22/4
Po 23/4
Po 23/4
23–25/4
24–25/4
Čt
26/4
27–30/4
27–29/4
28–30/4
Po 30/4
Sněhurka (USA)
Železná lady (VB)
Láska je láska (ČR)
Muži, kteří nenávidí ženy (USA)
Miláček (VB/FR)
Hněv Titánů 3D (USA)
Lorax 2D (USA)
Sněhurka (USA)
Máme papeže (IT/FR)
Hněv Titánů 3D (USA)
Miláček (VB/FR)
Královská aféra (DÁN/ŠVÉ/ČR)
Okresní přebor – Poslední zápas
Pepíka Hnátka (ČR)
Tinanic 3D (USA)
Okresní přebor – Poslední zápas
Pepíka Hnátka (ČR)
Láska je láska (ČR)
Sněhurka (USA)
Vrtěti ženou (VB/FR)
14.00
16.00
18.15
17.30
18.00
20.30
14.00
16.00
18.15
15.45
18.00
20.30
18.15
18.30
18.15
20.30
16.00
20.30
cinema city olympia
U dálnice 777, 664 42 Modřice u Brna,tel.: 543 560 111,
e-mail: [email protected], www.palacecinemas.cz
cinema city velký špalíček
Mečová 2, 602 00 Brno, tel.: 543 560 111,
e-mail: [email protected], www.palacecinemas.cz
Aktuální program na www.kult.cz
▶ hudba
anděl cafe & bar
Peroutkova 5, 602 00 Brno – centrum, tel.: 773 830 714,
e-mail.: [email protected], www.andelcafe.cz
Pátky, středy a soboty děláme DJs večery, kde se hraje téměř výhradně
z vinylových desek.
St
Čt
4/4 Wednesday- Vinyl / dj Chepuchov 20.00
5/4 Brněnský lunapark aneb
Divadlo ke kávě 2012
20.00
Nesmrtelní – Divadlo Buranteatr + 4tetky
Pá
So
St
Lorax 3D (USA)
14.00 Pá
The Artist (FR/BEL)
16.00
Hunger Games: Aréna smrti (USA) 18.00 So
Probudím se včera (ČR)
20.30
Probudím se včera (ČR) 15.30, 20.30
Út
The Artist (FR/BEL)
18.15
Probudím se včera (ČR)
20.30
Lorax 3D (USA)
16.00 St
Probudím se včera (ČR)
18.00 Pá
Hugo a jeho velký objev 3D (USA) 20.30
Modrý tygr (ČR)
14.00 So
Železná lady (VB)
20.30 St
Modrý tygr (ČR)
16.00 Pá
Čtyři Slunce (ČR)
20.30
Perfect Days: I ženy mají své dny
So
(ČR)
18.15
6/4 Grooveville / dj Kryštof Wanieck
7/4 Soul of Saturday Night /
dj Romeo Green
11/4 Wednesday-Vinyl / dj
13/4 House of Friday Night /
dj Chepuchov
14/4 Just Music / chillout, dubstep,
downtempo / dj Parabot
21.00
21.00
20.00
21.00
21.00
100 % vinyl sound.
17/4 Brněnský lunapark aneb
Divadlo ke kávě 2012
20.00
Jukebox – Služebníci lorda Alfréda.
18/4 Wednesday- Vinyl / dj Chepuchov 20.00
20/4 Friday Night / nu jazz – latin –
broken beat / dj Jerome Austin 21.00
21/4 Brno Social Club
21.00
25/4 Grooveville / dj Kryštof Wanieck 20.00
27/4 Friday Night / nu jazz – latin –
broken beat / dj Jerome Austin 21.00
28/4 Soul of Saturday Night
21.00
programy/duben 2012 | 19
▶ hudba
fléda
klub leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno, tel.: 543 213 693, 724 565 105
e-mail.: [email protected], www.leitnerka.cz
Po
2/4
Út
3/4
5/4
Píšete do šuplíku?
19.00 Čt
Setkání začínajících i pokročilejších literátů. Pá
6/4
Divadlo F-TEATR (divadlo Facka) 19.30
Cirkus dell´arte aneb Harlekýno strůjcem
Po
9/4
manželského štěstí. Vstupné 90/120 Kč.
The Glass Onion
19.30 St 11/4
Čt 12/4
The Beatles revival. Vstupné 80 Kč.
14–15/4
ONI – Touha překročit
19.30
Út
3/4
St
4/4
Čt
5/4
Út
10/4
Pá
13/4 Lav – Lav
Divadlo Facka. Vstupné 90/120 Kč.
Út
19.30 Po
Akustický rock. Koncert se koná v rámci pro- Út
jektu Music Point. Vstup zdarma.
17/4 Poslechový pořad Jiřího Černého 19.30 St
Amy Winehouse – vzestup a pád kontraaltového anděla. Vstupné 80 Kč.
Pá
St
18/4 Divadlo F-TEATR (divadlo Facka) 19.30 So
Cirkus dell´arte aneb Harlekýno strůjcem
manželského štěstí. Vstupné 90/120 Kč.
Čt
Po
St
20/4 Backsight
19.30 Čt
Pá
Blues, soul. Vstupné 70 Kč.
24/4 Jan Burian
19.30 So
V pořadu „Burianova kulturní ozdravovna“. Po
19/4 Nebend a Žalozpěv
19.30
Folkový večer. Vstupné 70 Kč.
Pá
Út
Vstupné 80 Kč.
St
25/4 Údolní–Beat
Rockový večer. Vstupné 70 Kč.
Čt
26/4 Cesta
Folk, spirituály. Vstupné 70 Kč.
Pá
27/4 Trapeři a Robert Křesťan
19.30
Út
St
Čt
So
Út
Čt
Pá
Po
Út
3/4
4/4
5/4
7/4
10/4
12/4
13/4
16/4
17/4
St
Čt
Pá
So
Po
Út
St
Pá
So
18/4
19/4
20/4
21/4
23/4
24/4
25/4
27/4
28/4
Pavel Blatný, Martinů, Bartók. Filharmonie
Brno, dirigent: J. Hrůša (Janáčkovo
divadlo).
20/4
21/4
23/4
25/4
26/4
27/4
28/4
30/4
musilka
Musilova 2a, 614 00 Brno, tel.: 545 211 875
e-mail.: [email protected], www.ksomega.cz.
Předprodej vstupenek: BKC, Indies, Kudrna, Dům pánů z Lipé
St
19.30 Ne
Ne
1/4 Velikonoční festival duchovní hudby
1. – 15. 4. 2012
4/4 Energit s Vladimírem Mišíkem
19.30
Koncert k nedožitým šedesátinám V. Padrůňka.
Čt
5/4 Spirituál kvintet
19.30
Koncert folkové skupiny.
Čt
12/4 Tichá dohoda + Tibet
19.00
Křest live CD – Tichá dohoda 25 let.
St
Čt
18/4 Vltava
19.30
19/4 Jan a František Nedvědi & Tie Break
19.30
Čt
26/4 Zuzana Lapčíková Kvintet
Nové CD Souhvězdí jisker.
19.30
Koncert čerstvé držitelky ceny ANDĚL za rok
2011 v kategorii World music!
kinokavárna černá pole
náměstí SNP 33, 613 00 Brno-Černá Pole, tel.: 777 758 216, e-mail.:
[email protected], www.kinokavarna.cz
St
11/4 Dokonalý svět (USA)
20.00
Drama, krimi. Klubové promítání. členem
klubového promítání je každý občan ČR od
5 do 99 let.
filharmonie brno
V KVĚTNU připravujeme: Píšete do šuplíku?, Frank Zappa Quartet, Mascara, F.T. PRIM
a Careta, Ozvěna a hosté, Ro(c)kování Jiřího
Černého, Nebeztebe, Luboš Pospíšil, Jan Burian,
Bosá pointa, Hrozně a Dědovy blechy.
stará pekárna
16/4
17/4
18/4
Free DNB Monday
20.00
Medické scelení
20.00
Monkey Business & PSH
20.00
Sugartown Cabaret, Five Seconds
To Leave
20.00
Free DNB Monday
20.00
Miss Masarykova univerzita
20.00
Setkání / Encounter
20.00
Kolonial Trh zboží a zážitků Jaro 2012
10.00
Free DNB Monday
20.00
Ebrieta
20.00
Madndessday – Wednesday Live
Nights
20.00
Schodiště
20.00
Japka + O5 a Radeček + Jan Budař
a Eliščin Band
20.00
Free DNB Monday
20.00
Floex, Fiordmoss
20.00
Šurinky
20.00
Hip Hop Party
20.00
142 BPM
20.00
Free DNB Monday
20.00
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno, tel.: 539 092 801,
19.30 e-mail.: [email protected], www.filharmonie-brno.cz
Host skupina Podjezd (Zlín). 40 let od založení legendární kapely. Vstupné 180 Kč.
Štefánikova 8, 602 00 Brno, tel.: 541 210 040,
e-mail.: [email protected], www.starapekarna.cz
26–27/4 Koncertní abonmá / 4. ab. koncert 19.30
Štefánikova 24, 602 00 Brno, e-mail.: info@fleda.cz, www.fleda.cz
Začátky koncertů od 20.00 (není-li uvedeno jinak).
Ne
St
22/4 Dětská diskotéka
25/4 Memento (USA)
14.00
20.00
Drama, krimi. Klubové promítání. členem
klubového promítání je každý občan ČR od
1. 4: kostel sv. Jakuba v 17.00 h / 2. 4: kostel
5 do 99 let.
sv. Janů „u minoritů“ v 19.00 h / 4. 4: chrám
Nanebevzetí Panny Marie „u jezuitů“ v 19.00 czech virtuosi
h / 11. 4: bazilika Nanebevzetí Panny Marie Lelekovická 16, 621 00 Brno, tel.: 541 237 097,
na Starém Brně v 19.00 h / 13. 4: kostel sv. e-mail.: [email protected], www.czechvirtuosi.cz
Tomáše v 19.00 h / 15. 4: katedrála sv. Petra Předprodej vstupenek: BKC
a Pavla v 19.00 h.
1/4 Jarní koncert Kantilény
18.00 Út
Pocta Ctiradu Kohoutkovi. Sluníčka,
Kantilénka a Kantiléna (Besední dům).
12–13/4 Netradičního abonmá / 3. ab. koncert
Hippie Diktat (FR)
20.00
19.30
Večer improvizace a jazzu. Levíček Klavírní
Bran
20.00
koncert (1. provedení) Jazzové improvizace.
Lucie Niemelá
20.00
Filharmonie Brno, dirigent: O. Olos (Besední
Bitosti
20.00
dům).
Pleasure Garden
20.00 St 18/4 Komorní cyklus SPH / 7. ab. koncert
KlezMehrin
20.00
19.30
Special Providence (HU)
20.00
Večer komorní hudby II. Graffovo kvarteto,
M. Otaki – klavír (Besední dům).
Kygiss
20.00
19–20/4 Symfonické abonmá / 4. ab. koncert
Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ)
19.30
20.00
Haas, Ullmann, Dvořák. Recitace: S. Červená.
Hickory Jack (CZ/USA)
20.00
Filharmonie Brno, dirigent: L. Svárovský
Kuzmich Orchestra
20.00
(Janáčkovo divadlo).
Gronkjor + Real Eyes
20.00 St 25/4 Slavnostní zahajovací koncert oslav
Ondřej Škoch – První sníh
20.00
100. výročí narození Rudolfa
Furré
20.00
Firkušného 2012
19.00
Chopin: Sonáta h moll op. 58, Brahms:
Helbock-Frick Duo (RA)
20.00
Variace na Paganiniho téma op. 35, Janáček:
Tibet
20.00
V mlhách, Musorgskij: Obrázky z výstavy.
LaPatchanka + Sabra Cadabra 20.00
Alan Weiss, Eduardus Halim, Avner Arad
a Carlo Grante – klavír (Besední dům).
Potrubí + After hours
20.00
22/5 Cyklus koncertů v Redutě
19.00
Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Il
re pastore (K. 208) / W. A. Mozart: Klavírní
koncert A dur, č. 23 (K. 488) / W. A. Mozart:
Symfonie č. 41 Jupiter (K. 551). Hirai Motoki
(Japonsko) – klavír, Hirai Hideaki (Japonsko) –
dirigent. Koncert se koná ve spolupráci s ND
Brno a za finanční podpory statutárního
města Brna. Předprodej vstupenek: ND Brno,
Dvořákova 11, tel. pokladny: +420 542
158 120. Informace: www.czechvirtuosi.cz
a www.ndbrno.cz.
sál dominik
Dominikánská 19, 602 00 Brno, tel.: 603 480 697, 736 659 300
e-mail.: [email protected], www.czechmusicservice.com
Pá
27/4 Beseda u cimbálu
18.00
s ochutnávkou vín. Sál Dominik, Dominikánská 19.
informace: ww.czechmusicservice.com
St
16/5 Koncert Hradišťanu
19.00
Sál Dominik, Dominikánská 19.
Předprodej vstupenek: Student Agency,
Dům pánů z Lipé, tel. 539 000 770, www.
czechmusicservice.com
20 | programy/duben 2012
▶ divadla
So
národní divadlo brno
Ne
22/4 Jak je důležité míti Filipa
Po
23/4 Měšťák šlechticem
21/4 Měšťák šlechticem
19.00 Út
St
19.00 Čt
(sk. D).
příspěvková organizace, Dvořákova 11, 602 00 Brno,
tel.: 542 158 183–4, e-mail.: [email protected], www.ndbrno.cz
Předprodej vstupenek: po–pá 8.00–17.30, so 9.00–12.00,
administrativní budova NDB, Dvořákova 11.
O. Wilde. Činohra (sk. M).
24/4 Lazebník sevillský
St
Čt
25/4 Blbec k večeři
26/4 Coppélie z Montmartru
19.00 Pá
27/4 Coppélie z Montmartru
Rooseveltova 7, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4, www.ndbrno.cz
Po
2/4 Ohnivák
Balet. Choreografie SIX a příběh Ptáka
Ohniváka ve společném večeru.
Út
3/4 Stabat Mater
19.00
Koncert. Opera.
Čt
5/4 Příhody lišky Bystroušky
19.00
L. Janáček. Opera (sk U).
Út
10/4 Perikola (La Périchole)
St
11/4 Rusalka
Čt
12/4 Madama Butterfly
Ne
15/4 Svatá Ludmila
19.00
J. Offenbach. Opereta.
Balet (sk. B 1).
(sk. B 2).
So
28/4 Moravské sekretářky
Ne
29/4 Edith, vrabčák z předměstí
Činohra (sk. PS 1).
19.00
Taneční muzikál.
Po
Po
(sk. S).
Pá
St
So
28/4 Rusalka
Po
30/4 Turandot
So
G. Bizet. Opera.
17.00 Ne
(sk. F 1, F 2).
19.00
G. Puccini. Opera.
So
Mahenovo divadlo
1/4 Popelka
1/4 Zaslíbení
4/4 Coppélie z Montmartru
Ne
7/4
8/4
10/4
11/4
13/4
14/4
Scapinova šibalství
Popelka
Revizor
Černá Madona brněnská
Cyrano z Bergeraku
Moravské sekretářky
Ne
Po
15/4 Past na myši
16/4 Ideální manžel
F. Wittenbrink. Činohra (sk. PS 2).
O. Wilde. Činohra (sk. A 1).
St
18/4 Škola žen
Čt
19/4 Měšťák šlechticem
Čt
19/4 Měšťák šlechticem
Pá
20/4 Měšťák šlechticem
Činohra (sk. Dárek 2, Dárek 3).
(veřejná generální zkouška).
(předpremiéra).
Ne
Út
Ne
Ne
Ne
17.00
Po
19.00
Út
19.00
Pá
10.30
So
18.00
So
19.00 Ne
Molière (premiéra, skupina MD premiéra).
14/4 Kytice
19.00
15/4 Zvířátka a loupežníci
17/4 Kytice
22/4 Tři pohádky pro rošťáky
10.00, 14.30
19.00
10.00
22/4 O pejskovi a kočičce
27/4 Pokojná setkání
10.00, 14.30
19.00
Hudebně-filozofické setkání Petra Šmiřáka se
zajímavými hosty.
29/4 Limonádový Joe aneb Koňská opera 17.00
4/4 Hvězda stříbrného plátna
Út
So
So
18.00
1/4 Papageno hraje na kouzelnou flétnu
17.00 Ne
19.00 St
17.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
13/4 Kytice
V. Peška (Muzeum loutek).
Dětská opera (sk. F 2).
Činohra (sk. Dárek 1).
So
Ne
Út
St
Pá
So
10.00, 14.30
29/4 Mlsný drak a Čárymůra
10.00
29/4 O Smolíčkovi aneb Pohádka z kufru 10.00
2/4 Korespodence V + W
3/4 Hvězda stříbrného plátna
So
5/4 Tajemství pralesa aneb 800 mil po
Amazonce
19.00 So
1/4 Broučci
Ne
Ne
14.00 Po
19.00 Út
Klasický, výpravný balet.
Čt
29/4 Čert a Káča
10.00
V. Peška (Malá scéna).
K. J. Erben. Dramatizace a režie: P. Nosálek
(premiéra).
Ne
14.00, 16.00 Pá
Reduta
(sk. PS 1).
St
Od 8 let (premiéra).
16.00
15.00
14.00, 16.00
16.00
10.00
15.00
Zelný trh 4, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4, www.ndbrno.cz
Malinovského nám. 1, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4,
www.ndbrno.cz
Ne
Ne
Perníková chaloupka
Perníková chaloupka
Šípková Růženka
Perníková chaloupka
Čert a Káča
Čert a Káča
1/4 Jen počkej, hlemýždi!
(veřejná generálka, pouze pro důchodce).
titulky.
1/4
14/4
15/4
22/4
27/4
28/4
19.00
Režie: V. Peška. Od 3 let.
Malá scéna
19.00 Malinovského nám. 1, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4,
Opera. Nastudováno v italštině s českými www.ndbrno.cz
19.00 Ne
A. Dvořák. Koncert.
So
18/4 Stvoření (Die Schöpfung)
19.00 Ne
A Bůh stvořil nebe a zemi... Opera, balet.
Ne
21/4 Romeo a Julie
18.00
Pá
S. Prokofjev. Balet (derniéra).
25/4 Carmen
19.00 So
17.00
19.00
e-mail.: [email protected], www.divadlo-radost.cz,
Ne
11.00
19.00 Ne
30/4 Popelka
30/4 Měšťák šlechticem
17.00
19.00
L. N. Tolstoj, A. Petras (premiéra).
Ne 29/4 La Dafne
19.00 Ne 29/4 Europeana
(sk. PS 2).
19.00
Po 30/4 Anna Karenina
19.00
divadlo radost
19.00 Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 545 321 273,
A. Dvořák. Opera (sk. KO).
St
27–28/4 Anna Karenina
19.00
G. Rossini. Opera (sk. U).
Janáčkovo divadlo
18.00
20.00
17.00
Opera.
19.00
(sk. ČP).
Út
24/4 Z mého života
25/4 Jules a Jim
26/4 La Dafne
J. Pokorný (sk. A 2).
(sk. R).
Od 9 let.
19.00
19.00
Studio marta
Bayerova 5, 602 00 Brno, tel.: 542 591 512,
[email protected], www.jamu.cz
19.00 e-mail.:
Divadlo s bezbariérovým přístupem.
7/4 Jak dostat maminku do polepšovny 14.00
7/4 Manon
17.45
Přímý přenos z Metropolitní opery v New
Yorku.
10/4 Z mého života
14/4 Kvak a Žbluňk
14/4 La Traviata
18.00
14.00
18.45 Po
Přímý přenos z Metropolitní opery v New
Yorku.
15/4 Papageno hraje na kouzelnou flétnu16.00
15/4 Listování – Rakovinu nevyléčíš 19.00
16/4 Papageno hraje na kouzelnou flétnu10.00
Dětská opera.
17/4 Z mého života
20/4 Lékárník
V. Peška (Malá scéna).
Út
18.00
19.00 St
Opera. Nastudováno v italštině s titulky.
Pá
21/4 Pohádka o malém Mozartovi
a velkém drakovi
14.00
21/4 Listování – Ekonomie dobra a zla 20.00 So
22/4 Lékárník
17.00
Opera (sk. RP).
Ne
10–14/4 Mezinárodní festival divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER
V sálech studia Marta, C. E. D., Divadla
Reduta a HaDivadla. Ve dnech 10. – 14. 4.
proběhne již 22. tradiční Setkání.
23/4 Domov dobrovolného otroctví
19.30
Představení probíhají v jeskyni VÝPUSTEK
u Křtin. Předplatitele odveze autobus od studia MARTA v 19.30, ostatní zájemci musí po
vlastní ose. Doporučujeme teplé oblečení!!!!
(sk AC).
24/4 Domov dobrovolného otroctví
19.30
V jeskyni VÝPUSTEK u Křtin (sk. BF).
25/4 Domov dobrovolného otroctví
19.30
V jeskyni VÝPUSTEK u Křtin (sk. GH).
27/4 Domov dobrovolného otroctví
19.30
V jeskyni VÝPUSTEK u Křtin (sk. E).
28/4 Domov dobrovolného otroctví
19.30
V jeskyni VÝPUSTEK u Křtin (sk. D).
29/4 Princ Homburský
19.30
programy/duben 2012 | 21
městské divadlo brno
Pá
So
MDB činoherní scéna
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301
Začátky představení v 19.30, pokud není uvedeno jinak.
Ne
1/4 Škola základ života
2/4 Škola základ života
Čt
19.30
Autor: J. Žák, H. Burešová. Režie: H. Bure- So
šová.
St
4/4 Mojžíš
Čt
5/4 Cid
Pá
6/4 Cid
So
7/4 Cid
St
11/4 Škola základ života
Čt
Pá
12/4 Sluha dvou pánů
13/4 Zkrocení zlé ženy
19.30 Ne
Lidová hra o starozákonním prorokovi.
19.30
Tragikomedie o konfliktu lásky a cti (sk. C 4).
19.30
(sk. C 5).
19.30
Čt
Pá
19.30 So
14/4 Zkrocení zlé ženy
Ne
Út
15/4 Zkrocení zlé ženy
17/4 Výkřiky do tmy
19.30
(sk. A 6).
18/4 Cid
Čt
19/4 Cid
19.30
18.00 Pá
21/4 Becket aneb Čest boží
Ne
Pá
22/4 Charleyova teta
27/4 Tři v tom
Pá
27/4 Tři v tom
So
28/4 Tři v tom
18.00
14.00
(veřejná generálka).
Út
St
19.30 Pá
Autor: J. Vostrý. Režie: A. Procházka
(premiéra, skupina P).
Ne
19.30 Ne
29/4 Tři v tom
(premiéra).
Po
30/4 Tři v tom
19.30
(sk. A 1).
Po
MDB hudební scéna
Út
2/4 Les Misérables (Bídníci)
19.30 St
Muzikál podle románu Victora Huga.
3–4/4 Les Misérables (Bídníci)
18.00 Čt
Režie: S. Moša.
Čt
Pá
So
Út
5/4 Bídníci
19.30
Příběh o uprchlém galejníkovi Jeanu Valjeanovi ... Ne
6/4 Bídníci
7/4 Bídníci
10/4 Bídníci
19.30
(sk. Z / T 2012).
22/4 Chicago
18.00
Po
18.00
15.00, 19.30
18.00 Po
Davové scény se střídají s intimními, láska
s nenávistí a boj s nadějí v lepší svět.
29/4 Čekání na kojota
19.00
30/4 Szidi Tobias – „Ať se dobře děje“ 19.00
Studio Dva. Koncert.
divadelní studio “v“
Satirický muzikál, kritizující zkorumpovanou Veveří 133, 616 00 Brno, tel.: 739 649 492,
a zločinem a jazzem prodchnutou společnost e-mail.: [email protected], www.divadlov.cz
dvacátých let v Chicagu.
26/4 Divá Bára
27/4 Divá Bára
19.30 Ne
1/4 Červánková víla
19.30 So
7/4 Saturnin
M. Uhde, M. Štědroň. Režie: J. Nvota
(sk. C 5 / E 5).
Ne
28/4 Divá Bára
1/4 Caveman
19.00
Satirická komedie (derniéra).
8/4 Neználek ve Slunečním městě
15/4 Otesánek
18.00 So
21/4 Černá komedie
15.00
15.00
Barevná písničková pohádka.
19.00
Situační komedie na druhou.
So
So
22/4 Tři prasátka
15.00
28/4 O perníkové chaloupce
15.00
28/4 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka 19.00
Ne
29/4 Alenka v říši divů
Stomatologická revue.
19.00
Agentura Point. Režie P. Hartl.
3/4 Můj báječný rozvod
15.00
Poetická pohádka s dobrým koncem.
19.30 Ne
19.00
17.00
Pro starší děti.
bezbariérové divadlo barka
6/4 Moje hra
19.00 Po
10/4 Čtyři dohody
18.00
Benefiční představení. Hrají: J. Dušek, Z. Ko- Čt
nopásek, P. L. Šéz.
11/4 Pátá dohoda
18.00 Pá
13/4 Opona nahoru
19.00
Divadlo Palace. Autor: P. Quilter. Režie:
D. Prachař.
Út
15/4 Shirley Valentine
19.00
Divadelní a fimová agentura. Režie: Z. Kaloč.
Hrají: S. Stašová.
16/4 Vše o ženách
19.00 Pá
Studio Dva. Režie: J. Janěková. Hrají:
A. Šišková / M. A. Fingerová, J. Krausová, So
J. Schneiderová.
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301, 533 316 410
Začátky představení v 19.30, pokud není uvedeno jinak.
Po
(sk. R / X 2012).
19.00
Účinkují: J. Jiráň & BOTAFOGO, mluvené
slovo: J. Lábus.
Benefiční představení. Hrají: J. Dušek, Z. Konopásek, P. L. Šéz.
Út
19.30
Komedie dell´arte (sk. A 5).
Ne
19.30
21/4 Chicago
27/4 Mínus dva
Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S . Autor:
S. Benchetrit. Režie: J. Nvota. Hrají: B. Polívka, M. Lasica, J. Plodková, M. Hofmann.
Divadlo Kalich. Autor: P. Abraham. Režie:
St
J. Kačer.
18.00
(derniéra).
20/4 Chicago
19.00
Divadelní a fimová agentura. Hraje: E. Balzerová. Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno, tel.: 541 213 206,
4–5/4 Dlouhý, Široký a Krátkozraký
19.00 www.barka.unas.cz
Žižkovské Divadlo Járy Cimrmana. Autor:
Ne 1/4 Centrum tance slaví 15 let! Yalla! 17.00
L. Smoljak, Z. Svěrák. Režie: L. Smoljak.
(sk. AB 4).
So
18.00
Krimi muzikál.
Jakubské nám. 5, 602 00 Brno, tel.: 542 214 692,
e-mail.: [email protected], www.divadlobolkapolivky.c
19.30
Drama o přátelství a nenávisti.
19/4 Chicago
divadlo bolka polívky
18.00
19.30 Ne
20/4 Becket aneb Čest boží
18.00
Drama, ve kterém Bára bojuje za právo na
svobodnou existenci a na štěstí ...
Ne
(sk. AB 3).
Pá
15–16/4 Jekyll a Hyde
Podivný případ doktora Jekylla a pana Hydea. Pá
29–30/4 Divá Bára
Psychologický thriller o sexu, lžích a tajnostech (sk. C 2).
Út
St
15.00, 19.30
24/4 Caveman
Agentura Point. Režie P. Hartl. Hrají: J. Holík
/ J. Slach.
(sk. A 6 / AB 6).
19.30
19.30
Komedie o lásce v různých podobách
(sk. AB 5).
So
14/4 Jekyll a Hyde
Původní romantický muzikál (sk. C 4).
Autor: P. Corneille. Režie: R. Polák (sk. AB 6).
Hudební komedie.
18.30 Út
Režie: P. Gazdík.
18.00
Hudební komedie ze života študáků
Pá
a kantorů.
Po
13/4 Jekyll a Hyde
Romantický muzikál.
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301, www.mdb.cz
17/4 Karel Plíhal
Folkový koncert.
18/4 Vepřo, knedlo, zelo
19.00
Divadlo ŁeŻak Lešno (PL).
12/4 Balada pro banditu
19.00
Divadlo Járy Pokojského (premiéra).
13/4 Roztomilý člověk
19.00
Poustevník F. X. Svoboda.
17/4 Herzblut
18.00
V německém jazyce. Filozofická fakulta MU
(premiéra).
17/4 Der Lechner Edi schaut ins
Paradies
19.30
V německém jazyce. Pedagogická fakulta MU
(premiéra).
20/4 Nedělej mi naschvály
10.00
(předpremiéra).
21/4 Nedělej mi naschvály
19.00
Hrají žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose (premiéra).
19.00 Pá
27/4 Schválnosti princezny
Schválničky
17.00, 20.00
Hrají: T. Matonoha, J. Polášek, M. Daniel,
M. Chmelařová, M. Ludvíková, M. Kumhala. So
Představení přeložené z 5. 2. 2012.
23/4 Plný kapsy šutrů
4/4 Komenského svět v obrazech 10.00, 16.00
23/4 Taneční koncert ZUŠ Vranovská 17.00
24/4 Postel pro Anděla
19.00
Divadelní spolek Kašpar. Režie J. Špalek.
22/4 Komediograf
19.30
Večer krátkých choreografií.
Po
19.00 Út
Divadlo MALÉhRY. Autor a režie: D. Zbytovská.
19/4 Růže pro Algernon
2/4 Oorphane Labyrint srdce
19.00
Divadelní a filmová agentura. Režie: Po
J. Kališová. Hrají: R. Holub, M. Vladyka.
Divadlo TAK JO. J. Koloděj (premiéra).
10.00
(předpremiéra).
28/4 Schválnosti princezny
Schválničky
18.00
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose (premiéra).
30/4 Schválnosti princezny
Schválničky
10.00
22 | programy/duben 2012
husa na provázku
Zelný trh 9, 602 00 Brno, tel.: 542 211 630,
e-mail.: [email protected], www.provazek.cz
Po
2/4 Richard Wagner – Parsifal
St
Čt
19.00 Pá
Koncertní výběr z opery.
St
4/4 Doktor Faustus
19.00 So
Oratorium naší doby. Hudba jako boj o duši
So
(I. premiéra).
Čt
5/4 Doktor Faustus
19.00
25/4 Všichni jsme Marlene Dietrich
aneb Studie Odyssea
26/4 Holubi
27/4 Doma u Hitlerů aneb Historky
z Hitlerovic kuchyně
28/4 Psychóza ve 4:48
28/4 Modelka XXL aneb Moje stehna
v proklatým detailiu
divadlo polárka
19.30 Tučkova 34, 602 00 Brno, tel.: 541 212 912,
19.30 e-mail.: [email protected],
19.30
19.30
Po
centrum experimentálního divadla
6/4 Tichý Tarzan (zcizené deníky fantoma
Zelný trh 9, 602 00 Brno, tel.: 542 123 425,
erotické fotografie)
19.00 e-mail.: [email protected], www.ced-brno.cz
16/4 2 + 1
19.00 Není-li uvedeno jinak, představení se konají na sklepní scéně.
17–18/4 Romeo, Julie a já
Čt 19/4 Hamlet
Pá 20/4 Baletky …
So
Ne
19.00
19.00 Ne
19.00
Hodina tance: když děti a muži spí, ženy tančí. Po
21/4 Hamlet
19.00
St
(derniéra).
22/4 Tatínek na neděli: maminky
v nesnázích
16.00 Ne
Pohádky pro zvídavé děti a jejich rodiče.
Po
23/4 Balada pro banditu
19.00 So
M. Uhde, M. Štědroň (sk. L).
Út
St
24/4 Balada pro banditu
25/4 Jirka Kniha hledá autora –
Karel Steigerwald: Hraj komedii
26–27/4 Leoš aneb tvá nejvěrnější
Po 30/4 Prase aneb Václav Havel´s
Hunt for a Pig
19.00
Út
19.00
19..00 St
19.00 Čt
3–4/4 Jitro se nekoná
CST (Cieszyńskie Studio Teatralne).
Dario Fo. Komiscé mystérium.
21/4 scat.Olmerová
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012
22. ročník Mezinárodního festivalu
divadelních škol 10. – 14. 4. 2012
10/4 DAMU Praha
Čt
19.30
Slovinsko.
13–14/4 Setkání / Encounter 2012
19.30
12/4 Indonésie
13/4 Kolumbie
So
14/4 VŠMU Bratislava
Ne
Po
15/4 Služebníci lorda Alfréda:
Spadlo z nebe
16/4 Be Happy
Manažerská romance (foyer).
Po
Út
16/4 Služebníci lorda Alfréda:
Vražda pro pár vidliček
17/4 EKG
Divadlo Archa.
St
Čt
Čt
Pá
So
Po
Út
18/4 Svět v ohrožení
19/4 Česká měna
19/4 Modelka XXL aneb Moje stehna
v proklatým detailu
20/4 Porucha
21/4 Jitro se nekoná
23/4 Věc Makropulos
24/4 Bohnice aneb Člověče, nezlob se
Čt
19.30
19.30 St
17.00, 19.00
21.00
19.30 Út
19.30 St
19.30 Čt
21.00
19.30
19.30 Po
19.30
19.30
Čt
Čt
19/4 Divácký seminář
19/4 Starořecké báje a pověsti
Pá
20/4 Starořecké báje a pověsti
12/4 Po zkoušce
I. Bergman. Režie: O. Elbel.
17/4 Něžná
Hrají: Petra Bučková a Jan Kolařík.
12.00
9.30, 19.00
Od 12 let.
9.30
H. Mikolášková. Od 12 let.
So
21/4 Stvoření světa
10.15, 15.30
Pro 1. stupeň ZŠ.
11.30
So
18.00 Po
Út
21/4 Dětská dílna
17.00
23/4 Stvoření světa
8.30, 14.15
24/4 Kutilové aneb Jak se staví dům
8.30, 10.15
Pro děti od 3 let a jejich tatínky (s přihlédnutím k maminkám, které to pak vždycky
uklízí).
19.30
F. M. Dostojevskij. Režie: I. Krobot.
Čt
8.30, 10.15
Od 3 let.
St
19.30
25/4 Z jedné i druhé kapsy
9.30
Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
3/4 Šamhorodský proces (Soud nad
Čt
Bohem)
19.30
E. Wiesel. Režie: F. Derfler.
Pá
5/4 Teď na krk oprátku ti věší
19.30 So
F. Villon. Úprava režie: F. Derfler.
11/4 Něžná
V. Čtvrtek, K. Popel, L. Votava. Od 4 let.
Od 4 let.
Není-li uvedeno jinak, začátky v 19.30 hodin na sklepní scéně CED.
Jižní Korea.
12.00
9.30, 19.00
B. Krchňáková, T. Kaarpianus, J. Vrbková,
P. Ondruch.
17–18/4 Jen počkej, zajíci!
14.00, 16.00
(velký sál).
12/4 Divácký seminář
12/4 Merlin
16/4 Dobrodružství piráta Kolíska 8.30, 10.15
17.30
14/4 Závěrečný ceremoniál
9.30
Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.
19.30 Po
(sklepní scéna).
Út
M. Sopuch, R. Toman, V. Steklač. Od 6 let.
13/4 Merlin
9.30
14/4 Dobrodružství piráta Kolíska 10.15, 15.30
(velký sál).
11/4 Hannover
19.00
8.30, 10.15
Pá
19.30 So
Změna programu vyhrazena.
5/4 Doma u Hitlerů aneb Historky
z Hitlerovic kuchyně
19.30
divadlo u stolu
10–11/4 Mezinárodní festival divadelních škol
trh 9, 602 00 Brno, tel.: 542 123 420,
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012
19.30 Zelný
e-mail.: [email protected], www.divadloustolu.cz
Jihoafrická republika.
12/4 Setkání / Encounter 2012
11/4 Merlin
18.00
J. Havlice, J. Honzírek a kol. Režie: J. Hon(velký sál).
zírek (premiéra).
Více informací na www.encounter.cz.
Čt
St
20.00
15/4 Mistero Buffo
Pá
19.30 So
10/4 Večer scénického čtení
10/4 Bořík a spol.
Koncertní výběr z opery.
4/4 Republika Bolko Kantor
(velký sál).
Poštovská 8d (Alfa pasáž), 602 00 Brno, tel.: 530 330 869,
e-mail.: [email protected], www.hadivadlo.cz
Vstupenky v pokladně HaDivadla po - pá 10.00–18.00 a také 1 hodinu
před začátkem představení.
Út
Út
Čt
19.00 Čt
Brněnské Dětské divadlo.
2/4 Richard Wagner – Parsifal
8.30, 10.15
R. Toman, M. Sopuch. Chcete vědět, jak se
(s)tvořil svět? V Polárce se to dozvíte.
1/4 Baron Trenck – brněnská pověst 18.00
(velký sál).
hadivadlo
2–4/4 Stvoření světa
21.00
(II. premiéra, sk. J).
Pá
www.divadlopolarka.cz
Objednávky na tel: 541 247 274, 724 042 852
Po
26/4 Z jedné i druhé kapsy
9.30, 19.00
K. Čapek, K. Popel, B. Krchňáková.
27/4 Z jedné i druhé kapsy
28/4 Standa a dům hrůzy
9.30
10.15, 15.30
Od 6 let.
30/4 Standa a dům hrůzy
8.30, 10.15
A. Goldflam, H. Mikolášková.
divadlo líšeň
19.30 tel.: 728 818 034, e-mail.: [email protected],
www.divadlolisen.cz
18/4 Teď na krk oprátku ti věší
19.30 rezervace na tel. 728 818 034
nebo na [email protected]
19/4 Večer pro Petra Barana – Kosti země
19.30
Promítání videofilmů P. Barana v předvečer Út 17/4 Putin lyžuje (hraje se v kavárně Trojka,
svátku DEN ZEMĚ.
Dominikánská 9)
20.00
Politická fraška o obětech Putinovy vlády.
23/4 Zapomenuté světlo
19.30
Tragédie nenaplněné lásky básníka, kněze
a prokletého člověka J. D.
Příběhy, politické souvislosti i prosté lidské
osudy.
programy/duben 2012 | 23
▶ galerie
Na velkoformátových panelech se představu- Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111
je to nejlepší ze soutěže mladých romských Otevírací doba denně kromě po a út od 10 do 18 h, čt do 19 h.
talentů.
Volné vstupy: každý první pátek v měsíci do stálých expozic.
dům umění města brna
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel.: 542 213 883,
e-mail: [email protected], www.dum-umeni.cz
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00.
Pražákův palác
povídky a obrázky.
6/4–22/9 Ferdinand Koci. Střípky z tvorby
stálé expozice:
romského výtvarníka
Výstava děl malíře a výtvarníka albánského Moderní a současné umění
původu žijícího v Anglii.
výstavy:
výstavy:
25/4–3/6 ART[ist]s
Gerald Y Plattner a Ferdinand „Marshall“
Karl (RA) fotografují současné umělce. Soustřeďují se na portrét, na tvorbu
umělce se zachycením autentického prostředí, kde pracují a žijí. Prostřednictvím videa,
audiozáznamu a fotografie vzniká multimediální dílo, dokumentující osobnost portrétovaného v konkrétním prostoru a čase (Galerie
Jaroslava Krále).
25/4–3/6 Ilona Németh – Neidentický prostor
Výstavní projekt, prezentuje současný vizuální jazyk v podobě silného individuálního
programu autorky, která upřednostňuje
post-konceptuální přístupy a definování kulturního prostoru.
25/4–3/6 Radovan Čerevka
Radovan Čerevka je představitelem nejmladší výtvarné generace na Slovensku, která kriticky zkoumá aktuální společenské a politické jevy. Práce má silně ironické zabarvení
a kritické zaujetí. Dala by se označit za umění
politického ražení (Procházkova síň).
Brněnské architektonické stezky
www.bam.brno.cz
Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 211 662
Výstavy:
7/3–15/4 REMAKE: REthinking Media Arts
in C(K)ollaborative Environments
akce:
6/4 Vstup do všech výstavních prostor
ZDARMA
Galerie G 99
výstavy:
7/3–15/4 Richard Loskot – Zvuková a světelná
instalace
Výstava je součástí festivalu Remake.
muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno, tel.: 545 571 798, 545 581 206,
e-mail: [email protected], www.rommuz.cz
Otevřeno: út–pá 10.00–18.00, ne 10.00–18.00.
stálé expozice:
Příběh Romů
Na historické ose prezentuje hmotnou i duchovní kulturu
Romů.
Knihovna MG (III. patro)
17/4 Přednáška z cyklu Kdo jsou Romové 17.00 Otevřeno: út a čt 12.00–17.30, st 10.00–15.30,
Pohlednice z Anglie. Publicistka, spisovatelka
pá 10.00–15.00.
a překladatelka Iva Pekárková a londýnští
Romové a jejich příběhy jsou mottem povídání Místodržitelský palác
s I. Pekárkovou v Muzeu romské kultury.
Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno, tel.: 542 321 100
mendelovo muzeum mu
Mendlovo nám. 1a, Brno, tel.: 543 424 043, www.mendelmuseum.muni.cz
Otevřeno út–ne 10.00–18.00, jiné termíny po domluvě. Poslední st v měsíci volný vstup. Komentované prohlídky v Čj, Aj, Nj na základě rezervace!
výstavy:
17/11–20/5 Colorito
16/12–9/9 Kabinet: Sběratelé a mecenáši VI:
Marie Richterová (1927–2011)
stálé expozice:
Gregor Johann Mendel
stálé expozice:
Člověk, opat a vědec.
Umění od gotiky do 19. století
výstavy:
16/11–15/4 Stopa
Unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Na návštěvníky čeká fiktivní kriminální případ, který budou
moci sami vyřešit a odhalit pachatele. Během
řešení se neotřelou a zábavnou formou seznámí s moderními metodami vyšetřování.
od 25/4 Do přírody? A v Brně? Ano!
Fotografická výstava Josefa Ptáčka věnovaná
parkům, lesům a přírodě v metropoli Brně.
Vernisáž 24. 4 v 17.00 (venkovní galerie
MMU).
REMAKE je mezinárodní projekt. Jeho cílem akce:
je uchopit probíhající výzkum zajímavou
12–13/4
a hravou formou a iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných známými
nebo zapomenutými díly historie mediálního
umění.
Dominikánská 9 , 602 00 Brno, tel.: 542 211 662,
e-mail: [email protected], www.dum-umeni.cz
24/2–20/5 L’étude d’aprés nature
3/2–27/5 Atrium: Pavel Sterec – Nehybná směna
Expozice představuje nejcennější exponáty evropského
umění ze sbírek od 14. do 19. století. Ústředním motivem
je obraz Petra Pavla Rubense Hlava Medúsy.
Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111
výstavy:
6/4–13/5 Věznice: místo pro umění
Vernisáž 5. 4. v 17.00 hod.
do 2/9 Podesta: Kožená liturgická roucha ze
sbírky MG
stálé expozice:
Konference: The Student Scienific
Conference on Biotechnology
Užité umění a design
Studentská vědecká konference věnovaná
problematice biotechnologií a geneticky modifikovaných organismů za účasti studentů
z České republiky, Slovenska, Rakouska,
Maďarska a Polska. (Přednáškový sál
Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní
ul., Brno) [email protected]
18/4 Cyklus „Lékařská genetika pro
veřejnost“
Rodný dům Josefa Hoffmanna
náměstí Svobody 263, Brtnice u Jihlavy, tel.: 724 543 722 Otevřeno:
út–ne 10.00–17.00 (mimo uvedenou dobu po domluvě na tel. čísle 724
543 722).
stálé expozice:
17.00 Josef Hoffmann: Inspirace
Novorozenecký screening v ČR – MUDr.
Renata Gaillyová, Ph.D.
19/4 Mendel Lectures – How DNA
recombination maintains genome
integrity”
17.00
Professor Dr. Roland Kanaar. Přednáška je
vedena v anglickém jazyce. Vstup zdarma
(Mendelův refektář).
moravská galerie v brně
Vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých a obecných kovů od středověku po začátek
20. století.
Jurkovičova vila
Jana Nečase 2, Brno – Žabovřesky. Otevřeno čt – ne 10.00–12.00
a 12.30–16.00. Vstup pouze po předchozí rezervaci, tel.: 532 169 501/502
výstavy:
13/4–30/9 Jan Kotěra
Prohlídka vily s výkladem
wannieck gallery
Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111,
Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno, tel.: 543 256 072,
e-mail: [email protected], www.moravska-galerie.cz
Otevřeno: st–ne 10.00–18.00, čt do 19.00. Vstupy pro handicapované. e-mail: [email protected] ,
16/3–27/5 Lačho lav sar maro / Dobré slovo je
www.wannieckgallery.cz
jako chleba
Volné vstupy:
Otevřeno: po, út, st, pá, so, ne 10.00–18.00, čt zavřeno.
Romští autoři ve fotografiích Lukáše Houdka.
1/4 narozeniny MG
Série černobílých portrétů. Fotografie vznikvýstavy:
8/4 Boží hod velikonoční
ly v rámci cyklu Šukar laviben le Romendar
29/2–13/5 Princip odkládané dokonalosti
Volné vstupy: každý první pátek v měsíci do
(Romové píší...).
stálých expozic
16/3–27/5 Romano suno – Romský sen. Básně,
Výběr ze sbírky Wannieck Gallery.
výstavy:
24 | programy/duben 2012
muzeum města brna
Špilberk 1, 662 24 Brno, tel.: 542 123 616 – 618,
e-mail: [email protected], www.spilberk.cz
Hrad Špilberk
Špilberk 1, 662 24 Brno, tel.: 542 123 616
Otevřeno: út–ne 9.00–17.00 hodin (poslední vstup v 16.00 hod.).
stálé expozice:
Brno na Špilberku / Od renesance po modernu /
Špilberk od hradu k pevnosti / Špilberk – Žalář
národů / Vulcanalia / Žalář dotekem / Velké Brno
Dětská dílna:
Otevřeno: pro veřejnost so a ne, ve všední dny s lektorským vedením
pro objednané školy (doporučujeme zejména pro 2. stupeň ZŠ)
Kasematy:
Otevřeno út–ne 9.00–17.00 (poslední vstup v 16.15), tel.: 542 123 614
Vila Tugendhat
Černopolní 45, 613 00 Brno, tel.: 515 511 015.
Otevřeno: út – ne 10.00–18.00
e-mail: [email protected], www.tugendhat.eu
Od 6/3 Pro veřejnost otevřeno od 6. 3. 2012
Prohlídky s průvodcem každou hodinu, v 17.00
poslední vstup. Významná památka světové
moderní architektury, v roce 2001 zapsána na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
moravské zemské muzeum
Zelný trh 8, 659 37 Brno, tel.: 533 435 220, e-mail.: [email protected],
www.mzm.cz
Otevřeno: po zavřeno, út: 9.00–15.00 hod,
st–pá: 9.00–17.00 h, so a ne 13.00–18.00 hod.
(svátky – pouze ty, které připadnou na út–ne): 13.00 – 18.00.
výstavy:
Duben na hradě 2012
Straší v hradní obrazárně? Andělé a múzy.
Měnínská brána
Měnínská 7, 602 00 Brno, tel.: 542 214 946
Otevírací doba st – ne od 10.00 do 18.00 hodin.
stálé expozice:
Muzeum hraček paní Milady Kollárové
výstavy:
výstavy:
6/1–7/4 Messel on Tour / Přírodní katastrofa
po zániku dinosaurů
Jedná se o výstavu 125 originálů zkamenělin ze
slavné německé lokality Messel (stát Hesensko).
1/2–7/4 Vývoj koně
Výukový program pro ZŠ.
14/3–25/8 V utrpení a boji / brněnští Židé
v osudových momentech XX. století
Pavilon Anthropos
Pisárecká 5, 603 00 Brno, tel.: 515 919 760.
Otevřeno: út–pá 9.00–18.00, so a ne 10.00–18.00.
stálé expozice:
Dietrichsteinský palác
23/2–6/5 Bohdan Lacina (100. výročí narození)
Výstava představí reprezentativní výběr Zelný trh 8, 659 37 Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
kreseb, knižní grafiky a obrazů. Tvorba B.
Laciny reflektuje vnímání vzniku, bytí a záni- výstavy:
ku a snaží se zapůsobit především na mysl
a podvědomí pozorovatele. Součástí výstavy 9/11–16/9 Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!
Karel Hynek Mácha, kníže české poezie.
bude i křest nové obsáhlé monografie Jiřího
Hlušičky (západní křídlo, II. patro).
18/4–7/10 Půvaby loutek a soch – sochař
akce:
Palác šlechtičen
Kobližná 1, 602 00 Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek
14/2–3/1 Kamenná duha
stálé expozice:
Zaniklý život na Moravě / Pravěk Moravy / Velká
Morava / Morava ve středověku / Svět nerostů /
Památník prof. Karla Absolona
Biskupský dvůr
Muzejní 1, Brno (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.),
602 00 Brno, tel.: 533 435 282
Zlatá brána otevřená
Morava lovců a sběračů / Nejstarší umění Evropy /
Paleolitické technologie / Genetika ve vývoji člověka
/ Příběh lidského rodu / Primáti – naše rodina
výstavy:
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
od 7/12 Umění australských domorodců – Za
posledními lidmi doby kamenné
Památník Leoše Janáčka
Smetanova 14, 602 00 Brno, tel.: 515 919 808
výstavy:
30/3–29/4 Pavel Rudolf: Grafické partitury
stálé expozice:
Domek Leoše Janáčka
galerie hřebíček
Česká 32, 602 00 Brno, tel.: 542 219 606, e-mail: [email protected]
Otevřeno: po–pá 9.30–17.00.
Zábavné prohlídky Muzea hraček určené dětem z MŠ výstavy:
výstavy:
a prvního stupně ZŠ. Objednávky: PhDr. E. Picmausová,
9/2–8/9 Svědkové z úsvitu časů / poznejte svět
11/4–11/5 Kristián Kodet
[email protected], tel.: 542 123 618.
lišejníků a mechorostů!
Výstava obrazů a grafiky.
akce:
stálé expozice:
4–6/4 Velikonoční dílny
10.00, 14.00
Pracovní a výtvarné činnosti s tradicemi a veli- Fauna Moravy / Akvárium sladkovodních ryb /
konočními zvyky. Objednávky: PhDr. E. Picmauso- Dějiny peněz na Moravě / Modely hub J. Rulíška
vá, [email protected], tel. 542 123 618. s houbařskou poradnou
technické muzeum v brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno, tel.: 541 421 411,
e-mail: [email protected], www.technicalmuseum.cz
Otevřeno: út–ne 9.00–17.00 hodin.
výstavy:
1/3–29/4 Muzeum spotřebičů a environmentální
efekty
27/3–17/6 Modelový vlak
4/10–30/9 Labyrint poznání
3/4–14/10 110. výročí nar. Františka Urbana
a 20. výročí vzniku Slepeckého muzea
1/2–31/12 Motocykly Václava Svobody III
1/2–31/12 Tajemství depozitářů aneb Co jste
možná ještě nevidělií
programy/duben 2012 | 25
akce:
3/4 Vítání jara
7–8/4 Velikonoce na Šlakhamru
31/3–9/4 Velikonoční víkend „Otloukej se
píšťaličko“
Jarní Motortechna
Plstění
Drátování
Den otevřených dveří v depozitáři
MHD Řečkovice
Technické památky – V zimních měsících uzavřeny!
14/4
11–19/4
21–22/4
28–29/4
Kovárna v Těšanech, tel.: 724 239 656 / Větrný mlýn
v Kuželově, tel.: 723 136 624 / Areál československého opevnění Šatov, tel.: 602 438 637 / Vodní
mlýn ve Slupi, 608 439 147 / Stará huť u Adamova,
tel.: 602 225 298
stálé expozice:
Expozice
Vodní motory a Památník Viktora Kaplana / Parní motory / Historická vozidla / Historická stereovize / Nožířství
/ Kovolitectví / Železářství / Salon mechanické hudby /
Od tamtamů k internetu / Letecká historie a plastikové
modelářství / Kultura nevidomých / Ulička řemesel /
Čas nad námi a kolem nás / Kabinet elektronové mikroskopie / Technická herna.
stereovize:
Egypt (staré snímky)
Zámek Slavkov - Austerlitz
letohrádek mitrovských
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 685,,
e-mail.: [email protected], www.zamek-slavkov.cz
Otevřeno: út–ne 9.00–16.00
Veletržní 19, 603 00 Brno, tel.: 605 972 588,
e-mail.: [email protected],
www.letohradekbrno.cz
Otevřeno: st – ne 10.00–16.00.
Výstavy:
Výstavy:
22/3–27/5 Kancléř čtyř panovníků –
k 300. výročí V. A. Kounice
22/3–15/7 Sokolnictví na Renaissanceschloss
Rosenburg
akce:
1/4 Den otevřených dveří
14.00
Pro zájemce o svatební obřad na zámku.
13–14/4 Prodejní zahradnická výstava
V pá od 12.00 - 17.00 a v so od 9.00 - 17.00.
15.00
15/4 Velikonoční koncert
Koncert Zámecké kapely v kapli.
18/4 Den památek
14.00
Prezentace repliky relikviáře sv. Maura.
Nutná rezervace.
8.00
21/4 Fotografování na zámku
Fotografický kurz NICOM. Kurz povede známý fotograf architektury Aleš Ležatka.
26/4 Slavkovské memento 2012
11.00
Festival válečné literatury faktu. Výtvarná
a literární soutěž pro základní a střední
školy.
14/4–20/6 Z historie /nejen/ brněnských cukráren
baron trenck gallery
Nádvoří kapucínského kláštera, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno,
tel.: 605 972 588, e-mail.: [email protected],
www.barontrenckgallery.cz
Otevřeno st – ne 10.00–16.00. Vstup uličkou pod kostelem směrem k hrobce.
stálé expozice:
od 1/4 Moravská vesnička a betlém
Otevřeno st – ne 10.00–16.00 hod.
galerie města blanska
Dvorská 2, 678 01 Blansko, tel.: 516 415 781,
e-mail: [email protected], www.galerie.blansko.cz
Otevřeno: út–pá 10.00–12.00, 12.30–17.00, so–ne 14.00–17.00.
1–25/4 Matěj Smetana
Umění M. Smetany má některé příznaky. Je
to vytrvalost, radost z přesnosti, uplatňování
známých vzorců a touha podívat se na něco,
co ještě nikdo neviděl. Současná výstava
shrnuje jeho zájem o hvězdy, optické klamy
nebo tělesa s apokalyptickým potenciálem.
Vernisáž 31. 3. v 17.00 hod.
26 | programy/duben 2012
dělňák líšeň
▶ timeout
společenské centrum bystrc
Út
Odbojářská 2, 635 00 Brno, tel.: 546 224 320,
e-mail.: [email protected], www.bystrc.cz
Předprodej vstupenek: v pokladně SC po–čt 15.00–18.00,
Doprava tramvají č. 1., 3., 11., zast. „ZOO“, autobusy 50, 52
a trolejbus 30 zast. „Vondrákova“.
Čt
7–25/4 Malba na hedvábí –
Ing. arch. Mgr. Hana Nováková /
oleje – Ester Puková / dřevořezby –
Petra Loučková.
24/4–17/5 Čínský nový rok – fotografie
Jitky Hollové
akce
Čt
Pá
So
Út
4/4 Čaj o půl páté
K.
Budína
14/4 Javorník Brno a Oravan Nižná
19.00 Pá
Ne
15/4 Princezna a loupežníci
15.00
17/4 Trabantem napříč Afrikou
18.00
22/4 O duhové slepičce
16.00 Po
24/4 O perníkovém dědkovi
17/4 Robert Křesťan a Druhá tráva
Út
24/4 Povídání o včelách, včelaření
a včelích produktech
Út
24/4 Vím, vzpomínáš
19.30
3/5 České nebe
19.30
Koncert. Vstupné 60 Kč.
18/4 Brněnský lunapark 2012
18.00
Buranteatr, Midnight Coffee Session. Vstup
volný.
21/4 Tři prasátka
11.00
Pro děti uvádí Divadélko Na stromě. Vstupné
40/70 Kč.
24/4 Divadlo Prkno
19.30
Vstupné 50 Kč.
25/4 Vesmírné večery
20.00
Improshow. Vstupné 50 Kč.
26/4 Mě to tady nebaví
19.30
Divadlo šansonu. Vstupné 130/180 Kč.
27/4 Monty
19.30
28/4 Skywalker z planety Tatooine
19.30
Divadlo. Vstupné 60 Kč.
30/4 Divadlo Křový
18.00
Vstup volný.
Tento projekt je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu České republiky.
lužánky – středisko volného času
19.00 Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111,
22/5 Žalman a spol.
Koncert.
e-mail.: [email protected], www.luzanky.cz
Čt
Po
2/4 Marek Detko
18.00
Vernisáž. Vstup volný.
Út
Po
Další dny – 12., 19. a 26. 4. Vstup volný.
23/4 Hry a hračky s textilem
13.00–18.00 So
Workshop. Vstup volný.
So
24/4 Přednáška Prof. Dr. Lies Korevaar
/Hl/
14.00–17.00
So
Vstup volný.
30/4 Divadlo Křový
18.00
So
Vstup volný.
akce:
Út
3/4 Open mic
19.00
Shadok (Pl), Šany a další. Vstup volný.
St
4/4 Karolína Kamberská
19.30
Koncert. Vstupné 120 Kč.
Čt
Pá
5/4 Klubíček Ondřeje Suchého
19.30
10/4 Divadlo Prkno
Vstupné 50 Kč.
10.00
Studio Lídy Trnkové.
14/4 Myš a Maš
10.00
Hudební skupina Myš a Maš (Praha)
21/4 Sindibádova dobrodružství
10.00
Divadlo Koráb.
28/4 O špinavém hastrmánkovi
10.00
Divadlo Úsměv.
kulturní dům rubín
Út
Divadlo šansonu. Talkshow. Vstupné 120 Kč. St
6/4 Brněnský lunapark 2012
7/4 O duhové slepičce
Makovského nám. 3, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 541 213 704,
e-mail.: [email protected], www.kdrubin.cz
18.00
Služebníci lorda Alfreda, Gentle Irony Trio,
Leporelo. Vstup volný.
Út
9.00–16.30
.veselá kavárna
5/4 Bezplatná anonymní poradna
v Café Práh
15.00–18.00 Měřičkova 18, 62100 Brno, www.veselakavarna.cz
19.00 Čt
Divadlo Praha. Situační, téměř detektivní
komedie plná slovních hříček a humorných
Po
dialogů. Předprodej od 10. 4. 2012.
5/4 Velikonoce v Lužánkách
Čeká na vás 18 velikonočních dílen, živá kuřátka a králíčci, cesta velikonočním týdnem
s úkoly, vynášení a pálení Moreny (ve 13.00
hod.) a za pěkného počasí si můžete zahrát
kuličky. Akce je určena pro děti 6 - 12 let
a děti od 4 let s doprovodem. Omezený počet
vstupenek. Vstupenky v předprodeji od 26. 3.
Měsíc bláznovstí 2012 /Sdružení Práh/
www.prah-brno.cz
Připravujeme:
9/5 Zmýlená platí
19.00
Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno, tel.: 530 500 431, e-mail.: kultura.
[email protected], www.cafeprah.cz
17.00 (sál Slévárna, Café Práh, YMCA)
Operetní melodie v podání sólistů MdB.
17/4 Black Uganda Choir
Cimrman revival Sivice. Divadelní představení.
café práh
19.00
19.30
Vstupné 60 Kč.
10.00
27/4 Roman Dragoun a Futurum
19.30
Přednáška s besedou.
16/4 Divadlo Tak jo
Koncert. Křest CD. Vstupné 100 Kč.
Pohádku pro děti uvádí Divadelní studio Lídy
Trnkové.
Čt
Út
Koncert.
St
8.00–11.30 Čt
Prodej a koupě sběratelských kuriozit: staré
pohlednice, dekorace, numizmatika…
Pá
Koncert.
Vystoupení folklórních souborů s besedou
Připravujeme:
u cimbálu.
Uvádí DAP Praha.
St
10.00
Výchovný pořad pro žáky ZŠ.
So
12/4 Koncert skupin Poutníci a Cop 19.00
13/4 Večer s cimbálovou muzikou Líšňáci 19.30
Út
14/4 Karneval – HŠ YAMAHA
„Rej strašidel“
10.00–16.00
Rezervace vstupenek p. Rozčinská, tel.: 721 St
15/4 Setkání sběratelů
19.30
Dopolední pohádku pro děti uvádí Divadlo
Andromeda.
So
Út
Po
Přednáška. 20 000 km a 11 afrických států, So
unikátní fotografie i filmové záběry z cesty.
Ne
12/4 Etiopie – přírodní kmeny v povodí řeky
Omo
18.00 Út
Cestopisná přednáška
s promítáním.
18.00
12/4 Skupina Poutníci „Na cestách
country“
16.30
Taneční podvečer.
Čt
10/4 Cestopisná přednáška
731 646, www.yamahaskola.cz
Ne
13/4 Nadotek, Nevermore,
Honzíkova cesta
Koncert. Vstupné 60 Kč.
Milan Štourač: Francie a germánské státy – Lucembursko, Německo, Švýcarsko, Út
Lichtenštejnsko, Rakousko.
výstavy:
St
Pá
Klajdovská 28, 628 00 Brno – Líšeň, tel.: 544 210 136,
e-mail.: [email protected], www.kclisen.cz
19.30 St
3/4 Jiří Kolbaba
19.00
Sedm divů Islandu.
4/4 Prší
19.30
Hraje: Karel Roden, Marian Roden a Jana
Krausová. Volné pokračování hry O lásce
a Otevřené manželství.
11/4 Turné čtyř můstků
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková.
19.30
programy/duben 2012 | 27
Čt
19/4 Jaroslav Samson Lenk
So
19.30 Přednášky:
St
Út
3/4 Žeň objevů 2011
17.00, 20.00
20/4 Špatná ženská
19.30
Jiří Grygar.
Hraje: Ilona Svobodová a David Matásek.
St
Út 10/4 Ochráníme se před vražednými
21/4 Pohádky z Dobráčkova
15.00
planetkami
18.00
Út
24/4 Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
18/4 Alfred kontra Ignác Nobel –
pompa a kabaret
Koncert.
Pá
Jak dřevníci ke štěstí přišli.
Koncert.
Miloš Tichý.
19.30 Út
Připravujeme:
St
2/5 Javory beat
So
5/5 Hrdý Budžes
Bára Hrzánová …
Eliška Pastuzsková.
▶ knihy
18.00
knihkupectví knihy dobrovský
Joštova 6, 602 00 Brno, tel.: 542 220 052,
18.00 e-mail.: [email protected], www.knihydobrovsky.cz
Čt
19/4 Patagonií na kole
Čt
26/4 Maroko – Žhavá perla Afriky
(komponovaný pořad)
Lucie Kovaříková, Michal Jon.
(v po 9. 4. zavřeno) Pondělí: prohlídka exploratoria –
v 19.00, pozorování večerní oblohy – ve 21.00 / (v út 24. 4.
zavřeno) Úterý: prohlídka exploratoria – v 19.00, pozorování večerní oblohy – ve 21.00 / ( ve st 24. 4. zavřeno)
Středa: prohlídka exploratoria – v 19.00, Neuvěřitelné
Brno (velké planetárium) – v 18.00, pozorování večerní
oblohy – ve 21.00 / Čtvrtek: prohlídka exploratoria –
v 19.00, pozorování večerní oblohy – ve 21.00 / Pátek:
Zpráva o konci světa (velké planetárium) – v 18.00, prohlídka exploratoria – v 19.00, pozorování večerní oblohy –
ve 21.00 / Sobota: Splněná přání (velké planetárium) – ve
14.00 a 16.00, Neuvěřitelné Brno (velké planetárium) –
v 18.00, prohlídka exploratoria – v 15.00, 17.00 a 19.00,
pozorování večerní oblohy – ve 21.00 / Neděle: zavřeno!
26/4 Licencované elektronické informační
zdroje přístupné v MZK
17.00
Praktické školení.
12/4 Švýcarsko – Bernské Alpy
Program na duben:
Út
10/4 Autogramiáda a beseda
Ladislava Špačka
18.00
moravská zemská knihovna v brně
Kounicova 65a, 602 00 Brno, tel.: 541 646 111,
e-mail.: [email protected], www.mzk.cz
St
11/4 Autogramiáda a beseda
Jaroslava Duška
15.00
Známého herce při příležitosti knihy Ze Mě –
Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška.
2–30/4 Klaus Staeck – Nic není vyřízeno
Výstava originálních plakátů německého St
umělce.
18/4 Sehnsucht
16.00
Při příležitosti knihy ,,Deset let s Václavem
Havlem”. Osobní vzpomínky prezidentova
mluvčího.
Jaroslav Luner.
St
17.00
Přednáška o průkopnicích letectví Harriet
Quimby a Boženě Laglerové.
18.00
Marek Holeček.
hvězdárna a planetárium brno Čt
Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel.: 541 321 287,
e-mail.: [email protected], www.hvezdarna.cz
26/4 Dvě pilotky – dva osudy
Čt
Cestopisné přednášky:
5/4 Hra o žraločí ploutev
19.30 Čt
(Garhwarský Himálaj)
9.00
Praktické školení v práci s licencovanými
databázemi ScienceDirect a Scopus.
18.00
Kamil Hornoch.
19.30
Koncert Hany a Petra Ulrychových.
25/4 Den se SciVerse
Čt
17/4 Výbuchy nov aneb
(dvoj)hvězdné ohňostroje
19.00
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
18/4 Beseda a autogramiáda
Jana Bauera
18.00
17.00
Známého spisovatele a historika při příležitosti nové knihy „Král zvedá meč”.
Současný německý film v původním znění.
kult.
Kulturně-informační měsíčník kult. vychází v Brně od roku 1998. Časopis kult. přináší měsíční přehled kulturních událostí, rozhovory se zajímavými osobnostmi, recenze, kulturní
tipy, soutěže a další zajímavé čtení.
▶ ročník 14, číslo 4 (duben) vyšlo 27. března 2012 ▶ kult 5/2012 Redakční uzávěrka březnového čísla je 6. dubna 2012. Inzertní uzávěrka: 20. dubna 2012.
▶ vydavatel Media Hill, s. r. o. ▶ adresa redakce Šumavská 35, 602 00 Brno, tel.: 541 532 532, e-mail: [email protected], [email protected]
▶ šéfredaktor Ing. Radek Holík ▶ asistentka šéfredaktora Ivana Chlubná ▶ editor magazínu Mgr. Ivo Michalík ▶ editor webu Mgr. Pavel Růžička
▶ redaktoři Petr Obrovský, Robert Žďárský, Zdeněk Staszek, Radek Holomčík, Ludmila Urbánková, Marek Homolka, Slávka Hepnarová, Michaela Dočkalová, Hana Fasurová
▶ design a sazba Mirek Chudík, Jirka Karbula (redesign) ▶ obchodní oddělení a inzerce tel.: 777 221 936, 777 221 926, e-mail: [email protected]
▶ distribuce Media Hill, 5P agency ▶ produkce Media Hill ▶ roční předplatné Roční předplatné za 349 Kč včetně poštovného objednávejte na tel. 777 221 938.
▶ foto na titulní straně Ida Saudková ▶ náklad 10 000 ks ▶ registrační čísla freetime MK ČR 18467 kult. MK ČR E 12093
© Media Hill, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu Media Hill.
Změna programu vyhrazena! Předem se omlouváme za nezveřejnění všech kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům
doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění.
Více na www.mediahill.cz/media. Inzerce: Obchodní oddělení Media Hill, tel. 777 221 936, 777 221 983
Stavíte?Rekonstruujete?
Vaše denní dávka kultury a zábavy
Vaše denní dávka
kultury
zábavy
aa zábavy
Zařizujetekultury
interiér?
www.stavebniveletrhybrno.cz
divadla, FILMY,
filmy, KINA,
kina, KLUBY,
kluby, KONCERTY
koncerty
DIVADLA,
výstavy, HUDBA...
hudba...
VÝSTAVY,
kult.cz
24.–28. 4. 2012
Brno – Výstaviště
www.mobitex.cz
aktuálně – Avanti, Salima, La Strada, Lišeňský dvůr
téma – Čas české kuchyně
adresář – Přehledný adresář restaurací
divadla, filmy, kina, kluby, koncerty
výstavy, hudba …
únor 2012 | ročník 12
1
Těšte se
Vybírejte
Plánujte
12.
Vaše denní dávka kultury 10.
a zábavy
nepropásněte
aktuálně – Jak již v CV přesvědčit, že umíte aktivně anglicky?;
Představujeme vám NAEP
své oblíbené festivaly!
sš, vš a voš – eTwinning se stává nedílnou součástí výuky v mnoha
českých školách; Rozhovor s koordinátorem soutěže Business Point
Ing. Davidem Schüllerem; Vysoké učení technické v Brně – to nejsou jenom šroubkaři
zdarma
duben 2012 | ročník 2
duben 2012 | ročník 14
04
04
kult.
zdarma
rozhovor – Andreas Sebastian Weiser film – Srovnání Knoflíkových válek, Alex zápasí i na DVD
hudba – McCartney zpívá oblíbené písně svých rodičů, Charlie Straight jsou o krok blíž svému snu
divadlo – Publikum se baví s Julesem, publikum se baví s Jimem, Papežka pro masy
knihy – Tana Frenchová pustila do světa další detektivku, Možná bude žít věčně
zdarma
Brno-Komárov
INEKAFE, TOMÁŠ KLUS, MIG 21
MONKEY BUSINESS, TATA BOJS
více na www.majales.cz
NNNBE@?P;F9IFMJBP:Q
MÅ:<[email protected];ē;<E
AUTOGRAMIÁDA
A BESEDA
www.knihydobrovsky.cz
ANDREAS
SEBASTIAN
WEISER
www.mhf-brno.cz
www.livingstone.cz
VELIKONOČNÍ FESTIVAL
DUCHOVNÍ HUDBY
1—15/4/2O12
www.stepfestival.cz
4. dubna - 2. května 2012
Filozofická Fakulta MU, Mju:z Klub,
Untr (bar pod Falkem), Cafe Podnebi, Kavárna a Pekařství Zastávka,
Společenské centrum Bystrc, ŽVS Vesna
www.embapragacultura.es
leoš svárovský
a soňa červená
v janáčkově divadle
19. a 20. dubna 2012 v 19.30
Janáčkovo divadlo
www.filhamornie-brno.cz
ČAS
ČESKÉ
KUCHYNĚ
ROBERT
KŘESŤAN
— Pokud mě někdo bude
poslouchat, budu hrát
kult.cz
zdarma
Průvodce předvánočními nákupy
dny španělské kultury
aktuální tipy
sledujte na
kult.cz
od 13.00
DIVADLA, FILMY, KINA, KLUBY, KONCERTY
VÝSTAVY, HUDBA...
Více
na www.vanocnicirkus.cz a bvv.cz/vanocnitrhy
prosinec 2014 | ročník 6
11. – 13. května 2012
Hrad Špilberk
27. dubna - 6. května 2012
Divadlo Bolka Polívky, Hudební
klub [Mju:z], Park Lane Cafe,
Taneční studio No Feet
1
zdarma
průvodce vzděláváním – příloha magazínu kult.
www.spilberkfood
festival.cz
step v brně?
ano prosím!
"% 0&)&-*"đ!FİKFM8ÚIEF
leden 2012 | ročník 11
vzdělání+
špilberk food festival
na brněnském hradě
Umění vůbec není zábava
Ladislava
Špačka
úterý
10. 4. od 16 h
ASIE AFRIKA AMERIKA AUSTRÁLIE ANTARKTIDA
1
zdarma
soutěžte o lístky
na kulturní akce!
kult.cz/souteze
10. dubna 2012 od 16.00
Knihy Dobrovský, Joštova 6, Brno
2012
NIGHTWORK
+25.œļ(6/Œļ(
březen–červen 2012 | ročník 3
Programová příloha magazínu kult. pro váš volný čas
autogramiáda a beseda
ladislava špačka
11. 5.
menu?
přehledná tabulka festivalů
tipy na zajímavé akce
UMÍTE
AKTIVNĚ
ANGLICKY?
Download

04/12 - Kult.cz